พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การศึกษาผ้าตราสังแห่งตูริน1


ด้วยเทคนิคภาพโฮโลแกรม พวกเขาเห็นตัวอักษรนี้ เป็นการยืนยันว่ามีวัตถุดังกล่าว
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ที่หลบภัยของมหาเศรษฐีพันล้านมหาเศรษฐีของโลกหลายคนกำลังเตรียมแผนรับมือกับวันสิ้นโลก หากเกิดสงครามนิวเคลียร์ หรือภัยพิบัติครั้งใหญ่ ทำให้เกิดโครงการหลุบหลบภัยเพื่อรองรับคนกลุ่มนี้โดยเฉพาะ

วันจันทร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ไฟหมุนสีน้ำเงิน

 
นักวิทยาศาสตร์ค้นพบไฟชนิดใหม่ที่เผาไหม้สะอาดมากกว่าเดิม นักวิทยาศาสตร์ในมหาวิทยาลัยในแมรี่แลนด์ สหรัฐอเมริกา เรียกปรากฏการณ์นี้ว่า blue whirl
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สวดภาวนาเพื่อการกลับใจของผู้ใกล้ตาย

“จงสวดภาวนาให้มากเท่าที่เธอสามารถทำได้เพื่อคนที่กำลังจะตาย  เพื่อช่วยให้เขามีความวางใจในพระเมตตาของเรา  เพราะพวกเขาจำเป็นต้องมีความวางใจนี้เป็นอย่างมาก  จงมั่นใจว่าพระหรรษทานแห่งความรอดนิรันดรสำหรับวิญญาณที่อยู่ในช่วงสุดท้ายของชีวิตนั้นขึ้นอยู่กับการสวดภาวนาของเธอ"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

การศึกษาประสบการณ์ใกล้ตาย


จากการศึกษาของนักวิจัยชื่อ Kenneth Ring ระบุว่ามีคนประมาณ 8 ล้านคนในสหรัฐอเมริกาที่มีประสบการณ์ใกล้ตาย  หรือคิดเป็นจำนวนเท่ากับ 30 %ของผู้ที่ใกล้เสียชีวิตทั้งหมด  และในฝรั่งเศสมีคน 1.4 ล้านคนที่มีประสบการณ์นี้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อนาคตของการใช้น้ำมัน


คำทำนายอนาคตของ Tony Seba นักเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยแสตนฟอร์ด ที่แพร่หลายในหมู่นักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและได้สร้างความวิตกกังวลอย่างรุนแรงต่อวงการธุรกิจน้ำมัน

วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วาติกันรับรองการประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์2


“ยังคงมีโทมัสที่ช่างสงสัยอยู่เสมอ  แต่ลูกสามารถเข้ามาใกล้ได้”
“มีเพียงพระเจ้าเดียว  ความเชื่อเดียว ขอให้ประชาชนเชื่อด้วยความมั่นคงและอย่ากลัวสิ่งใด”
“ขอให้ผู้ที่ไม่ได้เห็นจงเชื่อเหมือนผู้ที่ได้เห็น”
“เป็นบุญของผู้ที่เชื่อแม้จะไม่ได้เห็น”

>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

วาติกันรับรองการประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์คณะทำงานตรวจสอบกรณีของเมดจูกอเรจ์ซึ่งแต่งตั้งขึ้นโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่16ได้ลงคะแนนเสียงรับรองการประจักษ์ 7 ครั้งแรกของแม่พระตั้งแต่ปี 1981  อย่างไรก็ตามจากเวปไซต์ Vatican Insider คณะทำงานยังมีความสงสัยเกี่ยวกับการประจักษ์หลายพันครั้งที่ตามมา  คณะทำงานอ้างถึงพระดำรัสของพระสันตปาปาฟรังซิสเกี่ยวกับผู้แสวงบุญจำนวนหลายพันคนที่ได้กลับใจเมื่อไปที่เมดจูกอเรจ์ พระองค์ตรัสว่า “เพราะเหตุนี้มันจึงไม่ใช่เรื่องของไม้กายสิทธิ์บันดาล  ความจริงนี้จึงเป็นเรื่องที่ไม่สามารถปฏิเสธได้” พระสันตะปาปาแสดงความเห็นว่า “พระองค์พอใจแม่พระในฐานะมารดาของพวกเรามากกว่า ไม่ใช่ในฐานะของผู้ส่งสาส์นทุกวัน”
              พระสันตปาปาฟรังซิสทรงส่งพระอัครสังฆราช Henryk Hoser เป็นผู้แทนพิเศษของพระองค์ ไปที่เมดจูกอเรจ์ในวันพุธที่ 22 มี.ค. 2017 และพระสังฆราชมีท่าทีที่ดีเป็นอย่างมากในเรื่องของการประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์

วันจันทร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ภูเขาไฟในอิตาลี


May 15, 2017 From the London Mail:
ภูเขาไฟ Campi Flegrei เป็นซูเปอร์ภูเขาไฟตั้งอยู่ชานเมืองเนเปิลทางตะวันตก (อิตาลี)
มันเคยระเบิดในปี 1538 และยังคงคุกรุ่นอยู่  ตั้งแต่ปี 1950 เป็นต้นมามันมีแนวโน้มที่จะระเบิดขึ้นอีก หลังจากเกิดแผ่นดินไหวอย่างสม่ำเสมอ  เวลานี้มันกำลังเก็บสะสมพลังงานเพื่อรอการระเบิดครั้งใหญ่เหมือนในปี 1538  ผู้เชี่ยวชาญธรณีวิทยาเชื่อว่าถ้าหากมันระเบิดขึ้นจะส่งผลกระทบต่อประชาชน 360,000 คนที่อาศัยอยู่ในแถบนั้น  ประชากรในเนเปิลและคัลเดร่ามีประมาณหนึ่งล้านคน

วันอาทิตย์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สาส์นแห่งฟาติมา

การสร้างพระรูปดูเหมือนจะเป็นสิ่งเดียวที่ทำให้ผมบรรลุจุดประสงค์ในการมาที่โปรตุเกสนี้  ผมตัดสินใจที่จะอยู่ที่นี่ต่อ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Fatima documentary Heaven’s Key to Peaceรับไบแมเยอร์ ชิลเลอร์ พูดแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับฟาติมา  ความสำคัญและท่าทีของพระศาสนจักร,  การตกต่ำของพระศาสนจักรภายหลังสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2 และการถวายประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของแม่พระ
วิดีโอนี้นำมาจากบางส่วนของสารคดีเรื่อง Fatima documentary Heaven’s Key to Peace
-------------------------------
ผมคิดว่านี่เป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษยชาติทั้งหมด ในการที่พระศาสนจักรต้องปฏิบัติตามสาส์นแห่งฟาติมาอย่างจริงจัง
การที่ไม่มีการถวายประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลของแม่พระถือเป็นหมายสำคัญ  หมายสำคัญของความอ่อนแอไร้พลังของพระศาสนจักรที่ไม่เต็มใจจะต่อต้านสงคราม  ไม่ตั้งใจที่จะสั่งสอนมนุษยชาติซึ่งกำลังขาดพระเจ้า  นั่นเป็นพระศาสนจักรที่หวาดกลัว
ผมคิดว่าฟาติมาทำให้พระศาสนจักรถูกตำหนิ  เพราะมันต้องใช้ความเชื่อและจริยธรรมเป็นอย่างมาก  ผมคิดว่าพระศาสนจักรของพวกคุณติดเชื้อจากลัทธิสัมพัทธนิยม (คือเชื่อว่าไม่มีความจริงแบบตายตัว)  ผมคิดว่าคุณควรใช้ความผิดพลาดนี้เป็นบทเรียน พระศาสนจักรในยุคนั้นและบรรดาผู้ใหญ่ควรมีความเชื่อในสาส์นแห่งฟาติมา  เพราะฉะนั้นการมีความเชื่อในฟาติมาและและสาส์นแห่งฟาติมาที่บอกว่า การต่อสู้กับบาปเป็นเรื่องที่จริงจังที่สุดคงเป็นสิ่งที่ทำให้พระศาสนจักรของพวกคุณไม่สบายใจนัก
            การถวายประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลเป็นส่วนสำคัญของสาส์นแห่งฟาติมา  เพราะฉะนั้นผมคิดว่า พระศาสนจักรที่อ่อนแอคงจะพิจารณาสาส์นนี้ด้วยความคิดแบบสัมพัทธนิยมและพหุนิยม  และต้องการปิดบังและไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของฟาติมา  หรือพวกเขาก็จะพูดว่าสาส์นแห่งฟาติมาสำเร็จลุล่วงไปเรียบร้อยแล้ว
            ผมคิดว่าพระสันตะปาปาและผู้ใหญ่ในยุคนั้นคงกลัวว่าการถวายประเทศรัสเซียแด่ดวงหทัยนิรมลจะเป็นการเชื่อฟังพวกที่เคร่งธรรมประเพณีที่มีอยู่ในพระศาสนจักรมากเกินไป และทำให้พวกเขาต้องขายหน้าในท่ามกลางกลุ่มสหายหัวก้าวหน้าและท่ามกลางกลุ่มกระแสนิยมหลักของพระศาสนจักร  นอกจากนี้ยังอาจทำให้บรรดาผู้ที่ถูกพระศาสนจักรบัพชนียกรรมที่โดดเดี่ยววิพากย์วิจารณ์พวกเขาได้ ทำให้พวกเขาดูเหมือนขาดความน่าเชื่อถือ
             พระศาสนจักรคาทอลิกได้ทำกิจการที่เป็นไปในทางบวกแก่มนุษยชาติ  เพราะฉะนั้นผมรู้สึกผิดหวังมากในการที่มีการลดทอนความเชื่อคาทอลิกอย่างมากมายภายหลังจากการสังคายนาวาติกันครั้งที่ 2
             ผมคิดว่าเป็นเรื่องสำคัญสำหรับมนุษยชาติทั้งมวลในการที่พระศาสนจักรต้องปฏิบัติตามทุกสิ่งในสาส์นแห่งฟาติมา

วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คำขอร้องเร่งด่วนของแม่พระแห่งฟาติมา


คำเตือนของแม่พระไปยังบรรดาลูกของพระนางที่กำลังจะไปสู่ไฟนรก  คือบรรดาผู้ที่ยังคงทำบาปอยู่เสมอและยังไม่ยอมกลับใจ  แม่พระทรงเรียกร้องให้พวกเขากลับใจ  สวดภาวนาและทำกิจใช้โทษบาปของพวกเขาเสีย
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ความฉลาดของสัตว์ไอน์สไตน์ นกแก้วพันธ์อัฟริกันมีความฉลาดสามารถเลียนเสียงของสัตว์และสิ่งต่างๆได้หลายชนิด
 

วันพุธที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คำปราศรัยของทรัมป์


โดนัลด์ ทรัมป์ได้ไปเยี่ยมมหาวิทยาลัย Liberty University ในวันเสาร์ 14พ.ค. 2017 และได้ปราศรัยในโรงเรียนคริสตศาสนาที่มีชื่อเสียงในเมือง Lynchburg, Virginia ต่อหน้านักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรศาสนศษสตร์  เมื่อเรียนจบพวกเขาจะได้เป็นผู้นำของคริสตจักรอิวังเจลิกัล evangelical leaders  ทรัมป์กล่าวว่าการต่อสู้กับ”ระบบที่พังไปแล้ว” ในกรุงวอชิงตันหมายถึงการมีความเชื่อ ทรัมป์ประกาศว่า “ในอเมริกาเราไม่ได้นมัสการรัฐบาล  เรานมัสการพระเจ้า  เราไม่จำเป็นต้องรับการสั่งสอนจากวอชิงตันว่าจะต้องใช้ชีวิตของเราอย่างไร”
ทรัมป์สัญญาว่าจะปกป้องเสรีภาพทางศาสนาของพวกเขา  ทำให้ได้รับการปรบมือชื่นชมมากมาย  เขาพูดต่อไปว่า “ตราบใดที่ผมยังเป็นประธานาธิบดีของพวกคุณ  จะไม่มีใครมาหยุดยั้งคุณจากการปฏิบัติตามความเชื่อของคุณและจากการเทศน์สอนสิ่งที่อยู่ในหัวใจของคุณได้”
ทรัมป์เรียกร้องให้นักศีกษาเหล่านั้นเป็นแชมป์เปี้ยนเพื่อพระคริสต์และให้กำลังใจพวกเขาที่จะรักษาความเชื่อในพระเจ้า  เขากล่าวว่า “ตราบใดที่พวกคุณทำเช่นนี้ พวกคุณจะไม่ล้มเหลว  เช่นเดียวกับผมซึ่งยืนอยู่ ณ. ที่นี้ ในฐานะประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกา...ผมเดาเอาว่า พวกคุณบางคนที่นี่ในวันนี้ก็คงคิดแล้วว่า....ต้องได้รับความช่วยเหลืออย่างมากจากพระเจ้า”

วันอังคารที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พิธีฉลองการประจักษ์ที่ฟาติมาครบ100ปีการแห่พระรูปแม่พระแห่งฟาติมาหลังเสร็จพิธีมิสซาฉลองครบ 100 ปีของการประจักษ์ที่ฟาติมา โดยพระสันตปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธี

วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มีใจถ่อมตน

นักปีนเขาที่ปีนขึ้นไปได้ครึ่งทางและนั่งลงพักผ่อน
เมื่อเขายืนขึ้นทันทีและเริ่มปีนเขาต่อ
เขาก็จะขึ้นไปสู่ระดับที่สูงยิ่งขึ้น
..อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

Irma Dores and the Apparition of Fatima

ผมกำลังพูดถึงซิสเตอร์ลูเซีย หนึ่งในผู้ที่เห็นแม่พระแห่งฟาติมา  เออร์มา ดอเรส “Irma Dores.” เป็นชื่อซึ่งรู้จักกันในหมู่คณะของเธอ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อัศจรรย์จากการช่วยเหลือของฟรังซิสโกและยาชินทา


Joao Baptista และภรรยา Lucila Yurie,จากบราซิลเป็นพ่อแม่ของเด็กชายซึ่งหายจากอาการบาดเจ็บร้ายแรงทางสมองอย่างน่าประหลาดใจ และทางวาติกันได้ถือกรณีนี้เป็นหลักฐานในการรับรองฟรังซิสโก และ ยาชินทา เด็กสองในสามคนที่เห็นแม่พระประจักษ์ที่ฟาติมาให้เป็นนักบุญ พระสันตปาปาฟรังซิสจะเสด็จมาถึงฟาติมา, โปรตุเกส ในวันศุกร์ที่ 12 พ.ค. 2017
นายแบพติสตา ผู้เป็นบิดาของเด็กชายลูคัสอายุ 5 ขวบ ที่ได้รับบาดเจ็บร้ายแรงทางสมองจากการตกจากหน้าต่างของตึกสูง 6.5 เมตร ขณะที่เขากำลังเล่นอยู่กับน้องสาว Eduarda.ที่ยังเป็นทารก
เมื่อลูคัสถึงโรงพยาบาล เขาอยู่ในอาการโคม่า  ระหว่างการผ่าตัดหมอพบว่าสมองได้รับความกระทบกระเทือนอย่างร้ายแรงถึงขนาด “สูญเสียเนื้อสมองส่วนหน้า” และหมอบอกว่าเด็กชายมีโอกาสน้อยมากที่จะรอดชีวิต และถ้ารอดชีวิตก็จะกลายเป็นเจ้าชายนิทรา
บิดามารดาของลูคัสและซิสเตอร์คาร์เมลไลท์ชาวบราซิลได้สวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือโดยผ่านทางเด็กน้อยแห่งฟาติมา คือ ฟรังซิสโกและยาชินทา มาร์โต  เด็กคนที่สามแห่งฟาติมาคือ ลูเซีย ดอสซานตอส ก็เป็นซิสเตอร์คาร์เมลไลท์ด้วย
หมอได้ถอดสายช่วยหายใจจากลูคัสในวันที่หกหลังจากที่เขาตกจากตึก
ผู้เป็นบิดากล่าวว่า “เมื่อลูคัสตื่นขึ้นมา  เขาก็ปกติดีและเริ่มพูดจา เขาถามถึงน้องสาวของเขา”
“เขาหายสบายดีจริงๆ...ไม่มีร่องรอยของความบาดเจ็บเลย  เขาเป็นเหมือนเดิมก่อนที่จะเกิดอุบัติเหตุ” บิดากล่าว  “หมอบอกว่า... พวกเขาไม่สามารถอธิบายการที่ลูคัสหายเป็นปกติได้”
 “เราขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงช่วยลูคัส  ด้วยความเชื่อเรารู้ว่านี่เป็นอัศจรรย์จากการช่วยเหลือของเด็กเลี้ยงแกะ ฟรังซิสโกและยาชินทา”
“เราเต็มไปด้วยความยินดีที่รู้ว่าอัศจรรย์นี้จะเป็นการทำให้มีการสถาปนาเด็กทั้งสองขึ้นเป็นนักบุญ  แต่เหนือสิ่งใดเรารู้สึกขอบคุณสำหรับมิตรไมตรีของเด็กทั้งสองที่ช่วยเหลือลูกของเรา”

ดั่งแสงเทียน


วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

คำพูดของลูซีอา

วันที่ 26 ธันวาคม 1957  คุณพ่อออกุสติน ฟูเอนเตส (Augustine Fuentes) ได้สัมภาษณ์ซิสเตอร์ลูซีอา  ที่อารามในโคอิมบรา ,โปรตุเกส  ท่านได้บันทึกคำพูดของซิสเตอร์ลูซีอา ไว้ดังนี้
....อ่านต่อ

วันพุธที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

พระคัมภีร์ทำนายเหตุการณ์ในซีเรียหรือ?


จากเหตุการณ์เลวร้ายในซีเรีย  มีภาพที่กระจายไปในเฟสบุ๊คของชาวคริสต์ที่พูดภาษาสเปนระบุว่า เหตุการณ์ในซีเรียนั้นมีการทำนายไว้ล่วงหน้าในพระคัมภีร์  ดังภาพด้านบนนี้ที่นำมาจากเฟสบุ๊คของ Noticiero Chalateco
บรรทัดที่ขีดเส้นใต้เป็นข้อความของอิสยาห์ 17.3 กล่าวว่า
“อาณาจักรซีเรียจะรกร้างว่างเปล่า จะเป็นเพียงกองซากหักพัง  เมืองดามัสกันก็จะเป็นเช่นเดียวกัน  ทางตอนเหนือคืออิสราแอลที่หยิ่งผยองจะไม่มีปราการป้องกัน  เราคือพระเจ้าจอมโยธากล่าวไว้ดังนี้”
ในรูปภาพยังแสดงซากหักพังของตึกรามในซีเรียและมีข้อความว่า “พระคัมภีร์บอกถึงสิ่งที่เกิดขึ้นในซีเรีย” ที่บ่งบอกว่าเป็นเหตุการณ์ในปัจจุบันที่เกิดในซีเรีย
แต่ข้อความในอิสยาห์กล่าวถึงสิ่งที่เกิดกับซีเรียในปัจจุบันนี้หรือ?
ประการสำคัญที่สุดคือ ข้อความนั้นไม่ได้พูดถึงเวลาปัจจุบัน  เหตุการณ์ที่อิสยาห์ทำนายไว้เป็นเหตุการณ์ในอดีตที่ไกลมาก  -  หลายศตวรรษก่อนพระเยซูเจ้า  และมีอธิบายในพงศ์กษัตริย์ 2พก. 16.9  ดังนั้นพระคัมภีร์จึงไม่ได้ทำนายเหตุการณ์ในซีเรียในปัจจุบัน
อย่างไรก็ตามอาจมีเหตุการณ์คล้ายกันกับอดีตเกิดขึ้นได้อีกในปัจจุบันหรืออนาคตก็ได้  ถ้ามนุษย์ยังไม่เรียนรู้และไม่ระวังตัวป้องกัน  จึงมีคำพูดที่ว่า “อดีตเป็นบทเรียนสำหรับอนาคต”

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

น้ำตกเลือดในแอนตาร์กติกที่แอนตาร์กติกมีน้ำตกแห่งหนึ่งที่น้ำไหลออกมาเป็นสีแดงจึงเรียกว่าน้ำตกเลือด  นักวิทยาศาสตร์ได้นำน้ำไปวิเคราะห์จึงพบสาเหตุที่น้ำเป็นสีแดง เป็นเพราะน้ำที่ซ่อนอยู่ในแหล่งน้ำแข็งมีส่วนประกอบของเหล็กในปริมาณสูง  ภายในนแหล่งน้ำไม่มีออกซิเจนอยู่เลย  เมื่อน้ำไหลออกมาสัมผัสกับออกซิเจนภายนอก  ทำให้เหล็กในน้ำถูกออกซิไดซ์กลายเป็สนิมเหล็กที่เป็นสีแดง  นอกจากนี้ในน้ำมีแบคทีเรียหลายชนิดและมีชนิดที่เป็นสีแดงจำนวนมากด้วย

วันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อัศจรรย์ที่ฮิโรชิมา-แม่ชีผู้รอดชีวิตบทแปล
ฮิโรชิมา 6 สิงหาคม 1945 เวลา 08:15 ระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกที่ทำลายทุกสิ่งในรัศมี 3 กิโลเมตรในเขตกราวด์ซีโร,,,,,แต่มีบางคนที่รอดชีวิต  เรื่องนี้เป็นเรื่องจริงที่ไม่มีใครสังเกตเห็น?
ภายในเวลาไม่กี่นาที ฮิโรชิมาก็หลอมละลายภายใต้เตาเผาของระเบิดอะตอม
ภายในเขตรัศมี 3 กิโลเมตรของจุดทิ้งระเบิด(กราวด์ซีโร)  ก้อนหิน ต้นไม้ บ้านเรือนและประชาชนกลายเป็นเถ้าทุลี
ส่วนคนที่ไม่เสียชีวิตทันทีจากการระเบิดอะตอมมิค  ก็จะเสียชีวิตอย่างช้าๆด้วยรังสี
ตามรายงานอย่างเป็นทางการบอกว่ามีคนเสียชีวิต 80,000 คน แต่นักประวัติศาสตร์บอกว่ามีคนเสียชีวิตประมาณ 200,000 คน
ความเสียหายจากการระเบิดไม่อาจประมาณนับได้
ระยะทาง 2 กิโลเมตรจากศูนย์กลางทิ้งระเบิด  มีแม่ชีชาวญี่ปุ่นผู้หนึ่งไม่ได้รับอันตรายจากระเบิดแม้แต่น้อย
ท่านมีชื่อว่าแม่ชีอิโตะ  เธอกล่าวว่า “มันเป็นอัศจรรย์”
“มันเป็นเวลา 8:10 น. หลังจากเสร็จพิธีมิสซา”
“ฉันกำลังสวดภาวนาอยู่ในสวน”
คุณเห็นระเบิดกำลังหล่นลงมาหรือเปล่า?
“ฉันไม่เห็นหรอก” 
“ฉันเห็นกระเบื้องหลังคาหล่นลงมา  ฉันคิดว่าเป็นแผ่นดินไหว”
“เพราะแผ่นดินกำลังสั่นไหว  ฉันไม่แน่ใจ”
“ในตอนนั้นฉันล้มลง”
“มีแสงสว่างเจิดจ้าล้อมรอบตัวฉันไว้ พร้เอมด้วยกลิ่นหอมประหลาด”
“ฉันคิดว่า ฉันคงต้องตาย”
“แต่ต่อมาไม่กี่นาทีทุกอย่างก็มืดลงและมีเสียงที่น่ากลัว  สิ่งเหล่านี้หายไปหลังจากไม่กี่นาที”
“บ้านบางหลังยังคงมีไฟไหม้  พูดได้ว่า ฉันพบว่าทั้งเมืองตายไปแล้วอย่างสิ้นเชิง”

วันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อัศจรรย์ที่ฮิโรชิมา-การปกป้องของแม่พระ


เมื่อ 70 ปีก่อน  ในสงครามโลกครั้งที่สอง  วันที่ 6 สิงหาคม สหรัฐอเมริกาทิ้งระเบิดนิวเคลียร์ลูกแรกลงที่เมืองฺฮิโรชิมา ของญี่ปุ่น ทำให้ญี่ปุ่นยอมแพ้สงคราม
ระเบิดนิวเคลียร์ได้ฆ่าประชาชนชาวญี่ปุ่นทันทีประมาณ 80,000 คน  และทำให้อีก 130,000 คนต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมาจากพิษของกัมมันตรังสี  ระเบิดนิวเคลียร์ลูกที่สองถูกทิ้งที่เมืองนางาซากิ  ได้ฆ่าประชาชนไปประมาณ 40,000 คนทันที  ระเบิดทั้งสองลูกทำให้เมืองทั้งเมืองพังราบเป็นหน้ากลอง
พระสงฆ์เยซูอิต 4 ท่านซึ่งไปเผยแพร่คริสต์ศาสนาในเมืองฮิโรชิมา  ประจำอยู่ที่โบสถ์ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากศูนย์กลางของการระเบิดเท่าไรนัก  แต่พระสงฆ์ 4 ท่านนี้รอดพ้นจากความตายอย่างอัศจรรย์  แม้แต่กัมมันตรังสีซึ่งฆ่าผู้คนนับพันในเวลาต่อมาก็หาได้มีผลใดๆต่อพวกท่านเลย
พระสงฆ์เยซูอิตทั้งสี่ท่านนี้คือ  คุณพ่อ Hugo Lassalle, Hubert Schiffer, Wilhelm Kleinsorge, และ Hubert Cieslik  พวกท่านประจำอยู่ที่โบสถ์แม่พระอัสสัมชัญ  โบสถ์เป็นหนึ่งในอาคารเพียงไม่กี่หลังที่สามารถต้านทานแรงระเบิดได้และไม่พังลงไป
คุณพ่อ Cieslik ได้เขียนในสมุดไดอารี่ของท่านว่า  พวกท่านได้รับบาดเจ็บเพียงเล็กน้อยจากเศษกระจกหน้าต่างที่แตก  แต่ไม่ได้รับผลกระทบใดๆจากระเบิดปรมาณูที่ถูกทิ้งลงมา
แพทย์หลายคนที่มาดูแลพระสงฆ์เยซูอิตเหล่านี้ได้เตือนพวกท่านในภายหลังว่า  รังสีที่พวกท่านได้รับนั้นจะทำให้เกิดแผลที่ร้ายแรงและจะมีอาการเจ็บป่วยที่ทำให้เสียชีวิต
แต่กลับไม่มีอาการใดๆปรากฏให้เห็น  สภาพร่างกายของพระสงฆ์เยซูอิตทั้งสี่ท่านเป็นปกติ  และในปี 1976  คุณพ่อ Schiffer  ได้เข้าร่วมประชุมเคารพศีลมหาสนิทที่เมืองฟิลาเดลเฟีย  ท่านได้เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับพวกท่าน  คุณพ่อได้ยืนยันว่าพระสงฆ์เยซูอิตอีกสามท่านนั้นยังคงมีชีวิตอยู่และไม่ได้เจ็บป่วย  พวกท่านถูกตรวจสภาพร่างกายจากบรรดานายแพทย์เกือบ 200 ครั้งตลอดเวลาที่ผ่านมา  ไม่มีร่องรอยของรังสีในร่างกายของพวกท่านเลย
นักบวชทั้งสี่ท่านแน่ใจว่า  อัศจรรย์ที่เกิดกับพวกท่านนั้นมาจากการปกป้องของพระเป็นเจ้าและพระนางพรหมจารีย์มารีย์  พวกท่านอธิบายว่า “พวกเราดำเนินชีวิตตามสาส์นของแม่พระแห่งฟาติมา  พวกเราสวดสายประคำทุกวัน”
พระสังฆราช Tarcisio Isao Kikuchi แห่งเมืองนิอิกาตะ( Niigata)  กล่าวในวันที่ระลึกการทิ้งระเบิด  6 ส.ค.  ว่า ญี่ปุ่นสามารถช่วยให้เกิดสันติภาพได้ “ไม่ใช่ด้วยอาวุธสมัยใหม่  แต่ดัวยกิจกรรมที่สงบในการเสริมสร้างความเจริญเติยโตให้แก่โลก  และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว”
            พระสังฆราชกล่าวว่า “ในการร่วมกันสร้างความเจริญนี้  จะนำมาซึ่งความเคารพนับถือในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์  กิจกรรมจะเป็นสิ่งที่น่ายกย่องต่อสังคมทั่วโลก”
-----------------------------------------------------------------------
สวดสายประคำทุกวันจะช่วยให้พ้นภัยอันตราย

วันเสาร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ประสบการณ์หลังความตายประสบการณ์หลังความตายของ ซอนดรา อับราฮัม
พวกเราได้รับจิตอิสระจากพระเจ้าและพระองค์จะไม่ทรงเข้ามาแทรกแซงทำอะไรกับจิตอิสระของเรา  พวกเรายังได้รับพระพรหลายอย่างจากพระเจ้า  บางคนมีสติปัญญาดี  บางคนมีความเป็นอยู่ที่ดีกว่าผู้อื่น  บางคนมีความสามารถพิเศษบางอย่าง  พระพรเหล่านั้นเราต้องนำมาใช้เพื่อรับใช้พระเจ้าและเพื่อนมนุษย์  ผู้ที่ได้รับมากก็จะต้องคืนมากด้วย  แต่มีหลายคนที่ไม่ใช้พระพรเหล่านั้น  หรือใช้เพื่อตัวเองเท่านั้น   
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

They Might Be SaintsEWTN สร้างสารคดีชื่อ "They Might Be Saints" เรื่องแรกเป็นเรื่องของซิสเตอร์ชาวฝรั่งเศส ซิสเตอร์มารีย์ เดอ แมนแดท แกรนซี่ ผู้ที่เดินทางไปแพร่ธรรมในตุรกี และเป็นผู้ที่ค้นพบบ้านของแม่พระในเอเฟซัส โดยอาศัยข้อมูลจากหนังสือของซิสเตอร์คัทรีน อัมเมอริก(ผู้ได้รับพระพรพิเศษชาวเยอรมัน) ดังเรื่องราวที่เคยนำเสนอไปแล้ว (อ่านได้ที่นี่)

วันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

อนาคตของอากาศยาน


ราฟาเอล ดีแอนเดรีย ได้พัฒนาอากาศยานโดรนหลายรูปแบบนำมาแสดงในรายการทีวี เทดทอล์ก ซึ่งเป็นรายการที่นำเสนอความคิดใหม่ๆการประดิษฐ์ใหม่ๆ ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความบันเทิง การออกแบบ วิทยาศาสตร์ ธุรกิจ ศิลปะ ฯลฯ

วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

สาสฺนแม่พระ2พ.ค.2017


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย

แม่ขอให้ลูกทั้งหลายจงสวดภาวนาและไม่วอนขอแต่ให้มอบการสวดภาวนาของลูกเป็นการพลีกรรม –  การพลีกรรมเพื่อตัวของลูกเอง 
แม่ขอให้ลูกทั้งหลายจงเปิดเผยความจริงและความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตา 
แม่ได้สวดภาวนาเบื้องพระพักตร์ขององค์พระบุตรของแม่เพื่อพวกลูก 
เพื่อความเชื่อของพวกลูกซึ่งกำลังสูญหายไปเป็นอันมากแล้วในหัวใจของพวกลูก 
แม่วิงวอนต่อพระองค์ให้ทรงช่วยเหลือพวกลูกด้วยพระทัยรักอันศักดิ์สิทธิ์
เพราะแม่ก็เช่นเดียวกัน ปรารถนาจะช่วยเหลือพวกลูกด้วยหทัยรักเยี่ยงมารดาของแม่
ลูกทั้งหลายของแม่ –  ลูกต้องทำตัวให้ดียิ่งขึ้น
มีแต่เพียงผู้ที่บริสุทธิ์ ผู้ที่ถ่อมตน และเต็มเปี่ยมด้วยความรักเท่านั้นที่ค้ำจุนโลกนี้ได้
พวกเขาจะช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือโลกให้รอด
ลูกทั้งหลายของแม่  องค์พระบุตรของแม่คือหัวใจของโลก
พระองค์สมควรได้รับความรักและได้รับการสวดภาวนาถึงพระองค์
และไม่สมควรที่พระองค์จะได้รับการทรยศใหม่ซ้ำอีก
เพราะฉะนั้น พวกลูกผู้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่
จงเผยแพร่ความเชื่อลงในหัวใจของประชาชนทั้งหลายด้วยแบบอย่างของลูก
ด้วยการสวดภาวนาของลูกและด้วยความรักที่เปี่ยมด้วยความเมตตาของลูก
แม่จะอยู่ข้างๆลูกและจะคอยช่วยเหลือลูก
จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูกเพื่อทำให้ท่านมีแสงสว่างมากยิ่งขึ้น
เพื่อที่พวกท่านจะสามารถส่องสว่างแก่บรรดาคนเหล่านั้นที่อาศัยอยู่ในความมืด
 

ขอขอบใจลูก      

วันอังคารที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

ภาพลวงตาบางครั้งสมองของเราก็หลอกเราเอง สมองจะจดจำเหตุการณ์ต่างๆจากประสบการณ์ที่ได้รับจากประสาทสัมผัส โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากทางตา  แต่เราจะสามารถเชื่อในประสาทสัมผัสนี้ได้มากเพียงไร วีดีโอนี้แสดงให้เรารู้ว่า  ประสาทสัมผัสของเราก็มีข้อจำกัดบางอย่าง ทำให้แยกแยะความถูกต้องผิดพลาดได้เหมือนกัน