พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โบสถ์จำนวนมากถูกเผาบนที่ดินของชนพื้นเมืองของแคนาดา


ในเขตชนพื้นเมืองของบริติช โคลอมเบีย,มีโบสถ์อย่างน้อย 5 แห่งที่ถูกเผาเมื่อสัปดาห์ทื่แล้ว
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว


โซรอสและสมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปตั้งเป้าที่จะขึ้นบัญชีดำกลุ่มองค์กรคริสตชน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 มิ.ย.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ดวงหทัยของแม่มีความยินดีเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม่ได้เห็นความรักของลูกและการเปิดรับต่อเสียงเรียกของแม่ วันนี้แม่ขอให้พวกลูกทุกคนสวดภาวนาพร้อมกับแม่เพื่อสันติภาพและเสรีภาพ เพราะซาตานมันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการหลอกลวงของม้น มันต้องการนำพวกลูกทุกคนให้ออกห่างจากหัวใจเยี่ยงมารดาของแม่ ด้วยเหตุนี้พวกลูกจึงต้องตัดสินใจเลือกพระเจ้า ซึ่งเป็นการดีสำหรับลูกที่อยู่บนโลกนี้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ลูก  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทำไมพระรูปแม่พระจึงร้องไห้


หลายครั้งหลายหนที่แม่ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อกระตุ้นให้พวกลูกกลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นักบุญแอนโทนี่แห่งทะเลทราย


ท่านนักบุญได้รับการยกย่องว่าเป็น "อาจารย์คนแรกแห่งทะเลทรายและเป็นต้นแบบของผู้ดำเนินชีวิตเป็นนักพรตฤาษีที่ศักดิ์สิทธิ์"
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ออกจากโบสถ์ก่อนจบพิธีมิสซา


ถ้าเราออกจากโบสถ์ก่อนจบพิธ๊มิสซาด้วยเพราะเราอาจไม่รู้ซึ่งถึงคุณค่าของพิธีมิสซา จงจำไว้ว่ายูดาสคือคนแรกที่ออกจากการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จงพอใจในสิ่งที่เรามี

 

พระเจ้าตรัสกับอาดัมและเอวาว่าพวกเขากินผลไม้ในสวนได้ทุกต้น,ยกเว้นต้นไม้ที่อยู่กลางสวนเพียงต้นเดียว
                  สิ่งที่ซาตานทำก็คือ มันล่อลวงให้ทั้งสองสนใจในสิ่งสิ่งเดียวที่พวกเขาไม่สามารถทำได้
                  พระเจ้าประสงค์ให้เราพึงพอใจในทุกสิ่งที่เรามี และไม่หันเหไปสนใจในสิ่งที่เราไม่อาจมี
 
- นักบุญคุณพ่อปีโอ
 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์ในบัลกาเรีย

พระสังฆราชนิกายออร์โธดอกซ์นามว่า Neofit,ชาวบัลกาเรีย วัย 75 ปี ท่านเป็นผู้ปกป้องพระศาสนจักรของท่านในระหว่างที่ประเทศถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เวลานี้ท่านกล่าวว่าความคิดทางด้านเพศไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนทางเพศ,การจัดตั้งกลุ่ม LGBT หรือการเดินขบวนของกลุ่มนี้,เป็น "การโจมตีของปีศาจ" โดยมุ่งเป้าไปที่ "การแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า" นี่คือคำกล่าวตามแถลงการณ์ของที่ประชุมซิน็อต(Holy Synod) ของบัลกาเรีย (OrthoChristian.com, 17 มิถุนายน).
 
แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อคำเชิญของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง "เพศ" ที่รัฐควรจะเข้าใจ การประชุมซิน็อตเน้นย้ำว่าศาลได้มีวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกำหนดเพศนั้นสามารถกระทำได้โดยวิธีทางชีววิทยาเท่านั้น - ซึ่งเป็นความจริงที่แน่นอน
 
การตีความเกี่ยวกับ "เพศ" นั้นไม่เป็นเรื่องของกฎหมาย แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ("ในรากฐานของมนุษยชาติ") และเน้นย้ำว่าสิ่งนี้ "เป็นความจริงตามพระคัมภีร์ [และสามัญสำนึก] ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง" นั่นคือการที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง และทรงอวยพรให้พวกเขามีจำนวนมากขึ้น
 
เช่นเดียวกับความคิดอื่นๆ ความคิดเกี่ยวกับเพศมีพื้นฐานมาจากความสับสนของจิตใจซึ่งเข้ามาแทนที่ความเป็นจริงด้วยจินตนาการของมนุษย์ที่จิตใจเสื่อมทรามลง
 

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ความเสื่อมในสังคม

 

ความไร้ระเบียบในสังคมเป็นผลมาจากความไร้ระเบียบในครอบครัว
 
นักบุญแองเจลา เมอริชี่
 

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปลาและอัศจรรย์ศีลมหาสนิท


"ใครจะปฏิเสธความลึกลับของปังนี้ได้,ในเมื่อปลาซึ่งพูดไม่ได้ ได้เทศน์สอนเรา?"
  >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

ให้เราจำไว้ว่า ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าได้เรียกเรามิใช่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเราคนเดียวเท่านั้น แต่เพื่อวิญญาณของผู้อื่นด้วย พระองค์ทรงประสงค์ที่จะช่วยวิญญาณทุกดวงให้ได้รับความรอด
 
- คุณพ่อปีโอ
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วาทะของนักบุญยอห์น ยูดส์


เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น, เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีอย่างยิ่งว่าพระองค์ทรงพิโรธประชากรของพระองค์อย่างถ้วนหน้า
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การประจักษ์ของนักบุญอันตนแห่งปาดัว


วันที่ 13 มิถุนายน พระศาสนจักรฉลองนักบุญอันโทนีแห่งปาดัว นักบุญแอนโทนีเป็นพระสงฆ์ฟรังซิสกันและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ท่านเกิดและเติบโตในเมืองลิสบอน, ประเทศโปรตุเกส หลังจากเข้าร่วมคณะฟรังซิสกัน,ท่านย้ายไปอยู่ที่เมืองปาดัว,ประเทศอิตาลี ซึ่งท่านทำงานและเสียชีวิตที่นี่ แม้ว่านักบุญแอนโทนีจะเป็นที่เคารพนับถือไปทั่วโลก แต่ก็มีที่เดียวที่ท่านเคยประจักษ์มา เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในโปแลนด์ตะวันตกที่เรียกว่าราเดซนิก้า(Radecznica) ในเดือนพฤษภาคม 1664 เหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆ ช่างทอผ้าชื่อ Szymon ได้รับการประจักษ์จากนักบุญแอนโทนี และนักบุญได้ส่งสาส์นถึงเขา หนึ่งในนั้นคือคำขอให้สร้างโบสถ์บนเนินเขาที่อยู่ใกล้เคียง และนักบุญแอนโทนีให้สัญญาว่าเพราะท่านปรากฏตัวใกล้แหล่งน้ำ,ใครก็ตามที่มาที่นี่และทำความสะอาดบาดแผลหรือดื่มน้ำด้วยความเชื่อ,เขาจะได้รับพระหรรษทาน ข่าวเกี่ยวกับน้ำอัศจรรย์แพร่กระจายไปทั่วประเทศ และไม่นานหลังจากนั้น วิหารนักบุญแอนโทนีก็ถูกสร้างขึ้นข้างๆทะเลสาบ ชื่อเสียงของวิหารนักบุญแอนโทนีในที่สุดก็มาถึงวาติกันและในปี 2015 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอนุญาติให้วิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารรอง(minor basilica) ผู้สื่อข่าวกรุงโรม Colm Flynn รายงาน

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คาทอลิกโปแลนด์สวดสายประคำ

 

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา,ชาวคาทอลิกในโปแลนด์ร่วมกันสวดสายประคำมาราธอนตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปาเพื่อให้โรคระบาดสิ้นสุดลง ทุกคนคุกเข่าสวดสายประคำโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ
 

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การกลับใจเพียงได้เห็นนักบุญแบร์นาแด็ต


เป็นที่แน่นอนว่าพระเจ้าทรงใช้บุตรีผู้หนึ่งของพระแม่มารีย์ให้เป็นเครื่องมือในการกลับใจของเธอ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รูปภาพแม่พระแห่งยุคสุดท้าย


ซีเลสเชียล(Celestial)ได้รับแรงบันดาลใจให้วาดภาพเหมือนของพระแม่มารีย์ที่ได้รวบรวมพระสมญานามทั้งเจ็ดของพระแม่มารีย์ไว้ด้วยกัน
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การล่อลวงของปีศาจ

 

ปีศาจจะล่อลวงเฉพาะวิญญาณที่ตั้งใจจะละทิ้งบาปและวิญญาณที่อยู่ในพระหรรษทานเท่านั้น วิญญาณอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นของมันอยู่แล้ว มันจึงไม่จำเป็นต้องล่อลวงพวกเขา”
 
- นักบุญยอห์นมารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสแห่งอารส์
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สาส์นชีวิตแท้ในพระเจ้า


จงถวายพระเกียรติแด่เรา,พระเจ้าของลูกในทุกวิธี,จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของเรา เราอยู่เคียงข้างลูกเสมอ! มาเถิด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โควิด-19 มาเพื่อหยุดมนุษย์


โควิด-19 มาเพื่อหยุดยั้งมนุษย์จากการทำร้ายธรรมชาติและทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง.....โควิด-19 มาช่วยป้องกันสงครามโลกครั้งใหญ่
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กลิ่นหอมแห่งความศักดิ์สิทธิ์


หลายคนได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมที่ลอยมาจากนักบุญหลายองค์,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกท่านเสียชีวิต
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คุณพ่อปีโอกับเพื่อนชาวอเมริกัน


อัศจรรย์ของพระเจ้าครั้งนี้ได้รวมอยู่ในหลักฐานสำหรับการสถาปนาคุณพ่อปีโอเป็นนักบุญด้วย
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คำเทศน์เนื่องในวันพระจิตเสด็จมา

 

“ถ้าถามผู้ที่ถูกสาปแช่งว่า: ทำไมพวกเจ้าถึงไปอยู่ในนรก? พวกเขาจะตอบว่า: "เพราะพวกเราได้ต่อต้านพระจิตเจ้า" และถ้าถามบรรดานักบุญว่าทำไมพวกท่านถึงได้อยู่ในสวรรค์? พวกท่านก็จะตอบว่า: "เพราะพวกเราฟังเสียงของพระจิตเจ้าและทำตาม เมื่อความคิดดีๆเข้ามาในจิตใจของเรา,เป็นพระจิตเจ้าที่ทรงมาเยี่ยมเรา" พระจิตเจ้าคือพละกำลัง พระจิตเจ้าทรงค้ำจุนให้นักบุญซีเมออนไปอยู่บนยอดเสาได้; พระองค์ทรงค้ำจุนบรรดามรณสักขี หากปราศจากพระจิตเจ้า,บรรดามรณะสักขีจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ พวกเขาจะร่วงหล่นเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้เมื่อไฟถูกจุดที่ใต้ต้นไม้นั้น พระจิตเจ้าทรงดับความร้อนของไฟด้วยความรักของพระเจ้า”
 
- นักบุญยอห์นมารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสแห่งอารส์
 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564