พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประวัติและความหมายของสัญลักษณ์ IHS


โดยทั่วไปมีความเชื่อว่าสัญลักษณ์นี้มาจากคำว่า "พระเยซูพระผู้ไถ่"( Jesus Hominum Salvator)
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ยาพิษของแอนตี้ไครส์


“ความชั่วร้ายอย่างยิ่งจะมาถึง,เหมือนที่เคยเกิดขึ้นกับเราเมื่อสองพันปีก่อน…”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ภาพนิมิตของนรกช่วยให้จิตรกรใหญ่กลับใจ


เชื่อว่าดาลีแสดงภาพตัวเองอยู่ในภาพนิมิตและวาดภาพการกลับใจของตนเอง ในภาพนั้นแสดงให้เห็นถึงคนที่กำลังจะตายซึ่งก็คือวิญญาณของเขาเอง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้เห็นแม่พระในบราซิลเสียชีวิตแล้ว


โดยอาศัยพระเมตตาของพระเจ้า,การเสนอวิงวอนของพระแม่มารีย์,ขอให้วิญญาณของเขาได้รับการพักผ่อนด้วยเทอญ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สวดภาวนาเวลาตื่นนอนตอนเช้า

เราต้องระวังอย่าทำอะไรก่อนที่เราจะได้สวดภาวนาในตอนเช้าเสียก่อน...
ครั้งหนึ่ง,ปีศาจมันประกาศว่าถ้าหากมันสามารถล่อลวงเราได้ตั้งแต่เริ่มแรกในตอนเช้า มันก็แน่ใจแล้วว่าจะสามารถยึดกุมเราเป็นของมันได้ตลอดทั้งวัน”.
....นักบุญยอห์นมารีย์ เวียนเนย์

วันพุธที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 พ.ค.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่กำลังมองดูพวกลูกและร้องเรียกว่า – กลับมาหาพระเจ้าเถิด เพราะพระองค์เป็นความรักและด้วยความรัก,พระองค์ทรงส่งแม่มาเพื่อนำพวกลูกไปบนหนทางแห่งการกลับใจ จงละทิ้งบาปและความชั่วร้าย,จงเลือกความศักดิ์สิทธิ์แล้วความชื่นชมยินดีจะเริ่มครอบครอง และพวกลูกจะกลายเป็นมือของแม่ที่ยื่นไปในโลกที่สูญเสียนี้ แม่ปรารถนาให้ลูกสวดภาวนาและมีความหวังสำหรับคนเหล่านั้นที่ยังไม่มารู้จักพระเจ้าแห่งความรัก  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอังคารที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ไดอารี่ของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


ในที่สุดปีศาจถึงยอมจากไป พวกมันไม่สามารถครอบครองเธอซึ่งล้อมรอบด้วยความรักมากมายได้"
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

จดหมายลาออกที่เป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ต


จำเป็นต้องใช้ความพยายามมากขึ้นในการทำให้พนักงานระดับล่างรู้สึกว่าพวกเขามีคุณค่า
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ซิสเตอร์ผู้เห็นมาร์ติน ลูเทอร์ในนรก


พระเจ้าเท่านั้นที่เป็นผู้พิพากษา แต่พระศาสนจักรคาทอลิกก็ตั้งความหวังไว้เช่นกันว่าใครก็ตาม,ไม่ว่าพวกเขาจะทำผิดแค่ไหน, พระเจ้าจะทรงเมตตาพวกเขา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

อัศจรรย์ครั้งที่ 70 ที่ลูรดส์


เธอกล่าวถึงอัศจรรย์การรักษาที่เปลี่ยนชีวิตของเธอว่าเป็น “สัญญาณของความรักที่มากล้นขององค์พระผู้สร้างต่อสิ่งสร้างของพระองค์”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์


“ข้าพเจ้าคือทูตสวรรค์แห่งพระวิวรณ์และข้าพเจ้ากำลังเทศน์ให้ท่านฟังเกี่ยวกับการพิพากษา”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สายจำพวกสีน้ำตาลของแม่พระ

“ดังเช่นที่บางคนมักจะภูมิใจในเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่อยู่ พระแม่มารีย์ก็ทรงพอพระทัยที่ผู้รับใช้ของพระนางสวมใส่สายจำพวกของพระนางเพื่อเป็นเครื่องหมายว่าพวกเขาอุทิศตนเป็นข้ารับใช้ของพระนาง และเป็นสมาชิกแห่งครอบครัวศักดิ์สิทธิ์ของพระมารดาของพระเจ้า” – นักบุญอัลฟองโซ
นักบุญผู้ยิ่งใหญ่สองท่านคือ นักบุญอัลฟองโซ ผู้ตั้งคณะพระมหาไถ่ และนักบุญยอห์น บอสโก ผู้ตั้งคณะซาเลเซียน มีความศรัทธาต่อแม่พระแห่งภูเขาคาร์แมลเป็นพิเศษ ท่านทั้งสองสวมสายจำพวกสีน้ำตาลของแม่พระตลอดเวลา ในเวลาที่ท่านทั้งสองเสียชีวิต,ร่างของท่านถูกสวมใส่ด้วยชุดพระสงฆ์และมีสายจำพวกสวมใส่อยู่ด้วย
หลายปีต่อมา,เมื่อขุดหลุมฝังศพของนักบุญทั้งสองท่านและโลงศพถูกเปิดออก ร่างกายและเสื้อผ้าที่สวมใส่อยู่ของท่านได้เน่าเปื่อยไป แต่สายจำพวกสีน้ำตาลที่แต่ละท่านสวมอยู่นั้นยังคงสภาพเดิมไม่เน่าเปื่อยแต่อย่างใด สายจำพวกของนักบุญอัลฟองโซ,เวลานี้ถูกตั้งแสดงไว้ในอารามใหญ่ของคณะมหาไถ่ที่กรุงโรม
  สายจำพวกสีน้ำตาลของนักบุญอัลฟองโซ ลิกัวรีเป็นสายจำพวกที่เก่าแก่ที่สุดในโลกที่ยังคงอยู่จนทุกวันนี้
 
ตามที่แสดงในรูปภาพข้างบน รูปด้านซ้ายเป็นสายจำพวกของนักบุญอัลฟองโซ ส่วนสองรูปทางขวาเป็นของนักบุญยอห์น บอสโก
 

วันอังคารที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

3นักพรตกับปีศาจ


ปีศาจจับวิญญาณของมนุษย์ได้มากด้วยการประจญในเรื่อง “สิ่งที่เขาอยากเป็นหรือไม่อยากเป็น”
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระ 12 พ.ค. 2021


ในไม่ช้าชายคนหนึ่งจะมาซึ่งจะได้รับการยกย่องจากผู้มีอำนาจของทุกชาติ แต่เขาจะเป็นผู้ต่อต้านพระคริสต์
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ช่วงเวลาแห่งอำนาจมืด


”ชีวิตนี้สั้นนัก” ดังนั้นเราจึงควรดำเนินชีวิตในความเชื่อที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า อย่าไปเสียเวลาในการใช้ชีวิตทางโลก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สิ่งที่ควรทำในยามยากลำบาก


ในช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของการเกิดโรคระบาดโควิด-19นี้ ให้เรารวมความยากลำบากของเราเข้ากับพระมหาทรมานของพระเยซูเจ้าเพื่อช่วยโลกให้รอด

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

กองกำลังแม่ชีที่น่าอัศจรรย์ใจ


กลุ่มนี้ประกอบด้วยซิสเตอร์ประมาณ 60,000 คน งานที่พวกเขาทำมักจะเสี่ยงอันตราย เพราะต้องเผชิญหน้ากับพวกนักเลงบนท้องถนนที่มืดมิด
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระสงฆ์เยอรมนีขัดขืนคำสั่งวาติกันในการอวยพรคู่รักเกย์

BERLIN – โบสถ์โรมันคาทอลิกมากกว่า 100 แห่งในเยอรมนี อวยพรแก่คู่รักเกย์ในวันจันทร์ที่ผ่านมานี้ เพื่อเป็นการต่อต้านคำสอนของพระศาสนจักรและพระสังฆราชของพวกเขาเอง การเรียกร้องให้สามารถอวยพรคู่รักเพศเดียวกันมีขึ้นทั่วประเทศเยอรมนี เป็นการตอบสนองต่อคำสั่งที่ออกโดยวาติกันเมื่อวันที่ 15 มีนาคม ซึ่งเป็นการตอกย้ำคำสั่งห้ามในพระศาสนจักรที่ไม่ให้พระสงฆ์วอนขอความเมตตากรุณาจากพระเจ้า(การอวยพรในนามของพระเจ้า)สำหรับคู่รักเกย์โดยระบุว่าพระเจ้าไม่ได้และไม่สามารถอวยพรบาปได้”
          กลุ่มของพระสงฆ์และองค์กรอาสาสมัครชาวเยอรมัน 16 คนได้จัดทำคำร้องเรียนที่รวบรวมลายเซ็นได้ 2,000 ลายเซ็นภายในไม่กี่วัน เมื่อได้รับการสนับสนุนเช่นนี้,พวกเขาจึงตัดสินใจดำเนินการอีกขั้นหนึ่งและประกาศในวันที่ 10 พฤษภาคม – ได้รับเลือกเนื่องจากความสัมพันธ์กับโนอาห์ซึ่งในพระคัมภีร์กล่าวว่าพระเจ้าทรงใช้สายรุ้งเป็นเครื่องหมายของพันธสัญญา ดังนั้นชุมชน L.G.B.T.Q. จึงใช้สัญลักษณ์นี้ ให้วันที่ 10 พ.ค. เป็นวันที่จัดพิธีอวยพรให้กับคู่รักทุกคู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งคู่รักที่เป็นเพศเดียวกัน

วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ใครเป็นคนคิดกฏความปลอดภัยสามข้อ


ปลาปราศจากน้ำ ปลาก็จะตายฉันใด มนุษย์ปราศจากพระเจ้า,มนุษย์ก็จะตายฉันนั้น
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คำสอนที่หลงผิดจะสูญหายไป

ดิฉันได้รับการเปิดเผยให้รู้ว่า โดยอาศัยการเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือของพระมารดาของพระเจ้า, คำสอนที่หลงผิดทั้งหมดจะสูญหายไป ชัยชนะต่อคำสอนที่หลงผิดนี้,พระคริสตเจ้าทรงประทานแก่พระมารดาของพระองค์ก่อนการกลับมาครั้งที่สองของพระคริสตเจ้า พระนางมารีย์จะทรงแสดงพระเมตตามากยิ่งขึ้นด้วยพระฤทธานุภาพและพระหรรษทานเพื่อนำผู้ไม่เชื่อมาสู่ความเชื่อคาทอลิก”
                   - ผู้น่าเคารพ มารีย์แห่งอะกริดา
 

วันอาทิตย์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สายประคำช่วยให้รอดพ้นจากนรก


เราได้รับพระพรโดยอาศัยสายประคำของพระนางพรหมจารีย์มารีย์ผู้ทรงบุญยิ่งนัก ทำให้เรารอดพ้นจากการถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนา


"นักบุญแคทเธอรีนแห่งเซียนนาช่วยวิญญาณของบิดาให้พ้นจากไฟชำระได้อย่างไร? "
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ศีลอภัยบาป ศีลแห่งความสุข

สุภาพสตรีผู้หนึ่งเดินทางมาจากอังกฤษเพื่อมาสารภาพบาปกับคุณพ่อปีโอ เมื่อเธอเข้าไปในที่ฟังสารภาพบาป แต่คุณพ่อปีโอกลับปิดหน้าต่างและพูดกับเธอว่า “พ่อไม่มีเวลามาฟังลูกสารภาพบาป” สตรีผู้นั้นยังคงพักอยู่ที่รอตตอนโดหลายสัปดาห์ ทุกสัปดาห์,เธอจะกลับไปยังที่ฟังสารภาพบาปของคุณพ่อปีโอ แต่เธอก็ต้องกลับไปทุกครั้งเพราะคุณพ่อปีโอยังไม่ยอมฟังเธอสารภาพบาป ด้วยความอดทนของเธอ,ในที่สุด,คุณพ่อปีโอก็ยอมฟังสารภาพบาปของสตรีผู้นี้ เธอถามคุณพ่อปีโอว่า ทำไมจึงให้เธอต้องรอคอยนานมากถึงได้ฟังสารภาพบาปของเธอ คุณพ่อปีโอตอบว่า “แล้วทำไม? ลูกจึงปล่อยให้พระเยซูเจ้ารอคอยลูกนานมากเล่า? ลูกควรสำนึกว่าพระเยซูเจ้าทรงยินดีที่จะต้อนรับลูกหลังจากที่ลูกได้ทำบาปมากมาย ลูกได้ปล่อยให้เวลาผ่านไปหลายปี นอกจากนี้,เมื่อได้ทำบาปผิดต่อสามีของลูก,ต่อแม่ของลูกแล้ว ลูกก็ยังไปรับศีลมหาสนิทพร้อมด้วยบาปหนักอีกด้วย” สตรีผู้นั้นตกตะลึงและสำนึกในความผิดของตน เธอร้องไห้ในขณะที่รับศีลอภัยบาป เธอเดินทางกลับอังกฤษในอีกสองสามวันต่อมา ด้วยความสุขอย่างยิ่ง
 

วันพฤหัสบดีที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

สวดสายประคำนำความชื่นชมยินดีแก่สวรรค์

“เมื่อลูกสวดสายประคำ,เหล่าทูตสวรรค์ต่างชื่นชมยินดี
องค์พระตรีเอกภาพทรงดีพระทัย,องค์พระบุตรของแม่ก็ชื่นชมยินดีด้วย
 และแม่เองก็มีความสุขมากเกินกว่าที่ลูกจะสามารถคาดเดาได้”
  - แม่พระตรัสแก่บุญราศีอาแลน เดอ ลารอช -
 

วันพุธที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

คำทำนายแห่งการาบังดัล


มันจะเป็นอัศจรรย์ภายนอกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่พระเยซูทรงกระทำเพื่อโลก จะไม่มีข้อสงสัยเลยแม้แต่น้อยว่าสิ่งนี้มาจากพระเจ้าและเกิดขึ้นเพื่อประโยชน์ของมนุษยชาติ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระหรรษทานแก่ผู้ที่อยู่นอกพระศาสนจักร

         นักบุญออกัสติน
         “พระหรรษทานทุกประการที่พระเจ้าทรงประทานแก่ผู้ที่อยู่นอกพระศาสนจักรนั้น ทรงประทานให้โดยมีจุดประสงค์เพื่อนำพวกเขาเข้ามาสู่พระศาสนจักร”

วันจันทร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ผู้อภิบาลและวันแห่งความทุกขเวทนา

         พระเยซูตรัสกับลุยซ่า ปิกค่าเรตต้า(ผู้รับใช้ของพระเจ้า) เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 1918 เกี่ยวกับวันแห่งความทุกขเวทนา
         "อา! ลูกสาวของเรา, เมื่อเรายอมให้พระศาสนจักรเป็นดังทะเลทรายที่อ้างว้าง,บรรดาผู้อภิบาลต่างกระจัดกระจายไป ดังนั้น,การประกอบพิธีมิสซาก็จะลดน้อยลง นั่นหมายความว่ายัญบูชานั้นไม่ได้รับความสำคัญ  การสวดภาวนาจะถูกดูหมิ่น,ไม่ได้รับความสนใจ  การสารภาพบาปกลายเป็นเรื่องตลกและไม่บังเกิดผล ดังนั้น,พวกเขาจะไม่พบความรุ่งโรจน์ของเราอีกต่อไป แต่จะพบกับความขุ่นเคืองหรือไม่ได้รับความดีใดๆจากเรา เพราะพวกเขาไม่มีประโยชน์สำหรับเราอีกต่อไป เราจึงขับไล่พวกเขา อย่างไรก็ตาม,ผู้อภิบาลที่ฉวยโอกาสเหล่านี้ที่หนีออกไปจากที่พำนักของเรา,นั่นเป็นเครื่องหมายว่าสิ่งต่างๆได้มาถึงจุดที่น่าเกลียดที่สุดแล้ว และความเลวร้ายที่หลากหลายจะเพิ่มทวีคูณขึ้น มนุษย์ช่างใจแข็งกระด้างเสียจริง – ช่างใจแข็งกระด้างยิ่งนัก! "

วันอาทิตย์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

วิญญาณที่เฉื่อยชา


มันเป็นความเชื่อที่ปราศจากความเข้มแข็ง,เป็นความหวังที่ปราศจากความมั่นใจ,และเป็นความรักที่ปราศจากความเร่าร้อน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2564

พระธาตุนักบุญเทเรซาในพิธีขับไล่ปีศาจ

พระสงฆ์ท่านหนึ่งได้นำพระธาตุนักบุญเทเรซาแห่งพระกุมารเยซูใส่ไว้ในกรอบบรรจุเล็กๆเพื่อให้นักบุญปกป้องคุ้มครองท่านและใส่ลงในกระเป๋าเสื้อคลุมพระสงฆ์ แล้วท่านเดินเข้าไปในคอนแวนต์ที่ซึ่งคุณพ่อเทโอฟิลัส(Father Theophilus)กำลังประกอบพิธีขับไล่ปีศาจให้แก่ชายคนหนึ่ง เมื่อพระสงฆ์ท่านนั้นเข้าไปในห้อง,ปีศาจก็เริ่มร้องตะโกนว่า”ออกไป,ออกไปพร้อมกับสิ่งนั้น, ออกไปพร้อมกับพระธาตุของดอกไม้น้อย, ออกไปพร้อมกับพระธาตุนั่น!"