พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การแสดงคอนเสริทในซีเรีย


หลังจากที่รัฐบาลซีเรียยึดเมืองปาลมีรา คืนจากการปกครองของกลุ่ม ISIS แล้ว  รัฐบาลได้จัดงานแสดงคอนเสริทขึ้นโดยคณะดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก Valery Gergiev ซึ่งเคยแสดงที่งาน St. Petersburg’s Mariiinsky Theatre Orchestra

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บทสรรเสริญพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2016 เป็นวันฉลองพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  บทเพลง
Pange Lingua Gloriosi ประพันธ์โดยนักบุญโทมัส อไควนัส เพื่อใช้ในพิธีเฉลิมฉลองนี้

นิมติของนักบุญโฟสตินา7


วิญญาณยิ่งมีความวางใจในพระเยซูเจ้ามากเท่าไร
เขายิ่งได้รับพระเมตตาของพระองค์มากเท่านั้น
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคัทรินแห่งเซียนนา5

สาส์นของพระบิดา

น.คัทรินได้รับพระพรพิเศษในการฟังและบันทึกสาส์นจากพระบิดานิรันดร  ในหนังสือของเธอชื่อ “The Dialogue” บรรยายถึงการเปิดเผยของพระบิดาที่ให้ความมั่นใจและท้าทายแก่พวกเรา  พระบิดาทรงเป็นผู้ปกครองและอาจารย์สวรรค์ของพวกเรา  พระองค์ทรงสอนดังนี้
เกี่ยวกับพิจารณาไตร่ตรอง (Discernment)
·       การพิจารณาไตร่ตรอง คือแสงสว่างที่สลายความมืดมิดทั้งปวง กำจัดความโง่เขลา และเพิ่มรสชาติให้กับคุณธรรมและการทำความดีทุกประการ  มันเป็นความฉลาดที่ไม่อาจถูกหลอกลวงได้  เป็นพละกำลังที่ไม่อาจเอาชนะได้  เป็นความถูกต้องอันมั่นคงจนถึงที่สุด  มันเชื่อมโยงโลกขึ้นไปสู่สวรรค์  เชื่อมโยงความรอบรู้ของเราไปสู่ความรอบรู้ของมนุษย์  เชื่อมโยงความรักต่อเราไปสู่ความรักต่อเพื่อนมนุษย์
·       ความถ่อมตนที่แท้จริงและรอบคอบของการพิจารณาไตร่ตรอง ทำลายสิ่งชั่วร้ายและการประจญล่อลวงทุกชนิด  และโดยอาศัยความทุกข์ มันมีชัยชนะต่อผีปีศาจและเนื้อหนังด้วยมือเปล่า  โดยอาศัยแสงสว่างรุ่งโรจน์อันอ่อนโยนนี้  วิญญาณมองเห็นและชิงชังความอ่อนแอของตนเองอย่างชัดเจน ดังนั้นด้วยการดูหมิ่นตนเอง วิญญาณจึงเป็นเจ้านายเหนือโลก  ทำให้มันอยู่ใต้เท้าด้วยความรักของวิญญาณและดูหมิ่นโลกว่าเป็นเพียงสิ่งไร้ค่า

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สาส์นแม่พระวันที่2+25พ.ค.2016

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
การปรากฏมาของแม่เป็นของขวัญของพระเป็นเจ้าสำหรับพวกลูกทุกคน  และเป็นการกระตุ้นให้มีการกลับใจ  ซาตานมันแข็งแรงมากและมันต้องการทำให้หัวใจและความคิดของพวกลูกวุ่นวายและไม่สงบ  เพราะฉะนั้น  , พวกลูก , ลูกน้อยทั้งหลาย  จงสวดภาวนาเพื่อที่พระจิตเจ้าจะทรงนำทางพวกลูกไปบนหนทางที่แท้จริงแห่งความร่าเริงยินดีและสันติภาพ  แม่อยู่กับพวกลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือเพื่อพวกลูกเบื้องเฉพาะพระพักตร์องค์พระบุตรของแม่
        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
 
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ค. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
ดวงหทัยของแม่ปรารถนาให้พวกลูกกลับใจอย่างแท้จริงและมีความเชื่อที่มั่นคง 
เพื่อที่ลูกจะสามารถแพร่กระจายความรักและสันติสุขไปให้แก่ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวลูก 
แต่,ลูกทั้งหลายของแม่,อย่าลืมว่า ลูกแต่ละคนเป็นคนพิเศษเฉพาะของพระบิดาสวรรค์ 
เพราะฉะนั้น จงยอมให้พระจิตเจ้าทรงทำงานในตัวลูกอย่างต่อเนื่องเถิด
จงเป็นลูกที่มีจิตใจบริสุทธิ์ของแม่ 
ในความบริสุทธิ์นั้นเป็นความงดงาม  ทุกๆสิ่งที่เป็นจิตนั้นเป็นชีวิตและสวยงามมาก 
อย่าลืมว่าในศีลมหาสนิทซึ่งเป็นหัวใจของความเชื่อ คือองค์พระบุตรของแม่ผู้ทรงอยู่กับพวกลูกเสมอ 
พระองค์เสด็จมาหาลูกและทรงบิขนมปังกับลูก 
เพราะ,ลูกๆทั้งหลายของแม่,
พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อพวกลูก พระองค์ทรงกลับคืนชีพและเสด็จมาใหม่อีกครั้ง
คำพูดเหล่านี้ของแม่ดูคุ้นเคยสำหรับลูก  เพราะมันเป็นความจริง และความจริงไม่มีเปลี่ยนแปลง  
มันเป็นสิ่งที่ลูกจำนวนมากของแม่ได้หลงลืมไป 
ลูกทั้งหลายของแม่,คำพูดของแม่ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่หรือเก่า  มันเป็นนิรันดร 
เพราะฉะนั้น,แม่ของเชื้อเชิญลูก ลูกๆทั้งหลายของแม่,
ขอให้สังเกตหมายสำคัญแห่งกาลเวลาให้ดี 

เพื่อลูกจะได้รวบรวมกางเขนที่แตกกระจายและเพื่อจะได้เป็นอัครสาวกแห่งพระวิวรณ์
ขอขอบใจลูก

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สาส์นแม่พระแห่งซานนิโคลัส

วันของพระเจ้าและการพิพากษาของพระองค์จะมาถึง เป็นบุญของผู้ที่เกรงกลัวการพิพากษาของพระเจ้า>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กางเขนที่แตกกระจาย

เพราะฉะนั้น แม่ขอให้ลูกเฝ้าสังเกตหมายสำคัญแห่งกาลเวลาให้ดี  เพื่อที่ลูกจะได้รวบรวมกางเขนที่แตกกระจาย  และเพื่อที่ลูกจะได้เป็นอัครสาวกแห่งพระวิวรณ์
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน

            ครั้งหนึ่งนักบุญบริยิตได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับแม่พระว่า เราสัญญาจะฟังทุกคนอย่างอ่อนโยน ทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเรา ในนามของแม่ แม้พวกเขาเป็นคนบาป โดยตั้งใจว่าพวกเขาตั้งใจจะปรับปรุงวิถีทางดำเนินชีวิตณ เชิงกางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายเป็นทางการ ให้แม่พระเอาใจใส่ทุกคนที่ได้รับการไถ่กู้ ตรัสว่า แม่ นี่คือลูกของแม่” (ยอห์น 19:26)
            สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7 ถูกจักรพรรดินโปเลียน (ฝรั่งเศส) จับขังคุกในปี ค.ศ. 1808 แต่หลังจากการต่อสู้ที่ไลบ์ซิก (เยอรมัน) พระองค์อายุ 74 ปี ได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระ และเสด็จกลับกรุงโรม การต่อสู้กินเวลา 100 วัน ของนโปเลียนสิ้นสุด ในปี ค.ศ. 1815 โดยกองทัพพันธมิตรได้รับชัยชนะที่ Waterloo (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม) สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7 ได้ประกาศวันฉลอง 24 พฤษภาคม เป็นการขอบคุณพระเจ้าและแม่พระ ที่ทรงช่วยให้พระสันตะปาปากลับกรุงโรม ระลึกถึงการพ้นจากการถูกคุมขังของจักรพรรดินโปเลียน
            นักบุญยอห์น บอสโก เป็นผู้ส่งเสริมและทำให้ความศรัทธาต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชนเป็นที่นิยม ท่านนักบุญได้สร้างวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่กรุงตุริน ใน ค.ศ. 1868 และต่อมาในปี ค.ศ. 1872 ได้ตั้งซิสเตอร์ซาเลเซียน โดยให้แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ คือ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
นักบุญยอห์น บอสโก กล่าวว่า ขอให้พระนางพรหมจารีช่วยเราให้ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระศาสนจักร และได้รับพระหรรษทานแห่งความเพียรทนในการรับใช้พระเจ้าในโลกนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมอยู่กับแม่พระวันหนึ่งในอาณาจักรสวรรค์
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Saint Companions for each Day

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคัทรินแห่งเซียนนา4

สาส์นของพระบิดา

น.คัทรินได้รับพระพรพิเศษในการฟังและบันทึกสาส์นจากพระบิดานิรันดร  ในหนังสือของเธอชื่อ “The Dialogue” บรรยายถึงการเปิดเผยของพระบิดาที่ให้ความมั่นใจและท้าทายแก่พวกเรา  พระบิดาทรงเป็นผู้ปกครองและอาจารย์สวรรค์ของพวกเรา  พระองค์ทรงสอนดังนี้
เกี่ยวกับความถ่อมตนและคุณธรรมความดี (Humble & Virtue)
·     ความถ่อมตนถูกทดสอบโดยความหยิ่งจองหอง  ความเชื่อถูกทดสอบโดยความอยุติธรรม ความทุกข์ทรมานถูกทดสอบโดยความโหดร้าย  ความอ่อนโยนและความกรุณาถูกทดสอบโดยความโกรธแค้น
·     ที่มาของความถ่อมตนคือความรู้ที่แท้จริงของวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองและความดีของเรา (พระบิดา)
·     ปราศจากความถ่อมตน  วิญญาณจะปราศจากการพิจารณาไตร่ตรอง  ขาดการพิจารณาไตร่ตรองทำให้เกิดความหยิ่งจองหอง  เช่นเดียวกับที่การพิจารณาไตร่ตรองทำให้เกิดความถ่อมตน
·     เพื่อนบ้านของลูกเป็นช่องทางซึ่งนำลูกไปสู่การทดสอบคุณธรรมทุกประการของลูกและทำให้คุณธรรมบังเกิดขึ้น  เช่นเดียวกับที่คนชั่วร้ายทำให้สิ่งชั่วบังเกิดขึ้นโดยอาศัยเพื่อนบ้านของมัน
·     เมื่อเราบอกว่าความถ่อมตนถูกทดสอบโดยความหยิ่งจองหอง  เราหมายความว่าผู้ที่มีใจหยิ่งจองหองไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้มีใจถ่อมตนได้  เพราะผู้ถ่อมตนจะข่มความหยิ่งจองหอง
·     เมื่อลูกกลับใจจากความชั่วมาสู่ความดี  ลูกไม่เพียงแต่พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณธรรมของลูกเอง  แต่บ่อยครั้งลูกได้ทำให้ถ่านไฟ (แห่งคุณธรรม) ลุกร้อนขึ้นด้วยความรักซึ่งจะละลายความเกลียดชังและความขมขื่นออกจากหัวใจและจิตใจของความโกรธแค้น  ทำให้ความเกลียดชังของพวกเขากลายเป็นความเมตตากรุณา
·     จงพิจารณาคุณธรรมของความกล้าหาญอันเด็ดเดี่ยว  มันถูกทดสอบเมื่อลูกได้รับความทุกข์เป็นอย่างมากจากการถูกดูหมิ่นและถูกใส่ร้ายของผู้คน  มันพยายามฉุดลูกให้พ้นไปจากหนทางและคำสั่งสอนของความจริงโดยอาศัยการล่วงละเมิดหรือการพูดยกยอ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แม่พระแห่งฟาติมา1


พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์  ลูกกราบนมัสการพระองค์ วางใจในพระองค์และรักพระองค์
ลูกกราบขออภัยโทษแทนผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ไม่นมัสการพระองค์  ไม่วางใจในพระองค์และไม่รักพระองค์ 
(สวดภาวนาบทนี้ก่อนรับศีลมหาสนิท)

             ข้าแต่องค์พระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ลูกกราบมัสการพระองค์  องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก  ลูกรักพระองค์ พระผู้ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้
 (และสวดภาวนาบทนี้หลังรับศีล)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Libera - Far awayเพลง Far away ของวง  Libera ร้องเดี่ยวโดย Michael Horncastle  นักร้องในวงนี้เป็นเด็กทั้งหมด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระคุณของพระจิตเจ้า

จิตใจของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยความเข้าใจและได้รับคุณค่ามหาศาลในความล้ำลึกของพระเป็นเจ้าผู้ทรงแสดงพระองค์แก่เราในการไถ่กู้พวกเราให้รอด  หัวใจของเราจะอาบอิ่มอยู่ในความรักและดำรงอยู่เช่นนี้ตลอดไปด้วยการทำให้น้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าสำเร็จไปบนโลกนี้เหมือนดังในสวรรค์>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ภาวะโลกร้อน


 
เกาะ 5 เกาะของหมู่เกาะโซโลมอนในออสเตรเลียจมน้ำหายไปเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทั่วโลก  การศึกษาทำโดย group of Australian scientists โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมของเกาะ 33 เกาะในระหว่างปี 1947 – 2014 เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 7-10 มิลลิเมตรต่อปี  ซึ่งเป็นค่าที่มากเป็นสามเท่าของค่าเฉลี่ย

 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นิมิตของนักบุญโฟสตินา5


“อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่เพียงร่างกาย  แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณ
จงกลัวผู้ที่สามารถทำลายได้ทั้งร่างกายและวิญญาณเถิด” มท. 10:28
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคิทรินแห่งเซียนนา3

สาส์นของพระบิดา

น.คัทรินได้รับพระพรพิเศษในการฟังและบันทึกสาส์นจากพระบิดานิรันดร  ในหนังสือของเธอชื่อ “The Dialogue” บรรยายถึงการเปิดเผยของพระบิดาที่ให้ความมั่นใจและท้าทายแก่พวกเรา  พระบิดาทรงเป็นผู้ปกครองและอาจารย์สวรรค์ของพวกเรา  พระองค์ทรงสอนดังนี้
เกี่ยวกับความหยิ่งจองหอง(Pride)
·     ความหยิ่งจองหองเกิดจากกิเลสของการรักตนเองมากเกินไป
·     เป็นอุปสรรคต่อความรู้ในความจริง
·     เป็นศัตรูต่อความเชื่อฟัง
·     แก่นของความหยิ่งจองหองคือความไม่อดทน
·     ทำให้สติปัญญามืดบอดไป
·     มีรูปปรากฏเป็นเหมือนการรักตนเองเพียงเล็กน้อย แต่แท้จริงเป็นความโหดร้าย
·     เป็นสาเหตุของความยากจนและความขัดสนอันยิ่งใหญ่
·     ปิดกั้นคุณธรรมความดีและเป็นสาเหตุของความอยุติธรรม การทรยศ
·     ทำให้ผู้เลือกสรรตกต่ำจากฐานะสูงสุดสู่จุดต่ำสุดของบาปหนัก
·     เป็นเหมือนผ้าปิดตาของวิญญาณ
·     บิดเบือนการตัดสิน

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แม่พระแห่งฟาติมา


วันที่ 13 พ.ค. ฉลองแม่พระแห่งฟาติมา  เป็นวันที่แม่พระทรงประจักษ์ครั้งแรกแก่เด็ก 3 คน คือ ลูซีอา  ยาชินทา และมาร์โก พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสว่า “แม่พระทรงขอร้องพวกเราไม่ให้ขัดสู้กับพระเป็นเจ้า  พระนางทรงเตือนมนุษยชาติล่วงหน้าถึงความจำเป็นที่เราต้องมอบตัวเราทั้งครบแด่พระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของความรักและพระเมตตา” พระองค์ตรัสอีกว่า “ให้พวกเราทำตามแบบอย่างของพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2  พระองค์มีความศรัทธาต่อแม่พระแห่งฟาติมาเป็นอย่างยิ่ง  ขอให้เราฟังเสียงที่ห่วงใยของมารดาของพระเจ้าและให้เราวอนขอสันติภาพของโลก”

การทำลายพระรูปในราวันดา

       ที่กิเบโฮ ในปี 1981 เมื่อมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้น ทหารและประชาชนที่ก่อการร้ายไม่ได้ฆ่าฝ่ายตรงข้ามของเขาเท่านั้น  พวกเขายังทำลายพระรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดภายในโบสถ์ด้วย  พระสังฆราช Aloys Birgirumwami แห่ง Nyundo ได้เขียนในบทนำของหนังสือที่เกี่ยวกับกิเบโฮว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจละเลยที่จะกล่าวถึงความโกรธแค้นอันดุเดือดของพวกเขาที่มีต่อพระมารดาแห่งพระเจ้าในระหว่างปี 1979 – 1981 พวกเขาทำลายพระรูปอิคอนและทำลายรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในโบสถ์ และตามสี่แยกทั่วเมืองราวันดา  และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ปกป้องขัดขวางการกระทำอันป่าเถื่อนเหล่านั้นเลย”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความหมายของเลขในบัตรประชาชน


เลขในบัตรประชาชนจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เช่น 3 90xx 00xxx 4x 8 ในแต่ละกลุ่มมีความหมายดังนี้
1.       กลุ่มที่1 ตัวเลขตัวแรก บอกประเภทของบุคคลว่าเป็นคนไทยประเภทไหนซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ
§  เลข 1 คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทยและแจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นมา
§  เลข 2 คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นมา
§  เลข 3 คนไทยและคนต่างด้าว(ที่มีใบสำคัญประจำตัว) และมีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้านตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2527
§  เลข 4 คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญต่างด้าว แต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลข ประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก พึงมาทำบัตรในตอนหลัง
§  เลข 5 คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจ หรือกรณีอื่นๆ
§  เลข 6 ผู้เข้าเมืองไทยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว เช่น ชนกลุ่มน้อย
§  เลข 7 บุตรของกลุ่มหมายเลข 6 ที่เกิดในไทย และได้บัตรประจำตัวของไทย
§  เลข 8 คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิ์โอนสัญชาติเป็นไทย เช่น ได้สามีเป็นคนไทย ลองเอาบัตรประชาชนออกมาดูซิคะว่าตัวเองอยู่ในประเภทไหน
2.       กลุ่มที่ 2 ตัวเลขหลักที่ 2-5 หมายถึงจังหวัดอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเจ้าของบัตร เช่น ของผู้เขียนเอง เป็นหมายเลข 90xx บ่งบอกให้รู้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสงขลาเพราะรหัสของจังหวัดสงขลา คือ 90000
3.       กลุ่มที่ 3 ตัวเลขหลักที่ 6-10 หมายถึงลำดับในการออกเลขรหัส ซึ่งตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงอายุและลำดับความอาวุโสในครอบครัว
4.       กลุ่มที่ 4 ตัวเลขหลักที่ 11-12 เป็นลำดับที่ของเจ้าของบัตรเมื่อแยกตามประเภทของบุคคลในกลุ่มที่ 1
5.       กลุ่มที่ 5 ตัวเลขหลักที่ 13 เป็นตัวเลขการตรวจสอบ 12 หลักแรกถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีสูตรคำนวณของเขา

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระบิดาตรัสกับน.คัทรินแห่งเซียนนา

      "
มนุษย์ถูกสร้างให้มีฐานะเหนือสิ่งสร้างอื่นๆทั้งหมดในโลก  มนุษย์จึงไม่สามารถพึงพอใจในสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าตนเองได้  แต่จะพึงพอใจสิ่งที่อยู่เหนือกว่า  และผู้ที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์ก็มีแต่เพียงเราเท่านั้น  คือพระเป็นเจ้านิรันดร  เพราะฉะนั้นเป็นเราเท่านั้นที่สามารถทำให้มนุษย์พึงพอใจและมีความสุขได้  แต่เพราะมนุษย์ได้สูญเสียความสุขนั้นไปเนื่องจากความผิดที่เขากระทำ  มนุษย์จึงรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานตลอดเวลา  มนุษย์ร้องไห้อย่างขมขื่น  และเมื่อเขาเริ่มต้นร้องไห้  สายลมได้พัดมาปะทะต้นไม้แห่งการรักตนเอง ซึ่งมนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นในตัวตนของเขาคือการถือตนเองเป็นใหญ่

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การแพร่ธรรมแก่ชนเผ่ามาโนโบ

มีการแพร่ธรรมให้แก่ชนเผ่ามาโนโบในฟิลิปปินส์จากมิชชันนารีคณะChristian Aid Mission เป็นเวลานานแปดเดือนที่มิชชันนารีสอนพระวรสารแก่ชนเผ่าในหมู่บ้านอันห่างไกลและสุดท้ายได้ฉายภาพยนตร์"Passion of the Christ." ของเมล กิบสัน ให้คนในหมู่บ้านนี้ชม  ทำให้คนเกือบทั้งหมู่บ้านกลับใจมาเป็นคริสตชน 
              ผู้อำนวยการของมิชชันนารีนี้อธิบายว่า ชนเผ่าในหมู่บ้านได้รับการสั่งสอนพระวรสารนานแปดเดือน พวกเขาประทับใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสกับอับราฮัมว่า “ทุกชนชาติบนโลกจะได้รับพระพรโดยอาศัยพงศ์พันธุ์ของท่าน  เพราะท่านเชื่อฟังคำสั่งสอนของเรา” และหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะกลับใจ  พวกเขาสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงถูกจับกุม  และมิชชันนารีได้ให้พวกเขาดูวีดีโอเรื่องพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า  พวกเขาได้เห็นความเสียสละของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษย์และทำให้พวกเขาประทับใจมาก  ชนเผ่าทั้งหมู่บ้านจึงได้กลับใจในคืนนั้นเอง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปีศาจต้องการให้เราหยุดสวดภาวนา


            ปีศาจพยายามทำให้วิกก้าหยุดสวดภาวน
               ในบทความของซิสเตอร์เอมมานูเอล จากเมดจูกอเรจ์ ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว่า  วิกก้าได้เผชิญหน้ากับปีศาจในขณะที่เธอกำลังสวดภาวนาพร้อมกับผู้แสวงบุญ
ซิสเตอร์เขียนว่า “วันหนึ่ง  เมื่อวิกก้ากำลังสวดภาวนาเป็นเวลานานต่อหน้าประชาชนที่มารวมกัน  มีหญิงผู้หนึ่งร้องตะโกนออกมาเป็นเสียงที่น่ากลัวของผู้ชาย
“ข้าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว!  หยุดสวดภาวนาเสียที! แกเอาแต่ให้อภัย! แกสมควรตายไปตั้งนานมาแล้ว! หยุดเดี๋ยวนี้!
 “มันเป็นเสียงร้องของศัตรูที่ให้ความหมายและสำคัญทีเดียว  ซาตานได้บอกให้เรารู้อย่างชัดเจนในเวลานั้นว่า  สิ่งที่รบกวนมันมากที่สุดนั้นคืออะไร  ไม่ต้องสงสัยเลย  ซาตานไม่ชอบการที่เราสวดภาวนาและให้อภัยผู้อื่น  เพราะนั่นทำให้มันหมดสิ้นอำนาจที่จะทำอันตรายแก่เราได้”

ซิสเตอร์เล่าต่อไปว่า  ในขณะนี้วิกก้ากำลังมีความยากลำบากจากความเมื่อยล้าเป็นอย่างมาก  แต่เธอก็พยายามที่จะมาพบกับผู้แสวงบุญสามวันต่อสัปดาห์  ซิสเตอร์ขอร้องให้เราสวดภาวนาสำหรับสุขภาพของวิกก้า  เพื่อที่เธอจะสามารถเป็นพยานและสวดภาวนาพร้อมกับผู้คนได้
          หากต้องการรับจดหมายข่าวประจำเดือนของซิสเตอร์เอ็มมานูเอล ให้เข้าไปที่เว็ปไซต์ของเธอ : www.sisteremmanuel.org

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคัทรินแห่งเซียนนา2


วันที่ 29 เม.ย. เป็นวันฉลองนักบุญ คัทรินแห่งเซียนนา  และนี่คือความจริง 11 ข้อเกี่ยวกับชีวิตของท่านซึ่งน่าประหลาดใจ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคิทรินแห่งเซียนนา1


ให้คำแนะนำแก่พระสันตะปาปา
น.คัทรินแห่งเซียนนามีส่วนช่วยเหลือพระศาสนจักรในระหว่างความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในปี 1370-1378 โดยท่านเป็นเสมือนมารดาฝ่ายจิตแด่พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่11 น.คัทรินใช้เวลาสามเดือนที่เอวิยองในการกระตุ้นเตือนพระสันตปาปาด้วยความฝันที่จะเห็นพระสันตะปาปาเสด็จกลับมาสู่กรุงโรม  พระสันตะปาปาดูเหมือนจะไม่ประสงค์จะกลับ  แต่คัทรินยืนยันอย่างหนักแน่น  และเพื่อเป็นการยืนยันว่าพระองค์จำเป็นต้องเสด็จกลับสู่ที่ประทับของพระองค์ในกรุงโรม เธอจึงเปิดเผยให้พระสันตะปาปาทราบว่าเธอรู้ความลับของพระองค์  พระสันตะปาปาจึงสัญญาว่าจะทำตามคำแนะนำของเธอ  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้ว คัทรินจึงออกจากเอวิยอง  แต่ด้วยอิทธิพลของพระคาร์ดินัลชาวฝรั่งเศสบางคน  ต่อมาพระสันตปาปาทรงลังเลพระทัยและไม่คิดจะกลับไป คัทรินจึงต้องเขียนจดหมายกระตุ้นให้พระสันตปาปาทรงทำตามคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้  เธอเขียนอย่างกล้าหาญว่า
 “ลูกได้สวดภาวนา และจะสวดภาวนา ต่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระทัยดีและอ่อนหวาน เพื่อที่องค์สันตบิดรจะทรงเป็นอิสระจากความกลัวของคนขลาดทั้งมวล  และให้มีแต่เพียงความกลัวของสวรรค์เท่านั้น  ขอให้ความรักร้อนรนดำรงอยู่ในพระองค์  และทำให้ความชาญฉลาดปกป้องพระองค์จากการฟังเสียงของปีศาจ ทำให้พระองค์สังเกตรู้ถึงการปรึกษาของที่ปรึกษาที่ชอบประจบเหล่านั้น พวกเขาเห็นแก่ตัว  และตามความเข้าใจของลูก พวกเขาต้องการทำให้พระองค์ตื่นตกใจและทำให้พระองค์ไม่เสด็จกลับ  พวกเขาพูดว่า “พระองค์จะตาย”  จงลุกขึ้นเหมือนลูกผู้ชายเถิด องค์สันตบิดร  ลูกขอบอกพระองค์ว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใด”

อุปมาขุมทรัพย์และไข่มุก


วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ซามูไรนักบุญ


สารคดีเรื่องนี้มีชื่อว่า "Ukon the Samurai,” จะนำออกฉายเมื่อพระสันตปาปาฟรังซิสจะทรงแต่งตั้งให้ ทาคายามา  ยูคอน ผู้เป็นซามูไรชาวญี่ปุ่นให้เป็นมรณสักขี  สารคดีจะเสนอชีวประวัติของยูคอนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นซามูไรที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นและเขาเป็นคริสตชนด้วย
            ยูคอนเกิดในปี 1552 เขาเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสตชนและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของบิดาของเขาและทำภารกิจของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์  ในฐานะที่เป็นอาจารย์ในพิธีชงชาและเป็นอาจารย์ซามูไร ทำให้ยูคอนได้รับการสนับสนุนมากมายจากคริสตชนในยุคนั้น
LIA BELTRAMI ผู้อำนวยการสร้างสารคดี กล่าวว่า
“ไดเมียวหลายคนซึ่งเป็นเจ้าเมืองได้กลับมาเป็นคริสตชน และทาคายามา ยูคอนก็เป็นเจ้าเมืองด้วย...ดังนั้นคนที่อยู่ในการปกครองของเขาจึงมาเป็นคริสตชนทั้งหมด”
อย่างไรก็ตาม  ในไม่ช้ายูคอนถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่นในสมัยที่มีการเบียดเบียนคริสตชนอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น  เขาถูกเนรเทศไปอยู่ฟิลิปปินส์ และที่นั่นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำคริสตชนที่ยิ่งใหญ่
 “ที่ฟิลิปปินส์ ทาคายามา ยูคอนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์  คริสตชนฟิลิปปินส์ทุกคนรู้เรื่องของเขาดียิ่งกว่าในญี่ปุ่นเสียอีก”
ยูคอนมีความปรารถนาที่จะตายเยี่ยงมรณสักขี  แทนที่จะทำฮาราคีรีด้วยดาบเช่นซามูไร  ยูคอนยอมถูกเนรเทศ  และเขาเสียชีวิตด้วยโรคในเวลา 40 วันต่อมา
Lia Beltrami ผู้อำนวยการสร้างสารคดีนี้หวังจะเผยแพร่เรื่องราวของยูคอนเพื่อปลุกเร้าใจเยาวชนชาวญี่ปุ่นในสมัยนี้ซึ่งกำลังต่อสู้ด้วยความเชื่อของเขา  สารคดีคงจะออกฉายในปีหน้า เมื่อการพิจารณาแต่งตั้งยูคอนเสร็จสิ้นแล้ว

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรือโนอาห์


นายโจฮัน Johan Hvibers ช่างไม้ชาวเนเธอร์แลนด์ได้สร้างเรือโนอาห์ที่มีขนาดและสัดส่วนตามพระคัมภีร์ ยาว 123 มตร สูง 23 เมตร และกว้าง 29 เมตร เป็นเรือไม้ที่สามารถลงน้ำได้ และเขาตั้งใจจะแล่นเรือจากเนเธอร์แลนด์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสิ้นสุดที่ประเทศบราซิล 

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระสันตปาปาฟังสารภาพบาปพระสันตปาปาฟรังซิส ฟังสารภาพบาปเยาวชน 16 คน ที่มาจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 2016

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นิมิตของนักบุญโฟสตินา3


ดิฉันเห็นถนนสองสาย สายหนึ่งกว้าง และพื้นปกคลุมด้วยทรายและดอกไม้ 
>>>อ่านต่อ