พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันพุธที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โบสถ์จำนวนมากถูกเผาบนที่ดินของชนพื้นเมืองของแคนาดา


ในเขตชนพื้นเมืองของบริติช โคลอมเบีย,มีโบสถ์อย่างน้อย 5 แห่งที่ถูกเผาเมื่อสัปดาห์ทื่แล้ว
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การต่อสู้ระหว่างความดีกับความชั่ว


โซรอสและสมาชิกรัฐสภาสหภาพยุโรปตั้งเป้าที่จะขึ้นบัญชีดำกลุ่มองค์กรคริสตชน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 มิ.ย.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ดวงหทัยของแม่มีความยินดีเพราะตลอดหลายปีที่ผ่านมา แม่ได้เห็นความรักของลูกและการเปิดรับต่อเสียงเรียกของแม่ วันนี้แม่ขอให้พวกลูกทุกคนสวดภาวนาพร้อมกับแม่เพื่อสันติภาพและเสรีภาพ เพราะซาตานมันแข็งแกร่งขึ้นด้วยการหลอกลวงของม้น มันต้องการนำพวกลูกทุกคนให้ออกห่างจากหัวใจเยี่ยงมารดาของแม่ ด้วยเหตุนี้พวกลูกจึงต้องตัดสินใจเลือกพระเจ้า ซึ่งเป็นการดีสำหรับลูกที่อยู่บนโลกนี้ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ลูก  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอาทิตย์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ทำไมพระรูปแม่พระจึงร้องไห้


หลายครั้งหลายหนที่แม่ได้เข้ามาแทรกแซงเพื่อกระตุ้นให้พวกลูกกลับใจและหันกลับมาหาพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2564

นักบุญแอนโทนี่แห่งทะเลทราย


ท่านนักบุญได้รับการยกย่องว่าเป็น "อาจารย์คนแรกแห่งทะเลทรายและเป็นต้นแบบของผู้ดำเนินชีวิตเป็นนักพรตฤาษีที่ศักดิ์สิทธิ์"
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ออกจากโบสถ์ก่อนจบพิธีมิสซา


ถ้าเราออกจากโบสถ์ก่อนจบพิธ๊มิสซาด้วยเพราะเราอาจไม่รู้ซึ่งถึงคุณค่าของพิธีมิสซา จงจำไว้ว่ายูดาสคือคนแรกที่ออกจากการเลี้ยงอาหารค่ำมื้อสุดท้าย
 

วันพฤหัสบดีที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564

จงพอใจในสิ่งที่เรามี

 

พระเจ้าตรัสกับอาดัมและเอวาว่าพวกเขากินผลไม้ในสวนได้ทุกต้น,ยกเว้นต้นไม้ที่อยู่กลางสวนเพียงต้นเดียว
                  สิ่งที่ซาตานทำก็คือ มันล่อลวงให้ทั้งสองสนใจในสิ่งสิ่งเดียวที่พวกเขาไม่สามารถทำได้
                  พระเจ้าประสงค์ให้เราพึงพอใจในทุกสิ่งที่เรามี และไม่หันเหไปสนใจในสิ่งที่เราไม่อาจมี
 
- นักบุญคุณพ่อปีโอ
 

วันพุธที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ศาสนจักรออร์โธดอกซ์ในบัลกาเรีย

พระสังฆราชนิกายออร์โธดอกซ์นามว่า Neofit,ชาวบัลกาเรีย วัย 75 ปี ท่านเป็นผู้ปกป้องพระศาสนจักรของท่านในระหว่างที่ประเทศถูกปกครองด้วยระบอบคอมมิวนิสต์ เวลานี้ท่านกล่าวว่าความคิดทางด้านเพศไม่ว่าจะเป็นการเบี่ยงเบนทางเพศ,การจัดตั้งกลุ่ม LGBT หรือการเดินขบวนของกลุ่มนี้,เป็น "การโจมตีของปีศาจ" โดยมุ่งเป้าไปที่ "การแยกมนุษย์ออกจากพระเจ้า" นี่คือคำกล่าวตามแถลงการณ์ของที่ประชุมซิน็อต(Holy Synod) ของบัลกาเรีย (OrthoChristian.com, 17 มิถุนายน).
 
แถลงการณ์ดังกล่าวเป็นการตอบสนองต่อคำเชิญของศาลรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเห็นเกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง "เพศ" ที่รัฐควรจะเข้าใจ การประชุมซิน็อตเน้นย้ำว่าศาลได้มีวินิจฉัยออกมาแล้วว่าการกำหนดเพศนั้นสามารถกระทำได้โดยวิธีทางชีววิทยาเท่านั้น - ซึ่งเป็นความจริงที่แน่นอน
 
การตีความเกี่ยวกับ "เพศ" นั้นไม่เป็นเรื่องของกฎหมาย แต่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริง ("ในรากฐานของมนุษยชาติ") และเน้นย้ำว่าสิ่งนี้ "เป็นความจริงตามพระคัมภีร์ [และสามัญสำนึก] ที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลง" นั่นคือการที่พระเจ้าทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นชายและหญิง และทรงอวยพรให้พวกเขามีจำนวนมากขึ้น
 
เช่นเดียวกับความคิดอื่นๆ ความคิดเกี่ยวกับเพศมีพื้นฐานมาจากความสับสนของจิตใจซึ่งเข้ามาแทนที่ความเป็นจริงด้วยจินตนาการของมนุษย์ที่จิตใจเสื่อมทรามลง
 

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ความเสื่อมในสังคม

 

ความไร้ระเบียบในสังคมเป็นผลมาจากความไร้ระเบียบในครอบครัว
 
นักบุญแองเจลา เมอริชี่
 

วันอาทิตย์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2564

ปลาและอัศจรรย์ศีลมหาสนิท


"ใครจะปฏิเสธความลึกลับของปังนี้ได้,ในเมื่อปลาซึ่งพูดไม่ได้ ได้เทศน์สอนเรา?"
  >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564

พระหฤทัยของพระเยซูเจ้า

 

ให้เราจำไว้ว่า ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าได้เรียกเรามิใช่เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของเราคนเดียวเท่านั้น แต่เพื่อวิญญาณของผู้อื่นด้วย พระองค์ทรงประสงค์ที่จะช่วยวิญญาณทุกดวงให้ได้รับความรอด
 
- คุณพ่อปีโอ
 

วันพฤหัสบดีที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วาทะของนักบุญยอห์น ยูดส์


เมื่อพระเจ้าทรงอนุญาตให้สิ่งนี้เกิดขึ้น, เป็นข้อพิสูจน์ที่ดีอย่างยิ่งว่าพระองค์ทรงพิโรธประชากรของพระองค์อย่างถ้วนหน้า
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การประจักษ์ของนักบุญอันตนแห่งปาดัว


วันที่ 13 มิถุนายน พระศาสนจักรฉลองนักบุญอันโทนีแห่งปาดัว นักบุญแอนโทนีเป็นพระสงฆ์ฟรังซิสกันและเป็นนักปราชญ์ของพระศาสนจักร ท่านเกิดและเติบโตในเมืองลิสบอน, ประเทศโปรตุเกส หลังจากเข้าร่วมคณะฟรังซิสกัน,ท่านย้ายไปอยู่ที่เมืองปาดัว,ประเทศอิตาลี ซึ่งท่านทำงานและเสียชีวิตที่นี่ แม้ว่านักบุญแอนโทนีจะเป็นที่เคารพนับถือไปทั่วโลก แต่ก็มีที่เดียวที่ท่านเคยประจักษ์มา เหตุการณ์เกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในโปแลนด์ตะวันตกที่เรียกว่าราเดซนิก้า(Radecznica) ในเดือนพฤษภาคม 1664 เหตุการณ์พิเศษเกิดขึ้นในหมู่บ้านเล็กๆ ช่างทอผ้าชื่อ Szymon ได้รับการประจักษ์จากนักบุญแอนโทนี และนักบุญได้ส่งสาส์นถึงเขา หนึ่งในนั้นคือคำขอให้สร้างโบสถ์บนเนินเขาที่อยู่ใกล้เคียง และนักบุญแอนโทนีให้สัญญาว่าเพราะท่านปรากฏตัวใกล้แหล่งน้ำ,ใครก็ตามที่มาที่นี่และทำความสะอาดบาดแผลหรือดื่มน้ำด้วยความเชื่อ,เขาจะได้รับพระหรรษทาน ข่าวเกี่ยวกับน้ำอัศจรรย์แพร่กระจายไปทั่วประเทศ และไม่นานหลังจากนั้น วิหารนักบุญแอนโทนีก็ถูกสร้างขึ้นข้างๆทะเลสาบ ชื่อเสียงของวิหารนักบุญแอนโทนีในที่สุดก็มาถึงวาติกันและในปี 2015 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอนุญาติให้วิหารแห่งนี้เป็นมหาวิหารรอง(minor basilica) ผู้สื่อข่าวกรุงโรม Colm Flynn รายงาน

วันจันทร์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คาทอลิกโปแลนด์สวดสายประคำ

 

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา,ชาวคาทอลิกในโปแลนด์ร่วมกันสวดสายประคำมาราธอนตามพระประสงค์ของพระสันตะปาปาเพื่อให้โรคระบาดสิ้นสุดลง ทุกคนคุกเข่าสวดสายประคำโดยมีพระสงฆ์เป็นผู้นำ
 

วันอาทิตย์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การกลับใจเพียงได้เห็นนักบุญแบร์นาแด็ต


เป็นที่แน่นอนว่าพระเจ้าทรงใช้บุตรีผู้หนึ่งของพระแม่มารีย์ให้เป็นเครื่องมือในการกลับใจของเธอ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2564

รูปภาพแม่พระแห่งยุคสุดท้าย


ซีเลสเชียล(Celestial)ได้รับแรงบันดาลใจให้วาดภาพเหมือนของพระแม่มารีย์ที่ได้รวบรวมพระสมญานามทั้งเจ็ดของพระแม่มารีย์ไว้ด้วยกัน
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2564

การล่อลวงของปีศาจ

 

ปีศาจจะล่อลวงเฉพาะวิญญาณที่ตั้งใจจะละทิ้งบาปและวิญญาณที่อยู่ในพระหรรษทานเท่านั้น วิญญาณอื่นนอกเหนือจากนี้เป็นของมันอยู่แล้ว มันจึงไม่จำเป็นต้องล่อลวงพวกเขา”
 
- นักบุญยอห์นมารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสแห่งอารส์
 

วันพฤหัสบดีที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2564

สาส์นชีวิตแท้ในพระเจ้า


จงถวายพระเกียรติแด่เรา,พระเจ้าของลูกในทุกวิธี,จงสรรเสริญพระนามศักดิ์สิทธิ์ของเรา เราอยู่เคียงข้างลูกเสมอ! มาเถิด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2564

โควิด-19 มาเพื่อหยุดมนุษย์


โควิด-19 มาเพื่อหยุดยั้งมนุษย์จากการทำร้ายธรรมชาติและทำร้ายมนุษย์ด้วยกันเอง.....โควิด-19 มาช่วยป้องกันสงครามโลกครั้งใหญ่
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2564

กลิ่นหอมแห่งความศักดิ์สิทธิ์


หลายคนได้สัมผัสถึงกลิ่นหอมที่ลอยมาจากนักบุญหลายองค์,โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพวกท่านเสียชีวิต
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คุณพ่อปีโอกับเพื่อนชาวอเมริกัน


อัศจรรย์ของพระเจ้าครั้งนี้ได้รวมอยู่ในหลักฐานสำหรับการสถาปนาคุณพ่อปีโอเป็นนักบุญด้วย
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2564

วันพุธที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564

คำเทศน์เนื่องในวันพระจิตเสด็จมา

 

“ถ้าถามผู้ที่ถูกสาปแช่งว่า: ทำไมพวกเจ้าถึงไปอยู่ในนรก? พวกเขาจะตอบว่า: "เพราะพวกเราได้ต่อต้านพระจิตเจ้า" และถ้าถามบรรดานักบุญว่าทำไมพวกท่านถึงได้อยู่ในสวรรค์? พวกท่านก็จะตอบว่า: "เพราะพวกเราฟังเสียงของพระจิตเจ้าและทำตาม เมื่อความคิดดีๆเข้ามาในจิตใจของเรา,เป็นพระจิตเจ้าที่ทรงมาเยี่ยมเรา" พระจิตเจ้าคือพละกำลัง พระจิตเจ้าทรงค้ำจุนให้นักบุญซีเมออนไปอยู่บนยอดเสาได้; พระองค์ทรงค้ำจุนบรรดามรณสักขี หากปราศจากพระจิตเจ้า,บรรดามรณะสักขีจะไม่สามารถยืนหยัดอยู่ได้ พวกเขาจะร่วงหล่นเหมือนใบไม้ที่ร่วงหล่นจากต้นไม้เมื่อไฟถูกจุดที่ใต้ต้นไม้นั้น พระจิตเจ้าทรงดับความร้อนของไฟด้วยความรักของพระเจ้า”
 
- นักบุญยอห์นมารีย์ เวียนเนย์ เจ้าอาวาสแห่งอารส์
 

วันอังคารที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564