พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2558

พระนามของพระจิตที่ไม่ค่อยรู้จัก

พระคัมภีร์ได้กล่าวถึงพระจิตเจ้าในแบบอื่นๆอีกซึ่งทำให้เรามั่นใจว่าพระองค์ทรงอยู่ท่ามกลางพวกเรา....อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2558

กลีบกุหลาบรูปพระสันตปาปาฟรังซิสกลีบกุหลาบที่มีรูปพระสันตปาปาฟรังซิสนี้นำมาจากเฟสบุ๊คของบราเดอร์ คาร์เมโล คอร์เตส Brother Carmelo Cortez's Facebook 

วันเสาร์ที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ-2-25ก.ย.2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย.. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในวันนี้แม่สวดภาวนาต่อพระจิตวอนขอพระองค์ทรงเติมเต็มหัวใจของลูกด้วยความเชื่อที่เข้มแข็ง  การสวดภาวนาและความเชื่อจะเติมเต็มหัวใจของลูกด้วยความรักและความยินดี  แล้วลูกจะเป็นเครื่องหมายสำหรับคนเหล่านั้นที่อยู่ห่างไกลพระเป็นเจ้า  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงปลุกเร้าใจแก่กันและกันให้สวดภาวนาด้วยหัวใจ  เพื่อที่การสวดภาวนาจะได้ทำให้ชีวิตของลูกสมบูรณ์  และยิ่งไปกว่านั้น  ในแต่ละวัน, ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกจักได้เป็นพยานของการรับใช้พระเป็นเจ้าในการเทิดทูนนมัสการพระองค์  และในการรับใช้เพื่อนมนุษย์ที่ขัดสนยากจน  แม่จะอยู่กับลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือลูกเสมอ
    
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
อัครสาวกแห่งความรักของแม่  ผู้ยอมรับและเผยแพร่สัจจะ,อันเป็นที่รักของแม่  แม่เรียกพวกลูกอีกครั้งและรวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รอบๆแม่เพื่อช่วยแม่  เพื่อช่วยบรรดาลูกทั้งหลายของแม่ที่กระหายในความรักและความจริง  พวกเขากระหายในองค์พระบุตรของแม่
แม่คือพระหรรษทานที่มาจากพระบิดาสวรรค์  พระองค์ทรงส่งแม่มาช่วยพวกลูกในการดำเนินชีวิตตามพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่
จงรักซึ่งกันและกัน

แม่ก็เคยมีชีวิตในโลกนี้เหมือนลูก
แม่รู้ว่ามันไม่ง่ายเสมอไป  แต่ถ้าลูกรักกันและกัน  ลูกจะสวดภาวนาด้วยหัวใจ  ลูกจะเข้าถึงความสูงส่งของชีวิตฝ่ายจิต  และหนทางสู่สวรรค์จะเปิดรับลูก
แม่ เป็นแม่ของลูก  แม่กำลังรอคอยลูกอยู่ที่นั่นเพราะแม่อยู่ที่นั่น
จงมีความเชื่อศรัทธาต่อองค์พระบุตรของแม่และจงสอนผู้อื่นด้วยความเชื่อศรัทธา
แม่อยู่กับพวกลูก
แม่จะช่วยลูก
แม่จะสอนลูกให้มีความเชื่อเพื่อที่ลูกจะรู้วิธีที่จะสอนผู้อื่นอย่างถูกต้อง
แม่จะสอนลูกเรื่องความจริงเพื่อที่ลูกจะรู้วิธีที่จะพิจารณาไตร่ตรอง
แม่จะสอนลูกเรื่องความรักเพื่อที่ลูกจะรู้ว่าความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร
ลูกทั้งหลายของแม่  องค์พระบุตรของแม่จะตรัสโดยผ่านวาจาของพวกลูกและกิจการของพวกลูก

ขอขอบใจลูก

พระคาร์ดินัลเหงียน-วัน-ตวน


ชีวประวัติของพระคาร์ดินัล เหงียน  วัน  ตวน  เป็นเรื่องที่น่าสนใจมาก  ท่านถูกขังอยู่ในคุกของเวียตนามนานหลายสิบปี  เพราะท่านไม่ยอมปฏิเสธพระคริสตเจ้าและพระศาสนจักร  ท่านเสียชีวิตวันที่ 16 กันยายน 2002  เวลานี้มีการเดินเรื่องเพื่อสถาปนาท่านเป็นนักบุญเริ่มต้นในปี 2007  ซึ่งครบรอบ 5 ปีของการเสียชีวิตของท่าน

วันศุกร์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2558

การเดิมพันของปาสคาล

            หลายๆคนน่าจะรู้จักและคุ้นชื่อของปาสคาลจากในชั้นเรียนคณิตศาสตร์กันดีอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามสิ่งที่พวกเราหลายๆคนไม่ค่อยได้รู้กันก็คือ ในช่วงหลังๆของชีวิตนั้น เขามีชื่อเสียงของเขาในฐานะของผู้ที่เป็นหัวหอกในการถกเถียงกันระหว่างความเชื่อที่ว่า “God หรือพระเจ้านั้นมีอยู่จริงหรือไม่?” นี่ก็คือสิ่งที่นำมาสู่หลักความคิดที่ชื่อว่าการเดิมพันของปาสคาลนั่นเอง (Pascal’s Wager)
อะไรคือสาระสำคัญของหลักการเดิมพันของปาสคาล?
สาระสำคัญก็คือการที่ปาสคาลได้ให้เหตุผลที่น่าสนใจเกี่ยวกับความเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเอาไว้ว่า การตัดสินใจเชื่อที่ว่าพระเจ้ามีอยู่จริงนั้นเหมาะสมกว่าการที่จะเชื่อว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงๆ!!  
เขาได้เหตุผลเอาไว้ว่าในการดำรงชีวิตนั้น คุณสามารถเลือกที่จะเชื่อหรือไม่เชื่อในพระเจ้าก็ได้ อย่างไรก็ตาม ความเชื่อในเรื่องความมีอยู่ของพระเจ้านี้ก็คล้ายๆกับเกมการเดิมพันอย่างหนึ่ง (เช่นเกมโยนเหรียญหัว-ก้อย) นั่นก็เพราะแล้วสุดท้ายพวกเราทุกคนก็ต้องตาย และแน่นอนว่าไม่มีใครสามารถที่จะรู้ได้จริงๆก่อนตายหรอกว่าสวรรค์หรือนรกหรือพระเจ้านั้นมีอยู่จริงหรือไม่ ดังนั้นแล้วมันจึงเป็นเกมการเดิมพันที่เสมือนกับว่าคุณจำเป็นต้องเล่นโดยไม่สามารถปฏิเสธได้
เมื่อมองในแง่ของเกมการเดิมพันแล้ว ทิศทางความเชื่อของคุณก็เหมือนกับเดิมพันคุณวางลงไป โดยหากว่าคุณเลือกที่จะเชื่อในพระเจ้านั้น (ทำความดี) เมื่อคุณตายลงไปหากพระเจ้าและนรกรวมถึงสวรรค์ไม่มีอยู่จริง คุณก็แทบไม่เสียอะไรเลย แต่หากว่าพระเจ้ามีอยู่จริงสิ่งที่คุณจะได้รับกลับมาก็คือการได้ใช้ชีวิตอย่างแสนสุขสบายอยู่บนสรวงสวรรค์
ในทางกลับกันนั้น หากคุณเลือกที่จะไม่เชื่อในพระเจ้านั้น (ทำความเลว) เมื่อคุณตายลงไปหากว่าพระเจ้าไม่มีอยู่จริงคุณก็ไม่เสียอะไรเลยเช่นเดียวกัน แต่หากว่าพระเจ้ามีอยู่จริงๆแล้วล่ะก็ สิ่งที่คุณจะต้องเผชิญก็คือขุมนรกที่สุดแสนจะทรมาน และคุณยังจะต้องได้รับการลงโทษอย่างแสนสาหัสอีกด้วย
ดังนั้นเมื่อมองถึงความคุ้มค่าแล้ว การเลือกที่จะเดิมพันในฝั่งที่พระเจ้านั้นมีอยู่จริงจึงแสนที่จะคุ้มค่ากว่ามากเป็นไหนๆ เพราะในทางคณิตศาสตร์นั้นการเชื่อพระเจ้าให้ค่าคาดหวังที่เป็นบวกแทนที่จะเป็นลบเหมือนในฝั่งตรงข้ามนั่นเอง
ตัวอย่างการคำนวณค่าคาดหวังของ Pascal แบบง่ายๆ
EV = (Gain x Probability of win) + (Loss x Probability of loss)
เชื่อในพระเจ้า = (Heaven x 0.5) + (0 x 0.5) = 0.5 x Heaven
ไม่เชื่อในพระเจ้า = (0 x 0.5) + (Hell x 0.5) = 0.5 x Hell

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำไมปีศาจจึงเกลียดแม่พระมาก

จิตวิญญาณข้าพเจ้าถวายสดุดีพระเป็นเจ้า
จิตใจข้าพเจ้ายินดีในพระเป็นเจ้า  พระผู้กอบกู้ข้าพเจ้า
เพราะพระองค์ทอดพระเนตรความต่ำต้อยของข้าบริการของพระองค์
แต่นี้ไป มนุษย์ทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญ
 
....................อ่านต่อ...........

วันพุธที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2558

การแพร่ธรรม “ท่านทั้งหลายจงไปสั่งสอนนานาชาติให้มาเป็นศิษย์ของเรา  ทำพิธีล้างบาปให้เขาเดชะพระนาม พระบิดา พระบุตร และพระจิต” มัทธิว 28:19
และอัครสาวกของพระเยซูเจ้าก็ได้เดินทางไกลยังสถานที่ต่างๆเพื่อประกาศพระวรสาร  คริสต์ศาสนาได้แพร่หลายไปอย่างกว้างขวาง  เป็นพลวัติที่สำคัญในประวัติศาสตร์  ในวีดีโอนี้แสดงให้เห็นการแพร่กระจายของคริสต์ศาสนาในแต่ยุคสมัย  โดยแต่ละเฟรมของวีดีโอเท่ากับหนึ่งปี และสิ้นสุดที่ปี 2000  วีดีโอจัดทำโดย westernconversatory.com  อัครสาวกและบรรดามิชชันนารีได้เดินทางไปทั่วโลก  ประกาศข่าวดีแก่มนุษย์  ท่านเหล่านั้นต้องเผชิญกับการเบียดเบียนและความยากลำบากมากมาย  ต้องเสียชีวิตเพื่อยืนยันความเชื่อของท่าน  อนาคตต่อจากนี้ขึ้นอยู่กับพวกเราที่เป็นคริสตชนที่จะสานต่องานของมิชชันนารีเหล่านี้

วันอาทิตย์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2558

ฝนกลีบกุหลาบ

หลังจากที่อัครสังฆราชในฟิลิปปินส์ได้ประกาศรับรองการประจักษ์ที่ลิปา(ในปี 1948) อย่างเต็มรูปแบบโดยได้รับอนุญาตจากทางสันตสำนักแล้ว  ก็เกิดปรากฏการณ์ใหม่ขึ้น....อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2558

ชาวอิยิปต์ฉลองแม่พระเสด็จสู่สวรรค์


วันฉลองแม่พระได้รับเกียรติขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ส.ค. 2015 ที่ผ่านมา  ในประเทศอียิปต์มีประชาชนจำนวนมากไมเพียงแต่คริสตชนเท่านั้นแต่ชาวมุสลิมได้ร่วมฉลองแม่พระด้วย
การฉลองแม่พระถูกจัดขึ้นโดยคริสตชนคอปติกออร์โธดอกซ์ในอียิปต์  ตั้งแต่วันพฤหัสบดี  ,วันศุกร์ และวันเสาร์  มีรายการทางวิทยุหลายแห่งได้กระจายข่าว “วันฉลองพระนางพรหมจารีย์มารีย์” และแถลงว่า  “ไม่เพียงแต่คริสตชนของอิยิปต์เท่านั้นแต่รวมทั้งพวกเราชาวอิยิปต์ทั้งหมดที่นับถือพระนางมารีย์ (ชาวมุสลิมเรียกแม่พระว่า Sitana Mariam ) พระนางเป็นสตรีที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดในโลก”
หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ Al-Qahira (Cairo), ซึ่งได้รับเงินสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ได้ลงบทความและรูปภาพเต็มหน้าของพระนางมารีย์ “เพื่อเฉลิมฉลองการเสด็จสู่สวรรค์อันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งของพระนางมารีย์"
สมาชิกของบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ได้ให้ความเห็นในเรื่องนี้ว่า “เราไม่ค่อยแน่ใจนักเกี่ยวกับรูปภาพของพระนางมารีย์  เพราะทั้งๆที่เรารู้ว่าชาวอิยิปต์ทั้งมุสลิมและคริสตชนมีความรักและนับถือพระนางมารีย์เป็นอย่างสูง  เราไม่แน่ใจว่าชาวมุสลิมส่วนใหญ่จะรู้สึกดีหรือไม่เกี่ยวกับรูปภาพ  มีบางรูปที่เป็นรูปพระเยซูถูกตรึงกางเขนรวมอยู่ด้วย”
บรรณาธิการหนังสือพิมพ์ซึ่งไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อกล่าวเกี่ยวกับรูปภาพ “เราไม่สามารถละเลยรูปภาพบางรูปซึ่งพระนางมารีย์กำลังอุ้มพระเยซูอยู่”
ในสมัยการปกครองของประธานาธิบดีฮอสนี  มูบารัค  ทางรัฐบาลได้เลือกวันคริสต์มาสให้เป็นวันหยุดของชาติ แทนที่จะเป็นวันอิสเตอร์  ซึ่งเป็นวันฉลองสำคัญที่สุดของคอปติกออร์โธดอกซ์ในอิยิปต์
สาเหตุในเรื่องนี้เป็นเพราะ  ประวัติการบังเกิดของพระเยซูในคัมภีร์ของมุสลิมและคริสต์นั้นตรงกัน  แต่ประวัติการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูของทางมุสลิมนั้นไม่เหมือนกัน  ชาวมุสลิมเชื่อว่าพระเยซูได้รับการยกขึ้นสวรรค์จากพระเป็นเจ้าและพระองค์ไม่ได้ถูกตรึงกางเขน

วันพุธที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระในอิสราเอลร้องไห้


 
มีการยิงต่อสู้อย่างหนักระหว่างตำรวจอิสราเอลกับผู้ประท้วงปาเลสไตน์ในม้สยิดอัลอักซา เมื่อวันที่ 12 ก.ย.2015  ก่อนหน้านี้ประมาณวันที่ 13 พ.ย. 2014 พระรูปแม่พระที่อยู่ในครอบครัว Khoury ในภาคเหนือของอิสราเอล ได้หลั่งน้ำตาออกมา  ซึ่งอาจมีสาเหตมาจากเรื่องนี้หรือไม่?

วันอังคารที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2558

ทำไมปีศาจจึงกลัวพระสันตปาปายอห์นปอลที่2

คุณพ่อกาเบรียล เอม็อธ  พระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจแห่งกรุงโรม  เคยทำพิธีถึง 70.000 ครั้งในเวลา 30 ปี  ครั้งหนึ่งท่านพูดว่า  ในหลายปีที่ผ่านมามีบุคคลผู้หนึ่งคือ  พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่มีอำนาจต่อกรกับปีศาจ
“พ่อเคยถามปีศาจมากกว่าหนึ่งครั้ง ทำไมเจ้าจึงกลัวพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 นักและพ่อก็ได้รับคำตอบที่แตกต่างกันสองอย่างที่น่าสนใจ  อย่างแรกมันตอบว่า เพราะเขาทำให้แผนการของข้าเสียไป    พ่อคิดว่ามันพูดถึงการล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์ในรัสเซียและยุโรปตะวันออก”
อีกคำตอบหนึ่งที่ปีศาจตอบพ่อก็คือ เพราะเขายึดเอาเยาวชนจำนวนมากออกไปจากมือของข้า  มีเยาวชนจำนวนมากที่กลับใจเพราะพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2”
และผู้ต่อกรกับปีศาจที่ทรงอำนาจมากที่สุดล่ะ?
“แน่นอน คือแม่พระนั่นเอง  และจะยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้น เมื่อคุณวิงวอนต่อพระนาง”
“ครั้งหนึ่งพ่อเคยถามซาตานว่า ทำไมเจ้าจึงกลัวมากยิ่งนัก  เมื่อพ่อวิงวอนต่อพระมารดามารีย์  ยิ่งกว่าเมื่อพ่อวิงวอนต่อพระเยซูคริสต์?  มันตอบพ่อว่า เพราะข้าอับอายขายหน้าเป็นอย่างยิ่งเมื่อต้องพ่ายแพ้ต่อมนุษย์ที่เป็นสิ่งสร้างของพระคริสต์  มากยิ่งกว่าพ่ายแพ้ต่อองค์พระคริสต์เอง

วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2558

วาติกันรับรองการประจักษ์ที่ลิปา,ฟิลิปปินส์นาน 60 กว่าปี ที่แม่พระประจักษ์ที่เมืองลิปา ในฟิลิปปินส์ และทางวาติกันไม่รับรองความจริงในเรื่องนี้  แต่เวลานี้ทางวาติกันได้อนุญาตให้พระสังฆราชฟิลิปปินส์ประกาศรับรองความจริงนี้แล้ว.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2558

โบสถ์ในรัสเซีย


โบสถ์ พระผู้ไถ่ทรงหลั่งพระโลหิต Church of the Savior on Spilled Blood อยู่ที่ St. Petersburg, ประเทศรัสเซีย  เป็นโบสถ์ในนิกายออร์โธดอกซ์ที่สวยงามมาก  สร้างขึ้นในปลายศตวรรษที่ 19 สร้างตรงบริเวณที่จักรพรรดิอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ทรงได้รับบาดเจ็บสาหัสในเดือนมีนาคม 1881  (ดูภาพเพิ่มเติม)

วันอังคารที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณพ่อบอสโก..3

เรื่องราวของคุณพ่อบอสโกที่น่าสนใจมีมากมาย  และเรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็มีมาก....อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณพ่อบอสโก..2

เรื่องราวของคุณพ่อบอสโกที่น่าสนใจมีมากมาย  และเรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็มีมาก....อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2558

พันธ์ทิพดอทคอม

ที่มา - http://pantip.com/topic/34110822/comment7
กระทู้ - สงสัยในพระวรสารของนักบุญลูกา
ความคิดเห็นที่ 5
เวลาอ่าน อย่าเอามาแค่ข้อเดียวเอามาให้ครบๆจะได้ไม่เพี้ยน และเกิดความสมดุล
ดูข้ออื่นๆร่วมด้วยค่ะ
ลก1:47 และวิญญาณของข้าพเจ้าก็เกิดความปีติยินดีในพระเจ้า พระผู้ช่วยให้รอดของข้าพเจ้า
  >>> นางเองก็สำนึกว่าเป็นคนบาปเหมือนผู้เชื่อทุกคนที่ต้องการการไถ่บาป และนางเป็นแค่อุปกรณ์หรือภาชนะ ในการลงมาบังเกิดของพระเยซูคริสต์ หลังจากนั้นก็จบหน้าที่ของนาง อย่ายกนางขึ้นเกินความเป็นจริงกว่าที่ควรจะเป็น เพราะอันตรายมากถ้ามีความเชื่อเช่นนี้ ขอพระวิญญาณทรงเปิดตาใจของท่านค่ะ
ผู้ที่เชื่อเป็นเหมือนมารดาและพี่น้องของพระเยซู (มธ 12:46-50
; ลก 8:19-21)
3:31 เวลานั้นมารดาและพวกน้องชายของพระองค์มายืนอยู่ข้างนอก แล้วใช้คนเข้าไปทูลเรียกพระองค์
3:32 และประชาชนก็นั่งอยู่รอบพระองค์ เขาจึงทูลพระองค์ว่า
ดูเถิด มารดาและพวกน้องชายของพระองค์มาหาพระองค์คอยอยู่ข้างนอก
3:33 พระองค์ตรัสตอบเขาว่า
ใครเป็นมารดาของเรา และใครเป็นพี่น้องของเรา
3:34 พระองค์ทอดพระเนตรคนที่นั่งล้อมรอบพระองค์นั้นแล้วตรัสว่า
ดูเถิด นี่เป็นมารดาและพี่น้องของเรา
3:35 ผู้ใดจะกระทำตามพระทัยพระเจ้า ผู้นั้นแหละเป็นพี่น้องชายหญิงและมารดาของเรา

ฉะนั้นจงกระทำตามพระเยซูสั่งไว้ในข้อนี้ค่ะ
  
*** ตอบให้เห็นอีกมุมค่ะ ****
อ่านทวนซ้ำในกระทู้นี้ค่ะ
http://pantip.com/topic/33998034
ขอพระวิญญาณช่วยเราค่ะ บางอย่างเป็นโลกฝ่ายวิญญาณต้องมองด้วยสายตาฝ่ายวิญญาณค่ะ
ขอโทษคุณ จขกท ที่ตอบไม่ตรงตามสิ่งที่อยากได้ยินค่ะ
SHALOM

----------------------------------------------------------
ความคิดเห็นที่ 7
พระนางมารีย์เป็นมารดาของพระเยซูเจ้า  และพระเยซูเจ้าเป็นพระเจ้า
ดังนั้นพระนางมารีย์จึงเป็นพระมารดาของพระเจ้า
พระเยซูเจ้าทรงยกย่องมารดาของพระองค์เสมอ
  ดังเช่น  พระองค์ทรงทำอัศจรรย์ครั้งแรกในงานแต่งงาน
ที่เมืองคานา
  เพราะพระนางมารีย์พระมารดาของพระองค์ทรงขอร้อง  โดยบอกพระเยซูว่า เขาไม่มีน้ำองุ่นแล้ว
พระเจ้าทรงยกย่องพระนางมารีย์ในฐานะมารดาของพระองค์
  และเราผู้เป็นศิษย์ของพระเยซูจะไม่ยกย่องพระนางมารีย์ได้อย่างไร
บนกางเขน
  พระเยซูเจ้าทรงมอบพระนางมารีย์ให้เป็นมารดาของมนุษย์ทั้งมวลโดยผ่านทางนักบุญยอห์น  พระองค์ตรัสกับ น.ยอห์นว่า "นี่คือแม่ของท่าน"  แล้ว น.ยอห์นก็รับพระนางมารีย์มาเป็นมารดาของท่าน
พระนางมารีย์ ยังมีบทบาทเป็นสตรีผู้มีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์
  ตามในพระคัมภีร์วิวรณ์ ว่า "มีเครื่องหมายยิ่งใหญ่ในสวรรค  คือสตรีผู้หนึ่งมีดวงอาทิตย์เป็นอาภรณ์  มีดวงจันทร์อยู่ใต้เท้า  มีดาวสิบสองดวงประดับศีรษะเป็นมงกุฏ"  พระนางมารีย์ยังเป็นผู้ที่พระเจ้าตรัสกับงูว่า "เราจะให้เจ้ากับหญิงนั้นเป็นศัตรูกัน  ทั้งพงศ์พันธ์ของเจ้าและพงศ์พันธุ์ของนางด้วย  นาง(โดยอาศัยบุตรของนาง) จะเหยียบหัวของเจ้าจนบี้แบน  ส่วนเจ้าทำได้เพียงขบสันเท้าของนางเท่านั้น"
พระนางมารีย์ได้รับเกียรติอันยิ่งใหญ่จากพระเจ้า
  แต่พระนางทรงถ่อมพระองค์ยิ่งนัก  พระนางถือตนเองว่าเป็นเพียงข้ารับใช้ของพระเจ้า
ทุกสิ่งที่พระนางมารีย์ทรงทำ
  ก็ทำเพื่อพระเจ้าแต่เพียงอย่างเดียว  พระนางทรงรับมนุษย์ทุกคนไว้เป็นลูกของพระนางด้วย  พระนางจึงคอยช่วยเหลือพวกเราบนสวรรค์  หลายต่อหลายครั้งที่พระนางประจักษ์มาแก่บุคคลบางคน  เพื่อตักเตือนมนุษย์ให้ละเลิกทำบาปผิดต่อพระเจ้า

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2558

คุณพ่อบอสโก..1

เรื่องราวของคุณพ่อบอสโกที่น่าสนใจมีมากมาย  และเรื่องอัศจรรย์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานของท่านก็มีมาก....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2558

ปีศาจชอบบาปอะไรมากที่สุด?


ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจให้คำตอบแก่เรา
ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจมีความกลัวไหม?  บาปอะไรที่ปีศาจชอบมากที่สุด? มีผู้ถามคำถามนี้กับคุณพ่อ Juan José Gallego แห่งคณะโดมินิกัน  ท่านเป็นผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจจากสังฆมณฑล Barcelona in Catalonia, Spain
คุณพ่อได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจมาเป็นเวลา 9 ปีแล้ว  ในการให้สัมภาษณ์กับ Spanish daily El Mundo  ท่านกล่าวว่า  จากประสบการณ์ของท่าน  ความหยิ่งจองหองเป็นบาปที่ปีศาจชอบมากที่สุด
“คุณพ่อมีความกลัวบ้างไหมครับ?” นักข่าวถาม
“ในตอนต้นที่เริ่มรับตำแหน่งนั้น  พ่อมีความกลัวมาก” คุณพ่อตอบ “สิ่งที่พ่อทำก็คือ พ่อมองข้ามไหล่ไปและพ่อก็เห็นปีศาจ.....อีกวันหนึ่งขณะที่กำลังทำพิธีขับไล่ปีศาจอยู่  พ่อพูดว่า เราสั่งเจ้า  เราสั่งเจ้า...และเจ้าปีศาจก็ส่งเสียงดังเหมือนไฟตอบกลับมาว่า กาลลลลลเลโก..แกทำมากเกินไปแล้ว นั่นทำให้พ่อสั่นสะท้านเลย”
อย่างไรก็ตาม  คุณพ่อรู้ว่าปีศาจไม่มีอำนาจมากกว่าพระเป็นเจ้า  ท่านอธิบายว่า “เมื่อผมได้รับแต่งตั้ง  ญาติคนหนึ่งของผมบอกผมว่า ว้าว  ฮวน โจเซ่ ฉันกลัวจริงๆ เพราะในภาพยนตร์เรื่อง The Exorcist มีคนหนึ่งตายและอีกคนกระโดดหนีออกทางหน้าต่าง  ผมจึงพูดกับเธอว่า อย่าลืมว่า ปีศาจเป็นเพียงสิ่งสร้างอย่างหนึ่งของพระเป็นเจ้าเท่านั้น”
เมื่อใครบางคนถูกปีศาจเข้าสิง ท่านอธิบายต่อ “พวกเขาจะสูญเสียสติสัมปชัญญะ  พวกเขาจะพูดภาษาแปลกๆ  มีกำลังมากผิดปกติ  พวกเขาจะรู้สึกแย่มากจริงๆ  คุณจะเห็นคนที่เคยมีมารยาทดีพูดจาสบถและอ๊วกออกมา”
“มีเด็กชายคนหนึ่งที่ถูกปีศาจเอาเสื้อเชิ้ตของเขาโยนบนกองไฟในตอนกลางคืน  เขาบอกพ่อว่าปีศาจได้ให้ข้อเสนอกับเขาว่า – ถ้าแกทำสัญญากับพวกข้า  แกจะไม่ต้องลำบากอีกต่อไปเหมือนกับที่แกลำบากอยู่ในตอนนี้”
คุณพ่อกาลเลโกเตือนว่า ลัทธิยุคใหม่ “New Age” อย่างเช่น การทำโยคะ หรือ นั่งสมาธิ  สามารถเป็นทางให้ปีศาจเข้าสิงได้  ท่านยังอธิบายด้วยว่า ยาเสพติด เป็น การสิงของปีศาจชนิดหนึ่ง
“เมื่อผู้คนตกอยู่ในวิกฤตการณ์  พวกเขามีความทุกข์ใจมาก พวกเขาจะรู้สึกสิ้นหวัง  คนที่รู้สึกเช่นนั้น  เขาทำให้ปีศาจเข้ามาในใจของเขาได้” คุณพ่อกล่าว