พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ2-25ต.ค.2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย.. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
             ในวันนี้อีกเช่นกัน  แม่ได้สวดภาวนาเพื่อพวกลูกทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกที่มีหัวใจแข็งกระด้างต่อการเรียกของแม่
พวกลูกกำลังมีชีวิตอยู่ในเวลาแห่งพระหรรษทานและลูกไม่ได้สำนึกในพระพรที่พระเจ้าทรงกำลังประทานแก่พวกลูกโดยผ่านทางการประจักษ์มาของแม่
ลูกน้อยทั้งหลาย, จงตัดสินใจเสียแต่ในวันนี้เพื่อเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และจงทำตามแบบอย่างของบรรดานักบุญในยุคสมัยนี้  แล้วลูกจะเห็นว่าการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได้สำหรับพวกลูก
จงชื่นชมยินดีในความรักเถิด  ลูกน้อยทั้งหลาย  ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า  พวกลูกเป็นที่รักซึ่งไม่อาจหาสิ่งใดมาแทนได้และไม่มีสิ่งใดเหมือน  เพราะพวกลูกเป็นความยินดีของพระเจ้าในโลกนี้
จงเป็นพยานของสันติภาพ  การสวดภาวนา และความรัก
 ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ต.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อเติมหัวใจของลูกด้วยความรักของแม่  และเพื่อเรียกพวกลูกอีกครั้งให้มาเป็นพยานแห่งความรักขององค์พระบุตรของแม่
ลูกของแม่หลายคนไม่มีความหวัง พวกเขาไม่มีสันติ ไม่มีความรัก
พวกเขากำลังแสวงหาองค์พระบุตรของแม่  แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและจะพบพระองค์ได้ที่ไหน
องค์พระบุตรของแม่ทรงกางแขนของพระองค์เปิดกว้างสำหรับพวกเขา  และพวกลูกต้องช่วยพวกเขาให้มาสู่อ้อมกอดของพระองค์
ลูกทั้งหลายของแม่  นั่นเป็นเหตุผลที่ลูกต้องสวดภาวนาเพื่อความรัก  ลูกต้องสวดภาวนามาก ๆ ๆ ๆ เพื่อทำให้พวกเขาทั้งหมดมีความรักมากยิ่งขึ้น
เพราะความรักมีชัยชนะเหนือความตายและทำให้มีชีวิตนิรันดร์
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ , ลูกทั้งหลาย,  จงมีหัวใจที่ซื่อสัตย์และสุภาพในการสวดภาวนาไม่ว่าลูกจะอยู่ห่างไกลจากกันและกันสักเพียงไร
จงปลุกเร้าใจซี่งกันและกันในความเจริญเติบโตฝ่ายจิตเหมือนดังเช่นที่แม่ปลุกเร้าใจพวกลูก
แม่เฝ้ามองพวกลูกและอยู่กับลูกเมื่อลูกคิดถึงแม่
จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของพวกลูกด้วย  สวดภาวนาเพื่อผู้ที่ได้สละละทิ้งทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่องค์พระบุตรของแม่และเพื่อเห็นแก่พวกลูก
จงรักพวกท่านและสวดภาวนาเพื่อพวกท่าน
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คำอธิบายบทเทศนาบนภูเขาโดยน.ออกัสติน

ด้วยเหตุนี้ น.ออกัสตินจึงครุ่นคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราวฝ่ายจิตที่มีอยู่ในพระคัมภีร์  ในเวลาต่อมาท่านได้เขียนหนังสือ Commentary on the Sermon on the Mount  (คำอธิบายบทเทศนาบนภูเขา) ในปี 393 >>>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สถานการณ์ในอิรักในปี 2002 มีคริสตชนอยู่ในอิรักมากกว่าหนึ่งล้านคน  ปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่เพียงประมาณ 300,000 คน  คริสตชน 120,000 คนถูกบังคับให้เลือกว่าจะยอมเปลี่ยนเป็นอิสลามหรือไม่ก็ต้องตาย  ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่าอีกห้าปีจะไม่มีคริสตชนเหลืออยู่ในอิรักเลย  นี่เป็นข่าวที่มาจาก Aid to the Church in Need ซึ่งเป็นองค์การกุศลของคาทอลิก
MSGR. GEORGES CASMOUSSA
Auxiliary Patriarch, Syrian-Catholic Church
“ถ้ามีอิสรภาพ  ประชาชนจะกลับมา  แต่หลายคนจะไม่กลับเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเป็นครั้งที่สอง , สี่ หรือ สิบ”
CARD. BÉCHARA BOUTROS RAÏ
Maronite Patriarch of Antioch
 “มันทำให้ผมเจ็บปวดมากที่ประชาคมโลกและการเมืองไม่สนใจ...พระสันตปาปาฟรังซิสทรงประณามหลายครั้งแล้ว  สิ่งที่เราต้องทำให้ตะวันออกกลางคือการปฏิรูปทางการเมือง  เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงประชาธิปไตย  เราต้องทำให้การค้าอาวุธสงครามยุติลง”
ในรายงานของ "Persecuted and Forgotten” ปี 2013 มีคริสตชนถูกเบียดเบียนใน 10 ประเทศได้แก่  จีน, อิหร่าน, เอริเทีย , ซาอุดิอาราเบีย,ปากีสถาน, และเกาหลีเหนือ  ที่เลวร้ายที่สุดคือที่ อิรัก , ไนจีเรีย,ซูดาน และ ซีเรีย
รายงานบอกว่า กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงเป็นสาเหตุหลักของอันตรายของคริสตชนในประเทศเหล่านี้  แต่ก็มีประเทศที่ไม่ใช่อิสลามซึ่งกระทำความรุนแรงต่อสิทธิของคริสตชนด้วย
ในปี 2014 จีนได้จับกุมผู้นำนักบวชมากกว่า 400 คน  ในเกาหลีมีสถานการณ์ที่ร้ายแรงกว่า  เดือนมีนาคม 2014 เผด็จการ คิม จอง อุน สั่งให้ประหารคริสตชน 33 คนด้วยข้อหาทำจารกรรม  รายงานกล่าวว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของคริสตชนทั้งหมด 400,000 คนทำงานในค่ายแรงงาน  เป็นที่ซึ่งพวกเขาถูกทำร้าย ถูกฆ่า  และใช้ในการทดลองทางการแพทย์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อัศจรรย์จากนายและนางมาร์ตินพระสันตปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีสถาปนานายและนางมาร์ตินขึ้นเป็นนักบุญในวันที่ 18 ตุลาคม 2015  นายและนางมาร์ตินเป็นบิดาและมารดาของ น.เทเรซา แห่ง ลิซิเออร์
มีอัศจรรย์การรักษาที่เกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลทั้งสองนี้  นั่นคือการรักษาเด็กหญิงชาวสเปนที่ชื่อ คาร์เมน ในปี 2008
เด็กหญิงคาร์เมน เกิดมาอย่างยากลำบาก เธอคลอดก่อนกำหนด  และยังได้รับความทุกข์จากโรคหลายโรค  เริ่มต้นด้วยอาการตกเลือดในสมองอย่างรุนแรง  และทุกคนกลัวว่าเธอจะไม่รอด
JORGE MIRÓ ผู้เป็นอัครสังฆราชแห่งวาเลนเซีย (สเปน)กล่าวว่า “มันเป็นวันที่เลวร้ายมาก คาร์เมนยังคงอยู่ในสภาวะที่ร้ายแรง  ยาปฏิชีวนะไม่มีผลในการรักษา”
พระอัครสังฆราชอธิบายรายละเอียดของอาการ  พ่อแม่ของคาร์เมนได้ไปที่อารามของคาร์เมลไลท์เท้าเปล่าที่อยู่ใกล้ๆเพื่อขอความช่วยเหลือ
ซิสเตอร์ มาเรีย เยซู ครีมาเดสซ SISTER MARÍA JESÚS CREMADESC เล่าว่า “มีเสียงกริ่งดังที่ประตู  ฉันออกไปเปิดและได้ยินพวกเขาพูดด้วยความทุกข์ใจว่า “ซิสเตอร์ ผมมาสวดภาวนาสำหรับลูกสาวของผม”
พวกเขาได้รับคำแนะนำให้สวดภาวนาวอนขอโดยผ่านทางบิดามารดาของน.เทเรซา
แล้วพ่อแม่ของคาร์เมน รวมทั้งซิสเตอร์ และบรรดาเพื่อนๆของคาร์เมน ก็เริ่มต้นสวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากนายและนางมาร์ติน  บิดามารดาของน.เทเรซา  ไม่นานอาการของคาร์เมนก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ จนในที่สุดเธอก็หายเป็นปกติ  ปัจจุบันคาร์เมนมีอายุ 6 ปี
มีกรณีที่ถูกเสนอเพื่อพิจารณาการสถาปนาเป็นนักบุญของนายและนางมาร์ตินอยู่ 18 กรณี  มี 8 กรณีที่มาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พิธีสถาปนานี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพระสันตปาปาฟรังซิสด้วย  เพราะพระองค์ก็ทรงมีความศรัทธาในน.เทเรซา

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หญิงถูกผีสิงผู้หญิงชาวอามาเนียซึ่งสงสัยว่าถูกผีสิง ถูกญาติพี่น้องนำไปให้พระสงฆ์ทำพิธีขับไล่ปีศาจโดยให้สัมผัสโลงศพของ น. Paraskeva ซึ่งเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงของชาวอามาเนีย  ประชาชน 200,000 คนมาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อสัมผัสโลงศพของนักบุญท่านนี้ทุกปี

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นักบุญผู้ต่อสู้กับปีศาจ

บทความนี้ไม่ได้ต้องการทำให้คุณกลัวแต่ต้องการเพิ่มความวางใจในพระเป็นเจ้า  เพราะปีศาจไม่สามารถทำร้ายวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าได้
อ่านต่อ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นักกีฬาคาทอลิกพิการ


Naples, Fla., Oct 6, 2015 / 03:07 am (Sports Up Today).-
            นางแอน ผู้เป็นแม่ยังจำคำพูดของลูกสาววัย 5 ขวบได้ดี เธอเล่าว่า “ฉันมองไปที่ลูกสาว  เธอกำลังมองมาที่ฉันและยิ้มให้  ฉันจะไม่ลืมวันนั้นเลย  ลูกสาวพูดกับฉันว่า “แม่คะ หนูเกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข”  ฉันพูดว่า “แม่รู้ว่าหนูทำได้”  ฉันเชื่อจริงๆว่าลูกสาวของฉันคงได้รับสาส์นบางอย่างจากอารักขเทวดาของเธอ  และจากความสำเร็จของเธอ  ฉันรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง”
ทุกวันนี้ Tkacik เป็นนักสควอทข์ฝีมือดีของมหาวิทยาลัยอาเวมาเรียในฟลอริดา 
Tkacik เป็นผู้เล่นสควอทข์ของทีม  National Women's Lacrosse League South Regional Team เธอมีใจรักในกีฬาสควอทช์ , บาสเก็ตบอล ,กอลฟ์,ซ็อกเกอร์ และฟุตบอล
            เป็นนักเรียนดีเด่นของชั้นเรียน  เธอได้รับเหรียญคุณแม่เทเรซาด้วย  เธอเข้าร่วมกิจการกุศลและปฏิบัติภารกิจของฮาเรม ที่นิวยอร์ก  ซึ่งเธอรับใช้คนยากจนและคนไร้บ้าน  เธอสละเส้นผมของเธอ 12 นิ้วเพื่อทำวิกผมและนำเงินที่ได้ไปช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง  และทำกิจการดีอีกหลายอย่างวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นิมิตเรื่องเดียวกันแต่รายละเอียดแตกต่างกัน?

รายละเอียดที่แตกต่างกันจากผู้เห็นนิมิตบางคน
บุญราศีอันนา คัทริน เอมเมอริก  น. บริดเจท และบุญราศีมารีย์ แห่งอเกรดา ได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน และนิมิตของแม่พระ  แต่รายละเอียดบางอย่างของแต่ละท่านไม่ตรงกัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น.....อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ของคริสตศาสนา

                ปลากลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในคริสต์ศาสนา  มีรูปปลาปรากฏอยู่ในถ้ำคาตาคอมบ์และในโบสถ์ยุคแรก  ในสมัยแรกที่มีการเบียดเบียนคริสต์ศาสนานั้น  การแสดงตัวเป็นคริสตชนจะทำให้คนนั้นถูกจับถูกและประหารชีวิต  ปลาจึงเป็นโค๊ดลับเพื่อแนะนำตัวเองแก่คริสตชนอีกคน  เขาจะเขียนรูปปลาเป็นเส้นโค้งสองเส้นดังในรูป  ตัวอักษรที่อ่านว่าปลาในภาษากรีกคือ ιχθυς อ่านว่า ichthus เป็นคำย่อของคำเต็มที่อ่านได้ว่า Jesus Christ, Son of God, Savior. พระเยซูคริสต์ บุตรของพระเจ้า องค์พระผู้ไถ่

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รูปภาพเก่าแก่ของพระเยซูเจ้า


ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกลักษณะรูปร่างของพระเยซูเจ้า  เราจึงไม่รู้จักรูปร่างที่แท้จริงของพระองค์  รูปภาพของพระองค์รูปแรกมีในราวศตวรรษที่ 3 ซึ่งแน่นอนว่าไม่ตรงตามลักษณะที่แท้จริงของพระองค์ อย่างไรก็ตามรูปภาพเหล่านั้นก็ยังมีความน่าสนใจ  ลองมาดูรูปภาพ 6 รูปนี้

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

House of Tears


ที่บ้านของนาง Nahed Ayoub ซึ่งอยู่ที่เท็กซัสในสหรัฐอเมริกา  มีพระรูปพระเยซูและแม่พระหลายรูปที่มีน้ำมันไหลออกมา...ดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เพลงลาวดวงเดือนเพลง "ลาวดวงเดือน" เป็นผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสลำดับที่38 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมรกต พระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์"ในปี พ.ศ.2446เมื่อมีพระชันษา 21 ปี
พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เสด็จขึ้นไปนครเชียงใหม่ ได้พบรักกับเจ้าชมชื่น ธิดาสาวของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าคำย่นเป็นรักครั้งแรกที่ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ไม่อาจห้ามพระทัยได้ จึงทรงขอให้พระยานริศราชกิจข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพเป็นเถ้าแก่สู่ขอแต่เจ้าราชสัมพันธวงศ์ทัดทานไว้เพราะเห็นว่าเจ้าชมชื่นมีอายุเพียง 16 ปีในขณะนั้น รอให้มีอายุครบ18ปีเสียก่อนและต้องการให้ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระบรมราชชนก เพื่อเจ้าชมชื่นจะได้อยู่ในฐานะสะใภ้หลวงแต่ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ก็ถูกทัดทานจากทุกฝ่าย ความรักครั้งแรกของพระองค์จึงต้องยุติลงด้วยความผิดหวัง
เมื่อพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เข้ารับราชการในกระทรวงเกษตราธิการทรงรับผิดชอบการเลี้ยงไหมทำให้ต้องเสด็จไปตรวจเยี่ยมศูนย์การทำไหมในมณฑลต่างๆ ครั้งหนึ่งในระหว่างทางที่เสด็จมณฑลอีสานได้ทรงหยุดประทับแรมบรรทมในเกวียน บรรยากาศในยามค่ำคืนอันเงียบเหงาทำให้ทรงนึกถึงความรักที่มีต่อเจ้าชมชื่นจึงได้ทรงนิพนธ์เพลงถึงนางอันเป็นที่รักเพื่อสะท้อนความรักความคิดถึงรวมถึงความไม่สมหวังในรักโดยทรงดัดแปลงและนำท่วงท่าทำนองเพลง "ลาวดำเนินทราย" ของพระยาประสานดุริยศัพท์(แปลก ประสานศัพท์)ซึ่งเป็นเพลงสำเนียงลาว และตั้งชื่อเพลงว่า "ลาวดำเนินเกวียน" เพลงนี้ได้รับความนิยมมาก หลังจากที่ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์สิ้นพระชนม์(โดยมีพระชันษาเพียง 28 ปี)ผู้ที่นำไปขับร้องทีหลังไม่รู้ที่มาของเพลง เห็นว่าเนื้อเพลงขึ้นต้นด้วยคำว่า"โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย.." จึงเรียกชื่อเพลงนี้ว่า"ลาวดวงเดือน" ปัจจุบันมีการนำคำร้องเดิมไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนำทำนองไปใส่คำร้อง ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น และนำไปแปลงเป็นเพลงไทยเดิมอีกเพลงหนึ่ง นั้นก็คือ "เพลงโสมส่องแสง


กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม กับเจ้าชมชื่น ณ เชียงใหม่