พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทุกสิ่งเป็นไปได้เมื่อมีความเชื่อ


 
จากเฟสบุ๊ค การ์โล เดลลา โตร์เร
เมื่อมีความเชื่อไม่หวั่นไหว ทุกสิ่งย่อมเป็นไปได้สำหรับพระเป็นเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560

เหตุการณ์ในไอโรรี่โคสต์ปี2011


2 มี.ค. 2011 แม่พระในไอโวรี่โคสต์ รูปปั้นแม่พระที่ด้านหน้าของโบสถ์ Agbovill Cathedral ในไอโวรี่โคสต์ซึ่งแต่เดิมมือที่อยู่ในท่าประสานสวดภาวนาได้กลายมาอยู่ในท่าไขว้กัน เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นต่อหน้าหญิงชาวมุสลิมผู้หนึ่งและเธอได้ยืนยันความจริงในเรื่องนี้
ประชาชนพากันมาดูและถ่ายรูป  จากรูปถ่ายเห็นมีแสงเรืองรองรอบพระรูป พวกเขาสวดภาวนาขอให้แม่พระช่วยให้ประเทศที่กำลังมีความขัดแย้งและให้สงครามกลางเมืองได้ยุติลงและมีสันติภาพในประเทศไอโวรีโคสต์
หลังจากเหตุการณ์นี้ ในวันที่ 31 มี.ค. 2011 มีเหตุการณ์แม่พระประจักษ์เหนือท้องฟ้าในแสงสว่างของดวงอาทิตย์  ประชาชนพากันส่งเสียงร้องด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้น
ไอโวรี่โคสต์ เกิดความวุ่นวายทางการเมือง ประเทศทางอัฟริกาตะวันตกได้สนับสนุนอาวุธให้แก่กลุ่มปฏิวัติเพื่อขับไล่นาย Laurent Gbagbo ส่วนที่เมืองหลวงกลุ่มที่จงรักภักดีต่อประธานาธิบดี Alassane Ouattara ได้เผชิญหน้ากับกลุ่มปฏิวัติ เกิดสงครามกลางเมืองขึ้น 9 วันก่อนการรัฐประหารและจบลงด้วยการจับกุมตัวนาย Laurent Gbagbo  เหตุการณ์อัศจรรย์เกิดขึ้นเป็นสาส์นสำหรับชาวเมือง Abidjan คือในวันที่ 2 มี.ค. 2011 รูปปั้นแม่พระที่หน้าพระวิหารได้เปลี่ยนอากัปกิริยาของมือดังที่กล่าวมาแล้วต่อหน้าหญิงชาวมุสลิมผู้หนึ่ง  สื่อโทรทัศน์ได้รายงานข่าวเรื่องนี้ว่า...เราเชื่อในนิรันดรเพราะพระเจ้าทรงสัตย์ซื่อและเครื่องหมายอัศจรรย์นี้ประทานมาให้เพื่อเป็นการพิสูจน์ความมีอยู่จริงของพระองค์  เราได้ให้ Gbagbo ไปทำข่าวการประจักษ์ของพระแม่มารีย์แก่หญิงมุสลิมในเมือง Agbovill เขาได้พบกับพระสงฆ์ในอาสนวิหารนี้ และคุณพ่อได้ให้สัมภาษณ์......
 

วันพุธที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2560

สารคดีเกี่ยวกับมาเรีย.เอสเปแรนซาสารคดีเกี่ยวกับมาเรีย เอสเปแรนซา รักษาเด็กชายคนหนึ่งที่เป็นโรคเกี่ยวกับกระดูกสันหลัง และมีอัศจรรย์อื่น เช่น การรับศีลมหาสนิท รอยแผล การอยู่สองแห่งในเวลาเดียวกัน การทำนายเหตุการณ์ล่วงหน้า มีการบันทึกในวีดีโอ

วันจันทร์ที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25มี.ค.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มี.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แม่ขอให้ลูกทุกคนเปิดใจให้แก่พระเมตตาของพระเจ้า 
เพื่อเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ในการสวดภาวนา
การชดเชยใช้โทษบาป
และการตัดสินใจดำเนินชีวิตในความศักดิ์สิทธิ์ 
ช่วงเวลาแห่งไม้ผลิใบนี้จะนำลูกไปสู่ชีวิตใหม่ 
และฟื้นฟูปรับเปลี่ยนความคิดและจิตใจของลูก 
เพราะฉะนั้นลูกทั้งหลาย, แม่มาอยู่กับลูก
เพื่อช่วยให้ลูกตอบรับ “ได้” ต่อพระเจ้า
และต่อพระบัญญัติของพระเจ้าด้วยความแน่วแน่ 
ลูกไม่ได้อยู่ลำพัง 
แม่อยู่กับลูกโดยอาศัยพระหรรษทานที่องค์พระผู้สูงสุดทรงประทานแก่แม่

เพื่อพวกลูกและบรรดาลูกหลานของลูก
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.พ. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย

แม่มาหาลูกด้วยความรักเยี่ยงมารดาเพื่อช่วยเหลือลูกให้มีความรักมากยิ่งขึ้น
และทำให้ลูกมีความเชื่อที่มีความหมายมากยิ่งขึ้น
แม่มาเพื่อช่วยให้ลูกดำเนินชีวิตด้วยความรักต่อพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่
เพื่อที่โลกจะได้แตกต่างจากเดิม
เพราะฉะนั้น อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลาย
แม่กำลังรวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รอบๆแม่
จงมองดูแม่ด้วยหัวใจ พูดกับแม่เกี่ยวกับความเจ็บปวดของลูกเหมือนลูกพูดกับแม่คนหนึ่ง
พูดเกี่ยวกับความทุกข์ร้อนและความยินดีของลูก
วอนขอให้แม่วิงวอนต่อองค์พระบุตรของแม่เพื่อลูก
องค์พระบุตรของแม่ทรงความเมตตาและทรงความยุติธรรม
หัวใจเยี่ยงมารดาของแม่ปรารถนาให้ลูกเป็นเช่นนี้ด้วย
หัวใจเยี่ยงมารดาของแม่ปรารถนาให้ลูกผู้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่
พูดกับแม่และองค์พระบุตรของแม่เกี่ยวกับทุกสิ่งที่อยู่รอบๆลูกและในชีวิตของลูก
เพื่อที่โลกจะได้แตกต่างจากเดิม
เพื่อที่ความเรียบง่ายและความบริสุทธิ์จะได้กลับคืนมา
เพื่อที่ความเชื่อและความหวังจะได้กลับคืนมา
เพราะฉะนั้น ลูกทั้งหลาย จงสวดภาวนา สวดภาวนา สวดภาวนาด้วยหัวใจ
สวดภาวนาด้วยความรัก
สวดภาวนาด้วยกิจการงานที่ดี
สวดภาวนาเพื่อที่ทุกๆคนจะได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่
เพื่อที่โลกจะได้เปลี่ยนแปลง
เพื่อที่โลกจะได้รับการช่วยให้รอด
โดยอาศัยความรักที่อยู่ในพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่
จงอย่าตัดสินผู้อื่น 
แทนที่จะเป็นเช่นนั้น จงรักกันและกัน
เพื่อที่ดวงหทัยของแม่จะได้รับชัยชนะ

ขอขอบใจลูก
 

วันเสาร์ที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2560

แม่พระประจักษ์ที่เบธาเนีย           วีดีโอเกี่ยวกับมาเรีย เอสเปแรนซา และ ถ้ำที่เบธาเนีย ในเวเนซูเอลา สถานที่แม่พระทรงประจักษ์ในปี 1987 พระสังฆราชท้องถิ่นได้รับรองแล้ว ประชาชนหลายพันคนมาที่ถ้ำนี้ได้เห็นแม่พระในลักษณะต่างๆกัน บางคนได้เห็นดวงอาทิตย์หมุนมีรังสีสาดส่องออกมาเหมือนที่เมดจูกอเรจ์ และมีอัศจรรย์การหายจากโรคด้วย  เมื่อสัมภาษณ์ผู้ที่เห็นแม่พระ พวกเขาอธิบายว่า แม่พระทรงสวยงามมาก ผู้ที่เห็นมีนับพันคน  ไม่ใช่เพียงคนสองคน
          ก่อนหน้านี้หลายปี แม่พระเคยประจักษ์แก่ชาวหัวหน้าเผ่าชาวอินเดียแดงคนหนึ่ง  ตอนแรกเขาคิดว่าเป็นศัตรูและจะเอาหอกแทงพระนาง  แต่ในที่สุดเขาก็กลับใจและได้รับศีลล้างบาปก่อนสิ้นชีวิต   

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560

วิธีเก็บรักษาใบกระเพราและโหระพาคนไทยที่อยู่ต่างประเทศ หลาย ๆ คนก็คง อยากจะเก็บใบกระเพรา ใบโหระพา ไว้กินได้นาน ๆ นะคะ เพราะว่า ช่วงเข้าหน้าหนาว ต้นกระเพรา โหระพานี่ จะพากันตายจากไปหมด เราจะมีกินก็ตอนช่วงหน้าร้อน
แต่วันนี้ตานำวิธีที่ตาใช้สำหรับเก็บรักษากระเพรา และโหระพา ให้ได้ไว้กินนาน ๆ เมื่อเวลาหาไม่ได้ เช่นช่วงหน้าหนาว หรือ เราต้องขับรถไปไกลๆ เพื่อจะหาใบโหระพา หรือ กระเพรามาไว้ทำอาหาร โดยเฉพาะ ใบกระเพรา ไม่ค่อยมีขายนะคะในต่างประเทศ ส่วนมากจะปลูกเอง ปลูกแล้วมีผลผลิตเยอะ ก็นำมาเก็บแบบนี้แช่แข็งเก็บไว้ได้นานเป็นปีค่ะ

วันพุธที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2560

Sister Radha Krishnan Iver


“พระเป็นเจ้าทรงเห็นความปรารถนาของฉันที่ต้องการมีประสบการณ์ที่ลึกซึ้งในคริสตศาสนา พระองค์ประทานพระหรรษทานให้ฉันเข้าสู่อารามคาร์เมล”

วันอังคารที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560

มาเรียซิมมา

คนที่ทำเรื่องติดต่อวิญญาณนี้ (คนทรงเจ้า พ่อมดหมอผี การใช้อุปกรณ์บางอย่าง ) ได้ทำสิ่งที่เป็นอันตรายมากต่อตนเองและต่อคนที่มาขอให้พวกเขาทำ  พวกเขาเป็นคนมดเท็จ  มันเป็นสิ่งต้องห้าม
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2560

ขายผู้กล้าหาญพยายามปกป้องอาสนวิหาร


กลุ่มสิทธิสตรี (Feminist) ทำการประท้วงหน้าอาสนวิหารในอาร์เจนตินาเนื่องในวันสิทธิสตรีสากล  และพวกเขาพยายามเผาอาสนวิหาร  แต่มีชายหนุ่มคนหนึ่งพยายามปกป้องอาสนวิหารไว้อย่างกล้าหาญ กลุ่มสิทธิสตรีที่ก้าวร้าวมักก่อการประท้วงเช่นนี้เสมอในหลายประเทศทางยุโรปและลาตินอเมริกา และเรียกร้องสิทธิเสมอภาคระหว่างผู้ชายและผู้หญิง ซึ่งก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีถ้าไม่ทำอะไรที่เกินเลยไป
 

วันเสาร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2560

สาส์นแห่งอะคิตะและความลับข้อที่สามของฟาติมา

วาสุลา ไรเด็น (ชีวิตแท้ในพระเจ้า) เล่าเรื่องที่เธอไปประชุมนานาชาติเกี่ยวกับแม่พระ   และพระสังฆราชอะกิตะเล่าเรื่องบางอย่างที่ทำให้ที่ประชุมประหลาดใจ

วันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทะเลกาลิลี


ทะเลสาบกาลิลีมีระดับน้ำต่ำสุดในรอบร้อยปี
ทะเลกาลิลีได้รับผลกระทบจากการที่ไม่มีฝนตกเป็นเวลานาน  นายอาร์มีร์ จิวาติ เจ้าหน้าที่ด้านทรัพยากรน้ำให้ข้อมูลว่า
“สถานการณ์เข้าขั้นรุนแรงมาก ทะเลสาบมีระดับน้ำต่ำที่สุดในรอบหลายสิบปี”
“ความแห้งแล้งมีผลกระทบต่อตะวันออกกลางทั้งหมด”
การที่ฝนไม่ตกมีผลกระทบต่อการเกษตร สิ่งแวดล้อมและชีวิตของสัตว์
อิสราแอลมีโรงงานแยกน้ำทะเลอยู่ห้าแห่งตั้งอยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนจึงช่วยบรรเทาความเดือดร้อนนี้ไปได้  น้ำที่ได้ถูกปั๊มไปตามระบบท่อส่งน้ำถึงบ้านเรือนของประชาชนในประเทศยกเว้นทางตอนเหนือของอิสราแอลเท่านั้นที่ได้รับน้ำจากทะเลสาปกาลิลี
“โครงการที่จะส่งน้ำไปทั่วประเทศรวมทั้งทางตอนเหนือด้วยกำลังอยู่ในขั้นพิจารณา มันเป็นเรื่องท้าทายในปีที่จะมาถึง”
สามในสี่ส่วนของน้ำที่จ่ายให้กับบ้านเรือนมาจากโรงงานแยกน้ำทะเล

วันจันทร์ที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2560

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่ลูรดส์ปี1999วันที่ 7 พฤศจิกายน 1999 มีการประกอบพิธีมิสซาในวิหารน้อยของลูรดส์ minor Basilica of Lourdes พระอัครสังฆราชแห่งลียอง (ฝรั่งเศส) ในเวลานั้นคือพระคาร์ดินัลบิลเล Cardinal Billé เป็นผู้ประกอบพิธี โดยมีพระคาร์ดินัล Jean-Marie Lustiger และพระสังฆราชฝรั่งเศสและพระสงฆ์องค์อื่นๆร่วมด้วย  พิธีมิสซาได้รับการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์
บนพระแท่นมีแผ่นศีลสองแผ่นวางอยู่บนจานรองศีล  เป็นแผ่นศีลที่มีขนาดใหญ่ตามพิธีกรรมปกติของฝรั่งเศส เมื่อถึงเวลาเสกศีล แผ่นศีลด้านบนได้ลอยขึ้นมาในทันทีดังที่เห็นในวิดีโอ และลอยอยู่อย่างนั้นเป็นเวลานาน

วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2560

ทำงานของพระเจ้า

...ทันใดนั้น ท่านก็ได้ยินเสียงของพระคริสต์ พระองค์ตรัสถามท่านว่า “ลูกรัก เราอายุเท่าไร?”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 มีนาคม พ.ศ. 2560

กิจปฏิบัติในระหว่างเทศกาลมหาพรต

พระเป็นเจ้าทรงปรารถนาเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้คุณได้รับความสุขนิรันดร จงให้เทศกาลมหาพรตเป็นบันไดที่นำคุณไปสู่สวรรค์

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2560

AveMariaเป็นเพลงฮิต ที่โรงเรียนคาทอลิก ส่วนใหญ่จะใช้ร้องในโอกาสพิเศษสำหรับแม่พระ
เป็นเพลงที่หายากมากๆ ..
ขอบคุณต้นฉบับ..จาก เพลง อาเว มารีอา ถือเป็นเพลงประจำโรงเรียนเพลงหนึ่ง (โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา) เริ่มใช้ขับร้องตั้งแต่ ปีพ.ศ. 2539 เป็นต้นมา โดยเซอร์ ชอง บัปติส กาญจนา สุดประเสริฐ อธิการิณีและอาจารย์ใหญ่ ในสมัยนั้น ให้นำมาขับร้องในตอนเช้า เพื่อขอพระพรจากองค์พระแม่มารีย์ และได้ใช้ขับร้องในงานสำคัญเรื่อยมา จนถือเป็นเพลงประจำโรงเรียนตั้งแต่บันนั้นเป็นต้นมา เนื้อร้องเป็นภาษาอังกฤษและภาษาลาติน ทำนองเกรโกเรียน เชื่อว่าผู้ที่เป็นศิษย์มารีย์ทุกท่านคงจะร้องได้เป็นอย่างดี

วันพุธที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2560

การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์6

โปแลนด์ - คณะกรรมการว่าด้วยการปกป้องคนงาน (KOR)
การประท้วงในRadom, Plock และ Ursus ทำให้คนงานหลายพันคนต้องถูกออกจากงาน  คณะกรรมการว่าด้วยการปกป้องคนงาน (KOR) ได้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือคนงานเหล่านั้น  องค์กรนี้ดำเนินงานโดยไม่ได้รับอนุญาตจากทางการ และสร้างสรรค์ขึ้นโดยกลุ่มคนระดับปัญญาชนในสังคมซึ่งไม่เห็นด้วยกับระบบ  ตัวแทนลับๆ จาก KOR ถูกส่งออกไปหาผู้คนส่วนใหญ่ที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยให้การสนับสนุนเรื่องการเงิน รวมทั้งความช่วยเหลือด้านกฎหมาย นักเคลื่อนไหวของ KOR ทำให้ทางการลงมือทำการปราบปราบ:  ห้องพักอาศัยของพวกเขาถูกค้นพบ พวกเขาถูกจับคุมขัง และบางคนถูกทำร้ายโดย ผู้โจมตีที่ไม่รู้จักซึ่งแท้ที่จริงแล้วเป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยสนับสนุนด้านความมั่นคง  ในไม่ช้าองค์กรฝ่ายตรงข้ามหลายองค์กรก็ถูกก่อตั้งขึ้นอย่างเช่น ขบวนการปกป้องสิทธิมนุษยชนและพลเรือน (ROPCIO) และสหภาพแรงงานอิสระ (Wolne Zwiazki Zawodowe)

วันอังคารที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2560

เสียงร้องของปีศาจ?ในการประจักษ์แก่มีรยานาที่เมดจูกอเรจ์ วันที่ 2 มกราคม 2017 ในวีดีโอนี้ เวลา 2.50 นาที มีเสียงร้องเกิดขึ้นเป็นเสียงร้องของปีศาจใช่หรือไม่?

วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560

การล่มสลายของลัทธิคอมมิวนิสต์5

การหยุดงานประท้วงและการจลาจลในโปแลนด์
เป็นเวลาหลายทศวรรษที่พรรค Polish United Workers ปฏิเสธที่จะยอมรับการต่อสู้ทางการเมืองทุกรูปแบบหรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวของคนงานที่แท้จริง  ในเดือนมิถุนายน 1956 การหยุดงานประท้วงและการจลาจลของคนงานใน Poznan ถูกปราบปรามอย่างโหดร้ายทารุณ มีคนทั้งสิ้น 73 คนถูกสังหารและหลายร้อยคนได้รับบาดเจ็บ
เดือนมีนาคม 1968 การประท้วงของนักศึกษาเกิดขึ้นในเดือนมีนาคม 1968 ภายหลังการสั่งห้ามการแสดงละครเวทีของกวีแห่งศตวรรษที่ 19 Adam Mickiewicz เรื่อง “Forefathers’ Eve” เนื่องจากมีองค์ประกอบของ โรคกลัวรัสเซีย  ผู้คนราว 1,500 คนถูกจับกุม  มีการเปิดตัวแคมเปญต่อต้านภาษาอาหรับ-ฮิบรูเพื่อต่อต้านนักเคลื่อนไหวที่เป็นนักศึกษาและผู้ที่อ้างว่าเป็นผู้สนับสนุน
ชายฝั่งทะเลบอลติกปี 1970  การประท้วงของคนงานที่่เกิดขึ้นจากราคาอาหารที่พุ่งขึ้นสูงแผ่กระจายไปยังเมืองท่าต่างๆ ในโปแลนด์ทั้ง Gdańsk, Gdynia และ Szczecin  ผู้ประท้วงถูกผลักดันให้กระจัดกระจายออกไปโดยทหารกองหนุนและหน่วยงานของกองทัพ (เจ้าหน้าที่ทหารและกองทัพรวมทั้งสิ้น 61,000 นายเกี่ยวข้องในเรื่องนี้)  มีประชาชนถูกสังหาร 45 คนและบาดเจ็บ 1,165 คน

Poznan เดือนมิถุนายน 1956


วอร์ซอ เดือนมีนาคม 1968
Gdynia เดือนธันวาคม 1970
เดือนมิถุนายน 1976 ใน Radom

วันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคม พ.ศ. 2560

ความอ่อนน้อมถ่อมตนของพระเยซูเจ้า

ตามที่นักบุญออกุสตินกล่าวไว้  หนทางที่แน่นอนที่สุดในการไปสู่สวรรค์คือความอ่อนน้อมถ่อมตน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2560

อนาคตของยุโรปตะวันออก


ยุโรปตะวันออกซึ่งครั้งหนึ่งเคยอยู่ภายใต้ลัทธิคอมมิวนิสต์ หลังจากปลดแอกและได้รับเสรีภาพทางด้านการปกครองและความเชื่อในศาสนา  เวลานี้กำลังฟื้นตัวทางด้านจิตใจและศีลธรรมภายใต้ความเชื่อคริสตศาสนา>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2560

ซิสเตอร์ที่อายุยืนที่สุดในโลก

(Catholic Online) - ซิสเตอร์เบลโลติวาส เกิดที่มืองเวโรนา ในอิตาลี บวชเป็นซิสเตอร์ในปี 1931 และทำงานเป็นนางพยาบาลในโรงพยาบาล Ministre degli Infermi di San Camillo เป็นเวลาหลายปี ปัจจุบันอาศัยอยู่ที่คอนแวนต์ในเมืองลุกกา
เมื่ออายุได้ 107 ปีเมื่อ 2014 เธอได้พบกับพระสันตปาปาฟรังซิสและร่วมในมิสซาที่กรุงโรม พระสันตะปาปาได้แสดงความยินดีกับเธอ 
ในปีนี้เธอมีอายุครบ 110 ปี ซิสเตอร์ได้บอกความลับการมีอายุยืนไว้ว่า
ซิสเตอร์ฉลองวันเกิด 110 ปีที่อิตาลี
 “จงรัก รักและรักษาความรักเอาไว้  ด้วยความยินดี” เธออธิบายต่อว่า “จงมีความเชื่อในอนาคต และทำงานให้หนักมากเท่าที่จะทำได้เพื่อทำให้ความฝันของคุณเป็นจริง”
หลังจากได้รับเค้กวันเกิดแล้ว เธอพูดต่อว่า “จงยอมรับทุกสิ่งที่จะเกิดขึ้น”
“ตลอดชีวิตของฉัน ฉันคิดกับตัวเองอยู่เสมอว่า – พระเป็นเจ้าทรงให้ฉันอยู่ที่ไหน  ที่นั่นคือที่ที่เหมาะสมสำหรับฉัน”
ซิสเตอร์มีชีวิตอยู่ในสงครามโลกครั้งที่ 2 , เห็นพระสันตะปาปา 10 พระองค์ และนายกรัฐมนตรีของอิตาลี 57 คน

วันพฤหัสบดีที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2560

ปลาออร์ฟิชที่ฟิลิปปินส์ออร์ฟิช(ปลาพญานาค) ปรากฏขึ้นบนชายหาดของฟิลิปปินส์ชาวบ้านถือว่าเป็นสัญญาณว่าจะเกิดแผ่นดินไหว  ปลาออร์ฟิช เป็นปลาที่อาศัยอยู่ในน้ำลึกประมาณ 1000 – 3000 ฟุตใต้ทะเล  การที่มันปรากฏตัวบนผืนน้ำมักจะส่งสัญญาณถึงหายนะภัยอะไรบางอย่าง  เมื่อวันที่ 8 ก.พ. นี้ก็มีออร์ฟิชปรากฎตัวขึ้นที่เกาะมินดาเนาและวันที่ 11ก.พ. ก็เกิดแผ่นดินไหวขนาด 6.7 ที่เกาะ มีปลาออร์ฟิชปรากฎตัวมากขึ้น จึงทำให้ชาวบ้านพากันหวั่นวิตกว่าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ขึ้นอีก

วันพุธที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2560

วันพุธรับเถ้า


ความหมายของการโปรยเถ้ามีสองความหมาย เมื่อพระสงฆ์โปรยเถ้าบนศีรษะท่านจะพูดวาจาจากพระคัมภีร์คือ
-            “จงกลับใจและเชื่อในพระวรสาร” (มาร์โก 1:15) ในเทศกาลมหาพรตเราได้รับการเรียกร้องให้กลับใจอย่างแท้จริง ให้ปฏิเสธบาปและรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดหัวใจ สิ้นสุดสติปัญญา และสิ้นสุดกำลังของเรา(ลูกา 10 :27)
-            “จงจำไว้ว่าท่านเป็นฝุ่นดินและเจ้าจะกลับเป็นฝุ่นดิน” (ปฐมกาล 3:19) ความหมายคือ ชีวิตของเราในโลกนี้นั้นสั้นนัก และนิรันดรภาพคือการดำรงอยู่ตลอดไปไม่มีที่สิ้นสุด เราอาจจะได้รับความรอดและอยู่ในสวรรค์ หรืออาจจะสูญเสียและต้องไปนรก ทั้งสองกรณีจะเป็นนิรันดร มนุษย์อาจลืมไปว่าเขามีชีวิตอยู่ในโลกนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆเท่านั้น เมื่อถึงเวลาเขาจะต้องตายและจะไม่กลับมาอยู่ในโลกนี้อีก