พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การแสดงคอนเสริทในซีเรีย


หลังจากที่รัฐบาลซีเรียยึดเมืองปาลมีรา คืนจากการปกครองของกลุ่ม ISIS แล้ว  รัฐบาลได้จัดงานแสดงคอนเสริทขึ้นโดยคณะดนตรีที่มีชื่อเสียงของโลก Valery Gergiev ซึ่งเคยแสดงที่งาน St. Petersburg’s Mariiinsky Theatre Orchestra

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

บทสรรเสริญพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าวันอาทิตย์ที่ 29 พ.ค. 2016 เป็นวันฉลองพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า  บทเพลง
Pange Lingua Gloriosi ประพันธ์โดยนักบุญโทมัส อไควนัส เพื่อใช้ในพิธีเฉลิมฉลองนี้

นิมติของนักบุญโฟสตินา7


วิญญาณยิ่งมีความวางใจในพระเยซูเจ้ามากเท่าไร
เขายิ่งได้รับพระเมตตาของพระองค์มากเท่านั้น
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคัทรินแห่งเซียนนา5

สาส์นของพระบิดา

น.คัทรินได้รับพระพรพิเศษในการฟังและบันทึกสาส์นจากพระบิดานิรันดร  ในหนังสือของเธอชื่อ “The Dialogue” บรรยายถึงการเปิดเผยของพระบิดาที่ให้ความมั่นใจและท้าทายแก่พวกเรา  พระบิดาทรงเป็นผู้ปกครองและอาจารย์สวรรค์ของพวกเรา  พระองค์ทรงสอนดังนี้
เกี่ยวกับพิจารณาไตร่ตรอง (Discernment)
·       การพิจารณาไตร่ตรอง คือแสงสว่างที่สลายความมืดมิดทั้งปวง กำจัดความโง่เขลา และเพิ่มรสชาติให้กับคุณธรรมและการทำความดีทุกประการ  มันเป็นความฉลาดที่ไม่อาจถูกหลอกลวงได้  เป็นพละกำลังที่ไม่อาจเอาชนะได้  เป็นความถูกต้องอันมั่นคงจนถึงที่สุด  มันเชื่อมโยงโลกขึ้นไปสู่สวรรค์  เชื่อมโยงความรอบรู้ของเราไปสู่ความรอบรู้ของมนุษย์  เชื่อมโยงความรักต่อเราไปสู่ความรักต่อเพื่อนมนุษย์
·       ความถ่อมตนที่แท้จริงและรอบคอบของการพิจารณาไตร่ตรอง ทำลายสิ่งชั่วร้ายและการประจญล่อลวงทุกชนิด  และโดยอาศัยความทุกข์ มันมีชัยชนะต่อผีปีศาจและเนื้อหนังด้วยมือเปล่า  โดยอาศัยแสงสว่างรุ่งโรจน์อันอ่อนโยนนี้  วิญญาณมองเห็นและชิงชังความอ่อนแอของตนเองอย่างชัดเจน ดังนั้นด้วยการดูหมิ่นตนเอง วิญญาณจึงเป็นเจ้านายเหนือโลก  ทำให้มันอยู่ใต้เท้าด้วยความรักของวิญญาณและดูหมิ่นโลกว่าเป็นเพียงสิ่งไร้ค่า

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สาส์นแม่พระวันที่2+25พ.ค.2016

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
การปรากฏมาของแม่เป็นของขวัญของพระเป็นเจ้าสำหรับพวกลูกทุกคน  และเป็นการกระตุ้นให้มีการกลับใจ  ซาตานมันแข็งแรงมากและมันต้องการทำให้หัวใจและความคิดของพวกลูกวุ่นวายและไม่สงบ  เพราะฉะนั้น  , พวกลูก , ลูกน้อยทั้งหลาย  จงสวดภาวนาเพื่อที่พระจิตเจ้าจะทรงนำทางพวกลูกไปบนหนทางที่แท้จริงแห่งความร่าเริงยินดีและสันติภาพ  แม่อยู่กับพวกลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือเพื่อพวกลูกเบื้องเฉพาะพระพักตร์องค์พระบุตรของแม่
        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 
 
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ค. 2016
ลูกที่รักทั้งหลาย
ดวงหทัยของแม่ปรารถนาให้พวกลูกกลับใจอย่างแท้จริงและมีความเชื่อที่มั่นคง 
เพื่อที่ลูกจะสามารถแพร่กระจายความรักและสันติสุขไปให้แก่ทุกคนที่อยู่รอบๆตัวลูก 
แต่,ลูกทั้งหลายของแม่,อย่าลืมว่า ลูกแต่ละคนเป็นคนพิเศษเฉพาะของพระบิดาสวรรค์ 
เพราะฉะนั้น จงยอมให้พระจิตเจ้าทรงทำงานในตัวลูกอย่างต่อเนื่องเถิด
จงเป็นลูกที่มีจิตใจบริสุทธิ์ของแม่ 
ในความบริสุทธิ์นั้นเป็นความงดงาม  ทุกๆสิ่งที่เป็นจิตนั้นเป็นชีวิตและสวยงามมาก 
อย่าลืมว่าในศีลมหาสนิทซึ่งเป็นหัวใจของความเชื่อ คือองค์พระบุตรของแม่ผู้ทรงอยู่กับพวกลูกเสมอ 
พระองค์เสด็จมาหาลูกและทรงบิขนมปังกับลูก 
เพราะ,ลูกๆทั้งหลายของแม่,
พระองค์ทรงยอมสิ้นพระชนม์เพื่อพวกลูก พระองค์ทรงกลับคืนชีพและเสด็จมาใหม่อีกครั้ง
คำพูดเหล่านี้ของแม่ดูคุ้นเคยสำหรับลูก  เพราะมันเป็นความจริง และความจริงไม่มีเปลี่ยนแปลง  
มันเป็นสิ่งที่ลูกจำนวนมากของแม่ได้หลงลืมไป 
ลูกทั้งหลายของแม่,คำพูดของแม่ไม่ได้เป็นสิ่งใหม่หรือเก่า  มันเป็นนิรันดร 
เพราะฉะนั้น,แม่ของเชื้อเชิญลูก ลูกๆทั้งหลายของแม่,
ขอให้สังเกตหมายสำคัญแห่งกาลเวลาให้ดี 

เพื่อลูกจะได้รวบรวมกางเขนที่แตกกระจายและเพื่อจะได้เป็นอัครสาวกแห่งพระวิวรณ์
ขอขอบใจลูก

วันพุธที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

สาส์นแม่พระแห่งซานนิโคลัส

วันของพระเจ้าและการพิพากษาของพระองค์จะมาถึง เป็นบุญของผู้ที่เกรงกลัวการพิพากษาของพระเจ้า>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

กางเขนที่แตกกระจาย

เพราะฉะนั้น แม่ขอให้ลูกเฝ้าสังเกตหมายสำคัญแห่งกาลเวลาให้ดี  เพื่อที่ลูกจะได้รวบรวมกางเขนที่แตกกระจาย  และเพื่อที่ลูกจะได้เป็นอัครสาวกแห่งพระวิวรณ์
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชน

            ครั้งหนึ่งนักบุญบริยิตได้ยินพระเยซูเจ้าตรัสกับแม่พระว่า เราสัญญาจะฟังทุกคนอย่างอ่อนโยน ทุกคนที่มาขอความช่วยเหลือจากเรา ในนามของแม่ แม้พวกเขาเป็นคนบาป โดยตั้งใจว่าพวกเขาตั้งใจจะปรับปรุงวิถีทางดำเนินชีวิตณ เชิงกางเขนที่พระเยซูเจ้าทรงมอบหมายเป็นทางการ ให้แม่พระเอาใจใส่ทุกคนที่ได้รับการไถ่กู้ ตรัสว่า แม่ นี่คือลูกของแม่” (ยอห์น 19:26)
            สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7 ถูกจักรพรรดินโปเลียน (ฝรั่งเศส) จับขังคุกในปี ค.ศ. 1808 แต่หลังจากการต่อสู้ที่ไลบ์ซิก (เยอรมัน) พระองค์อายุ 74 ปี ได้รับการปล่อยให้เป็นอิสระ และเสด็จกลับกรุงโรม การต่อสู้กินเวลา 100 วัน ของนโปเลียนสิ้นสุด ในปี ค.ศ. 1815 โดยกองทัพพันธมิตรได้รับชัยชนะที่ Waterloo (ปัจจุบันอยู่ในประเทศเบลเยี่ยม) สมเด็จพระสันตะปาปาปีโอ ที่ 7 ได้ประกาศวันฉลอง 24 พฤษภาคม เป็นการขอบคุณพระเจ้าและแม่พระ ที่ทรงช่วยให้พระสันตะปาปากลับกรุงโรม ระลึกถึงการพ้นจากการถูกคุมขังของจักรพรรดินโปเลียน
            นักบุญยอห์น บอสโก เป็นผู้ส่งเสริมและทำให้ความศรัทธาต่อแม่พระองค์อุปถัมภ์ของคริสตชนเป็นที่นิยม ท่านนักบุญได้สร้างวัดแม่พระองค์อุปถัมภ์ ที่กรุงตุริน ใน ค.ศ. 1868 และต่อมาในปี ค.ศ. 1872 ได้ตั้งซิสเตอร์ซาเลเซียน โดยให้แม่พระเป็นองค์อุปถัมภ์ คือ คณะธิดาแม่พระองค์อุปถัมภ์
นักบุญยอห์น บอสโก กล่าวว่า ขอให้พระนางพรหมจารีช่วยเราให้ซื่อสัตย์ต่อคำสอนของพระศาสนจักร และได้รับพระหรรษทานแห่งความเพียรทนในการรับใช้พระเจ้าในโลกนี้ เพื่อเราจะได้ร่วมอยู่กับแม่พระวันหนึ่งในอาณาจักรสวรรค์
พระสังฆราช วีระ อาภรณ์รัตน์ แปล
จาก Saint Companions for each Day

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันเสาร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคัทรินแห่งเซียนนา4

สาส์นของพระบิดา

น.คัทรินได้รับพระพรพิเศษในการฟังและบันทึกสาส์นจากพระบิดานิรันดร  ในหนังสือของเธอชื่อ “The Dialogue” บรรยายถึงการเปิดเผยของพระบิดาที่ให้ความมั่นใจและท้าทายแก่พวกเรา  พระบิดาทรงเป็นผู้ปกครองและอาจารย์สวรรค์ของพวกเรา  พระองค์ทรงสอนดังนี้
เกี่ยวกับความถ่อมตนและคุณธรรมความดี (Humble & Virtue)
·     ความถ่อมตนถูกทดสอบโดยความหยิ่งจองหอง  ความเชื่อถูกทดสอบโดยความอยุติธรรม ความทุกข์ทรมานถูกทดสอบโดยความโหดร้าย  ความอ่อนโยนและความกรุณาถูกทดสอบโดยความโกรธแค้น
·     ที่มาของความถ่อมตนคือความรู้ที่แท้จริงของวิญญาณเกี่ยวกับตัวเองและความดีของเรา (พระบิดา)
·     ปราศจากความถ่อมตน  วิญญาณจะปราศจากการพิจารณาไตร่ตรอง  ขาดการพิจารณาไตร่ตรองทำให้เกิดความหยิ่งจองหอง  เช่นเดียวกับที่การพิจารณาไตร่ตรองทำให้เกิดความถ่อมตน
·     เพื่อนบ้านของลูกเป็นช่องทางซึ่งนำลูกไปสู่การทดสอบคุณธรรมทุกประการของลูกและทำให้คุณธรรมบังเกิดขึ้น  เช่นเดียวกับที่คนชั่วร้ายทำให้สิ่งชั่วบังเกิดขึ้นโดยอาศัยเพื่อนบ้านของมัน
·     เมื่อเราบอกว่าความถ่อมตนถูกทดสอบโดยความหยิ่งจองหอง  เราหมายความว่าผู้ที่มีใจหยิ่งจองหองไม่สามารถทำอันตรายแก่ผู้มีใจถ่อมตนได้  เพราะผู้ถ่อมตนจะข่มความหยิ่งจองหอง
·     เมื่อลูกกลับใจจากความชั่วมาสู่ความดี  ลูกไม่เพียงแต่พิสูจน์ให้เห็นถึงคุณธรรมของลูกเอง  แต่บ่อยครั้งลูกได้ทำให้ถ่านไฟ (แห่งคุณธรรม) ลุกร้อนขึ้นด้วยความรักซึ่งจะละลายความเกลียดชังและความขมขื่นออกจากหัวใจและจิตใจของความโกรธแค้น  ทำให้ความเกลียดชังของพวกเขากลายเป็นความเมตตากรุณา
·     จงพิจารณาคุณธรรมของความกล้าหาญอันเด็ดเดี่ยว  มันถูกทดสอบเมื่อลูกได้รับความทุกข์เป็นอย่างมากจากการถูกดูหมิ่นและถูกใส่ร้ายของผู้คน  มันพยายามฉุดลูกให้พ้นไปจากหนทางและคำสั่งสอนของความจริงโดยอาศัยการล่วงละเมิดหรือการพูดยกยอ

วันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แม่พระแห่งฟาติมา1


พระเจ้าข้า ลูกเชื่อในพระองค์  ลูกกราบนมัสการพระองค์ วางใจในพระองค์และรักพระองค์
ลูกกราบขออภัยโทษแทนผู้ที่ไม่เชื่อในพระองค์ ไม่นมัสการพระองค์  ไม่วางใจในพระองค์และไม่รักพระองค์ 
(สวดภาวนาบทนี้ก่อนรับศีลมหาสนิท)

             ข้าแต่องค์พระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ลูกกราบมัสการพระองค์  องค์พระผู้เป็นเจ้าของลูก  ลูกรักพระองค์ พระผู้ทรงประทับอยู่ในศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์นี้
 (และสวดภาวนาบทนี้หลังรับศีล)

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

Libera - Far awayเพลง Far away ของวง  Libera ร้องเดี่ยวโดย Michael Horncastle  นักร้องในวงนี้เป็นเด็กทั้งหมด

วันพุธที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระคุณของพระจิตเจ้า

จิตใจของเราจะเต็มเปี่ยมด้วยความเข้าใจและได้รับคุณค่ามหาศาลในความล้ำลึกของพระเป็นเจ้าผู้ทรงแสดงพระองค์แก่เราในการไถ่กู้พวกเราให้รอด  หัวใจของเราจะอาบอิ่มอยู่ในความรักและดำรงอยู่เช่นนี้ตลอดไปด้วยการทำให้น้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าสำเร็จไปบนโลกนี้เหมือนดังในสวรรค์>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ภาวะโลกร้อน


 
เกาะ 5 เกาะของหมู่เกาะโซโลมอนในออสเตรเลียจมน้ำหายไปเรียบร้อยแล้ว  เนื่องจากภาวะโลกร้อนทำให้ระดับน้ำทะเลสูงขึ้นทั่วโลก  การศึกษาทำโดย group of Australian scientists โดยใช้ภาพถ่ายทางอากาศและดาวเทียมของเกาะ 33 เกาะในระหว่างปี 1947 – 2014 เพื่อหาความเปลี่ยนแปลงของพื้นผิวโลก ระดับน้ำทะเลสูงขึ้น 7-10 มิลลิเมตรต่อปี  ซึ่งเป็นค่าที่มากเป็นสามเท่าของค่าเฉลี่ย

 

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นิมิตของนักบุญโฟสตินา5


“อย่ากลัวผู้ที่ฆ่าได้แต่เพียงร่างกาย  แต่ไม่อาจฆ่าวิญญาณ
จงกลัวผู้ที่สามารถทำลายได้ทั้งร่างกายและวิญญาณเถิด” มท. 10:28
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคิทรินแห่งเซียนนา3

สาส์นของพระบิดา

น.คัทรินได้รับพระพรพิเศษในการฟังและบันทึกสาส์นจากพระบิดานิรันดร  ในหนังสือของเธอชื่อ “The Dialogue” บรรยายถึงการเปิดเผยของพระบิดาที่ให้ความมั่นใจและท้าทายแก่พวกเรา  พระบิดาทรงเป็นผู้ปกครองและอาจารย์สวรรค์ของพวกเรา  พระองค์ทรงสอนดังนี้
เกี่ยวกับความหยิ่งจองหอง(Pride)
·     ความหยิ่งจองหองเกิดจากกิเลสของการรักตนเองมากเกินไป
·     เป็นอุปสรรคต่อความรู้ในความจริง
·     เป็นศัตรูต่อความเชื่อฟัง
·     แก่นของความหยิ่งจองหองคือความไม่อดทน
·     ทำให้สติปัญญามืดบอดไป
·     มีรูปปรากฏเป็นเหมือนการรักตนเองเพียงเล็กน้อย แต่แท้จริงเป็นความโหดร้าย
·     เป็นสาเหตุของความยากจนและความขัดสนอันยิ่งใหญ่
·     ปิดกั้นคุณธรรมความดีและเป็นสาเหตุของความอยุติธรรม การทรยศ
·     ทำให้ผู้เลือกสรรตกต่ำจากฐานะสูงสุดสู่จุดต่ำสุดของบาปหนัก
·     เป็นเหมือนผ้าปิดตาของวิญญาณ
·     บิดเบือนการตัดสิน

วันศุกร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

แม่พระแห่งฟาติมา


วันที่ 13 พ.ค. ฉลองแม่พระแห่งฟาติมา  เป็นวันที่แม่พระทรงประจักษ์ครั้งแรกแก่เด็ก 3 คน คือ ลูซีอา  ยาชินทา และมาร์โก พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสว่า “แม่พระทรงขอร้องพวกเราไม่ให้ขัดสู้กับพระเป็นเจ้า  พระนางทรงเตือนมนุษยชาติล่วงหน้าถึงความจำเป็นที่เราต้องมอบตัวเราทั้งครบแด่พระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นแหล่งของความรักและพระเมตตา” พระองค์ตรัสอีกว่า “ให้พวกเราทำตามแบบอย่างของพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2  พระองค์มีความศรัทธาต่อแม่พระแห่งฟาติมาเป็นอย่างยิ่ง  ขอให้เราฟังเสียงที่ห่วงใยของมารดาของพระเจ้าและให้เราวอนขอสันติภาพของโลก”

การทำลายพระรูปในราวันดา

       ที่กิเบโฮ ในปี 1981 เมื่อมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์เกิดขึ้น ทหารและประชาชนที่ก่อการร้ายไม่ได้ฆ่าฝ่ายตรงข้ามของเขาเท่านั้น  พวกเขายังทำลายพระรูปศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดภายในโบสถ์ด้วย  พระสังฆราช Aloys Birgirumwami แห่ง Nyundo ได้เขียนในบทนำของหนังสือที่เกี่ยวกับกิเบโฮว่า “ข้าพเจ้าไม่อาจละเลยที่จะกล่าวถึงความโกรธแค้นอันดุเดือดของพวกเขาที่มีต่อพระมารดาแห่งพระเจ้าในระหว่างปี 1979 – 1981 พวกเขาทำลายพระรูปอิคอนและทำลายรูปปั้นศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดที่อยู่ภายในโบสถ์ และตามสี่แยกทั่วเมืองราวันดา  และเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ปกป้องขัดขวางการกระทำอันป่าเถื่อนเหล่านั้นเลย”

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ความหมายของเลขในบัตรประชาชน


เลขในบัตรประชาชนจะแบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม เช่น 3 90xx 00xxx 4x 8 ในแต่ละกลุ่มมีความหมายดังนี้
1.       กลุ่มที่1 ตัวเลขตัวแรก บอกประเภทของบุคคลว่าเป็นคนไทยประเภทไหนซึ่งแบ่งออกเป็น 8 ประเภท คือ
§  เลข 1 คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทยและแจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นมา
§  เลข 2 คนไทยที่เกิดและมีสัญชาติไทยแต่ไม่ได้แจ้งเกิดตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2527 เป็นต้นมา
§  เลข 3 คนไทยและคนต่างด้าว(ที่มีใบสำคัญประจำตัว) และมีชื่ออยู่ในทะเบียน บ้านตั้งแต่ก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2527
§  เลข 4 คนไทยหรือคนต่างด้าวที่มีใบสำคัญต่างด้าว แต่แจ้งย้ายเข้าโดยยังไม่มีเลข ประจำตัวประชาชนในสมัยเริ่มแรก พึงมาทำบัตรในตอนหลัง
§  เลข 5 คนไทยที่ได้รับอนุมัติให้เพิ่มชื่อเข้าไปในทะเบียนบ้านในกรณีตกสำรวจ หรือกรณีอื่นๆ
§  เลข 6 ผู้เข้าเมืองไทยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือชอบด้วยกฎหมายแต่อยู่ในลักษณะชั่วคราว เช่น ชนกลุ่มน้อย
§  เลข 7 บุตรของกลุ่มหมายเลข 6 ที่เกิดในไทย และได้บัตรประจำตัวของไทย
§  เลข 8 คนต่างด้าวที่ได้รับสิทธิ์โอนสัญชาติเป็นไทย เช่น ได้สามีเป็นคนไทย ลองเอาบัตรประชาชนออกมาดูซิคะว่าตัวเองอยู่ในประเภทไหน
2.       กลุ่มที่ 2 ตัวเลขหลักที่ 2-5 หมายถึงจังหวัดอำเภอซึ่งเป็นภูมิลำเนาของเจ้าของบัตร เช่น ของผู้เขียนเอง เป็นหมายเลข 90xx บ่งบอกให้รู้ว่ามีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดสงขลาเพราะรหัสของจังหวัดสงขลา คือ 90000
3.       กลุ่มที่ 3 ตัวเลขหลักที่ 6-10 หมายถึงลำดับในการออกเลขรหัส ซึ่งตัวเลขนี้จะบ่งบอกถึงอายุและลำดับความอาวุโสในครอบครัว
4.       กลุ่มที่ 4 ตัวเลขหลักที่ 11-12 เป็นลำดับที่ของเจ้าของบัตรเมื่อแยกตามประเภทของบุคคลในกลุ่มที่ 1
5.       กลุ่มที่ 5 ตัวเลขหลักที่ 13 เป็นตัวเลขการตรวจสอบ 12 หลักแรกถูกต้องหรือไม่ ซึ่งเจ้าหน้าที่จะมีสูตรคำนวณของเขา

วันพุธที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระบิดาตรัสกับน.คัทรินแห่งเซียนนา

      "
มนุษย์ถูกสร้างให้มีฐานะเหนือสิ่งสร้างอื่นๆทั้งหมดในโลก  มนุษย์จึงไม่สามารถพึงพอใจในสิ่งที่อยู่ต่ำกว่าตนเองได้  แต่จะพึงพอใจสิ่งที่อยู่เหนือกว่า  และผู้ที่อยู่เหนือกว่ามนุษย์ก็มีแต่เพียงเราเท่านั้น  คือพระเป็นเจ้านิรันดร  เพราะฉะนั้นเป็นเราเท่านั้นที่สามารถทำให้มนุษย์พึงพอใจและมีความสุขได้  แต่เพราะมนุษย์ได้สูญเสียความสุขนั้นไปเนื่องจากความผิดที่เขากระทำ  มนุษย์จึงรู้สึกเป็นทุกข์ทรมานตลอดเวลา  มนุษย์ร้องไห้อย่างขมขื่น  และเมื่อเขาเริ่มต้นร้องไห้  สายลมได้พัดมาปะทะต้นไม้แห่งการรักตนเอง ซึ่งมนุษย์ได้ทำให้เกิดขึ้นในตัวตนของเขาคือการถือตนเองเป็นใหญ่

วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

การแพร่ธรรมแก่ชนเผ่ามาโนโบ

มีการแพร่ธรรมให้แก่ชนเผ่ามาโนโบในฟิลิปปินส์จากมิชชันนารีคณะChristian Aid Mission เป็นเวลานานแปดเดือนที่มิชชันนารีสอนพระวรสารแก่ชนเผ่าในหมู่บ้านอันห่างไกลและสุดท้ายได้ฉายภาพยนตร์"Passion of the Christ." ของเมล กิบสัน ให้คนในหมู่บ้านนี้ชม  ทำให้คนเกือบทั้งหมู่บ้านกลับใจมาเป็นคริสตชน 
              ผู้อำนวยการของมิชชันนารีนี้อธิบายว่า ชนเผ่าในหมู่บ้านได้รับการสั่งสอนพระวรสารนานแปดเดือน พวกเขาประทับใจในพระสัญญาของพระเจ้าที่ตรัสกับอับราฮัมว่า “ทุกชนชาติบนโลกจะได้รับพระพรโดยอาศัยพงศ์พันธุ์ของท่าน  เพราะท่านเชื่อฟังคำสั่งสอนของเรา” และหนึ่งสัปดาห์ก่อนที่พวกเขาจะกลับใจ  พวกเขาสงสัยว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นกับพระเยซูเจ้าเมื่อพระองค์ทรงถูกจับกุม  และมิชชันนารีได้ให้พวกเขาดูวีดีโอเรื่องพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า  พวกเขาได้เห็นความเสียสละของพระเยซูเจ้าเพื่อไถ่บาปมนุษย์และทำให้พวกเขาประทับใจมาก  ชนเผ่าทั้งหมู่บ้านจึงได้กลับใจในคืนนั้นเอง

วันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ปีศาจต้องการให้เราหยุดสวดภาวนา


            ปีศาจพยายามทำให้วิกก้าหยุดสวดภาวน
               ในบทความของซิสเตอร์เอมมานูเอล จากเมดจูกอเรจ์ ได้เล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ว่า  วิกก้าได้เผชิญหน้ากับปีศาจในขณะที่เธอกำลังสวดภาวนาพร้อมกับผู้แสวงบุญ
ซิสเตอร์เขียนว่า “วันหนึ่ง  เมื่อวิกก้ากำลังสวดภาวนาเป็นเวลานานต่อหน้าประชาชนที่มารวมกัน  มีหญิงผู้หนึ่งร้องตะโกนออกมาเป็นเสียงที่น่ากลัวของผู้ชาย
“ข้าทนไม่ไหวอีกต่อไปแล้ว!  หยุดสวดภาวนาเสียที! แกเอาแต่ให้อภัย! แกสมควรตายไปตั้งนานมาแล้ว! หยุดเดี๋ยวนี้!
 “มันเป็นเสียงร้องของศัตรูที่ให้ความหมายและสำคัญทีเดียว  ซาตานได้บอกให้เรารู้อย่างชัดเจนในเวลานั้นว่า  สิ่งที่รบกวนมันมากที่สุดนั้นคืออะไร  ไม่ต้องสงสัยเลย  ซาตานไม่ชอบการที่เราสวดภาวนาและให้อภัยผู้อื่น  เพราะนั่นทำให้มันหมดสิ้นอำนาจที่จะทำอันตรายแก่เราได้”

ซิสเตอร์เล่าต่อไปว่า  ในขณะนี้วิกก้ากำลังมีความยากลำบากจากความเมื่อยล้าเป็นอย่างมาก  แต่เธอก็พยายามที่จะมาพบกับผู้แสวงบุญสามวันต่อสัปดาห์  ซิสเตอร์ขอร้องให้เราสวดภาวนาสำหรับสุขภาพของวิกก้า  เพื่อที่เธอจะสามารถเป็นพยานและสวดภาวนาพร้อมกับผู้คนได้
          หากต้องการรับจดหมายข่าวประจำเดือนของซิสเตอร์เอ็มมานูเอล ให้เข้าไปที่เว็ปไซต์ของเธอ : www.sisteremmanuel.org

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคัทรินแห่งเซียนนา2


วันที่ 29 เม.ย. เป็นวันฉลองนักบุญ คัทรินแห่งเซียนนา  และนี่คือความจริง 11 ข้อเกี่ยวกับชีวิตของท่านซึ่งน่าประหลาดใจ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

วันศุกร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นักบุญคิทรินแห่งเซียนนา1


ให้คำแนะนำแก่พระสันตะปาปา
น.คัทรินแห่งเซียนนามีส่วนช่วยเหลือพระศาสนจักรในระหว่างความยุ่งยากที่เกิดขึ้นในปี 1370-1378 โดยท่านเป็นเสมือนมารดาฝ่ายจิตแด่พระสันตะปาปาเกรโกรี่ที่11 น.คัทรินใช้เวลาสามเดือนที่เอวิยองในการกระตุ้นเตือนพระสันตปาปาด้วยความฝันที่จะเห็นพระสันตะปาปาเสด็จกลับมาสู่กรุงโรม  พระสันตะปาปาดูเหมือนจะไม่ประสงค์จะกลับ  แต่คัทรินยืนยันอย่างหนักแน่น  และเพื่อเป็นการยืนยันว่าพระองค์จำเป็นต้องเสด็จกลับสู่ที่ประทับของพระองค์ในกรุงโรม เธอจึงเปิดเผยให้พระสันตะปาปาทราบว่าเธอรู้ความลับของพระองค์  พระสันตะปาปาจึงสัญญาว่าจะทำตามคำแนะนำของเธอ  เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจนี้แล้ว คัทรินจึงออกจากเอวิยอง  แต่ด้วยอิทธิพลของพระคาร์ดินัลชาวฝรั่งเศสบางคน  ต่อมาพระสันตปาปาทรงลังเลพระทัยและไม่คิดจะกลับไป คัทรินจึงต้องเขียนจดหมายกระตุ้นให้พระสันตปาปาทรงทำตามคำสัญญาที่พระองค์ทรงให้ไว้  เธอเขียนอย่างกล้าหาญว่า
 “ลูกได้สวดภาวนา และจะสวดภาวนา ต่อพระเยซูเจ้าผู้ทรงพระทัยดีและอ่อนหวาน เพื่อที่องค์สันตบิดรจะทรงเป็นอิสระจากความกลัวของคนขลาดทั้งมวล  และให้มีแต่เพียงความกลัวของสวรรค์เท่านั้น  ขอให้ความรักร้อนรนดำรงอยู่ในพระองค์  และทำให้ความชาญฉลาดปกป้องพระองค์จากการฟังเสียงของปีศาจ ทำให้พระองค์สังเกตรู้ถึงการปรึกษาของที่ปรึกษาที่ชอบประจบเหล่านั้น พวกเขาเห็นแก่ตัว  และตามความเข้าใจของลูก พวกเขาต้องการทำให้พระองค์ตื่นตกใจและทำให้พระองค์ไม่เสด็จกลับ  พวกเขาพูดว่า “พระองค์จะตาย”  จงลุกขึ้นเหมือนลูกผู้ชายเถิด องค์สันตบิดร  ลูกขอบอกพระองค์ว่าพระองค์ไม่จำเป็นต้องกลัวสิ่งใด”

อุปมาขุมทรัพย์และไข่มุก


วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

ซามูไรนักบุญ


สารคดีเรื่องนี้มีชื่อว่า "Ukon the Samurai,” จะนำออกฉายเมื่อพระสันตปาปาฟรังซิสจะทรงแต่งตั้งให้ ทาคายามา  ยูคอน ผู้เป็นซามูไรชาวญี่ปุ่นให้เป็นมรณสักขี  สารคดีจะเสนอชีวประวัติของยูคอนซึ่งครั้งหนึ่งเป็นซามูไรที่มีชื่อเสียงในญี่ปุ่นและเขาเป็นคริสตชนด้วย
            ยูคอนเกิดในปี 1552 เขาเปลี่ยนศาสนาเป็นคริสตชนและดำเนินชีวิตตามแบบอย่างของบิดาของเขาและทำภารกิจของนักบุญฟรังซิส เซเวียร์  ในฐานะที่เป็นอาจารย์ในพิธีชงชาและเป็นอาจารย์ซามูไร ทำให้ยูคอนได้รับการสนับสนุนมากมายจากคริสตชนในยุคนั้น
LIA BELTRAMI ผู้อำนวยการสร้างสารคดี กล่าวว่า
“ไดเมียวหลายคนซึ่งเป็นเจ้าเมืองได้กลับมาเป็นคริสตชน และทาคายามา ยูคอนก็เป็นเจ้าเมืองด้วย...ดังนั้นคนที่อยู่ในการปกครองของเขาจึงมาเป็นคริสตชนทั้งหมด”
อย่างไรก็ตาม  ในไม่ช้ายูคอนถูกเนรเทศออกจากญี่ปุ่นในสมัยที่มีการเบียดเบียนคริสตชนอย่างรุนแรงที่สุดในประวัติศาสตร์ของญี่ปุ่น  เขาถูกเนรเทศไปอยู่ฟิลิปปินส์ และที่นั่นเขาได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้นำคริสตชนที่ยิ่งใหญ่
 “ที่ฟิลิปปินส์ ทาคายามา ยูคอนได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคคลที่ศักดิ์สิทธิ์  คริสตชนฟิลิปปินส์ทุกคนรู้เรื่องของเขาดียิ่งกว่าในญี่ปุ่นเสียอีก”
ยูคอนมีความปรารถนาที่จะตายเยี่ยงมรณสักขี  แทนที่จะทำฮาราคีรีด้วยดาบเช่นซามูไร  ยูคอนยอมถูกเนรเทศ  และเขาเสียชีวิตด้วยโรคในเวลา 40 วันต่อมา
Lia Beltrami ผู้อำนวยการสร้างสารคดีนี้หวังจะเผยแพร่เรื่องราวของยูคอนเพื่อปลุกเร้าใจเยาวชนชาวญี่ปุ่นในสมัยนี้ซึ่งกำลังต่อสู้ด้วยความเชื่อของเขา  สารคดีคงจะออกฉายในปีหน้า เมื่อการพิจารณาแต่งตั้งยูคอนเสร็จสิ้นแล้ว

วันอังคารที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

เรือโนอาห์


นายโจฮัน Johan Hvibers ช่างไม้ชาวเนเธอร์แลนด์ได้สร้างเรือโนอาห์ที่มีขนาดและสัดส่วนตามพระคัมภีร์ ยาว 123 มตร สูง 23 เมตร และกว้าง 29 เมตร เป็นเรือไม้ที่สามารถลงน้ำได้ และเขาตั้งใจจะแล่นเรือจากเนเธอร์แลนด์ข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกไปสิ้นสุดที่ประเทศบราซิล 

วันจันทร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

พระสันตปาปาฟังสารภาพบาปพระสันตปาปาฟรังซิส ฟังสารภาพบาปเยาวชน 16 คน ที่มาจัตุรัสเซนต์ปีเตอร์เมื่อวันเสาร์ที่ 23 เม.ย. 2016

วันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2559

นิมิตของนักบุญโฟสตินา3


ดิฉันเห็นถนนสองสาย สายหนึ่งกว้าง และพื้นปกคลุมด้วยทรายและดอกไม้ 
>>>อ่านต่อ