พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทำนองเพลงแห่งสวรรค์มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างในรูปภาพแม่พระแห่งกัวดาลูเป  และเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในการค้นพบนั้น  บนผ้าคลุมของแม่พระมีทำนองเพลงจากตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้ที่อยู่บนผ้าคลุม  Fernando Ojeda นักวิจัยได้ทำการศึกษาตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้บนผ้าคลุม  เขาตรวจสอบทางภูมิศาสตร์ , เรขาคณิต, ดาราศาสตร์ และดนตรี (ที่สอดคล้องกับคณิตศาสตร์)  ทำให้เขาค้นพบ ทำนองเพลงแห่งสวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ท่านจักต้องเป็นเครื่องหมาย

"แล้วเขาจะรู้ว่าเราคือพระเจ้า เมื่อเราทำให้พวกเขากระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติและกระจายพวกเขาไปทั่วแผ่นดิน"     >>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ส.ค.2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ส.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน จงสวดภาวนามากยิ่งขึ้น พูดคุยให้น้อยลงและอนุญาติให้พระเจ้านำลูกไปสู่หนทางแห่งการกลับใจเถิด แม่จะอยู่กับลูกและแม่รักลูกเสมอ
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ส.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยความรักของแม่ , แม่ขอให้ลูกเปิดใจให้แก่สันติภาพ เปิดใจให้แก่องค์พระบุตรของแม่  เพื่อที่ในหัวใจของลูก  ความรักต่อองค์พระบุตรของแม่จะได้ขับกล่อม   เพราะสันติภาพจะดำรงอยู่ในจิตวิญญาณได้ก็ต้องมาจากความรักเท่านั้น   แม่รู้ว่าพวกลูกมีคุณความดี  แม่รู้ว่าพวกลูกมีความรัก  ความรักอันมีเมตตา  แต่ลูกของแม่อีกจำนวนมากที่ยังคงปิดใจของพวกเขา  พวกเขาคิดว่าสามารถมีสันติภาพได้โดยไม่ต้องให้ความคิดมุ่งไปที่พระบิดาสวรรค์  ผู้ทรงส่องสว่างมายังองค์พระบุตรของแม่  พระองค์ผู้ทรงอยู่กับลูกเสมอในศีลมหาสนิท   พระองค์ปรารถนาจะฟังลูกพูด  ลูกทั้งหลายของแม่, เหตุใดลูกจึงไม่พูดกับพระองค์เล่า? ชีวิตของพวกลูกแต่ละคนนั้นสำคัญและมีค่า   เพราะมันเป็นพระพรจากพระบิดาสวรรค์เพื่อให้ลูกมีชีวิตนิรันดร  เพราะฉะนั้น ลูกจงอย่าลืมที่จะขอบพระคุณพระองค์และพูดกับพระองค์  
ลูกทั้งหลายของแม่, แม่รู้ว่าสิ่งใดจะเกิดขึ้นในภายหน้าซึ่งลูกไม่รู้ แต่เมื่อเวลาในโลกของลูกจบสิ้นแล้ว ลูกจะได้รับคำตอบทุกอย่าง อันความรักของแม่นั้นปรารถนาให้ลูกเตรียมพร้อม ลูกทั้งหลายของแม่, จงดำเนินชีวิตด้วยความรู้สึกที่ดีในหัวใจต่อผู้อื่นที่ลูกพบ ความรู้สึกของสันติภาพ ความดี ความรักและการให้อภัย โดยอาศัยการสวดภาวนา การฟังพระดำรัสขององค์พระบุตรของแม่และปฏิบัติตาม  
และอีกครั้งหนึ่ง แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก สวดภาวนาสำหรับผู้ที่องค์พระบุตรของแม่ทรงเรียกพวกท่านมา จงจำไว้เสมอว่าพวกท่านต้องการคำสวดภาวนาและความรักของพวกลูก 
 
ขอขอบใจพวกลูก 

วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ชีวิตที่ดีสร้างจากอะไร

คนจำนวนมากมายต้องทำงานอย่างหนัก หรือยอมทำทุกอย่าง เพื่อให้ได้มาซึ่ง “ความร่ำรวย” และ “ความโด่งดัง” ซึ่งถือเป็นนิยามของ “ชีวิตที่ดี”

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กางเขนปรากฏบนท้องฟ้าที่เมดจูกอเรจ์


เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2012 อันเป็นวันฉลองแม่พระเสด็จเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ  ที่เมดจูกอเรจ์ เกิดเหตุการณ์อัศจรรย์บนท้องฟ้า  ในวีดีโอนี้ คุณจะสามารถเห็นได้อย่างชัดเจนว่ามีก้อนเมฆก่อตัวเป็นรูปกางเขนใหญ่อยู่บนท้องฟ้า  ผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้าบอกว่ามันอาจเกิดจากเครื่องบินสองเครื่องบินตัดกันและไอน้ำจากเครื่องบินทำให้เกิดเมฆเป็นรูปแบบนี้  แต่ผู้ที่มีความเชื่อย่อมรู้ดีว่าแม่พระทรงประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์ทุกวันและทรงประทานสาส์นแก่โลก  การเกิดอัศจรรย์เช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับแม่พระที่จะส่งสาส์นมาให้แก่โลก  เมฆรูปกางเขนใหญ่นี้อยู่เป็นเวลานานมากกว่าหนึ่งชั่วโมง  ทำให้ประชาชนทุกคนเริ่มสวดภาวนา

วันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แม่พระทำนายถึงเหตุการณ์ในศตวรรษนี้

“การศึกษาแบบทางโลกจะมีส่วนทำให้กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์และนักบวชลดน้อยลง”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ความลับของนรกถูกเปิดเผย

คุณพ่อกาเบรียล ยังได้เล่าให้เราฟังเกี่ยวกับเวลานั้นที่ปีศาจพูดกับอาจารย์ของท่านเกี่ยวกับนรก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ภาพยนตร์ตัวอย่างภาพยนตร์ตัวอย่างเรื่อง The Devil and Father Amorth  นี่เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับการขับไล่ปีศาจที่ทางวาติกันรับรอง  ผู้กำกับภาพยนตร์นาย William Friedkin ซึ่งเคยกำกับภาพยนตร์ The Exorcist ในปี 1973  ได้ไปท่องเที่ยวที่อิตาลีและได้พบกับคุณพ่อเอม็อธ พระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจอย่างเป็นทางการของโรม  เวลานั้นท่านอายุ 91 ปี และท่านได้ชวนให้นายวิลเลียมเข้าร่วมในพิธีขับไล่ปีศาจรายหนึ่งของท่าน  และเขาก็ตอบรับทั้งยังได้ถ่ายวีดีโอไว้และนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์สารคดีเรื่องดังกล่าวนี้

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กระแสเรียกของพะรสงฆ์


ในวันครบรอบ 25 ปีของการบวชเป็นพระสงฆ์ ท่านได้เล่าถึงการละทิ้งความเชื่อเรื่องไม่มีพระเจ้ามาสู่ความเชื่อคาทอลิก
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อุปกรณ์ช่วยคนชราจากการวิจัยรพ. จุฬาฯ ทำวิจัยเรื่องการเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุ (เพื่อความสะดวกสำหรับการมีพื้นที่แคบ หรือ ผู้ดูแลมีกำลังน้อย) ได้ผลวิจัยออกมาเป็นสิ่งประดิษฐ์นี้ น่าสนใจนะครับ
เรากำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ (ไม่ว่าจะมีญาติสูงอายุในบ้าน หรือไม่ก็ตัวเราเองนั่นแหละ)  ...

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2561

จากจดหมายของคุณพ่อปีโอ

พระสัญญาว่าจะเสด็จมานั้นอยู่ที่ไหน ตั้งแต่เวลาที่บรรพบุรุษของเราล่วงหลับไปแล้ว ทุกสิ่งยังคงเป็นอยู่เหมือนเดิมดังเมื่อทรงสร้างโลก
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2561

แม่พระทรงเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณวันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันฉลองแม่พระทรงเข้าสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
วันฉลองแม่พระเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี้ให้ความหวังแก่เราเป็นอย่างยิ่ง  แม่พระทรงงดงามในความเชื่อยิ่งนัก  ทรงประทานแก่เราทั้งแบบอย่างในการดำรงชีวิตกับพระเป็นเจ้าและการสวดภาวนาซึ่งจะทำให้เราเจริญเติบโตในพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า  เพื่อที่เราจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์  และให้เรารู้จักที่จะเสียสละตนเอง ทำกิจใช้โทษบาปและแสวงหาอาณาจักรสวรรค์นิรันดร
>>>อ่านต่อ 
 

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561

ทำไมคุณพ่อปีโอจึงได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์?


พระเยซูเจ้าทรงเลือกคุณพ่อปีโอให้เป็นมรณะสักขีที่มีชีวิต เพื่อเห็นแก่พระศาสนจักร
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2561

บรรยากาศในเมดจูกอเรจ์

เมดจูกอเรจ์ถือได้ว่าเป็นสถานที่แสวงบุญที่มีผู้มาแสวงบุญมากที่สุดในโลกในขณะนี้ มีพระสงฆ์มากมายที่มาคอยช่วยฟังสารภาพบาป ในภาษาต่างๆ มีการกลับใจมากมาย และมีการแจกศีลมหาสนิทจำนวนเป็นล้านแผ่นต่อปี บางครั้งก็มีเหตุการณ์ประหลาด มีบางคนที่มีอาการเหมือนถูกผีสิง แต่บรรยากาศทั่วไปจะมีความสงบชวนศรัทธา

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2561

อธิษฐานวอนขออย่างไรจึงจะได้รับ

บางครั้งเราอธิษฐานภาวนาวอนขอบางสิ่งบางอย่างแต่ก็ไม่ได้รับ เป็นเพราะเหตุใดเล่า? อาจเป็นเพราะเราวอนขอในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือเราอาจวอนขอในสิ่งที่ถูกต้องแต่เราวอนขอผิดวิธีอย่างนั้นหรือ?
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2561

เห็นมาเลยเล่าไป


ขอนำบทความที่น่าสนใจชิ้นหนึ่งมาเสนอครับเครดิต พิมพ์ชนก พิทักษ์ชัยยะบุตร
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561

10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามองการบรรยายในหัวข้อ 10 เทคโนโลยีที่น่าจับตามอง (10 Technologies to Watch)” ในงาน NSTDA Investors’ Day 2018 ที่จัดขึ้นภายใต้งาน Thailand Tech Show 2018 โดย ดร.ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม 2561 เวลา 9.45 - 10.30 น. ณ ห้องภิรัช ฮอลล์ 2 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ

วันพุธที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2561

คติพจน์จีน

ความสุขที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การมีเงินทอง ฐานะหรือชื่อเสียง แต่อยู่ที่การมีสุขภาพที่ดี มีจิตใจที่แจ่มใส
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2561

กระแสเรียกของข้าพเจ้า


ผมต้องขอบพระคุณพระเป็นเจ้าสำหรับทุกสิ่งทุกอย่าง ,ผมประสพความสำเร็จได้ด้วยพระคุณความช่วยเหลือของพระองค์ 
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2561

นกประหลาดนกตัวนี้ มีชื่อว่า " นกแปรพักตร์"  หรือ.." นกแปลงโฉม" ( สุดแล้วแต่จะเรียก) พบในป่าร้อนชื้น แถบปาปัวนิวกินี ช่างภาพ 10 กว่าคน ใช้เวลา 62 วัน กว่าจะดักถ่ายคลิปนี้ได้..ดูแล้วไม่แพ้การแสดงเปลี่ยนใบหน้าที่มณฑลเสฉวนเลย  ผลงานการสร้างสรรของพระเจ้าช่างมหัศจรรย์และสวยสดงดงามจริงๆ