พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2564

นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนา


"พระเจ้าได้ตรึงวิญญาณของฉันไว้ที่ร่างกายของฉัน จนไม่สามารถแยกออกจากกันได้ "
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2564

ไดอารี่ของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


การตั้งชื่อบางสิ่งบางอย่างที่พระเจ้าประทานให้แก่มนุษย์ถือเป็นลักษณะแห่งสิทธิอำนาจจากพระเจ้า (ปฐมกาล 2:19) >>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2564

แม่พระประจักษ์ที่เซาโจเซ่ ดอส พินไฮส์,ประเทศบราซิล


“เครื่องหมายที่ยิ่งใหญ่กำลังใกล้มาถึง, ซึ่งจะปรากฏในเมดจูกอเรจ์ …คำทำนายของแม่กำลังจะสำเร็จลุล่วงแล้ว”
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระ 25 เม.ย.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้พวกลูกยืนยันความเชื่อของพวกลูกในสีสันของฤถูใบไม้ผลินี้  ขอให้สิ่งนี้เป็นความเชื่อแห่งความหวังและความกล้าหาญ ลูกน้อยทั้งหลาย,ขอให้ความเชื่อของลูกไม่หวั่นไหวไปกับสถานการณ์ใดๆ,แม้แต่ในช่วงเวลาแห่งการทดสอบนี้ จงดำเนินชีวิตไปอย่างกล้าหาญพร้อมกับการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์มุ่งตรงสู่สวรรค์ซึ่งเป็นเป้าหมายของลูกเถิด แม่จะอยู่เป็นเพื่อนของลูกในเส้นทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์สายนี้และจะวางพวกลูกทุกคนไว้ในดวงหทัยนิรมลของแม่  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2564

บราเดอร์อังเดรกับเศรษฐีชาวยิว


บราเดอร์อังเดรเป็นโฆษกของนักบุญโยเซฟและท่านรู้ว่านักบุญโยเซฟเป็นผู้ที่พระเจ้า, พระบิดาทรงแต่งตั้งให้เป็นบิดาบนโลกของพระบุตรของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2564

การสารภาพบาปมีอำนาจมากกว่าพิธีขับไล่ปีศาจ


ปีศาจต้องการทำลายวิญญาณ และวิญญาณได้รับการรักษาด้วยศีลอภัยบาป
>>>อ่านต่อ
พระสันตปาปาเสด็จเยี่ยมคนยากจนที่อยู่ในกรุงโรมขณะที่พวกเขากำลังรอรับการฉีดวัคซีนเข็มที่สอง

วันศุกร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2564

สาส์นพิเศษของแม่พระวันที่ 17 เม.ย.2021

เมื่อวันเสาร์ที่ 17 เม.ย. 2021 ที่ผ่านมา แมพระทรงประทานสาส์นพิเศษแก่มารีจาดังนี้
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งความรับผิดชอบ คือการยอมรับและดำเนินชีวิตในสาส์นของแม่ด้วยความรับผิดชอบ จงกลับมาหาองค์พระบุตรของแม่เถิด ลูกน้อยทั้งหลาย,จงยืนหยัด,กล้าหาญ,เพียรทน,และเข้มแข็งเพื่อชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ แม่อยู่กับพวกลูกและอวยพรลูกทุกคนด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่  
                                        ขอขอบใจลูก,ลูกน้อยทั้งหลาย สำหรับการตอบสนองของลูกต่อคำขอร้องของแม่ในวันนี้

วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2564

ศาสนาใหม่จะถูกกำหนดขึ้น

         กิสเซลล่า คาร์เดีย ได้เปิดเผยสาส์นที่เธอได้รับจากแม่พระในวันที่ 14 เม.ย. 2021
         "ลูกที่รักทั้งหลายของแม่, ขอขอบใจที่ลูกต้อนรับแม่ในหัวใจของลูก ลูกที่รักทั้งหลาย,แม่อยากให้ลูกลองถามตัวเองว่าลูกกำลังจะไปที่ไหนและหนทางใดที่ลูกเดินไป แม่เกรงว่าหนทางนั้นคือความสะดวกสบายที่ปีศาจมันแสดงแก่ลูก บางครั้ง,แม่เห็นลูกเลือกหนทางของโลกซึ่งไม่นำไปสู่ที่ใดเลย ลูกที่รักทั้งหลาย,สิ่งที่จะเกิดขึ้นจะมาถึงอย่างทันทีทันใด และลูกกำลังทำอะไรอยู่ในเวลาเช่นนี้? จงสวดภาวนาเถิด,ลูกทั้งหลายของแม่,สวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะถูกจับโดยไม่ได้เตรียมตัว แม่ขอให้คำแนะนำที่มีค่าแก่ลูก – จงไปและสนทนากับองค์พระบุตรของแม่ จงอย่าหวั่นไหว,แต่จงวางใจในแม่ของลูกผู้นี้เถิด อย่ากลัวสิ่งใดเลย เพราะแม่จะอยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อปกป้องคุ้มครองลูก ในไม่ช้าคริสตศาสนาจะไม่ได้รับการนับถืออีกต่อไป แต่จะมีการกำหนดศาสนาใหม่ขึ้นมาแทน,ซึ่งพระคริสต์จะไม่ได้เป็นศูนย์กลางของศาสนา จงใส่ใจและรอบคอบ เวลานี้แม่จะจากไปพร้อมกับการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่ในพระนามของพระบิดา,พระบุตรและพระจิต อาแมน

         (หมายเหตุก - กิสเซลล่า คาร์เดีย อ้างว่าเธอได้เห็นแม่พระและได้รับสาส์น เราเคยนำเสนอเรื่องของเธอแล้ว ดูได้ที่นี่ https://freewillpalangjai.blogspot.com/2021/02/blog-post_24.html )

วันจันทร์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2564

ลืมตัวเองในพระเจ้า

           นักบุญเปาโลแห่งไม้กางเขน: เธอควรลืมตัวเองในพระเจ้า, ปล่อยให้จิตใจตกลงไป,เหมือนหยดน้ำที่ตกลงไปในมหาสมุทรแห่งความรักอันกว้างใหญ่ เพื่อพักผ่อนที่นั่นและรับการสื่อสารจากสวรรค์ โดยไม่ลืมนึกถึงความไร้ค่าของเธอ เราเรียนรู้ทุกสิ่งในความสันโดษอันศักดิ์สิทธิ์นี้ เราเรียนรู้สิ่งต่างๆมากมายในโรงเรียนแห่งจิตใจนี้ด้วยความเงียบมากกว่าการพูดคุย นักบุญมารี ชาวมักดาลากราบลงแทบพระบาทพระเยซูเจ้าด้วยความรัก ที่นั่นเธอนิ่งเงียบ,เธอฟัง,เธอรัก,เธอลืมตัวเองอยู่ในความรัก จงนำจิตวิญญาณแห่งการสวดภาวนาไปในทุกแห่งพร้อมกับเธอ และให้ชีวิตภายในของเธอแผ่ออกมา จงลืมตัวเองในพระเจ้า, ลืมเวลา,และดำรงอยู่เช่นนี้ชั่วนิรันดร์

วันอาทิตย์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2564

การหลอกลวงของประกาศกเท็จเทียม


พระยาเวห์ตรัสว่า....ท่านได้หักแอกไม้ แต่เราจะทำแอกเหล็กมาวางไว้แทน’(ยร. 28:13)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2564

ภัยพิบัติต่างๆในปัจจุบันเป็นการลงโทษจากพระเจ้าหรือ?


ในปัจจุบัน,มนุษย์เปลี่ยนไปมาก,เทคโนโลยี่ที่ก้าวหน้าทำให้มนุษย์เชื่อมั่นในตัวเอง ไม่เชื่อฟังคำสั่งสอนของพระเจ้า มนุษย์เอาแต่ใจตัวเอง แสวงหาความสุขสบายทางโลกอย่างไม่ยั้งคิด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564

การปรากฏพระองค์ครั้งแรกหลังกลับฟื้นคืนชีพ


บทบาทของพระแม่มารีย์ในการกลับฟื้นคืนชีพของพระคริสต์ พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ตรัสว่า “คือการทำให้พันธกิจของการแจ้งสาส์นที่นาซาเร็ธของพระนางสำเร็จสมบูรณ์”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2564

ไดอารี่ของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


การรู้ชื่อของปีศาจจะช่วยเพิ่มพลังเพิ่มเติมในการขับไล่พวกมันออกไปและบ่งบอกว่าเวลาแห่งการออกจากร่างของผู้ที่พวกมันสิงกำลัง ใกล้เข้ามา
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2564

ดาบเสียบในศิลาของจริง


ดาบของนักบุญกัลกาโน ถูกเสียบอยู่ในก้อนหินและอยู่ในโบสถ์น้อย chapel of Montesiepi in Chiusdino
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2564

เจ้าชายฟิลิปและเจ้าหญิงอลิส พระมารดา


จากข่าวเจ้าชายฟิลิป พระสวามีของควีนอลิซาเบ็ธได้สิ้นพระชนม์  เราจึงขอนำเสนอเรื่องราวของพระองค์และพระมารดา คือ เจ้าหญิงอลิส แห่งราชวงศ์อังกฤษ เธอเป็นเจ้าหญิงที่สวยงามที่สุดในยุโรปและมีประวัติชีวิตที่น่าสนใจ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564

พระเยซูเจ้าทรงเยี่ยมพระมารดาเป็นคนแรก


พระวรสารได้กล่าวถึงการปรากฏของพระคริสต์ผู้ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์หลายครั้ง แต่ไม่เคยกล่าวถึงการพบกันระหว่างพระเยซูเจ้ากับพระมารดาของพระองค์เลย
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2564

สวดภาวนาเพิ่อผู้อื่น


“ผู่ที่ได้ช่วยวิญญาณคนอื่นให้พ้นจากนรก, ก็เท่ากับเป็นการช่วยวิญญาณนั้นและช่วยวิญญาณของเขาเองด้วย”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2564

บทข้าพเจ้าเชื่อ เกิดขึ้นอย่างไร

และด้วยความจริงนี้,ข้าพเจ้าขอสรรเสริญองค์พระผู้สูงสุด,ผู้ทรงประทานความจริงเหล่านั้น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564

นิมิตของนักบุญเกอร์ทรูดในวันฉลองแม่พระรับสาส์น


ขอให้คุณทุกคนมีความสุขในวันฉลองแม่พระทรงรับสาส์นในปีนี้ ผมหวังว่าคำภาวนาวอนขอพระเมตตาของคุณจะทำ ให้คุณได้รับไข่มุกที่มีกลิ่นหอมมากมาย
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2564

จำลองแบบพระคริสต์


หากปราศจากการต่อสู้,ท่านก็ไม่สามารถได้รับมงกุฎแห่งความเพียรทน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2564

แม่พระทรงขานรับ

             เมื่อเริ่มแรกปฐมกาล พระเป็นเจ้า ทรงสร้างฟ้าดิน...พรองค์ตรัสว่า “จงมีแสงสว่าง” แสงสว่างก็พลันอุบัติขึ้น...(ปฐก. 1, 1-3)
            แต่พอพระนางมารีย์ขานรับว่า “จงเป็นไปแก่ข้าพเจ้า”(FIAT) พระบุตรพระเจ้า ก็พลันลงมาบังเกิดเป็นบุตรของพระนาง.
             ด้วยการตรัส, พระเป็นเจ้าก็โปรดสร้างแสงสว่าง ฟ้า และ แผ่นดิน และจากคำ “ขานรับ” พระนางมารีย์นี้ พระเจ้าก็เสด็จมาบังเกิดเป็นมนุษย์เหมือนกับชาวเรา...(น.โทมัส แห่งวิลลาโนวา)
            พระแม่มารีย์พรหมจารีย์,พระแม่ได้ร่วมมือเต็มที่ในแผนการ ไถ่กู้ของพระเจ้า โปรดให้ลูกรู้ว่าพระเป็นเจ้า ทรงมอบงานเฉพาะ แต่ละคนให้ทำเช่นเดียวกัน, โปรดให้ลูกชานรับทุกสิ่ง ไม่ว่าพระองค์จะทรงต้องการอะไรจากลูกก็ตาม.

วันอาทิตย์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564

สุขสันต์วันปัสกา 2021

 
                วันปัสกา มาบรรจบ  สบสมัย
ขอชาวไทย  ในวันนี้  มีสุขสันต์
คริสตองค์  ทรงกลับฟื้น  คืนชีวัน
โลกสวรรค์  ต่างแซ่ซ้อง  ร้องอวยชัย
                 เทพเทวา  มาเข้าเฝ้า  เจ้าสวรรค์
พร้อมเพรียงกัน  บรรเลง  เพลงสดใส
ชาวโลกา  ร่วมสรรเสริญ  พระทรงชัย
เฝ้าองค์ไท้  ด้วยจิต  อิสระชน
                ด้วยชาวเรา  ได้เป็นไท  ในวันนี้
ธ ทรงชุบ  ชีวี  ที่หมองหม่น
นำความรอด  ความเป็นไท  ให้ปวงชน
ได้สุขสม  ในสวรรค์  นิรันดร

วันเสาร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2564

พิธีแห่บุษบกวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ในสเปน


Semana Santa หรือสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ จะมีพิธีแห่บุษบกพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้า เป็นขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่อลังการไม่มีใครเทียบได้ จัดทำโดยหลายองค์กรในเมืองเซบียา,ประเทศสเปน
ขบวนอย่างเป็นทางการ 60 ขบวนเกิดขึ้นในช่วงสัปดาห์ศักดิ์สิทธิ์ และอีก12 ขบวนในช่วงก่อนวันอาทิตย์ใบลาน La Madrug? เป็นช่วงเวลากลางคืนและรุ่งสางระหว่างวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ ขบวนแห่บุษบกที่เคร่งขรึมที่สุดเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ ชั่วโมงต่อมา,ขบวนอีกแปดขบวนจะเกิดขึ้นในตอนเย็นของวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์ วิดีโอนี้นำเสนอขบวนแห่ที่เรียกว่า La Macarena ซึ่งประกอบด้วยขบวนที่ใหญ่ที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุด ได้แก่ El Silencio, El Gran Poder, El Cachorro และ Confraternity de la O จัดขึ้นในปี 2016
ส่วนที่เวเนซูเอล่า,ซึ่งกำลังประสบกับภัยโรคระบาดโควิด-19 อย่างหนัก ได้มีการจัดพิธีแห่พระรูปพระเยซูเจ้าแบกไม้กางเขนเหมือนเช่นทุกปี แต่เปลี่ยนแปลงวิธีการโดยให้พระรูปขึ้นไปอยู่ในรถแทน แทนที่จะใช้ “Nazarenos” คือคนที่แต่งเสื้อคลุมสีน้ำตาลมาเป็นผู้แบก ทั้งนี้เป็นมาตรการป้องกันโรคระบาด

วันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564

มีอะไรในวันที่ 3 เมษายน 2021 ?


ผมจึงค้นคว้าอย่างจริงจังเกี่ยวกับวันที่ที่จะเกิดอัศจรรย์ และการลงทัณฑ์จากสวรรค์ (ตามคำทำนายแห่งการาบังดัล)
>>>อ่านต่อ