พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่อเมริกา


“เราสามารถใช้เวลานี้ในการรื้อฟื้นความเชื่อและความศรัทธาในเรื่อง..การปรากฏอยู่อย่างแท้จริงของพระเยซูคริสต์ซึ่งเกิดขึ้นในทุกมิสซา”

SALT LAKE CITY (ChurchMilitant.com) 26.พ.ย. 2015- เกิดอัศจรรย์ศีลมหาสนิทในสังฆมณฑลของเซาท์เล็คซิตี้ รัฐยูทาห์ ของสหรัฐอเมริกา และเวลานี้กำลังได้รับการตรวจสอบ
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วในระหว่างมีการแจกศีลมหาสนิทที่โบสถ์ St. Francis Xavier ในเซาท์เล็คซิตี้  พระสงฆ์ให้ศีลแก่เด็กคนหนึ่งซึ่งยังไม่ได้รับอนุญาติให้รับศีลมหาสนิทครั้งแรก  แม่ของเด็กผู้นี้ได้แจ้งแก่พระสงฆ์และนำแผ่นศีลมาคืน
พระสงฆ์ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในเรื่องนี้  ด้วยการนำแผ่นศีลที่เสกแล้วไปใส่ในแก้วที่บรรจุน้ำเพื่อให้แผ่นศีลละลาย  สามวันต่อมาแผ่นศีลก็เริ่มมีโลหิดไหลออกมาดังรูป

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า-3

<
ดวงพระหฤทัยนี้ถูกมนุษย์สบประมาทเหยียดหยามต่างๆนานา
 >>>>>อ่านต่อ
วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การเสด็จเยือนอัฟริกาวันพุธ 25 พ.ย. 2015 พระสันตปาปาฟรังซิสจะเริ่มเสด็จเยือนอัฟริกาเป็นครั้งแรก พระองค์จะใช้เวลา 6 วันในการเยือน เคนยา  อูกันดา และสาธารณรัฐอัฟริกากลาง  แต่ก่อนหน้านี้ในวันที่ 19 พ.ย. กลุ่มผู้ก่อการร้ายอิสลามหัวรุนแรงได้บุกโรงแรมมาลีและฆ่าคนไป 30 คน บาดเจ็บอีกนับร้อยคน  พระสันตะปาปาทรงประนาณการกระทำของกลุ่มอิสลามหัวรุนแรงนี้อย่างรุนแรง  พระองค์ทรงขอให้สัตบุรุษที่อยู่บริเวณจัตุรัสนักบุญเปโตรให้สวดภาวนาเพื่อสันติภาพและความสงบสุขรุ่งเรืองสำหรับประเทศในแถบนั้น  คุณพ่อ Federico Lombardi ผู้เป็นโฆษกของวาติกันให้สัมภาษณ์ว่า  พระสันตะปาปามีหมายกำหนดการในเมืองหลวง Bangui ในการเยี่ยมมัสยิด และพบปะกับชาวคาทอลิก  ชาวแองกลิกัน และชาวมุสลิมที่นั่น  พระองค์จะประกอบพิธีมิสซา  การโจมตีที่ปารีสไม่ได้เปลี่ยนแปลงหมายกำหนดการของพระองค์

วันพฤหัสบดีที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ2-25พ.ย.2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย.. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในวันนี้แม่ขอร้องพวกลูกทุกคนให้สวดภาวนาตามความประสงค์ของแม่  สันติภาพกำลังอยู่ในอันตราย  เพราะฉะนั้น  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงสวดภาวนาและเป็นผู้นำสันติภาพและความหวังมาสู่โลกที่ไม่สงบนี้  ที่ซึ่งซาตานกำลังโจมตีและล่อลวงด้วยทุกวิถีทาง  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงมั่นคงในการสวดภาวนาและมีความกล้าหาญในความเชื่อ  แม่จะอยู่กับลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือเบื้องพระพักตร์ขององค์พระบุตรของแม่เพื่อพวกลูกทุกคน
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
           แม่ปรารถนาจะพูดกับพวกลูกเกี่ยวกับความรักอีกครั้งหนึ่ง  แม่ได้รวบรวมพวกลูกมาอยู่รอบๆแม่ในพระนามขององค์พระบุตรของแม่ตามพระประสงค์ของพระองค์ 
แม่ปรารถนาให้ความเชื่อของพวกลูกมั่นคงและหลั่งไหลออกมาจากความรัก  เพราะลูกทั้งหลายของแม่ซึ่งเข้าใจในความรักขององค์พระบุตรและปฏิบัติตาม  จะดำเนินชีวิตอยู่ในความรักและความหวัง  พวกเขาได้มารู้จักกับความรักของพระเจ้าแล้ว 
เพราะฉะนั้น  ลูกทั้งหลายของแม่  จงสวดภาวนา  สวดภาวนาเพื่อที่จะสามารถรักทุกคนได้มากขึ้นและจะได้ทำงานแห่งความรัก 
เพราะ ความเชื่อเพียงอย่างเดียวโดยปราศจากความรักและการทำงานแห่งความรัก ไม่ใช่สิ่งที่แม่ขอร้องจากพวกลูก  ลูกทั้งหลายของแม่  มันเป็นเพียงภาพมายาของความเชื่อ  มันเป็นการโอ้อวดตัวเอง 
องค์พระบุตรของแม่ทรงแสวงหาความเชื่อและการทำงาน  แสวงหาความรักและความดีในความรักนั้น  ไม่ใช่ความเกลียดชังและการไม่สนใจผู้อื่น 
ลูกทั้งหลายของแม่  อัครสาวกแห่งความรักของแม่  อย่าสูญเสียความหวัง  อย่าสูญเสียความเข้มแข็ง  ลูกสามารถทำสิ่งนี้ได้  แม่ขอให้กำลังใจและอวยพรลูก 
เพราะสิ่งทั้งหลายของโลกนี้  ที่ทำให้ลูกหลายคนของแม่เห็นเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกนั้นจะสูญสลายหายไป  มีแต่ความรักและการงานแห่งความรักเท่านั้นที่จะคงอยู่และช่วยเปิดประตูสวรรค์ 
แม่จะรอคอยพวกลูกที่ประตูนี้  ที่ประตูนี้  แม่จะคอยต้อนรับและโอบกอดลูกๆทุกคนของแม่
ขอขอบใจลูก

วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ซาตานทำงานในโลกนี้คุณพ่อกาเบรียล เอม็อท ผู้เป็นพระสงฆ์ทำพิธีขับไล่ปีศาจของวาติกัน พูดถึงการทำงานของซาตานในโลกนี้

วันอาทิตย์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สาส์นจากฆาตกร

ผมอายุใกล้ 80 ปีแล้ว  ผมกำลังจะจากไป  เมื่อมองย้อนไปในอดีตของผม  ผมเห็นว่าในวัยแรกรุ่นของผม  ผมเลือกทางเดินที่ผิดซึ่งนำไปสู่การทำลายตัวเอง  >>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

เตือนเอลนีโญปีนี้ร้ายแรงที่สุด


เตือนเอลนีโญเลวร้ายสุด องค์การอุตุนิยมวิทยาโลกเผยปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งทำให้เกิดสภาพอากาศแปรปรวนในปีนี้ถือว่าเลวร้ายที่สุดในรอบกว่า 15 ปี เพราะได้ทำให้เกิดภัยแล้งและน้ำท่วม นายมิเชล จาร์โรด์เลขาธิการองค์การอุตุนิยมวิทยาโลกแถลงว่า ปรากฏการณ์เอลนีโญซึ่งเกิดขึ้นทุก 2-7 ปีหลังจากที่เพิ่งจะปรากฏขึ้นมาในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมานี้เองแต่กลับรุนแรงและสมบูรณ์เต็มที่แล้วก็ยังคาดว่าจะรุนแรงยิ่งขึ้นอีกภายในสิ้นปีนี้ ทั้งภัยแล้งและน้ำท่วมรุนแรงปรากฏให้เห็นอยู่ในแนวเขตร้อนและต่ำกว่าเขตร้อนของโลกสะท้อนถึงสัญญาณของร้ายแรงที่สุดในรอบกว่า15ปี ปรากฏการณ์เอลนีโญเกิดขึ้นจากอุณหภูมิพื้นผิวทะเลสูงขึ้นในมหาสมุทรแปซิฟิกทำให้เกิดฝนตกหนักผิดปกติในบางพื้นที่ของโลกและยังทำให้เกิดภัยแล้ง ในปีนี้เอลนิโญทำให้อุณหภูมิพื้นผิวน้ำทะเลในมหาสมุทรแปซิฟิกตะวันออกและตอนกลางมีอุณหภูมิสูงเกินกว่าปกติ 2 องศาเซลเซียส จึงทำให้ปรากฏการณ์เอลนีโญในปีนี้รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2493 ปกติแล้วเอลนีโญจะถึงระดับความรุนแรงสูงสุดในช่วงเดือนต.ค.ถึงม.ค.แต่มักจะอ่อนกำลังลงเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสแรกของปีถัดไป
ที่มา : เดลินิวส์

วันพุธที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

การโจมตีที่ปารีส


การโจมตีที่ปารีสเมื่อวันศุกร์ที่ 13 พ.ย. 2015
         กลุ่มอิสลามหัวรุนแรง ISIS ก่ออาชญากรรมโหดร้ายใน 6 จุดของกรุงปารีส แต่สถานที่ซึ่งมีคนตายมากที่สุดคือ ศูนย์ศิลปะบาตาคล็อง (Bataclan) ผู้ก่อเหตุใช้ปืนออโตเมติกกราดยิงผู้เข้ามาการแสดงคอนเสิร์ต และคนร้ายยังใช้ระเบิดที่ประกอบด้วยสาร triacetone triperoxide (ไตรอะซิโตน ไตรเปอร์ออกไซด์) ซึ่งมีชื่อเล่นที่เรียกสารชนิดนี้ว่า Mother of Satan” (แม่ของซาตาน)ที่ได้ชื่อนี้เนื่องจากเป็นสารระเหยที่รุนแรงมาก วงดนตรีร็อคที่กำลังแสดงอยู่ในศูนย์นี้มีชื่อว่า "Eagles of Death" (อินทรีแห่งความตาย) จากแคลิฟฟอร์เนีย,สหรัฐฯ  เสียงปืนดังขึ้นเมื่อวงดนตรีนี้กำลังเล่นเพลงที่มีชื่อว่า “"Kiss the Devil" (จูบปีศาจซิ)  ช่างประจวบเหมาะกันจริงๆ
นาย Abdelhamid Abaaoud เป็นหัวหน้ากลุ่ม ISIS ในเบลเยี่ยม และเป็นผู้วางแผนการโจมตีที่ปารีสครั้งนี้  เขาเคยคุยโอ้อวดว่าเป็นคนที่โจมตีรถไฟความเร็วสูงและโบสถ์ใกล้กรุงปารีสด้วย


ประธานาธิบดีของรัสเซีย นายปูติน สาบานว่าจะหาคนที่รับผิดชอบในการทำให้เครื่องบินรัสเซียตกในอิยิปต์ไม่ว่าเขาจะอยู่ส่วนไหนของโลกและจะแก้แค้นให้สาสม
 
 

วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

บทความเกี่ยวกับสตีฟ.จอบส์


ผมประสบความสำเร็จอย่างมากในด้านธุรกิจ  หรืออาจกล่าวว่าชีวิตผมเป็นตัวอย่างที่เด่นชัดของความสำเร็จ  แต่นอกจากการทำงานแล้ว  ผมไม่ได้มีความสุขนัก  เพราะในที่สุด  ความร่ำรวยก็กลายเป็นสิ่งเดียวที่ผมมี
ในขณะนี้ผมกำลังนอนป่วยอยู่บนเตียงและพยายามรำลึกถึงชีวิตของผมที่ผ่านมา  ในความมืด  ผมมองเห็นเพียงแสงสีเขียวและเสียงของเครื่องช่วยหายใจ  ซึ่งทำให้ผมรู้ว่าความตายใกล้เข้ามาแล้ว  ตอนนี้ผมเพิ่งตระหนักว่า  เมื่อเราร่ำรวยพอแล้ว  เราควรหันไปใส่ใจกับเรื่องอื่นๆบ้าง  ซึ่งอาจเป็นสิ่งอื่นๆที่สำคัญ  เช่น  งานศิลปะที่เราเคยใฝ่ฝันในตอนเด็กๆ  การไม่ยอมหยุดสร้างความร่ำรวย  จะทำให้ต้องมีชีวิตเหมือนที่ผมเป็น
พระเจ้าได้มอบความรักไว้ในหัวใจของมนุษย์ทุกคน  ซึ่งไม่สามารถซื้อหาได้ด้วยเงิน  เมื่อผมตาย  ผมเอาความร่ำรวยไปด้วยไม่ได้  สิ่งที่ผมจะนำติดตัวไปคือความทรงจำเกี่ยวกับความรักเท่านั้น  ซึ่งเป็นความร่ำรวยที่แท้จริงและจะเป็นแสงนำทางให้กับเราต่อไป  ความรักจะติดตามเราไปได้ทุกที่  เพราะมันอยู่ในหัวใจและในมือของเราเอง
เตียงที่แพงที่สุดในโลกก็คือเตียงผู้ป่วย  คุณสามารถจ้างคนมาขับรถให้  มาทำงานหาเงินให้  แต่ไม่มีใครมาป่วยแทนคุณได้  สิ่งของใดๆที่หายไป  เราอาจหาพบได้  แต่เราเอาชีวิตที่เสียงไปแล้วกลับคืนมาไม่ได้  เมื่อเราเข้าไปอยู่ในห้องผ่าตัด  เราจะตระหนักได้ว่า  เราใส่ใจสุขภาพของตัวยเองน้อยเกินไป  แต่เรามักจะรู้ตัวเมื่อสายเกินไปเสมอ  จงให้ความรักกับครอบครัว  กันคนรัก  และเพื่อนๆ หมั่นดูแลสุขภาพของตัวเองและใส่ใจคนรอบข้างให้มากๆ
(จากบทความเกี่ยวกับสตีฟ  จอบส์  ที่พบในเฟสบุ๊ค)-วัดแม่พระกุหลาบทิพย์

วันจันทร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระสันตปาปารับประทานอาหารกับคนยากจน10 พ.ย. 2015 - หลังจากพระสันตปาปาฟรังซิสทรงพบปะกับบรรดาพระสังฆราชชาวอิตาลีในเมืองฟลอเรนส์แล้ว  พระองค์ทรง รับประทานอาหารกลางวันกับคนยากจนในเมืองฟลอเรนส์  ทางกลุ่มคารีตัสเป็นผู้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันสำหรับคนยากจนที่คาริตัสฟู้ดแบงก์

วันอาทิตย์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

วันศุกร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

พระรูปแม่พระในมาเลเซีย


Tuesday November 3, 2015 MYT 6:54:00 PM
ที่กัวลาลัมเปอร์ในมาเลเซีย  ในบ้านของนางอันนา  เปไรรา Anna Pereira  พระรูปแม่พระและภาพพระเมตตา ได้หลั่งน้ำมัน , เลือด และบางครั้งก็เป็นน้ำผึ้ง ออกมา
อันนาต้องรับโทรศัพท์จากคนนับร้อยที่ติดต่อเพื่อขอเข้ามาชม”อัศจรรย์” ของพระรูปนี้
“ฉันต้องรับโทรศัพท์ตั้งแต่เช้าตรู่  ตั้งแต่ข่าวอัศจรรย์นี้แพร่กระจายไป  ในจำนวนนี้มีกลุ่มภาวนาจากทางโบสถ์ที่ต้องการจัดทัวร์เยี่ยมชมอัศจรรย์” นางเปไรรากล่าวกับทางหนังสือพิมพ์สคาร์เมื่อวันอังคาร
เธอยังกล่าวว่า มีผู้ที่นับถือศาสนาอื่นติดต่อมาเพื่อสวดภาวนาวอนขอตามความต้องการของพวกเขาด้วย
แต่เนื่องจากเธอต้องไปทำงาน  ดังนั้นเธอจึงสามารถเปิดบ้านให้เข้ามาชมได้เฉพาะเวลา 7.00 – 9.00 น. ในวันอังคารถึงวันศุกร์  และในวันเสาร์เวลา  11.00 -15.00 น  ส่วนวันอาทิตย์จะเปิดเวลา 14.00-19.00 น.
เมื่อปีที่แล้วก็เคยมีข่าวพระรูปแม่พระที่หลั่งน้ำตาในหมู่บ้าน Penampang ของจังหวัด Kampung Tarawi ในมาเลเซีย  และทางพระสังฆราชท้องถิ่นได้ขอให้ทางวาติกันพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้
ลิงก์ http://www.themalaymailonline.com/malaysia/article/miracles-in-pandan-indah-virgin-mary-statue-releases-honey-oil

วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สวดภาวนาเพื่อวิญญาณในไฟชำระ


พระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 เป็นพระสันตะปาปาในระหว่างปี 1198 – 1216 พระองค์เป็นผู้ทรงอิทธิพลมากที่สุดในสมัยนั้น  พระองค์ทรงเป็นผู้อนุมัติให้ น.ฟรังซิส อัสซีซี ก่อตั้งคณะ  พระองค์ทรงผลักดันให้มีการสังคายนาแห่งลาเทรัน  พระองค์ยังทรงกระตุ้นให้ทำสงครามขับไล่กองทัพมุสลิมที่เข้ามารุกรานยุโรปด้วย
หลังจาก 18 ปีที่ทรงเป็นพระสันตะปาปา  พระองค์ก็สิ้นพระชนม์
หลังจากสิ้นพระชนม์ไม่นาน  พระองค์ไปปรากฏตัวต่อ น. ลุทการ์ดิส แห่งไปเวียเรส ในประเทศเบลเยี่ยม St. Lutgardis of Aywières in Belgium  น.ลุทการ์ดิส เป็น นักบุญที่ได้รับพรพิเศษยิ่งใหญ่ของศตวรรษที่ 13  มีอัศจรรย์เกิดกับเธอหลายอย่าง  เช่น เห็นภาพนิมิต  มีการลอยตัวในอากาศ  สามารถสั่งสอนอย่างชาญฉลาด
เมื่อพระสันตะปาปาอินโนเซนต์ที่ 3 ปรากฏตัวต่อเธอ  พระองค์ขอบคุณเธอที่สวดภาวนาให้พระองค์ในเวลาที่พระองค์ยังมีชีวิตอยู่บนโลก  แต่พระองค์บอกให้เธอทราบว่าพระองค์กำลังลำบาก  เพราะพระองค์ไม่ได้ไปสวรรค์โดยตรงแต่กำลังอยู่ในไฟชำระ  ต้องรับความทรมานเพื่อชำระล้างให้บริสุทธิ์เสียก่อน  เนื่องจากความผิดสามประการที่ทรงทำในระหว่างที่อยู่บนโลก
พระองค์ทรงวิงวอนขอร้องเธอให้ช่วยเหลือ ตรัสว่า “อนิจจา  มันช่างทุกข์ทรมานยิ่งนัก  และจะใช้เวลานานนับศตวรรษถ้าหากเธอไม่ช่วยเหลือเรา  ในพระนามของพระนางมารีย์ ผู้ทรงช่วยให้เรามาหาเธอเพื่อขอร้องวิงวอน  โปรดช่วยเราด้วยเถิด”  แล้วพระองค์ก็หายไป
น.ลุทการ์ดิส  เล่าให้เพื่อนซิสเตอร์นักบวชฟังอย่างเร่งด่วนในสิ่งที่เธอเห็นและได้สวดภาวนาเพื่อพระสันตปาปาทันที

วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

แม่พระแห่งลาส ลาจาส


รูปภาพอัศจรรย์ปรากฏอยู่บนก้อนหินของภูเขาลูกหนึ่งในประเทศโคลัมเบีย
แม่พระทรงอุ้มพระกุมาร  นักบุญฟรังซิส อัสซีซี อยู่ทางด้านขวา  นักบุญโดมินิกอยู่ทางด้านซ้าย

"นักธรณีวิทยาจากประเทศเยอรมนีได้วิเคราะห์หินตัวอย่างจากหลายจุดในรูปภาพ  ผลลัพท์คือ ไม่ปรากฏว่ามีสีที่ใช้ระบาย (paint) หรือสีย้อม(dye) หรือสารให้สีอื่น ๆบนผิวพื้นของก้อนหินที่มีรูปภาพอัศจรรย์ปรากฏอยู่   สีของรูปภาพเป็นสีของก้อนหินเอง   ยิ่งไปกว่านั้น  สิ่งที่เหลือเชื่อก็คือ  สีของก้อนหินมีความลึกลงไปหลายฟุต! "

มีการสร้างอาสนวิหารขึ้นคลุมก้อนหินที่มีรูปภาพอัศจรรย์นี้  เป็นอาสนวิหารที่ประหลาดมาก  ดูรูปภาพอัศจรรย์และอาสนวิหารได้ที่นี่

วันอังคารที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สามีภรรยาชาวมอลต้า


สามีภรรยาชาวมอลต้าคู่หนึ่งกำลังได้รับการพิจารณาให้เป็นบุญราศี
ในพระดำรัสต่อประชาชนที่จัตุรัสนักบุญเปโตร พระสันตปาปาฟรังซิสทรงยกหัวข้อหลักเกี่ยวกับการแต่งงานและครอบครัว พระองค์ทรงแนะนำครอบครัวว่าจงให้พระเป็นเจ้าเป็นศูนย์กลางในความสัมพันธ์ของพวกเขา
พระสันตะปาปาฟรังซิส
15 ก.พ. 2014
“จงมั่นใจเถิดว่าการแต่งงานเป็นการเฉลิมฉลองอย่างแท้จริง  มันเป็นการเฉลิมฉลองแบบคริสตชน  ไม่ใช่แบบโลก”
มีคู่แต่งงานไม่กี่คู่ที่ดีเหมือนกับ เฮนรี่และไอเนส คาโซลานี่  คู่สามีภรรยาชาวมอลต้าซึ่งเกิดในศตวรรษที่ 20
โอเนสแสดงให้เห็นถึงความเชื่อตั้งแต่วัยรุ่น  เธอมีความศรัทธาต่อพิธีเคารพศีลมหาสนิทมาก  เธอเป็นครูและอุทิศตนในการสอนคนยากจนตลอดชีวิตของเธอ  เธอดูแลครอบครัวของเธออย่างดีถึงแม้สุขภาพจะไม่ค่อยดีนักในวัยชรา
เฮนรี่เป็นจิตรกรและกวีที่มีพรสวรรค์  เขาจะสร้างสรรค์ผลงานที่เกี่ยวกับคาทอลิก  เขาหาเลี้ยงครอบครัวด้วยการเป็นนักวาดภาพ  ผู้ที่รู้จักเขาต่างพูดว่าเขาเป็นคนเงียบและเก็บตัว  แต่ก็ทำให้คนรักด้วยอารมณ์ขันของเขา  เขาไม่เคยพูดในสิ่งที่ไม่ดีกับเพื่อนๆเลย
เมื่อไม่นานมานี้  พระอัครสังฆราชแห่งมอลต้าได้ประกอบพิธีเพื่อเริ่มต้นในขบวนการพิจารณาพวกเขาเป็นบุญราศีและนักบุญ
เวลานี้มีประชาชนราว 200 คนที่เป็นพยานในกรณีของพวกเขา  และมีกรณีของคน 60 คนที่ผ่านการพิจารณาเรียบร้อยแล้ว
ถ้าพวกเขาได้เป็นนักบุญ  พวกเขาก็จะอยู่ในกลุ่มเดียวกับบิดามารดาของนักบุญเทเรซาแห่งลีซีเออร์ ซึ่งได้รับการสถาปนาเป็นนักบุญแล้ว

วันเสาร์ที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภาพลางๆของสวรรค์2

เรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดในการพินิจรำพึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสวรรค์ >>> อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ภาพลางๆของสวรรค์

เรื่องที่มีประโยชน์ที่สุดในการพินิจรำพึงเรื่องหนึ่งคือเรื่องของสวรรค์
 สวรรค์ไม่เหมือนกับภาพในการ์ตูนที่เต็มไปด้วยเมฆขาวเป็นปุยนุ่นอยู่ล้อมรอบและมีวิญญาณของมนุษย์ที่สวมอาภรณ์สีขาวพร้อมทั้งเทวดาที่มีปีกเหมือนนกอาศัยอยู่
สวรรค์มีอะไรที่น่าสนใจมากกว่านั้นมากนัก
ในหนังสือพระธรรมวิวรณ์ นักบุญอัครสาวกยอห์นได้บรรยายภาพของสวรรค์ถูกประดับประดาด้วยเพชรนิลจินดาและส่องแสงแวววาว "ด้วยความงามของพระเป็นเจ้า" บรรดาทูตสวรรค์และนักบุญมีจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน "จากทุกชนชาติ, ทุกเผ่าพันธุ์และประชาชนจากทุกภาษา" พวกท่านอยู่ล้อมรอบองค์พระชุมพาของพระเจ้าผู้ประทับบนพระราชบัลลังก์ ทุกท่านต่างพากันร้องบรรเลงเพลงประสานเป็นเสียงเดียวกันสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยสรรพสำเนียงแห่งสวรรค์อันไพเราะ เครื่องหอมส่งกลิ่นฟุ้งจรุงใจและคำภาวนาดังขึ้นเบื้องหน้าพระแท่นทองคำบริสุทธิ์ของพระเจ้า ขณะที่องค์พระชุมพาทรงสง่างามด้วยฉับพรรณรังสีอันรุ้งเรืองดังเพชรพลอยมรกต
มีแสงสว่างของฟ้าแลบ, เสียงกัมปนาทดังสะท้านกึกก้องจากฟ้าผ่าและเสียงอันอ่อนนุ่มของพิณ มีแม่น้ำซึ่งเป็น "น้ำที่ให้ชีวิต" ไหลผ่าน "ต้นไม้แห่งชีวิต"ขึ้นอยู่ริมแม่น้ำและมีคบไฟอยู่เบื้องหน้าทะเลผลึกแก้ว กองทัพแห่งสวรรค์ซึ่งขี่ม้าสีขาวและทูตสวรรค์ยืนอยู่บนดวงอาทิตย์ ไม่มีตะเกียงเพื่อให้แสงสว่าง แต่พระเป็นเจ้าทรงเป็นความสว่างที่ส่องสว่างในสวรรค์
สวรรค์เต็มไปด้วยชีวิตชีวาและความเคลื่อนไหวต่างๆ มีสีสันและความงดงาม - - ที่ซึ่งความชื่นชมยินดีและความงดงามจะเต็มเปี่ยมและบริบูรณ์ ที่ซึ่ง "น้ำพุซึ่งหลั่งไหลน้ำที่ให้ชีวิต" จะไหลอยู่เสมอไม่ได้ขาด และที่ซึ่ง "พระเป็นเจ้าจะทรงเช็ดน้ำตาทุกหยดออกจากดวงตาของทุกคน"
  

ขยะอวกาศ


นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าจะมีวัตถุขนาดใหญ่ซึ่งเป็นขยะอวกาศจากฝีมือมนุษย์จะตกลงมายังโลกในวันที่ 13 พฤศจิกายน เวลาประมาณ  6.15 น. วัตถุชิ้นนี้น่าจะเป็นชิ้นส่วนจากยานอวกาศอพอลโลและมีชื่อรหัสว่า WT1190F 

วันพุธที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

โบสถ์ในสาธารณรัฐเช็ก


มีโบสถ์แห่งหนึ่งในสาธารณรัฐเช็ก  ดูภายนอกก็เหมือนโบสถ์ทั่วไป  แต่เมื่อเข้าไปภายใน>>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

สวดภาวนาเพื่อวิญญาณในไฟชำระ

วันที่ 2 พฤศจิกายน เป็นวันระลึกถึงวิญญาณในไฟชำระ  มีความคิดที่ผิดพลาดของคริสตชนบางคน  ที่คิดว่า  ทุกคนจะได้ไปสวรรค์โดยตรง 
....อ่านต่อ