พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

พระบิดาตรัสเกี่ยวกับนักบุญโดมินิก


"เราขอบอกลูกว่าในผลงานเกือบทั้งหมดของเขานั้นคล้ายกับพระบุตรผู้ทรงกำเนิดจากธรรมชาติของเรา.
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เด็กหญิงผู้ได้รับพระพรพิเศษ


เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องประกาศให้รู้ทั่วกัน เนื่องจากนี่อาจเป็นโอกาสสุดท้ายที่พระเยซูเจ้าทรงประทานแก่เราให้กลับใจมาหาพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าเพื่อเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์


เราต้องไม่ตัดสินสิ่งต่างๆตามความพึงพอใจของเรา แต่ให้ตัดสินตามน้ำพระทัยของพระเจ้า นี่เป็นความลับที่ยิ่งใหญ่ ถ้าเราทำตามน้ำใจของเราเองเพื่อเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ เราจะไม่มีวันบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์อย่างแท้จริง เราต้องเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์โดยการทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ฆาตกรผู้กลับใจ


“ข้าแต่พระเยซู โปรดระลึกถึงข้าพเจ้าด้วยเมื่อพระองค์จะเสด็จสู่พระอาณาจักรของพระองค์”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

คุณพ่อปีโอเผชิญกับโรคระบาด


แม้แต่วิทยาศาสตร์การแพทย์ก็ยังต้องประหลาดใจกับทุกสิ่งที่เกิดขึ้น นี้เป็นหมายสำคัญถึงความยิ่งใหญ่ของพระเยซูเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระ 25 ก.ค.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ค. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาสำหรับคนเหล่านั้นทั้งหมดที่ไม่สวดภาวนา ลูกน้อยทั้งหลาย,จงเป็นพยานด้วยชีวิตของพวกลูก เป็นพยานถึงความยินดีที่ลูกได้เป็นของแม่ แล้วพระเจ้าจะทรงสดับฟังคำภาวนาของพวกลูกและจะทรงประทานสันติภาพในโลกที่ปราศจากสันติภาพนี้ ที่ซึ่งความหยิ่งจองหองและความเห็นแก่ตัวกำลังปกครอง ลูกน้อยทั้งหลาย,ขอให้ลูกมีใจกว้างและเป็นความรักแห่งความรักของแม่ เพื่อที่คนต่างศาสนาจะสามารถรู้สึกได้ว่าลูกเป็นของแม่และพวกเขาจะได้กลับใจมาสู่ดวงหทัยนิรมาลของแม่  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่วัลเดิร์น,เยอรมนี,1330


พระโลหิตอันล้ำค่าได้ก่อตัวขึ้นบนผ้ารองจอกกาลิกษ์เป็นพระรูปของพระคริสต์ที่ถูกตรึงกางเขน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

กษัตริย์โซโลมอนและพระนางชีบา


มีเพียงสามประเทศที่ปฏิรูปตัวเองทัน และสามารถเอาตัวรอดจากการครอบงำของตะวันตกสำเร็จ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ความรักของพระเจ้าต่อผู้ที่ไม่ใช่คาทอลิก


บ่อยครั้งที่วาจาของเราส่องแสงและเป็นความสว่างให้แก่จิตใจของผู้ที่ไม่ใช่พี่น้องของลูกซึ่งไม่ได้เป็นคาทอลิก
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

การล่อลวงของปีศาจ


ปีศาจไม่ได้ล่อลวงมนุษย์นานเท่าที่มันปรารถนา แต่นานเท่าที่พระเจ้าทรงอนุญาต ถึงแม้พระองค์จะทรงอนุญาติให้มันล่อลวงมนุษย์เป็นระยะเวลาหนึ่ง พระองค์ก็ทรงสั่งมันให้ละจากไปเพราะเห็นแก่ความอ่อนแอของเรา
 
นักบุญยอห์น คริสซอสโตม
 

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ความศรัทธาต่อการสวดสายประคำ


วันหนึ่งนักบุญโดมินิกสวดภาวนาวอนขอพระแม่มารีย์ให้ทรงช่วยบังคับปีศาจที่สิงอยู่ในชายคนหนึ่งบอกความจริงเกี่ยวกับความศรัทธาต่อพระนาง และแม่พระทรงบังคับมันให้พูด จงฟังสิ่งที่ปีศาจพูดเถิด
 
"ตอนนี้ข้าถูกบังคับให้พูด ข้าจำเป็นต้องบอกเจ้าว่า ไม่มีใครที่หมั่นเพียรสวดสายประคำจะถูกสาปแช่ง เพราะพระนางประทานพระหรรษทานแก่ผู้รับใช้ของพระนางให้เขาเป็นทุกข์เสียใจอย่างสมบูรณ์ในบาปของพวกเขา ด้วยเหตุนี้,พระเจ้าจึงทรงอภัยบาปและโทษของบาปแก่พวกเขา"
 

วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สุภาษิตอินเดียน


เมื่อใดที่ต้นไม้ต้นสุดท้ายถูกโค่นลง
แม่น้ำสายสุดท้ายกลายเป็นพิษ
ปลาตัวสุดท้ายถูกจับ
เมื่อนั้นเราจะตระหนักว่า
เรากินเงินไม่ได้
 

วันจันทร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

หน่อจากตอของเจสสี


ซามูแอลได้เลือกดาวิดบุตรคนสุดท้องให้เป็นผู้รับใช้ของพระเป็นเจ้าและได้เจิมน้ำมันให้ดาวิด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระแห่งซาโร


สิ่งทั้งหมดที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้เป็นเพียงการเริ่มต้นของช่วงเวลาแห่งความยากลำบากเท่านั้น....ไม่มีบาปใดที่ถ้าสารภาพผิดแล้วจะไม่ได้รับการอภัย

วันศุกร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

รูปปั้นนักบุญโยเซฟมีน้ำตาไหล


ในเดือนมีนาคม ปี2017 รูปปั้นนักบุญโยเซฟและพระกุมารที่อยู่ในโบสถ์เมือง WIJAYAVADA ของอินเดีย มีน้ำตาไหลออกมา

วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

พระฉายของพระคริสต์ได้ก่อตัวขึ้นในสวรรค์

         ภาพถ่ายพระอาทิตย์ตกใน Yaxcabá (เม็กซิโก) ได้กลายเป็นไวรัลบนโซเชียลเน็ตเวิร์กเนื่องจากแสดงภาพเงาระหว่างกลุ่มเมฆที่หลายคนอ้างว่าเป็นภาพของพระคริสต์พระผู้ไถ่
         เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม นาย Erick Pech ได้โพสต์ภาพดังกล่าวในบัญชี Facebook ของเขา และให้รายละเอียดว่าภาพนี้ถ่ายเมื่อเวลา 19:58 น. ตามเวลาของเม็กซิโก
         “ผมชอบถ่ายรูปเวลาพระอาทิตย์ตกดิน และพยายามหาช็อตดีๆ เมื่อเห็นภาพนี้ผมจึงอยากแบ่งปันความงามนี้กับคุณ ผมไม่รู้ว่ามันเป็นสัญญาณหรือไม่ แต่ภาพนี้คงจะบอกในตัวมันเองอยู่แล้ว” เขากล่าวเสริม
         ภาพถ่ายดังกล่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว และหลายคนบอกว่านี่คือการประทับอยู่ของพระคริสต์ เช่น อันโตเนีย เดล คาร์เมน ชาน มาตา ซึ่งให้ความเห็นว่า "พระเยซูเจ้ากำลังเสด็จมาหาเราเพื่อแสดงความรักที่พระองค์มีต่อเรา ให้เราวางใจในพระองค์"
         “มันมีเงาของพระเยซูเจ้า และมันสวยงามมาก ไม่ว่าจะเป็นการตัดต่อภาพหรือไม่ นั่นเป็นสิ่งเดียวที่สำคัญ” แอนเดรีย กล่าวเสริม
         เฟอร์นันดา โมเรโนยังเน้นว่า “ไม่ว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าหรือผู้ที่ไม่เชื่อก็ตาม (ด้วยความเคารพอย่างสูง) พระองค์สัญญาว่าจะอยู่กับเราตลอดเวลาจนถึงที่สุด”
         El Sureste Notícias กล่าวว่าผู้ใช้เฟสบุ๊ครายอื่นในเครือข่ายถ่ายภาพที่คล้ายกันใน Temozón ซึ่งอยู่ห่างจาก Yaxcabá เกือบ 100 กม. ก็เห็นในลักษณะเดียวกัน "ทำให้มั่นใจได้ว่าภาพของพระคริสต์มีอยู่จริง"
         ในสิ่งพิมพ์อีกฉบับหนึ่ง Pech กล่าวขอบคุณพนักงานต้อนรับที่ถ่ายภาพนี้และชี้ให้เห็นว่า "ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเหล่านี้ซึ่งได้ศึกษาแต่ละภาพก่อนที่จะแชร์" ยืนยันว่า "ไม่เกี่ยวกับการใช้เครื่องมือตกแต่งรูปภาพอย่าง 'Photoshop' อย่างที่หลายคนพูดถึง"</

วันจันทร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

แม่พระและการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า


โอ ลูกของแม่,หัวใจของแม่ระทมทุกข์เหมือนถูกทอดทิ้งให้เดียวดายเมื่อไม่ได้เห็นลูกเป็นเวลาสามวัน เมื่อครั้งที่เราได้พบลูกกำลังสอนอยู่ท่ามกลางธรรมจารย์ในพระวิหาร,แม่ก็ลืมความเศร้าโศกและได้รับความยินดีกลับคืนมา “ท่านตามหาลูกทำไม? ท่านไม่รู้หรือว่าลูกต้องอยู่ในบ้านของพระบิดาของลูก?” ลูกรัก,เวลานั้นแม่ยังไม่เข้าใจจนกระทั่งแม่ได้เห็นร่างของลูกอยู่ในถ้ำฝังพระศพ เป็นเวลาสามวันที่แม่ระลึกถึงคำเหล่านั้นของลูกในเวลาที่ลูกเป็นเด็ก ว่าลูกต้องทำภารกิจของพระบิดา อย่างไรก็ตาม,หัวใจของแม่ก็ยังรู้สึกเหมือนถูกทอดทิ้งและเศร้าโศกในเวลาที่ร่างของลูกนอนอยู่บนศิลา  แต่ในวันที่สาม,ลูกได้เนรมิตทุกสิ่งขึ้นใหม่,และในที่สุดหัวใจของแม่ก็ได้รับความบรรเทา
 

วันอาทิตย์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

พระเจ้าทรงให้อภัยแก่ผู้สำนึกผิด

 

อย่าประหลาดใจในความอ่อนแอของคุณเลย แต่จงยอมรับสิ่งที่คุณเป็นและละอายในความไม่ซื่อสัตย์ต่อพระเจ้า แล้วนั้น,จงวางใจในพระองค์และทิ้งตัวเองอย่างสงบในอ้อมแขนของพระบิดาบนสวรรค์ เหมือนเด็กเล็กที่อยู่ในอ้อมแขนของมารดา
 
- นักบุญคุณพ่อปีโอ
 

วันอังคารที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ธรรมเนียมการแต่งงานของโครเอเชีย


ตามธรรมเนียมนิยมของชาวโครเอเชีย,เมื่อคู่แต่งงานอยู่ในพิธีแต่งงานในโบสถ์ ผู้มาร่วมพิธีจะไม่พูดกับเจ้าบ่าวเจ้าสาวว่า พวกเขาได้พบเนื้อคู่ที่เหมาะสมกันแล้ว แต่พระสงฆ์จะพูดกับเจ้าบาวเจ้าสาวว่า “พวกลูกได้พบกับกางเขนของลูก, เป็นกางเขนแห่งความรัก,ที่จะแบกพวกลูก,กางเขนที่จะต้องไม่ถูกโยนทิ้งไป แต่จะต้องเป็นขุมทรัพย์ของลูกทั้งสอง”
 

วันจันทร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ต้นไม้เป็นตัวอย่าง

 

ถ้าคุณรู้สึกว่าหมดสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตแล้ว
 
ขอให้คุณคิดถึงต้นไม้ที่ใบทั้งหมดของมันได้หลุดร่วงไปในทุกปี
 
แต่มันก็ยังคงยืนต้นอยู่,รอคอยวันอันสดใสที่จะมาถึงอีกครั้ง
 

วันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

เมื่อปีศาจสร้างนักบุญปลอม


แม้แต่ผู้ที่มีความรู้ก็ยังเชื่อว่า สิ่งเหล่านั้นเป็นงานศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า

วันศุกร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ความอดอยากกันดารอาหารกำลังจะมา

         สาส์นจากแม่พระถึงกิสเซลล่า คาร์เดีย วันที่ 12 มิ.ย. 2021
         "ลูกทั้งหลายของแม่, ขอขอบใจพวกลูกที่มาอยู่สวดภาวนาที่นี่ แม่ขอให้พวกลูกฟังคำแนะนำของแม่และองค์พระบุตรของแม่ เพื่อที่ลูกจะได้รับความรอด ประกาศกของแม่ได้เขียนและพูดไว้มากมายเพื่อความรอดของมนุษยชาติ แต่พวกลูกไม่รับฟัง ลูกชายที่แม่รักบางคน(พระสงฆ์)ได้หันหลังให้กับแม่และกับพระเจ้าโดยไม่เข้าใจว่าการกระทำเช่นนี้จะไม่นำไปสู่ความรอด,แต่จะเป็นความพินาศ ลูกทั้งหลาย,จงสวดภาวนามากๆเพื่อโลกที่ซึ่งบัดนี้ถูกปกคลุมด้วยความมืดมิด แสงสว่างแห่งความเชื่ออ่อนแอลงมาก เพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปที่จะหลีกเลี่ยงการพิพากษาของพระเจ้า,ซึ่งจะมาถึงในไม่ช้า ลูกทั้งหลายของแม่,แม่ขอให้ลูกเตรียมเสบียงอาหารเก็บไว้ เพราะความอดอยากกันดารอาหารกำลังจะมา และลูกอาจพบว่าตัวเองตกอยู่ในความสิ้นหวังโดยสิ้นเชิง ความรอบคอบจะมาจากการ -ไม่กลัว,เชื่อมั่นในพระวาจาของพระเยซูเจ้าและเก็บรักษาพระวาจาไว้ในหัวใจของลูก จงดำเนินชีวติในสาส์นเหล่านี้ จงซื่อสัตย์ต่อพระวาจาของพระเจ้าและซื่อสัตย์ต่อพระวรสาร ดวงพระหฤทัยขององค์พระบุตรของแม่กำลังหลั่งพระโลหิตสำหรับบาปของมนุษยชาติ ผู้ที่ฟังเสียงร้องของแม่จนถึงสิ้นสุดแห่งยุคสมัยจะได้รับการช่วยให้รอดพ้น จงจำไว้ว่าแม่รักพวกลูกมาก ผู้ที่อยู่กับพระเจ้าไม่ต้องกลัวสิ่งใด เวลานี้แม่จะจากลูกไปด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่ในพระนามของพระบิดา,พระบุตร,และพระจิต อาแมน

         (ตั้งแต่ปี 2016,กิสซีร่า คาร์เดีย สตรีที่อาศัยในเมืองนอกกรุงโรมบอกว่าเธอได้เห็นพระแม่มารีย์ ชาวบ้านนับร้อยคนได้มารวมตัวกันทุกเดือนเพื่อสวดภาวนาพร้อมกับกิสซีร่าและรอคอยการประจักษ์ของแม่พระที่ทรงประทานสาส์นให้ อย่างไรก็ตาม เรื่องของเธอยังไม่ได้มีการรับรองจากทางสันตะสำนักสำนักจึงควรระมัดระวังในการเชื่อถือ ส่วนคำทำนายอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมของมนุษย์เองว่ามีการกลับใจมาหาพระเจ้าหรือไม่  สำนักข่าวคาทอลิก CNS เคยสัมภาษณ์กิสซีร่า คาร์เดียและพระสังฆราชท้องถิ่นนั้น ดูได้ที่นี่ https://freewillpalangjai.blogspot.com/2021/02/blog-post_24.html )

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2564

ผู้ศรัทธาต่อการสวดสายประคำ

 

ใครก็ตามที่มีความศรัทธาต่อการสวดสายประคำอย่างแท้จริงแล้ว  
เขาจะไม่เสียชีวิตโดยที่ไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์ของพระศาสนจักรเสียก่อน
 
คำสัญญาของแม่พระต่อนักบุญโดมินิก