พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอาทิตย์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรากำลังก้าวเข้าสู่โลกยุคใหม่

พระยุติธรรมอันศักด์สิทธิ์จะเปลี่ยนเป็นพระเมตตาอันยิ่งใหญ่ ภายหลังจากช่วงเวลาแห่งการทดลอง, ซึ่งจะเป็นการชำระให้บริสุทธิ์สำหรับโลกทั้งมวล,จะมียุคใหม่เกิดขึ้นในโลก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

นักบุญมัทธีอัส


คริสตชนได้นำร่างของนักบุญมัทธีอัสมาฝังศพตามประเพณีคริสตชน วันฉลองของท่านคือ 14 พฤษภาคม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สวดสายประคำพร้อมกันทั่วโลกกับพระสันตปาปา

              พระสันตปาปาฟรังซิสทรงขอให้สัตบุรุษทั่วโลกร่วมกันสวดสายประคำพร้อมกับพระองค์ในวันเสาร์ที่ 30 พฤษภาคม 2020 เวลา 5.30 น. (เวลาที่โรม เท่ากับ 10.30 น.ที่ไทย) เพื่อวอนขอแม่พระทรงเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือในเวลาที่เกิดโรคระบาดครั้งใหญ่ จะมีการถ่ายทอดสดไปทั่วโลกจาก Grotto of Lourdes ในสวนวาติกัน
      “ทุกคนร่วมกันอธิษฐานภาวนา สม่ำเสมอเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันพร้อมกับบรรดาสตรี รวมทั้งมารีย์มารดาของพระเยซูเจ้า” (กิจการ 1:14)
 
“พระเยซูเจ้าทรงสอนดิฉันว่า เกียรติที่แท้จริงและควรแสวงหาคือเกียรติที่จะคงอยู่ตลอดไปไม่มีวันเสื่อมสูญ
และเราไม่จำเป็นต้องเปิดเผยการทำความดีของเราเพื่อให้ได้รับเกียรตินั้น
แต่เราต้องซ่อนการกระทำนั้นจากผู้อื่น
และแม้แต่จากตัวเราเองด้วย
เพื่อที่ “มือซ้ายจะไม่รู้ว่ามือขวากำลังทำอะไร”
                                                               (นักบุญเทเรซา แห่ง ลิซิเออร์)

วันพฤหัสบดีที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การช่วยเหลือในอินเดีย

               Kolkata (AsiaNews) - ซิสเตอร์คณะธรรมทูตแห่งเมตตาธรรมของคุณแม่เทเรซา ใช้รถบรรทุกและรถพยาบาลเดินทางไปตามแหล่งสลัมหลายแห่งในเมือง พร้อมด้วยแพคเกจของขวัญที่มีข้าว, น้ำตาล, แป้งสาลี, พืชตระกูลถั่วแห้ง, ถั่ว แจกให้แก่คนยากจน, คนว่างงานและแรงงานอพยพที่ได้รับผลกระทบจากการล็อคดาวน์, ผู้ได้รับผลกระทบจากพายุไซโคลนอำพันที่ กำลังมาด้วยแรงลม 185 กม. / ชม. ผู้คนหลายล้านอพยพไปยังอินเดียและบังคลาเทศ
                ซิสเตอร์ได้แจกอาหารและยาแก่ผู้คนจากครอบครัวทั้งหมด 40,000 ครอบครัวตามส่วนต่างๆของเมืองซึ่งมีประชากรเกือบ 15 ล้านคน แต่จะแจกแก่บริเวณที่มีผู้ยากจนของเมือง Howrah. เป็นพิเศษ เพราะเป็นบริเวณที่ยากจนที่สุดของเมือง
                ผู้ว่าการของเมืองได้ประกาศล็อคดาวน์ในวันที่ 24 มี.ค. 2020 โดยที่ผู้คนไม่ได้ตั้งตัว ทำให้คงงานหลายร้อยล้านคนต้องว่างงานและไม่มีรายได้ หลายคนเป็นคนที่มาจากเมืองอื่นและตอนนี้ไม่สามารถกลับไปยังหมู่บ้านของตนได้

วันพุธที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 25 พ.ค. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          จงสวดภาวนาพร้อมกับแม่สำหรับชีวิตใหม่ของพวกลูกทุกคนทั้งหมดเถิด ลูกน้อยทั้งหลาย, ในหัวใจของลูก, ลูกรู้ว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงอะไร จงหันกลับมาหาพระเจ้าและพระบัญญัติของพระองค์เถิด เพื่อที่พระจิตเจ้าจะทรงเปลี่ยนแปลงชีวิตของลูกและเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกนี้ ซึ่งจำเป็นต้องได้รับการรื้อฟื้นใหม่ในด้านจิตวิญญาณ 
          ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดภาวนาเพื่อคนเหล่านั้นที่ไม่สวดภาวนา จงยินดีสำหรับคนเหล่านั้นทุกคนที่ไม่หลงทางไป จงเป็นผู้นำแสงสว่างส่องในที่มืดแห่งยุคสมัยที่ไม่มีสันติภาพนี้ จงสวดภาวนาและแสวงหาความช่วยเหลือและการปกป้องคุ้มครองของนักบุญ เพื่อที่ลูกจะสามารถมีความปรารถนาในสวรรค์และความแท้จริงแห่งสวรรค์ แม่อยู่กับลูกและแม่กำลังปกป้องและอวยพรลูกทุกคนทั้งหมดด้วยการอำนวยพรเยี่ยงมารดาของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันจันทร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วาติกันช่วยเหลือคนยากจนและคนไร้งานทำ

 
            Fr. Augustin Zampini Davis พูดที่การประชุมโต๊ะกลมของวาติกันระหว่างการประชุม Davos' World Economic Forum ในเดือนมกราคม 2020
           ในขณะที่พระศาสนจักรคาทอลิกและรัฐบาลต่างๆทั่วโลกกำลังหาวิธีแก้ปัญหาการระบาดของ COVID-19 และผลกระทบของมัน, เจ้าหน้าที่วาติกันผู้หนึ่งกล่าวว่าพระศาสนจักรให้ความสำคัญในการช่วยเหลือผู้ได้รับความทุกข์ยากจากความยากจนและผู้ไม่มีงานทำเป็นอันดับแรก
            ท่านกล่าวเสริมว่า, นี่ไม่ใช่ลัทธิสังคมนิยมอย่างแน่นอน แต่เป็นคำสอนของพระศาสนจักร คุณพ่อออกัสโต แซมปินี ให้ข้อสังเกตเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนยากจนของพระศาสนจักรคาทอลิก “บางคนกล่าวหาเราว่าเป็นนักสังคมนิยม” ท่านยืนยันว่าพระศาสนจักรคาทอลิกไม่ใช่สังคมนิยมอย่างแน่นอน

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

แม่พระแห่งซานนิโคลัสเตือนเรื่องโรคระบาด

แม่พระทรงประทานสาส์นจำนวนมากแก่ กลาดิส(Gladys Herminia Quiroga de Motta ) หนึ่งในสาส์นเหล่านั้น มีการเตือนเกี่ยวกับโรคระบาดร้ายแรง อยู่ด้วย
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ชีวประวัติของบุญราศีกัวดาลูเป

กัวดาลูเป้ตัดสินใจตอบรับพระเจ้า เวลานั้นกัวดาลูเป้อายุ 27 ปี นับแต่นั้นมาเธอก็ดำเนินชีวิตอยู่กับพระเจ้า เธอรักงานประจำวันของเธอและพยายามใช้เวลาอยู่เบื้องหน้าตู้ศีลศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ทำไมนักบุญมัทธิวจึงมีสองชื่อ


ท่านเคยเป็นที่รู้จักในชื่อของ “เลวี” มาก่อน แต่นับตั้งแต่ที่ท่านได้พบกับพระเยซูเจ้า โลกก็รู้จักท่านในชื่อของ “มัทธิว”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เหตุใดแม่พระจึงทรงร้องไห้?

พระศาสนจักรกำหนดให้คริสตชนมาร่วมชุมนุมกันในพิธีมิสซาในวันอาทิตย์ และเหมือนกับชาวยิว, คริสตชนจะเกิดความรู้สึกร่วมกันในความใกล้ชิดซึ่งกันและกัน ใกล้ชิดกับพระเจ้า
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


          หากเราออกมาจากบาปแล้ว, เราจะเข้าไปอยู่ในนั้นอีกต่อไปได้อย่างไร? หากเราละทิ้งความชั่วของเราแล้ว, ทำไมเราถึงหวนกลับไปหามันอีกเล่า? เวลานี้เราเป็นคนชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเหมือนเดิมหรือไม่? เราเป็นคนช่างพูด, ขี้เกียจและประมาทเลินเล่อเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่? เราเป็นคนไร้สาระ, น่าสงสัย, ชอบใส่ร้ายคนอื่น, นิสัยไม่ดีและติดอยู่ในความชั่วร้ายอื่นๆ ที่เราเคยชินในช่วงเวลาเหล่านี้หรือไม่? เมื่อท่านล้างเท้าแล้ว, ท่านจะให้มันเปื้อนดินอีกได้อย่างไร? ท่านได้ถอดเสื้อแล้ว และท่านจะใส่มันอีกทำไม? พี่น้องทั้งหลายของข้าพเจ้า, สิ่งนี้ไม่ใช่สถานะที่เราควรเป็น พระคริสต์ไม่ได้ทรงพอพระทัยเช่นนั้น นี่ไม่ใช่วิธีที่พระเจ้าแสดงให้เราเห็นถึงความรอดของพระองค์ ผู้ที่จับคันไถแล้วหันไปมองข้างหลังก็ไม่คู่ควรกับพระอาณาจักรของพระเจ้า”
       - นักบุญเบอร์นาร์ด
               พละกำลังของคนชั่วอยู่ที่ความขี้ขลาดและความอ่อนแอของคนดี 
               ความแข็งแกร่งทั้งหมดของซาตานในการปกครองของมันนั้น
               เกิดจากความอ่อนแอของคริสตชนคาทอลิก

วันอังคารที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คาทอลิกสิงคโปร์เตือนเกี่ยวกับประกาศกเท็จเทียม

 
เหตุผลอาจมีตั้งแต่ความต้องการที่จะสร้างฐานผู้ติดตามไปจนถึงแค่มีความเชื่อมั่นที่แตกต่างกัน“
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ครบรอบวันเกิด 100 ปีพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2

ผู้หญิงที่ได้รับความช่วยเหลือของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2 ดำเนินชีวิตในครบรองวันเกิดหนึ่งร้อยปีของนักบุญยอห์นปอลที่ 2 อย่างไร
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ความหมายฝ่ายจิตของกรุ๊ปเลือดของพระคริสต์


เมื่อเรารับศีลมหาสนิทไว้ในตัวของเรา, พระเยซูเจ้าจะทรงรวมเป็นหนึ่งเดียวกับเราอย่างแท้จริง ทั้งร่างกาย, โลหิต, วิญญาณและความศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติมีวิธีเปิดเผยความจริงของพระเจ้า ขอให้เรามาพิจารณากันในเรื่องนี้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


                             อย่าให้สิ่งใดมารบกวนจิตใจของคุณ
                             อย่าให้สิ่งใดมาทำให้คุณกลัว
                             ทุกสิ่งจะผ่านพ้นไป
                             พระเจ้าเท่านั้นที่ไม่ทรงเปลี่ยนแปลง
                             ความอดทนจะทำให้ได้รับทุกสิ่ง
                             ถ้าคุณมีพระเจ้า
                             คุณจะไม่ต้องการสิ่งใดอีก
                             พระเจ้าเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว
                                                                     นักบุญ เทเรซา แห่งอาวิลา

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การควบคุมตนเอง

คริสตชนต้องพยายามให้ตนเองอยู่ในสถานะของพระหรรษทานเสมอ  “ประสาทสัมผัสอื่นๆเป็นหน้าต่างของวิญญาณ แต่ดวงตาเป็นประตู”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

พระนางพรหมจารีย์มารีย์ได้รับสาส์น


           นักบุญเกรโกรี่ (ผู้ยิ่งใหญ่) : ผู้ที่ถูกส่งมาเยี่ยมพระแม่มารีย์ไม่ใช่ทูตสวรรค์ทั่วไป แต่เป็นอัครเทวดากาเบรียล เพราะในภารกิจครั้งนี้จำเป็นต้องใช้ทูตสวรรค์ระดับสูงสุดเท่านั้น, ให้เป็นผู้นำสาส์นประเสริฐสูงสุด ดังนั้นท่านอัครเทวดาจึงได้รับชื่อที่พิเศษเป็นชื่อเฉพาะเพื่อสื่อความหมายถึงภารกิจของท่าน เพราะกาเบรียลแปลว่า “พละกำลังของพระเจ้า” โดยอาศัยพละกำลังของพระเจ้านี้ ท่านจึงได้ประกาศว่าผู้ใดที่จะเสด็จมาในฐานะพระเจ้าผู้ทรงอานุภาพ และทรงฤทธิ์อำนาจในสงคราม ที่จะสยบอำนาจทั้งหลาย
             นักบุญออกัสติน: โดยหญิงพรหมจารีย์, เพราะพระคริสต์จะบังเกิดมาจากความบริสุทธิ์แห่งพรหมจรรย์ได้เพียงอย่างเดียวเท่านั้น   เพราะการบังเกิดของพระองค์ไม่สิ่งใดเทียบเทียมได้ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับพระผู้ทรงเป็นศีรษะของพระศาสนจักรของเราที่จะบังเกิดมาด้วยอัศจรรย์อันยิ่งใหญ่นี้ คือการบังเกิดจากเลือดเนื้อของหญิงพรหมจารีย์ เป็นหมายสำคัญของพระองค์ว่า สมาชิกทั้งหลายของพระองค์ก็จะบังเกิดในจิตวิญญาณแห่งพรหมจรรย์ความบริสุทธิ์ของพระศาสนจักรด้วยเช่นเดียวกัน

วันอังคารที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ

“ความอ่อนน้อมถ่อมตน จะทำให้สันติสุข, ความยินดี และความสงบ เกิดขึ้นตามมา...
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้วิญญาณห่างไกลจากความกดดันหรือความวุ่นวายใดๆ
ความอ่อนน้อมถ่อมตนทำให้เราเหมาะสมที่รับใช้พระเจ้าได้ดียิ่งขึ้น”
(นักบุญเทเรซา แห่ง อาวิลลา)

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เราจะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดมาจากพระเจ้า


ลูกพร้อมแล้วที่จะยอมรับ ลูกวอนขอแต่เพียงพระองค์ประทานความเข้มแข็งและความกล้าหาญเพื่อที่ลูกจะสามารถแบกรับไว้ได้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

อาวุธลับของนักบุญ

ดาวิดซึ่งอ่อนแอกว่าโกลิอัทอย่างเปรียบเทียบกันไม่ได้ กลับได้รับชัยชนะด้วยอาวุธลับที่ศัตรูของเขาไม่รู้จัก
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

การจัดการกับสิ่งที่ทำให้ขุ่นเคืองใจ


"จงผ่อนหนักผ่อนเบากัน หากมีเรื่องผิดใจกันก็จงยกโทษกัน องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงให้อภัยความผิดของท่านอย่างไร ท่านก็จงให้อภัยกันอย่างนั้นเถิด” โคโลสี 3:13
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


            "ไม่ใช่ทุกคนที่คาดหวังว่าจะได้สละชีวิตของตนเป็นมรณะสักขี แต่พวกเราก็ถูกเรียกให้บำเพ็ญตนในคุณธรรมของคริสตชน ในการนี้จำเป็นต้องมีจิตใจที่เข้มแข็งไม่น้อยไปกว่าเด็กหญิงผู้บริสุทธิ์คนนี้ ซึ่งยืนหยัดอย่างมั่นคงด้วยความพยายามอย่างไม่ย่อท้อ จนกระทั่งถึงช่วงเวลาแห่งความตายของเรา"
              พระสันตะปาปาปีโอที่ 12
               นักบุญ มาเรีย กอเร็ตตี
 

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เรื่องราวของเท็ดดี้ สต๊อดดาร์ด


เสื้อผ้าของเขายับยู่ยี่ และตัวเขามักสกปรกมอมแมมอยู่เสมอ เท็ดดี้อาจไม่เป็นที่พอใจของเพื่อนคนอื่นๆ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


             "พระเจ้าทรงประทานมิตรสหายแก่เราเพื่อช่วยให้เรามั่นคงในชีวิตที่ต้องดิ้นรนและเพื่อเราจะได้พบความเข้มแข็งที่จะบรรลุถึงความตั้งใจดีของเรา"
              นักบุญ แมกซิมีเลี่ยน คอลเบ

วันอังคารที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จีนเริ่มถอดไม้กางเขนออกจากโบสถ์

             ไม้กางเขนของโบสถ์ St. Michael Church ในสังฆมณฑล Yongqiang ในเมือง Wenzhou ถูกรื้อถอนออกจากยอดในเดือนตุลาคม 2018 ตามคำสั่งของเจ้าหน้าที่คอมมิวนิสต์
              ฝ่ายบริหารคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนได้เริ่มต้นการรื้อถอนไม้กางเขนออกจากโบสถ์หลังจากการระบาดของโรคโคโรนาไวรัสลดลง แหล่งข่าวบอกกับทาง UCA News เมื่อวันที่ 27 เมษายน นี้ว่า ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา
              เจ้าหน้าที่ได้ถอดไม้กางเขนออกจากด้านบนของอาคารโบสถ์สองแห่ง และพวกเขากลัวว่าจะมีการกระทำดังกล่าวมากขึ้น
               การรื้อถอนไม้กางเขนเริ่มขึ้นอีกครั้งเมื่อมีรายงานการปล่อยตัวผู้ป่วย Covid-19 คนสุดท้ายในหวู่ฮั่น ทำให้ทางรัฐบาลเริ่มปลอดจากแรงกดดันจากการต่อสู้กับโรคระบาด

วันจันทร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

เด็กชายโปรเตสแตนต์และพระแม่มารีย์

จงอุทิศตนเองอย่างสมบูรณ์เพื่อรับใช้พระแม่มาptรีย์เถิด และอย่าปล่อยให้วันเวลาผ่านไปแม้แต่วันเดียวโดยที่ไม่ได้สวดบทภาวนาที่สวยงามของบทวันทามารีย์และสวดสายประคำ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

ในยามวิกฤตโลกหันมาหาแม่พระ


โรคระบาดทำให้หลายคนรู้สึกหมดหนทาง บรรดาพระสังฆราชทั่วโลกแสดงความเชื่อของพวกเขาว่าถึงเวลาแล้วที่ต้องหันมาอธิษฐานภาวนา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

วิถีชีวิตในปัจจุบันของคาทอลิก


             สภาพชีวิตในปัจจุบันของเราได้ถูกทำนายไว้ก่อนแล้ว
             “ศีลสมรส ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นหนึ่งเดียวของพระคริสตเจ้ากับพระศาสนจักรของพระองค์ ก็จะถูกโจมตีและถูกล่วงเกินอย่างหนักเช่นเดียวกัน ลัทธิฟรีเมซอน ซึ่งจะมีอำนาจ จะบังคับใช้กฎหมายโดยมีจุดประสงค์ให้คนไม่ต้องรับศึลสมรสนี้ โดยทำให้ทุกคนสามารถอยู่กินกันในบาปได้ง่ายๆ เป็นการทำให้ลูกๆของพวกเขาที่เกิดมาอย่างไม่ถูกต้องอดได้รับศีลล้างบาปจากพระศาสนจักร (เป็นกฏของพระศาสนจักรที่ไม่สามารถล้างบาปเด็กที่เกิดมาโดยไม่ได้รับศีลสมรสอย่างถูกต้อง เพราะพ่อแม่จะไม่สามารถให้การอบรมลูกแบบคาทอลิกได้)
               “จิตวิญญาณของคาทอลิกจะเสื่อมถอยลงอย่างรวดเร็ว แสงสว่างอันทรงคุณค่าแห่งความเชื่อจะค่อยๆดับหายไป ทำให้เกิดการคอร์รัปชั่นกระจายอยู่ทั่วไปในทุกกิจการ สิ่งเหล่านี้มีผลมาจากการศึกษาตามวิถีทางโลก ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์และนักบวชเสื่อมถอยไปด้วย
                คำทำนายของแม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี ศตวรรษที่ 18

วันศุกร์ที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563

จงสวมจิตใจใหม่ และละทิ้งจิตใจเก่า

             ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า เลิกประพฤติเลวทรามตามราคตัณหาที่หลอกให้หลงไป จงมีความรู้สึกและนึกคิดอย่างใหม่ จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือนพระองค์ มีความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากความจริง (เอเฟซัส 4:22-24)