พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คนตาบอดในเม็กซิโกเห็นแม่พระแห่งกัวดาลูเปได้อย่างไร?


ผู้พิการทางสายตามากกว่า 100 คนมารวมตัวกันในวันที่มีการติดตั้งรูปแกะสลักไว้ในมหาวิหาร
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


พระเยซูเจ้าทรงเรียกคนเลี้ยงแกะที่ธรรมดาและยากจนโดยให้ทูตสวรรค์มาประจักษ์และแจ้งข่าวการประสูติให้แก่พวกเขา พระองค์ทรงเรียกนักปราชญ์จากบูรพาทิศโดยทางความรู้ทางดาราศาสตร์ของพวกเขา และพวกเขาทั้งหมดได้รับการดลใจด้วยพระหรรษทานของพระเจ้าให้รีบมานมัสการพระกุมาร เช่นเดียวกัน,พระองค์ทรงเรียกพวกเรามากมายกี่ครั้งแล้วด้วยความรักของพระองค์?และเราได้ตอบรับการเรียกของพระองค์ทันทีหรือไม่?โอ,พ่อรู้สึกสับสนและละอายใจเหลือเกินที่ต้องตอบคำถามนี้  
(จากหนังสือจดหมายของคุณพ่อปีโอ Letters IV, pp. 977 – 978)

วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นักปราชญ์ของพระศาสนจักรที่เป็นสตรี


นักปราชญ์ของพระศาสนจักร คือ บุคคลซึ่งสอนคำสอนเรื่องความเชื่อที่ถือว่าถูกต้องและเป็นประโยชน์แก่พระศาสนจักรผ่านทางการเขียน,การศึกษา หรือการค้นคว้าของท่านเหล่านั้น บุคคลเหล่านี้ดำเนินชีวิตอย่างศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์ ดังนั้นท่านจึงได้รับการยกย่องเป็นนักบุญ พระศาสนจักรได้เลือกนักบุญ 36 องค์ให้ดำรงตำแหน่งนี้ และมีในบรรดาท่านเหล่านี้มีเพียง 4 องค์ที่เป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักรที่เป็นสตรี ได้แด่ นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา,นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนา,นักบุญเทเรซาแห่งลิซิเออร์,และนักบุญฮิลเดการ์ดแห่งบินเจน

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โรคระบาดในเวเนซูเอลา


From the Catholic News Agency:
การประชุมสภาพระสังฆราชแห่งเวเนซูเอลาได้เผยแพร่สถิติการเสียชีวิตตั้งแต่การเกิดโรคระบาดว่ามีพระสงฆ์ 45 องค์และพระสังฆราช 4 องค์ที่เสียชีวิตจากโควิด-19 
การประชุมตั้งข้อสังเกตว่า “ท่ามกลางวิกฤตระดับโลกที่เกิดจากการระบาดใหญ่ พระสงฆ์ไม่ได้รับการยกเว้นจากความเสี่ยงของการติดเชื้อ COVID-19” ขณะที่พวกท่านปฏิบิตภารกิจการอภิบาลสัตบุรุษ “ในเวลาที่ผู้คนแสวงหาการปลอบโยนฝ่ายวิญญาณและความใกล้ชิดกับความเชื่อความศรัทธาอย่างจริงจังมากขึ้น … พระสงฆ์ยังคงถวายการรับใช้ของตนต่อพระศาสนจักร” แถลงการร์จากการประชุม
ขอบคุณพระเจ้าที่ไม่มีพระสงฆ์ไทยที่เสียชีวิตเพราะโควิด-19 

วันจันทร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2564

นักบุญอาดัมและเอวา


อาดัมและเอวา,ชายและหญิงคู่แรกที่พระเจ้าทรงสร้างตามที่เล่าไว้ในหนังสือปฐมกาล 
ทั้งสองท่านเป็นบิดาและมารดาของมนุษยชาติทั้งหมด แต่ด้วยความจงใจไม่เชื่อฟังคำสั่งของพระเจ้า บาปจึงเข้ามาในโลก 
พระเจ้า,เพื่อไถ่มนุษยชาติซึ่งถูกแยกออกจากความเป็นหนึ่งเดียวกับพระตรีเอกภาพ,พระผู้สร้างพวกเขา,พระเจ้าจึงเสด็จมารับธรรมชาติมนุษย์ ทรงบังเกิดจากพระมารดามารีย์และสิ้นพระชนม์บนไม้กางเขน พระเยซูเจ้าคืออาดัมใหม่และพระนางมารีย์ทรงเป็นเอวาใหม่ 
ธรรมประเพณีคริสตชนยอมรับว่าอาดัมและเอวาได้รับการช่วยให้รอดโดยพระคริสตเจ้า อาศัยการสิ้นพระชนม์และการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสตเจ้า เวลานี้อาดัมและเอวาอยู่กับพระเจ้าและบรรดานักบุญในสวรรค์ 
วันฉลองของทั้งสองท่านอยู่ในวันเดียวกันคือวันที่ 24 ธันวาคม  

วันอาทิตย์ที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 ธ.ค.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่นำพระเยซูกุมารมาให้ลูก,เพื่อที่พระองค์จะทรงประทานสันติภาพให้แก่ลูก ลูกน้อยทั้งหลาย,ปราศจากสันติภาพลูกจะไม่มีอนาคตหรือการอวยพร เพราะฉะนั้น,จงหันกลับมาสู่การสวดภาวนาเถิด,เพราะผลของการสวดภาวนาคือความชื่นชมยินดีและความเชื่อ ถ้าปราศจากสิ่งนี้ลูกไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ การอวยพรในวันนี้ที่เราได้มอบให้แก่ลูกนั้น ลูกจงนำไปยังครอบครัวของลูกและนำไปให้แก่ทุกคนที่ลูกพบ เพื่อที่พวกเขาจะรู้สึกได้ถึงพระหรรษทานที่ลูกได้รับ  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การประจักษ์ของพระกุมารเยซูต่อคุณพ่อปีโอ


“ในที่สุดพระกุมารเยซูก็เสด็จมา … หัวใจของผมเต้นแรง แก้มของผมร้อนผ่าวเมื่ออยู่แนบชิดพระกุมารสวรรค์องค์นี้!”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564

สุขสันต์วันคริสต์มาสแด่ทุกท่าน
ขอให้ทุกท่านประสบความสุขสันติในวันคริสต์มาส ขอพระกุมารอวยพรทุกท่านเทอญ
เหตุผลที่พระคริสต์เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์
1. เพื่อรับพระธรรมชาติมนุษย์ 
2. เพื่อมีประสบการณ์การเป็นมนุษย์อย่างสมบูรณ์ 
3. เพื่อเตือนเราให้มีความเชื่อในพระเจ้า 
4. เพื่อแสดงให้เราเห็นว่าความถ่อมตนเป็นหนทางแห่งความรอดพ้น 
5. เพื่อเข้าสู่ประวัติศาสตร์ความรอดของอิสราเอล 
6. เพื่อเข้าสู่ประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ 
7. เพื่อสร้างมนุษยชาติขึ้นมาใหม่จากซากที่ผุพัง 
8. เพื่อเตือนเราว่าเราจำเป็นต้องบังเกิดใหม่อีกครั้ง 
9. เพื่อประทานพระองค์เองแก่มนุษยชาติ 
10. เพื่อประทานพระมารดาของพระองค์แก่มนุษยชาติ 
11. เพื่อประทานพระจิตของพระองค์แก่เรา 
12. เพื่อแสดงพระบิดาให้พวกเราได้รู้จัก

วันพฤหัสบดีที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2564

โลหิตของนักบุญจานูเรียสไม่หลอมเหลวFrom Catholic News Agency:
ในพิธีมิสซาของเช้าวันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม 2021ที่อาสนวิหารเนเปิลในอิตาลี,โลหิตของนักบุญจานูเรียส องค์อุปถัมภของเมืองเนเปิลยังคงแข็งตัวไม่หลอมเหลว นับเป็นปีที่สองติดต่อกันแล้วที่เป็นเช่นนี้
โลหิตของนักบุญมักจะหลอมเหลวอย่างน้อยสามครั้งในหนึ่งปี อันได้แก่ วันที่ 19 กันยายน อันเป็นวันฉลองของท่านนักบุญ วันเสาร์แรกของเดือนพฤษภาคม, และวันที่ 16 ธันวาคม ซึ่งเป็นวันครบรอบของการเกิดภูเขาไฟวิสุเวียสระเบิดในปี1631 โลหิตของนักบุญจานูเรียสผู้เป็นพระสังฆราชในศตวรรษที่3,ถูกบรรจุอยู่ในภาชนะกระจกรูปวงกลม สำหรับปี2020และปี2021  โลหิตได้กลายเป็นของเหลวในเดือนกันยายนและเดือนพฤษภาคม แต่ไม่หลอมเหลวในเดือนธันวาคม 
การที่โลหิตของนักบุญไม่หลอมเหลวนั้น เป็นสัญญาณถึงเภทภัยที่อาจเกิดขึ้น เช่น โรคระบาด,ความอดหยาก,หรือภัยพิบัติอื่นๆ
เมื่อโลหิตไม่กลายเป็นของเหลวเช่นนี้ ประชาชนจะร่วมกันสวดภาวนามากขึ้นซึ่งอาจกินเวลาตลอดทั้งวันเพื่อให้อัศจรรย์บังเกิดขึ้น
พระธาตุกระดูกและโลหิตของนักบุญจานูเรียส(หรือนักบุญเจนนาโร ในภาษาอิตาลี) ถูกเก็บรักษาไว้ในอาสนวิหารแห่งเนเปิล

วันอังคารที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การดำเนินชีวิตในพระประสงค์ศักดิ์สิทธิ์(Devine Will)


ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พระเยซูเจ้าตรัสกับลุยซ่า พิการ์เร็ตต้า


ผู้ที่ปฏิบัติตามพระประสงค์ของพระบิดาของเรา ผู้สถิตในสวรรค์นั่นแหละจะเข้าสู่สวรรค์ได้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พระสันตปาปาจะเสด็จเยือนรัสเซีย


เงื่อนงำเหล่านี้จากการาบังดัล บอกเราถึงเหตุการณ์สำคัญตามที่ได้ทำนายไว้ล่วงหน้าและอยู่ใกล้ตัวเรามากขึ้นเรื่อยๆ
>>>ดูเพิ่มเติม

วันพฤหัสบดีที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเบียดเบียนคริสตชนในอินเดีย


Raipur (AsiaNews) – ชาวคริสต์ใน Jaitaloor,หมู่บ้านในเขต Bijapur ในรัฐ Chhattisgarh ของอินเดีย ถูกบังคับให้ "กลับ" สู่ศาสนาฮินดู
เพื่อบรรลุเป้าหมายนี้ พวกหัวรุนแรงชาวฮินดูจะโกนศีรษะและเอามะพร้าวใส่มือของคริสตชนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมทางศาสนาฮินดู
ซาจัน เค. จอร์จ ประธาน Global Council of Indian Christians (GCIC) ให้สัมภาษณ์กับ AsiaNews ว่า “นี่เป็นการกระทำที่ป่าเถื่อนและเป็นการบังคับเปลี่ยนศาสนาอย่างเห็นได้ชัด”
จอร์จอธิบายว่าสิ่งนี้คือ “การละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานในเสรีภาพทางศาสนาและการเคารพในศักดิ์ศรีของทุกคน”

เมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้ว ที่เขต Sukma ผู้กำกับการตำรวจ สุนิล ชาร์มา ได้ออกหนังสือเวียนขอให้เจ้าหน้าที่ยกระดับความสนใจต่อกิจกรรมของมิชชันนารี,เขาเขียนว่า “พวกมิชชันนารีกำลังเดินทางไปตอนในอย่างต่อเนื่องและมีอิทธิพลต่อชนเผ่าท้องถิ่นโดย ล่อพวกเขาด้วยสิทธิพิเศษเพื่อให้พวกเขายอมรับศาสนาคริสต์”
ในความเป็นจริง ชนเผ่าส่วนใหญ่ไม่เคยนับถือศาสนาฮินดูเลย

วันพุธที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อารักขเทวดา"จงเรียกหาอารักขเทวดาของเราบ่อยๆ และสวดบทภาวนาที่สวยงามนี้บ่อยๆว่า-'ทูตสวรรค์ของพระเจ้า,ผู้คอยเฝ้าพิทักษ์ปกป้องฉันและผู้ที่ได้รับมอบหมายจากความดีงามของพระบิดาในสวรรค์ให้มาดูแลฉัน โปรดส่องสว่างแก่ฉัน ปกป้องฉัน และนำทางฉันในเวลานี้และตลอดไปเทอญ' จะเป็นความบรรเทาใจมากสักเพียงไรถ้าในช่วงเวลาแห่งความตาย,เมื่อเราได้เห็นทูตสวรรค์ที่แสนดีผู้นี้ซึ่งติดตามคุณมาตลอดชีวิตและคอยดูแลเอาใจใส่คุณดุจมารดา โอ้ ขอให้ความคิดอันแสนหวานนี้ทำให้คุณมีความศรัทธาต่อการตรึงกางเขนของพระเยซูเจ้ามากขึ้น นั่นเป็นสิ่งที่ทูตสวรรค์ที่แสนดีต้องการอย่างแท้จริง!... 
อนิจจา...กี่ครั้งแล้วที่ฉันทำให้ทูตสวรรค์ที่แสนดีของฉันร้องไห้!กี่ครั้งแล้วที่ฉันดำเนินชีวิตโดยไม่กลัวแม้แต่น้อยว่าจะเป็นการขัดสู้ต่อการจ้องมองอันบริสุทธิ์ของทูตสวรรค์องค์นี้ของฉัน โอ! ท่านช่างอ่อนโยนนัก ท่านช่างอ่อนไหว พระเจ้าข้า,กี่ครั้งแล้วที่ข้าพเจ้าตอบสนองต่อความกังวลของทูตสวรรค์องค์นี้ที่ห่วงใยวิญญาณของข้าพเจ้ามากกว่ามารดา โดยการไม่แสดงความเคารพนับถือ,ไม่แสดงความรัก,และความกตัญญูต่อท่าน"  
- นักบุญคุณพ่อปีโอ

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คนหลอกลวง


ผู้หญิงคนหนึ่งพูดว่า: “ฉันต้องการมีส่วนร่วมในการเดินทางไปซานจิโอวานนี รอตตอนโด เพื่อพบกับคุณพ่อปิโอ มันคือปี 1961 จู่ๆชายในรถบัสก็ร้องออกมาว่า “ภรรยาของฉันต้องการให้ฉันพาเธอไปพบกับ "คนหลอกลวง" คนนี้ – เขาอ้างอิงถึงคุณพ่อปีโออย่างชัดเจน การพูดดูถูกคุณพ่อปีโอเช่นนี้ทำให้ฉันตกใจมาก เมื่อเราไปถึง ซานจิโอวานนี รอตตอนโด เราก็เข้าไปในโบสถ์เพื่อเข้าร่วมพิธีมิสซาทันที เมื่อจบพิธี คุณพ่อปิโอก็เดินมาหาเรา เมื่อท่านอยู่ข้างๆเรา ท่านหยุดอยู่ตรงหน้าสุภาพบุรุษที่พูดดูหมิ่นท่านบนรถบัสและพูดกับเขาว่า: “มานี่สิ! มาหาผู้หลอกลวงคนนี้” - ชายคนนั้นหน้าซีด เขาคุกเข่าลงและพูดตะกุกตะกักว่า: “ยกโทษให้ผมด้วยเถิดครับคุณพ่อ! ยกโทษให้ผมด้วย!” จากนั้นคุณพ่อปิโอก็เอามือวางบนศีรษะและให้พรเขาและกล่าวเสริมว่า “ลุกขึ้นเถิด พ่อยกโทษให้” สุภาพบุรุษคนนั้นเปลี่ยนใจกลับมาเลื่อมใสคุณพ่อปีโอในทันทีและมีความสุขในจิตใจ  

วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ลุยซา พิคาร์เร็ตตา - คำเตือน


ฉันเห็นพระศาสนจักรทั้งมวล,สงครามที่บรรดาพระสงฆ์ต้องประสบ และสิ่งที่พวกเขาต้องได้รับจากผู้อื่น
>>>ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2564

การเปิดเผยส่วนบุคคล-ลุยซ่า พิคาร์เร็ตตา


วิญญาณที่อาศัยอยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์จะรู้สึกถึงบาดแผลนี้ราวกับว่ามันเป็นบาดแผลของเขาเอง
>>>ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564

ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล 8 ธ.ค.


คุณพ่อปีโอกล่าวว่า “แม่พระทรงเป็นทางลัดไปสู่พระเป็นเจ้า”
ไม่ต้องสงสัยเลย  เพื่อที่จะชมพระพักตร์ของพระเยซูเจ้า  เราต้องหันไปหาพระมารดาของพระองค์  และเป็นพระนางผู้ซึ่งเรากำลังเพ่งมองที่จะช่วยรักษาโรคร้ายของเรา  และทรงเปลี่ยนน้ำตาของเราให้กลายเป็นคำภาวนา  เรามอบถวายความทุกข์ของเราแด่พระนางเพื่อที่จะได้รับความรอดของวิญญาณ  มอบถวายความโดดเดี่ยวเดียวดายของเราเพื่อมันจะได้กลับกลายเป็นการพินิจไตร่ตรอง  มอบถวายความกลัวของเราเพื่อมันจะได้กลายเป็นความหวัง
เรามีความเชื่อมั่นตามที่นักบุญเบอร์นาร์ดแห่งคลาวอยซ์ ได้เขียนไว้ในบทภาวนาของท่านว่า  “โปรดระลึกเถิด  โอ้  พรหมจารีย์มารีย์  ผู้โอบอ้อมอารีย์  แต่ไหนแต่ไรมา  ยังไม่เคยได้ยินเลยว่า  ผู้ที่มาพึ่งท่าน  มาขอความช่วยเหลือคุ้มครองจากท่าน  ถูกท่านทอดทิ้ง”
ในวันฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลทินนี้  พ่อขอมอบความปรารถนาดีแก่  ทุกท่านที่เป็นผู้อ่าน  แก่ครอบครัวของท่าน  และแก่ผู้ที่ท่านรักทุกคน

วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญข้าพเจ้าขอพูดอย่างเด็ดขาดและไม่มีข้อยกเว้น จงอย่าโกรธเลยถ้าเป็นไปได้…. เมื่อเราพบว่าตัวเองอยู่ในความโกรธ อันเนื่องมาจากความใจร้อนและความอ่อนแอของเราเอง เป็นการดีกว่าที่จะขับไล่มันออกไปโดยเร็วที่สุดแทนที่จะไปรั้งมันไว้….เมื่อเราพบว่าเราถูกกระตุ้นให้โกรธ เราต้องขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า 
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่วัลเดิร์น


 
อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่วัลเดิร์น,เยอรมนี,ในปี1330 คุณพ่อไฮน์ริช อ็อตตา(Heinrich Otta) ซึ่งกำลังประกอบพิธีมิสซาอยู่ภายในโบสถ์เซนต์จอร์จ ท่านได้บังเอิญพลิกจอกกาลิกษ์เหล้าองุ่น,ทำให้ไวน์ศักดิ์สิทธิ์ที่ได้รับการเสกแล้วหกออกมา และในทันทีเหล้าองุ่นได้กลับกลายเป็นโลหิตมนุษย์อย่างแท้จริงซึ่งได้ก่อตัวขึ้นบนผ้ารองจอกกาลิกษ์เป็นพระรูปของพระคริสต์ที่ถูกตรึงกางเขน ล้อมรอบด้วยรูปศีรษะพระคริสต์ที่สวมมงกุฎหนามสิบเอ็ดรูป 
ศีรษะพระคริสต์ที่สวมมงกุฎหนามสิบเอ็ดรูปนี้ อาจหมายถึงอัครสาวกสิบเอ็ดองค์ที่ได้หนีไปหลบซ่อนตัวหลังจากที่พระเยซูทรงถูกจับกุม มีเพียงนักบุญยอห์น อัครสาวกเพียงคนเดียวที่อยู่แทบเชิงกางเขนพร้อมกับแม่พระ พระเยซูทรงแสดงให้รู้ว่าพระองค์ทรงเสียพระทัยและยอมทนทุกข์ทรมานเพื่ออัครสาวกสิบเอ็ดองค์นี้ด้วย อัครสาวกสิบเอ็ดองค์นี้อาจเป็นตัวแทนหมายถึงคริสตชนที่ยังมีความกลัวต่อภัยอันตรายจากโลกภายนอกและไม่กล้าเผชิญหน้ากับศัตรูของพระศาสนจักรซึ่งเป็นพระกายลึกลับของพระคริสต์

วันจันทร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วาระสุดท้ายของนักบุญ


“ช่างเป็นสถานที่ที่ดียิ่งนักสำหรับผู้ป่วยในการเตรียมตัวเพื่อรับความตาย”
>>>ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2564

อัศจรรย์จากบราเดอร์อังเดร


แพทย์หลายคนซึ่งเกลียดชังศาสนาได้ใส่ร้ายชายร่างเล็กที่พวกเขามองว่าเป็น “ผู้รักษาจอมปลอม”
>>>ดูเพิ่มเติม

วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2564

พระสันตะปาปาที่ครองราชย์นานที่สุด 10 พระองค์วันนี้เราระลึกถึงนักบุญพระสันตะปาปาเลโอ(St. Pope Leo the Great) คุณรู้หรือไม่ว่าพระองค์อยู่ในอันดับที่ 10 ในรายการอย่างเป็นทางการของพระสันตะปาปาที่ครองราชย์ยาวนานที่สุดในประวัติศาสตร์? พระองค์ทรงดำรงตำแหน่งสันตะปาปานานกว่า 21 ปี   
รัชสมัยของพระสันตะปาปาโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 7.5 ปี ค่าทศนิยมที่ปรากฏอยู่นั้นจะคลาดเคลื่อนเล็กน้อย เนื่องจากไม่ได้นับปีอธิกสุรทิน E หมายถึงelection การเลือกตั้ง
1st Place: St. Peter—35 yrs. 
2nd Place: Pius IX—31.6 yrs. 
3rd Place: John Paul II—26.4 yrs. 
4th Place: Leo XIII 20—25.4 yrs. 
5th Place: Pius VI—24.5 yrs. 
6th Place: Adrian I — 23.9 yrs. 
7th Place: Pius VII— 23.4 yrs. 
8th Place: Alexander III—22.0 yrs 
9th Place: St. Sylvester—21.9 yrs. 
10 th Place: St. Leo I (the Great) 21.1 years   

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญมนุษย์เอ๋ย จงอย่ากลัวกองทัพศัตรูที่ทรงพลังใดๆเลย เพราะอำนาจแห่งนรกกลัวพระนามและการปกป้องของพระนางมารีย์ยิ่งนัก 
- นักบุญโบนาเวนตูลา

วันพุธที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

คำพูดของคุณพ่อปีโอ“สนามรบระหว่างพระเจ้ากับซาตานคือจิตวิญญาณมนุษย์ นี่คือที่ที่มันเกิดขึ้นตลอดเวลาในชีวิตของเรา วิญญาณจะต้องยอมให้พระเจ้าเสด็จมาโดยอิสระและรับการเสริมพละกำลังจากพระองค์ด้วยอาวุธทุกชนิด แสงสว่างของพระองค์ต้องส่องสว่างในวิญญาณเพื่อต่อสู้กับความมืดของความผิดพลาด มนุษย์ต้องสวมใส่พระเยซูคริสต์ ดำเนินชีวิตในความจริงและความยุติธรรมของพระองค์ เขาต้องถือโล่แห่งความเชื่อ ยึดมั่นในพระวาจาของพระเจ้าเพื่อเอาชนะศัตรูที่มีอำนาจเช่นนั้นได้ เพื่อสวมใส่พระเยซูคริสต์ เราต้องตายต่อตัวเราเอง”  
- นักบุญคุณพ่อ ปิโอ

วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

นักบุญคุณพ่อปีโอ กับเสียงสะท้อนของหัวใจ


อย่าออกจากพระแท่นบูชาไปโดยมิได้หลั่งน้ำตาแห่งความเศร้าโศกและเพิ่มพูนความรักต่อพระเยซูเสียก่อน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

ความอิจฉาริษยา และการหลงตัวเอง


มีหลายคนที่ประสบกับความพินาศล่มจมจากความอิจฉาริษยาของคนอื่น และพวกเขากลับไม่เรียกมันว่าบาปมหันต์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

พระสันตะปาปาในไฟชำระ


มีพระสันตะปาปาอย่างน้อยหนึ่งองค์ที่ถูกพิพากษาให้อยู่ในไฟชำระตลอดชั่วกาลเวลา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระ 25 พ.ย.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่มาอยู่กับลูกในช่วงเวลาแห่งพระเมตตานี้และแม่ขอให้ลูกทุกคนเป็นผู้นำพาสันติภาพและความรักในโลก ลูกน้อยทั้งหลาย,โดยอาศัยแม่,พระเจ้าทรงเรียกพวกลูกให้สวดภาวนาและรัก, และแสดงออกให้เห็นถึงสวรรค์บนแผ่นดินนี้ ขอให้หัวใจของลูกเต็มเปี่ยมด้วยความชื่นชมยินดีและความเชื่อในพระเจ้า ลูกน้อยทั้งหลาย,ขอให้ลูกมีความวางใจในพระประสงค์อันศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์อย่างสมบูรณ์ นี่เป็นเหตุผลที่แม่มาอยู่กับลูก เพราะพระองค์,พระผู้สูงสุด,ทรงส่งแม่มาอยู่ท่ามกลางลูกเพื่อหนุนใจลูกให้มีความหวัง แล้วลูกจะเป็นผู้นำสันติภาพในโลกที่ปราศจากสันติภาพนี้  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่