พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันเสาร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2565

นพวารนักบุญโยเซฟ


ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟผู้น่ารักยิ่ง, โปรดมองข้าพเจ้าในฐานะลูกของท่านคนหนึ่งด้วยเถิด โปรดปกป้องข้าพเจ้าจากการคุกคามของศัตรูซึ่งมองไม่เห็นหรือมองเห็นก็ตาม โปรดช่วยเหลือข้าพเจ้าในเวลาที่จำเป็น โปรดปลอบโยนข้าพเจ้าในช่วงเวลาที่ขมขื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเวลาใกล้ตาย  
โปรดทูลองค์พระผู้ไถ่เพื่อข้าพเจ้า ผู้ที่ท่านได้อุ้มไว้ในอ้อแขน และโปรดทูลต่อพระนางพรหมจารีย์มารีย์,ภริยาผู้พระทัยดีของท่านเพื่อข้าพเจ้าด้วย
โปรดวอนขอพระหรรษทานที่จะนำข้าพเจ้าไปสู่ความรอด โปรดให้ข้าพเจ้าเป็นหนึ่งในบรรดาผู้ที่ท่านรัก ข้าพเจ้าขออยู่ภายใต้การอุปถัมภ์ของท่าน
อาแมน 
❤️

วันพฤหัสบดีที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2565

แม่พระวิ่งไปหาพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับคืนพระชนม์


 
แม่พระทรงยินดียิ่งนักที่ได้เห็นพระบุตรที่ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์แล้ว! นี่เป็นประเพณีที่สวยงามในเมืองซัลโมนาของอิตาลี เมื่อแม่พระทรงเห็นพระเยซูแต่ไกล เสื้อคลุมสีดำแห่งการไว้ทุกข์ของพระนางก็ตกลงมา และนกพิราบ 12 ตัวโบยบินเพื่อแสดงความสุขของพระนาง พระเจ้าได้ทรงกลับเป็นขึ้นมาจากความตายแล้ว! ไม่ต้อวสงสัยเลยว่าพระนางมารีย์พรหมจารีจะต้องรู้สึกปีติยินดีมากสักเพียงใดเมื่อได้ยินเรื่องการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซู? นี่เป็นประเพณีปัสกาที่พยายามที่จะสะท้อนถึงเหตุการณ์ต่างๆในช่วงเวลานี้  

วันพุธที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 เม.ย.2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่กำลังมองดูลูกทั้งหลายและแม่มองเห็นพวกลูกกำลังหลงทางไป ด้วยเหตุนี้แม่จึงร้องเรียกพวกลูกว่า จงกลับมาหาพระเจ้า,หันกลับมาสู่การสวดภาวนา แล้วพระจิตเจ้าจะทรงเติมเต็มพวกลูกด้วยความรักของพระองค์ซึ่งให้ความชื่นชมยินดีแก่หัวใจ ความหวังจะเจริญขึ้นในลูก,เพื่ออนาคตที่ดีขึ้นของลูกด้วย แล้วลูกจะกลายเป็นพยานแห่งความชื่นชมยินดีแห่งพระเมตตาของพระเจ้าในตัวลูกเองและในผู้คนที่แวดล้อมลูก  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันจันทร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2565

บทเทศน์ปัสกาของพระสันตะปาปาคลีเมนต์


พระสันตะปาปานักบุญคลีเมนต์แห่งโรมมองว่าการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์เป็นเครื่องหมายของการเนรมิตสร้าง การเนรมิตสร้างของพระเจ้ากระทำผ่านอำนาจแห่งการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสต์ ในสมณสาส์น First Clement 24, 27, 42 พระองค์เขียนว่า:  

ทั้งกลางวันและกลางคืนประกาศถึงการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระคริสต์ กลางคืนนำเราสู่การนอนหลับและกลางวันก็เกิดขึ้น กลางวันจากไปอีกครั้งและกลางคืนก็มาถึง ให้เราดูผลของแผ่นดินว่าการหว่านเมล็ดพืชเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้หว่านออกไปหว่านเมล็ดพืชลงบนดิน โดยการกระจายเมล็ดไปเช่นนี้ แม้เมล็ดจะแห้งและเปลือยเปล่า,แต่เมื่อตกลงบนแผ่นดินโลก มันก็จะค่อยๆสลายไป จากการเสื่อมสลายนั้น,พลังอำนาจอันยิ่งใหญ่แห่งพระญาณเอื้ออาทรของพระเจ้าก็ทำให้เมล็ดกลับฟื้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่ง และจากเมล็ดหนึ่ง,หลายๆเมล็ดก็เกิดขึ้นและเกิดผล….เมื่อมีความหวังเช่นนี้,ให้จิตวิญญาณของเราผูกพันกับพระองค์ผู้ทรงสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์ และทรงพระยุติธรรมในการพิพากษาของพระองค์ พระองค์ผู้ทรงบัญชาเราไม่ให้พูดมุสา พระองค์จะไม่ทรงพูดมุสายิ่งกว่าหรอกหรือ…บรรดาอัครสาวกได้ประกาศพระวรสารแก่เรา,โดยได้รับมอบหมายจากพระเยซูคริสตเจ้า พระเยซูคริสตเจ้าทรงทำเช่นนั้นโดยได้รับมอบหมายจากพระเจ้า ดังนั้น,พระคริสต์จึงถูกส่งออกไปโดยพระเจ้า และเหล่าอัครสาวกถูกส่งออกไปโดยพระคริสต์ การได้รับมอบหมายทั้งสองนี้จึงถูกทำให้เป็นระเบียบตามพระประสงค์ของพระเจ้า ด้วยเหตุนี้ เมื่อบรรดาอัครสาวกได้รับคำสั่งจากพระคริสต์,จึงได้ไปประกาศพระวรสาร และพวกเขาได้รับการยืนยันอย่างเต็มที่จากการฟื้นคืนพระชนม์ขององค์พระเยซูคริสต์,พระเจ้าของเรา และได้รับการสถาปนาในพระวจนะของพระผู้เป็นเจ้า,ด้วยความมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมในพระจิตเจ้า,พวกเขาจึงออกไปประกาศว่าพระอาณาจักรของพระผู้เป็นเจ้าอยู่ใกล้แล้ว

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2565

บทเทศน์ปัสกาของนักบุญยอห์น คริสซอสโตม


ความตายเอ๋ย, เหล็กในของเจ้าอยู่ที่ไหน?, โอ้ นรกเอ๋ย, ชัยชนะของเจ้าอยู่ที่ไหน? พระคริสต์ทรงกลับเป็นขึ้นมาแล้วและคูหาก็ว่างเปล่าไร้ผู้ตาย!
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2565

พระเยซูเจ้าประทานโอกาสครั้งสุดท้ายแก่สตาลิน


สตาลินยังเป็นหนึ่งในผู้ก่อให้เกิดการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในยุคของเรา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2565

การหาอายุของผ่าห่อพระศพแห่งตูริน


วิธีการทางเอ็กซเรย์ของ De Caro และทีมงานทำให้เราได้วิธีใหม่ในการหาอายุของผ้าห่อพระศพแห่งตูรินซึ่งน่าจะถูกต้องแม่นยำมากกว่า
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565

ผ้าห่อพระศพแห่งตูริน


ทุกอย่างจะเกิดขึ้นใน “เวลาเพียงเสี้ยววินาที” ด้วย”พลังอำนาจ” คือพลังงานที่เกิดจากการฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูคริสตเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2565

แม่พระประจักษ์ในประเทศไทย


จากคำบอกเล่าของผู้ที่เห็นแม่พระบอกว่าแม่พระแต่งพระองค์ด้วยชุดขาวยาวถึงพระบาท คาดสะเอวด้วยผ้าสีฟ้า
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2565

คำทำนายของแม่พระแห่งลาซาแล็ต


รัฐบาลของทุกประเทศจะมีความคิดและแผนการณ์แบบเดียวกันหมด นั่นคือการแยกตัวและอยู่ห่างไกลจากหลักคำสอนของศาสนา เพื่อเปิดทางให้กับลัทธิวัตถุนิยม,ลัทธิอเทวนิยม,ลัทธิปีศาจ,และความชั่วช้าทุกชนิด....เพราะความไร้ระเบียบและความรักในความสุขทางกามรมณ์จะแพร่กระจายไปทั่วโลก  
- แม่พระแห่งลาซาแล็ต ปี 1846

วันจันทร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2565

ซีโมนชาวไซรีน


เราไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นกับซีโมนผู้ช่วยพระเยซูแบกไม้กางเขนอย่างแน่ชัด เขาไม่ได้รับการเคารพอย่างกว้างขวางในฐานะนักบุญ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2565

สุขสันต์ปัสกาแด่ทุกท่าน

สุขสันต์ปัสกาแด่ทุกท่าน
            พระคริสต์ทรง
แสงสุรีย์
พระผู้ไถ่
ชนทั้งหลาย
            จึงเราผอง
เสียงเพลงพิณ
อัลเลลูยา
สาธุชน
คืนชีพชนม์
เรืองรอง
มีชัย
พ้นทุกข์ภัย
ต่างยินดี
ดังก้อง
อัลเลลูยา
เป็นสุขสันต์
ในวันนี้
ส่องสาดสาย
เหนือความตาย
ในพระองค์
เปรมปรีด์ยิ่ง
ทุกแห่งหน
ฟ้าเบื้องบน
สุดพรรณา
 

วันเสาร์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2565

พระเยซูเจ้าถูกฝังในคูหาเป็นเวลาสามวัน


เราจึงต้องนำความเข้าใจของเราเองในปี 2022 เกี่ยวกับเวลา ให้เชื่อมโยงกับความเข้าใจของผู้คนเมื่อ 2,000 ปีก่อนในเรื่องเวลาและวันว่าเป็นอย่างไร
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2565

การทดสอบทูตสวรรค์


ผู้หญิงคนนี้ซึ่งเจ้าปฏิเสธที่จะให้เกียรติ,จะบดขยี้หัวของเจ้าและด้วยอำนาจของเธอ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2565

เสาที่พระเยซูถูกมัดและถูกเฆี่ยน


เสาซึ่งองค์พระเยซูคริสตเจ้าของเราถูกมัดและถูกเฆี่ยน ปัจจุบันอยู่ ณ. มหาวิหารแห่งซานตาปราซาเด(Basilica of Santa Prassade) ในกรุงโรม ประเทศอิตาลี ลองสังเกตดูรอยต่างๆที่อยู่บนเสา 🙏❤️🕊️  

วันพุธที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“สงครามของปีศาจที่ต่อสู้กับพระเจ้าคือสงครามของมันกับครอบครัว และสงครามของปีศาจกับครอบครัวคือแก่นของการทำสงครามกับพระเจ้า เพราะครอบครัวคือภาพลักษณ์ของพระเจ้าตั้งแต่ทรงเริ่มสร้างจักรวาลนี้ ปีศาจจึงมุ่งไปที่การทำลายครอบครัว ซึ่งเป็นรากฐานของแผนการของพระเจ้า”  
- นักบุญชาเบล

วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2565

บทภาวนาต่อนักบุญโยเซฟ


ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ,ผู้ปกป้องที่ยิ่งใหญ่และเข้มแข็ง ท่านอยู่เบื้องหน้าพระบัลลังก์ของพระเจ้าเสมอ ข้าพเจ้าขอมอบความปรารถนาและความต้องการของข้าพเจ้าไว้ต่อหน้าท่าน  
โอ ท่านนักบุญโยเซฟ,โปรดช่วยข้าพเจ้าด้วยอำนาจอันทรงพลังของท่านในการวิงวอนขอต่อองค์พระบุตรสวรรค์ของท่าน โปรดวิงวอนสำหรับพระพรฝ่ายวิญญาณทุกประการต่อพระเยซูคริสต์,พระเจ้าของเรา, ด้วยอำนาจแห่งสวรรค์ของท่าน,ข้าพเจ้าเชื่อว่าจะได้รับตามที่วอนขอและข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านนักบุญผู้น่ารักยิ่ง
โอ ท่านนักบุญโยเซฟ ข้าพเจ้าไม่เบื่อหน่ายที่จะระลึกถึงท่านและพระเยซูกุมารผู้ทรงอยู่ในอ้อนแขนของท่าน ข้าพเจ้าไม่อาจเอื้อมเข้าไปใกล้พระองค์ขณะที่ทรงอยู่แนบดวงใจของท่าน
ขอท่านโปรดเอ่ยชื่อของข้าพเจ้าต่อพระองค์และโปรดจุมพิตพระองค์เพื่อข้าพเจ้า และขอให้พระองค์ประทานจุมพิตแก่ข้าพเจ้าในเวลาที่ข้าพเจ้าใกล้ตายด้วย
ข้าแต่ท่านนักบุญโยเซฟ,องค์อุปถัมภ์ของวิญญาณที่ใกล้ตาย,โปรดภาวนาเพื่อเราด้วยเทอญ
อาแมน 
❤️

วันจันทร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2565

ซาตานเป็นพยานถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศีลมหาสนิท


หลังจากพิธีมิสซาจบลง เธอก็มีสติกลับคืนมาเป็นตัวของตัวเอง เธอบอกว่าปีศาจออกไปแล้ว
>>>ดูเพิ่มเติม

วันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2565

การประจักษ์ที่เยอรมนี


พระมารดาของพระเจ้า นักบุญต่างๆ อาทิเช่น พระสันตะปาปาปีอุสที่12 เทวสวรรค์กาเบรียล นักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลาได้ประจักษ์ที่ซีแวร์นิช(Sievernich)
>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2565

ซาตานเปิดเผยแผนการร้ายของมัน


เรานำเสนอบทสนทนาที่น่าสนใจมากระหว่างพระสงฆ์กับปีศาจในระหว่างทำพิธีขับไล่ปีศาจ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


นรกไม่ใช่สถานที่น่าดึงดูดใจ 
ดังนั้นปีศาจจึงสร้างถนนที่น่าดึงดูดใจที่นำไปสู่นรก
- นักบุญบาซิล ผู้ยิ่งใหญ่

วันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2565

ไดอารี่ของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


เจ้ามารร้ายพยายามที่จะจัดการกับทุกคนที่เกี่ยวข้อง ทั้งพระสงฆ์,ฆราวาส,ผู้ที่ถูกมันครอบงำ,และครอบครัวด้วย
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


หัวใจไม่ใช่ตะกร้าที่ใช้ใส่ความเครียดและความโศกเศร้า 
มันเป็นกล่องทองคำสำหรับเก็บรักษาดอกกุหลาบแห่งความสุขและความทรงจำที่อ่อนหวาน
- นักบุญคุณแม่เทเรซา แห่งกัลกัตตา

วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2565

อาณาจักรสวรรค์เป็นของใคร


พวกเขาไม่แสวงหาสิ่งใดที่เกินความจำเป็น 
พวกเขาไม่นิยมชมชอบความสวยงามของร่างกาย 
พวกเขาไม่เป็นทุกข์เศร้าโศกเมื่อสูญเสียความมั่งคั่งฝ่ายโลก 
เพราะฉะนั้น,องค์พระผู้ไถ่จึงตรัสว่า “อาณาจักรสวรรค์เป็นของพวกเขา”
- นักบุญยอห์น คริสซอสโตม

วันจันทร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565

แม่พระทรงทนรับความทุกข์อย่างสงบเพียงลำพัง


“ด้วยการสวดสายประคำแม่พระระทมทุกข์เจ็ดประการ,ดวงใจที่แข็งกระด้างที่สุดจะเปลี่ยนไป เมื่อลูกสวดภาวนาเพื่อตัวลูกเองหรือเพื่อผู้อื่น”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2565

คำทำนายของนักบุญยอห์น บอสโก


น.ยอห์น บอสโก ได้ทำนายอนาคตของพระศาสนจักรไว้ -
“ในศตวรรษหน้าจะมีการประชุมสังคายนาสากล และต่อจากนั้นจะเกิดความสับสนวุ่นวายในพระศาสนจักร 
ความสงบจะไม่กลับคืนมาจนกว่าพระสันตะปาปาจะประสบความสำเร็จในการนำนาวาของเปโตรเข้าจอดระหว่างเสาสองต้นคือความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและความศรัทธาต่อแม่พระ”
“และสำหรับเจ้า,โรม จะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้า โรมที่อกตัญญู โรมที่อ่อนแอ  โรมที่หยิ่งผยอง  เจ้าได้ขึ้นสู่จุดสูงสุดที่เจ้าใฝ่หา  เจ้านิยมชมชอบฐานะอันสูงส่งและความหรูหราฟุ้งเฟ้อของเจ้า  จนลืมไปว่าความสง่าและศักดิ์ศรีของเจ้าอยู่บนกอลโกธา”(โรมในที่นี้อาจหมายถึงพระชั้นผู้ใหญ่ในพระศาสนจักร)
น.ยอห์น บอสโกได้ทำนายอนาคตของพระศาสนจักรไว้เช่นนี้   อนาคตของพระศาสนจักรขึ้นอยู่กับความศรัทธาต่อศีลมหาสนิทและความศรัทธาต่อแม่พระ  ถ้าพระสันตปาปาทำได้สำเร็จก็จะเกิดสันติสุขขึ้นในพระศาสนจักร
แต่ถ้าพระศาสนจักรไม่ฟังเสียงของแม่พระ  เราจะได้เห็นสงคราม ความวุ่นวายสับสนในพระศาสนจักร และภัยพิบัติต่างๆจะตามมา

วันศุกร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2565

พระเมตตาในวิญญาณของดิฉัน


วันพฤหัสบดี,ถึงแม้ดิฉันจะเหนื่อยมากในวันนี้,อย่างไรก็ตาม,ดิฉันตั้งใจจะทำชั่วโมงศักดิ์สิทธิ์ต่อไป ดิฉันไม่สามารถสวดภาวนาหรือคุกเข่าได้,แต่ดิฉันยังคงสวดภาวนาตลอดหนึ่งชั่วโมงและปล่อยให้จิตใจของดิฉันเป็นหนึ่งเดียวกับวิญญาณทั้งหลายที่กำลังนมัสการพระเจ้าในหนทางที่สมบูรณ์แท้จริง 
(แล้วนั้น,พระเยซูตรัสกับดิฉัน) การสวดภาวนาของลูกเป็นที่พอใจของเราเป็นอย่างยิ่ง "
- ไดอารี่ หน้า691