พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วัคซืนป้องกันวิญญาณ


วิธีนี้จะทำให้เราสามารถหยุดยั้งหายนภัยต่างๆรวมทั้งสงครามและโคโรน่าไว้รัสโควิด – 19 ด้วย นี่คือวัคซีนฝ่ายจิตวิญญาณของเรา
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

a Catholic “Hero"

“ฮีโร่ของผมในเดือนนี้คือเด็กหนุ่มชาวโปแลนด์คนนี้แหละ ที่มีชื่อว่า Jakub Baryła อายุแค่ 15 ปี"
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

มาเรียนโตเนีย ซามา

ขาของเธออยู่ในสภาพเช่นนั้นเป็นเวลานานถึง 57 ปี และต้องนอนอยู่บนเตียงตลอดเวลา สภาพขาที่งอของทำให้เธอดูเหมือนกับขาของพระเยซูขณะที่ถูกตรึงอยู่บนไม้กางเขน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สถิติการเสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ


1. เสียชีวิตจากการทำแท้ง
2. โรคหัวใจ
3. มะเร็ง
4. ขาดอาหาร
5. โรคทางเดินหายใจ
6. โรคสมองเสื่อม
7. โรคเบาหวาน
8. อุบัติเหตุทางถนน
9. โรคตับ
10. วัณโรค
11. โควิด-19
12. การฆ่าตัวตาย
13. โรคหวัดตามฤดูกาล

วันอาทิตย์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 25 ก.ค. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ในช่วงเวลาที่ปราศจากสันติภาพนี้, ปีศาจกำลังเก็บเกี่ยววิญญาณมากมายเพื่อลากพวกเขาไปกับมัน แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนาเสมอ, เพื่อที่ลูกจะได้ค้นพบพระเจ้าแห่งความรักและความหวัง  
          ลูกน้อยทั้งหลาย, จงถือกางเขนไว้ในมือของลูก, จะได้เป็นกำลังใจแก่ลูกให้มีความรักที่จะชนะเสมอ, สำหรับช่วงเวลานี้ที่กางเขนและความเชื่อถูกปฏิเสธ พวกลูกเป็นภาพสะท้อนและเป็นแบบอย่างด้วยการดำเนินชีวิตที่มีความเชื่อและความหวังซึ่งมีชีวิตชีวา   แล้วโลกใหม่แห่งสันติภาพก็จะเป็นไปได้
          แม่มาอยู่กับลูกและแทรกแซงช่วยเหลือพวกลูกเบื้องพระพักตร์องค์พระบุตรเยซูของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระวิหารของกองทัพรัสเซีย

ชื่อเต็มของวิหารแห่งนี้ในภาษาอังกฤษคือ The Resurrection of Christ Cathedral (วิหารแห่งการกลับฟื้นคืนพระชนม์ชีพของพระคริสตเจ้า)
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วิญญาณในไฟชำระร้องขอพระโลหิตศักดิ์สิทธิ์


"พระโลหิต, พระโลหิต, บราเดอร์เอ๋ย, นี่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เราได้รับการบรรเทา!"
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ต้นพบไม้กางเขนโบราณในปากีสถาน


ค้นพบไม้กางเขนอายุ 1,200 ปี บ่งชี้ว่าคริสตศาสนาอยู่ที่นี่ก่อนที่อิสลามจะเข้ามา
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นักบุญของผู้เจ็บป่วย

“แต่คุณไม่รู้หรือว่า แต่ละย่างก้าวของผม, ผมสามารถช่วยเหลือวิญญาณได้?
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เราจะมีความสุขขณะที่คนอื่นมีความทุกข์ได้หรือ?

พระจิตของพระเจ้าตรัสว่า “เจ้าคนชั่ว เจ้าอยู่เป็นสุขได้อย่างไร ขณะที่พี่น้องเพื่อนมนุษย์ของเจ้ามีความทุกข์ร้อน?
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การรักษาความบริสุทธิ์

ความบริสุทธิ์อันศักดิ์สิทธิ์นั้นเป็น ราชินีแห่งคุณธรรมทั้งปวง, เป็นคุณธรรมของเหล่าทูตสวรรค์ คุณธรรมความบริสุทธิ์เป็นอัญมณีล้ำค่าของผู้ที่ครอบครองมัน เขาจะกลายเป็นเหมือนเทวดาของพระเจ้าในสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เล่ห์กลของศัตรู

 

           พระดำรัสของพระสันตะปาปาปีโอที่ 12, วันที่ 12 ตุลาคม 1952:
           "อย่าถามว่าศัตรูคือใคร? หรือสวมเสื้อผ้าอะไร? มันจะพบได้ทุกแห่งและในท่ามกลางผู้คนทุกหมู่เหล่า มันมีทั้งความรุนแรงและความฉลาด ในศตวรรษที่ผ่านมา, มันพยายามสลายสติปัญญา, คุณธรรมและ ความเป็นเอกภาพของสังคมในพระกายลึกลับของพระคริสต์ มันล่อลวงมนุษย์ให้แสวงหาธรรมชาติโดยปราศจากพระหรรษทานของพระเจ้า, แสวงหาเหตุผลโดยปราศจากความเชื่อ, แสวงหาเสรีภาพโดยปราศจากอำนาจหน้าที่ และในบางครั้งก็แสวงหาอำนาจหน้าที่โดยปราศจากเสรีภาพ มันเป็น 'ศัตรู' ที่ชัดเจนขึ้นเรื่อยๆในเวลาที่ศิลธรรมค่อยๆหายไป อันยังความประหลาดใจ ในตอนแรก มันล่อลวงว่า พระคริสต์นั้นยอมรับได้ แต่ไม่ยอมรับพระศาสนจักร! หลังจากนั้นมันล่อลวงว่า: พระเจ้านั้นยอมรับได้ แต่ไม่ยอมรับพระคริสต์! ในที่สุดก็มีเสียงตะโกนอันน่ารังเกียจว่า: พระเจ้าตายแล้วและแม้กระทั่งพระเจ้าไม่เคยมีตัวตนเลย! ดูเถิด เวลานี้มีความพยายามที่สร้างโครงสร้างของโลกขึ้นบนพื้นฐานซึ่งเราไม่ลังเลใจเลยที่จะระบุว่าเป็นสาเหตุหลักของการคุกคามที่แขวนอยู่เหนือมนุษยชาตินั่นคือ: เศรษฐกิจที่ไม่มีพระเจ้า, กฎหมายที่ไม่มีพระเจ้า, การเมืองโดยไม่มีพระเจ้า
           “ศัตรูยึดมั่นในตัวเองและมุ่งมั่นที่จะทำให้พระคริสต์เป็นคนแปลกหน้าในครอบครัว, แปลกหน้าในกิจกรรมทางกฎหมายและในด้านสติปัญญาในหมู่ชน ที่ซึ่งกำลังตัดสินใจว่าจะสร้างสันติภาพหรือสงคราม
           "ศัตรูตัวนี้กำลังทำลายล้างโลกด้วยการคุกคามกดขี่และด้วยการแสดงโชว์ต่างๆที่ทำลายความสุภาพเรียบร้อยในเยาวชนและหญิงสาวและทำลายความรักระหว่างคู่สมรส"
 

วันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การจัดหมวดหมู่ปีศาจ

พระสงฆ์ชื่อ เซบาสเตียน มิเชลลิส( Sebastien Michaelis ) เขียนหนังสือ Admirable History ที่มีการจำแนกปีศาจตามที่ปีศาจชื่อ Berith บอกแก่ท่าน  ในเวลาที่ท่านทำพิธีขับไล่ปีศาจออกจากแม่ชีผู้หนึ่ง
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

กลยุทธ์ของปีศาจคือการแบ่งแยก

เมื่อใรก็ตามที่เราเห็นการแบ่งแยกเกิดขึ้นในโลก โดยเฉพาะการแบ่งเป็นกลุ่มหนึ่งในสังคมกับอีกกลุ่ม เราสามารถยืนยันได้ว่าปีศาจอยู่เบื้องหลังของเหตุการณ์นี้
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ผู้รับใช้ของพระเจ้าทาเคชิ นากาอิ


พระศาสนจักรคาทอลิกแห่งญี่ปุ่นกำลังดำเนินเรื่องให้คุณหมอนากาอิเป็นบุญราศี แต่สำหรับชาวนางาซากิ เขาคนนี้เป็นที่รู้จักในนาม “นักบุญแห่งอูรากามิ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การรักร่วมเพศเป็นที่รังเกียจของพระเจ้า


เพราะบาปนี้, เมืองห้าเมืองจึงถูกทำลายโดยการพิพากษาตามพระยุติธรรมของเรา ที่ไม่อาจทนต่อความผิดบาปของพวกเขาได้อีกต่อไป ..
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระแห่งซานนิโคลัส (1983-1990)


ก่อนหน้านี้, โลกได้รับความรอดโดยอาศัยสำเภาของโนอาห์ ทุกวันนี้สำเภาคือพระมารดาของเรา โดยอาศัยพระนาง, วิญญาณจะได้รับความรอด
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

เจ้าอาวาสแห่งอารส์และปีศาจ

ปีศาจเป็นสิ่งมีชีวิตที่มีตัวตน, ไม่ใช่เป็นเพียงความคิดในจินตนาการเท่านั้น และเป็นความจริงอีกเช่นเดียวกันว่า ปีศาจกำลังทำงานแห่งความชั่วร้ายของมันในโลกอย่างซ่อนเร้นเป็นส่วนใหญ่; แต่ก็มีไม่น้อยที่บางครั้งมันได้รับอนุญาตจากพระเจ้าให้ทำสิ่งชั่วร้ายแก่บุคคลบางคนอย่างเปิดเผย
>>>อ่านต่อ


วันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ

เราควรปฏิบัติคุณธรรมความถ่อมตนอย่างใดอย่างหนึ่งทุกวัน
หรือใช้คำพูดที่แสดงความถ่อมตนจากใจจริง
คำพูดที่ทำให้เราต่ำต้อยเหมือนคนรับใช้
และคำพูดที่ให้บริการแก่ผู้อื่น
ทั้งในบ้านและโลกภายนอกด้วย
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ -

วันพฤหัสบดีที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

การมีชีวิตในโลกอย่างมีความหมาย

 คริสตชนที่ดีจะพยายามรักษาวิญญาณของตนให้รอด การที่เขาแน่ใจว่าตนได้รับความรอดจะทำให้เขาเป็นคนที่มีความสุขและพอใจเสมอ พวกเขาได้ลิ้มรสความสุขในสวรรค์ล่วงหน้าแล้ว และพวกเขาจะมีความสุขชั่วนิรันดร
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ตุรกีจะเปลี่ยนวิหารเซนต์โซเฟียให้เป็นมัสยิด

              อิสตันบุล, ตุรกี (AsiaNews) – ทางการตุรกีมีแผนที่จะเปลี่ยนวิหารโซเฟีย(Hagia Sophia)ซึ่งในอดีตเคยเป็นวิหารสำคัญของคริสตชนสร้างโดยจักรพรรดิคอนสแตนติน ให้กลายเป็นมัสยิดสำหรับชาวอิสลามใช้ทำการละหมาด แผนการณ์นี้จะทำให้เกิดความชัดแย้งระหว่างคริสตชนและอิสลามขึ้นมาได้ พระอัยกาบาร์โทโลมิว แห่งพระศาสนจักรตะวันออก(ออร์โธดอกซ์) ได้กล่าวในระหว่างพิธีมิสซาฉลองนักบุญอัครสาวกว่า
              วิหารเซนต์โซเฟียถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์, เป็นศูนย์กลางซึ่งทำให้พระศาสนจักรตะวันตกและตะวันออกมาบรรจบพบกัน ในการเปลี่ยนวิหารให้เป็นมัสยินนั้นจะแยกโลกทั้งสองออกจากกัน มันเป็นเรื่องบ้าบอในการทำเช่นนั้น วิหารเซนต์โซเฟียไม่ใช่เป็นของประเทศที่เป็นเจ้าของเท่านั้น แต่เป็นของมนุษยชาติทั้งมวล ประชาชนชาวตุรกีมีความรับผิดชอบอันยิ่งใหญ่ที่จะต้องรักษาอนุสรณ์สถานทางประวัติศาสตร์นี้ไว้
              ปัจจุบัน วิหารเซนต์โซเฟีย ถูกใช้เป็นพิพิทธภัณฑ์ ในปี 2013, นาย BülentArınc (รองนายกรัฐมนตรี) เคยปรึกษากับนายกที่จะเปลี่ยนวิหารเซนต์โซเฟียเป็นมัสยิดมาครั้งหนึ่งแล้ว และในครั้งนั้นนาย Tayip Erdogan (นายกรัฐมนตรี)เตือนว่ามัสยิด Blue Mosque ที่มีชื่อเสียงซึ่งอยู่ตรงข้ามกับวิหารเซนต์โซเฟียก็ยังว่างเปล่าเช่นกัน

วันอังคารที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

วันฉลองมรณสักขีรุ่นแรกแห่งกรุงโรม

                "พระเจ้าข้า, ข้าพเจ้าทั้งหลายขอถวายผลแรกแห่งพระศาสนจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยโลหิตแห่งมรณสักขี ข้าพเจ้าทั้งหลายวอนขอต่อพระองค์ โดยอาศัยความกล้าหาญเด็ดเดี่ยวของบรรดามรณสักขีเหล่านี้, ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายมีความเข้มแข็งต่อการเบียดเบียนและต่ออุปสรรคในชีวิตและได้ชื่นชมยินดีในชัยชนะของผู้สัตย์ซื่อในความรักต่อพระองค์ ข้าพเจ้าวอนขอทั้งนี้, โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า, องค์พระผู้เป็นเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย, พระบุตรของพระองค์, ผู้ทรงดำรงชีพและเสวยราชย์ร่วมกับพระองค์, พร้อมกับพระจิต, พระเจ้าหนึ่งเดียวเป็นนิจกาล"
                – รูปภาพของบรรดามรณสักขีกำลังเดินเข้าสู่ลานกีฬาโคโลเซี่ยม  และคำภาวนาเนื่องในวันฉลองบรรดามรณสักขีรุ่นแรกของพระศาสนจักรแห่งกรุงโรม (30 มิถุนายน) ภาพนี้วาดโดย Léon-François Benouville เสร็จสมบูรณ์ในปี ค.ศ. 1855 เวลานี้ถูกตั้งแสดงใน Musée d'Orsay ในกรุงปารีส ผมรู้สึกประทับใจกับภาพวาดนี้มาก และยืนอยู่ต่อหน้ามันสักครู่เพื่อไตร่ตรองถึงความเข้มแข็งของมรณสักขีผู้ยอมพลีชีพของตนเพื่อยืนยันความเชื่อต่อพระเยซูเจ้า และคิดถึงความกล้าหาญและความรักความเมตตาที่พวกเราต้องมีในฐานะคริสตชนที่อยู่ในโลกนี้ ซึ่งบ่อยครั้งได้รับการเบียดเบียนเนื่องจากพระวรสาร

วันจันทร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระศาสนจักรกับประสบการณ์ใกล้ตาย

ข้าพเจ้าเองก็ไม่สามารถบอกคุณถึงความสุขและความอภิรมย์ยินดีที่หวานชื่นที่ข้าพเจ้าได้มีประสบการณ์ณ.ที่นั้น
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

คุณพ่อบอสโกพูดกับเยาวชนเกี่ยวกับพระแม่มารีย์


เมื่อใดก็ตามที่ลูกต้องการได้รับพระหรรษทาน ให้ลูกสวดภาวนาซ้ำๆหลายครั้งว่า: "พระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน, โปรดภาวนาเพื่อเราเทอญ”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

แม่พระช่วยชายหนุ่มให้รอดพ้นจากปีศาจ

“ผู้ใดก็ตามเสียชีวิตขณะที่สวมเสื้อจำพวกนี้ จะไม่ต้องทนทุกข์ทรมานในไฟนิรันดรเป็นอันขาด เสื้อจำพวกนี้เป็นเครื่องหมายแห่งความรอด เป็นเครื่องป้องกันในยามอันตราย เป็นคำสัญญาแห่งการปกป้องพิเศษ”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

ความลับในกิจการงานของนักบุญโดมินิก


           นักบุญโดมินิกมีความกระตือรือร้นอย่างมากในภารปฏิบัติกิจการอภิบาลประชาชนของท่าน อะไรคือความลับที่ทำให้ท่านทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้สำเร็จ? เช่น ความกระตือรือร้นในการศึกษา, การสวดภาวนาอย่างดื่มด่ำ, การเทศนศ์สอนอย่างร้อนรน, การริเริ่มกิจการทุกด้านของชีวิตพระสงฆ์นักบวชในคณะของท่าน, การทำงานร่วมกันอย่างแข็งขันในการต่อสู้กับเฮเรติกในเวลานั้น, และความศรัทธาอันแรงกล้าของท่านต่อพระแม่มารีย์ กิจการต่างๆเหล่านี้ได้เป็นแสงสว่างให้แก่พระศาสนจักรในสมัยต่อๆมาจนถึงปัจจุบันนี้
            นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขนกล่าวว่า “มีคนเพียงไม่กี่คนที่สามารถบรรลุถึงระดับดังกล่าวได้ อย่างไรก็ตาม, มีบางคนที่ประสบความสำเร็จ, โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคคลที่คุณธรรมและจิตวิญญาณของเขาถูกส่งต่อไปยังบรรดาลูกศิษย์ของเขา พระเจ้าทรงประทานผู้ที่เป็นหัวหน้าครอบครัวและทำให้บังเกิดผลแรกแห่งจิตวิญญาณของเขา, ทรงประทานคลังสมบัติและเกียรติอันสง่างามแก่เขา โดยทรงประทานลูกศิษย์, ผู้ซึ่งยอมรับกฎระเบียบและจิตวิญญาณของเขาไว้, ให้มีจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆ”

วันพฤหัสบดีที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

พระพักตร์ศักดิ์สิทธิ์แห่งลุกกา

              นักวิทยาศาสตร์จากสถาบัน National Institute for Nuclear Physics ในเมืองฟลอเรนส์ของอิตาลี ได้ใช้การตรวจอายุของวัตถุด้วยคาร์บอนกัมมันตรังสี (radiocarbon) กับรูปแกะสลักไม้กางเขนซึ่งมีพระเยซูถูกตรึงอยู่ และพบว่ามีอายุระหว่างปี ค.ศ. 770 ถึง 880
              การศึกษานี้จัดทำโดยทางอาสนวิหารแห่งลุกกา(Cathedral of Lucca) ในโอกาสครบรอบ 950 ปีของอาสนวิหาร ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 12 รูปแกะสลักไม้กางเขนนี้มีชื่อว่า “Holy Face of Lucca,” ผู้คนทั่วยุโรปในยุคกลางมีความศรัทธาในพระรูปนี้ ผู้แสวงบุญจะหยุดอยู่ที่กำแพงเมืองทัสคานี ระหว่างการเดินทางจากเมืองแคนตาเบอรีไปยังกรุงโรม
             การศึกษาทางวิทยาศาสตร์นี้ได้ยืนยันในประวัติศาสตร์และธรรมประเพณีคาทอลิกที่กล่าวว่า ไม้กางเขนได้มาถึงเมืองลุกกาตอนปลายศตวรรษที่ 8 มีความเชื่อว่าพระรูปนี้ถูกแกะสลักโดยนิโคเดมัส
             รูปแกะสลักไม้กางเขนมีอายุไม่ต่ำกว่า 1,140 ปี ปัจจุบันอยู่ที่อาสนวิหารลุกกาแห่งเซนต์มาร์ติน(the Lucca Cathedral of St. Martin)

วันพุธที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563

นักบุญเอลิซาเบธ แห่งพระตรีเอกภาพ


อลิซาเบธได้รับแรงบันดาลใจอย่างมากมายจากนักบุญเทเรซาแห่งลิซิเออร์ โดยเฉพาะจากข้อเขียนของนักบุญเทเรซา
>>>อ่านต่อ