พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 มิ.ย.2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้เป็นวันที่พระเจ้าทรงให้แม่มาเพื่อมอบคำขอบคุณของพระองค์แก่พวกลูกแต่ละคน และแก่ผู้ที่ได้กลับใจมายอมรับสาส์นของแม่ พวกลูกที่มาเริ่มต้นเดินสู่หนทางแห่งการกลับใจและหนทางแห่งความศักดิ์สิทธิ์ จงชื่นชมยินดีเถิด ลูกน้อยทั้งหลาย เพราะพระเจ้าทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและทรงรักพวกลูกทุกคนด้วยความรักอันมากล้นจนสุดประมาณ พระองค์ทรงนำทางพวกลูกไปสู่หนทางแห่งความรอดโดยอาศัยการมาของแม่ ณ. ที่แห่งนี้ แม่รักลูกทุกคนและแม่ขอมอบองค์พระบุตรของแม่แก่ลูกเพื่อที่พระองค์จะทรงประทานสันติภาพแก่พวกลูก
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 มิ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่ขอให้ลูกยอมรับวาจาที่แม่กำลังพูดในฐานะมารดาอยู่นี้ ยอมรับด้วยหัวใจที่เรียบง่าย เพื่อที่ลูกจะได้เริ่มต้นเข้าสู่หนทางแห่งแสงสว่างและความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ หนทางแห่งความรักต่อองค์พระบุตรของแม่เพียงหนึ่งเดียว องค์พระบุตรผู้เป็นมนุษย์และพระเจ้า ทรงเป็นความชื่นชมยินดีแห่งแสงสว่างที่ไม่อาจอธิบายได้ในภาษามนุษย์ที่ซึ่งจะแทรกเข้าสู่จิตวิญญาณของลูก แล้วสันติภาพและความรักขององค์พระบุตรจะทรงครอบครองลูก แม่ปรารถนาให้ลูกทุกคนเป็นเช่นนี้  
เพราะฉะนั้น ลูกทั้งหลายผู้เป็นอัครสาวกแห่งความรักของแม่ ลูกผู้ที่รู้ที่จะรักและให้อภัย ลูกผู้ที่ไม่ตัดสินผู้อื่น ลูกผู้ที่แม่ให้กำลังใจ พวกลูกเป็นแบบอย่างสำหรับบรรดาคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้มาสู่หนทางแห่งแสงสว่างและความรักหรือคนที่หันเหออกจากหนทางนี้ ลูกแสดงให้พวกเขาได้รู้จักความจริงด้วยชีวิตของลูก ลูกแสดงความรักต่อพวกเขา เพราะความรักมีชัยชนะเหนือความยากลำบากทั้งปวง และลูกทุกคนของแม่กระหายหาความรัก 
ความเป็นหนึ่งเดียวในความรักของพวกลูกเป็นของขวัญสำหรับองค์พระบุตรของแม่และตัวแม่เอง แต่ลูกทั้งหลายของแม่ จงจำไว้ว่า ความรักยังหมายถึงความปรารถนาความดีสำหรับเพื่อนบ้านของลูกและความปรารถนาการกลับใจในจิตวิญญาณของพวกเขาด้วย 
ในขณะที่แม่กำลังมองดูพวกลูกที่มาอยู่รอบๆแม่นี้ แม่รู้สึกเศร้าใจ เพราะแม่มองเห็นความรักฉันท์พี่น้อง ความรักเมตตากรุณาเพียงเล็กน้อยเท่านั้นในพวกลูก
ลูกทั้งหลายของแม่ ศีลมหาสนิท ซึ่งก็คือองค์พระบุตรของแม่ ทรงมีชีวิตอยู่ในท่ามกลางพวกลูก พระวาจาของพระองค์จะทรงช่วยให้ลูกเข้าใจ เพราะพระวาจาของพระองค์เป็นชีวิต พระวาจาของพระองค์ทำให้วิญญาณหายใจมีชีวิต พระวาจาของพระองค์ทำให้เกิดความรู้ความเข้าใจในความรัก
ลูกที่รักทั้งหลาย แม่ขอร้องอีกครั้งหนึ่งในฐานะมารดาที่ปรารถนาสิ่งที่ดีสำหรับลูกของแม่ จงรักนายชุมพาบาลของลูกและสวดภาวนาเพื่อพวกท่าน
ขอขอบใจลูก                

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2561

koinonia


Koinonia เป็นภาษากรีกแปลว่า มิตรภาพ”  เป็นเพลงที่บอกถึงความรักของพระเป็นเจ้าต่อมนุษย์ร้องโดยดาราเกาหลีหลายคน คำแปลจากภาษาเกาหลีเป็นภาษาอังกฤษ
 
I would like to say a little prayer to you
With a piece of loving heart as tender as the seed
You and I together
Bloom in one dream
Turn into a gift for you and for all
 
I would like to offer you my tear,my lord
With a piece of truthful heart as warm as rolling drops
Like a mother’s prayer always come with pain
They turn into a gift for you and for all
Koinonia Koinonia
With your breath the whole world is united
Harmonia harmonia
With our hearts as light that shine on your way
 
Here I cast my shadows onto you,my lord
In return you fill me up with softly glowing light
The depth of the world you’ve shown us,the breath of your peace
They are blessings for you and for all
Let my tears be seeds for you,for your dream,my lord
Let my sincere prayer be a precious gift for you
You and I together
Dream the same dream
Turn into a gift for you and for all
Koinonia Koinonia
With your hand over mine,we become one
Harmonia harmonia
May your peace the way for this land
Koinonia Koinonia
………
Koinonia Koinonia
With your breath the world is united
Harmonia harmonia
With our hearts as light that shine on your way
Koinonia Koinonia
With your breath the whole world is united
Harmonia harmonia
With our hearts as light that shine on your way
******

วันอาทิตย์ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การแพร่ธรรมในอินเดียของนักบุญโทมัสอัครสาวก

นักบุญโทมัสยังได้ชื่ออีกชื่อหนึ่งว่า “อัครสาวกแห่งอินเดีย” นักบุญโทมัสมาถึงอินเดียในราว ค.ศ. 52 ท่านประกาศข่าวดีแห่งการไถ่กู้ของพระคริสต์แก่ชาวอินเดียในสมัยนั้น
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561

Children in Africa

มีเด็กที่ถูกทอดทิ้งจำนวนมากมายเดินอยู่ข้างถนนและพูดขอร้องวิงวอนคนที่เดินผ่านมาว่า “โปรดรับเราไปอยู่ด้วยเถิดครับ คุณแม่”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประจักษ์วันที่ 2 มิ.ย. 2018


ประมาณ 8.30 น. มีรยานาก็หายใจลึกและจ้องมองเบื้องบน เธอเพียงคนเดียวที่ได้เห็นแม่พระ  ความเจ็บปวดของเธอที่เห็นได้บนใบหน้าและร่างกายที่สั่นเทาก่อนหน้านี้หายไปหมดสิ้น
มีเสียงร้องดังมาจากบางคนที่อยู่ที่นั่น  เขาเริ่มส่งเสียงร้องรบกวนเมื่อการประจักษ์เริ่มต้นขึ้น
ถ้าหากถามชาวบ้านเกี่ยวกับเสียงรบกวนนี้  พวกเขาจะตอบว่า เชื่อว่าคนที่ส่งเสียงร้องอาจเพียงต้องการสร้างความสนใจให้ตนเอง  หรือเขาอาจเจ็บปวดเพราะโรคจิตบางอย่าง  แต่ชาวบ้านจะบอกอีกว่า พวกเขาเชื่อว่าคนที่ส่งเสียงร้องนั้นอาจถูกผีสิง  เพราะปีศาจไม่อาจทนต่อการปรากฏของแม่พระได้
อย่างไรก็ดี ผู้แสวงบุญในเช้าวันนั้นคงอยู่ในความสงบและติดตามอัศจรรย์การประจักษ์ของแม่พระที่อยู่เบื้องหน้า  ซึ่งเห็นได้จากใบหน้าของมีรยานาและน้ำตาที่หลั่งรินลงมาที่แก้มของเธอ เมื่อมีรยานาถ่ายทอดสาส์นที่แม่พระทรงประทานให้ พระนางตรัสว่า
“ขณะที่แม่มองมายังพวกลูกที่มารวมตัวกันอยู่รอบๆแม่  หัวใจของแม่รู้สึกเศร้า  เพราะแม่เห็นว่ามีความรักฉันท์พี่น้อง ความรักเมตตา เพียงเล็กน้อยในพวกลูก”
ในช่วงเช้าตรู่ผู้แสวงบุญต่างได้เห็นการผลักดันและต่อสู้กันเกิดขึ้น และแม่พระคงหมายถึงเหตุการณ์นี้

วันพุธที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เด็กชายชาวมุสลิมตาบอดได้รับการรักษาอย่างอัศจรรย์


มารดาของเด็กชายชาวอียิปต์ซึ่งตาบอดผู้หนึ่ง ได้พาลูกชายของนางไปยังโบสถ์คริสต์นิกายคอปติก เพื่อให้พระสงฆ์ทำพิธีอวยพรรักษาตาบอดด้วยอำนาจของพระเยซูคริสตเจ้า มารดาของเด็กเล่าว่าเธอได้พาลูกไปหาหมอ และทำทุกวิถีทางเท่าที่จะทำได้เพื่อรักษาลูกของเธอ แต่ก็ไม่ประสพผลสำเร็จ ดังนั้นเธอจึงพาลูกมาที่โบสถ์นี้เพื่อหวังว่าพระเป็นเจ้าจะทรงช่วยลูกของเธอ พระสงฆ์ได้ถือไม้กางเขนต่อหน้าเด็กและพรมน้ำเสกไปที่ใบหน้าของเด็ก แล้วเด็กก็มองเห็นได้ มารดาดีใจเป็นอย่างยิ่งและทุกคนก็ตบมือแสดงความยินดี จะสังเกตุได้ว่าชาวมุสลิมในอียิปต์เองก็มีความเชื่อในพระเยซูเจ้า และมีสตรีชาวมุสลิมหลายคนที่มาอยู่ในโบสถ์นี้ ..... เชิญชมวีดีโอ

วันอังคารที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เพียงใบไม่ร่วง


เพียงใบไม้  ร่วงโรย  โปรยจากกิ่ง
ก่อนจะดิ่ง  สู่ดิน  สิ้นสลาย
ยังพลิกพริ้ว  ปลิวร่าง  อย่างเพริศพราย
ด้วยลีลา  ร่อนร่าย  สง่างาม
ในวันนี้  ได้ทำดี  สิ่งใดบ้าง
เพื่อเสริมสร้าง  ความรัก  ในเขตขาม
หรือส่งเสริม  สามัคคี  ทั่วเขตคาม
หรือเพียงความ  ห่วงใย  ใส่ใจกัน

วันจันทร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักบุญผู้ระทมทุกข์แต่ไม่ยอมแพ้4

จงทำให้ตนเองสดชื่นด้วย เสียงเพลงฝ่ายจิต ซึ่งจะทำให้ปีศาจหยุดการล่อลวงด้วยเล่ห์กลของมัน)
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2561

การประจักษ์ของดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

มีนักบุญ 4 องค์ที่ได้เห็นดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าพร้อมทั้งได้รับสาส์นจากพระองค์ พระศาสนจักรได้รับรองแล้วว่าการประจักษ์เหล่านี้เชื่อถือได้ 
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2561

บุญราศีแองเจลาแห่งโฟลิกโน

โอ บุตรทั้งหลายของพระเป็นเจ้า จงเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างหมดสิ้นในความทุกข์ทรมานของ “มนุษย์-พระเจ้า”เถิด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ขิง พืชสมุนไพร

แพทย์แผนจีนแนะนำทาน พืชสมุนไพร ชนิดนี้มีประโยชน์ ผู้สูงอายุทานแล้วดี!
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เซอร์นิโคลัส วินตันแปล - ชายคนนี้ได้รับการเชิญจากรายการโทรทัศน์รายการหนึ่ง
 แต่เขาไม่ได้ระแคะระคายเลยว่าทำไมทุกคนจึงลุกขึ้นยืนอย่างฉับพลัน
นี่คือ ท่านเซอร์นิโคลัส วินตัน
ในปี 1938 เขาเริ่มช่วยชีวิตเด็กชาวยิวหลายร้อยคนจากการฆ่าล้างเผ่าพันธ์ของพวกนาซีในสงครามโลกครั้งที่สอง
ปฏิบัติการของท่านครั้งนั้นได้ทราบในภายหลังว่าเป็นปฏิบัติการอพยพเด็กออกจากประเทศเซ็ค
ท่านได้ช่วยลักลอบนำบรรดาเด็กจากเช็คโกสโลวาเกียไปยังสหราชอาณาจักร
และช่วยเหลือบรรดาเด็กในการหาครอบครัวใหม่

ไม่มีใครล่วงรู้ภารกิจอันยิ่งใหญ่ของท่านเลยจนกระทั่งเวลาผ่านไปนานถึง 50 ปี

เมื่อ Grete ภรรยาของท่านเซอร์วินตันได้มาพบสมุดบันทึกเล่มหนึ่ง
ในหนังสือเต็มไปด้วยชื่อและรูปภาพของเด็กที่ได้รับความช่วยเหลือโดยท่านเซอร์วินตัน
ภรรยาของเขาได้ให้สมุดบันทึกนี้แก่รายการทีวีรายการหนึ่งของสถานีบีบีซี
ซึ่งท่านเซอร์นิโคลัน วินตันได้รับเชิญให้ไปร่วมรายการด้วย
และท่านไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้น
“นี่เป็นรายชื่อของเด็กๆทั้งหมด”
“และนี่เป็นชื่อของ Vera Diamant”
“เวลานี้เธอคือ Vera Gissing” “เราพบชื่อของเธอในหนังสือของท่านจริงๆ”
“เวลานี้ Vera Gissing ได้อยู่กับเราในรายการคืนนี้แล้ว”
“สวัสดีค่ะคุณ Vera”
“ฉันขอบอกคุณว่าคุณกำลังนั่งอยู่ถัดจากท่านเซอร์นิโคลัส วินตัน”
แต่ไม่ได้มีแต่เพียงเธอคนเดียวเท่านั้น
“มีใครบ้างที่อยู่ที่นี่ในคืนนี้ที่เป็นหนี้ชีวิตต่อท่านเซอร์นิโคลัส วินตันบ้างคะ?”
“ถ้ามี ขอให้ยืนขึ้นค่ะ”
ทั้งหมดคือคนที่ท่านเซอร์นิโคลัส วินตันได้ช่วยชีวิตไว้
คน 669 คนได้รับการช่วยชีวิตโดยท่านเซอร์นิโคลัส วินตัน ให้รอดพ้นจากค่ายกักกันของนาซี

วันพุธที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ข่าว

การประชุม G-7 ล่ม
June 10, 2018
 FRANKFURT, Germany ) — รูปถ่ายจากการประชุม G-7 รูปนี้บ่งบอกถึงความขัดแย้งกันระหว่างทรัมป์กับชาติสมาชิกอีก 6 ประเทศ อันได้แก่ เยอรมนี  ฝรั่งเศส  ญี่ปุ่น อังกฤษ คานาดา อิตาลี  นางแองเจลา เมอร์เคล แห่งเยอรมนี วางมือทั้งสองบนโต๊ะด้วยท่าทีถมึงมองมาที่ทรัมป์  ส่วนทรัมป์นั่งกอดอกโดยไม่แยแส  นายชินโสะ อาเบ แห่งญี่ปุ่นยืนกอดอก หน้าตาไม่ค่อยพอใจ  นายเอมมานูเอล มาครองแห่งฝรั่งเศสยืนอยู่ข้างๆนางเมอร์เคล
คิม จอง อุน และโดนัลด์ ทรัมป์ที่สิงคโปร์

SINGAPORE — ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ แห่งสหรัฐ และนายคิม จอง อึน ผู้นำเกาหลีเหนือ ได้พบปะกันและจับมือกัน จากนั้นผู้นำทั้ง 2 ประเทศได้เดินทางเข้าไปยังห้องโถงภายในโรงแรมคาเปลลา ซึ่งตั้งอยู่ที่เกาะเซนโตซา พร้อมกับเปิดโอกาสให้ผู้สื่อข่าวถ่ายรูปในขณะที่ทั้ง 2 ฝ่ายนั่งเก้าอี้และสนทนากัน โดยมีธงชาติของทั้ง 2 ประเทศประดับอยู่ด้านหลัง นับเป็นการพบปะกันครั้งประวัติศาสตร์และครั้งแรกระหว่างผู้นำสหรัฐที่ยังอยู่ในวาระการดำรงตำแหน่งและผู้นำเกาหลีเหนือ
รัฐบาลออสเตรียสั่งปิดมัสยิดอิสลาม
June 8, 2018
นายเซบาสเตียน เคอร์ส ได้ให้สัมภาษณ์ว่ารัฐบาลกำลังจะปิดมัสยิดอิสลาม 6 แห่งของชาวตุรกีหัวรุนแรงในกรุงเวียนนา  และจะทำการสลายกลุ่มที่เรียกตนเองว่า ชุมชนศาสนาอาหรับ Arab Religious Community มีอิหม่ามประมาณ 60 คนที่มีความเชื่อมโยงกับสมาคมวัฒนธรรมเตอร์กิช-อิสลาม Turkish-Islamic Cultural Associations (ATIB) organization ทางรัฐบาลออสเตรียซึ่งเป็นพรรคฝ่ายขวา ได้รับเลือกให้เข้ามาเป็นรัฐบาลหลังจากมีวิกฤตการณ์ผู้ลี้ภัยมุสลิม และได้ให้สัญญาว่าจะทำการสกัดกั้นไม่ไห้มีผู้ลี้ภัยเพิ่มขึ้น
ประธานาธิบดีของตุรกีนาย Recep Tayyip Erdogan ได้กล่าวโจมตีมาตรการของออสเตรียที่จะปิดมัสยิดและขับไล่อิหม่ามด้วยถ้อยคำรุนแรงว่า “มาตรการนนี้จะนำโลกไปสู่สงครามระหว่างกางเขนกับพระจันทร์เสี้ยว”

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แผ่นดินถลมในอิตาลีในอิตาลี เมื่อวันที่ 29 พ.ค. 2018 เกิดแผ่นดินจากภูเขา Valle Spluga พังทลายและตรงมาที่โบสถ์เก่าแก่อายุ 420  ปีชื่อ Santuario di Gallivaggio ซึ่งสร้่างอยู่ใกล้กับภูเขา   แต่แล้วดินที่พังทลายก็หยุดไม่เคลื่อนลงมาอีกอย่างฉับพลันอย่างน่าอัศจรรย์  มีก้อนหินราวๆ 7,500 ลูกบาศก์เมตรที่หล่นลงมาในครั้งนี้  เหตุการณ์นี้ไม่มีใครบาดเจ็บและโบสถ์ไม่ได้เสียหายแต่อย่างใด สถานที่เกิดเหตุอยู่ใกล้กับพรมแดนสวิสเซอร์แลนด์  คุณพ่อเจ้าอาวาสของโบสถ์ Don Andrea Caelli กล่าวกับนักข่าวว่า  ท่านเชื่อว่าพระหัตถ์ของพระเจ้าทรงช่วยเหลือไว้ทำให้ไม่เกิดความเสียหาย

วันจันทร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เอกสารลายมือ “ไอแซก นิวตัน”

มีเอกสารอายุกว่า 300 ปีที่เขียนด้วยลายมือของเขาจัดแสดงในนิทรรศการ “ความลับของนิวตัน” (Newton's Secrets) ณ มหาวิทยาลัยฮิบรู (Hebrew University) กรุงเยรูซาเลม อิสราเอล
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ปีศาจเตรียมที่ไว้ให้ฉันในนรก

ดิฉันถูกทิ้งไว้ในสถานที่น่ากลัว ไม่มีความหวังใดๆเลยที่จะช่วยปลอบประโลมใจ 
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2561

แม่พระทรงช่วยรักษา

เธอมาที่เมดจูกอเรจ์เป็นครั้งที่สอง และครั้งนี้เธอมาเพื่อขอบคุณแม่พระที่ทรงช่วยรักษาเธอให้หายจากโรค
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประโยชน์ของใบมะกูด

ร่างกายคนเราต้องการกรดอมิโนครบ 23 ชนิด ถ้าไม่ได้ครบ 23 ชนิด สมองจะเสื่อม ตัวจะบวมน้ำ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2561

เดนมาร์กผ่านกฏหมายสวมผ้าคลุมหน้า


           เดนมาร์กผ่านกฎหมายห้ามหญิงมุสลิมสวมผ้าคลุมศีรษะปิดบังใบหน้า
           เดนมาร์กเป็นประเทศในยุโรปล่าสุดที่ใช้กฎหมายสำหรับการสวมผ้าคลุมศีรษะในสตรีมุสลิม  โดยรัฐสภาได้โหวตคะแนนเสียง 75 – 30 อนุมัติกฎหมาย “burqa ban” ซึ่งถือว่าการสวมชุดที่คลุมใบหน้าในที่สาธารณะเป็นสิ่งผิดกฏหมาย
           สำหรับคนที่ฝ่าฝืนจะถูกปรับเป็นเงิน 1,000 โครน (ประมาณ 3,782 บาท) และถ้าฝ่าฝืนเป็นครั้งที่สองอาจถูกปรับถึง 10,000 โครน (37,882 บาท) หรือถูกจำคุก 6 เดือน
*********
ภูเขาไฟระเบิดในกัวเตมาลา วันที่ 4 มิ.ย. 2018

ภูเขาไฟระเบิดในฮาวาย วันที่ 3 พ.ค. 2018
 

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2561

นักบุญผู้ระทมทุกข์แต่ไม่ยอมแพ้ 3

นักบุญอิกนาตุสอธิบายว่า พระเป็นเจ้ามิได้เป็นสาเหตุของ “ความอ้างว้างหดหู่ของจิตใจ” นี้ แต่พระองค์ทรงอนุญาตให้เกิดสิ่งนี้ขึ้นกับบางคน เพื่อเป็นการปลุกบุคคลนั้นให้ตื่นขึ้นมารับรู้ถึงบาปของตนเองและทำให้เขากลับใจ        >>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

ประวัติการสมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้า

ตามธรรมเนียมดั้งเดิมนั้น พระศาสนจักร(Latin Church) ทำการสมโภชพระวรกายพระโลหิตของพระคริสตเจ้าตรงกับวันพฤหัสบดีหลังวันอาทิตย์สมโภชพระตรีเอกภาพ วันนี้ถือเป็นวันสมโภช (Solemnity –วันฉลองขั้นสูงสุด) เพราะเป็นวันทีพระเยซูเจ้าทรงตั้งศีลมหาสนิท .....(อ่านต่อ)