พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

พระนามของพระจิตที่ไม่ค่อยรู้จัก

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระจิตเจ้าในแบบอื่นๆอีกซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเรา....อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

กลีบกุหลาบรูปพระสันตปาปาฟรังซิสกลีบกุหลาบที่มีรูปพระสันตปาปาฟรังซิสนี้นำมาจากเฟสบุ๊คของบราเดอร์ คาร์เมโล คอร์เตส Brother Carmelo Cortez's Facebook 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ-2-25ก.ย.2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย.. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในวันนี้แม่สวดภาวนาต่อพระจิตวอนขอพระองค์ทรงเติมเต็มหัวใจของลูกด้วยความเชื่อที่เข้มแข็ง  การสวดภาวนาและความเชื่อจะเติมเต็มหัวใจของลูกด้วยความรักและความยินดี  แล้วลูกจะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนเหล่านั้นที่อยู่ห่างไกลพระเป็นเจ้า  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงปลุกเร้าใจแก่กันและกันให้สวดภาวนาด้วยหัวใจ  เพื่อที่การสวดภาวนาจะได้ทำให้ชีวิตของลูกสมบูรณ์  และยิ่งไปกว่านั้น  ในแต่ละวัน, ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกจักได้เป็นพยานของการรับใช้พระเป็นเจ้าในการเทิดทูนนมัสการพระองค์  และในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่ขัดสนยากจน  แม่จะอยู่กับลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือลูกเสมอ
    
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
อัครสาวกแห่งความรักของแม่  ผู้ยอมรับและเผยแพร่สัจจะ,อันเป็นที่รักของแม่  แม่เรียกพวกลูกอีกครั้งและรวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รอบๆแม่เพื่อช่วยแม่  เพื่อช่วยบรรดาลูกทั้งหลายของแม่ที่กระหายในความรักและความจริง  พวกเขากระหายในองค์พระบุตรของแม่
แม่คือพระหรรษทานที่มาจากพระบิดาสวรรค์  พระองค์ทรงส่งแม่มาช่วยพวกลูกในการดำเนินชีวิตตามพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่
จงรักซึ่งกันและกัน

แม่ก็เคยมีชีวิตในโลกนี้เหมือนลูก
แม่รู้ว่ามันไม่ง่ายเสมอไป  แต่ถ้าลูกรักกันและกัน  ลูกจะสวดภาวนาด้วยหัวใจ  ลูกจะเข้าถึงความสูงส่งของชีวิตฝ่ายจิต  และหนทางสู่สวรรค์จะเปิดรับลูก
แม่ เป็นแม่ของลูก  แม่กำลังรอคอยลูกอยู่ที่นั่นเพราะแม่อยู่ที่นั่น
จงมีความเชื่อศรัทธาต่อองค์พระบุตรของแม่และจงสอนผู้อื่นด้วยความเชื่อศรัทธา
แม่อยู่กับพวกลูก
แม่จะช่วยลูก
แม่จะสอนลูกให้มีความเชื่อเพื่อที่ลูกจะรู้วิธีที่จะสอนผู้อื่นอย่างถูกต้อง
แม่จะสอนลูกเรื่องความจริงเพื่อที่ลูกจะรู้วิธีที่จะพิจารณาไตร่ตรอง
แม่จะสอนลูกเรื่องความรักเพื่อที่ลูกจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ลูกทั้งหลายของแม่  องค์พระบุตรของแม่จะตรัสโดยผ่านวาจาของพวกลูกและกิจการของพวกลูก

ขอขอบใจลูก

พระคาร์ดินัลเหงียน-วัน-ตวน


ชีวประวัติของพระคาร์ดินัล เหงียน  วัน  ตวน  เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก  ท่านถูกขังอยู่ในคุกของเวียตนามนานหลายสิบปี  เพราะท่านไม่ยอมปฏิเสธพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร  ท่านเสียชีวิตวันที่ 16 กันยายน 2002  เวลานี้มีการเดินเรื่องเพื่อสถาปนาท่านเป็นนักบุญเริ่มต้นในปี 2007  ซึ่งครบรอบ 5 ปีของการเสียชีวิตของท่าน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

การเดิมพันของปาสคาล

            หลายๆคนน่าจะรู้จักและคุ้นชื่อของปาสคาลจากในชั้นเรียนคณิตศาสตร์กันดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเราหลายๆคนไม่ค่อยได้รู้กันก็คือ ในช่วงหลังๆของชีวิตนั้น เขามีชื่อเสียงของเขาในฐานะของผู้ที่เป็นหัวหอกในการถกเถียงกันระหว่างความเชื่อที่ว่า “God หรือพระเจ้านั้นมีอยู่จริงหรือไม่?” นี่ก็คือสิ่งที่นำมาสู่หลักความคิดที่ชื่อว่าการเดิมพันของปาสคาลนั่นเอง (Pascal’s Wager)
อะไรคือสาระสำคัญของหลักการเดิมพันของปาสคาล?
สาระสำคัญก็คือการที่ปาสคาลได้ให้เหตุผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเอาไว้ว่า การตัดสินใจเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั้นเหมาะสมกว่าการที่จะเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงๆ!!  
เขาได้เหตุผลเอาไว้ว่าในการดำรงชีวิตนั้น คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในพระเจ้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในเรื่องความมีอยู่ของพระเจ้านี้ก็คล้ายๆกับเกมการเดิมพันอย่างหนึ่ง (เช่นเกมโยนเหรียญหัว-ก้อย) นั่นก็เพราะแล้วสุดท้ายพวกเราทุกคนก็ต้องตาย และแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จริงๆก่อนตายหรอกว่าสวรรค์หรือนรกหรือพระเจ้านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ดังนั้นแล้วมันจึงเป็นเกมการเดิมพันที่เสมือนกับว่าคุณจำเป็นต้องเล่นโดยไม่สามารถปฏิเสธได้
เมื่อมองในแง่ของเกมการเดิมพันแล้ว ทิศทางความเชื่อของคุณก็เหมือนกับเดิมพันคุณวางลงไป โดยหากว่าคุณเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้านั้น (ทำความดี) เมื่อคุณตายลงไปหากพระเจ้าและนรกรวมถึงสวรรค์ไม่มีอยู่จริง คุณก็แทบไม่เสียอะไรเลย แต่หากว่าพระเจ้ามีอยู่จริงสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างแสนสุขสบายอยู่บนสรวงสวรรค์
ในทางกลับกันนั้น หากคุณเลือกที่จะไม่เชื่อในพระเจ้านั้น (ทำความเลว) เมื่อคุณตายลงไปหากว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงคุณก็ไม่เสียอะไรเลยเช่นเดียวกัน แต่หากว่าพระเจ้ามีอยู่จริงๆแล้วล่ะก็ สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญก็คือขุมนรกที่สุดแสนจะทรมาน และคุณยังจะต้องได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัสอีกด้วย
ดังนั้นเมื่อมองถึงความคุ้มค่าแล้ว การเลือกที่จะเดิมพันในฝั่งที่พระเจ้านั้นมีอยู่จริงจึงแสนที่จะคุ้มค่ากว่ามากเป็นไหนๆ เพราะในทางคณิตศาสตร์นั้นการเชื่อพระเจ้าให้ค่าคาดหวังที่เป็นบวกแทนที่จะเป็นลบเหมือนในฝั่งตรงข้ามนั่นเอง
ตัวอย่างการคำนวณค่าคาดหวังของ Pascal แบบง่ายๆ
EV = (Gain x Probability of win) + (Loss x Probability of loss)
เชื่อในพระเจ้า = (Heaven x 0.5) + (0 x 0.5) = 0.5 x Heaven
ไม่เชื่อในพระเจ้า = (0 x 0.5) + (Hell x 0.5) = 0.5 x Hell

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำไมปีศาจจึงเกลียดแม่พระมาก

จิตวิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีพระเป็นเจ้า
จิตใจข้าพเจ้ายินดีในพระเป็นเจ้า  พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทอดพระเนตรความต่ำต้อยของข้าบริการของพระองค์
แต่นี้ไป มนุษย์ทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญ
 
....................อ่านต่อ...........

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

การแพร่ธรรม “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา  ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต” มัทธิว 28:19
และอัครสาวกของพระเยซูเจ้าก็ได้เดินทางไกลยังสถานที่ต่างๆเพื่อประกาศพระวรสาร  คริสต์ศาสนาได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง  เป็นพลวัติที่สำคัญในประวัติศาสตร์  ในวีดีโอนี้แสดงให้เห็นการแพร่กระจายของคริสต์ศาสนาในแต่ยุคสมัย  โดยแต่ละเฟรมของวีดีโอเท่ากับหนึ่งปี และสิ้นสุดที่ปี 2000  วีดีโอจัดทำโดย westernconversatory.com  อัครสาวกและบรรดามิชชันนารีได้เดินทางไปทั่วโลก  ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์  ท่านเหล่านั้นต้องเผชิญกับการเบียดเบียนและความยากลำบากมากมาย  ต้องเสียชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อของท่าน  อนาคตต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราที่เป็นคริสตชนที่จะสานต่องานของมิชชันนารีเหล่านี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

ฝนกลีบกุหลาบ

หลังจากที่อัครสังฆราชในฟิลิปปินส์ได้ประกาศรับรองการประจักษ์ที่ลิปา(ในปี 1948) อย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับอนุญาตจากทางสันตสำนักแล้ว  ก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้น....อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ชาวอิยิปต์ฉลองแม่พระเสด็จสู่สวรรค์


วันฉลองแม่พระได้รับเกียรติขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. 2015 ที่ผ่านมา  ในประเทศอียิปต์มีประชาชนจำนวนมากไมเพียงแต่คริสตชนเท่านั้นแต่ชาวมุสลิมได้ร่วมฉลองแม่พระด้วย
การฉลองแม่พระถูกจัดขึ้นโดยคริสตชนคอปติกออร์โธดอกซ์ในอียิปต์  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี  ,วันศุกร์ และวันเสาร์  มีรายการทางวิทยุหลายแห่งได้กระจายข่าว “วันฉลองพระนางพรหมจารีย์มารีย์” และแถลงว่า  “ไม่เพียงแต่คริสตชนของอิยิปต์เท่านั้นแต่รวมทั้งพวกเราชาวอิยิปต์ทั้งหมดที่นับถือพระนางมารีย์ (ชาวมุสลิมเรียกแม่พระว่า Sitana Mariam ) พระนางเป็นสตรีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก”
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Al-Qahira (Cairo), ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงบทความและรูปภาพเต็มหน้าของพระนางมารีย์ “เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์"
สมาชิกของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า “เราไม่ค่อยแน่ใจนักเกี่ยวกับรูปภาพของพระนางมารีย์  เพราะทั้งๆที่เรารู้ว่าชาวอิยิปต์ทั้งมุสลิมและคริสตชนมีความรักและนับถือพระนางมารีย์เป็นอย่างสูง  เราไม่แน่ใจว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะรู้สึกดีหรือไม่เกี่ยวกับรูปภาพ  มีบางรูปที่เป็นรูปพระเยซูถูกตรึงกางเขนรวมอยู่ด้วย”
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อกล่าวเกี่ยวกับรูปภาพ “เราไม่สามารถละเลยรูปภาพบางรูปซึ่งพระนางมารีย์กำลังอุ้มพระเยซูอยู่”
ในสมัยการปกครองของประธานาธิบดีฮอสนี  มูบารัค  ทางรัฐบาลได้เลือกวันคริสต์มาสให้เป็นวันหยุดของชาติ แทนที่จะเป็นวันอิสเตอร์  ซึ่งเป็นวันฉลองสำคัญที่สุดของคอปติกออร์โธดอกซ์ในอิยิปต์
สาเหตุในเรื่องนี้เป็นเพราะ  ประวัติการบังเกิดของพระเยซูในคัมภีร์ของมุสลิมและคริสต์นั้นตรงกัน  แต่ประวัติการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูของทางมุสลิมนั้นไม่เหมือนกัน  ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเยซูได้รับการยกขึ้นสวรรค์จากพระเป็นเจ้าและพระองค์ไม่ได้ถูกตรึงกางเขน

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระในอิสราเอลร้องไห้


 
มีการยิงต่อสู้อย่างหนักระหว่างตำรวจอิสราเอลกับผู้ประท้วงปาเลสไตน์ในม้สยิดอัลอักซา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2015  ก่อนหน้านี้ประมาณวันที่ 13 พ.ย. 2014 พระรูปแม่พระที่อยู่ในครอบครัว Khoury ในภาคเหนือของอิสราเอล ได้หลั่งน้ำตาออกมา  ซึ่งอาจมีสาเหตมาจากเรื่องนี้หรือไม่?

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำไมปีศาจจึงกลัวพระสันตปาปายอห์นปอลที่2

คุณพ่อกาเบรียล เอม็อธ  พระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  เคยทำพิธีถึง 70.000 ครั้งในเวลา 30 ปี  ครั้งหนึ่งท่านพูดว่า  ในหลายปีที่ผ่านมามีบุคคลผู้หนึ่งคือ  พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่มีอำนาจต่อกรกับปีศาจ
“พ่อเคยถามปีศาจมากกว่าหนึ่งครั้ง ทำไมเจ้าจึงกลัวพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 นักและพ่อก็ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันสองอย่างที่น่าสนใจ  อย่างแรกมันตอบว่า เพราะเขาทำให้แผนการของข้าเสียไป    พ่อคิดว่ามันพูดถึงการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและยุโรปตะวันออก”
อีกคำตอบหนึ่งที่ปีศาจตอบพ่อก็คือ เพราะเขายึดเอาเยาวชนจำนวนมากออกไปจากมือของข้า  มีเยาวชนจำนวนมากที่กลับใจเพราะพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2”
และผู้ต่อกรกับปีศาจที่ทรงอำนาจมากที่สุดล่ะ?
“แน่นอน คือแม่พระนั่นเอง  และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณวิงวอนต่อพระนาง”
“ครั้งหนึ่งพ่อเคยถามซาตานว่า ทำไมเจ้าจึงกลัวมากยิ่งนัก  เมื่อพ่อวิงวอนต่อพระมารดามารีย์  ยิ่งกว่าเมื่อพ่อวิงวอนต่อพระเยซูคริสต์?  มันตอบพ่อว่า เพราะข้าอับอายขายหน้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องพ่ายแพ้ต่อมนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้างของพระคริสต์  มากยิ่งกว่าพ่ายแพ้ต่อองค์พระคริสต์เอง

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

วาติกันรับรองการประจักษ์ที่ลิปา,ฟิลิปปินส์นาน 60 กว่าปี ที่แม่พระประจักษ์ที่เมืองลิปา ในฟิลิปปินส์ และทางวาติกันไม่รับรองความจริงในเรื่องนี้  แต่เวลานี้ทางวาติกันได้อนุญาตให้พระสังฆราชฟิลิปปินส์ประกาศรับรองความจริงนี้แล้ว.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

โบสถ์ในรัสเซีย


โบสถ์ พระผู้ไถ่ทรงหลั่งพระโลหิต Church of the Savior on Spilled Blood อยู่ที่ St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย  เป็นโบสถ์ในนิกายออร์โธดอกซ์ที่สวยงามมาก  สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 สร้างตรงบริเวณที่จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ทรงได้รับบาดเจ็บสาหัสในเดือนมีนาคม 1881  (ดูภาพเพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณพ่อบอสโก..3

เรื่องราวของคุณพ่อบอสโกที่น่าสนใจมีมากมาย  และเรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็มีมาก....อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณพ่อบอสโก..2

เรื่องราวของคุณพ่อบอสโกที่น่าสนใจมีมากมาย  และเรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็มีมาก....อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

พันธ์ทิพดอทคอม

ที่มา - http://pantip.com/topic/34110822/comment7
กระทู้ - สงสัยในพระวรสารของนักบุญลูกา
ความคิดเห็นที่ 5
เวลาอ่าน อย่าเอามาแค่ข้อเดียวเอามาให้ครบๆจะได้ไม่เพี้ยน และเกิดความสมดุล
ดูข้ออื่นๆร่วมด้วยค่ะ
ลก1:47 และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความปีติยินดีในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า
  >>> นางเองก็สำนึกว่าเป็นคนบาปเหมือนผู้เชื่อทุกคนที่ต้องการการไถ่บาป และนางเป็นแค่อุปกรณ์หรือภาชนะ ในการลงมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ หลังจากนั้นก็จบหน้าที่ของนาง อย่ายกนางขึ้นเกินความเป็นจริงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะอันตรายมากถ้ามีความเชื่อเช่นนี้ ขอพระวิญญาณทรงเปิดตาใจของท่านค่ะ
ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพี่น้องของพระเยซู (มธ 12:46-50
; ลก 8:19-21)
3:31 เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์
3:32 และประชาชนก็นั่งอยู่รอบพระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ว่า
ดูเถิด มารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์คอยอยู่ข้างนอก
3:33 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา
3:34 พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบพระองค์นั้นแล้วตรัสว่า
ดูเถิด นี่เป็นมารดาและพี่น้องของเรา
3:35 ผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระเจ้า ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา

ฉะนั้นจงกระทำตามพระเยซูสั่งไว้ในข้อนี้ค่ะ
  
*** ตอบให้เห็นอีกมุมค่ะ ****
อ่านทวนซ้ำในกระทู้นี้ค่ะ
http://pantip.com/topic/33998034
ขอพระวิญญาณช่วยเราค่ะ บางอย่างเป็นโลกฝ่ายวิญญาณต้องมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณค่ะ
ขอโทษคุณ จขกท ที่ตอบไม่ตรงตามสิ่งที่อยากได้ยินค่ะ
SHALOM

----------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 7
พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า  และพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้า
ดังนั้นพระนางมารีย์จึงเป็นพระมารดาของพระเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงยกย่องมารดาของพระองค์เสมอ
  ดังเช่น  พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ครั้งแรกในงานแต่งงาน
ที่เมืองคานา
  เพราะพระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์ทรงขอร้อง  โดยบอกพระเยซูว่า เขาไม่มีน้ำองุ่นแล้ว
พระเจ้าทรงยกย่องพระนางมารีย์ในฐานะมารดาของพระองค์
  และเราผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูจะไม่ยกย่องพระนางมารีย์ได้อย่างไร
บนกางเขน
  พระเยซูเจ้าทรงมอบพระนางมารีย์ให้เป็นมารดาของมนุษย์ทั้งมวลโดยผ่านทางนักบุญยอห์น  พระองค์ตรัสกับ น.ยอห์นว่า "นี่คือแม่ของท่าน"  แล้ว น.ยอห์นก็รับพระนางมารีย์มาเป็นมารดาของท่าน
พระนางมารีย์ ยังมีบทบาทเป็นสตรีผู้มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์
  ตามในพระคัมภีร์วิวรณ์ ว่า "มีเครื่องหมายยิ่งใหญ่ในสวรรค  คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์  มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า  มีดาวสิบสองดวงประดับศีรษะเป็นมงกุฏ"  พระนางมารีย์ยังเป็นผู้ที่พระเจ้าตรัสกับงูว่า "เราจะให้เจ้ากับหญิงนั้นเป็นศัตรูกัน  ทั้งพงศ์พันธ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของนางด้วย  นาง(โดยอาศัยบุตรของนาง) จะเหยียบหัวของเจ้าจนบี้แบน  ส่วนเจ้าทำได้เพียงขบสันเท้าของนางเท่านั้น"
พระนางมารีย์ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า
  แต่พระนางทรงถ่อมพระองค์ยิ่งนัก  พระนางถือตนเองว่าเป็นเพียงข้ารับใช้ของพระเจ้า
ทุกสิ่งที่พระนางมารีย์ทรงทำ
  ก็ทำเพื่อพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว  พระนางทรงรับมนุษย์ทุกคนไว้เป็นลูกของพระนางด้วย  พระนางจึงคอยช่วยเหลือพวกเราบนสวรรค์  หลายต่อหลายครั้งที่พระนางประจักษ์มาแก่บุคคลบางคน  เพื่อตักเตือนมนุษย์ให้ละเลิกทำบาปผิดต่อพระเจ้า

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณพ่อบอสโก..1

เรื่องราวของคุณพ่อบอสโกที่น่าสนใจมีมากมาย  และเรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็มีมาก....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

ปีศาจชอบบาปอะไรมากที่สุด?


ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจให้คำตอบแก่เรา
ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจมีความกลัวไหม?  บาปอะไรที่ปีศาจชอบมากที่สุด? มีผู้ถามคำถามนี้กับคุณพ่อ Juan José Gallego แห่งคณะโดมินิกัน  ท่านเป็นผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจจากสังฆมณฑล Barcelona in Catalonia, Spain
คุณพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว  ในการให้สัมภาษณ์กับ Spanish daily El Mundo  ท่านกล่าวว่า  จากประสบการณ์ของท่าน  ความหยิ่งจองหองเป็นบาปที่ปีศาจชอบมากที่สุด
“คุณพ่อมีความกลัวบ้างไหมครับ?” นักข่าวถาม
“ในตอนต้นที่เริ่มรับตำแหน่งนั้น  พ่อมีความกลัวมาก” คุณพ่อตอบ “สิ่งที่พ่อทำก็คือ พ่อมองข้ามไหล่ไปและพ่อก็เห็นปีศาจ.....อีกวันหนึ่งขณะที่กำลังทำพิธีขับไล่ปีศาจอยู่  พ่อพูดว่า เราสั่งเจ้า  เราสั่งเจ้า...และเจ้าปีศาจก็ส่งเสียงดังเหมือนไฟตอบกลับมาว่า กาลลลลลเลโก..แกทำมากเกินไปแล้ว นั่นทำให้พ่อสั่นสะท้านเลย”
อย่างไรก็ตาม  คุณพ่อรู้ว่าปีศาจไม่มีอำนาจมากกว่าพระเป็นเจ้า  ท่านอธิบายว่า “เมื่อผมได้รับแต่งตั้ง  ญาติคนหนึ่งของผมบอกผมว่า ว้าว  ฮวน โจเซ่ ฉันกลัวจริงๆ เพราะในภาพยนตร์เรื่อง The Exorcist มีคนหนึ่งตายและอีกคนกระโดดหนีออกทางหน้าต่าง  ผมจึงพูดกับเธอว่า อย่าลืมว่า ปีศาจเป็นเพียงสิ่งสร้างอย่างหนึ่งของพระเป็นเจ้าเท่านั้น”
เมื่อใครบางคนถูกปีศาจเข้าสิง ท่านอธิบายต่อ “พวกเขาจะสูญเสียสติสัมปชัญญะ  พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ  มีกำลังมากผิดปกติ  พวกเขาจะรู้สึกแย่มากจริงๆ  คุณจะเห็นคนที่เคยมีมารยาทดีพูดจาสบถและอ๊วกออกมา”
“มีเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกปีศาจเอาเสื้อเชิ้ตของเขาโยนบนกองไฟในตอนกลางคืน  เขาบอกพ่อว่าปีศาจได้ให้ข้อเสนอกับเขาว่า – ถ้าแกทำสัญญากับพวกข้า  แกจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเหมือนกับที่แกลำบากอยู่ในตอนนี้”
คุณพ่อกาลเลโกเตือนว่า ลัทธิยุคใหม่ “New Age” อย่างเช่น การทำโยคะ หรือ นั่งสมาธิ  สามารถเป็นทางให้ปีศาจเข้าสิงได้  ท่านยังอธิบายด้วยว่า ยาเสพติด เป็น การสิงของปีศาจชนิดหนึ่ง
“เมื่อผู้คนตกอยู่ในวิกฤตการณ์  พวกเขามีความทุกข์ใจมาก พวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวัง  คนที่รู้สึกเช่นนั้น  เขาทำให้ปีศาจเข้ามาในใจของเขาได้” คุณพ่อกล่าว