พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ความทุกข์ทรมานในไฟชำระ


จากหนังสือ, เหตุสุดท้ายของมนุษย์: ความตาย,การพิพากษา,สวรรค์,นรกและชีวิตนิรันดร์, หน้า 230_31. 

วันศุกร์ที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แม่พระแห่งเหรียญอัศจรรย์


วัน18 กรกฎาคม เป็นวันครบรอบการประจักษ์มาครั้งแรกของพระแม่แห่งเหรียญอัศจรรย์ แม่พระประจักษ์แก่ซิสเตอร์คัทเธอรีน ลาบูเร 


 

วันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คุณพ่อ เกรเกอร์ เมนเดล


#ครบรอบวันเกิด 200 ปี - คุณพ่อ เกรเกอร์ เมนเดล (20 กรกฎาคม 1822 ถึง 6 มกราคม 1884) พระสงฆ์คาทอลิก,ผู้ค้นพบและบิดาแห่งวิชาพันธุศาสตร์ 
คุณพ่อเกรเกอร์ เมนเดล Gregor Mendel เป็นคนแรกที่ค้นพบว่าสิ่งมีชีวิตมีลักษณะทางพันธุกรรมที่แตกต่างกันและมีลักษณะที่ตรงข้ามกัน เช่น สูง-เตี้ย อ้วน-ผอม เขาค้นพบสิ่งนี้โดยการศึกษาต้นถั่ว ตลอดชีวิตของเขาในฐานะนักพฤกษศาสตร์ ครูและพระสงฆ์, Mendel ศึกษาและทดสอบต้นถั่วเกือบ 30,000 ต้น เขาได้ค้นพบหลักการพื้นฐานของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมและวางรากฐานสำหรับวิทยาศาสตร์ทางด้านพันธุศาสตร์ การค้นพบซึ่งเป็นการปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์ด้านชีววิทยาของ Mendel ส่วนใหญ่ถูกละเลยจนกระทั่งหลังจากการตายของเขา แต่ด้วยการค้นพบของเขาทำให้ในปัจจุบันนี้เรารู้ว่าทฤษฏีวิวัฒนาการเป็นความคิดที่ผิดพลาดไม่ถูกต้อง 

- Post : Church and Science 

วันพุธที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นักบุญบริจิตแห่งสวีเดน


เธอได้รับการประกาศให้เป็นนักบุญโดยพระสันตะปาปาโบนิฟาซที่ 9 ในปี 1391
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 ก.ค. 2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่มาอยู่กับลูกเพื่อนำทางลูกให้มาสู่หนทางแห่งการกลับใจ ลูกน้อยทั้งหลาย,เพราะโดยการดำเนินชีวิตของลูก,ลูกสามารถดึงวิญญาณมากมายให้มาใกล้ชิดองค์พระบุตรของแม่ได้ 
          เพราะลูกมีความชื่นชมยินดีในพระวาจาและความรักของพระเจ้า และด้วยความหวังในหัวใจของลูกซึ่งเอาชนะความชั่วร้ายทุกอย่าง 
          จงให้อภัยคนเหล่านั้นที่กระทำสิ่งชั่วร้ายต่อลูกเถิด,แล้วดำเนินไปบนหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ แม่จะนำทางพวกลูกไปสู่องค์พระบุตรของแม่,เพราะพระองค์ทรงเป็นหนทาง,ความจริงและชีวิตของพวกลูก  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันจันทร์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ปีศาจกลัวคุณพ่อปีโอ


ในพิธีขับไล่ปีศาจครั้งหนึ่ง เมื่อพระสงฆ์อยู่ในขั้นตอนการขับไล่ปีศาจ ท่านได้ยินเสียงปีศาจกรีดร้องออกมาว่า: 
“ไม่เอาคนมีหนวดเครา ไม่เอาคนมีเครา” 
 ตอนนั้นเองที่ผู้ขับไล่ปีศาจถามว่า: "ใครคือชายมีเคราที่เจ้ากำลังพูดถึง" 
และปีศาจตอบว่า: "FRANCESCO FORGIONE" ซึ่งเป็นชื่อในการรับศีลล้างบาปของคุณพ่อปีโอ 
คุณพ่อปีโอได้ต่อสู้กับปีศาจหลายครั้งขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่บนโลก แต่เมื่อท่านเข้าสู่กรุงเยรูซาเล็มบนสวรรค์ ท่านก็ยังมาช่วยเหลือต่อสู้กับปีศาจในฐานะนักบุญผู้ยิ่งใหญ่ นี่คือเหตุผลที่ปีศาจไม่พูดชื่อของคุณพ่อปีโอโดยตรง โดยเลือกที่จะอ้างถึงชื่อก่อนหน้าที่ท่านจะเข้าสู่อารามนักพรตคาปูชิน ชื่อของคุณพ่อปีโอ “PADRE PIO” มีพลังมากพอที่จะทำให้ซาตานตัวสั่นด้วยความกลัว 
ในพิธีขับไล่ปีศาจนี้, พระสงฆ์ยังไม่ทราบว่าคุณพ่อปีโอกำลังบังคับให้ปีศาจออกจากร่างของผู้ที่มันสิงอยู่ และปีศาจต้องยอมทำตาม 
ที่มา: Saint Michael the Archangel - Tratado de Angelologia  

วันอาทิตย์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 23 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หนทางแห่งการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า


การยอมรับการชำระล้างจิตวิญญาณเพื่อความรักต่อพระคริสต์,ทำในสองส่วนคือ ประสาทสัมผัสและจิตวิญญาณ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอกับชาวออร์โธดอกซ์


บางคนที่อยู่ในเมืองเดียวกันนี้ก็ได้รับการเยียวยารักษาอย่างอัศจรรย์จากคุณพ่อปิโอด้วย
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระสันตะปาปาปีโอที่12 กับสงครามโลกครั้งที่สอง


ในตอนเช้าของวันที่ 19 กรกฎาคม เครื่องบินทิ้งระเบิดของสหรัฐฯ ได้ทิ้งระเบิดโจมตีย่านชนชั้นแรงงานของซาน ลอเรนโซ ในกรุงโรม ซึ่งทำให้พลเรือนเสียชีวิต 3,000 คน เมื่อการทิ้งระเบิดหยุดลง พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ทรงเสด็จเยี่ยมพื้นที่เพื่อสวดภาวนาร่วมกับประชาชนที่กำลังหวาดกลัว นี่คือภาพที่น่าทึ่งที่ถ่ายในวันนั้น 
ขณะที่ระเบิดยังคงตกลงมา พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ทรงออกไปตามท้องถนนเพื่อปลอบโยน ช่วยเหลือ และให้ความหวังแก่ทุกคน ไม่เพียงแต่สำหรับชาวคาทอลิกเท่านั้น 
ผู้ที่อยู่เคียงข้างพระสันตะปาปาปีโอที่ 12 คือพระสังฆราชจิโอวานนี บัตติสตา มอนตินี,ผู้ที่จะเป็นพระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 ในอนาคต 
พระสันตะปาปาเสด็จมาถึงย่าน San Lorenzo ในขณะที่การโจมตีทางอากาศยังอยู่ในระหว่างดำเนินการ 
พระสันตะปาปาทรงท้าทายสถานการณ์โดยไม่มีใครคุ้มกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดคิด พระองค์ทรงทำเพราะต้องการใกล้ชิดกับชาวโรมันในโศกนาฏกรรมครั้งนั้น 
ในภาพ,พระบิดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ทรงอยู่ในท่าของการสวดภาวนา เป็นการวิงวอนขอพระเมตตาของพระเจ้าเพื่อให้สงครามจะได้ยุติลงในไม่ช้า 
พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 ยังอยู่บนถนนในกรุงโรมในวันที่ 13 สิงหาคม 1943 ด้วย ซึ่งเป็นวันที่มีการทิ้งระเบิดครั้งใหม่ ในวันนั้นพระองค์ทรงมีกำหนดจะทรงประกอบพิธีมิสซาและมีการแห่เพื่อผู้ที่เสียชีวิตในวันที่ 19 กรกฎาคม

วันพุธที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ช่วงสุดท้ายแห่งชีวิตของคุณพ่อปีโอ


ช่วงเวลากลางคืนอันยาวนานและทำให้นอนไม่หลับเพราะไอและหายใจถี่,คุณพ่อปีโอพึมพำอย่างต่อเนื่องว่า “พระเยซูเจ้า,พระแม่มารีย์,ลูกขอยกถวายคำคร่ำครวญแห่งวิญญาณที่น่าสงสารของลูกแด่พระองค์” และในช่วงเวลากลางวันได้ยินท่านบ่นว่า "พระเยซูเจ้า,โปรดเรียกข้าพเจ้าไปด้วยเทอญ!" และ "ข้าพเจ้าไม่สามารถทนต่อไปได้แล้ว" ทุกคืน,ท่านจะวิงวอนคุณพ่ออธิการ ปาเดร คาร์เมโล, “ขอให้ผมนบนอบเชื่อฟังด้วยการตายเถอะ” (จากหนังสือ Padre Pio: The True Story, หน้า 370)

วันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คำทำนายจากพระสงฆ์ไอริช


เมื่อไวรัสอยู่ภายใต้การควบคุมแล้ว, เราจะมีปัญหาทางเศรษฐกิจมากมายตามมา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

นักบุญชาวจีน


นักบุญมาร์ค จี เทียนเซียง (Saint Mark Ji Tianxiang) 
ค.ศ. 1834-1900 
ฉลองวันที่ 9 กรกฏาคม 
 นักบุญมาร์ค จี เทียนเซียง เป็นฆราวาสคาทอลิกชาวจีน ท่านเป็น หมอ และผู้เสพยาเสพย์ติด ท่านติดฝิ่นเพราะป่วยในกระเพาะและทนทุกข์ทรมานมานาน 30 ปีกับการเสพยา(ท่านเสพยาเพื่อลดความเจ็บปวด) ท่านไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์เป็นประจำเพื่อสารภาพว่าเสพยา แต่เนื่องจากความเข้าใจผิดของพระสงฆ์เกี่ยวกับการเสพติด,จึงไม่โปรดศีลอภัยบาปให้ เพราะเชื่อว่าท่านไม่ตั้งใจที่จะแก้ไข แม้ว่าท่านจะถูกปฏิเสธการโปรดศีลศักดิ์สิทธิ์,แต่ก็ยังคงไปร่วมพิธีมิสซาและยึดมั่นในศรัทธาความเชื่อของท่านเป็นเวลานานถึง 30 ปี  ท่านสวดภาวนาวอนขอเพื่อให้ได้เป็นมรณสักขี ในระหว่างที่เกิดกบฏนักมวย (ต่อต้านต่างชาติ การกดขี่ข่มเหงคริสตชน) ท่านและครอบครัวถูกจับกุมและเสียชีวิต ท่านสนับสนุนให้ทุกคนในเรือนจำรักษาความเชื่อตลอดการทดสอบ  ท่านร้องเพลงสวดของพระแม่มารีย์ขณะที่กำลังจะถูกตัดศีรษะ

วันพุธที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

บุญราศีปีเตอร์ โตร็อต


วันที่10 ก.ค. เป็นวันฉลองของครูสอนคำสอนผู้หนึ่งที่สร้างแรงบันดาลใจ ครูคำสอนผู้นี้คือบุญราศีปีเตอร์ โตร็อต 
ปีเตอร์เกิดในปี 1916 ในเมืองราคูนาย ซึ่งปัจจุบันคือปาปัวนิวกินี ปีเตอร์ปฏิบัติพันธกิจเป็นครูสอนคำสอนโดยประกาศพระวาจาของพระเจ้าในพื้นที่ห่างไกลที่ซึ่งพระสงฆ์พยายามเดินทางไปเพื่อเข้าถึงผู้มีความเชื่อด้วยตัวของพวกท่านเอง 
เมื่อพระสงฆ์ที่ปีเตอร์ทำงานด้วยคือคุณพ่อลอฟเฟอร์ถูกจับโดยชาวญี่ปุ่นในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2, ปีเตอร์ โตร็อต ได้ปฏิบัติงานในขณะที่ไม่มีพระสงฆ์ ในการประกอบพิธีล้างบาปให้แก่ทารกแรกเกิด ช่วยเหลือเป็นพยานในงานแต่งงานและเป็นประธานในการฝังศพ 
ขณะที่ทหารญี่ปุ่นเริ่มปล้นและทำลายโบสถ์,ปีเตอร์สร้างโบสถ์ไม้ในพุ่มไม้และซ่อนภาชนะศักดิ์สิทธิ์ไว้ในที่ซ่อนใต้ดิน พระสังฆราชท้องถิ่นอนุญาตให้เขาแจกจ่ายศีลมหาสนิทให้ผู้ตายและผู้เจ็บป่วย 
ปีเตอร์,ผู้เป็นสามีและพ่อ,มีความกล้าที่จะปกป้องการแต่งงานตามประเพณี โดยพูดต่อต้านการมีภรรยาหลายคนซึ่งชาวญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนในขณะนั้น การพูดตรงไปตรงมาของเขาทำให้เขาต้องเสียชีวิตโดยแพทย์ชาวญี่ปุ่นได้ฉีดยาพิษไซยาไนด์ในปริมาณที่ถึงตายแก่เขาในปี 1945 เมื่ออายุ 29 ปี 
บุญราศีปีเตอร์ได้รับเกียรติให้เป็นหนึ่งในผู้อุปถัมภ์วันเยาวชนโลกที่ซิดนีย์ในปี 2008 
และเป็นที่เคารพจากการที่เขาพูดปกป้องชีวิตแต่งงาน 

วันอังคารที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ชาวสะมาเรียผู้ใจดี


“ช่วยดูแลเขาด้วย เงินที่ท่านจะจ่ายเกินไปนั้น ฉันจะคืนให้เมื่อกลับมา”
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ข่าวพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16


ICYMI | พระอัครสังฆราช Gänswein ร้องไห้เพราะคำพูดของพระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 เกี่ยวกับการเดินทางไปสวรรค์ 
พระอัครสังฆราชจอร์จ แกนเวน(Georg Gänswein) เลขาธิการส่วนตัวของพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 อดกลั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่เมื่อคิดถึงสิ่งที่พระสันตะปาปาเคยบอกเขาเกี่ยวกับการเดินทางไปสวรรค์ 
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่พระราชวังนิมเฟนเบิร์กในเมืองมิวนิก ประเทศเยอรมนี ในระหว่างการเฉลิมฉลองในเดือนมิถุนายน ซึ่งจัดโดยมูลนิธิโจเซฟ รัทซิงเกอร์/พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 ในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ 95 ปีของพระสันตะปาปา งานนี้ออกอากาศเป็นภาษาเยอรมันทาง EWTN 
พระสันตปาปาบอกพระอัครสังฆราชว่า "ฉันไม่เคยเชื่อเลยว่าการเดินทางครั้งสุดท้ายที่จะพาฉันจากอาราม Mater Ecclesiae (ซึ่งพระองค์อาศัยอยู่ในปัจจุบัน) ไปยังประตูสวรรค์กับ นักบุญเปโตรจะนานมากถึงเพียงนี้” 
พระสันตปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 มีอายุ 95 ปีในวันที่ 16 เมษายน 2022 นานมากกว่าเก้าปีหลังจากที่พกะองค์ลาออกจากตำแหน่งพระสันตะปาปาเมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2013

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

การเสด็จมาครั้งที่สอง


อย่าไปฟัง "ประกาศกเท็จเทียม" ที่กล่าวว่า "เดือนหน้าเป็นวันสิ้นโลก!”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

สงครามฝ่ายจิต


"ในสงครามการต่อสู้ของชีวิต...บุคคลที่น้อมรับน้ำหนักของความทุกข์ยากซึ่งบดขยี้เขาด้วยบาดแผลที่เกิดจากความล้มเหลวของเขาเอง เขาก้มหน้าร้องไห้ถ่อมตัวลงสู่ผงธุลี,ถอนหายใจและอธิษฐานภาวนา บุคคลเช่นนี้มีชัยชนะเหนือพระยุติธรรมของพระเจ้าและบังคับให้พระเจ้าแสดงพระเมตตาต่อเขา"
-  นักบุญคุณพ่อปีโอ ✝️

วันพฤหัสบดีที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

พระพรแห่งความบริสุทธิ์


ความบริสุทธิ์ได้มาจากการรับทนทรมานฝ่ายร่างกายและทำให้วิญญาณมีค่าคู่ควรแก่ความสงสารเห็นใจจากพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

จงขอแล้วท่านจะได้รับ


ซิสเตอร์ปากานี(Pagani)เล่าว่า “ฉันได้วางแผนการเดินทางไปพบคุณพ่อปิโออีกครั้ง แต่ก่อนจะจากไป ฉันต้องการไปทักทายบราเดอร์เกียนฟรังโก(Gianfranco) เขาเป็นพระสงฆ์ประจำเมืองของฉันและเขาอยู่ในโรงพยาบาลด้วยโรคมะเร็งที่ปอด คนไข้ขอร้องให้ฉันช่วยบอกคุณพ่อปีโอเกี่ยวกับตัวเขาว่า "จงบอกคุณพ่อปีโอเกี่ยวกับอาการป่วยของฉันด้วย" เมื่อฉันไปถึงจิโอวานนี โรตอนโด พร้อมกับผู้ร่วมทางอีกคนหนึ่ง มีคนบอกให้ฉันไปยืนอยู่ที่ทางเดินของอาราม เพราะคุณพ่อปีโอจะเดินข้ามไปยังโถงทางเดิน เมื่อคุณพ่อปีโอมาถึง ฉันก็จมอยู่ในห้วงความคิด ท่านยื่นมือมาให้ฉันจูบ แล้วฉันก็พูดเล็กน้อย คุณพ่อปีโอบอกว่า “ลูกมีอะไรจะบอกพ่ออีกไหม? ". ฉันรู้สึกประหลาดใจกับคำถามนี้ แต่ฉันพูดว่า: "คุณพ่อคะ! พระสงฆ์ของเราป่วยเป็นมะเร็ง และเขากำลังรอคำพูดจากคุณพ่อ” คุณพ่อปีโอพูดว่า: “ถ้าพระเจ้าประสงค์ให้เขาตาย เราจะทำอย่างไรได้เล่า?” ฉันพูดว่า“แต่คุณพ่อคะ,เขาต้องการจะได้รับการรักษาให้หาย” นักบุญเงียบไปสักครู่หนึ่ง, จากนั้นท่านก็พูดว่า: "โอเค ไม่มีปัญหา ... " เมื่อฉันกลับบ้าน ฉันก็ได้รับรู้ว่า Brother Gianfranco ออกจากโรงพยาบาลแล้ว ฉันไปหาเขาและอธิบายให้เขาฟังถึงสิ่งที่คุณพ่อปิโอพูด

วันอังคารที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

แม่พระบนท้องฟ้าของไนจีเรียFr. Evaristus Bassey พระสงฆ์คาทอลิกได้แบ่งปันรูปถ่ายของ ''แม่พระ'' ที่ปรากฏบนท้องฟ้าที่โบสถ์ St. Charles Lwanga ในเมือง Calabar รัฐ Cross Rivers ของประเทศไนจีเรีย
Fr Evaristus ลงรูปถ่ายของ ''พระแม่มารี''ในเฟสบุ๊ค และกล่าวว่าหลายคนรวมทั้งผู้ที่ไม่ใช่ชาวคาทอลิก 'เห็นภาพของพระนาง' รูปถ่ายนี้กำลังเป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ต 
ท่านเขียนว่า: 
 ในวันพุธที่ 22-6-2022 พระแม่มารีย์เสด็จมาที่วัดแห่งหนึ่งของเราในเมืองคาลาบาร์ โบสถ์เซนต์ชาร์ลส์ ลวางกา มันเป็นสิ่งที่คนมากกว่า 100 คนได้เห็น แม้แต่ศิษยาภิบาลโปรเตสแตนต์ที่มาเยี่ยมลูกพี่ลูกน้องของเขาซึ่งเป็นผู้ช่วยพระสงฆ์ก็เห็นด้วย 
เขาถ่ายรูปเหล่านี้ รังสีรอบตัวพระนางสว่างเกินไปที่จะเห็นชัดเจนสำหรับรูปถ่าย พระนางย้ายไปที่โบสถ์ซึ่งสร้างถวายแด่พระนางแล้วจึงขึ้นสูงหายไป มันวิเศษมาก มีแสงสว่างออร่าล้อมรอบตำบลในเย็นวันนั้น พระนางไม่ได้พูดอะไรกับใคร แต่ผมคิดว่าพระนางเสด็จมาเพื่อให้ความมั่นใจกับพวกเราว่าพระเจ้าทรงประทับอยู่กับเรา 
แม้แต่รังสีของแสงในบริเวณนั้นก็แสดงให้เห็นว่ามีบางอย่างเกิดขึ้น ขอให้คำอธิษฐานภาวนาของพระมารดาของเราช่วยประเทศไนจีเรียของเราด้วยเทอญ อาแมน''


วันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

ความจริงทำให้จิตวิญญาณอยู่ในระเบียบ


ดังนั้นจิตวิญญาณจึงรู้สึกได้ถึงแสงสว่างแห่งความอดทน, ความอ่อนน้อมถ่อมตน,ความเมตตากรุณา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

คำแนะนำการขอความช่วยเหลือจากนักบุญโยเซฟ


เรามีผู้วิงวอนที่ยิ่งใหญ่ต่อพระพักตร์พระเจ้าของเรา ซึ่งก็คือนักบุญโยเซฟ บิดาเลี้ยงของพระผู้ไถ่
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2565

หมูป่าใกล้วาติกัน


กรุงโรม – หมูป่าเป็นหนึ่งในศัตรูพืชที่มีชื่อเสียงที่สุดของกรุงโรมมาช้านาน และในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมา พวกมันได้กลายเป็นสิ่งที่สร้างความรำคาญให้กับสาธารณชนมากขึ้นเรื่อยๆ เนื่องจากพวกมันได้บุกเข้าไปในเมือง ทำให้เกิดความกังวลในหมู่ชาวบ้านเกี่ยวกับไข้หวัดหมูและการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นได้

การพบเห็นหมูป่าครั้งล่าสุดที่ก่อให้เกิดความโกลาหลคือวันพุธที่ผู้สัญจรไปมาจำนวนมาก นักท่องเที่ยว และผู้อยู่อาศัยในพื้นที่รายงานว่าเห็นหมูป่าเดินเตร่ผ่านสวนของ Castel Sant'Angelo อันเลื่องชื่อของกรุงโรม ซึ่งอยู่ไม่ไกลจากวาติกันและพวกมันไปนั่งอยู่ที่ ฐานของ Via della Conciliazione ซึ่งเป็นถนนสายหลักที่นำไปสู่มหาวิหารเซนต์ปีเตอร์