พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ2-25ต.ค.2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย.. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
             ในวันนี้อีกเช่นกัน  แม่ได้สวดภาวนาเพื่อพวกลูกทุกคน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับลูกที่มีหัวใจแข็งกระด้างต่อการเรียกของแม่
พวกลูกกำลังมีชีวิตอยู่ในเวลาแห่งพระหรรษทานและลูกไม่ได้สำนึกในพระพรที่พระเจ้าทรงกำลังประทานแก่พวกลูกโดยผ่านทางการประจักษ์มาของแม่
ลูกน้อยทั้งหลาย, จงตัดสินใจเสียแต่ในวันนี้เพื่อเป็นคนศักดิ์สิทธิ์และจงทำตามแบบอย่างของบรรดานักบุญในยุคสมัยนี้  แล้วลูกจะเห็นว่าการเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็นเรื่องจริงที่เป็นไปได้สำหรับพวกลูก
จงชื่นชมยินดีในความรักเถิด  ลูกน้อยทั้งหลาย  ในสายพระเนตรของพระเป็นเจ้า  พวกลูกเป็นที่รักซึ่งไม่อาจหาสิ่งใดมาแทนได้และไม่มีสิ่งใดเหมือน  เพราะพวกลูกเป็นความยินดีของพระเจ้าในโลกนี้
จงเป็นพยานของสันติภาพ  การสวดภาวนา และความรัก
 ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ต.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อเติมหัวใจของลูกด้วยความรักของแม่  และเพื่อเรียกพวกลูกอีกครั้งให้มาเป็นพยานแห่งความรักขององค์พระบุตรของแม่
ลูกของแม่หลายคนไม่มีความหวัง พวกเขาไม่มีสันติ ไม่มีความรัก
พวกเขากำลังแสวงหาองค์พระบุตรของแม่  แต่ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและจะพบพระองค์ได้ที่ไหน
องค์พระบุตรของแม่ทรงกางแขนของพระองค์เปิดกว้างสำหรับพวกเขา  และพวกลูกต้องช่วยพวกเขาให้มาสู่อ้อมกอดของพระองค์
ลูกทั้งหลายของแม่  นั่นเป็นเหตุผลที่ลูกต้องสวดภาวนาเพื่อความรัก  ลูกต้องสวดภาวนามาก ๆ ๆ ๆ เพื่อทำให้พวกเขาทั้งหมดมีความรักมากยิ่งขึ้น
เพราะความรักมีชัยชนะเหนือความตายและทำให้มีชีวิตนิรันดร์
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ , ลูกทั้งหลาย,  จงมีหัวใจที่ซื่อสัตย์และสุภาพในการสวดภาวนาไม่ว่าลูกจะอยู่ห่างไกลจากกันและกันสักเพียงไร
จงปลุกเร้าใจซี่งกันและกันในความเจริญเติบโตฝ่ายจิตเหมือนดังเช่นที่แม่ปลุกเร้าใจพวกลูก
แม่เฝ้ามองพวกลูกและอยู่กับลูกเมื่อลูกคิดถึงแม่
จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของพวกลูกด้วย  สวดภาวนาเพื่อผู้ที่ได้สละละทิ้งทุกสิ่งเพื่อเห็นแก่องค์พระบุตรของแม่และเพื่อเห็นแก่พวกลูก
จงรักพวกท่านและสวดภาวนาเพื่อพวกท่าน
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2558

คำอธิบายบทเทศนาบนภูเขาโดยน.ออกัสติน

ด้วยเหตุนี้ น.ออกัสตินจึงครุ่นคิดพิจารณาไตร่ตรองเรื่องราวฝ่ายจิตที่มีอยู่ในพระคัมภีร์  ในเวลาต่อมาท่านได้เขียนหนังสือ Commentary on the Sermon on the Mount  (คำอธิบายบทเทศนาบนภูเขา) ในปี 393 >>>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สถานการณ์ในอิรักในปี 2002 มีคริสตชนอยู่ในอิรักมากกว่าหนึ่งล้านคน  ปัจจุบันนี้มีเหลืออยู่เพียงประมาณ 300,000 คน  คริสตชน 120,000 คนถูกบังคับให้เลือกว่าจะยอมเปลี่ยนเป็นอิสลามหรือไม่ก็ต้องตาย  ผู้เชี่ยวชาญประมาณว่าอีกห้าปีจะไม่มีคริสตชนเหลืออยู่ในอิรักเลย  นี่เป็นข่าวที่มาจาก Aid to the Church in Need ซึ่งเป็นองค์การกุศลของคาทอลิก
MSGR. GEORGES CASMOUSSA
Auxiliary Patriarch, Syrian-Catholic Church
“ถ้ามีอิสรภาพ  ประชาชนจะกลับมา  แต่หลายคนจะไม่กลับเพราะพวกเขาไม่ต้องการให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอยอีกเป็นครั้งที่สอง , สี่ หรือ สิบ”
CARD. BÉCHARA BOUTROS RAÏ
Maronite Patriarch of Antioch
 “มันทำให้ผมเจ็บปวดมากที่ประชาคมโลกและการเมืองไม่สนใจ...พระสันตปาปาฟรังซิสทรงประณามหลายครั้งแล้ว  สิ่งที่เราต้องทำให้ตะวันออกกลางคือการปฏิรูปทางการเมือง  เราไม่จำเป็นต้องพูดถึงประชาธิปไตย  เราต้องทำให้การค้าอาวุธสงครามยุติลง”
ในรายงานของ "Persecuted and Forgotten” ปี 2013 มีคริสตชนถูกเบียดเบียนใน 10 ประเทศได้แก่  จีน, อิหร่าน, เอริเทีย , ซาอุดิอาราเบีย,ปากีสถาน, และเกาหลีเหนือ  ที่เลวร้ายที่สุดคือที่ อิรัก , ไนจีเรีย,ซูดาน และ ซีเรีย
รายงานบอกว่า กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงเป็นสาเหตุหลักของอันตรายของคริสตชนในประเทศเหล่านี้  แต่ก็มีประเทศที่ไม่ใช่อิสลามซึ่งกระทำความรุนแรงต่อสิทธิของคริสตชนด้วย
ในปี 2014 จีนได้จับกุมผู้นำนักบวชมากกว่า 400 คน  ในเกาหลีมีสถานการณ์ที่ร้ายแรงกว่า  เดือนมีนาคม 2014 เผด็จการ คิม จอง อุน สั่งให้ประหารคริสตชน 33 คนด้วยข้อหาทำจารกรรม  รายงานกล่าวว่า 10 เปอร์เซ็นต์ของคริสตชนทั้งหมด 400,000 คนทำงานในค่ายแรงงาน  เป็นที่ซึ่งพวกเขาถูกทำร้าย ถูกฆ่า  และใช้ในการทดลองทางการแพทย์

วันอังคารที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2558

อัศจรรย์จากนายและนางมาร์ตินพระสันตปาปาฟรังซิสทรงเป็นประธานในพิธีสถาปนานายและนางมาร์ตินขึ้นเป็นนักบุญในวันที่ 18 ตุลาคม 2015  นายและนางมาร์ตินเป็นบิดาและมารดาของ น.เทเรซา แห่ง ลิซิเออร์
มีอัศจรรย์การรักษาที่เกิดขึ้นโดยผ่านบุคคลทั้งสองนี้  นั่นคือการรักษาเด็กหญิงชาวสเปนที่ชื่อ คาร์เมน ในปี 2008
เด็กหญิงคาร์เมน เกิดมาอย่างยากลำบาก เธอคลอดก่อนกำหนด  และยังได้รับความทุกข์จากโรคหลายโรค  เริ่มต้นด้วยอาการตกเลือดในสมองอย่างรุนแรง  และทุกคนกลัวว่าเธอจะไม่รอด
JORGE MIRÓ ผู้เป็นอัครสังฆราชแห่งวาเลนเซีย (สเปน)กล่าวว่า “มันเป็นวันที่เลวร้ายมาก คาร์เมนยังคงอยู่ในสภาวะที่ร้ายแรง  ยาปฏิชีวนะไม่มีผลในการรักษา”
พระอัครสังฆราชอธิบายรายละเอียดของอาการ  พ่อแม่ของคาร์เมนได้ไปที่อารามของคาร์เมลไลท์เท้าเปล่าที่อยู่ใกล้ๆเพื่อขอความช่วยเหลือ
ซิสเตอร์ มาเรีย เยซู ครีมาเดสซ SISTER MARÍA JESÚS CREMADESC เล่าว่า “มีเสียงกริ่งดังที่ประตู  ฉันออกไปเปิดและได้ยินพวกเขาพูดด้วยความทุกข์ใจว่า “ซิสเตอร์ ผมมาสวดภาวนาสำหรับลูกสาวของผม”
พวกเขาได้รับคำแนะนำให้สวดภาวนาวอนขอโดยผ่านทางบิดามารดาของน.เทเรซา
แล้วพ่อแม่ของคาร์เมน รวมทั้งซิสเตอร์ และบรรดาเพื่อนๆของคาร์เมน ก็เริ่มต้นสวดภาวนาวอนขอความช่วยเหลือจากนายและนางมาร์ติน  บิดามารดาของน.เทเรซา  ไม่นานอาการของคาร์เมนก็ค่อยๆดีขึ้นเป็นลำดับ จนในที่สุดเธอก็หายเป็นปกติ  ปัจจุบันคาร์เมนมีอายุ 6 ปี
มีกรณีที่ถูกเสนอเพื่อพิจารณาการสถาปนาเป็นนักบุญของนายและนางมาร์ตินอยู่ 18 กรณี  มี 8 กรณีที่มาจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ
พิธีสถาปนานี้ถือเป็นโอกาสพิเศษสำหรับพระสันตปาปาฟรังซิสด้วย  เพราะพระองค์ก็ทรงมีความศรัทธาในน.เทเรซา

วันจันทร์ที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2558

หญิงถูกผีสิงผู้หญิงชาวอามาเนียซึ่งสงสัยว่าถูกผีสิง ถูกญาติพี่น้องนำไปให้พระสงฆ์ทำพิธีขับไล่ปีศาจโดยให้สัมผัสโลงศพของ น. Paraskeva ซึ่งเป็นนักบุญที่มีชื่อเสียงของชาวอามาเนีย  ประชาชน 200,000 คนมาที่โบสถ์แห่งนี้เพื่อสัมผัสโลงศพของนักบุญท่านนี้ทุกปี

วันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นักบุญผู้ต่อสู้กับปีศาจ

บทความนี้ไม่ได้ต้องการทำให้คุณกลัวแต่ต้องการเพิ่มความวางใจในพระเป็นเจ้า  เพราะปีศาจไม่สามารถทำร้ายวิญญาณที่เป็นหนึ่งเดียวกับพระเยซูเจ้าได้
อ่านต่อ

วันพุธที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นักกีฬาคาทอลิกพิการ


Naples, Fla., Oct 6, 2015 / 03:07 am (Sports Up Today).-
            นางแอน ผู้เป็นแม่ยังจำคำพูดของลูกสาววัย 5 ขวบได้ดี เธอเล่าว่า “ฉันมองไปที่ลูกสาว  เธอกำลังมองมาที่ฉันและยิ้มให้  ฉันจะไม่ลืมวันนั้นเลย  ลูกสาวพูดกับฉันว่า “แม่คะ หนูเกิดมาเพื่อทำให้ทุกคนมีความสุข”  ฉันพูดว่า “แม่รู้ว่าหนูทำได้”  ฉันเชื่อจริงๆว่าลูกสาวของฉันคงได้รับสาส์นบางอย่างจากอารักขเทวดาของเธอ  และจากความสำเร็จของเธอ  ฉันรู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง”
ทุกวันนี้ Tkacik เป็นนักสควอทข์ฝีมือดีของมหาวิทยาลัยอาเวมาเรียในฟลอริดา 
Tkacik เป็นผู้เล่นสควอทข์ของทีม  National Women's Lacrosse League South Regional Team เธอมีใจรักในกีฬาสควอทช์ , บาสเก็ตบอล ,กอลฟ์,ซ็อกเกอร์ และฟุตบอล
            เป็นนักเรียนดีเด่นของชั้นเรียน  เธอได้รับเหรียญคุณแม่เทเรซาด้วย  เธอเข้าร่วมกิจการกุศลและปฏิบัติภารกิจของฮาเรม ที่นิวยอร์ก  ซึ่งเธอรับใช้คนยากจนและคนไร้บ้าน  เธอสละเส้นผมของเธอ 12 นิ้วเพื่อทำวิกผมและนำเงินที่ได้ไปช่วยผู้ป่วยโรคมะเร็ง  และทำกิจการดีอีกหลายอย่างวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2558

นิมิตเรื่องเดียวกันแต่รายละเอียดแตกต่างกัน?

รายละเอียดที่แตกต่างกันจากผู้เห็นนิมิตบางคน
บุญราศีอันนา คัทริน เอมเมอริก  น. บริดเจท และบุญราศีมารีย์ แห่งอเกรดา ได้เห็นนิมิตเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าทรงถูกตรึงกางเขน และนิมิตของแม่พระ  แต่รายละเอียดบางอย่างของแต่ละท่านไม่ตรงกัน ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น.....อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2558

สัญลักษณ์ของคริสตศาสนา

                ปลากลายมาเป็นสัญลักษณ์ของความเชื่อในคริสต์ศาสนา  มีรูปปลาปรากฏอยู่ในถ้ำคาตาคอมบ์และในโบสถ์ยุคแรก  ในสมัยแรกที่มีการเบียดเบียนคริสต์ศาสนานั้น  การแสดงตัวเป็นคริสตชนจะทำให้คนนั้นถูกจับถูกและประหารชีวิต  ปลาจึงเป็นโค๊ดลับเพื่อแนะนำตัวเองแก่คริสตชนอีกคน  เขาจะเขียนรูปปลาเป็นเส้นโค้งสองเส้นดังในรูป  ตัวอักษรที่อ่านว่าปลาในภาษากรีกคือ ιχθυς อ่านว่า ichthus เป็นคำย่อของคำเต็มที่อ่านได้ว่า Jesus Christ, Son of God, Savior. พระเยซูคริสต์ บุตรของพระเจ้า องค์พระผู้ไถ่

วันพุธที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2558

รูปภาพเก่าแก่ของพระเยซูเจ้า


ในพระคัมภีร์ไม่ได้บอกลักษณะรูปร่างของพระเยซูเจ้า  เราจึงไม่รู้จักรูปร่างที่แท้จริงของพระองค์  รูปภาพของพระองค์รูปแรกมีในราวศตวรรษที่ 3 ซึ่งแน่นอนว่าไม่ตรงตามลักษณะที่แท้จริงของพระองค์ อย่างไรก็ตามรูปภาพเหล่านั้นก็ยังมีความน่าสนใจ  ลองมาดูรูปภาพ 6 รูปนี้

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2558

House of Tears


ที่บ้านของนาง Nahed Ayoub ซึ่งอยู่ที่เท็กซัสในสหรัฐอเมริกา  มีพระรูปพระเยซูและแม่พระหลายรูปที่มีน้ำมันไหลออกมา...ดูรูป

วันพฤหัสบดีที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2558

เพลงลาวดวงเดือนเพลง "ลาวดวงเดือน" เป็นผลงานนิพนธ์ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม พระราชโอรสลำดับที่38 ในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กับเจ้าจอมมรกต พระนามเดิมว่า "พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์"ในปี พ.ศ.2446เมื่อมีพระชันษา 21 ปี
พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เสด็จขึ้นไปนครเชียงใหม่ ได้พบรักกับเจ้าชมชื่น ธิดาสาวของเจ้าราชสัมพันธวงศ์กับเจ้าคำย่นเป็นรักครั้งแรกที่ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ไม่อาจห้ามพระทัยได้ จึงทรงขอให้พระยานริศราชกิจข้าหลวงใหญ่มณฑลพายัพเป็นเถ้าแก่สู่ขอแต่เจ้าราชสัมพันธวงศ์ทัดทานไว้เพราะเห็นว่าเจ้าชมชื่นมีอายุเพียง 16 ปีในขณะนั้น รอให้มีอายุครบ18ปีเสียก่อนและต้องการให้ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ทูลขอพระบรมราชานุญาตจากพระบรมราชชนก เพื่อเจ้าชมชื่นจะได้อยู่ในฐานะสะใภ้หลวงแต่ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์ก็ถูกทัดทานจากทุกฝ่าย ความรักครั้งแรกของพระองค์จึงต้องยุติลงด้วยความผิดหวัง
เมื่อพระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์เข้ารับราชการในกระทรวงเกษตราธิการทรงรับผิดชอบการเลี้ยงไหมทำให้ต้องเสด็จไปตรวจเยี่ยมศูนย์การทำไหมในมณฑลต่างๆ ครั้งหนึ่งในระหว่างทางที่เสด็จมณฑลอีสานได้ทรงหยุดประทับแรมบรรทมในเกวียน บรรยากาศในยามค่ำคืนอันเงียบเหงาทำให้ทรงนึกถึงความรักที่มีต่อเจ้าชมชื่นจึงได้ทรงนิพนธ์เพลงถึงนางอันเป็นที่รักเพื่อสะท้อนความรักความคิดถึงรวมถึงความไม่สมหวังในรักโดยทรงดัดแปลงและนำท่วงท่าทำนองเพลง "ลาวดำเนินทราย" ของพระยาประสานดุริยศัพท์(แปลก ประสานศัพท์)ซึ่งเป็นเพลงสำเนียงลาว และตั้งชื่อเพลงว่า "ลาวดำเนินเกวียน" เพลงนี้ได้รับความนิยมมาก หลังจากที่ พระองค์เจ้าเพ็ญพัฒนพงศ์สิ้นพระชนม์(โดยมีพระชันษาเพียง 28 ปี)ผู้ที่นำไปขับร้องทีหลังไม่รู้ที่มาของเพลง เห็นว่าเนื้อเพลงขึ้นต้นด้วยคำว่า"โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย.." จึงเรียกชื่อเพลงนี้ว่า"ลาวดวงเดือน" ปัจจุบันมีการนำคำร้องเดิมไปแปลเป็นภาษาอังกฤษนำทำนองไปใส่คำร้อง ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่น และนำไปแปลงเป็นเพลงไทยเดิมอีกเพลงหนึ่ง นั้นก็คือ "เพลงโสมส่องแสง


กรมหมื่นพิไชยมหินทโรดม กับเจ้าชมชื่น ณ เชียงใหม่