พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

เทวดาคณะอำนาจในพิธีขับไล่ปีศาจ


บทบาทของพวกเขาคือปกป้องสิ่งที่เป็นของพระเจ้าและป้องกันปีศาจที่พยายามเข้ามาสิง
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

รายงานข่าวร่างทีี่ไม่เ่น่าเปื้อยของซิสเตอร์


 
ผู้แสวงบุญหลายร้อยคนมาที่อารามเบเนดิกตินเพื่อมาที่อารามคณะนักบวชในชนบทของรัฐมิสซูรีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากข่าวเริ่มแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าศพของซิสเตอร์ชาวแอฟริกันอเมริกันที่เพิ่งขุดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนจะไม่เน่าเปื่อย 
ซิสเตอร์วิลเฮลมินา แลงคาสเตอร์ OSB(Sister Wilhelmina Lancaster) ซึ่งอยู่ในคณะ Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles ซิสเตอร์เสียชีวิตขณะที่มีอายุ 95 ปีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2019 ในวันฉลองแม่พระถูกยกขึ้นสวรรค์ 
อีกสี่ปีต่อมา,ในวันฉลองเดียวกันนี้,คุณแม่อธิการคณะพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ได้ตัดสินใจที่จะเคลื่อนย้ายร่างของท่านไปยังโบสถ์น้อยของอาราม แต่กลับพบว่าร่างของซิสเตอร์วิลเฮลมีนา ยังคงสภาพสมบูรณ์ไม่เน่าเปื่อย 

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สมโภชพระจิตเจ้าพระพรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดซึ่งพระจิตเจ้าทรงประทานแก่วิญญาณคือพระหรรษทานแห่งการทำให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์,เป็นพระพรที่ประเสริฐสุด ล้ำค่าที่สุดและศักดิ์สิทธิ์จนเกินความเข้าใจ มันทำให้วิญญาณมีความคล้ายคลึงกับพระเจ้า ซึ่งสอดคล้องกับความศักดิ์สิทธิ์อันไม่มีขอบเขตของพระองค์  โดยผ่านพระหรรษทาน,วิญญาณได้รับการสวมใส่ด้วยอาภรณ์อันสวยงามจากสวรรค์ ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแล้ว ความงามของโลกนี้ทั้งหมดดูจะกลายเป็นสิ่งเลวทราม 
คุณค่าของพระหรรษทานแห่งการทำให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นพระหรรษทานที่ยิ่งใหญ่จนมิอาจพรรณาได้ นักบุญโทมัส อไควนัส กล่าวว่า "พระหรรษทานที่น้อยที่สุดก็ยังมีค่ามากกว่าความมั่งคั่งทั้งหมดในโลกนี้" นี่เป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์ เราไม่สามารถเข้าใจได้ แต่ก็เป็นเช่นนั้นและสามารถอธิบายได้ดังนี้: 
ผู้ใดก็ตามที่มีพระหรรษทานความศักดิ์สิทธิ์ของวิญญาณแม้น้อยที่สุด,เขาคือมิตรสหายของพระเจ้า ถ้าผู้นั้นตายในพระหรรษทานนี้,เขาจะเสวยสุขในสวรรค์ตลอดไป พระเจ้าจะประทานพระราชวังที่ประเมินค่าไม่ได้แก่เขา จะทำให้เขากลายเป็นเจ้าชายแห่งอาณาจักรสวรรค์ และจะมอบพระองค์เองเป็นรางวัลนิรันดร์ให้กับเขา บัดนี้,เนื่องจากสมบัติทั้งหมดของสวรรค์และโลกอยู่ในพระเจ้า และพระเจ้าทรงมีค่ายิ่งกว่าสิ่งใดๆที่ทรงสร้างขึ้นอย่างไร้ขีดจำกัด ดังนั้น,หากมนุษย์ได้รับพระเจ้าเป็นรางวัลสำหรับพระหรรษทานการทำให้วิญญาณศักดิ์สิทธิ์ เขาจะต้องได้รับมากกว่าสิ่งอื่นใดอย่างไม่มีที่สิ้นสุด มากกว่าสมบัติของโลกทั้งหมด 
 ที่มา: Devotion to the Holy Ghost

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระจิตเจ้าในชีวิตของเรา

เฉกเช่นเดียวกับที่วิญญาณขาดชีวิตฝ่ายร่างกายไม่ได้ พระจิตเจ้าก็ขาดไม่ได้กับชีวิตของวิญญาณฉันนั้น 

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

สาส์นแม่พระวันที่ 25 พ.ค. 2023

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ต. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ขอให้ลูกไปสู่ธรรมชาติและสวดภาวนาต่อองค์พระผู้สูงสุด เพื่อที่พระองค์จะตรัสภายในหัวใจของลูกและลูกจะได้รู้สึกถึงพระฤทธานุภาพขององค์พระจิตเจ้า และลูกจะได้เป็นพยานแห่งความรักซึ่งพระองค์ทรงมีต่อมนุษย์ทุกคน แม่จะอยู่กับลูกและแทรกแซงช่วยเหลือเพื่อลูก     

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ร่างที่ไม่เน่าเปื่อยของซิสเตอร์


ผู้แสวงบุญหลายร้อยคนมาที่อารามเบเนดิกตินเพื่อมาที่อารามคณะนักบวชในชนบทของรัฐมิสซูรีในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา หลังจากข่าวเริ่มแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าศพของผู้ก่อตั้งหญิงชาวแอฟริกันอเมริกันที่เพิ่งขุดขึ้นมาเมื่อไม่นานมานี้ดูเหมือนจะไม่เสียหาย สี่ปีหลังจากการตายของเธอ และบรรจุศพในโลงไม้แบบเรียบง่าย
 
ซิสเตอร์วิลเฮลมินา แลงคาสเตอร์ OSB(Sister Wilhelmina Lancaster) ซึ่งอยู่ในคณะ Benedictine Sisters of Mary, Queen of the Apostles ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีจากเพลงสวดเกรกาเรียน Gregorian ของพวกเขา
 
ซิสเตอร์เสียชีวิตขณะที่มีอายุ 95 ปีเมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2019 ในวันฉลองแม่พระถูกยกขึ้นสวรรค์
 
อีกสี่ปีต่อมา,ในวันฉลองเดียวกันนี้,คุณแม่อธิการคณะพร้อมกับบรรดาซิสเตอร์ได้ตัดสินใจที่จะเคลื่อนย้ายร่างของท่านไปยังโบสถ์น้อยของอาราม
 
ทุกคนคาดว่าจะได้พบแต่กระดูกของซิสเตอร์ในโลงศพ,แต่กลับพบว่าร่างของท่านยังคงสภาพเดิมไม่เน่าเปื่อย,แต่โลงที่ทำด้วยไม้ได้แตกหักแล้วทำให้ความชื้นและฝุ่นสามารถเข้าไปในโลงได้
 
ร่างของท่านถูกปกคลุมด้วยชั้นของรา นอกจากสิ่งสกปรกนี้,ร่างของท่านและเครื่องแบบที่สวมอยู่ก็ไม่เสื่อมสลายไปในระยะเวลาสี่ปีที่ผ่านมา ทำให้บรรดาซิสเตอร์ประหลาดใจมาก
 

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์3


เราจะรับฟังคำขอและคำอธิษฐานของพระนางเสมอ และเราจะทำตามความต้องการของพระนาง
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นักบุญดาเมียนแห่งโมโลไก


ภาพถ่ายของนักบุญดาเมียนแห่งโมโลไกก่อนสิ้นชีวิตหลังจากที่ท่านถ่อมตนเป็นผู้รับใช้คนโรคเรื้อน 800 คนเป็นเวลาสิบสี่ปี
 
"ผมไม่รังเกียจเลยเมื่อฟังคำสารภาพบาปของคนใกล้ตายที่มีบาดแผลเต็มไปด้วยหนอน...นี่อาจทำให้คุณจินตนาการได้ถึงงานประจำวันของผม ลองนึกภาพกระท่อมที่มีคนโรคเรื้อน 800 คนโดยไม่มีหมอ; เพราะไม่มีวิธีรักษา ดูเหมือนทักษะของแพทย์จะไม่สามารถทำอะไรได้"
 
“ผมพบการปลอบประโลมจากมิตรเพียงผู้เดียวที่ไม่มีวันทิ้งผม นั่นคือพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท . . ณ.เชิงแท่นบูชาคือที่ซึ่งเราพบความแข็งแกร่งที่จำเป็นในการอยู่เพียงลำพังของเรา หากไม่มีศีลศักดิ์สิทธิ์, คนอย่างผมคงทนไม่ได้ แต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง ผมยังคงมีความสุขและความพอใจอยู่เสมอ . . . พระเยซูในศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นมิตรที่อ่อนโยนที่สุดสำหรับจิตวิญญาณที่พยายามทำให้พระองค์พอพระทัย
 
นักบุญดาเมียนแห่งโมโลไก,ด้วยการกระทำอันน่าทึ่งของความเสียสละตนเองอย่างหมดสิ้น,ได้ชักนำสายตาของมนุษย์ทุกคนไปยังประเทศที่น่าเศร้านั้น ด้วยการให้ชีวิตของท่าน, ท่านทำให้สถานที่นี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ”
 
- Robert Louis Stevenson on St. Damien of Molokai
 

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความศรัทธาต่อแม่พระ


พระนางมารีย์เป็นหนทางที่ปลอดภัยที่สุด,ง่ายที่สุด,สั้นที่สุด,และสมบูรณ์แบบที่สุดในการเข้าไปถึงพระเยซูเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระเยซูเจ้าเสด็จสู่สวรรค์


พระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์เพื่อเริ่มครองราชย์ในพระสิริรุ่งโรจน์ แต่พระองค์ไม่ได้ละทิ้งเรา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

แนวปฏิบัติฝ่ายจิตของนักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล


ไม่เพียงแต่คำว่าการทำพลีกรรมเท่านั้น แต่แนวคิดเรื่องการทำพลีกรรมเองก็ดูเหมือนจะเป็นเรื่องไม่ทันสมัยเสียแล้ว
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

อำนาจแห่งการสวดสายประคำ


เธออ้อนวอนขอการอภัยโทษจากความไม่เชื่อฟังของเธอ และสัญญาว่าเธอจะสวดสายประคำอย่างซื่อสัตย์ทุกวัน
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คุณพ่อปีโอหายจากโรคมะเร็งได้อย่างไร?


สิ่งที่ยังไม่มีการบอกเล่าจนถึงขณะนี้ก็คือสาเหตุการที่พระรูปแม่พระแห่งฟาติมาถูกส่งไปที่นั่น
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ศัตรูสามอย่างของมนุษย์


เพราะทุกสิ่งที่อยู่ในโลก ได้แก่ ความมัวเมาในโลกีย์ ความโลภอยากได้ทุกสิ่ง และความหยิ่งทะนงโอ้อวดในทรัพย์สมบัติ ล้วนไม่ได้มาจากพระบิดา แต่มาจากในโลกทั้งสิ้น (1ยอห์น 2.16)
 
“โดยกามตัณหาแห่งเนื้อหนัง อันหมายถึง ความรักในสิ่งที่ให้ความพีงพอใจทางเนื้อหนัง มันคือทุกสิ่งที่เนื้อหนังพอใจ และเมื่อไม่ถูกเหนี่ยวรั้งไว้ มันก็จะชักนำจิตวิญญาณไปสู่ความสุขที่ผิดต่อพระบัญญัติของพระเจ้า
 
ราคะตัณหาทางสายตาแสดงออกถึงความรักในทรัพย์สิ่งของในโลกนี้ เช่น ความร่ำรวย ทรัพย์สินเงินทอง สิ่งเหล่านี้ทำให้ตาพร่ามัว,แล้วจึงเย้ายวนจิตใจให้ลุ่มหลง
 
ความหยิ่งทะนงในชีวิตคือความมั่นใจในตัวเองมากเกินไป ซึ่งชักนำเราไปสู่ความไร้สาระและความทะนงอวดดี มันทำให้เราลืมไปว่าสิ่งที่เรามี อันได้แก่ ชีวิตของเราและพระพรที่ดีทุกอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราได้รับจากพระเจ้า"
 
เราต้องเอาชนะศัตรูทั้ง 3 นี้ด้วยโล่แห่งความเชื่อในพระเจ้า
 
"แต่พระเยซูเจ้าทรงตอบโต้ต่อการประจญทดลองแต่ละครั้งทันทีด้วยโล่แห่งพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ตรัสว่า: มีเขียนไว้ว่า: มนุษย์ไม่ได้ดำรงชีวิตด้วยอาหารแต่เพียงอย่างเดียว 
มีเขียนไว้ว่า: เจ้าอย่าทดลององค์พระผู้เป็นเจ้าพระเจ้าของเจ้าเลย 
มีเขียนไว้ว่า: จงนมัสการพระเจ้าของท่าน และปรนนิบัติพระองค์แต่ผู้เดียว
 
- ข้อนี้จะต้องเป็นกิจปฏิบัติของเราในเวลาแห่งการประจญทดลองของเราด้วยเช่นกัน"
 
นี่คือศัตรูสามอย่าง ที่เราต้องต่อสู้
 
และเราจะเอาชนะมันได้อย่างไร
 

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความรักตนเอง


วิญญาณที่ถูกความรักตัวเองบังตา….ไม่รู้จักแยกแยะว่าอะไรคือความดีที่แท้จริง ทั้งในเวลานี้; และในอดีต เรามองเห็นในสิ่งนี้ไหม…. 
ฉันได้บอกท่านแล้วว่าปีศาจพยายามเชิญมนุษย์ให้ไปสู่น้ำแห่งความตาย นั่นก็คือ การที่จิตใจจดจ่อแต่บรรดาทรัพย์สิ่งของที่พวกเขามี และปีศาจทำให้พวกเขาตาบอดด้วยความสุขจอมปลอมและความเป็นอยู่ของโลก มันจับพวกเขาด้วยเบ็ดแห่งความพีงพอใจ,ภายใต้ความหลงว่าเป็นสิ่งที่ดี เพราะปีศาจไม่สามารถจับพวกเขาด้วยวิธีอื่น เพราะพวกเขาจะไม่ยอมให้ตัวเองถูกจับได้ ถ้าหากพวกเขาเห็นว่ามันไม่ใช่สิ่งที่ดีหรือให้ความพอใจสำหรับตนเอง
สำหรับวิญญาณ,ตามธรรมชาติของมันแล้ว,จะพอใจในสิ่งที่ดี แม้ว่าในความเป็นจริง,วิญญาณมักจะถูกความรักตัวเองบังตาไว้, ไม่รู้จักแยกแยะ,และดูไม่ออกว่าอะไรคือความดีที่แท้จริงและมีประโยชน์ต่อวิญญาณและร่างกายของเขา 
~ นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนา (1347-1380) 
   นักปราชญ์แห่งพระศาสนจักร  

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ความพากเพียรในการสวดภาวนา


คุณไม่รู้หรอกว่าพระเจ้าทรงมีแผนการณ์อย่างไรสำหรับผู้ที่เราสวดภาวนาเพื่อเขา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บินออกไปจากโลก


หัวใจของมนุษย์อยู่ที่ไหน สมบัติของเขาก็อยู่ที่นั่นเช่นกัน
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระสันตปาปาสององค์พบกัน


 
เมื่อวันที่ 10 พ.ค. 2023 พระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จร่วมกับพระสันตปาปาทาวาดรอสที่ 2(Pope Tawadros II) แห่งคอปติกออร์ทอดอกซ์ที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ในกรุงโรมในสัปดาห์นี้ ขณะที่ทั้งสองฉลองครบรอบ 50 ปีของการพบปะครั้งประวัติศาสตร์ระหว่างพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 และพระสันตะปาปาเชนูดาที่ 3 ในปี 1973 พระสันตะปาปาทั้งสองสวดภาวนาด้วยกันที่จัตุรัสเซนต์ปีเตอร์ ต่อหน้าผู้แสวงบุญหลายร้อยคน 
 นอกจากนี้พระองค์ยังระลึกถึงชาวคริสต์นิกายคอปติก 21 คนที่ถูกกลุ่มไอเอสสังหารหมู่ในลิเบียในปี 2015 และขอให้ผู้แสวงบุญสวดภาวนาให้พระสันตะปาปาทาวาดรอสที่ 2 และขอให้คุ้มครองคริสตจักรออร์โธดอกซ์คอปติกทั้งหมด  

วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระเยซูตรัสกับนักบุญเกมมา


ลูกเอ๋ย เราต้องการผู้ยอมทนทุกข์ ผู้ยอมทนทุกข์ที่แข็งแกร่ง,เพื่อระงับพระพิโรธของพระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ของเรา เราต้องการวิญญาณ,ผู้ซึ่งโดยผ่านทางความทุกข์,การทดลอง,และความเสียสละของพวกเขา,จะช่วยชดเชยความผิดของคนบาปและความอกตัญญูของพวกเขา โอ,ถ้าหากเราสามารถทำให้ทุกคนเข้าใจได้ว่าพระพิโรธของพระบิดาของเรานั้นมีมากมายสักเพียงไรต่อโลกที่ชั่วร้ายได้!”  
พระดำรัสของพระเยซูตรัสกับนักบุญเกมมา  

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นักบุญโดมินิกกับทูตสวรรค์


อีกเหตุการณ์หนึ่งในชีวิตของนักบุญโดมินิกเป็นเรื่องเกี่ยวกับการประจักษ์ของทูตสวรรค์ซึ่งเกิดขึ้นที่กรุงโรมเมื่อท่านไปเยี่ยมบรรดาซิสเตอร์ในคณะของท่าน ถึงแม้ว่ามันจะเป็นเวลาเย็นมากแล้ว  ต่อมา,เมื่อท่านเสร็จภารกิจการเยี่ยมและค่ำมืด, แต่ท่านก็ตัดสินใจที่จะไปซานตา ซาบินา,โบสถ์ที่อยู่ในความดูแลของคณะโดมินิกันตั้งแต่เวลานั้นมาจนถึงปัจจุบัน เพื่อนร่วมทางของท่านที่มาด้วยกันกลัวว่าพวกเขาจะได้รับอันตรายในเวลาค่ำคืนดึกดื่น แต่ท่านนักบุญโดมินิกยืนยันว่าพระเจ้าผู้ทรงพระทัยดีจะส่งทูตสวรรค์มาคุ้มครองอารักขาพวกเขา และพระองค์ก็ทรงทำเช่นนั้น 
มีชายหนุ่มคนหนึ่งมาแสดงตน,"เขามีรูปร่างงดงาม มีไม้เท้าอยู่ในมือ ท่าทางราวกับเตรียมพร้อมสำหรับการเดินทาง" ชายหนุ่มเดินทางไปกับพวกเขาด้วย เมื่อพวกเขาไปถึงประตูโบสถ์ก็พบว่ามันปิดล็อกอยู่ แต่ชายหนุ่มยืนพิงประตูแล้วประตูก็เปิดออกทันที เขาเข้าไปก่อน ต่อจากนั้นก็เป็นบราเดอร์แล้วก็นักบุญโดมินิก แล้วชายหนุ่มก็เดินออกไปจากประตูที่ปิดอยู่ เมื่อบราเดอร์ Tancred ผู้เป็นสหายของนักบุญสอบถามถึงตัวตนของชายหนุ่มลึกลับ นักบุญตอบว่า "ลูกเอ๋ย นี่คือทูตสวรรค์ของพระเจ้า ซึ่งพระองค์ทรงส่งมาคุ้มครองเรา"  
สหายของนักบุญมีเหตุผลที่ต้องกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพวกเขา คืนหนึ่งนักบุญโดมินิกสวดภาวนาอยู่ที่ข้างเสาเตี้ยที่ด้านล่างของทางเดินใกล้กับประตูในโบสถ์ซานตา ซาบินา ในคืนนั้น หินสีดำทรงกลมถูกขว้างใส่นักบุญโดมินิกด้วยมือที่มองไม่เห็นจากส่วนบนของหลังคา มันโดนหัวของนักบุญ ฉีกเสื้อคลุมศีรษะของท่าน และกระเด็นไปฝังตัวอยู่ในดินข้างๆท่าน เสาต้นนี้ซึ่งมีหินสีดำอยู่บนยอดยังคงพบในตำแหน่งเดิมในโบสถ์ซานตา ซาบินา 
 Source: Angels and Devils  

ความทุกข์ของพระเยซูเจ้าในสวนเก็ธเซเมนี


เมื่อทูตสวรรค์ของพระเจ้าขับไล่อาดัมและเอวาออกจากสวนเอเดน,สถานที่แรกที่พวกเขาพบคือบริเวณสวนเก็ธเซเมนีในปัจจุบัน พวกเขาคุกเข่าลงตรงก้อนหินนั้นที่พระคริสต์ทรงหลั่งเหงื่อออกมาเป็นพระโลหิต พวกเขาอ้อนวอนขออภัยโทษจากพระเจ้า,พระบิดาของพวกเขา แต่ความทุกข์เสียใจในบาปของพวกเขามิอาจทำให้หลุดพ้นจากโทษบาปของพวกเขาได้ (จากนิมิตของอันนา คัทรีน อัมเมอริก -พระมหาทรมานของพระคริสต์)  
แต่พระเยซูคริสต์ทรงอ้อนวอนต่อพระบิดาด้วยความทุกข์โศกเศร้าอย่างมากที่สวนเก็ธเซเมนี พระองค์ต้องต่อสู้ภายในจิตวิญญาณของพระองค์จนเหงื่อไหลออกมาเป็นโลหิต และพระองค์ทรงยินยอมทุกอย่างต่อพระประสงค์ของพระบิดา สิ่งที่บิดามารดาเดิมของเราได้ทำให้สูญเสียไป,พระเยซูคริสต์ทรงนำกลับคืนมาให้แก่มนุษยชาติทั้งมวล มนุษย์ได้กลับมาเป็นลูกของพระเจ้า,พระบิดา, ทำให้เราได้รับพระหรรษทานที่เคยสูญเสียไป,และได้รับมากกว่าเดิมเสียอีก  

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ทูตสวรรค์เครูบ


“เครูบ”ชื่อนี้หมายถึง 
"พลังที่จะรู้จักและเห็นพระเจ้า" 
เพื่อ "การได้รับพระพรแห่งแสงสว่างที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระองค์" 
เพื่อ "พิจารณาถึงความงดงามอันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์" 
ทูตสวรรค์เครูบถูกเรียกอีกอย่างว่านักปราชญ์แห่งศาสตร์แห่งนักบุญ ตามคำกล่าวของอองรี-มารี บูดอง(Henri-Marie Boudon) อัครสังฆราชแห่งเอฟวรอซ์ ซึ่งกล่าวว่า "แสงสว่างจากสวรรค์ประทานความรู้อันน่าชื่นชมแก่พวกเขา และรังสีอันศักดิ์สิทธิ์ที่พวกเขาได้รับการเติมเต็มนั้นสะท้อนให้เห็นในสายธารต่อบรรดานิกรเทวดาลำดับชั้นอื่นๆ" 
ครั้งแรกที่เราเรียนรู้เกี่ยวกับเครูบในพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์คือในปฐมกาล: "พระองค์ทรงขับไล่มนุษย์และทรงตั้งบรรดาเครูบผู้ถือดาบเพลิง ส่องแสงแปลบปลาบไว้ทางตะวันออกของสวนเอเดน เพื่อเฝ้าทางไปสู่ต้นไม้แห่งชีวิต” (ปฐก. 3:24)  
Source: Angels and Devils  

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

คุณค่าของความทุกข์


ครั้งหนึ่ง นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลา ได้รับเงินจากพ่อค้าผู้หนึ่งและเขาขอให้นักบุญสวดภาวนาเพื่อเขา หลังจากนั้นไม่นาน นักบุญเทเรซากล่าวกับเขาว่า: "ฉันได้สวดภาวนาเพื่อคุณแล้ว และฉันได้รับการเปิดเผยจากสวรรค์ว่าชื่อของคุณได้ถูกบันทึกไว้ในหนังสือแห่งชีวิตแล้ว เพื่อเป็นเครื่องหมายยืนยันของสิ่งนี้ ในอนาคตจะไม่มีความเจริญรุ่งเรืองทางโลกใดๆบังเกิดแก่คุณอีก." และสิ่งนี้ก็เป็นจริง; เพราะในเวลาไม่นาน เรือทุกลำของเขาก็จมหายไป และเขาก็ล้มละลาย เมื่อเพื่อนของเขาทราบเรื่องภัยพิบัติเหล่านี้ พวกเขาจัดหาเรืออีกลำหนึ่งให้กับเขา ซึ่งไม่นานก็อับปางเช่นกัน จากนั้นเขาก็ต้องเข้าคุกจากการเป็นหนี้และถูกฟ้องร้องจากเจ้าหนี้ แต่เจ้าหนี้ของเขารู้ว่าเขาเป็นคนดี จึงไม่ทำร้ายเขา และปล่อยเขาเป็นอิสระ เมื่อเขายากจนลง,เขาดำเนินชีวิตด้วยความศรัทธาเยี่ยงนักบุญ โดยพึ่งพิงในพระเจ้าแต่เพียงผู้เดียว  
"ถ้าพระเจ้าทำให้คุณต้องทนทุกข์มาก นั่นเป็นสัญญาณว่าพระองค์ทรงออกแบบชีวิตที่ดีไว้ให้คุณ และแน่นอนว่าพระองค์มีพระประสงค์ที่จะให้คุณเป็นนักบุญ และถ้าคุณอยากจะเป็นนักบุญที่ยิ่งใหญ่ จงอ้อนวอนพระองค์ด้วยตัวคุณเองเพื่อให้คุณมีโอกาสที่จะได้รับความทุกข์บ้าง เพราะไม่มีไม้ใดที่จะก่อไฟแห่งความรักอันศักดิ์สิทธิ์ได้ดีไปกว่าไม้กางเขน ซึ่งพระคริสต์ทรงใช้ในยัญบูชาแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์" 
 -- นักบุญอิกนาเชียส แห่งโลโยลา  

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

ศัตรูที่ใหญ่ที่สุดของเรา


นี่เป็นวิธีที่จะจัดการกับร่างกาย นั่นคือด้วยการเคร่งครัดและทรมานตนเอง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

บทภาวนาเพื่อถวายพิธีมิสซาทั้งหมดในโลก


ลูกขอมีส่วนร่วมในพิธีมิสซาทุกมิสซาซึ่งกำลังประกอบพิธีอยู่ทั่วโลกในเวลานี้ ลูกขอถวายมิสซาเหล่านี้ทั้งหมดไว้ในพระหัตถ์ของพระมารดามารีย์ผู้ทรงเป็นคนกลางแห่งพระหรรษทาน เพื่อที่พระมารดาจะทรงรับไว้และถวายพระโลหิตของพระคริสต์แด่พระตรีเอกภาพ เพื่อปลดปล่อยวิญญาณให้พ้นจากไฟชำระ,เพื่อบรรเทาทุกข์ผู้ป่วยและผู้ที่กำลังจะตาย เพื่อการกลับใจของคนบาปทั้งหลายและเพื่อคริสตชนทั้งมวลจะได้มั่นคงและพากเพียรในความเชื่อ  
Source: Christian Warfare  

"กิจการที่ดีทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับยัญบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพิธีมิสซา เพราะกิจการที่ดีเหล่านั้นเป็นผลงานของมนุษย์ แต่พิธีมิสซาเป็นผลงานของพระเจ้า แม้แต่การเป็นมรณะสักขีก็ไม่สามารถเทียบได้เช่นเดียวกัน เพราะเป็นยัญบูชาของมนุษย์ต่อพระเจ้า แต่พิธีมิสซาเป็นยัญบูชาของพระเจ้าเพื่อมนุษย์ " 
 
“พิธีมิสซาเป็นการรื้อฟื้นยัญบูชาบนไม้กางเขนขึ้นมาใหม่” เป็นยัญบูช่าที่ยับยั้งพระยุติธรรมของพระเจ้าที่ปกครองทั่วทั้งพระศาสนจักรและช่วยโลกให้รอด 
 
นักบุญ ยอห์นมารีย์ เวียนเนย์ อธิบายว่า พิธีมิสซาทุกมิสซานั้นคือการระลึกถึงยัญบูชาของพระเยซูเจ้าที่เขากาวารีโอ มรณะสักขีผู้ได้พลีชีวิตของตนเองเพื่อพระเจ้าและคนอื่นเป็นบุคคลที่วิเศษและศักดิ์สิทธิ์ แต่ความตายของพวกเขาเป็นเพียงการตายของมนุษย์เพื่อพระเจ้าเท่านั้น ส่วนพิธีมิสซา เป็นการที่พระเจ้ายอมพลีพระองค์เพื่อมนุษย์ ซึ่งมีคุณค่ามหาศาลไม่มีขีดจำกัด ดังนั้นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่เราทุกคนสามารถทำได้ก็คือการร่วมพิธีมิสซาเพื่อรับปังประจำวันของเราในศีลมหาสนิท 
 
ทุกมิสซาที่เราร่วมพิธีด้วยความศรัทธา จะส่งผลอันน่ามหัศจรรย์แก่วิญญาณของเรา นำพระหรรษทานอันอุดมบริบูรณ์ให้แก่เราโดยที่เราอาจไม่รู้ตัว - (คุณพ่อปีโอ) 
 

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระพักตร์พระเยซูโดยใช้ AI


มีการใช้ AI สร้างภาพพระเยซูเจ้าจากรูปที่ปรากฏในผ้าห่อพระศพแห่งตูริน
 
ใจของผู้แสวงหาพระยาห์เวห์จงชื่นชมเถิด 
จงแสวงหาพระยาห์เวห์และพระอานุภาพของพระองค์ 
จงแสวงหาพระพักตร์ของพระองค์อยู่เป็นนิจ 
                                            (เพลงสดุดี 105.4)
 
ขอพระยาห์เวห์ทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน 
ขอพระยาห์เวห์ทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน 
                                            (กันดารวิถี 6.24)

 
ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้า 
และหันแก้มให้แก่ผู้ดึงเคราข้าพเจ้า
ข้าพเจ้าไม่ซ่อนหน้าแก่ผู้สบประมาทและถ่มน้ำลายรด
                                            (อิสยาห์ 50.6)

 

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

พระสันตปาปาเสด็จเยือนฉังการี


พระสันตะปาปาได้พบกับอดีตหัวหน้าสำนักงานต่างประเทศของพระอัยกาแห่งมอสโก 
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงพบกับพระสังฆราชออร์โธดอกซ์รัสเซีย Metropolitan Hilarion (Alfeyev), ในวันที่สองของการเสด็จเยือนฮังการี ทั้งสองท่านได้สนทนากันเป็นเวลาประมาณ 20 นาทีที่ Apostolic Nunciature ในกรุงบูดาเปสต์ตอนเที่ยงของวันเสาร์ 
วาติกันแถลงว่าการสนทนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนี้เป็นไปด้วยความจริงใจ Hilarion เป็น "รัฐมนตรีต่างประเทศ" ของพระอัยกาไซริลแห่งมอสโก(รัสเซียออร์โธดอกซ์)จนถึงเดือนมิถุนายน 2022, แต่ถูกย้ายไปกรุงบูดาเปสต์หลังจากเกิดสงครามรัสเซียในยูเครน สำหรับเบื้องหลังนั้นไม่ชัดเจนนัก ในตำแหน่งเดิมของท่านซึ่งดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2009, ท่านเคยไปวาติกันหลายครั้ง ตั้งแต่ปี 2003 ถึง 2009 ท่าน Hilarion เป็นบิชอปแห่งคริสตจักรออร์โธดอกซ์รัสเซียในออสเตรีย  
การพบปะกับพระสังฆราชรัสเซียออร์โธดอกซ์เป็นอีกเหตุผลหนึ่งในการเยือนฮังการีของพระสันตะปาปาด้วยหรือไม่?  

วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

การประท้วงกลุ่มลัทธิซาตานในอเมริกา


วิหารซาตาน(Satanic Temple)ได้จัดการประชุมผู้นับถือซาตานครั้งใหญ่ชึ้นที่ Boston Marriott Copley Place โดยเรียกการประชุมว่า "วันหยุดสุดสัปดาห์แห่งการดูหมิ่นศาสนา"("weekend of blasphemy") ตั้งแต่วันที่ 28-30 เมษายน 2023 
บาปสาธารณะของลัทธิซาตานเรียกร้องการชดใช้ต่อสาธารณะ 
การจัดประชุมนี้เป็นการจงใจโจมตีพระเจ้า,พระศาสนจักรคาทอลิก,อเมริกา,และครอบครัว 
คริสตชนมากกว่า 53,995 คนได้ลงนามในการประท้วงต่อต้านการประชุม " SatanCon " ในบอสตัน ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่เลวร้ายซึ่งถูกเรียกว่าเป็น "การชุมนุมของผู้นับถือลัทธิซาตานที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์" 
คริสตชนคาทอลิกเดินขบวนประท้วงด้านนอกอย่างสงบและถูกกฎหมาย เพื่อปกป้องประเทศซึ่งอยู่ภายใต้การคุ้มครองของพระเจ้าและเพื่อให้คนพวกนี้สำนึกผิดกลับใจใช้โทษบาปของพวกเขาสำหรับบาปสาธารณะครั้งใหญ่นี้ 
ให้เราช่วยกันสวดภาวนาวอนขอต่อแม่พระ,ราชินีแห่งนิกรเทวดา,โปรดปกป้องคุ้มครองประเทศนี้ให้พ้นจากซาตานด้วยเทอญ 
ช่วยกันสวดสายประคำด้วย 
นักบุญอัครเทวดามีคาแอล,โปรดพิทักษ์คุ้มครองเราจากยุทธสงครามนี้ด้วยเทอญ