พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประวัติและความหมายของสัญลักษณ์ IHS


โดยทั่วไปมีความเชื่อว่าสัญลักษณ์นี้มาจากคำว่า "พระเยซูพระผู้ไถ่"( Jesus Hominum Salvator)
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยาพิษของแอนตี้ไครส์


“ความชั่วร้ายอย่างยิ่งจะมาถึง,เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเราเมื่อสองพันปีก่อน…”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ภาพนิมิตของนรกช่วยให้จิตรกรใหญ่กลับใจ


เชื่อว่าดาลีแสดงภาพตัวเองอยู่ในภาพนิมิตและวาดภาพการกลับใจของตนเอง ในภาพนั้นแสดงให้เห็นถึงคนที่กำลังจะตายซึ่งก็คือวิญญาณของเขาเอง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้เห็นแม่พระในบราซิลเสียชีวิตแล้ว


โดยอาศัยพระเมตตาของพระเจ้า,การเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์,ขอให้วิญญาณของเขาได้รับการพักผ่อนด้วยเทอญ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สวดภาวนาเวลาตื่นนอนตอนเช้า

เราต้องระวังอย่าทำอะไรก่อนที่เราจะได้สวดภาวนาในตอนเช้าเสียก่อน...
ครั้งหนึ่ง,ปีศาจมันประกาศว่าถ้าหากมันสามารถล่อลวงเราได้ตั้งแต่เริ่มแรกในตอนเช้า มันก็แน่ใจแล้วว่าจะสามารถยึดกุมเราเป็นของมันได้ตลอดทั้งวัน”.
....นักบุญยอห์นมารีย์ เวียนเนย์

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 พ.ค.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่กำลังมองดูพวกลูกและร้องเรียกว่า – กลับมาหาพระเจ้าเถิด เพราะพระองค์เป็นความรักและด้วยความรัก,พระองค์ทรงส่งแม่มาเพื่อนำพวกลูกไปบนหนทางแห่งการกลับใจ จงละทิ้งบาปและความชั่วร้าย,จงเลือกความศักดิ์สิทธิ์แล้วความชื่นชมยินดีจะเริ่มครอบครอง และพวกลูกจะกลายเป็นมือของแม่ที่ยื่นไปในโลกที่สูญเสียนี้ แม่ปรารถนาให้ลูกสวดภาวนาและมีความหวังสำหรับคนเหล่านั้นที่ยังไม่มารู้จักพระเจ้าแห่งความรัก  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ไดอารี่ของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


ในที่สุดปีศาจถึงยอมจากไป พวกมันไม่สามารถครอบครองเธอซึ่งล้อมรอบด้วยความรักมากมายได้"
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จดหมายลาออกที่เป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ต


จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการทำให้พนักงานระดับล่างรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่า
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ซิสเตอร์ผู้เห็นมาร์ติน ลูเทอร์ในนรก


พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้พิพากษา แต่พระศาสนจักรคาทอลิกก็ตั้งความหวังไว้เช่นกันว่าใครก็ตาม,ไม่ว่าพวกเขาจะทำผิดแค่ไหน, พระเจ้าจะทรงเมตตาพวกเขา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อัศจรรย์ครั้งที่ 70 ที่ลูรดส์


เธอกล่าวถึงอัศจรรย์การรักษาที่เปลี่ยนชีวิตของเธอว่าเป็น “สัญญาณของความรักที่มากล้นขององค์พระผู้สร้างต่อสิ่งสร้างของพระองค์”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์


“ข้าพเจ้าคือทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์และข้าพเจ้ากำลังเทศน์ให้ท่านฟังเกี่ยวกับการพิพากษา”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สายจำพวกสีน้ำตาลของแม่พระ

“ดังเช่นที่บางคนมักจะภูมิใจในเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่อยู่ พระแม่มารีย์ก็ทรงพอพระทัยที่ผู้รับใช้ของพระนางสวมใส่สายจำพวกของพระนางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าพวกเขาอุทิศตนเป็นข้ารับใช้ของพระนาง และเป็นสมาชิกแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้า” – นักบุญอัลฟองโซ
นักบุญผู้ยิ่งใหญ่สองท่านคือ นักบุญอัลฟองโซ ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่ และนักบุญยอห์น บอสโก ผู้ตั้งคณะซาเลเซียน มีความศรัทธาต่อแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลเป็นพิเศษ ท่านทั้งสองสวมสายจำพวกสีน้ำตาลของแม่พระตลอดเวลา ในเวลาที่ท่านทั้งสองเสียชีวิต,ร่างของท่านถูกสวมใส่ด้วยชุดพระสงฆ์และมีสายจำพวกสวมใส่อยู่ด้วย
หลายปีต่อมา,เมื่อขุดหลุมฝังศพของนักบุญทั้งสองท่านและโลงศพถูกเปิดออก ร่างกายและเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ของท่านได้เน่าเปื่อยไป แต่สายจำพวกสีน้ำตาลที่แต่ละท่านสวมอยู่นั้นยังคงสภาพเดิมไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด สายจำพวกของนักบุญอัลฟองโซ,เวลานี้ถูกตั้งแสดงไว้ในอารามใหญ่ของคณะมหาไถ่ที่กรุงโรม
  สายจำพวกสีน้ำตาลของนักบุญอัลฟองโซ ลิกัวรีเป็นสายจำพวกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงอยู่จนทุกวันนี้
 
ตามที่แสดงในรูปภาพข้างบน รูปด้านซ้ายเป็นสายจำพวกของนักบุญอัลฟองโซ ส่วนสองรูปทางขวาเป็นของนักบุญยอห์น บอสโก
 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

3นักพรตกับปีศาจ


ปีศาจจับวิญญาณของมนุษย์ได้มากด้วยการประจญในเรื่อง “สิ่งที่เขาอยากเป็นหรือไม่อยากเป็น”
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระ 12 พ.ค. 2021


ในไม่ช้าชายคนหนึ่งจะมาซึ่งจะได้รับการยกย่องจากผู้มีอำนาจของทุกชาติ แต่เขาจะเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ช่วงเวลาแห่งอำนาจมืด


”ชีวิตนี้สั้นนัก” ดังนั้นเราจึงควรดำเนินชีวิตในความเชื่อที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า อย่าไปเสียเวลาในการใช้ชีวิตทางโลก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ควรทำในยามยากลำบาก


ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของการเกิดโรคระบาดโควิด-19นี้ ให้เรารวมความยากลำบากของเราเข้ากับพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าเพื่อช่วยโลกให้รอด

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กองกำลังแม่ชีที่น่าอัศจรรย์ใจ


กลุ่มนี้ประกอบด้วยซิสเตอร์ประมาณ 60,000 คน งานที่พวกเขาทำมักจะเสี่ยงอันตราย เพราะต้องเผชิญหน้ากับพวกนักเลงบนท้องถนนที่มืดมิด
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระสงฆ์เยอรมนีขัดขืนคำสั่งวาติกันในการอวยพรคู่รักเกย์

BERLIN – โบสถ์โรมันคาทอลิกมากกว่า 100 แห่งในเยอรมนี อวยพรแก่คู่รักเกย์ในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการต่อต้านคำสอนของพระศาสนจักรและพระสังฆราชของพวกเขาเอง การเรียกร้องให้สามารถอวยพรคู่รักเพศเดียวกันมีขึ้นทั่วประเทศเยอรมนี เป็นการตอบสนองต่อคำสั่งที่ออกโดยวาติกันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งเป็นการตอกย้ำคำสั่งห้ามในพระศาสนจักรที่ไม่ให้พระสงฆ์วอนขอความเมตตากรุณาจากพระเจ้า(การอวยพรในนามของพระเจ้า)สำหรับคู่รักเกย์โดยระบุว่าพระเจ้าไม่ได้และไม่สามารถอวยพรบาปได้”
          กลุ่มของพระสงฆ์และองค์กรอาสาสมัครชาวเยอรมัน 16 คนได้จัดทำคำร้องเรียนที่รวบรวมลายเซ็นได้ 2,000 ลายเซ็นภายในไม่กี่วัน เมื่อได้รับการสนับสนุนเช่นนี้,พวกเขาจึงตัดสินใจดำเนินการอีกขั้นหนึ่งและประกาศในวันที่ 10 พฤษภาคม – ได้รับเลือกเนื่องจากความสัมพันธ์กับโนอาห์ซึ่งในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงใช้สายรุ้งเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญา ดังนั้นชุมชน L.G.B.T.Q. จึงใช้สัญลักษณ์นี้ ให้วันที่ 10 พ.ค. เป็นวันที่จัดพิธีอวยพรให้กับคู่รักทุกคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ใครเป็นคนคิดกฏความปลอดภัยสามข้อ


ปลาปราศจากน้ำ ปลาก็จะตายฉันใด มนุษย์ปราศจากพระเจ้า,มนุษย์ก็จะตายฉันนั้น
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คำสอนที่หลงผิดจะสูญหายไป

ดิฉันได้รับการเปิดเผยให้รู้ว่า โดยอาศัยการเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือของพระมารดาของพระเจ้า, คำสอนที่หลงผิดทั้งหมดจะสูญหายไป ชัยชนะต่อคำสอนที่หลงผิดนี้,พระคริสตเจ้าทรงประทานแก่พระมารดาของพระองค์ก่อนการกลับมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้า พระนางมารีย์จะทรงแสดงพระเมตตามากยิ่งขึ้นด้วยพระฤทธานุภาพและพระหรรษทานเพื่อนำผู้ไม่เชื่อมาสู่ความเชื่อคาทอลิก”
                   - ผู้น่าเคารพ มารีย์แห่งอะกริดา
 

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สายประคำช่วยให้รอดพ้นจากนรก


เราได้รับพระพรโดยอาศัยสายประคำของพระนางพรหมจารีย์มารีย์ผู้ทรงบุญยิ่งนัก ทำให้เรารอดพ้นจากการถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนา


"นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนาช่วยวิญญาณของบิดาให้พ้นจากไฟชำระได้อย่างไร? "
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศีลอภัยบาป ศีลแห่งความสุข

สุภาพสตรีผู้หนึ่งเดินทางมาจากอังกฤษเพื่อมาสารภาพบาปกับคุณพ่อปีโอ เมื่อเธอเข้าไปในที่ฟังสารภาพบาป แต่คุณพ่อปีโอกลับปิดหน้าต่างและพูดกับเธอว่า “พ่อไม่มีเวลามาฟังลูกสารภาพบาป” สตรีผู้นั้นยังคงพักอยู่ที่รอตตอนโดหลายสัปดาห์ ทุกสัปดาห์,เธอจะกลับไปยังที่ฟังสารภาพบาปของคุณพ่อปีโอ แต่เธอก็ต้องกลับไปทุกครั้งเพราะคุณพ่อปีโอยังไม่ยอมฟังเธอสารภาพบาป ด้วยความอดทนของเธอ,ในที่สุด,คุณพ่อปีโอก็ยอมฟังสารภาพบาปของสตรีผู้นี้ เธอถามคุณพ่อปีโอว่า ทำไมจึงให้เธอต้องรอคอยนานมากถึงได้ฟังสารภาพบาปของเธอ คุณพ่อปีโอตอบว่า “แล้วทำไม? ลูกจึงปล่อยให้พระเยซูเจ้ารอคอยลูกนานมากเล่า? ลูกควรสำนึกว่าพระเยซูเจ้าทรงยินดีที่จะต้อนรับลูกหลังจากที่ลูกได้ทำบาปมากมาย ลูกได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปหลายปี นอกจากนี้,เมื่อได้ทำบาปผิดต่อสามีของลูก,ต่อแม่ของลูกแล้ว ลูกก็ยังไปรับศีลมหาสนิทพร้อมด้วยบาปหนักอีกด้วย” สตรีผู้นั้นตกตะลึงและสำนึกในความผิดของตน เธอร้องไห้ในขณะที่รับศีลอภัยบาป เธอเดินทางกลับอังกฤษในอีกสองสามวันต่อมา ด้วยความสุขอย่างยิ่ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สวดสายประคำนำความชื่นชมยินดีแก่สวรรค์

“เมื่อลูกสวดสายประคำ,เหล่าทูตสวรรค์ต่างชื่นชมยินดี
องค์พระตรีเอกภาพทรงดีพระทัย,องค์พระบุตรของแม่ก็ชื่นชมยินดีด้วย
 และแม่เองก็มีความสุขมากเกินกว่าที่ลูกจะสามารถคาดเดาได้”
  - แม่พระตรัสแก่บุญราศีอาแลน เดอ ลารอช -
 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คำทำนายแห่งการาบังดัล


มันจะเป็นอัศจรรย์ภายนอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อโลก จะไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าและเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระหรรษทานแก่ผู้ที่อยู่นอกพระศาสนจักร

         นักบุญออกัสติน
         “พระหรรษทานทุกประการที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้ที่อยู่นอกพระศาสนจักรนั้น ทรงประทานให้โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำพวกเขาเข้ามาสู่พระศาสนจักร”

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้อภิบาลและวันแห่งความทุกขเวทนา

         พระเยซูตรัสกับลุยซ่า ปิกค่าเรตต้า(ผู้รับใช้ของพระเจ้า) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 1918 เกี่ยวกับวันแห่งความทุกขเวทนา
         "อา! ลูกสาวของเรา, เมื่อเรายอมให้พระศาสนจักรเป็นดังทะเลทรายที่อ้างว้าง,บรรดาผู้อภิบาลต่างกระจัดกระจายไป ดังนั้น,การประกอบพิธีมิสซาก็จะลดน้อยลง นั่นหมายความว่ายัญบูชานั้นไม่ได้รับความสำคัญ  การสวดภาวนาจะถูกดูหมิ่น,ไม่ได้รับความสนใจ  การสารภาพบาปกลายเป็นเรื่องตลกและไม่บังเกิดผล ดังนั้น,พวกเขาจะไม่พบความรุ่งโรจน์ของเราอีกต่อไป แต่จะพบกับความขุ่นเคืองหรือไม่ได้รับความดีใดๆจากเรา เพราะพวกเขาไม่มีประโยชน์สำหรับเราอีกต่อไป เราจึงขับไล่พวกเขา อย่างไรก็ตาม,ผู้อภิบาลที่ฉวยโอกาสเหล่านี้ที่หนีออกไปจากที่พำนักของเรา,นั่นเป็นเครื่องหมายว่าสิ่งต่างๆได้มาถึงจุดที่น่าเกลียดที่สุดแล้ว และความเลวร้ายที่หลากหลายจะเพิ่มทวีคูณขึ้น มนุษย์ช่างใจแข็งกระด้างเสียจริง – ช่างใจแข็งกระด้างยิ่งนัก! "

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วิญญาณที่เฉื่อยชา


มันเป็นความเชื่อที่ปราศจากความเข้มแข็ง,เป็นความหวังที่ปราศจากความมั่นใจ,และเป็นความรักที่ปราศจากความเร่าร้อน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระธาตุนักบุญเทเรซาในพิธีขับไล่ปีศาจ

พระสงฆ์ท่านหนึ่งได้นำพระธาตุนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูใส่ไว้ในกรอบบรรจุเล็กๆเพื่อให้นักบุญปกป้องคุ้มครองท่านและใส่ลงในกระเป๋าเสื้อคลุมพระสงฆ์ แล้วท่านเดินเข้าไปในคอนแวนต์ที่ซึ่งคุณพ่อเทโอฟิลัส(Father Theophilus)กำลังประกอบพิธีขับไล่ปีศาจให้แก่ชายคนหนึ่ง เมื่อพระสงฆ์ท่านนั้นเข้าไปในห้อง,ปีศาจก็เริ่มร้องตะโกนว่า”ออกไป,ออกไปพร้อมกับสิ่งนั้น, ออกไปพร้อมกับพระธาตุของดอกไม้น้อย, ออกไปพร้อมกับพระธาตุนั่น!"