พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2567

พระเจ้าไม่ยอมแพ้ความใจกว้าง


ยิ่งเรามอบตัวเราเองให้พระเจ้า,ยิ่งเรามอบตัวเราให้พระศาสนจักร,ยิ่งเรารับใช้ซึ่งกันและกัน พระเจ้ายิ่งทรงประทานคืนกลับมาให้เรามากกว่า ยิ่งเราทำตามพระประสงค์ของพระเจ้ามากเท่าไร,ยื่งเราเปลี่ยนแปลงตัวเองในชีวิตของเรา,เราจะยิ่งได้รับบุญกุศลระดับสูง เราจะได้รับเกียรติ,สง่าราศีมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่ออยู่ในสวรรค์ ถ้าเราใจกว้างต่อพระเจ้า,พระเจ้าทรงประทานให้เราเช่นเดียวกัน ดังที่เขียนไว้ว่า จงแสวงหาพระอาณาจักรของพระเจ้าเป็นอันดับแรก แล้วทุกสิ่งจะประทานแก่ท่าน และไม่ใช่แค่วัตถุสิ่งของชั่วคราวเท่านั้น แต่ยังรวมถึงสิ่งของทางด้านจิตใจด้วย อันได้แก่ ความยินดี,สันติสุข,ความอดทน,ความเมตตากรุณา,ความอ่อนโยน ซึ่งเป็นสิ่งที่เราต้องการอย่างแท้จริง พระเจ้าจะทรงประทานให้เรา,ถ้าเรามีใจกว้างต่อพระองค์และต่อพระประสงค์ของพระองค์ นักบุญออกัสตินกล่าวว่า พระเยซูตรัสว่า ท่านให้เราเพียงเล็กน้อย,เราจะให้กลับคืนเป็นอย่างมาก ท่านให้สิ่งของชั่วคราวแก่เรา,เราให้สิ่งของสวรรค์แก่ท่าน ท่านให้สิ่งที่สูญสลายไปได้แก่เรา,เราให้นิรันดรแก่ท่าน  

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2567

ใครคือผู้เหยียบหัวของซาตาน


ถ้าพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นพระเจ้าทรงเหยียบหัวของซาตานด้วยพระองค์เอง ซาตานสามารถพูดได้ว่า มันถูกพระผู้สูงสุด,ผู้ทรงเป็นนิรันดรเหยียบหัวของมัน เพราะฉะนั้นมันก็อยู่เหนือสิ่งสร้างอื่นๆ เพราะมีแต่พระเจ้าเท่านั้นที่สามารถเหยียบหัวมันได้ นั่นทำให้ซาตานสามารถคุยโวโอ้อวดและมีใจหยิ่งผยองอีกต่อไป 
พระเจ้าทรงใช้เครื่องมือในการทำให้พระประสงค์ของพระองค์สำเร็จ พระองค์ทรงใช้คุณ,ใช้ผมในแผนการณ์ไถ่กู้ของพระองค์ แล้วใครที่เป็นผู้เหยียบหัวงูร้าย,ซึ่งเป็นปีศาจที่ประจญพระเยซูในทะเลทราย ผู้นั้นคือผู้ที่บริสุทธิ์ปราศจากบาป คือสตรีผู้หนึ่ง,พระนางมารีย์พรหมจารีย์ ตามที่พระคัมภีร์ปฐมกาล 3:15 กล่าวไว้ว่า “เราจะทำให้เจ้าและหญิงเป็นศัตรูกัน ให้ลูกหลานของเจ้าและลูกหลานของนางเป็นศัตรูกันด้วย เขาจะเหยียบหัวของเจ้า และเจ้าจะกัดส้นเท้าของเขา” เป็นเรื่องของเวลาที่พระนางมารีย์จะเหยียบหัวของซาตาน เมื่อซาตานถูกเหยียบหัวโดยสตรี มันจะอับอายมากจนไม่สามารถคุยโอ้อวดและหยิ่งผยองได้อีกต่อไป และนั่นจะเป็นวันแห่งชัยชนะของพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล 
สิ่งที่ผมขอแนะนำพวกคุณก็คือ ให้หลีกเลี่ยงการประจญ มีความศรัทธาต่อพระนางมารีย์อย่างมั่นคง 

วันจันทร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2567

สาส์นแม่พระ 25 ม.ค. 2024

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ขอให้ช่วงเวลานี้ เป็นช่วงเวลาแห่งการสวดภาวนา     
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่           
            
(สาส์นครั้งนี้นับว่าเป็นสาส์นที่สั้นที่สุด  และพระสันตปาปาฟรังซิสได้ประกาศให้ปีนี้เป็นปีแห่งการสวดภาวนา ถือว่าเป็นการตอบสนองสาส์นของแม่พระด้วย  ขอให้เราอย่าลืมสวดภาวนาเพื่อพระสันตปาปาฟรังซิส พระองค์กำลังเจ็บป่วย พระองค์มีปอดเพียงข้างเดียว ปอดอีกข้างถูกตัดออกเพราะติดเชื้อ พระองค์ทรงหกล้มเป็นครั้งที่สองแล้วในเดือนนี้)

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2567

ความฝันของคุณพ่อบอสโก 3


พวกเราหลายคนเป็นเหมือนเด็กผู้ชายในความฝันของคุณพ่อบอสโก, คิดว่าเราจะทำได้ดีในเกมส์แห่งบาปได้
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2567

เราจะอยู่กับผู้ที่ทนทุกข์เพื่อเรา


(คอนชิตา ไดอารี่ หน้า 204, 1966: พระองค์ [พระเยซู] ตรัสตอบ...) "คอนชิตา เราต้องการบอกลูกว่าก่อนที่อัศจรรย์จะเกิดขึ้น ลูกจะต้องทนทุกข์ทรมานมาก เพราะจะมีน้อยคนที่เชื่อลูก ครอบครัวของลูกเองจะคิดว่าลูกหลอกลวงพวกเขา เป็นเราเองที่ต้องการให้เป็นเช่นนี้,ดังที่เราได้เคยบอกลูกแล้ว เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของลูกและเพื่อโลกจะได้ปฏิบัติตามสาส์น เราขอบอกลูกว่าชีวิตที่เหลืออยู่ของลูกจะเป็นความทุกข์อย่างต่อเนื่อง จงอย่ากลัว,ในความทุกข์นั้น,ลูกจะพบเราและพระแม่มารีย์ที่ลูกรักมาก ... เราจะอยู่กับผู้ใดก็ตามที่ยอมรับความทุกข์เพื่อเรา” 

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2567

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า 4


พระเมตตาของพระเจ้า,ผู้ทรงซ่อนพระองค์ในศีลมหาสนิท, เสียงของพระเยซูเจ้าที่ตรัสกับเราจากพระบัลลังก์แห่งพระเมตตา,ทรงตรัสว่า: มาหาเราเถิด,พวกลูกทุกคน 
การสนทนาของพระเจ้าผู้เปี่ยมด้วยพระเมตตากับวิญญาณบาป 

พระเยซูตรัส: อย่ากลัวพระผู้ช่วยให้รอดของลูกเลย, โอ วิญญาณบาปเอ๋ย,เราได้มาหาลูกก่อน, เพราะเรารู้ว่า ตัวลูกเองไม่สามารถยกจิตใจขึ้นมาหาเราได้ ลูกเอ๋ย,อย่าหนีไปจากพระบิดาของลูก จงเต็มใจที่จะพูดคุยอย่างเปิดเผยกับพระเจ้าแห่งพระเมตตาของลูก, ผู้ซึ่งต้องการจะกล่าวคำให้อภัยและประทานพระหรรษทานของพระองค์อย่างล้นเหลือให้กับลูก วิญญาณของลูกเป็นที่รักของเรามาก! เราได้จารึกชื่อของลูกไว้ที่มือของเรา ลูกถูกจารึกไว้เป็นเหมือนบาดแผลลึกในหัวใจของเรา (ไดอารี่, 1485) 

พระเยซูตรัส:เราเป็นพละกำลังของลูก,เราจะช่วยลูก 
 พระเยซูตรัส: ลูกเอ๋ย,ลูกเกรงกลัวพระเจ้าแห่งพระเมตตาหรือ? ความศักดิ์สิทธิ์ของเราไม่ได้ขัดขวางเราจากความเมตตา ดูเถิด,เราได้สถาปนาบัลลังก์แห่งพระเมตตาไว้บนโลก - นั่นคือตู้ศีล – และจากบัลลังก์นี้,เราปรารถนาที่จะเข้าไปในหัวใจของลูก เราไม่ได้ถูกรายล้อมไปด้วยทูตสวรรค์ ลูกสามารถมาหาเราได้ตลอดเวลา เราอยากจะพูดกับลูกและปรารถนาที่จะประทานพระหรรษทานแก่ลูก (ไดอารี่, 1485) 

พระเยซู: พระเมตตาของเรายิ่งใหญ่กว่าบาปของลูกและของคนทั้งโลก ใครเล่าจะวัดความดีของเราได้? เพื่อลูก,เราลงมาจากสวรรค์สู่โลก เรายอมให้ตัวเองถูกตรึงบนไม้กางเขนเพื่อลูก เราปล่อยให้หัวใจอันศักดิ์สิทธิ์ของเราถูกแทงด้วยหอกเพื่อลูก,เพื่อเปิดแหล่งพระเมตตาให้กับลูก ดังนั้นจงมาหาเราด้วยความไว้วางใจที่จะรับพระหรรษทานจากน้ำพุแห่งนี้ เราไม่เคยปฏิเสธหัวใจที่สำนึกผิด ความทุกข์ยากของลูกจะหายไปในส่วนลึกของพระเมตตาของเรา อย่าพูดกับเราเรื่องความน่าอนาถของลูก ลูกจะทำให้เรามีความสุข,ถ้าลูกมอบปัญหาและความเศร้าโศกทั้งหมดของลูกให้เรา เราจะรวบรวมสมบัติแห่งพระหรรษทานของเราไว้ในตัวลูก (ไดอารี่, 1485) 

พระเยซูตรัส: ลูกเอ๋ย,อย่าพูดถึงความทุกข์ยากของลูกอีกต่อไป มันถูกลืมไปแล้ว ลูกเอ๋ย,จงฟังสิ่งที่เราอยากจะบอกลูก จงเข้ามาใกล้บาดแผลของเรา และรับเอาน้ำพุแห่งชีวิตตามที่ใจของลูกปรารถนา จงดื่มอย่างมากมายจากน้ำพุแห่งชีวิตแล้วลูกจะไม่เหนื่อยล้ากับการเดินทาง มองดูความยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตาของเราและอย่ากลัวศัตรูแห่งความรอดของลูก จงให้เกียรติแก่พระเมตตาของเรา (ไดอารี่, 1485) 

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2567

การลงทัณฑ์นั้นมีเงื่อนไข


ในหนังสือเรื่อง “THE APPARITIONS OF GARABANDAL” Francisco Sanchez-Venture y Pascual เขียนข้อความต่อไปนี้ที่เล่าโดยคอนชิตาเกี่ยวกับการลงทัณฑ์(Chastisement): 
“การลงทัณฑ์นั้นมีเงื่อนไขและขึ้นอยู่กับว่ามนุษยชาติจะเอาใจใส่สาส์นของพระแม่มารีย์และอัศจรรย์หรือไม่ ถ้ามันจะเกิดขึ้น ฉันรู้ว่ามันประกอบด้วยอะไร เพราะแม่พระบอกฉันเกี่ยวกับเรื่องนี้ แต่ฉันไม่ได้รับอนุญาตให้บอกว่ามันคืออะไร ยิ่งกว่านั้น ฉันได้เห็นการลงทัณฑ์ด้วย ฉันรับรองกับคุณได้เลยว่าถ้ามันเกิดขึ้น จะเลวร้ายยิ่งกว่าถูกห่อหุ้มด้วยไฟ เลวร้ายยิ่งกว่าการมีไฟอยู่บนศีรษะและด้านล่างของคุณ ฉันไม่รู้ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนระหว่างอัศจรรย์กับการลงทัณฑ์“ 

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2567

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2567

เมื่อโลกปฏิเสธพระเจ้า


"วันหนึ่งจะมาถึงเมื่อโลกที่ศิวิไลซ์จะปฏิเสธพระเจ้าของตน เมื่อพระศาสนจักรจะสงสัยเช่นเดียวกับที่เปโตรสงสัย เธอจะถูกล่อลวงให้เชื่อว่ามนุษย์ได้กลายมาเป็นพระเจ้า ในพระศาสนจักรของเรา,คริสตชนจะค้นหาแสงสว่างของพระเจ้าอย่างไร้ผล เช่นเดียวกับมารีย์ชาวมักดาลาร้องไห้ที่ด้านหน้าอุโมงค์ที่ว่างเปล่า พวกเขาจะถามว่า 'พวกเขาพาพระองค์ไปที่ไหน'" 
~พระสันตะปาปาปีโอที่ 12 (Pope Pius XII): 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2567

สูตรขนมปังของพระเจ้า


พระเจ้าทรงประทานสูตรในการทำขนมปังแก่เอเสเคียล 
เอเสเคียล 4 :9 พระเจ้าตรัสกับเอเสเคียลว่า “ท่านจงนำข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ ถั่วเลนทิล ถั่วเหลือง ข้าวฟ่าง และลูกเดือย มาใส่ในภาชนะใบเดียวกัน ทำเป็นขนมปังให้ตนเอง” 
ขนมปังที่ทำจากสูตรนี้ให้สารอาหารเป็นกรดอะมิโนที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่จำเป็นต่อร่างกายอย่างครบถ้วน 
พระเจ้าทรงทราบถึงความจำเป็นของมนุษย์ 
ขนมปังเอเสเคียลทำจากพืชตระกูลถั่วและธัญพืช: 
ธัญพืช 4 ประเภท: ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ลูกเดือย 
พืชตระกูลถั่ว 2 ประเภท: ถั่วเลนทิล, ถั่วเหลือง 
ผลิตภัณฑ์นี้มีรสชาติคล้ายวอลนัทเล็กน้อยและมีเนื้อสัมผัสเป็นรูพรุน เป็นขนมปังจากธรรมชาติโดยปราศจากสารกันบูด,น้ำตาลทรายขาว,และไขมันทรานส์ นั่นคือสาเหตุที่ขนมปังเอเสเคียลได้รับความนิยมอย่างมากในทุกวันนี้ โดยเฉพาะสำหรับผู้ที่ต้องการควบคุมอาหาร 
การบริโภคขนมปังแบบดั้งเดิมนี้ย้อนกลับไปเมื่อ 2,000 ปีก่อน เมื่อแป้งขนมปังถูกอบร้อนด้วยแสงแดดบนก้อนหินก้อนใหญ่ ขนมปังเอเสเคียลมีอีกชื่อหนึ่งว่า "ขนมปังมานนา" และสูตรของมันปรากฏในข้อพระคัมภีร์ในเอเสเคียล 4:9: 

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2567

ความฝันของคุณพ่อบอสโก 2


พระเจ้าทรงแสดงให้คุณพ่อเห็นถึงสถานะวิญญาณของบรรดาเยาวชนของท่าน
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2567

ความถ่อมตนของนักบุญแบร์นาแด็ต


“ดิฉันเป็นเหมือนไม้กวาดที่แม่พระทรงใช้ เมื่อกวาดเสร็จแล้วคุณจะทำอย่างไรกับไม้กวาดล่ะ? ก็นำมันกลับไปวางไว้ที่เดิมของมัน,ที่หลังประตู!” 
- นักบุญแบร์นาแด็ต

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2567

อย่าตัดสินผู้อื่น


หัวใจของท่านเต็มไปด้วยความเย่อหยิ่ง 
บางทีลูกอาจจะพูดกับพ่อว่า,ลูกไม่เคยตัดสินใครเลยนอกเหนือจากสิ่งที่เห็นหรือสิ่งที่ลูกได้ยินจริงๆหรือเป็นพยานถึงการกระทำบางอย่าง: “ฉันเห็นเขากระทำสิ่งนี้,ฉันจึงแน่ใจ ฉันได้ยินเขาพูดด้วยหูของฉันเอง ฉันไม่ผิดพลาดแน่ๆ " 
แต่พ่อจะขอตอบ,โดยบอกให้ลูกเริ่มต้นด้วยการเข้าไปในใจของลูกเอง,ซึ่งเป็นแต่เพียงความเย่อหยิ่งที่ซึ่งทุกสิ่งแห้งแล้ง แล้วลูกจะพบว่าตัวลูกเองมีความผิดมากกว่าคนที่ลูกตัดสินเขา,อย่างกล้าหาญ,อย่างไม่สิ้นสุด และลูกจะมีพื้นที่เหลือเฟือสำหรับความกลัว เมื่อวันหนึ่งลูกจะเห็นเขาเข้าสู่สวรรค์,ในขณะที่ลูกกำลังถูกปีศาจลากลงนรก "ความเย่อหยิ่งที่โชคร้ายเอ๋ย" นักบุญออกัสตินกล่าวกับเรา "ท่านกล้าที่จะตัดสินพี่น้องของท่านในความเลวเพียงเล็กน้อย, ท่านรู้ได้อย่างไรเล่าว่าเขาไม่ได้สำนึกผิดกลับใจจากความผิดของเขาแล้ว และเขาไม่ได้อยู่ในหมู่มิตรของพระเจ้า? จงระวังตัวท่านเองดีกว่า,อย่าให้ความเย่อหยิ่งของท่านทำให้ท่านตกอยู่ในอันตรายอย่างยิ่งของการสูญเสียวิญญาณ” 
ใช่แล้ว,ลูกที่รัก,การตัดสินอันหุนหันพลันแล่นและการตีความทั้งหมดนี้ล้วนมาจากบุคคลที่มีความหยิ่งผยอง,ไม่รู้จักตนเอง,และกล้าที่จะสอดรู้สอดเห็นชีวิตภายในของเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทราบเพียงพระองค์เดียว ลูกที่รักทั้งหลาย,หากเราสามารถกำจัดบาปใหญ่ประการแรกนี้ออกไปจากใจได้ เพื่อนบ้านของเราก็จะไม่มีวันทำผิดตามที่เราพูด เราไม่ควรสร้างความสนุกสนานโดยการตรวจสอบความประพฤติของเขา เราไม่ควรทำอะไร,นอกจากร้องไห้ให้กับบาปของเราเองและทำงานให้หนักที่สุดเท่าที่จะทำได้เพื่อแก้ไข 
ที่มา : บทเทศน์ของเจ้าอาวาสแห่งอารส์

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2567

การาบังดัล เป็นการเรียกร้องให้กลับใจ


ความทุกข์อันใหญ่หลวงของโลกทุกวันนี้คือความทุกข์ที่สืบเนื่องมาจากบาปของมนุษย์ โลกจะต้องทนทุกข์ต่อไปจนกว่ามนุษย์จะหันเหออกจากบาปและกลับมาหาพระเจ้า แน่นอนว่าการกำจัดบาปคือสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ และการนำมนุษย์ออกจากวิถีทางที่ชั่วร้ายเป็นสาเหตุที่ทำให้พระองค์ส่งคำเตือนบ่อยครั้งถึงการลงทัณฑ์ที่จะเกิดขึ้น 
การาบังดัล เป็นการเรียกร้องให้กลับใจ,จากพระเจ้าผู้ทรงเปี่ยมด้วยพระทัยเมตตาและการให้อภัย การปฏิเสธที่จะฟังคำเตือนและไม่ยอมรับการอภัยโทษจากพระเจ้า,จะเท่ากับบังคับให้พระยุติธรรมของพระเจ้าบังเกิดขึ้น แต่ในการลงทัณฑ์นี้ก็เป็นเช่นเดียวกับการลงทัณฑ์อื่นๆ การลงทัณฑ์จะใช้เฉพาะเมื่อมนุษย์ไม่เต็มใจที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดีขึ้นและความชั่วแพร่กระจายไปทั่วทุกด้าน ถ้าหากในที่สุด,พระเจ้าถูกบังคับให้ส่งการลงทัณฑ์มาสู่โลก, การลงทัณฑ์นั้นก็มาจากความรักและใช้เพื่อการกลับใจของมนุษย์ และตอบสนองต่อการเรียกร้องของพระยุติธรรม 
อย่างไรก็ตาม,คอนชิต้าได้บอกว่า การลงทัณฑ์นั้นสามารถหลีกเลี่ยงได้,ถ้าโลกมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น 
นำมาจาก - “NEEDLES” magazine, Oct. -Dec. 1979, pg. 3-4, By Fr. Joseph Pelletier  

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2567

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2567

พระนางมารีย์ -เคหะทองคำ


พระนางมารีย์เป็นคนแรกที่เฝ้าดูแลพระวจนาตถ์ผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ พระองค์ทรงอยู่ในครรภ์ของพระนาง และไม่มีใครในโลกที่รู้เรื่องนี้ โอ้! พระเจ้าทรงได้รับการเอาใจใส่ในพระครรภ์ของพระนางพรหมจารีย์มารีย์อย่างดีเพียงใดหนอ! พระองค์ไม่ทรงประสงค์ประทับอยู่ในพลับพลา,หรือแจกันทองคำที่มีค่าหรือวัสดุใดๆ, ไม่มีสิ่งใดที่บริสุทธิ์ยิ่งไปกว่าพระครรภ์ของพระนางมารีย์! ความรักของพระนางมารีย์เป็นที่พอพระทัยพระองค์มากกว่าความชื่นชมยินดีของทูตสวรรค์ทั้งหมด พระเจ้า 'ทรงตั้งพลับพลาของพระองค์ไว้ในดวงอาทิตย์' ผู้แต่งสดุดีกล่าวไว้เช่นนี้ ดวงอาทิตย์คือดวงพระทัยของพระนางมารีย์ และพระนางมารีย์คือแสงเจิดจรัสของดวงอาทิตย์แห่งพระยุติธรรมอันงดงามที่สุด
- นักบุญปีเตอร์ จูเลียน เอมาร์ด: 

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2567

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า 3


วันแห่งพระเมตตา 
วันนี้ดิฉันได้ยินพระวาจาตรัสว่า ในพันธสัญญาเดิม เราได้ส่งประกาศกที่ถือสายฟ้ามายังประชากรของเรา วันนี้เราส่งพระเมตตาของเรามายังคนทั้งโลก เราไม่ต้องการที่จะลงโทษมนุษยชาติที่กำลังเจ็บปวด แต่เราปรารถนาที่จะเยียวยารักษา,นำพวกเขามายังหัวใจแห่งพระเมตตาของเรา เราใช้การลงโทษเมื่อพวกเขาบังคับให้เราต้องทำเช่นนั้น มือของเราลังเลที่จะจับดาบแห่งพระยุติธรรม ก่อนถึงวันแห่งพระยุติธรรม,เราส่งวันแห่งพระเมตตามา ดิฉันตอบพระองค์ว่า “โอ พระเยซูเจ้า โปรดตรัสกับวิญญาณทั้งหลายด้วยพระองค์เองเถิด เพราะคำพูดของลูกไม่มีความสำคัญ” (ไดอารี่, 1588) 
สวดภาวนา 
พระเยซูเจ้าข้า,ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับ “วันแห่งพระเมตตา” ที่พระองค์ทรงประกาศแก่นักบุญโฟสตินา,ผู้เป็นอัครสาวกแห่งพระเมตตา ขอให้พวกเราประกาศแก่ประชาชนที่หวาดกลัวของโลกถึงพระเมตตาของพระองค์และความปรารถนาของพระองค์ที่จะเยียวยารักษาพวกเขาและนำพวกเขามาสู่ดวงพระทัยแห่งพระเมตตาของพระองค์เทอญ 

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2567

พระศาสนจักรคือโรงพยาบาล


"พระศาสนจักรเป็นโรงพยาบาลสำหรับวิญญาณ,ไม่ใช่ศาล 
พระศาสนจักรไม่ประณามสาปแช่งคนบาป, แต่จะเป็นผู้เยียวยารักษาคนบาป” 
- นักบุญ ยอห์น คริสซอสโตม 

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2567

การไปโบสถ์ช่วยเราให้รอด?


เมื่อเรามีความเชื่อ เราจะเราจะไปร่วมพิธีมิสซาในวันอาทิตย์อย่างซื่อสัตย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2567

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2567

ภาพของนรกที่เด็กแห่งฟาติมาเห็น


คำว่า “Gehena” ในพระคัมภีร์,เป็นคำภาษากรีกที่หมายถึงหุบเขาทางตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงเยรูซาเล็ม
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2567

มือของคุณว่างเปล่าอยู่หรือไม่?


การประจักษ์ครั้งสุดท้ายที่การาบังดัล วันที่ 13 พฤศจิกายน 1965 เป็นวันที่คอนชิตามีทั้งความสุขและความเศร้าปะปนกัน พระแม่มารีย์ทรงประจักษ์มาพร้อมกับพระกุมาร แต่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่การาบังดัล 
ดังที่พระนางมารีย์ทรงระบุไว้แล้วว่า นี่จะเป็นการประจักษ์พิเศษสำหรับการจูบศาสนภัณฑ์ และคอนชิตาก็มีศาสนภัณฑ์หลายอย่างอยู่กับเธอด้วย หลังจากจูบสิ่งเหล่านั้น, พระแม่มารีย์ตรัสว่า: 'ด้วยการจูบที่แม่ได้มอบให้กับสิ่งของเหล่านี้ องค์พระบุตรของแม่ก็ประทานพระพร,จงแจกจ่ายให้กับผู้อื่น 
พูดกับแม่สิ, คอนชิต้า, พูดกับแม่เรื่องเกี่ยวกับบรรดาลูกๆของแม่ แม่ปกป้องพวกเขาทั้งหมดไว้ใต้เสื้อคลุมของแม่ นี่จะเป็นครั้งสุดท้ายที่ลูกจะเห็นแม่ที่นี่ แต่แม่จะอยู่กับลูกและบรรดาลูกๆของแม่ตลอดไป 
คอนชิต้า,ทำไมลูกไม่ไปเยี่ยมองค์พระบุตรของแม่ในตู้ศีลล่ะ? พระองค์ทรงรอคอยลูกทั้งกลางวันและกลางคืน” คอนชิตาทูลพระแม่มารีย์ว่า “ลูกมีความสุขมากที่ได้พบท่านทั้งสอง ทำไมไม่พาลูกไปสวรรค์ด้วยเล่า?” 
แม่พระตรัสตอบว่า "จำสิ่งที่แม่บอกลูกในวันฉลองนักบุญองค์อุปถัมภ์ของลูกได้ไหม เมื่อลูกไปอยู่เบื้องพระพักตร์พระเจ้า มือของลูกจะต้องเต็มไปด้วยการทำดีเพื่อพี่น้องของลูกและเพื่อพระสิริมงคลของพระองค์ ในเวลานี้, มือของลูกยังว่างเปล่า"
#Catholic 4 Life 

วันพุธที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2567

แม่พระทรงช่วยพระสงฆ์พ้นจากโทษของบาป


เมื่อนักบุญฟรังซิส แห่งบอร์เจียอยู่ในกรุงโรม มีพระสงฆ์คนหนึ่งมาหาเพื่อพูดคุยกับท่าน แต่ท่านนักบุญมีธุระมากจึงส่งคุณพ่อ Acosta ไปพบกับพระสงฆ์ท่านนั้นแทน พระสงฆ์พูดกับคุณพ่อ Acosta ว่า “คุณพ่อ,ผมเป็นพระสงฆ์และนักเทศน์ แต่ผมดำเนินชีวิตอยู่ในบาป และไม่วางใจในพระเมตตาของพระเจ้า วันหนึ่งหลังจากเทศน์เกี่ยวกับผู้มีจิตใจดื้อรั้น,ผู้ซึ่งภายหลังสิ้นหวังในการขออภัยโทษ, มีคนหนึ่งมาหาผมเพื่อสารภาพบาปของเขา และเขาได้สารภาพบาปทั้งหมดของเขาต่อผม ในาตอนท้าย,เขาบอกผมว่าเขาหมดหวังจากพระเมตตาของพระเจ้าแล้ว เพื่อทำหน้าที่ของผม,ผมบอกเขาว่าเขาต้องเปลี่ยนชีวิต และวางใจในพระเจ้า แล้วผู้สำนึกผิดคนนั้นก็ลุกขึ้นยืนกล่าวติเตียนผมว่า “ส่วนท่านที่กล่าวแก่ผู้อื่นอย่างนี้ ทำไมท่านไม่แก้ไขตัวท่านเอง และเหตุใดท่านจึงไม่ไว้วางใจ? รู้ไหมเขาพูดกับผมว่า ข้าพเจ้าคืออารักขเทวดาที่มาช่วยท่าน, จงแก้ไขความประพฤติของท่านเสียและท่านจะได้รับการอภัยโทษ เมื่อกล่าวดังนี้แล้วเขาก็หายตัวไป ผมได้เลิกทำบาปเป็นเวลาหลายวัน แต่เมื่อถูกล่อลวงมากเข้า,ผมก็กลับไปทำบาปอีกครั้ง ในอีกวันหนึ่ง,ขณะที่ผมกำลังประกอบพิธีมิสซา,พระเยซูคริสต์ตรัสกับผมจากศีลมหาสนิทว่า: ทำไมท่านถึงทำไม่ดีต่อเราเช่นนี้ ในเมื่อเราปฏิบัติต่อท่านอย่างดี? หลังจากนั้นผมก็ตั้งใจที่จะแก้ไขตัวเอง แต่เมื่อถูกล่อลวงครั้งต่อไปผมก็ตกในบาปอีก เมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมา,มีหนุ่มคนหนึ่งมาหาผมที่ห้องพัก และดึงจอกกาลิกษ์ออกมาจากใต้เสื้อคลุมของเขา และมีศีลมหาสนิทอยู่ในจอกศักดิ์สิทธิ์ เขาพูดว่า: ท่านรู้จักพระเจ้าองค์นี้ที่ฉันถืออยู่ในมือของฉันหรือไม่? ท่านจำได้ไหมว่าพระองค์ทรงโปรดปรานท่านมากมายเพียงใด? บัดนี้จงดูการลงโทษแห่งความอกตัญญูของท่านเถิด เมื่อพูดเช่นนี้,เขาก็ชักดาบออกมาจะฆ่าผม ผมร้องไห้พูดว่า: โดยอาศัยความรักของพระนางมารีย์,โปรดอย่าฆ่าผมเลย ผมจะแก้ไขตัวเองอย่างแน่นอน แล้วเขาก็พูดว่า: นี่เป็นสิ่งเดียวที่ท่านสามารถพูดได้เพื่อช่วยตัวเอง: จงใช้พระหรรษทานนี้ให้เกิดประโยชน์ เพราะนี่คือพระเมตตาครั้งสุดท้ายสำหรับท่าน เมื่อเขาพูดจบ,เขาก็ทิ้งผมไว้ตามลำพัง ผมจึงได้มาที่นี่ทันที ผมวิงวอนขอให้ท่านได้โปรดรับผมไว้ในหมู่พวกท่านด้วยเถิด” คุณพ่อ Acosta ปลอบใจเขา, และพระสงฆ์ท่านนั้น,ได้ทำตามคำแนะนำของนักบุญฟรังซิสโดยได้เข้าสู่คณะนักบวชที่เคร่งครัดคณะหนึ่ง เขาได้ยืนหยัดในความศักดิ์สิทธิ์จวบจนสิ้นชีวิต
#Catholic 4 Life 

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2567

คำแนะนำจากคุณพ่อบอสโก


“จงฟังให้ดี มีสองสิ่งที่ปีศาจกลัวมาก นั่นคือ: ศีลมหาสนิทและการไปเฝ้าศีลมหาสนิทบ่อยๆ ลูกต้องการพระหรรษทานมากไหม? ไปเฝ้าพระองค์บ่อยๆเถิด ลูกต้องการให้พระองค์ประทานพระหรรษทานเพียงไม่กี่อย่างหรือ?ไปหาพระองค์แต่น้อยครั้ง ลูกต้องการให้ปีศาจโจมตีลูกหรือ?ไม่ต้องไปหาพระเยซู  ลูกต้องการให้ปีศาจหนีไปจากลูกหรือ?ไปหาพระเยซูบ่อยๆ ลูกต้องการเอาชนะปีศาจหรือ? จงลี้ภัยแทบพระบาทพระเยซู ลูกต้องการให้ปีศาจชนะลูกหรือ? เลิกไปเยี่ยมพระเยซู การไปเยี่ยมพระเยซูในศีลมหาสนิทเป็นสิ่งสำคัญ...หากลูกต้องการเอาชนะมารร้าย จงไปเยี่ยมพระเยซูบ่อยๆ หากลูกทำเช่นนั้นมารจะไม่มีวันชนะลูก”
~ นักบุญยอห์น บอสโก: 

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2567

สุขสันต์วันปีใหม่ 2024ขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน 
 ขอพระเจ้าทรงสำแดงพระพักตร์แจ่มใสต่อท่านและโปรดปรานท่าน 
 ขอพระเจ้าทรงผินพระพักตร์มายังท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทอญ