พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 4 มิ.ย. 2023 สมโภชพระตรีเอกภาพ

           พระเจ้าทรงรักโลกอย่างมากจึงประทานพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระองค์เพื่อทุกคนที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่พินาศแต่จะมีชีวิตนิรันดร เพราะพระเจ้าทรงส่งพระบุตรมาในโลกนี้ มิใช่เพื่อตัดสินลงโทษโลก แต่เพื่อโลกจะได้รับความรอดพ้นเดชะพระบุตรนั้น ผู้ที่มีความเชื่อในพระบุตรจะไม่ถูกตัดสินลงโทษ แต่ผู้ที่ไม่มีความเชื่อก็ถูกตัดสินลงโทษอยู่แล้วเพราะเขามิได้มีความเชื่อในพระนามของพระบุตรเพียงพระองค์เดียวของพระเจ้า
(ยอห์น 3:16-18)
วันอังคารที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2566

นักบุญดาเมียนแห่งโมโลไก


ภาพถ่ายของนักบุญดาเมียนแห่งโมโลไกก่อนสิ้นชีวิตหลังจากที่ท่านถ่อมตนเป็นผู้รับใช้คนโรคเรื้อน 800 คนเป็นเวลาสิบสี่ปี
 
"ผมไม่รังเกียจเลยเมื่อฟังคำสารภาพบาปของคนใกล้ตายที่มีบาดแผลเต็มไปด้วยหนอน...นี่อาจทำให้คุณจินตนาการได้ถึงงานประจำวันของผม ลองนึกภาพกระท่อมที่มีคนโรคเรื้อน 800 คนโดยไม่มีหมอ; เพราะไม่มีวิธีรักษา ดูเหมือนทักษะของแพทย์จะไม่สามารถทำอะไรได้"
 
“ผมพบการปลอบประโลมจากมิตรเพียงผู้เดียวที่ไม่มีวันทิ้งผม นั่นคือพระผู้ช่วยให้รอดของเราผู้ประทับอยู่ในศีลมหาสนิท . . ณ.เชิงแท่นบูชาคือที่ซึ่งเราพบความแข็งแกร่งที่จำเป็นในการอยู่เพียงลำพังของเรา หากไม่มีศีลศักดิ์สิทธิ์, คนอย่างผมคงทนไม่ได้ แต่เมื่อมีพระเจ้าอยู่เคียงข้าง ผมยังคงมีความสุขและความพอใจอยู่เสมอ . . . พระเยซูในศีลศักดิ์สิทธิ์เป็นมิตรที่อ่อนโยนที่สุดสำหรับจิตวิญญาณที่พยายามทำให้พระองค์พอพระทัย
 
นักบุญดาเมียนแห่งโมโลไก,ด้วยการกระทำอันน่าทึ่งของความเสียสละตนเองอย่างหมดสิ้น,ได้ชักนำสายตาของมนุษย์ทุกคนไปยังประเทศที่น่าเศร้านั้น ด้วยการให้ชีวิตของท่าน, ท่านทำให้สถานที่นี้มีชื่อเสียงและเป็นที่รับรู้แก่สาธารณะ”
 
- Robert Louis Stevenson on St. Damien of Molokai
 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น