พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ัต่อสู้กับการประจญของปีศาจ


เมื่อปีศาจเตือนคุณถึงอดีตของคุณ
 ให้เตือนมันถึงอนาคตของมัน 
ปีศาจจะพยายามทำให้คุณวุ่นวายใจโดยกล่าวหาว่าคุณนั้นไม่มีค่าคู่ควรกับพระพรต่างๆที่ได้รับ 
จงทำใจจิตใจให้แจ่มใสเพื่อไม่ไปสนใจกับการรบกวนของมัน 
คุณอาจทำแม้กระทั่งการหัวเราะเยาะใส่มัน 
ซาตาน,เป็นตัวแทนของบาปด้วยตัวของมันเอง,มันจะพยายามกล่าวหาคุณว่าคุณไร้ค่า
- นักบุญเทเรซา แห่ง อาวิลลา

วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การอธิษฐานภาวนา


สุดท้ายนี้ ให้เราพิจารณาเงื่อนไขของการอธิษฐานภาวนา หลายคนสวดภาวนาและไม่ได้รับตามที่วอนขอ เพราะพวกเขาไม่ได้สวดภาวนาอย่างที่ควรจะเป็น นักบุญยากอบกล่าวว่า ท่านวอนขอแต่ไม่ได้รับ เพราะท่านวอนขอไม่ถูกต้อง การอธิษฐานภาวนาที่ดีนั้น อันดับแรกต้องอธิษฐานภาวนาด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน พระเจ้าทรงต่อต้านคนเย่อหยิ่ง และประทานพระหรรษทานแก่ผู้ถ่อมตน พระเจ้าทรงปฏิเสธคำวิงวอนของผู้หยิ่งยโส แต่ไม่ยอมให้ผู้ถ่อมตนจากไปโดยไม่ได้รับฟังคำวอนขอทั้งหมดของพวกเขา คำอธิษฐานภาวนาของผู้ถ่อมตนจะทะลุเมฆ ... และพวกเขาจะไม่ยอมจากไปจนกว่าองค์พระผู้สูงสุดจะทรงรับฟัง
ประการที่สอง จำเป็นต้องอธิษฐานภาวนาด้วยความมั่นใจ ไม่มีใครที่วางใจในพระเจ้าและถูกทำให้สับสน พระเยซูคริสต์ทรงสอนว่า เมื่อเราสวดภาวนาวอนของพระพรจากพระเจ้า,ให้เราเรียกหาพระเจ้าด้วยพระนามพระบิดาเท่านั้น,ไม่เรียกนามอื่นและให้เชื่อมั่นว่าท่านจะได้รับ และสิ่งเหล่านั้นจะมาหาท่าน นักบุญออกัสตินกล่าวว่าใครเล่าที่กลัวว่าพระสัญญาของพระเจ้า,ซี่งเป็นความจริงในตัวเอง,จะถูกละเมิดได้? 
นักบุญโทมัสกล่าวว่าประสิทธิภาพของการอธิษฐานภาวนาเพื่อให้ได้พระหรรษทานนั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับคุณธรรมของเรา แต่ขึ้นอยู่กับพระเมตตาของพระเจ้า #Catholic Life

วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พิจารณาไตร่ตรองเรื่องพระเจ้า


เราผู้อยู่ในธรรมชาตืไม่สามารถเข้าใจถึงพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือธรรมชาติได้อย่างสมบูรณ์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2566

หลีกเลี่ยงพระประสงค์ของพระเจ้า


พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้รักพระองค์ ผู้ที่ทรงเรียกมาตามพระประสงค์ของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การเสียชีวิตอย่างกระทันหัน


เมื่อคุณพ่อบอสโกพูดกับบรรดาเด็กๆหลังจากการสวดภาวนาตอนกลางคืน คุณพ่อจะให้คำแนะนำเด็กๆเสมอว่า "ลูกที่รัก ลูกอาจจะจากโลกนี้ไปโดยบังเอิญหรือด้วยความเจ็บป่วยกะทันหัน และแทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะมีพระสงฆ์อยู่เคียงข้างลูกในเวลานั้น ด้วยเหตุผลนี้,พ่อจึงขอร้องพวกลูกให้หมั่นเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์เป็นประจำทุกวัน และแสดงความรักต่อพระเจ้าให้สมบูรณ์ด้วย นอกเหนือจากการสารภาพบาป การกระทำดังกล่าวนี้พร้อมกับมีความตั้งใจที่จะสารภาพบาปก็เพียงพอแล้ว ลูกสามารถทำเมื่อใดก็ได้,และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาสุดท้ายแห่งชีวิต,เพื่อชำระล้างบาปของลูกและนำลูกไปสู่ความรอด” คุณพ่อบอสโกจะชี้ให้เห็นว่ามีเพียงไม่กี่คนที่สามารถรับศีลศักดิ์สิทธิ์ในช่วงสุดท้ายของชีวิตได้ คุณพ่อบอสโกอธิบายถึงวิธีการเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์และแสดงให้บรรดาเด็กๆเห็นว่าการทำเช่นนั้นง่ายเพียงใด คุณพ่อบอสโกยังพูดอีกว่าตั้งแต่สมัยของอาดัมจนถึงการเสด็จมาของพระผู้ช่วยให้รอด,คนบาปหลายล้านคนได้รับการช่วยให้รอดโดยการเป็นทุกข์ถึงบาปอย่างสมบูรณ์
ที่มา: Don Bosco the Apostle of Confession

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566

สาส์นแม่พระ 25 ต,ค. 2023

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ลมแห่งความชั่วร้าย,ความเกลียดชังและความไร้ซึ่งสันติภาพกำลังพัดผ่านโลกเพื่อทำลายชีวิต นั่นเป็นสาเหตุที่องค์พระผู้สูงสุดทรงส่งแม่มาหาพวกลูก,เพื่อนำลูกไปสู่หนทางแห่งสันติภาพและความเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระเจ้าและประชาชน พวกลูก,ลูกน้อยทั้งหลาย,เป็นมือของแม่ที่ยื่นออกไป:จงสวดภาวนา,พลีกรรมอดอาหารและถวายความเสียสละต่างๆเพื่อสันติภาพ-ซึ่งเป็นขุมทรัพย์ที่ทุกหัวใจโหยหา     

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพุธที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2566

จดหมายจากซิสเตอร์เอมมานูเอล


เพื่อนรักทั้งหลาย 
วันฉลองพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ... ! 
วันศุกร์ที่แล้ว, 20 ตุลาคม, อิวานได้รับการประจักษ์จากแม่พระในโบสถ์น้อยส่วนตัวของเขาในเมดจูกอเรจ์ แม่พระประทานสาส์นและอิวานได้อนุญาติให้เผยแพร่สาส์นนี้ หวังว่าแต่ละคนจะใช้ชีวิตในสาส์นอันสำคัญนี้ 
 Sr Emmanuel + 
 “ลูกที่รักทั้งหลาย! วันนี้แม่ขอเชื้อเชิญให้ลูกสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ ในเวลานี้,สันติภาพถูกคุกคามอย่างหนักในวิธีที่พิเศษ,และแม่ขอร้องพวกลูกให้ทำพลีกรรมอดอาหารและสวดภาวนาในครอบครัวของพวกลูกและกระตุ้นให้คนอื่นสวดภาวนาเพื่อสันติภาพด้วย ลูกที่รักทั้งหลาย,แม่ต้องการให้ลูกเข้าใจถึงความร้ายแรงของสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นขึ้นอยู่กับคำภาวนาและความเพียรของพวกลูกเป็นอย่างมาก ลูกที่รักทั้งหลาย,แม่อยู่กับพวกลูกและแม่ขอเชื้อเชิญลูกให้เริ่มต้นสวดภาวนาและพลีกรรมอดอาหารอย่างเอาจริงเอาจัง 
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองต่อเสียงเรียกของแม่!” 

วันอังคารที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กษัตริย์ได้รับความรอดโดยอาศัยสายประคำ


เรื่องราวต่อไปนี้เล่าโดยนักบุญหลุยส์ เดอ มงฟอร์ตในหนังสือ “ความลับแห่งสายประคำ” 
อัลฟอนซัส กษัตริย์แห่งเลออนและกาลิเซีย(Leon and Galicia) ทรงสวมสายประคำขนาดใหญ่ไว้ที่เข็มขัดของพระองค์ตลอดเวลาเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้อื่นสวดสายประคำและถวายเกียรติแด่พระมารดา อย่างไรก็ตาม, ตัวพระองค์เองไม่ได้สวดสายประคำเลย
วันหนึ่ง,กษัตริย์ทรงประชวรหนักมาก หลายคนคิดว่าพระองค์คงอยู่ได้ไม่นาน ท่ามกลางความเจ็บป่วยสาหัสนี้ กษัตริย์ทรงมีนิมิต ในนิมิตนั้น,พระองค์เห็นว่าตนเองกำลังถูกพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพพิพากษา การพิพากษาครั้งสุดท้ายของพระองค์? พระองค์จะต้องถูกโยนลงนรกชั่วนิรันดร์ ทันใดนั้น,ในนิมิตนั้น,พระมารดาก็ทรงเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือกษัตริย์ 
พระมารดาทรงเรียกให้นำตาชั่งคู่หนึ่งมา และวางบาปของกษัตริย์ไว้ที่ด้านหนึ่งของตาชั่ง บาปนั้นหนักมาก และทำให้ตาชั่งด้านนั้นลดต่ำลง อีกด้านหนึ่งของตาชั่ง,แม่พระทรงวางสายประคำที่พระองค์ทรงสวมไว้เสมอ,ร่วมกับสายประคำทั้งหมดที่มีผู้สวดอันเนื่องมาจากแบบอย่างของพระองค์ 
ปรากฏว่าสายประคำมีน้ำหนักมากกว่าบาปของกษัตริย์มาก แม่พระจึงตรัสว่า “เพื่อเป็นรางวัลสำหรับเกียรติเล็กๆน้อยๆที่ลูกมอบให้แก่แม่ในการสวมสายประคำ แม่จึงได้รับพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่จากพระบุตรของแม่ ชีวิตของลูกจะรอดไปอีกสองสามปี ขอให้ลูกใช้ชีวิตอย่างฉลาดและหมั่นทำพลีกรรมชดเชยใช้โทษบาป' 
เมื่อกษัตริย์ทรงฟื้นคืนสติจากนิมิต พระองค์ก็ตรัสออกมาว่า “สาธุการแด่สายประคำของพระนางมารีย์พรหมจารีผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุด ซึ่งทำให้เราได้รับการช่วยให้พ้นจากการสาปแช่งชั่วนิรันดร์!” กษัตริย์ทรงรักษาสุขภาพของพระองค์ให้ดีขึ้น จากนั้นทรงสวดสายประคำทุกวันและทรงสวดภาวนาตลอดชีวิตที่เหลือของพระองค์ 
.................... 
แม่พระแห่งสายประคำ,โปรดภาวนาเพื่อลูกทั้งหลายด้วยเทอญ อาแมน 
#Catholic 4 Life

วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ผู้ปกป้องคนยากจน


นักบุญแอนโทนีเคยเผชิญหน้ากับผู้ทรมานคนยากจนและผู้บริสุทธิ์หลายคนในโอกาสต่างๆ และได้ต่อสู้เพื่อคนยากจนเพื่อความยุติธรรมแก่เหยื่อผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้น การฆาตกรรมและการปล้นสะดมกลายเป็นเรื่องประจำวันในเมือง การจุดไฟเผาบ้านเรือนและอาชญากรรมต่างๆ,เป็นเรื่องปกติในสมัยนั้น การยุติเรื่องนี้ถือเป็นการอภิบาลที่มีค่าที่สุดที่แอนโทนีได้ทำเพื่อคนจน ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จะต้องสูญเสียอิสรภาพและทรัพย์สินที่มีของตน หลายคนถูกเนรเทศออกจากเมืองหรือถูกจองจำในคุกใต้ดินจนเสียชีวิต
แอนโทนีพยายามช่วยลูกหนี้ที่ยากจนจากความยากลำบาก เขาบอกบรรดาเจ้าหนี้ว่าสิ่งที่พวกเขาทำนั้นเป็นบาปร้ายแรงต่อพระเจ้าและผิดต่อมนุษย์ และแนะนำให้พวกเขามีใจเมตตา หลังจากฟังแอนโทนีพูดแล้ว,เจ้าหนี้หลายคนก็เปลี่ยนแปลงแก้ไขแนวทางของตน แอนโทนีไม่ได้หยุดเพียงแค่เทศน์สอน,เขาได้กระตุ้นเตือนเจ้าเมืองด้วยและความพยายามของเขาก็ไม่สูญเปล่า ด้วยความพยายามของแอนโทนี,ทำให้มีการบังคับใช้กฎหมายใหม่ตั้งแต่วันที่ 15 มีนาคม ค.ศ. 1231 ตามกฎหมายนี้,ลูกหนี้ที่ไม่สามารถชำระหนี้ได้จะรอดพ้นจากการจำคุก,ถ้าหากพวกเขาตกลงที่จะสละทรัพย์สินที่เหลืออยู่ แอนโทนี่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการแต่งกายของผู้คน เขาทำให้หัวขโมยจำนวนมากละทิ้งจากวิถีทางบาปของพวกเขา และทำให้พวกเขาเข้าสู่หนทางของพระเจ้า เขาแนะนำให้ผู้คนละทิ้งชีวิตที่หรูหราและสนับสนุนให้พวกเขาใช้ชีวิตที่เรียบง่ายและซื่อสัตย์ 
ซาตานทนไม่ไหวกับการช่วยชีวิตผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนของแอนโทนี มันต้องการทำร้ายแอนโทนี คืนหนึ่ง,มันจับคอของแอนโทนี่ไว้และพยายามจะบีบคอ แอนโทนี่ร้องเรียกหาพระแม่มารีย์เสียงดังและขอให้พระนางช่วยเขาจากเงื้อมมือของซาตาน เมื่อได้ยินพระนามพระนางมารีย์,ซาตานก็วิ่งหนีไป

วันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เนินเขาสิบลูก


มีคุณพ่อต้องปีนขึ้นไปบนเนินเขาแต่ละเนินทั้งสิบที่อยู่ข้างหน้าคุณพ่อ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ซิสเตอร์มารี-มาร์ธา ชัมบอน


มีหลายครั้งที่มารี-มาร์ธาได้รับอนุญาตให้พบกับครอบครัวศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ทำไมนักบุญฟรังซิสจึงไม่เป็นพระสงฆ์


แม้ว่าฟรังซิสจะมีคุณสมบัติที่เหมาะสมจะเป็นพระสงฆ์ได้ แต่เขาก็เลือกที่จะยังคงเป็นเพียงสังฆานุกร(deacon ผู้ช่วยพระสงฆ์)และไม่เป็นพระสงฆ์ 
นักบุญฟรังซิสแห่งอัสซีซีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งคณะฟรังซิสกัน มักจะถูกคิดว่าเขาเป็นพระสงฆ์ อย่างไรก็ตาม เขาไม่เคยเป็นเช่นนั้น และเป็นเพียงสังฆานุกรเท่านั้น 
ตลอดชีวิตของฟรังซิส,เขามีความเคารพพระสงฆ์เป็นอย่างมาก ฟรังซิสจูบมือของพระสงฆ์ที่เขาพบบ่อยๆ “ด้วยความศรัทธาอย่างยิ่ง” เพื่อเป็นเกียรติแก่การได้รับการเจิมเป็นพิเศษที่มือของพวกเขาในวันอุปสมบท ฟรังซิสมีความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและแสดงความเคารพอย่างสูงต่อมือเหล่านั้นที่สัมผัสกับศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ทุกวัน 
สารานุกรมคาทอลิกสรุปว่าความรักที่ฟรังซิสมีต่อศีลมหาสนิทและความรักดังกล่าวอาจนำไปสู่การตัดสินใจไม่บวชเป็นพระสงฆ์ 
ความเคารพของฟรังซิสต่อฐานะพระสงฆ์นั้นยิ่งใหญ่มากจริงๆ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับศีลมหาสนิท ซึ่งด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตน,เขาจึงไม่กล้าปรารถนาที่จะได้รับศักดิ์ศรีนั้น 
เขาไม่เคยรู้สึกเลยว่าตนคู่ควรที่จะขึ้นบันไดแท่นบูชาและร้องขอฤทธิ์อำนาจของพระเจ้าเพื่อนำมาซึ่งอัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิทอันศักดิ์สิทธิ์

วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2566

เครื่องหมายแห่งกาลเวลา


นี่คือเหตุการณ์ที่เราเรียกว่า "apocalyptic." เหตุการณ์ที่พระคัมภีร์ทำนายไว้เกี่ยวกับวันสิ้นโลก อย่างนั้นหรือ?
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นักบุญโฟสตินา


นักบุญโฟสตินาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักบุญในวันที่ 30 เมษายน 2000
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ความรอดมาจากการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆ


นักบุญโทมัสกล่าวว่าความเจ็บปวดหลักของคนเลวทรามคือการเห็นว่าพวกเขาถูกสาปแช่งเพราะการที่เขาไม่ได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ เพราะถ้าหากพวกเขาต้องการและใช้ความพยายาม,พวกเขาก็จะได้รับความรุ่งโรจน์แห่งสวรรค์สำหรับตนเองด้วยพระพรต่างๆที่มีอยู่มากมาย 
ความสำนึกผิดประการที่สองนั้นเกิดจากความคิดที่ว่า ถ้าเพียงแต่พวกเขาทำสิ่งเล็กๆน้อยๆที่จำเป็นเพื่อความรอดเท่านั้น วิญญาณที่ถูกสาปแช่งดวงหนึ่งได้ปรากฏต่อนักบุญฮัมเบิร์ต และบอกเขาว่าความเจ็บปวดแสนสาหัสที่เขาต้องทนทุกข์ในนรกนั้นมีสาเหตุมาจากการคิดถึงสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้เขาสูญเสียวิญญาณไป เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่เขาต้องทำเพื่อช่วยจิตวิญญาณของเขา 
วิญญาณที่ไม่มีความสุข(ในนรก)จะพูดว่า: ถ้าเพียงแต่ฉันยอมเสียสละโดยไม่มองสิ่งนั้น? ถ้าฉันจะเอาชนะการเยินยอของมนุษย์ในเวลานั้น? ถ้าฉันจะหลีกหนีจากบาปเช่นนั้น,สหายเช่นนั้น,การสนทนาเช่นนั้น ฉันก็จะไม่ถูกสาปแช่ง ถ้าฉันไปสารภาพบาปทุกสัปดาห์ ถ้าฉันได้ไปเยี่ยมศีลมหาสนิทบ่อยๆ ถ้าฉันอ่านหนังสือฝ่ายวิญญาณทุกวัน ถ้าฉันใกล้ชิดกับพระเยซูคริสต์และพระแม่มารีย์ ฉันก็จะไม่กลับไปทำบาปอีก ฉันคิดที่จะทำสิ่งเหล่านี้ แต่กลับละเลยความตั้งใจของตนเอง หรือเมื่อได้เริ่มต้นสิ่งเหล่านี้แล้ว แต่ก็ละทิ้งสิ่งเหล่านั้น ฉันจึงสูญเสียไป 
 #Catholic 4 Life

วันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การกลับมาของพระเยซู

>
เราเป็นจุดเริ่มต้นและอวสาน เราคือจุดเริ่มต้นของอาณาจักรใหม่และอวสานของโลกเก่า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2566

อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ที่ฟาติมา


 
วันที่ 13 ต.ค. 1917 เกิดอัศจรรย์ดวงอาทิตย์ที่ฟาติมา วันนี้เป็นวันครบรอบ 106 ปีพอดีของเหตุการณ์นั้น นี่เป็น “อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ที่ยิ่งใหญ่ของฟาติมา” มีประชาชนได้เห็นประมาณ 70,000 คน จากทุกชนชั้น ทุกฐานะ ทุกอาชีพ มีทั้งผู้ที่เชื่อในพระเจ้าและผู้ที่ไม่เชื่อ มีนักวิทยาศาสตร์ นายแพทย์ นักการเมือง ฯลฯ ดวงอาทิตย์บนท้องฟ้าเปลี่ยนไปจากสถานะเดิมของมัน และวันก่อนหน้านี้ก็มีฝนตกหนักตลอดทั้งคืน แต่สภาพอากาศก็กลับมาเป็นปกติไม่นานก่อนจะเกิดอัศจรรย์ ดวงอาทิตย์หมุนรอบตัวเองอย่างรวดเร็ว สาดแสงเป็นสีต่างๆไปทั่วท้องฟ้า แล้วดวงอาทิตย์ก็เหมือนกับจะหลุดออกจากตำแหน่งของมันตกลงมายังโลก ประชาชนพากันตกใจร้องเสียงดัง บางคนสวดวอนขอพระเจ้าอภัยบาปของเขา" 

วันพฤหัสบดีที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การช่วยเหลือกันและกัน


มีชาวไร่ข้าวโพดผู้หนึ่งปลูกข้าวโพดคุณภาพได้ดีเยี่ยม เขาได้รับรางวัลข้าวโพดที่ดีที่สุดทุกปี มีนักข่าวสัมภาษณ์เขาและได้เรียนรู้บางอย่างที่น่าสนใจว่าเขามีวิธีปลูกข้าวโพดอย่างไร นักข่าวค้นพบว่าชาวไร่ได้แบ่งปันเมล็ดพันธุ์ข้าวโพดของเขาให้กับเพื่อนบ้านด้วย “คุณจะแบ่งปันข้าวโพดเมล็ดพันธุ์ที่ดีที่สุดของคุณให้กับเพื่อนบ้านได้อย่างไร? ในเมื่อพวกเขาเข้ามาแข่งขันข้าวโพดกับคุณในแต่ละปี” นักข่าวถาม 
“ทำไมล่ะ” ชาวไร่พูด “คุณไม่รู้หรือ? ลมพัดเอาละอองเรณูจากข้าวโพดที่สุกแล้วจากทุ่งข้าวโพดทุ่งหนึ่งไปยังอีกทุ่งหนึ่ง หากเพื่อนบ้านของผมปลูกข้าวโพดด้อยคุณภาพ การผสมเกสรข้ามสายพันธ์จะทำให้คุณภาพข้าวโพดของผมเสื่อมลงเรื่อยๆ ถ้าผมจะปลูกข้าวโพดที่ดี ผมต้องช่วยเพื่อนบ้านปลูกข้าวโพดที่ดีด้วย” 
ชีวิตของเราก็เช่นกัน... ผู้ที่ต้องการมีชีวิตอยู่อย่างมีความหมายและเป็นคนดีต้องช่วยยกระดับชีวิตของผู้อื่น เพราะคุณค่าของชีวิตวัดได้จากชีวิตที่ได้สัมผัส และผู้ที่เลือกที่จะมีความสุขต้องช่วยให้ผู้อื่นมีความสุขด้วย เพราะความสุขของแต่ละคนผูกพันอยู่กับความผาสุกของทุกคน
#CATHOLIC4LIFE

วันพุธที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2566

วันอังคารที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นักบุญโจเซฟ แห่งคูเปอร์ติโน

>
โจเซฟไม่เคยใส่ใจกับสิ่งเหล่านี้,ที่ทำให้เขากลายเป็นความอยากรู้อยากเห็นของผู้อื่น
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การสวดสายประคำพร้อมกัน


นักบุญเดนิสกล่าวว่าไม่มีสิ่งใดสูงส่งและเป็นที่พอพระทัยพระเจ้ามากไปกว่าการร่วมมือในงานช่วยจิตวิญญาณและขัดขวางแผนการของปีศาจที่จะทำลายพวกเขา พระบุตรของพระเจ้าเสด็จลงมายังโลกโดยไม่มีเหตุผลอื่นนอกจากเพื่อช่วยจิตวิญญาณ *** 
***พระแม่มารีย์ผู้ปกป้องพระศาสนจักร ได้ประทานวิธีการที่ทรงพลังที่สุดแก่เราในการบรรเทาพระพิโรธขององค์พระบุตร, ถอนรากชั่วร้ายของบาป, และปฏิรูปศีลธรรมของคริสตชน โดยการร่วมมือกันสวดสายประคำศักดิ์สิทธิ์ซึ่งได้พิสูจน์ถึงคุณค่าแล้วเพราะได้นำคุณธรรมความดีกลับมาและการรับศีลศักดิ์สิทธิ์บ่อยๆซึ่งเจริญรุ่งเรืองในศตวรรษแรกของพระศาสนจักร ช่วยปฏิรูปศีลธรรมของชาวคริสต์ *** 
 ***พระสันตะปาปาลีโอที่ 10 กล่าวในสมณสาส์นของพระองค์ว่าการสวดสายประคำพร้อมกันนี้ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นเกียรติแก่พระเจ้าและพระแม่มารีย์เพื่อเป็นกำแพงหยุดยั้งความชั่วร้ายที่กำลังจะมาทำลายพระศาสนจักร *** 
 ***ที่มา:ความลับแห่งสายประคำ ***

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2566

ความฝันของคุณพ่อบอสโก -แมวมีเขา


เราต้องให้ความบริสุทธิ์ได้รับเกียรติอย่างสูง และระมัดระวังนิสัยความตะกละ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2566

จดหมายจากซิสเตอร์เอมมานูเอล 2


เราทุกคนถูกเรียกมาสู่ความศักดิ์สิทธิ์ และความศักดิ์สิทธิ์นี้คือสิ่งที่จะคงอยู่หลังจากชีวิตอันแสนสั้นบนโลกนี้
>>>ดูเพิ่มเติม

ปีศาจมาสารภาพบาปกับคุณพ่อปีโอ

>
ชายคนนี้คือใคร? ต้องมีปีศาจบางตัวที่มาปรากฏในร่างมนุษย์ และเพื่อจุดประสงค์อะไรบางอย่าง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2566

พระสังฆราชแห่งคอสตารีีกา


เขาไม่ใช่คนพเนจร เขาเป็นพระสังฆราช 
ชายคนนี้ไม่ใช่คนไร้บ้าน ท่านคือพระคุณเจ้า Javier Gerardo Román Arias ผู้ซึ่งเดินป่าเป็นเวลาหลายวันเพื่อประกาศข่าวดีแก่ชุมชนทั้งหมดในสังฆมณฑล Limón ในคอสตาริกา ซึ่งท่านดำรงตำแหน่งเป็นพระสังฆราช 
ขอพระเจ้าโปรดคุ้มครองท่าน,ประทับเคียงข้างท่าน, และเดินไปพร้อมกับท่านด้วยเทอญ ขอให้เราสวดภาวนาขอให้พระสังฆราชและพระสงฆ์ทั้งมวลรู้สึกกระตือรือร้นเช่นเดียวกันในการประกาศข่าวดีแห่งพระวรสารของพระเยซูคริสตเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การสังเกตุภายในจิตใจ


การสังเกตของนักบุญอิกนาเชียสแห่งโลโยลา,มาจากการพิจารณาไตร่ตรองในชีวิตของท่านเองเป็นเวลาหลายปี
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2566

การบริจาคทาน


"จงให้สิ่งที่ท่านสามารถให้ได้" “บริจาคตามกำลังทรัพย์ของท่าน พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นความจริงใจ, ความรัก, และความเสียสละของท่าน และพระองค์จะประทานสิ่งที่ท่านต้องการ” ในกรณีใหญ่ หรือพูดได้ว่าเป็นกรณีที่ไม่ธรรมดา,จะได้รับความโปรดปรานเป็นพิเศษ เช่น เมื่อเศรษฐีป่วยอย่างสิ้นหวัง กำลังจะตายหรืออายุมากแล้ว เขาจะตั้งงบไว้จำนวนหนึ่งหมื่นถึงสี่หมื่นลีร์เพื่อบริจาค เขาทำตามคำพูดที่เขาชื่นชอบคือพระเจ้าไม่เคยปล่อยให้พระองค์เองแพ้ต่อความมีน้ำใจของบางคน สำหรับบางคน,ที่เพียงแต่สัญญาว่าจะบริจาคทานให้,แต่เขายังไม่ประสงค์จะทำทันทีที่นี่และที่นั่น อาจอธิบายได้ว่า "พระเจ้าไม่ได้ตรัสว่า 'เมื่อให้สัญญาและท่านจะได้รับ' แต่ตรัสว่า 'จงให้แล้วมันจะถูกมอบให้กับท่าน' ดังนั้นเราจึงต้องเชื่อฟังพระเจ้าด้วยการทำความดี การบอกพระเจ้าว่า 'ถ้าพระองค์ทำสิ่งนี้ แล้วเราจะทำสิ่งนั้น' ถือเป็นความไม่ไว้วางใจพระเจ้า เราไม่สามารถบงการพระเจ้าได้ ผู้ที่วางตนอยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้าโดยสมบูรณ์, พระเจ้าจะทรงรับฟังคำวิงวอนของเขาอย่างแน่นอน” 
ที่มา: Mary Help of Christian in the Life of Don Bosco

วันอังคารที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2566

กลิ่นของปีศาจ


ถ้าบรรดานักบุญโชยกลิ่นหอมออกมาจากสวรรค์ดังที่เรารู้กันว่ากลิ่นแห่งความศักดิ์สิทธิ์, ก็สมเหตุสมผลที่ปีศาจจะมีกลิ่นที่ตรงกันข้าม กลิ่นที่ชั่วร้ายและน่ารังเกียจอย่างยิ่ง เราอ่านถึงตัวอย่างหนึ่งในชีวิตของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา (ค.ศ. 1515-1582) ที่เธอสังเกตเห็นกลิ่นเหม็นของปีศาจ นักบุญเทเรซาได้ใช้น้ำเสกเพื่อกำจัดปีศาจ “บุคคลต่อมาที่เข้ามานั้น,เป็นแม่ชีสองคนที่เชื่อได้ว่าปลอดภัยแล้ว เพราะพวกเธอไม่พูดเท็จ, สังเกตว่ามีกลิ่นเหม็นมาก,เหมือนกลิ่นกำมะถัน ฉันเองก็ตรวจไม่พบแล้ว แต่กลิ่นอยู่ในนั้นนานพอสมควรที่พวกเขาจะสังเกตถึงมัน” 
Source: Angels and Devils

วันจันทร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2566

นักบุญโฟสตินากับนิมิตของนรก


วิญญาณแต่ละดวงต้องทนทุกข์ทรมานแสนสาหัสและสุดจะพรรณนาได้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการกระทำบาป
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566