พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 26 พ,ย. 2023 สมโภชพระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

           “เมื่อบุตรแห่งมนุษย์จะเสด็จมาในพระสิริรุ่งโรจน์พร้อมกับบรรดาทูตสวรรค์ทั้งหลาย พระองค์จะประทับเหนือพระบัลลังก์อันรุ่งโรจน์ บรรดาประชาชาติจะมาชุมนุมกันเฉพาะพระพักตร์ พระองค์จะทรงแยกเขาออกเป็นสองพวก ดังคนเลี้ยงแกะแยกแกะออกจากแพะ ให้แกะอยู่เบื้องขวา ส่วนแพะอยู่เบื้องซ้าย แล้วพระมหากษัตริย์จะตรัสแก่ผู้ที่อยู่เบื้องขวาว่า ‘เชิญมาเถิด ท่านทั้งหลายที่ได้รับพระพรจากพระบิดาของเรา เชิญมารับอาณาจักรเป็นมรดกที่เตรียมไว้ให้ท่านแล้วตั้งแต่สร้างโลก เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านให้เรากิน เรากระหาย ท่านให้เราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ให้เสื้อผ้าแก่เรา เราเจ็บป่วย ท่านก็มาเยี่ยม เราอยู่ในคุก ท่านก็มาหา’ “บรรดาผู้ชอบธรรมจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว แล้วถวายพระกระยาหาร หรือทรงกระหาย แล้วถวายให้ทรงดื่ม เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงเป็นแขกแปลกหน้า แล้วต้อนรับ หรือทรงไม่มีเสื้อผ้า แล้วถวายให้ เมื่อใดเล่าข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ประชวรหรือทรงอยู่ในคุกแล้วไปเยี่ยม’ พระมหากษัตริย์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านทำสิ่งใดต่อพี่น้องผู้ต่ำต้อยที่สุดของเราคนหนึ่ง ท่านก็ทำสิ่งนั้นต่อเรา’ “แล้วพระองค์จะตรัสกับพวกที่อยู่เบื้องซ้ายว่า ‘ท่านทั้งหลายที่ถูกสาปแช่ง จงไปให้พ้น ลงไปในไฟนิรันดรที่ได้เตรียมไว้ให้ปีศาจและพรรคพวกของมัน เพราะว่า เมื่อเราหิว ท่านไม่ให้อะไรเรากิน เรากระหาย ท่านไม่ให้อะไรเราดื่ม เราเป็นแขกแปลกหน้า ท่านก็ไม่ต้อนรับ เราไม่มีเสื้อผ้า ท่านก็ไม่ให้เสื้อผ้า เราเจ็บป่วยและอยู่ในคุก ท่านก็ไม่มาเยี่ยม’ พวกนั้นจะทูลถามว่า ‘พระเจ้าข้า เมื่อไรเล่าที่ข้าพเจ้าทั้งหลายเห็นพระองค์ทรงหิว ทรงกระหาย ทรงเป็นแขกแปลกหน้า หรือไม่มีเสื้อผ้า เจ็บป่วย หรืออยู่ในคุก และไม่ได้ช่วยเหลือ’ พระองค์จะตรัสตอบว่า ‘เราบอกความจริงแก่ท่านทั้งหลายว่า ท่านไม่ได้ทำสิ่งใดต่อผู้ต่ำต้อยของเราคนหนึ่งท่านก็ไม่ได้ทำสิ่งนั้นต่อเรา’ แล้วพวกนี้ก็จะไปรับโทษนิรันดร ส่วนผู้ชอบธรรมจะไปรับชีวิตนิรันดร”
(มัทธิว 25:31-46)
วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นักบุญซีซีเลีย 22 พ.ย.


คำว่า“ร่างที่ไม่เน่าเปื่อย” หมายถึงนักบุญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในความศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งร่างกายของเขาไม่เสื่อมสลายอย่างน่าอัศจรรย์ ร่างกายของนักบุญหลายองค์ถูกค้นพบในภายหลังว่าไม่เสื่อมสลายไป และในบรรดาร่างเหล่านี้มีบางร่างที่เสื่อมสลายเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งหรือถูกทำลายโดยศัตรูของพระศาสนจักร นักบุญในยุคแรกซึ่งร่างกายไม่เน่าเปื่อยคือนักบุญซีซีเลีย ใน ค.ศ. 1599, 1300 ปีหลังจากที่เธอตายไปแล้ว,ร่างกายของเธอถูกค้นพบว่ายังไม่เน่าเปื่อยแต่ดูเหมือนกำลังหลับอยู่ กล่าวกันว่านิ้วของเธอเหยียดออกในลักษณะที่แสดงถึงความเชื่อในพระตรีเอกภาพของเธอ นั่นคือนิ้วชี้,กลาง,นางเหยียดออก และนิ้วหัวแม่มือทับอยู่บนนิ้วก้อย รูปแกะสลักด้านบนนี้แกะตามรูปร่างของเธอเวลาที่ถูกค้นพบ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จงให้ด้วยใจกว้าง


ในช่วงเวลาที่เกิดความอดอยากครั้งใหญ่ในกัมปาเนีย นักบุญเบเนดิกต์มอบทุกสิ่งที่มีในอารามของท่านให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ถึงขนาดที่แทบไม่เหลืออะไรเลยในห้องใต้ดิน เว้นแต่น้ำมันเพียงเล็กน้อยในภาชนะแก้ว เมื่ออากาปิทัส,ซึ่งเป็นสังฆานุกร,มาขอร้องให้ช่วยมอบน้ำมันเล็กน้อยนั้นแก่เขา เบเนดิกต์ (ผู้ตั้งใจว่าจะให้ทุกสิ่งในโลกนี้เพื่อจะได้มีทั้งหมดในสวรรค์) จึงสั่งให้นำน้ำมันเล็กน้อยที่เหลืออยู่นี้มอบให้อากาปีทัส. พระสงฆ์ที่อยู่ในห้องใต้ดินได้ยินคำสั่งของเบเนดิกต์แล้ว,แต่ก็ไม่กล้าทำตาม สักพัก,เบเนดิกต์ก็เข้ามาถามว่าได้ทำตามความปรารถนาของอากาปิทัสแล้วหรือไม่ พระสงฆ์ก็ตอบว่าไม่ได้ให้น้ำมันไปเพราะถ้าให้ไปแล้วก็ไม่เหลือให้กับบรรดาพี่น้องเลย 
 บิดาผู้แสนดีไม่พอใจอย่างยิ่งจึงสั่งให้อีกคนหนึ่งหยิบขวดแก้วที่มีน้ำมันเหลืออยู่เล็กน้อยโยนออกไปนอกหน้าต่าง เพื่อมิให้ผลของการไม่เชื่อฟังจะเหลืออยู่ในอารามเลย คำสั่งของเบเนดิกต์จึงได้ถูกดำเนินการในทันที ใต้หน้าต่างมีทางลงสูงชัน, เต็มไปด้วยหินหยาบขนาดใหญ่ ซึ่งขวดแก้วได้ตกลงมา แต่ปรากฏว่าขวดแก้วนั้นยังคงสภาพเหมือนเดิมราวกับว่าไม่ได้ถูกโยนลงมา ขวดแก้วไม่แตกและน้ำมันก็ไม่หกออกไป เบเนดิกต์จึงสั่งให้หยิบมันขึ้นมามอบให้แก่ผู้ที่ขอมัน แล้วเรียกบรรดาพี่น้องทั้งหมดมารวมกันแล้วตำหนิพระสงฆ์ผู้ไม่เชื่อฟังต่อหน้าพวกเขาเพราะความหยิ่งทะนงและความไม่ซื่อสัตย์ 
ที่มา: The Life of St. Benedict

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สาส์นแม่พระ 25 พ.ย. 2023

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ขอให้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการประสานกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพและการทำความดีเถิด เพื่อที่ความชื่นชมยินดีแห่งการรอคอยกษัตริย์แห่งสันติสุขจะสัมผัสในหัวใจของพวกลูก, ในครอบครัว, และในโลกที่ไม่มีความหวัง      

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หลักฐานของไฟชำระ


ผู้รับใช้ของพระเจ้าซิสเตอร์เคียร่า อิสซาเบลลา ฟอร์นาริ(Chiara Isabella Fornari) สวดภาวนาเพื่อวิญญาณในไฟชำระที่น่าสงสารอย่างต่อเนื่อง วิญญาณในไฟชำระบางดวงได้รับอนุญาติให้มาปรากฏแก่ซิสเตอร์เพื่อขอให้เธอสวดภาวนาและทำพลีกรรมให้,ซึ่งเธอก็ได้ทำตามที่พวกเขาวอนขอโดยไม่เห็นแก่ตัว เล่ากันว่ามีวิญญาณดวงหนึ่ง,เป็นวิญญาณของพระสงฆ์,ได้มาขอให้เธอสวดภาวนาให้,และวิญญาณได้ทิ้งรอยฝ่ามือและเครื่องหมายกางเขนไว้ที่โต๊ะไม้ของเคียร่า ทุกวันนี้,ชิ้นส่วนนี้ของโต๊ะยังคงเก็บรักษาไว้ในพิพิทธภัณฑ์แห่งไฟชำระที่โรม,อิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566