พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

นอสตราดามุสกับทรัมป์


มีหลายเวปไซต์ที่ลงคำทำนายของนอสตราดามุสตอนหนึ่งในหนังสือควอเทรนของเขาดังต่อไปนี้ (แปลจากภาษาอังกฤษ)
Man with a false trumpet claiming he’s right,
Will rise from the tower’s of the New World
On dames he will spew tangerine venom
But victorious he will be, despite allegations being hurled.
ชายผู้หนึ่งพร้อมกับแตรทรัมเป็ตที่ผิดปกติประกาศว่าเขาเป็นฝ่ายถูก
เขาจะขึ้นมาจากหอคอยของโลกใหม่
                                           บนที่สูงเขาจะคายพิษเปรี้ยวออกมา
                                           แต่เขาจะได้รับชัยชนะ ถึงแม้จะถูกกล่าวหา
หลายคนที่อ่านคำทำนายนี้แล้ว ต่างลงความเห็นว่า เป็นคำทำนายของชัยชนะของโดนัลด์ ทรัมป์อย่างแน่นอน

วันจันทร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25ก.พ.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.พ. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในวันนี้แม่ขอให้ลูกดำเนินชีวิตในความเชื่ออย่างลึกซึ้ง
และจงวิงวอนต่อองค์พระผู้สูงสุดทรงทำให้ความเชื่อของลูกเข้มแข็งมากขึ้น
เพื่อที่พายุและลมจะไม่สามารถทำลายความเชื่อนี้ได้
ขอให้รากแห่งความเชื่อของลูกเป็นการสวดภาวนาและมีความหวังในชีวิตนิรันดร
บัดนี้ ลูกน้อยทั้งหลาย จงจัดเตรียมตัวลูกเองในเวลาแห่งพระหรรษทานนี้เถิด
เวลานี้เป็นเวลาที่พระเป็นเจ้าทรงประทานพระหรรษทานแก่ลูก
โดยอาศัยความเสียสละและการเรียกให้กลับใจ
เพื่อที่ลูกจะได้เป็นประชากรแห่งความเชื่อและความหวังที่สดใสและพากเพียร

ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.พ. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย

ลูกทั้งหลายผู้ซึ่งพยายามถวายชีวิตในทุกวันของลูกแด่องค์พระบุตรของแม่
ลูกผู้ซึ่งพยายามดำเนินชีวิตอยู่กับพระองค์
ลูกผู้ซึ่งสวดภาวนาและทำพลีกรรม – พวกลูกคือความหวังในโลกที่ปราศจากสันติภาพนี้
พวกลูกคือรังสีแห่งความสว่างขององค์พระบุตรของแม่  ลูกคือพระวรสารที่มีชีวิต
และพวกลูกคืออัครสาวกแห่งความรักอันเป็นสุดที่รักของแม่


องค์พระบุตรของแม่ทรงอยู่กับลูก
พระองค์ทรงอยู่กับผู้ที่คิดถึงพระองค์ – นั่นคือผู้ที่สวดภาวนา
แต่ในทำนองเดียวกัน , พระองค์กำลังอดทนรอคอยคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักพระองค์
เพราะฉะนั้น, ลูกผู้เป็นอัครสาวกแห่งความรัก, จงสวดภาวนาด้วยหัวใจและด้วยกิจการของลูกที่แสดงถึงความรักขององค์พระบุตรของแม่
นี่เป็นเพียงความหวังเดียวเท่านั้นสำหรับลูก
และนี่เป็นเพียงหนทางเดียวเท่านั้นที่จะได้รับชีวิตนิรันดร
แม่ในฐานะมารดา, แม่จะอยู่กับลูก
คำสวดภาวนาของลูกถึงแม่โดยตรงนั้นเป็นกุหลาบแห่งความรักที่สวยงามที่สุดสำหรับแม่
แม่จะอยู่ที่นั่นเมื่อแม่ได้กลิ่นหอมของกุหลาบ และมีความหวัง
ขอขอบใจลูก

ผู้รับใช้ของพระเจ้า-มาเรีย.เอสเปแรนซา


มาเรีย เอสเปแรนซา ผู้ได้รับพระพรพิเศษและสาส์นแห่งความหวัง

วันเสาร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

เด็กชายผู้เกิดมาโดยไม่มีสมอง

โนอา เด็กชายชาวอังกฤษเกิดมาโดยมีสมองเพียง 2 เปอร์เซ็นต์  ตอนที่เขาเกิดบรรดานายแพทย์ต่างบอกว่าเขาคงไม่มีชีวิตรอด 
>>> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

Dobri Dobrev


            Dobri Dobrev เป็นคนขอทาน เขาประสบเหตุการณ์ความสูญเสียครั้งใหญ่ของชีวิตในสงครามโลกครั้งที่ 2 ทำให้ชีวิตของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิง  แต่เขาได้พบกับพระเจ้า พบจุดหมายใหม่ในชีวิต ภาพยนตร์สารคดีที่สร้างเพื่อเป็นเกียรติแก่เขา ในชื่อ ทูตสวรรค์ผู้สงบเงียบ
          “ถ้าท่านไม่พบพระคริสต์ในคนขอทานที่หน้าประตูบ้าน  ท่านก็จะไม่พบพระองค์ในถ้วยกาลิกษ์” นักบุญ ยอห์น คริสชอสโตม

วันพฤหัสบดีที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

แม่พระประจักษ์ที่ฟาติมา


เด็กเลี้ยงแกะ3คนแห่งหมู่บ้านฟาติมา ในโปรตุเกส ได้รับการประจักษ์จากแม่พระครั้งแรกในเดือนพฤษภาคม 1917 ได้แก่ ลูซีอา ฟรังซิสโก และยาชินทา  แม่พระขอให้เด็กสวดสายประคำและมาพบแม่พระที่นี่ทุกเดือน

วันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์4

             ในปี ค.ศ. 1955 หลังการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 ประเทศมหาอำนาจเหลือเพียง 2 ประเทศ คือ สหรัฐอเมริกา  และ สหภาพโซเวียต โลกแบ่งเป็นสองขั้วอย่างชัดเจนคือ เสรีประชาธิปไตย และคอมมิวนิสต์  ทั้งสองขั้วไม่มีความไว้วางใจกันเลย  หลังสงครามโลกสหรัฐถอนทหารออกจากประเทศในยุโรปตะวันออก  ส่วนโซเวียตยังคงทหารเอาไว้และยังเพิ่มทหารเข้าไปในกรีกและตุรกี ทำให้โซเวียตยึดครองประเทศในยุโรปตะวันออกได้จำนวนมาก 

ยังเกิดเหตุการณ์ที่อาจจะนำไปสู่สงครามนิวเคลียร์ขึ้น  ในสมัย ประธานาธิบดีเคนเนดี อเมริกาพยายามแทรกแซงการเมืองภายในของคิวบาด้วยการพยายามโค่นล้มอำนาจของคาสโตรในการยกพลขึ้นบกที่อ่าวหมู ซึ่งล้มเหลว เป็นช่องทางให้โซเวียต โดยครุสชอฟ ใช้ความอ่อนแอของอเมริกาในการไม่ตัดสินใจเด็ดขาดด้วยการ สร้างฐานยิงขีปนาวุธที่คิวบา และขนส่งขีปนาวุธมาจากโซเวียตทางเรือ เนื่องจากเชื่อว่า อเมริกาจะต้องขอเจรจา แต่เมื่อ ประธานาธิบดีเคนเนดี ออกแถลงการณ์ให้โซเวียตถอนเรือกลับโซเวียตและถอนฐานยิงขีปนาวุธออก ไม่อย่างนั้นอเมริกาจะทำสงครามเต็มรูปแบบกับโซเวียต ท่ามกลางความตึงเครียดนี้โซเวียตตัดสินใจถอยออกจากการปฏิบัติภารกิจและกลับโซเวียต  โลกจึงรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ไปได้
เกิดสงครามภายในประเทศต่างๆ เช่น เกาหลี เวียตนาม ลาว กัมพูชา วิกฤตการณ์คลองสุเอส  ลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่หลายไปในหลายประเทศ
กลับมาที่โปแลนด์

 รัฐบาลโปแลนด์ออกนโยบายให้ประชาชนใช้คูปองสำหรับการปันส่วน
เศรษฐกิจ
เศรษฐกิจที่วางแผนไว้ที่ส่วนกลางได้รับการแนะนำโดย รัฐบาลคอมมิวนิสต์ซึ่งไม่ยอมให้มีการครอบครองทรัพย์สินส่วนบุคคลในอุตสาหกรรมหรือในส่วนงานบริการ  นโยบายของรัฐบาลทำให้ความสามารถในการทำกำไรและความคิดริเริ่มในอุตสาหกรรมต้องสูญเสียไป ระดับการบริการลดต่ำลง และมีการปันส่วนอาหาร

 
 
คิวที่ด้านหน้าของร้านขายของชำ

วันอังคารที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พลังอำนาจของการสวดภาวนา6

พระวาจาของพระเป็นเจ้า อธิบายถึงอำนาจของการสวดภาวนาในสถานการณ์ต่างๆไว้มากมาย พลังอำนาจของการสวดภาวนาสามารถเอาชนะศัตรู (สดุดี 6:9-11)  เอาชนะความตาย (2 พงศ์กษัตริย์ 4:3-36) ช่วยเยียวยารักษาความเจ็บป่วย (ยากอบ 5:14-15) และขับไล่ปีศาจ (มาร์โก 9:29) โดยอาศัยการสวดภาวนา พระเป็นเจ้าทรงเปิดตาจิตวิญญาณของเรา  เปลี่ยนแปลงหัวใจ  เยียวยารักษาบาดแผล และประทานสติปัญญา (ยากอบ 1:5)  อย่าประเมินพลังอำนาจของการสวดภาวนาไว้ต่ำเกินไป  เพราะพลังอำนาจนั้นมาจากฤทธิอำนาจของพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพ พระเป็นเจ้าแห่งสากลจักรวาล ในหนังสือดาเนียล 4:35 บอกว่า “สำหรับพระองค์ประชากรของโลกนับว่าไร้ค่า พระองค์ทรงกระทำตามที่ทรงพอพระทับท่ามกลางสวรรค์และประชากรของโลกด้วย ไม่มีผู้ใดยับยั้งพระหัตถ์ของพระองค์ได้  หรือถามพระองค์ได้ว่า พระองค์ทรงกระทำสิ่งใด

วันอาทิตย์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระเป็นเจ้าทรงกำหนดคู่อุปถัมภ์ไว้


ในปฐมกาลพระเป็นเจ้าทรงสร้างอาดัมและทรงสร้างเอวาให้เป็นคู่อุปถัมภ์ของอาดัม  พระเป็นเจ้าทรงกระทำต่อทุกคนในแบบเดียวกัน  ตัวอย่างของเรื่องนี้ก็คือเรื่องราวของมาเรีย  เอสปาเรนซ่า ชาวเวเนซูเอลาผู้ที่ได้รับพระพรพิเศษ เธอได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ ได้เห็และได้รับสาส์นจากนแม่พระ...>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์3

วัฒนธรรมและการเซ็นเซอร์
            รัฐบาลโปแลนด์ควบคุมเข้มงวดการแสดงความคิดเห็นทุกชนิด
ศิลปินที่ฝ่าฝืนข้อห้ามเกี่ยวกับอุดมการณ์หรือทางการเมืองใดๆ ก็ตาม จะต้องตระหนักถึงความจริงที่ว่า ผู้ที่ชมผลงานของพวกเขาก็มีแต่ผู้เซ็นเซอร์เท่านั้นเอง นักเขียนและนักสร้างภาพยนตร์จำนวนมากต้องอพยพย้ายถิ่นฐานออกไป:  นาย Jerzy Skolimowski ต้องย้ายบ้านไปยังฝั่งตะวันตกเมื่อมีการเซ็นเซอร์ “Hands Up” และ นาย Ryszard Bugajski ก็ย้ายออกไปเมื่อเจ้าหน้าที่ของทางการปิดกั้นการเผยแพร่ “Interrogation”

เทศกาลเพลงของโซเวียตใน Zielona Góra ถูกจัดขึ้นอย่างเลิศหรู  วัตถุประสงค์หลักของการจัดกิจกรรมนี้คือเพื่อให้มิตรภาพระหว่างโปแลนด์และโซเวียตกระชับแนบแน่นขึ้น
    

 
„Rece do góry (Hands Up)  ภาพยนตร์สารคดีที่ผลิตโดย Jerzy Skolimowski ในปี 1967 ถูกสั่งห้ามโดยพนักงานเซ็นเซอร์จนกระทั่งปี 1981
นางKrystyna Janda ในภาพยนตร์เรื่อง "Przesuchanie (Interrogation) กำกับโดย Ryszard Bugajski


วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พลังอำนาจของการสวดภาวนา5

พระเป็นเจ้าทรงประทานความช่วยเหลือจากคำอธิษฐานภาวนาในทุกสิ่งทุกเรื่องที่ผู้สวดภาวนาประสงค์  ในจดหมายถึงชาวฟิลิปปี 4:6-7 บอกเราว่า “อย่ากระวนกระวายใจถึงสิ่งใดเลย จงทูลพระเจ้าให้ทรงทราบถึงความปรารถนาทุกอย่างของท่านโดยคำอธิษฐาน การวอนขอพร้อมด้วยการขอบพระคุณ แล้วสันติสุขของพระเป็นเจ้าซึ่งเกินสติปัญญาจะเข้าใจได้นั้น จะคุ้มครองดวงใจและความคิดของท่านไว้ในพระคริสตเยซู” ถ้าคุณต้องการตัวอย่างของการอธิษฐานภาวนา ให้คุณอ่าน พระคัมภีร์ มัททิว 6:9-13  ซึ่งเป็นบทอธิษฐานภาวนาที่พระเยซูเจ้าทรงสอน  นั่นคือ “บทข้าแต่พระบิดา”  บทภาวนานี้เป็นตัวอย่างของการอธิษฐานภาวนาและการวอนขอที่เราควรทำ  อันได้แก่  นมัสการพระเป็นเจ้า , วางใจในพระองค์ , บอกสิ่งที่เราต้องการ , สารภาพความผิดบาปของเรา , วอนขอการปกป้องจากพระเป็นเจ้า และอื่นๆ  สวดภาวนาแบบนี้โดยใช้คำพูดจากใจของคุณเอง

วันอังคารที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์2


การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์เริ่มต้นที่ประเทศโปแลนด์เป็นประเทศแรก  แต่ก่อนหน้านี้รัฐบาลคอมมิวนิสต์ในโปแลนด์ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากในด้านการปกครอง
Edward Gierek เลขาธิการอันดับหนึ่งของพรรค Polish United Workers (คอมมิวนิสต์ PZPR) ตั้งแต่ปี 1970 ถึง 1980  เป็นผู้นำที่แท้จริงของพรรคและรัฐ  ภายใต้การนำของเขา คนในประเทศมีความสุขกับการบูมของเศรษฐกิจอย่างที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน แต่ก็สิ้นสุดลงด้วยวิกฤตที่หนักหนาที่สุดนับตั้งแต่สงคราม
ในโปแลนด์มีการจัดวันแรงงานประจำปีมีจุดประสงค์เพื่อ แสดงออกถึงการสนับสนุนของมวลชนที่มีต่อพรรคคอมมิวนิสต์ซึ่งปกครองประเทศ ตัวแทนจากบริษัทต่างๆ และโรงงานผลิต โรงเรียน มหาวิทยาลัย องค์กรทางสังคม และกองทัพ รวมทั้งนักแสดงและนักดนตรีที่มีชื่อเสียงได้ร่วมเดินและโบกมือให้กับผู้ที่มีตำแหน่งสูงในพรรคการเมืองซึ่งมองลงมาจากพลับพลา ขบวนพาเหรดได้รับการออกอากาศทางโทรทัศน์ อย่างไรก็ตาม บรรยากาศของการเฉลิมฉลองต้องถูกรบกวนด้วยข้อเท็จจริงที่ว่าบุคคลที่ไม่เข้าร่วมในขบวนพาเหรดจะประสบกับการข่มขู่คุกคามในที่ทำงาน 

 
 
ขบวนพาเหรดในวันแรงงานภายใต้เงาที่เป็นลางร้ายของพระราชวังแห่งวัฒนธรรมและวิทยาศาสตร์ (Palace of Culture and Science)

วันจันทร์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ก้อนเมฆรูปแม่พระที่ประเทศทองก้า


7 ก.พ. 2017 ประชาชนหลายคนที่อยู่บนเกาะในประเทศทองก้าทางแปซิฟิกต้อนใต้ได้เห็นและถ่ายรูปสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าเป็นรูปแม่พระบนท้องฟ้า ก้อนเมฆนี้ไม่เหมือนก้อนเมฆอื่นเพราะคงอยู่เป็นเวลานานและเด่นชัดขึ้นมากกว่าก้อนเมฆอื่นๆ

 

วันอาทิตย์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พระพรแห่งลูรดส์


อัศจรรย์ของการเคารพศีลมหาสนิท


“ในตอนนั้นพวกเขากำลังจะปิดสามเณราลัยเพราะมีสามเณรเพียงแค่ 8 คนเท่านั้น  แต่เวลานี้จำนวนสามเณรเพิ่มขึ้นเป็น 88 คน พระสังฆราชบอกผมว่าสามเณรเหล่านี้ได้เข้าร่วมการเคารพศีลมหาสนิทในชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ด้วย”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

วาทะของนักบุญฟรังซิส.เดอ.ซาลส์

ต่อไปนี้เป็นวาทะของท่านนักบุญที่จะช่วยให้เรามีความรักในพระเยซูเจ้าและแม่พระมากขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พลังอำนาจของการสวดภาวนา4

เราต้องไม่สวดภาวนาเหมือนกับ “การพร่ำบ่นคาถา” การที่ได้รับการตอบสนองต่อคำอธิษฐานภาวนาของเรานั้นไม่ได้ขึ้นอยู่กับการใช้คำพูดที่สวยหรู  และไม่มีประโยคหรือคำพูดที่เฉพาะเจาะจงเพื่อทำให้พระเป็นเจ้าทรงตอบสนองการวอนขอของเรา  ในทางตรงกันข้าม พระเยซูเจ้าตรัสว่า “เมื่อท่านอธิษฐานภาวนา  จงอย่าทำเหมือนคนต่างศาสนา  เขาคิดว่าถ้าเขาพูดมากพระเจ้าจะทรงสดับฟัง อย่าทำเหมือนเขาเลย เพราะพระบิดาทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการอะไรก่อนที่ท่านจะขอเสียอีก” (มท. 6:7-8)  การสวดภาวนาเป็นการสื่อสารกับพระเป็นเจ้า สิ่งที่ท่านต้องทำก็คือวอนขอความช่วยเหลือจากพระองค์ สดุดีที่ 107 28-30 เตือนเราว่า “เมื่อพวกเขาร้องขอต่อพระเป็นเจ้าในความทุกข์ยากของพวกเขา  พระองค์ก็ทรงนำพวกเขาออกมาจากความทุกข์นั้น พระองค์ทรงทำให้พายุอ่อนกำลังลง  ทรงทำให้คลื่นในทะเลเงียบสงบ แล้วพวกเขาก็ยินดีเมื่อทุกสิ่งเป็นปกติ พระองค์ทรงนำพวกเขาไปสู่ที่หลบภัยตามที่พวกเขาต้องการ”การสวดภาวนามีพลังอำนาจมากยิ่งนัก

วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์1

การจัดระเบียบใหม่ของยุโรป
ภายหลังสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่สอง สหภาพโซเวียต ได้ก่อตั้งระบอบการปกครองคอมมิวนิสต์ในยุโรปตอนกลาง และยุโรปตะวันออก  การดำเนินชีวิตในสังคม การเมืองและเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศเครืออาณานิคมฝั่งตะวันออกต่างยึดเอาสหภาพโซเวียตเป็นแบบอย่าง  กระบวนการดังกล่าวเริ่มต้นขึ้นจากการสร้างการผูกขาดทางการเมืองให้กับพรรคคอมมิวนิสต์ การสร้างกองกำลังตำรวจรักษาความมั่นคง การใช้ระบบเซ็นเซอร์ และการควบคุมสื่อทุกประเภท ซึ่งสำคัญมากสำหรับการใช้โฆษณาชวนเชื่อ
สหภาพโซเวียตได้ทำให้ลัทธิคอมมิวนิสต์แพร่หลายไปยังประเทศต่างๆทั่วโลก
โปสเตอร์โฆษณาชวนเชื่อ   มีข้อความที่แปลว่า:  ‘Soviet Army, guardian of peace’ โปสเตอร์โฆษณา ตัวอักษรที่เขียน: 'กองทัพโซเวียตผู้พิทักษ์แห่งสันติภาพ'

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พลังอำนาจของการสวดภาวนา3

พลังอำนาจจากการสวดภาวนาของเรานั้น  เกิดจากพระเป็นเจ้าผู้ทรงฟังคำภาวนาของเรา  ใน 1ยอห์น 5:14-15 บอกเราว่า “ความมั่นใจของเราต่อพระเป็นเจ้ามีอยู่ว่า  ถ้าเราวอนขอสิ่งใดที่เป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์  พระองค์จะทรงฟังเรา  และถ้าเรารู้ว่าพระองค์ทรงฟังสิ่งที่เราวอนขอ ไม่ว่าเราจะวอนขอสิ่งใด  เราย่อมรู้ว่า เราจะได้รับตามที่เราวอนขอนั้น” เหตุนี้ ไม่ว่าผู้ใดจะวอนขอสิ่งใด ด้วยจุดประสงค์อันใด พระเป็นเจ้าจะทรงประทานตามวอนขอก็ต่อเมื่อสิ่งนั้นเป็นไปตามน้ำพระทัยของพระองค์เท่านั้น พระองค์อาจไม่ประทานให้ตามที่เราวอนขอเสมอไป แต่จะทรงประทานให้เพื่อประโยชน์ที่ดีและเหมาะสมที่สุดสำหรับเรา  เมื่อความปรารถนาของเราสอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระองค์ และเราจะเข้าใจเมื่อถึงเวลา  ดังนั้นเมื่อเราสวดภาวนาด้วยสุดหัวใจของเราวอนขอสิ่งที่สอดคล้องกับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า  พระองค์จะทรงตอบสนองคำภาวนาของเราอย่างแน่นอน

วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประธานาธิบดีสหรัฐกับเมดจูกอเรจ์


หลังจากท่านประธานาธิบดีได้อ่านจดหมายแล้วท่านพูดว่า เวลานี้ผมกำลังจะไปพบกับกอบาชอฟด้วยจิตใจใหม่”

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พลังอำนาจของการสวดภาวนา2


อย่าประเมินพลังอำนาจของการสวดภาวนาต่ำเกินไป  ยากอบ 5:16-18 กล่าวว่า “...คำภาวนาของผู้ชอบธรรมมีพลังอำนาจมากและมีประสิทธผล  เอลียาห์ก็เป็นคนธรรมดาเหมือนเรา  ท่านสวดาภาวนาด้วยสิ้นสุดจิตใจวอนขออย่าให้มีฝนตก  และฝนก็ไม่ตกบนแผ่นดินอิสราแอลเป็นเวลาสามปีครึ่ง  ท่านสวดภาวนาอีกครั้งหนึ่งและสวรรค์ก็ประทานฝนให้ตกลงมาทำให้แผ่นดินเกิดผลผลิตงอกงาม”  พระเป็นเจ้าทรงฟังคำภาวนาอย่างแน่นอนและทรงตอบสนองคำภาวนาเหล่านั้น
พระเยซูเจ้าทรงสอนว่า “...เราบอกความจริงแก่ท่านว่า  ถ้าท่านมีความเชื่อเพียงเท่าเมล็ดมัสตาดเล็กๆ  ท่านจะสามารถย้ายภูเขา จากที่นี่ไปที่นั่น และมันก็จะย้าย  ไม่มีสิ่งใดที่เป็นไปไม่ได้สำหรับท่าน” (มท. 17:20) และ 2 โครินทร์ 10:4-5 บอกเราว่า “อาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธของโลกนี้ ตรงกันข้าม  พวกมันเป็นอาวุธจากสวรรค์ที่ทำลายอำนาจของศัตรู  เราทำลายการโต้เถียงและการโอ้อวดทุกชนิดที่ต่อสู้กับความรู้ของพระเป็นเจ้า  และเราทำลายความสงสัยในความคิด ทำให้มันเชื่อฟังพระคริสตเจ้า”  พระคัมภีร์ยังกระตุ้นเตือนเราว่า “จงอธิษฐานภาวนาอยู่เสมอ  ขอพระจิตเจ้าทรงดลใจคำอธิษฐานวอนขอต่างๆทุกโอกาส  จงตื่นเฝ้า  อย่าท้อถอยที่จะวอนขอเพื่อบรรดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย” (อฟ. 6:18)

วันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

พลังอำนาจของการสวดภาวนา


               นางมอนิกาสวดภาวนาเพื่อลูกชายคนเดียวของเธอที่ดำเนินชีวิตในบาปหนัก  เธอสวดภาวนาด้วยสุดจิตใจของเธอ  เฝ้าวิงวอนพระเป็นเจ้าโปรดดลใจในออกัสตินลูกชายกลับใจ  บางครั้งเธอสวดภาวนาไปร้องไห้ไป  พระเป็นเจ้าเป็นเพียงความหวังเดียวของเธอเท่านั้น  เพราะลูกชายไม่ฟังคำเตือนของเธอเลย  เธอสวดภาวนานานเป็นเวลาหลายปี  แล้วในที่สุด  ออกัสตินก็ได้พบแสงสว่างจากพระวาจาในพระคัมภีร์ซึ่งสะดุดใจของเขา 
                 วันหนึ่งเขาได้ยินเสียงเด็กร้องเพลงว่า “หยิบขึ้นอ่าน หยิบขึ้นอ่าน”  ออกัสตินจึงหยิบพระคัมภีร์ขึ้นมาอ่านและพบตอนที่เขียนว่า “ให้เราเดินไปอย่างซื่อสัตย์ในเวลากลางวัน  อย่าเอาแต่ดื้อดึงขัดขืนและดื่มจนเมามาย  อย่าเอาแต่เสเพลและทำสิ่งที่ไม่บริสุทธิ์ อย่าทะเลาะวิวาทกันและอิจฉาริษยากัน  แต่จงมอบตนเองไว้ในพระเยซูคริสตเจ้า  และละทิ้งสิ่งที่เป็นเรื่องของเนื้อหนังและกิเลสตัณหา”
“แสงสว่างเข้ามาเปี่ยมล้นหัวใจของข้าพเจ้า  และความมืดมิดและความสงสัยทั้งหลายก็สูญสิ้นมลายไป” ออกัสตินเขียนเล่าไว้ในเวลาต่อมา
จากคนบาปออกัสตินได้กลายเป็นนักบุญผู้ยิ่งใหญ่  พระศาสนจักรประกาศให้ท่านเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร  สิ่งนี้เกิดขึ้นเพราะคำภาวนาของนักบุญมอนิกาผู้เป็นมารดา
นักบุญออกัสตินกล่าวว่า “พระเป็นเจ้าทรงรักเราแต่ละคน  ราวกับว่าพระองค์มีแต่เราเพียงคนเดียวเท่านั้น”

วันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

อนุสาวรีย์คุณพ่อการ์โล


พิธีเล็กๆแต่อบอุ่นท่ามกลางลูก เชิญหีบบรรจุร่างของคุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
สู่อนุสาวรีย์แห่งความรัก....อนุสาวรีย์คุณพ่อการ์โล เดลลา โตร์เร
>>>อ่านต่อ