พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่

พระยุติธรรมอันศักด์สิทธิ์จะเปลี่ยนเป็นพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ ภายหลังจากช่วงเวลาแห่งการทดลอง, ซึ่งจะเป็นการชำระให้บริสุทธิ์สำหรับโลกทั้งมวล,จะมียุคใหม่เกิดขึ้นในโลก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นักบุญมัทธีอัส


คริสตชนได้นำร่างของนักบุญมัทธีอัสมาฝังศพตามประเพณีคริสตชน วันฉลองของท่านคือ 14 พฤษภาคม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สวดสายประคำพร้อมกันทั่วโลกกับพระสันตปาปา

              พระสันตปาปาฟรังซิสทรงขอให้สัตบุรุษทั่วโลกร่วมกันสวดสายประคำพร้อมกับพระองค์ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 5.30 น. (เวลาที่โรม เท่ากับ 10.30 น.ที่ไทย) เพื่อวอนขอแม่พระทรงเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือในเวลาที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจาก Grotto of Lourdes ในสวนวาติกัน
      “ทุกคนร่วมกันอธิษฐานภาวนา สม่ำเสมอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีย์มารดาของพระเยซูเจ้า” (กิจการ 1:14)
 
“พระเยซูเจ้าทรงสอนดิฉันว่า เกียรติที่แท้จริงและควรแสวงหาคือเกียรติที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมสูญ
และเราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยการทำความดีของเราเพื่อให้ได้รับเกียรตินั้น
แต่เราต้องซ่อนการกระทำนั้นจากผู้อื่น
และแม้แต่จากตัวเราเองด้วย
เพื่อที่ “มือซ้ายจะไม่รู้ว่ามือขวากำลังทำอะไร”
                                                               (นักบุญเทเรซา แห่ง ลิซิเออร์)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การช่วยเหลือในอินเดีย

               Kolkata (AsiaNews) - ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมของคุณแม่เทเรซา ใช้รถบรรทุกและรถพยาบาลเดินทางไปตามแหล่งสลัมหลายแห่งในเมือง พร้อมด้วยแพคเกจของขวัญที่มีข้าว, น้ำตาล, แป้งสาลี, พืชตระกูลถั่วแห้ง, ถั่ว แจกให้แก่คนยากจน, คนว่างงานและแรงงานอพยพที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์, ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนอำพันที่ กำลังมาด้วยแรงลม 185 กม. / ชม. ผู้คนหลายล้านอพยพไปยังอินเดียและบังคลาเทศ
                ซิสเตอร์ได้แจกอาหารและยาแก่ผู้คนจากครอบครัวทั้งหมด 40,000 ครอบครัวตามส่วนต่างๆของเมืองซึ่งมีประชากรเกือบ 15 ล้านคน แต่จะแจกแก่บริเวณที่มีผู้ยากจนของเมือง Howrah. เป็นพิเศษ เพราะเป็นบริเวณที่ยากจนที่สุดของเมือง
                ผู้ว่าการของเมืองได้ประกาศล็อคดาวน์ในวันที่ 24 มี.ค. 2020 โดยที่ผู้คนไม่ได้ตั้งตัว ทำให้คงงานหลายร้อยล้านคนต้องว่างงานและไม่มีรายได้ หลายคนเป็นคนที่มาจากเมืองอื่นและตอนนี้ไม่สามารถกลับไปยังหมู่บ้านของตนได้

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 25 พ.ค. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่สำหรับชีวิตใหม่ของพวกลูกทุกคนทั้งหมดเถิด ลูกน้อยทั้งหลาย, ในหัวใจของลูก, ลูกรู้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร จงหันกลับมาหาพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์เถิด เพื่อที่พระจิตเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรื้อฟื้นใหม่ในด้านจิตวิญญาณ 
          ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดภาวนาเพื่อคนเหล่านั้นที่ไม่สวดภาวนา จงยินดีสำหรับคนเหล่านั้นทุกคนที่ไม่หลงทางไป จงเป็นผู้นำแสงสว่างส่องในที่มืดแห่งยุคสมัยที่ไม่มีสันติภาพนี้ จงสวดภาวนาและแสวงหาความช่วยเหลือและการปกป้องคุ้มครองของนักบุญ เพื่อที่ลูกจะสามารถมีความปรารถนาในสวรรค์และความแท้จริงแห่งสวรรค์ แม่อยู่กับลูกและแม่กำลังปกป้องและอวยพรลูกทุกคนทั้งหมดด้วยการอำนวยพรเยี่ยงมารดาของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วาติกันช่วยเหลือคนยากจนและคนไร้งานทำ

 
            Fr. Augustin Zampini Davis พูดที่การประชุมโต๊ะกลมของวาติกันระหว่างการประชุม Davos' World Economic Forum ในเดือนมกราคม 2020
           ในขณะที่พระศาสนจักรคาทอลิกและรัฐบาลต่างๆทั่วโลกกำลังหาวิธีแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 และผลกระทบของมัน, เจ้าหน้าที่วาติกันผู้หนึ่งกล่าวว่าพระศาสนจักรให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้รับความทุกข์ยากจากความยากจนและผู้ไม่มีงานทำเป็นอันดับแรก
            ท่านกล่าวเสริมว่า, นี่ไม่ใช่ลัทธิสังคมนิยมอย่างแน่นอน แต่เป็นคำสอนของพระศาสนจักร คุณพ่อออกัสโต แซมปินี ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากจนของพระศาสนจักรคาทอลิก “บางคนกล่าวหาเราว่าเป็นนักสังคมนิยม” ท่านยืนยันว่าพระศาสนจักรคาทอลิกไม่ใช่สังคมนิยมอย่างแน่นอน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งซานนิโคลัสเตือนเรื่องโรคระบาด

แม่พระทรงประทานสาส์นจำนวนมากแก่ กลาดิส(Gladys Herminia Quiroga de Motta ) หนึ่งในสาส์นเหล่านั้น มีการเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง อยู่ด้วย
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ชีวประวัติของบุญราศีกัวดาลูเป

กัวดาลูเป้ตัดสินใจตอบรับพระเจ้า เวลานั้นกัวดาลูเป้อายุ 27 ปี นับแต่นั้นมาเธอก็ดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้า เธอรักงานประจำวันของเธอและพยายามใช้เวลาอยู่เบื้องหน้าตู้ศีลศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทำไมนักบุญมัทธิวจึงมีสองชื่อ


ท่านเคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ “เลวี” มาก่อน แต่นับตั้งแต่ที่ท่านได้พบกับพระเยซูเจ้า โลกก็รู้จักท่านในชื่อของ “มัทธิว”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหตุใดแม่พระจึงทรงร้องไห้?

พระศาสนจักรกำหนดให้คริสตชนมาร่วมชุมนุมกันในพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ และเหมือนกับชาวยิว, คริสตชนจะเกิดความรู้สึกร่วมกันในความใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ใกล้ชิดกับพระเจ้า
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


          หากเราออกมาจากบาปแล้ว, เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นอีกต่อไปได้อย่างไร? หากเราละทิ้งความชั่วของเราแล้ว, ทำไมเราถึงหวนกลับไปหามันอีกเล่า? เวลานี้เราเป็นคนชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเหมือนเดิมหรือไม่? เราเป็นคนช่างพูด, ขี้เกียจและประมาทเลินเล่อเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่? เราเป็นคนไร้สาระ, น่าสงสัย, ชอบใส่ร้ายคนอื่น, นิสัยไม่ดีและติดอยู่ในความชั่วร้ายอื่นๆ ที่เราเคยชินในช่วงเวลาเหล่านี้หรือไม่? เมื่อท่านล้างเท้าแล้ว, ท่านจะให้มันเปื้อนดินอีกได้อย่างไร? ท่านได้ถอดเสื้อแล้ว และท่านจะใส่มันอีกทำไม? พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า, สิ่งนี้ไม่ใช่สถานะที่เราควรเป็น พระคริสต์ไม่ได้ทรงพอพระทัยเช่นนั้น นี่ไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าแสดงให้เราเห็นถึงความรอดของพระองค์ ผู้ที่จับคันไถแล้วหันไปมองข้างหลังก็ไม่คู่ควรกับพระอาณาจักรของพระเจ้า”
       - นักบุญเบอร์นาร์ด
               พละกำลังของคนชั่วอยู่ที่ความขี้ขลาดและความอ่อนแอของคนดี 
               ความแข็งแกร่งทั้งหมดของซาตานในการปกครองของมันนั้น
               เกิดจากความอ่อนแอของคริสตชนคาทอลิก

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คาทอลิกสิงคโปร์เตือนเกี่ยวกับประกาศกเท็จเทียม

 
เหตุผลอาจมีตั้งแต่ความต้องการที่จะสร้างฐานผู้ติดตามไปจนถึงแค่มีความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน“
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ครบรอบวันเกิด 100 ปีพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2

ผู้หญิงที่ได้รับความช่วยเหลือของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2 ดำเนินชีวิตในครบรองวันเกิดหนึ่งร้อยปีของนักบุญยอห์นปอลที่ 2 อย่างไร
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความหมายฝ่ายจิตของกรุ๊ปเลือดของพระคริสต์


เมื่อเรารับศีลมหาสนิทไว้ในตัวของเรา, พระเยซูเจ้าจะทรงรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเราอย่างแท้จริง ทั้งร่างกาย, โลหิต, วิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติมีวิธีเปิดเผยความจริงของพระเจ้า ขอให้เรามาพิจารณากันในเรื่องนี้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


                             อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจของคุณ
                             อย่าให้สิ่งใดมาทำให้คุณกลัว
                             ทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป
                             พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
                             ความอดทนจะทำให้ได้รับทุกสิ่ง
                             ถ้าคุณมีพระเจ้า
                             คุณจะไม่ต้องการสิ่งใดอีก
                             พระเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
                                                                     นักบุญ เทเรซา แห่งอาวิลา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การควบคุมตนเอง

คริสตชนต้องพยายามให้ตนเองอยู่ในสถานะของพระหรรษทานเสมอ  “ประสาทสัมผัสอื่นๆเป็นหน้าต่างของวิญญาณ แต่ดวงตาเป็นประตู”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระนางพรหมจารีย์มารีย์ได้รับสาส์น


           นักบุญเกรโกรี่ (ผู้ยิ่งใหญ่) : ผู้ที่ถูกส่งมาเยี่ยมพระแม่มารีย์ไม่ใช่ทูตสวรรค์ทั่วไป แต่เป็นอัครเทวดากาเบรียล เพราะในภารกิจครั้งนี้จำเป็นต้องใช้ทูตสวรรค์ระดับสูงสุดเท่านั้น, ให้เป็นผู้นำสาส์นประเสริฐสูงสุด ดังนั้นท่านอัครเทวดาจึงได้รับชื่อที่พิเศษเป็นชื่อเฉพาะเพื่อสื่อความหมายถึงภารกิจของท่าน เพราะกาเบรียลแปลว่า “พละกำลังของพระเจ้า” โดยอาศัยพละกำลังของพระเจ้านี้ ท่านจึงได้ประกาศว่าผู้ใดที่จะเสด็จมาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพ และทรงฤทธิ์อำนาจในสงคราม ที่จะสยบอำนาจทั้งหลาย
             นักบุญออกัสติน: โดยหญิงพรหมจารีย์, เพราะพระคริสต์จะบังเกิดมาจากความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   เพราะการบังเกิดของพระองค์ไม่สิ่งใดเทียบเทียมได้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระผู้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักรของเราที่จะบังเกิดมาด้วยอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่นี้ คือการบังเกิดจากเลือดเนื้อของหญิงพรหมจารีย์ เป็นหมายสำคัญของพระองค์ว่า สมาชิกทั้งหลายของพระองค์ก็จะบังเกิดในจิตวิญญาณแห่งพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ของพระศาสนจักรด้วยเช่นเดียวกัน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ

“ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้สันติสุข, ความยินดี และความสงบ เกิดขึ้นตามมา...
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้วิญญาณห่างไกลจากความกดดันหรือความวุ่นวายใดๆ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เราเหมาะสมที่รับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น”
(นักบุญเทเรซา แห่ง อาวิลลา)

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดมาจากพระเจ้า


ลูกพร้อมแล้วที่จะยอมรับ ลูกวอนขอแต่เพียงพระองค์ประทานความเข้มแข็งและความกล้าหาญเพื่อที่ลูกจะสามารถแบกรับไว้ได้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อาวุธลับของนักบุญ

ดาวิดซึ่งอ่อนแอกว่าโกลิอัทอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ กลับได้รับชัยชนะด้วยอาวุธลับที่ศัตรูของเขาไม่รู้จัก
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การจัดการกับสิ่งที่ทำให้ขุ่นเคืองใจ


"จงผ่อนหนักผ่อนเบากัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยกันอย่างนั้นเถิด” โคโลสี 3:13
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


            "ไม่ใช่ทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้สละชีวิตของตนเป็นมรณะสักขี แต่พวกเราก็ถูกเรียกให้บำเพ็ญตนในคุณธรรมของคริสตชน ในการนี้จำเป็นต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่น้อยไปกว่าเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์คนนี้ ซึ่งยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ จนกระทั่งถึงช่วงเวลาแห่งความตายของเรา"
              พระสันตะปาปาปีโอที่ 12
               นักบุญ มาเรีย กอเร็ตตี
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่องราวของเท็ดดี้ สต๊อดดาร์ด


เสื้อผ้าของเขายับยู่ยี่ และตัวเขามักสกปรกมอมแมมอยู่เสมอ เท็ดดี้อาจไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนคนอื่นๆ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


             "พระเจ้าทรงประทานมิตรสหายแก่เราเพื่อช่วยให้เรามั่นคงในชีวิตที่ต้องดิ้นรนและเพื่อเราจะได้พบความเข้มแข็งที่จะบรรลุถึงความตั้งใจดีของเรา"
              นักบุญ แมกซิมีเลี่ยน คอลเบ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จีนเริ่มถอดไม้กางเขนออกจากโบสถ์

             ไม้กางเขนของโบสถ์ St. Michael Church ในสังฆมณฑล Yongqiang ในเมือง Wenzhou ถูกรื้อถอนออกจากยอดในเดือนตุลาคม 2018 ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์
              ฝ่ายบริหารคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนได้เริ่มต้นการรื้อถอนไม้กางเขนออกจากโบสถ์หลังจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสลดลง แหล่งข่าวบอกกับทาง UCA News เมื่อวันที่ 27 เมษายน นี้ว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
              เจ้าหน้าที่ได้ถอดไม้กางเขนออกจากด้านบนของอาคารโบสถ์สองแห่ง และพวกเขากลัวว่าจะมีการกระทำดังกล่าวมากขึ้น
               การรื้อถอนไม้กางเขนเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อมีรายงานการปล่อยตัวผู้ป่วย Covid-19 คนสุดท้ายในหวู่ฮั่น ทำให้ทางรัฐบาลเริ่มปลอดจากแรงกดดันจากการต่อสู้กับโรคระบาด

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เด็กชายโปรเตสแตนต์และพระแม่มารีย์

จงอุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์เพื่อรับใช้พระแม่มาptรีย์เถิด และอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปแม้แต่วันเดียวโดยที่ไม่ได้สวดบทภาวนาที่สวยงามของบทวันทามารีย์และสวดสายประคำ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ในยามวิกฤตโลกหันมาหาแม่พระ


โรคระบาดทำให้หลายคนรู้สึกหมดหนทาง บรรดาพระสังฆราชทั่วโลกแสดงความเชื่อของพวกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมาอธิษฐานภาวนา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วิถีชีวิตในปัจจุบันของคาทอลิก


             สภาพชีวิตในปัจจุบันของเราได้ถูกทำนายไว้ก่อนแล้ว
             “ศีลสมรส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรของพระองค์ ก็จะถูกโจมตีและถูกล่วงเกินอย่างหนักเช่นเดียวกัน ลัทธิฟรีเมซอน ซึ่งจะมีอำนาจ จะบังคับใช้กฎหมายโดยมีจุดประสงค์ให้คนไม่ต้องรับศึลสมรสนี้ โดยทำให้ทุกคนสามารถอยู่กินกันในบาปได้ง่ายๆ เป็นการทำให้ลูกๆของพวกเขาที่เกิดมาอย่างไม่ถูกต้องอดได้รับศีลล้างบาปจากพระศาสนจักร (เป็นกฏของพระศาสนจักรที่ไม่สามารถล้างบาปเด็กที่เกิดมาโดยไม่ได้รับศีลสมรสอย่างถูกต้อง เพราะพ่อแม่จะไม่สามารถให้การอบรมลูกแบบคาทอลิกได้)
               “จิตวิญญาณของคาทอลิกจะเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว แสงสว่างอันทรงคุณค่าแห่งความเชื่อจะค่อยๆดับหายไป ทำให้เกิดการคอร์รัปชั่นกระจายอยู่ทั่วไปในทุกกิจการ สิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการศึกษาตามวิถีทางโลก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์และนักบวชเสื่อมถอยไปด้วย
                คำทำนายของแม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี ศตวรรษที่ 18

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จงสวมจิตใจใหม่ และละทิ้งจิตใจเก่า

             ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า เลิกประพฤติเลวทรามตามราคตัณหาที่หลอกให้หลงไป จงมีความรู้สึกและนึกคิดอย่างใหม่ จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือนพระองค์ มีความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากความจริง (เอเฟซัส 4:22-24)