พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทำนองเพลงแห่งสวรรค์มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างในรูปภาพแม่พระแห่งกัวดาลูเป  และเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในการค้นพบนั้น  บนผ้าคลุมของแม่พระมีทำนองเพลงจากตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้ที่อยู่บนผ้าคลุม  Fernando Ojeda นักวิจัยได้ทำการศึกษาตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้บนผ้าคลุม  เขาตรวจสอบทางภูมิศาสตร์ , เรขาคณิต, ดาราศาสตร์ และดนตรี (ที่สอดคล้องกับคณิตศาสตร์)  ทำให้เขาค้นพบ ทำนองเพลงแห่งสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ท่านจักต้องเป็นเครื่องหมาย

"แล้วเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้า เมื่อเราทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติและกระจายพวกเขาไปทั่วแผ่นดิน"     >>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ส.ค.2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ส.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน จงสวดภาวนามากยิ่งขึ้น พูดคุยให้น้อยลงและอนุญาติให้พระเจ้านำลูกไปสู่หนทางแห่งการกลับใจเถิด แม่จะอยู่กับลูกและแม่รักลูกเสมอ
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ส.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยความรักของแม่ , แม่ขอให้ลูกเปิดใจให้แก่สันติภาพ เปิดใจให้แก่องค์พระบุตรของแม่  เพื่อที่ในหัวใจของลูก  ความรักต่อองค์พระบุตรของแม่จะได้ขับกล่อม   เพราะสันติภาพจะดำรงอยู่ในจิตวิญญาณได้ก็ต้องมาจากความรักเท่านั้น   แม่รู้ว่าพวกลูกมีคุณความดี  แม่รู้ว่าพวกลูกมีความรัก  ความรักอันมีเมตตา  แต่ลูกของแม่อีกจำนวนมากที่ยังคงปิดใจของพวกเขา  พวกเขาคิดว่าสามารถมีสันติภาพได้โดยไม่ต้องให้ความคิดมุ่งไปที่พระบิดาสวรรค์  ผู้ทรงส่องสว่างมายังองค์พระบุตรของแม่  พระองค์ผู้ทรงอยู่กับลูกเสมอในศีลมหาสนิท   พระองค์ปรารถนาจะฟังลูกพูด  ลูกทั้งหลายของแม่, เหตุใดลูกจึงไม่พูดกับพระองค์เล่า? ชีวิตของพวกลูกแต่ละคนนั้นสำคัญและมีค่า   เพราะมันเป็นพระพรจากพระบิดาสวรรค์เพื่อให้ลูกมีชีวิตนิรันดร  เพราะฉะนั้น ลูกจงอย่าลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์และพูดกับพระองค์  
ลูกทั้งหลายของแม่, แม่รู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งลูกไม่รู้ แต่เมื่อเวลาในโลกของลูกจบสิ้นแล้ว ลูกจะได้รับคำตอบทุกอย่าง อันความรักของแม่นั้นปรารถนาให้ลูกเตรียมพร้อม ลูกทั้งหลายของแม่, จงดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกที่ดีในหัวใจต่อผู้อื่นที่ลูกพบ ความรู้สึกของสันติภาพ ความดี ความรักและการให้อภัย โดยอาศัยการสวดภาวนา การฟังพระดำรัสขององค์พระบุตรของแม่และปฏิบัติตาม  
และอีกครั้งหนึ่ง แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก สวดภาวนาสำหรับผู้ที่องค์พระบุตรของแม่ทรงเรียกพวกท่านมา จงจำไว้เสมอว่าพวกท่านต้องการคำสวดภาวนาและความรักของพวกลูก 
 
ขอขอบใจพวกลูก 

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชีวิตที่ดีสร้างจากอะไร

คนจำนวนมากมายต้องทำงานอย่างหนัก หรือยอมทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความร่ำรวย” และ “ความโด่งดัง” ซึ่งถือเป็นนิยามของ “ชีวิตที่ดี”

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กางเขนปรากฏบนท้องฟ้าที่เมดจูกอเรจ์


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2012 อันเป็นวันฉลองแม่พระเสด็จเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  ที่เมดจูกอเรจ์ เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์บนท้องฟ้า  ในวีดีโอนี้ คุณจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีก้อนเมฆก่อตัวเป็นรูปกางเขนใหญ่อยู่บนท้องฟ้า  ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าบอกว่ามันอาจเกิดจากเครื่องบินสองเครื่องบินตัดกันและไอน้ำจากเครื่องบินทำให้เกิดเมฆเป็นรูปแบบนี้  แต่ผู้ที่มีความเชื่อย่อมรู้ดีว่าแม่พระทรงประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์ทุกวันและทรงประทานสาส์นแก่โลก  การเกิดอัศจรรย์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับแม่พระที่จะส่งสาส์นมาให้แก่โลก  เมฆรูปกางเขนใหญ่นี้อยู่เป็นเวลานานมากกว่าหนึ่งชั่วโมง  ทำให้ประชาชนทุกคนเริ่มสวดภาวนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แม่พระทำนายถึงเหตุการณ์ในศตวรรษนี้

“การศึกษาแบบทางโลกจะมีส่วนทำให้กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์และนักบวชลดน้อยลง”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความลับของนรกถูกเปิดเผย

คุณพ่อกาเบรียล ยังได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเวลานั้นที่ปีศาจพูดกับอาจารย์ของท่านเกี่ยวกับนรก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพยนตร์ตัวอย่างภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง The Devil and Father Amorth  นี่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการขับไล่ปีศาจที่ทางวาติกันรับรอง  ผู้กำกับภาพยนตร์นาย William Friedkin ซึ่งเคยกำกับภาพยนตร์ The Exorcist ในปี 1973  ได้ไปท่องเที่ยวที่อิตาลีและได้พบกับคุณพ่อเอม็อธ พระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจอย่างเป็นทางการของโรม  เวลานั้นท่านอายุ 91 ปี และท่านได้ชวนให้นายวิลเลียมเข้าร่วมในพิธีขับไล่ปีศาจรายหนึ่งของท่าน  และเขาก็ตอบรับทั้งยังได้ถ่ายวีดีโอไว้และนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องดังกล่าวนี้

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กระแสเรียกของพะรสงฆ์


ในวันครบรอบ 25 ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์ ท่านได้เล่าถึงการละทิ้งความเชื่อเรื่องไม่มีพระเจ้ามาสู่ความเชื่อคาทอลิก
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อุปกรณ์ช่วยคนชราจากการวิจัยรพ. จุฬาฯ ทำวิจัยเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ (เพื่อความสะดวกสำหรับการมีพื้นที่แคบ หรือ ผู้ดูแลมีกำลังน้อย) ได้ผลวิจัยออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์นี้ น่าสนใจนะครับ
เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ไม่ว่าจะมีญาติสูงอายุในบ้าน หรือไม่ก็ตัวเราเองนั่นแหละ)  ...

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จากจดหมายของคุณพ่อปีโอ

พระสัญญาว่าจะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน ตั้งแต่เวลาที่บรรพบุรุษของเราล่วงหลับไปแล้ว ทุกสิ่งยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมดังเมื่อทรงสร้างโลก
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แม่พระทรงเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณวันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันฉลองแม่พระทรงเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
วันฉลองแม่พระเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี้ให้ความหวังแก่เราเป็นอย่างยิ่ง  แม่พระทรงงดงามในความเชื่อยิ่งนัก  ทรงประทานแก่เราทั้งแบบอย่างในการดำรงชีวิตกับพระเป็นเจ้าและการสวดภาวนาซึ่งจะทำให้เราเจริญเติบโตในพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า  เพื่อที่เราจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์  และให้เรารู้จักที่จะเสียสละตนเอง ทำกิจใช้โทษบาปและแสวงหาอาณาจักรสวรรค์นิรันดร
>>>อ่านต่อ 
 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทำไมคุณพ่อปีโอจึงได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์?


พระเยซูเจ้าทรงเลือกคุณพ่อปีโอให้เป็นมรณะสักขีที่มีชีวิต เพื่อเห็นแก่พระศาสนจักร
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บรรยากาศในเมดจูกอเรจ์

เมดจูกอเรจ์ถือได้ว่าเป็นสถานที่แสวงบุญที่มีผู้มาแสวงบุญมากที่สุดในโลกในขณะนี้ มีพระสงฆ์มากมายที่มาคอยช่วยฟังสารภาพบาป ในภาษาต่างๆ มีการกลับใจมากมาย และมีการแจกศีลมหาสนิทจำนวนเป็นล้านแผ่นต่อปี บางครั้งก็มีเหตุการณ์ประหลาด มีบางคนที่มีอาการเหมือนถูกผีสิง แต่บรรยากาศทั่วไปจะมีความสงบชวนศรัทธา

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานวอนขออย่างไรจึงจะได้รับ

บางครั้งเราอธิษฐานภาวนาวอนขอบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ได้รับ เป็นเพราะเหตุใดเล่า? อาจเป็นเพราะเราวอนขอในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือเราอาจวอนขอในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราวอนขอผิดวิธีอย่างนั้นหรือ?
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เห็นมาเลยเล่าไป


ขอนำบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งมาเสนอครับเครดิต พิมพ์ชนก พิทักษ์ชัยยะบุตร
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองการบรรยายในหัวข้อ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.45 - 10.30 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คติพจน์จีน

ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทอง ฐานะหรือชื่อเสียง แต่อยู่ที่การมีสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่แจ่มใส
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กระแสเรียกของข้าพเจ้า


ผมต้องขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ,ผมประสพความสำเร็จได้ด้วยพระคุณความช่วยเหลือของพระองค์ 
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นกประหลาดนกตัวนี้ มีชื่อว่า " นกแปรพักตร์"  หรือ.." นกแปลงโฉม" ( สุดแล้วแต่จะเรียก) พบในป่าร้อนชื้น แถบปาปัวนิวกินี ช่างภาพ 10 กว่าคน ใช้เวลา 62 วัน กว่าจะดักถ่ายคลิปนี้ได้..ดูแล้วไม่แพ้การแสดงเปลี่ยนใบหน้าที่มณฑลเสฉวนเลย  ผลงานการสร้างสรรของพระเจ้าช่างมหัศจรรย์และสวยสดงดงามจริงๆ