พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นักบุญผู้ระทมทุกข์แต่ไม่ยอมแพ้2

ที่คอนแวนต์เธอถูกรุมเร้าด้วยการทดลองอย่างหนัก ซิสเตอร์บางคนหัวเราะเยาะเธอเห็นเธอเป็นเครื่องเล่นอย่างหนึ่งของพวกเขา
>>>อ่านต่อ

ราชินีชาวอินเดียที่เป็นคาทอลิก

สำหรับคาทอลิกทั่วไปอาจประหลาดใจเมื่อรู้ว่า ครั้งหนึ่งเคยมีพระราชินีชาวอินเดียที่เป็นคาทอลิกซึ่งทรงปกครองแผ่นดินกว้างใหญ่และร่ำรวยในทางตอนเหนือของอินเดีย
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สมาธิบำบัดมหิดลทำสมาธิบำบัด เพื่อช่วยขยายหลอดเลือดสมองหัวใจช่วยให้พ้นวิกฤติ ทำเพียงวันละครั้งๆ ละ 10 นาที ช่วยผ่อนคลายได้ด้วย
จาก รศ.ดร. สมพร กันทรดุษฎี เตรียมชัยศรี

วันอังคารที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระรูปแม่พระร้องไห้?พระรูปแม่พระแห่งกัวดาลูเป ที่อยู่ในโบสถ์ Hobbs church รัฐนิวเม็กซิโก อเมริกา ได้หลั่งน้ำตาในระหว่างพิธีมิสซา บางคนบอกว่าเป็นอัศจรรย์  
คุณพ่อโจเซ่ เซกูรา สังเกตเห็นหลังจากพิธีมิสซาเวลาเที่ยง  ท่านเห็นผู้คนไปที่พระรูปและสัมผัสพระรูปนั้นหลังจากที่พวกเขาเห็นน้ำตา
คุณพ่อโจเซ่บอกว่า พระนางร้องไห้เพราะเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งในอเมริกาและในโลก
นายแคมโปสบอกว่า “คุณรู้สึกได้ถึงการปรากฏของพระนาง  คุณได้กลิ่นกุดอกกุหลาบจากน้ำตา”
คุณพ่อโจเซ่บอกว่า พระรูปถูกสร้างขึ้นในเม็กซิโกและได้ให้ทางโบสถ์ยืมชั่วคราว  ทางสังฆมณฑล Archdiocese of Las Cruces จะทำการตรวจสอบเรื่องนี้ทางวิทยาศาสตร์

วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความลับแห่งศีลมหาสนิท


สัปดาห์หน้าเราจะฉลองพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้าผู้ทรงอยู่ในศีลมหาสนิท  พระจิตเจ้าทรงทำให้แผ่นปังกลายเป็นพระกายและพระโลหิตของพระคริสตเจ้า ในการรับศีลมหาสนิท เราได้อยู่ในพระคริสต์ และพระคริสต์สถิตอยู่ในเราอย่างแท้จริง 
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระวันที่ 2+25 พ.ค.2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ในยุคสมัยที่ปราศจากสันติภาพนี้  แม่ขอให้ลูกมีความไว้วางใจในพระเจ้ามากยิ่งขึ้น พระองค์ทรงเป็นพระบิดาของลูกในสวรรค์ และพระองค์ทรงส่งแม่มาหาลูกเพื่อนำทางลูกไปสู่พระองค์  ขอให้ลูกเปิดใจให้กับพระพรซึ่งพระองค์ทรงปรารถนาที่จะประทานให้แก่ลูกเถิด  ในความเงียบสงบแห่งหัวใจของลูก ลูกจงเทิดทูนบูชาองค์พระบุตรเยซูของแม่  พระองค์ทรงประทานชีวิตของพระองค์เองเพื่อที่ลูกจะได้มีชีวิตในนิรันดรภาพ  อันเป็นที่ซึ่งแม่ปรารถนาจะนำลูกไปสู่  ขอให้ความหวังของลูกเป็นความยินดีในการพบกับองค์พระผู้สูงสุดในทุกวันแห่งชีวิตของลูกเถิด  เพราะฉะนั้น แม่จึงขอให้ลูกอย่าได้ละเลยในการสวดภาวนา  เพราะการสวดภาวนาบันดาลความอัศจรรย์
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่              
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
องค์พระบุตรของแม่ทรงเป็นแสงสว่างแห่งความรัก ดังนั้นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและได้ทำ พระองค์ทรงทำด้วยความรัก ดังนั้นพวกลูกก็ต้องทำเช่นนี้ด้วย เมื่อลูกดำเนินชีวิตในความรักและรักเพื่อนบ้านของลูก ลูกกำลังทำตามน้ำพระทัยขององค์พระบุตรของแม่  
อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่ จงทำให้ตัวของลูกเล็กน้อยเถิด จงเปิดใจอันบริสุทธ์ของลูกให้กับองค์พระบุตรของแม่  เพื่อที่พระองค์จะสามารถทำงานโดยผ่านทางลูก ด้วยความช่วยเหลือของความเชื่ออัน เต็มเปี่ยมด้วยความรัก 
แต่ลูกทั้งหลาย จงอย่าลืมว่าศีลมหาสนิทเป็นหัวใจของความเชื่อ  นี่คือองค์พระบุตรของแม่เองที่ทรงเลี้ยงดูลูกด้วยพระกายของพระองค์และทำให้ลูกเข้มแข็งด้วยพระโลหิตของพระองค์  นี่คืออัศจรรย์ของความรัก องค์พระบุตรเสด็จมาใหม่เสมอ ทรงมีชีวิต ทรงนำชีวิตกลับคืนมาสู่วิญญาณ 
ลูกทั้งหลาย, โดยการดำเนินชีวิตในความรัก ลูกกำลังทำตามน้ำพระทัยขององค์พระบุตรของแม่และพระองค์ทรงมีชีวิตในลูก  ลูกทั้งหลาย, ความปรารถนาของแม่สำหรับพวกลูกก็คือ ขอให้ลูกรักพระองค์เสมอ ยิ่งทียิ่งมากขึ้น  เพราะพระองค์ทรงเรียกพวกลูกด้วยความรักของพระองค์  พระองค์ทรงประทานความรักแก่พวกลูกเพื่อที่ลูกจะได้แพร่กระจายความรักนี้ไปรอบๆตัวลูก  ส่วนแม่ในฐานะมารดา  ด้วยความรัก, แม่อยู่กับลูกเพื่อกล่าววาจาแห่งความรักและความหวังแก่พวกลูก  พูดกับลูกเกี่ยวกับวาจานิรันดรที่มีชัยชนะเหนือกาลเวลาและความตาย  เพื่อเรียกพวกลูกทุกคนให้มาเป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่
ขอขอบใจลูก                

วันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

“iota” คืออะไร?

พระเยซูเจ้าเสด็จมาไม่ใช่เพื่อลบล้างพระบัญญัติ แต่เสด็จมาเพื่อทำให้พระบัญญัติสมบูรณ์ขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

อาหารเพื่อสุขภาพ

มีคำพูดว่า “จงกินอาหารเป็นยา  อย่ากินยาเป็นอาหาร” เป็นคำแนะนำที่ดีมากและต่อไปนี้เป็นอาหารที่สามารถกินเป็นยาได้
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นักบุญผู้ทุกข์ระทมใจแต่ไม่ยอมแพ้

วิถีของประวัติศาสตร์ของมนุษยชาตินั้น..ก็คือ  การต่อสู้ระหว่าง 2 อาณาจักร หรือ 2 นคร คือ นครแห่งพระเจ้าหรืออาณาจักรแห่งสวรรค์  กับนครแห่งมนุษย์หรืออาณาจักรแห่งมนุษย์
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

นรกมีจริงและผมอยู่ที่นั่น


นายพล Vladimir ปรากฏแก่เขาในกรุงมอสโก นายพลถูกยิงที่หน้าอกและล้มลงเสียชีวิตทันที
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วันพระจิตเจ้าเสด็จมา


พระจิตเสด็จมาเพื่อทำให้มนุษยชาติที่ตกต่ำลงในบาปได้กลับมาสู่ความเชื่อในพระคริสตเจ้าและติดตามพระองค์
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

มื้อกลางวันในโรงเรียนญี่ปุ่นที่โรงเรียนประถมแห่งหนึ่งในเขตไซตามาของญี่ปุ่นใช้เวลามื้อกลางวันให้เป็นการเรียนรู้ของนักเรียนด้วย ไม่ใช่เพียงแค่การรับประทานเท่านั้น  เข้าไปดูในโรงครัวของโรงเรียนทำให้รู้สึกทึ่งมาก เพราะมีอุปกรณ์ทำอาหารที่ทันสมัย มีความสะอาดมากเหมือนกับในโรงพยาบาล

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

พระรูปแม่พระแห่งฟาติมาเยือนเกาหลีใต้      เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 2017 มีการอัญเชิญพระรูปแม่พระแห่งฟาติมามาที่เขตปลอดทหารชายแดนระหว่างเกาหลีเหนือและเกาหลีใต้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ การอัญเชิญพระรูปแม่พระแห่งฟาติมานี้จัดขึ้นในโอกาศครบ 100 ปีของการประจักษ์ของแม่พระที่ฟาติมา 
       ในวันที่ 27 เม.ย. 2018 ได้มีการเจรจาระหว่างคิม จอง อิน ผู้นำเกาหลีเหนือ กับ นาย มุน แจ-อิน ประธานาธิบดีของเกาหลีใต้  เป็นเหตุการณ์ที่อาจนำไปสู่สันติภาพในคาบสมุทรเกาหลี

       ในพิธีได้มีการหันพระรูปไปยังเกาหลีเหนือ  โลกเกือบเผชิญกับหายนภัยจากนิวเคลียร์จากการทดลองขีปนาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือ  นี่เป็นการเตือนเราให้สวดสายประคำเพื่อสันติภาพของโลกตามคำแนะนำของแม่พระแห่งฟาติมา

วันจันทร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

แพทย์แนะนำให้ทำแท้งถึง 20 ครั้ง

         นาง Samantha Dukes อาศัยอยู่ในสก๊อตแลนด์ เธอมีลูกชายชื่อ Dexson ที่กำลังเรียนอยู่ในชันประถมในเวลานี้
         เมื่อตอนที่ นางซาแมนทาตั้งครรภ์ เด็กสันได้ 22 สัปดาห์ แพทย์ได้ตรวจครรภ์และพบว่า เด็กสันมีอาการของโรค spina bifida ซึ่งเกี่ยวกับไขสันหลัง ทำให้การเชื่อมต่อระหว่างไตและสมองผิดปกติ        
         แพทย์บอกว่าเด็กสันจะเสียชีวิตในเวลาที่คลอดหรือหลังจากนั้นไม่นาน  และได้แนะนำให้เธอทำแท้งเสีย
        นางซาแมนทาซึ่งมีอายุ 33 ปี เกือบจะทำตามคำแนะนำของแพทย์  เธอกลับไปที่โรงพยาบาลและขอให้แพทย์ทำแท้ง  แต่เนื่องจากไม่สามารถทำได้ในวันนั้น คุณแม่ที่กำลังสองจิตสองใจ  ได้ตัดสินใจใหม่ที่จะทำตาม “พระประสงค์” ของพระเจ้า เธอตัดสินใจรักษาลูกเอาไว้
         และในตอนนี้เธอกำลังมองดูเด็กสัน กำลังวิ่งเล่นไปรอบๆ เธอตัดสินใจถูกที่ไม่ทำแท้ง
         แต่ในตอนนั้นที่เธอแจ้งความประสงค์ใหม่ที่จะรักษาลูกเอาไว้  แพทย์ก็ยังพยายามทำให้เธอเปลี่ยนใจถึง 20 ครั้ง ตามที่ซาแมนทาเล่าให้ฟัง
         “ฉันตั้งครรภ์ได้ 33 สัปดาห์แล้ว แต่แพทย์ก็ยังขอร้องให้ฉันทำแท้ง  เขาพูดว่า คุณแน่มจหรือว่าต้องการดำเนินการต่อไป? นี่ยังไม่สายนะ”
         “ทุกครั้งที่ฉันไปพบแพทย์ตามนัด แพทย์จะถามว่า ฉันต้องการดำเนินการต่อไปหรือ? เพราะเด็กไม่มีก้านสมอง cerebellum ในบริเวณสมองของเขา เขาจะไม่สามารถแม้แต่จะยกหัวขึ้น เขาจะกลายเป็นเจ้าชายนิทรา”
          วันที่ 24 มี.ค. 2014 เธอได้คลอดลูกชาย  มีการผ่าตัดเด็กหลายครั้งในระหว่างสองสามสัปดาห์แรกหลังคลอด  แต่ผู้เป็นแม่บอกว่า ลูกของเธอเป็นนักสู้
          สี่ปีต่อมา  เด็กสันสามารถเดินได้ด้วยตัวเองเป็นระยะทางสั้นๆ และได้ไปเรียนในชั้นเตรียมประถมพร้อมกับเด็กอื่นๆ
         โรคที่ก้านสมองทำให้มีความเจ็บปวดที่หลังและขา  และเขายังต้องรับการผ่าตัดที่ไขสันหลัง  แต่ซาแมนทาบอกว่า “เด็กสันไม่บ่นอะไรเลย  เขาดูมีความสุขและฉันภูมิใจในตัวเขามาก”
        “เขาเป็นความมหัศจรรย์ เมื่อมองดูเขา คุณจะไม่พบสิ่งปกติอะไรในตัวเขา”

วันอาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

การเยียวยารักษาการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก


เรื่องราวชีวิตของมาร์โจรี่ (Marjory Bicki) ผู้ได้รับการเยียวยารักษาจิตใจจากความเจ็บปวดของการถูกล่วงละเมิดในวัยเด็ก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

คำทำนายที่เป็นจริงในยุคสมัยของเรา

ขอพระองค์โปรดประทานพระพรให้เรามีความกล้าหาญในการทำสงครามฝ่ายจิตนี้ เพื่อเราจะได้เป็นทหารกล้าของพระองค์  ทำให้พวกเราเป็นอัศวินของพระเจ้าที่เชี่ยวชาญในการศึก องอาจในการสงคราม  ห้าวหาญน่ายำเกรงต่อศัตรู
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

เพิ่มวันฉลองใหม่ของแม่พระ

พระมารดาของพระเจ้าควรได้รับการยกย่องและการเคารพนับถือโดยคริสตชนทั้งมวลด้วยพระนามอันอ่อนหวานนี้   >>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

สติกเกอร์ที่อยู่บนผลไม้จากเมืองนอก


เคยสงสัยถึงตัวเลขบนสติกเกอร์...ที่อยู่บนผลไม้จากเมืองนอกไหม
ถ้ามีเลข 4 หลัก หมายความว่า เป็นการปลูกแบบปกติ ใช้ยา ใช้ปุ๋ย
ถ้ามีเลข 5 หลัก แล้วตัวแรกคือ 9 คือพวกออแกนิค ไร้สาร
แต่ถ้าเริ่มต้นด้วย 8 คือ GMOs มีการตัดต่อพันธุกรรม
เวลาไปซื้อผลไม้นำเข้าจากต่างประเทศที่ BIG C, แม็คโคร, โลตัส ฯ ดูกันให้ดีๆ

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

วาติกันรับรองการประจักษ์เพิ่มอีก4แห่ง

 
สถานที่เหล่านี้ได้รับการประกาศอย่างเป็นทางการจากวาติกันว่า “มีคุณค่าต่อความเชื่อ” "worthy of belief."

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความอดทนของนักบุญ

  ในยุคแรกของคริสต์ศาสนานั้น คริสตศาสนาถูกถือว่าเป็นสิ่งผิดกฏหมายของอาณาจักรโรมัน ผู้ที่นับถือคริสต์ศาสนาถ้าถูกจับได้จะถูกขังคุก ถูกทรมาน และถูกประหารชีวิต นั่นเป็นยุคแห่งการเบียดเบียนคริสตชน อย่างไรก็ดีการเบียดเบียนได้สิ้นสุดในปี 313
                                           >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

รูปภาพที่ลอยลงมาจากท้องฟ้า

รูปภาพที่ลอยลงมาจากท้องฟ้านี้ เป็นรูปภาพซึ่งถูกนำมาอย่างอัศจรรย์จากโบสถ์แห่งหนึ่งในอัลบาเนีย
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

โบสถ์ที่สร้างจากต้นไม้


นาย Barry Cox เป็นคาทอลิกใจศรัทธาและยังเป็นนักออกแบบด้วย เขาได้สร้างโบสถ์น้อยเป็นเวลานานถึง 4 ปีด้วยต้นไม้ที่เขาปลูก
>>>อ่านต่อ
 

วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ความแตกแยกแกะจะรวมตัวกันเพราะมันรู้ว่าเป็นแกะเหมือนกัน แต่น่าเศร้าใจเมื่อมีคนที่ทำให้มันรู้สึกว่ามันแตกต่างกัน