พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชีวิตคริสตชนคือการสู้รบ
(Vatican Radio) พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสอธิบายว่า  ชีวิตคริสตชนคือการสู้รบอย่างต่อเนื่องกับ – ซาตาน  โลก และ เนื้อหนัง  พระองค์ทรงเทศน์สอนในระหว่างพิธีมิสซาเช้าวันพฤหัสบดี 30 / 10 /2014 ที่โบสถ์น้อยซานตามาร์ทา  พระองค์ทรงย้ำว่าปีศาจมีอยู่จริงและเราต้องต่อสู้กับมันด้วยอาวุธแห่งความจริงวิญญาณในไฟชำระ

มีความคิดที่ผิดพลาดของคริสตชนบางคน  คือความคิดที่ว่า  ทุกคนจะได้ไปสวรรค์โดยตรง 
....อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความยากจน

บางครั้งพวกเราคิดว่า ความยากจน เป็นเพียง ความหิวโหย ไม่มีเสื้อผ้าใส่ ไม่มีบ้านอาศัย แต่ความยากจนของการไม่เป็นที่พึงประสงค์ ไม่มีใครรักและต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว คือ ความยากจนที่ยิ่งใหญ่ที่สุด เราต้องเริ่มต้นที่บ้านของเราเองก่อนในการแก้ไขเยียวยาความยากจนชนิดนี้"
  - 
คุณแม่เทเรซา แห่ง กัลกัตตา


วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันอาทิตย์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2557

สาส์นแม่พระ 2 - 25 ต.ค. 2014

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย  
  จงสวดภาวนาในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้  และแสวงหาการแทรกแซงช่วยเหลือจากบรรดานักบุญทั้งหลายผู้ที่อยู่ในแสงสว่างแล้ว  ขอให้พวกท่านเป็นแบบอย่างและเป็นกำลังใจให้แก่พวกลูกทุกๆวัน  ในขณะที่พวกลูกอยู่ในหนทางแห่งการกลับใจ  ลูกน้อยทั้งหลาย, จงรู้ไว้เถิดว่าชีวิตของพวกลูกนั้นสั้นนักและกำลังผ่านพ้นไป  เพราะฉะนั้น,จงฝักใฝ่ในนิรันดรภาพและเตรียมจิตใจของลูกด้วยการสวดภาวนาเถิด  แม่จะอยู่กับพวกลูกและจะช่วยเหลือพวกลูกที่เบื้องพระพักตร์องค์พระบุตรของแม่เพื่อลูกแต่ละคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับพวกลูกที่ได้ถวายตัวของพวกเขาต่อแม่และองค์พระบุตรของแม่
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ต.ค. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย 
ด้วยความรักเยี่ยงมารดา แม่ขอวิงวอนพวกลูก จงรักกันและกัน ขอให้สิ่งที่องค์พระบุตรของแม่ทรงปรารถนาตั้งแต่เริ่มแรกได้ดำรงอยู่ในหัวใจของลูกคือ รักพระบิดาสวรรค์และรักเพื่อนมนุษย์เป็นอันดับแรกเหนือทุกสิ่งในโลก ลูกๆที่รักทั้งหลายของแม่ , ลูกไม่สังเกตเห็นเครื่องหมายแห่งกาลเวลาเลยหรือ? ลูกไม่สังเกตเห็นเลยหรือว่าทุกสิ่งที่อยู่รอบๆลูก ทุกสิ่งที่กำลังเกิดขึ้น เป็นเพราะการขาดความรัก? จงตระหนักเถิดว่าความรอดนั้นมีคุณค่าอย่างแท้จริง จงยอมรับในพระฤทธานุภาพของพระบิดาสวรรค์ จงรักพระองค์และสรรเสริญพระองค์ จงดำเนินตามรอยพระบาทขององค์พระบุตรของแม่ ส่วนลูก, ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกอันเป็นที่รักของแม่, ลูกมารวมกันอยู่รอบๆแม่อีกครั้ง, เพราะพวกลูกกระหาย พวกลูกกระหายสันติภาพ ความรักและความสุข จงดื่มจากมือของแม่เถิด มือของแม่ได้มอบองค์พระบุตรของแม่แก่พวกลูก พระองค์คือน้ำพุใสสะอาด พระองค์จะทรงนำความเชื่อของพวกลูกกลับคืนมาสู่ชีวิตและชำระล้างหัวใจของลูกให้บริสุทธิ์ เพราะองค์พระบุตรทรงรักหัวใจที่บริสุทธิ์และหัวใจที่บริสุทธิ์ก็รักองค์พระบุตร มีแต่หัวใจที่บริสุทธิ์เท่านั้นที่จะถ่อมตนและมีความเชื่อที่มั่นคง แม่ขอร้องให้ลูกมีหัวใจเช่นนี้ ลูกๆทั้งหลายของแม่ องค์พระบุตรตรัสกับแม่ว่า แม่เป็นมารดาของมนุษย์ในโลกทั้งมวล แม่ขอร้องพวกลูกซึ่งยอมรับแม่แล้ว ให้ช่วยเหลือแม่ - ด้วยชีวิตของลูก, ด้วยการสวดภาวนา, และการพลีกรรม เพื่อที่บรรดาลูกเหล่านั้นของแม่ทุกคนจะได้ยอมรับแม่ในฐานะมารดา – เพื่อที่แม่จะได้นำพวกเขาไปยังบ่อน้ำพุอันใสสะอาด ขอขอบใจ ลูกอันเป็นที่รักของแม่ ในขณะที่นายชุมพาบาลของลูกมอบพระกายขององค์พระบุตรของแม่ด้วยมือที่อวยพรของพวกท่าน จงขอบพระคุณองค์พระบุตรเสมอในหัวใจของลูกสำหรับยัญบูชาและสำหรับนายชุมพาบาลที่พระองค์ทรงประทานแก่ลูกอีกครั้งหนึ่ง
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อัศจรรย์ไม้กางเขน (ตอนที่ 2)

กางเขนมหัศจรรย์แห่งลิมปัส มีความสูง 6 ฟุต มีพระรูปพระเยซูเจ้าขนาดเท่าคนจริงถูกตรึงอยู่กับไม้กางเขน...อ่านต่อ   

วันอังคารที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นถ้ามีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากถึง 180% ในบรรยากาศ จะเกิดอะไรขึ้นกับต้นไม้?
วีดีโอนี้แสดงการทดลองเพิ่มปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศให้เข้มข้นถึง 180 % ในการปลูกต้นถั่วฝักยาว cowpea plants (Vigna unguiculata)  และถ่ายวีดีโอย่นเวลา  เปรียบเทียบกันต้นถั่วที่ปลูกในบรรยากาศธรรมดา  ผลคือ ต้นถั่วในคาร์บอนไดออกไซด์เข้มข้นจะมีการงอกที่เร็วกว่ามาก  และต้นก็ใหญ่กว่ามีใบมากกว่า  จุดประสงค์ของการทดลองคือเพื่อให้รู้ถึงผลกระทบของภาวะเรือนกระจก  ซึ่งเป็นภาวะที่เกิดจากการปล่อยคาร์บอนได้ออกไซด์ขึ้นสู่บรรยากาศมาก

วันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ลูกสิงโตขาว17 ต.ค. 2014 ลูกสิงโตขาวเพิ่งเกิดในสวนสัตว์กรุงเบลเกรด  สิงโตขาวพบได้ในอัฟริกาใต้ และชนพื้นเมืองถือว่าเป็นเทพเจ้า

วันอาทิตย์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2557

อัศจรรย์ไม้กางเขนอัศจรรย์ไม้กางเขน อยู่ภายในโบสถ์ที่หมู่บ้านลิมปัส ใน แคนตาเบรีย ของสเปน  ซึ่งอยู่ไม่ห่างไกลจากการาบังดัล ในสเปน(ซึ่งมีเด็กที่เห็นแม่พระประจักษ์)  และลูรดส์ในฝรั่งเศส (เพียงแต่ข้ามพรมแดนก็ถึงแล้ว)  เป็นเวลาหลายปีที่บางครั้ง  พระเยซูเจ้าบนไม้กางเขนนี้ปรากฏเป็นจริง เช่นตาของพระเยซูเจ้าปิดลง  ประชาชนนับพันคนได้เห็นพระมหาทรมานของพระคริสต์ต่อหน้า   เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในปี 1918 – 1931  แต่เวลานี้มีผู้ไปแสวงบุญไม่มากนัก (รู้สึกว่าไม้กางเขนที่วัดซางตาครู้ส มีลักษณะคล้ายไม้กางเขนนี้ครับ)

วันเสาร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2557

Remember When


 
Remember When.                                             
We vowed the vows and walked the walk,
Gave our hearts, made a start and it was hard,
We lived and learned, life threw curves,
There was joy, there was hurt,
Remember When.
Remember When.
We said when we turned grey,
When the children, grow up and move away,
We won't be sad, we'll be glad,
For all the life we've had,
And we'll remember when.
Remember When.
จำได้ไหมเวลาที่
เราสัญญากันว่าจะเดินเคียงข้างกัน
มอบหัวใจให้แก่กัน, เราเริ่มต้นและมันก็ไม่ง่าย
เราอยู่ด้วยกันและเรียนรู้กัน, ชีวิตมีเรื่องผกผัน
มีทั้งความยินดี  มีทั้งความเจ็บปวด
จำได้ไหม
จำได้ไหมเวลาที่
เราพูดว่าเมื่อเราแก่ชรา
เมื่อลูกของเราโตขึ้นและจากเราไป
เราจะไม่เศร้าใจ  เราจะยินดี
เพราะเรามีทุกสิ่งในชีวิตแล้ว
และเราจะจดจำในเวลาเหล่านั้น
จดจำในเวลาเหล่านั้น

วันพฤหัสบดีที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2557

จดหมายของซาตาน

เรียนท่านซาตาน:

มนุษย์ที่ผมล่อลวงนั้นมีความถ่อมตนมากเหลือเกิน  ผมต้องทำอย่างไรจึงจะทำให้พวกเขามีความหยิ่งจองหองได้ครับ?

วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ขนมฝรั่งแสนอร่อยวีดีโอแสดงการทำขนมฝรั่งหลายรูปแบบ ใครจะลองเอาไปทำดูก็ได้นะครับ

วันอาทิตย์ที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2557

น.ฟรังซิส

“เราต้องตื่นตัวและระมัดระวังเล่ห์เหลี่ยมความชั่วร้ายของซาตานอยู่เสมอ   ความปรารถนาอย่างหนึ่งของมันคือการทำให้จิตใจของมนุษย์หันเหออกจากพระเป็นเจ้า ... มันต้องการดับแสงสว่างในหัวใจของมนุษย์โดยการทำให้มนุษย์มัวแต่ยุ่งอยู่กับธุรกิจทางโลกและมีแต่ความวิตกกังวลในหัวใจ ".

-          นักบุญฟรังซิส  แห่ง อัสซีซี

เด็กได้นั่งรถของพระสันตปาปา

9/10/2014 : พระสันตะปาปาเชิญเด็กชายสองคนให้นั่งไปกับรถของพระองค์เพื่อไปยังจัตุรัสนักบุญเปโตร   ...ดูวีดีโอ

วันพฤหัสบดีที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557

หนังสือที่เป็นแรงบันดาลใจให้ น.เทเรซา

ในปี 1887 เวลานั้น น.เทเรซา แห่งลีซีเออร์ มีอายุ 14 ปี จากหนังสืออัตชีวประวัติของเธอ Story of a Soul   เธอเล่าว่า บิดาได้ยืมหนังสือเล่มหนึ่งมา  เธอถามท่านว่า เธอจะขออ่านได้ไหม  และท่านก็อนุญาต
....อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คุณพ่อปีโอ

Angelo Battisti ซึ่งเป็นผู้อำนวยการของ Casa Alivio del Sufrimiento (House for the Relief of Suffering) และเป็นนักพิมพ์ดีดของเลขาธิการรัฐวาติกัน  แองเจโลเป็นพยานคนหนึ่งในการสถาปนาคุณพ่อปีโอเป็นนักบุญ  เขาเล่าเรื่องต่อไปนี้  .....อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ความกล้าหาญของนักบุญฟรังซิส

ในปี 1219 ฟรังซิสมุ่งมั่นที่จะเป็นมรณสักขี
....อ่านต่อ

 4 ต.ค. เป็นวันฉลองของ น. ฟรังซิส

วันศุกร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2557

เมดจูกอเรจ

เทเรส  ดาว  Therese Daoud อาศัยอยู่ที่เมืองไฮฟา ในอิสราเอล  เธอเป็นมะเร็งและมีเนื้องอก  เมื่อเดือนสิงหาคม 2013 วิกก้า  หนึ่งในผู้เห็นแม่พระแห่งเมดจูกอเรจ์ ได้ไปที่อิสราเอล  และเธอเป็นผู้ที่แม่พระประจักษ์ทุกวัน  ในวันนั้นเทเรสได้ไปร่วมชมการประจักษ์ด้วย  และสองสัปดาห์ต่อมา  ผลการตรวจเนื้องงอกของเทเรสแสดงว่ามันได้เล็กลง  และตอนต้นเดือนตุลาคม  เนื้องอกก็หายไปหมด  เทเรสไม่เคยรับการรักษาทางการแพทย์เลยทั้งๆที่หมอเรียกเธอแล้ว   -  source Medjugorje Today

อัครเทวดาทั้งสาม

 29 กันยายน วันฉลองของอัครเทวดาทั้งสาม
อัครเทวดามีคาแอล มีคาแอล ( ไมเกิ้ล )
พระผู้เป็นเจ้าทรงสร้างเทวดาให้ประกอบด้วยจิตบริสุทธิ์ เต็มไปด้วยแสงสว่างและความรักให้แวดล้อมพระบังลังก์ของพระองค์ ยังได้ทรงโปรดประทานพระพรแห่งความศักดิ์สิทธิ์ ความสวยงาม และปรีชาญาณแก่เทวดาด้วย
ในตำนานได้เล่าว่า เทวดาผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งมีนามว่า " ลูซีแฟร์ " แปลว่า" ผู้มีความสว่าง " เทวดาลูซีแฟร์ทรนงในฤทธิ์อำนาจของตน และคิดกบฎต่อพระผู้เป็นเจ้า โดยกล่าวว่า " ข้าพเจ้าจะไม่ปรนนิบัติพระผู้เป็นเจ้า " แต่ยังมีอัครเทวดาองค์หนึ่งนามว่า " มีคาแอล " แปลว่า " ใครเล่าจะมาเทียบเท่าพระเป็นเจ้า " พร้อมกับสมัครพรรคพวกจึงทำสงครามกับลูซีแฟร์ เทวดาฝ่ายที่จงรักภักดีต่อพระผู้เป็นเจ้าก็ได้ขับไล่ลูซีแฟร์กับพวกลงนรกไป ผลแห่งความจงรักภักดีนี้ พระผู้เป็นเจ้าทรงตั้งให้ท่านเป็นอัศวินแห่งกองทัพในสรวงสวรรค์ ในพระธรรมใหม่ถือว่าท่านคือ อัครเทวดาแห่งความคุ้มครอง และปกป้องพระศาสนจักรคาทอลิก (ดนล. 12 : 1-3)

อัครเทวดาราฟาแอล
อัครเทวดาราฟาแอล ปรากฎองค์ครั้งแรกในพระคัมภีร์ ตอนที่เล่าถึงโตเบีย ท่านเรียกตัวเองว่า " อาซาริยาห์ " มาเป็นเพื่อนท่านร่วมทางกับโตเบียไปยังเมืองราเยสเพื่อทวงหนี้ให้กับบิดา (ทบต. 5:4-12 ) โดยปกป้องคุ้มครองเขาตลอดทางจนกลับถึงบ้าน นอกนั้นท่านได้จัดหาภรรยาที่ดีให้แก้เขา และยังรักษาดวงตาของบิดาให้หายจากตาบอดด้วย
ในที่สุด อัครเทวดาราฟาแอล ได้แสดงตนให้เขาทราบโดยบอกว่า " ข้าพเจ้าคืออัครเทวดาราฟาแอล เป็นหนึ่งในบรรดาเทวดาเจ็ดองค์ผู้รับใช้ใกล้ชิดพระบังลังก์พระเป็นเจ้า " (ทบต. 12 : 15) ทั้งสองประหลาดใจว่าทำไมพระเป็นเจ้าทรงโปรดเทวดามาช่วย ราฟาแอลจึงอธิบายว่า " เป็นเพราะท่านโตเปียได้นมัสการพระเป็นเจ้าเหมาะสมเสมอ ทั้งได้ทำบุญสุนทานถวายพลีกรรมด้วยความเสียสละอย่างสูง "
ราฟาแอล แปลว่า " ผู้ที่พระเป็นเจ้าทรงรักษา " ราฟาแอลเป็นองค์อุปภัมภ์ผู้เดินทาง แพทย์หนุ่มสาวผู้กำลังเลือกทางชีวิตและความชื่นชมยินดีอีกด้วย.

อัครเทวดาคาเบรียล
ตามที่ประกาศกดาเนียลได้ทำนายไว้ อัครเทวดาคาเบรียลคือผู้ที่แจ้งข่าวแก่ท่านถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ (ดนล. 8,16,21) นักบุญลูกาได้เขียนถึงการบังเกิดของยอห์น บัปติสต์ว่า ขณะที่ท่านซากาเรียถวายกำยานแด่พระเป็นเจ้า"อัครเทวดาคาเบรียลได้เสด็จมาประทับยืนอยู่เบื้องขวาพระแท่น " เกียรติสำคัญที่สุดที่อัครเทวดาคาเบรียลได้รับคือ การมาแจ้งสารแด่มารีอา ที่นาซาเร็ธว่า เธอจะได้รับเลือกเป็นมารดาของพระคริสตเจ้า (ลก. 1 : 26)
นาม " คาเบรียล " หมายถึง " พละกำลังของพระเจ้า " ปิตาจารย์ของพระศาสนจักรบางท่านกล่าวว่า เทวดาคาเบรียลเสด็จมาประทับอยู่ใกล้พระเยซูเจ้าขณะที่ทรงรำลึกถึงพระมหาทรมาน ท่อนแรกในบทสรรเสริญแม่พระว่า " วันทามารีอา...." เป็นถ้อยคำของท่านอัครเทวดาคาเบรียล.

วันพฤหัสบดีที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2557

นักบุญโจเซ่มาเรีย เอสครีวา

ชายคนหนึ่งถามคุณพ่อโจเซ่มาเรียว่า
“คุณพ่อครับ ในวันฉลองนี้ ขอคุณพ่อพูดกับเราเกี่ยวกับวิธีที่เราจะมีความสัมพันธ์กับพระเป็นเจ้าและเพื่อนมนุษย์ได้มากยิ่งขึ้น” 
.....อ่านต่อ 

วันพุธที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557

คุณพ่อปีโอกับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์

ชายคนหนึ่งถามคุณพ่อปีโอว่า ท่านรู้สึกเจ็บปวดหรือไม่จากรอยบาดแผลที่คุณพ่อได้รับ?   ...อ่านต่อ