พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอาทิตย์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2566

ผู้ใกล้ตายที่เหินห่างพระเจ้าไปนาน


ไม่มีกิจการใดยิ่งใหญ่กว่า,ไม่มีอะไรเป็นประโยชน์มากไปกว่าการกอบกู้วิญญาณและช่วยผู้คนให้ไปอยู่ในสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2566

พระเยซูเจ้าไม่เคยปฏิเสธคำวอนขอของแม่พระ


นักบุญเกมม่า แกลกานี(1878-1903) วันหนึ่งเธอสวดภาวนาวอนขอต่อพระเยซูสำหรับวิญญาณคนบาปคนหนึ่งเป็นพิเศษ เกมม่าวอนขอพระเมตตาต่อพระเยซูเจ้า องค์พระผู้ไถ่ตรัสถึงบาปหนักที่สาหัสและผิดปกติเป็นอย่างมากของชายผู้นี้ พระองค์ทรงปฏิเสธคำวอนขอถึงสามครั้ง ในที่สุด,เกมม่าจึงทูลพระองค์ว่า “ถ้าอย่างนั้น,ลูกจะไปวอนขอพระมารดาของพระองค์แทน”  
 
พระเยซูตรัสตอบว่า “ถ้าเป็นกรณีนี้,เราก็ไม่สามารถปฏิเสธได้”
  
หนึ่งชั่วโมงต่อมา,คนบาปคนนี้ได้มาหาพระสงฆ์ผู้ฟังแก้บาปของนักบุญเกมม่า และเขาได้สารภาพบาปต่อพระสงฆ์
  
-- นำมาจากหนังสือ“The World’s First Love" โดยพระสังฆราชฟูลตัน ชีน

วันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2566

สาส์นแม่พระ 25 ม.ค.2023

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่เพื่อสันติภาพเถิด,เพราะซาตานต้องการสงครามและความเกลียดชังในหัวใจของประชาชน เพราะฉะนั้น,จงสวดภาวนาและทำพลีกรรมในชีวิตประจำวันของลูกด้วยการอดอาหารและการชดเชยใช้โทษบาป,เพื่อที่พระเจ้าจะทรงประทานสันติภาพให้
          อนาคตกำลังอยู่ในทางแยก,เพราะคนสมัยใหม่ไม่ต้องการพระเจ้า นั่นเป็นสาเหตุที่มนุษยชาติกำลังมุ่งหน้าไปสู่ความพินาศ 
           ส่วนลูก,ลูกน้อยทั้งหลาย,ลูกเป็นความหวังของแม่ จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่,เพื่อที่สิ่งที่แม่เริ่มต้นขึ้นที่ฟาติมาและที่นี่จะได้เป็นจริง จงสวดภาวนาและเป็นพยานในสันติภาพที่อยู่รอบๆตัวลูกเถิด,และจงเป็นประชากรแห่งสันติภาพ

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพุธที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2566

คริสตชนไม่สนใจโลก


โดนาตุสเอ๋ย,มันเป็นโลกที่เลวทราม,เลวทรามอย่างเหลือเชื่อ 
 
แต่ข้าพเจ้าค้นพบว่าในท่ามกลางโลกเช่นนี้,ยังมีประชาชนที่ดีและมีชีวิตอย่างเงียบๆ,พวกเขาได้เรียนรู้ความลับอันยิ่งใหญ่แห่งชีวิต
  
พวกเขาได้พบกับความยินดีและปรีชาญาณซึ่งดีกว่าเป็นพันเท่าเมื่อเทียบกับความพึงพอใจของชีวิตในบาปของเรา
  
พวกเขาได้รับการเบียดเบียนข่มเหง,แต่พวกเขาไม่สนใจ
  
พวกเขาเป็นเจ้านายของจิตวิญญาณของเขา,พวกเขามีชัยชนะต่อโลก
  
คนเหล่านั้น,โดนาตุส,คือคริสตชน. . .และข้าพเจ้าก็เป็นหนึ่งในพวกเขา
 
-นักบุญซีเปรียนแห่งคาร์เทจ
 

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2566

ทำไมมนุษย์ในยุคนี้ถึงได้ละทิ้งพระเจ้า?


มันเริ่มต้นเมื่อหลายร้อยปีก่อน ตั้งแต่ศตวรรษที่ 16 และ 17 เป็นต้นมา มีชายกลุ่มหนึ่งลุกขึ้นประกาศอย่างเย้ยหยันว่า "ศาสนาเป็นเรื่องเหลวไหล ความคิดเรื่องพระเจ้าบนสวรรค์นั้นเป็นเรื่องนิยายที่ล่องลอยอยู่บนท้องฟ้า และความคิดเรื่องนรกเบื้องล่างโดยมีปีศาจรอคุณอยู่ถ้าคุณตายในบาปนั้น,เป็นเพียงความเชื่อโชคลาง มนุษย์จะทำอะไรก็ได้!
 
การที่คุณพูดว่า "ฉันเชื่อในพระเจ้า" แล้วไม่ทำอะไรเลยนั้น,ไม่เพียงพอ ถ้าคุณเชื่อในพระคริสต์ พระองค์จะต้องมีผลกระทบบางอย่างในชีวิตประจำวันของคุณ มิฉะนั้น,มันก็จะเป็นเรื่องหลอกลวง ทุกวันนี้พระเจ้าไม่ได้รับการยอมรับเพราะเหตุนี้
 
'การสัมภาษณ์คุณพ่อมาลาคี มาร์ติน' 
พระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจของวาติกัน
 

วันจันทร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2566

ขโมยได้รับบาดเจ็บจากดาบของเทวดา


ในตอนเช้า ผู้บุกรุกต้องการบุกเข้าไปในโบสถ์เพื่อปล้น แต่ในความพยายามของเขา,เขาชนเข้ากับรูปปั้นอัครเทวดามีคาแอลและทำให้คอของเขาได้รับบาดเจ็บด้วยดาบของอัครเทวดา
 
คาร์ลอส อลองโซ ซานเชส(Carlos Alonso Sánchez) วัย 32 ปี ได้รับบาดเจ็บจากการที่คอทะลุซึ่งทำให้เขาต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลของมหาวิทยาลัย
 
ประมาณ 02:00 น. มีการแจ้งว่าเกิดเหตุขึ้นที่โบสถ์พระคริสตกษัตริย์(Cristo Rey Parish) ซึ่งตั้งอยู่ที่จุดตัดระหว่าง Villagrán และ Reforma ในตัวเมือง Monterrey
 
เจ้าหน้าที่ตำรวจท้องถิ่น,หน่วยกู้ภัย UMT Ambulance และหน่วยกู้ชีพ Monterrey Civil Protection มาถึงที่เกิดเหตุ
 
ผู้ต้องสงสัยถูกกล่าวหาว่าบุกรุกเข้ามาที่โบสถ์โดยมีเจตนาที่จะขโมยและมีรายงานว่าเขามึนเมาจากแอลกอฮอล์ แต่ระหว่างทาง,เมื่อเข้ามาในโบสถ์เรียบร้อยแล้ว,เขาได้สะดุดและได้รับบาดเจ็บที่คอด้วยดาบของรูปปั้นอัครเทวดามีคาแอล
 
ซานเชสนอนอยู่ที่ลานด้านหน้าด้านหนึ่งของรั้วที่ป้องกันโบสถ์ เขาไม่สามารถกระโดดข้ามรั้วได้ เขาได้ร้องจากข้างในขอความช่วยเหลือจากคนเดินถนน
 
หน่วยกู้ภัยและแพทย์ที่รักษาเขามั่นใจว่าชายที่บาดเจ็บไม่ยอมไปโรงพยาบาลด้วยรถพยาบาล ดังนั้นเจ้าหน้าที่บางคนจึงพาเขาขึ้นรถสายตรวจ
 
ที่มา: heraldo.mx 18 ม.ค. 2023