พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2558

วันจันทร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระวันที่ 2- 25 ม.ค. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย  
  ในวันนี้แม่ได้เรียกพวกลูกอีกครั้งให้ลูกดำเนินชีวิตในกระแสเรียกแห่งการสวดภาวนาของลูก  เวลานี้  ปีศาจได้กระทำการอย่างที่ไม่เคยทำมาก่อน  มันต้องการทำให้มนุษย์และวิญญาณหายใจไม่ออกด้วยกระแสลมโรคติดต่อของความเกลียดชังและความวุ่นวาย  ในหัวใจของคนมากมายไม่มีความชื่นชมยินดีอีกแล้ว  เพราะเขาไม่มีพระเจ้าหรือไม่มีการสวดภาวนา  ความเกลียดชังและสงครามกำลังเจริญเติบโตขึ้นทุกๆวัน  แม่กำลังเรียกร้องพวกลูก  ลูกน้อยทั้งหลาย  ขอให้เริ่มต้นอีกครั้ง อย่างกระตือรือรัน  เดินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์และความรัก  เพราะแม่ได้มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกด้วยจุดประสงค์นี้  ขอให้พวกเราเป็นความรักและการให้อภัยสำหรับทุกคนที่รู้จักและต้องการที่จะรักในเพื่อนมนุษย์ด้วยกัน  ไม่เพียงแต่รักในความรักอันไม่อาจประมาณได้ของพระเป็นเจ้าซึ่งทำให้พระองค์ทรงเรียกพวกลูก  ลูกน้อยทั้งหลาย  ขอให้ความหวังในวันพรุ่งนี้ที่ดีกว่าเดิมจงดำรงอยู่ในหัวใจของลูกเสมอ
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ม.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่อยู่ที่นี่ ท่ามกลางพวกลูก ในฐานะมารดาผู้ที่ปรารถนาจะช่วยลูกให้มารู้จักสัจจะธรรม ในเวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ในโลกเหมือนลูก แม่มีความรู้ในสัจจะธรรม ด้วยสัจจะธรรมนี้จึงได้บังเกิดสันติสุขแห่งสวรรค์บนโลก ด้วยเหตุนี้แม่จึงปรารถนาให้ลูกได้รู้ด้วยเช่นเดียวกัน ลูกๆทั้งหลายของแม่ องค์พระบิดาสวรรค์ทรงปรารถนาให้หัวใจอันบริสุทธิ์มีความรู้ในสัจจะธรรมอย่างเต็มเปี่ยม พระองค์ปรารถนาให้ลูกรักทุกคนที่ลูกพบ เพราะแม่ก็เช่นเดียวกัน – รักองค์พระบุตรของแม่ในพวกลูกทุกคน นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักสัจจะธรรม สัจจะธรรมปลอมหลายอย่างถูกนำเสนอให้แก่พวกลูก ลูกจะเอาชนะพวกมันได้โดยอาศัยหัวใจที่สะอาดที่ทำการอดอาหาร สวดภาวนา ชดเชยใช้โทษบาปและอ่านพระวรสาร สิ่งนี้เป็นสัจจะธรรมที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว และเป็นสัจจะธรรมที่องค์พระบุตรของแม่ทรงมอบให้แก่ลูก ลูกไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้มากนัก สิ่งที่ลูกได้รับการขอร้องก็คือ จงรักและให้ เหมือนดังที่แม่ได้กระทำ ลูกๆทั้งหลายของแม่ ถ้าลูกรัก, หัวใจของลูกจะเป็นบ้านขององค์พระบุตรและของแม่ แล้วพระวาจาขององค์พระบุตรจะเป็นแสงสว่างนำทางในชีวิตของลูก ลูกๆทั้งหลาย แล้วแม่จะใช้พวกลูก ให้เป็นอัครสาวกแห่งความรัก เพื่อช่วยทุกคนซึ่งเป็นลูกของแม่ให้มารู้จักสัจจะธรรม ลูกๆทั้งหลาย แม่สวดภาวนาเสมอเพื่อพระศาสนจักรขององค์พระบุตรของแม่ ดังนั้นแม่จึงขอให้พวกลูกกระทำเช่นเดียวกันนี้ด้วย จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก เพื่อที่ท่านจะได้ส่องแสงแห่งความรักขององค์พระบุตรของแม่
ขอขอบใจลูก

วันพฤหัสบดีที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2558

นิทานเปรียบเทียบ : นกแก้ว

สิ่งหนึ่งที่ทำให้เราหลงไปในโลกนี้ก็คือ  ความคิดที่ว่า เราจะมีความสุขถ้าเรามีวัตถุสิ่งของในโลกนี้มากๆ.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2558

แจ้งขอคำภาวนา


ผู้ต้องการขอคำภาวนาเพื่อใครก็ตาม เชิญแจ้งขอคำภาวนาได้ที่นี่
แจ้งขอคำภาวนาอย่างไร...
โทรฯแจ้งคุณสุดจิต ที่ 081 575 1484 หรืออีเมล์แจ้งมาที่:
sudchitm@gmail.com, jjdoublej@live.com
tomeaim@hotmail.com หรือ sathon.ying@gmail.com
ระบุชื่อนักบุญ-ชื่อ-สกุล-เบอร์ติดต่อของผู้ขอ
และชื่อนักบุญ-ชื่อของผู้ต้องการคำภาวนาในกรณีป่วยขั้นวิกฤติ
ระบุความต้องการ ฝ่ายกาย-ฝ่ายวิญญาณ ในกรณีอื่นๆ
ผู้แจ้งขอคำภาวนาเข้ามา ควรร่วมจิตใจภาวนากับเราด้วย
เรารักษาข้อมูลและความต้องการของท่านไว้เป็นความลับ
เรานัดหมายกันภาวนาอย่างไร...
ไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ไหน...ท่านก็ร่วมภาวนากับเราได้
เริ่มภาวนาเดือนละสองรอบ รอบละเก้าวันต่อเนื่องกัน
รอบแรก เริ่มวันศุกร์แรกของเดือน
รอบสอง เริ่มวันศุกร์ที่สามของเดือน
เริ่มภาวนาเวลาบ่ายสามโมง และ/หรือ สองทุ่มครึ่ง โดยพร้อมเพรียงกัน
สวดบทนพวารพระเมตตาของแต่ละวันตามด้วยสายประคำพระเมตตาหนึ่งสาย
ภาวนาแต่ละวัน เพื่อทุกจุดประสงค์ที่ขอคำภาวนาผ่านเรา
ประชาสัมพันธ์ให้ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอย่างน้อยหนึ่งราย
พระเยซูเจ้าข้า ลูกวางใจในพระองค์
ติดต่อขอบทสวดภาวนาพระเมตตาได้ที่คุณสุดจิตหรือสมาชิกคณะพระเมตตาทั่วประเทศ
กลุ่มภาวนา สายโซ่สัมพันธ์ คณะพระเมตตาประเทศไทย
แม่ครูลักษณี 086 253 5469 คุณประภาศรี 02 538 8641, คุณสุวรรณ 081 550 5670, คุณต้อม 089 490 7244
www.thai-divinemercy.com

วันอังคารที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2558

คน 6-7 ล้านคนร่วมพิธีมิสซามิสซาวันอาทิตย์ 18/1/2015 ที่มะนิลา มีชาวฟิลิปปินส์ประมาณ 6-7 ล้านคนร่วมพิธี  ฝนตกลงมาใน Rizal Park in Manila สถานที่ประกอบพิธีมิสซา  พระองค์ยังทรงพบกับชายที่เป็นบิดาของผู้เสียชีวิตจากพายุเมขลาที่ Tacloban เมื่อวานนี้ด้วย
ในคำเทศน์พระสันตะปาปาตรัสว่า “ปีศาจมันซ่อนตัวในสิ่งล่อลวงของ “ความทันสมัย”
“พระเป็นเจ้าทรงสร้างโลกให้สวยงามเหมือนสวนสวรรค์  แต่มนุษย์ทำให้ธรรมชาติสูญเสียคงามสวยงามไปด้วยการสร้างโครงสร้างทางสังคมที่ทำให้เกิดความยากจน  การกดขี่และการคอร์รัปชั่น” 
“บางครั้งเมื่อเราได้รับความทุกข์ยากลำบาก  มีสิ่งล่อลวงมากมายอยู่รอบๆเรา  ทำให้เราท้อใจ  ดูคล้ายกับว่าพระสัญญาของพระเป็นเจ้าในพระวรสารไม่เป็นจริง  แต่พระคัมภีร์บอกเราว่า  สิ่งที่คุกคามต่อแผนการณ์อันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้าที่ทรงมีสำหรับเราก็คือ  “การโกหก”  ปีศาจเป็นบิดาแห่งการโกหก  บ่อยครั้งมันซ่อนหลุมพรางของมันไว้เบื้องหลังความซับซ้อนของความดึงดูดใจของ “ความทันสมัย” และ “เหมือนมนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง”  มันหันเหจิตใจของเราด้วยคำสัญญาของความสุขอันไม่จิรังยั่งยืน  และดังนั้นเราจึงใช้พระพรที่พระเป็นเจ้าทรงประทานแก่เราอย่างไม่อินังขังขอบ  เราใช้เงินในการเล่นการพนันและดื่มเหล้า  เราสนใจแต่ตนเอง  เราลืมที่จะมุ่งไปสู่สิ่งที่แท้จริง  เราลืมไปที่จะดำรงอยู่ในฐานะบุตรของพระเป็นเจ้า  นั่นคือบาป  ของการลืมที่จะเป็นบุตรของพระเป็นเจ้า” 

วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2558

วันสุดท้ายของการเสด็จเยื่อนฟิลิปปินส์วันอาทิตย์ที่ 18/1/2015 พระสันตะปาปาประกอบพิธีมิสซาที่ Rizal Park  ในมะนิลา เป็นมิสซาสุดท้ายและสิ้นสุดการเสด็จเยือนฟิลิปปินส์

วันอาทิตย์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2558

คุณพ่อเห็นอะไรในที่ฟังสารภาพบาป ?

ครั้งหนึ่งพ่อกำลังนั่งรถบัสซึ่งมีคนชราหลายคนเพื่อจะไปยังสนามบิน  พวกเขาสังเกตว่าพ่อเป็นพระสงฆ์  จึงมีบางคนเข้ามาพูดคุยกับพ่อ
หญิงชราคนหนึ่งถามพ่อในระหว่างที่นั่งรถเพื่อไปขึ้นเครื่องบิน
“คุณพ่อพอจะอธิบายได้ไหมว่า  ในที่ฟังสารภาพบาป คุณพ่อเห็นอะไรบ้าง?”
......อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาที่ Taclobanวันที่ 17 /1/2015 พระสันตะปาปาประกอบพิธีมิสซาที่ Tacloban  ซึ่งอยู่ใกล้กับสนามบิน Tacloban International Airport  บริเวณนี้เคยถูกพายุไต้ฝุ่นไห่เอี้ยนพัดถล่มมาเมื่อปีที่แล้ว  ทำให้ประชาชนเสียชีวิต 6,300 คนและมีผู้ได้รับความยากลำบากมาก  ก่อนมิสซานี้ประชาชนมารอตั้งแต่เช้ามืดและมีฝนตกตลอดเวลา  พระสันตะปาปาทรงสวมเสื้อคลุมฝนด้วย  ก่อนหน้านี้ทางกรมอุตุฯมีคำเตือนว่าจะมีพายุไต้ฝุ่นพัดมาบริเวณนี้ (สองสัปดาห์ก่อน Tropical Storm Jiangmi, renamed Seniang in the Philippines ได้พัดที่นี่ทำให้คนเสียชีวิต 54 คนเนื่องจากน้ำท่วมและแผ่นดินถล่ม)

พระสันตปาปาบนเครื่องบิน


15/1/2015 บนเครื่องบินที่กำลังนำพระสันตะปาปาไปยังฟิลิปปินส์  พระองค์เปิดโอกาสให้นักหนังสือพิมพ์ที่เดินทางไปด้วยได้ซักถาม  ผู้สื่อข่าวชาวฝรั่งเศสถามพระองค์เกี่ยวกับอิสรภาพทางศาสนากับอิสรภาพในการแสดงออก (เกี่ยวกับเหตุการณ์ก่อการร้ายในฝรั่งเศสที่มีคนตายไป 12 คน)  พระองค์ตอบว่า  ทั้งสองอย่างเป็น “สิทธิขั้นพื้นฐานของมนุษย์”  และทรงย้ำว่าการฆ่าคนในนามของพระเจ้าเป็น “ความวิปลาส”  แต่พระองค์ก็บอกว่าต้องมีขึดจำกัดในอิสรภาพในการแสดงออกด้วย (หนังสือพิมพ์แอปโด) พระองค์ยกตัวอย่าง  นาย อัลเบอร์โต แกสปาร์รี ซึ่งเป็นผู้ดำเนินการในการเดินทางของพระสันตปาปาครั้งนี้และกำลังยืนอยู่ข้างๆพระองค์บนเครื่องบิน  พระสันตะปาปาตรัสว่า “ดร. แกสปาร์รี่เป็นมิตรที่ดีของพระองค์”  ถ้าหากเขาพูดจาดูหมิ่นมารดาของพระองค์  เขาต้องถูกชกแน่นอน  แล้วพระองค์ก็ทรงแสดงท่าทางชกไปที่เขาและตรัสว่า “เป็นธรรมดา  คุณไม่สามารถดูหมิ่นความเชื่อของคนอื่น  คุณไม่สามารถเล่นตลกในความเชื่อของผู้อื่น”
พระสันตะปาปาตรัสเกี่ยวกับสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงว่า  พระองค์ไม่แน่ใจว่ากิจกรรมของมนุษย์เป็นสาเหตุแต่เพียงอย่างเดียวหรือไม่  “มนุษย์ได้ทำร้ายธรรมชาติมากเกินไปแล้ว”  พระองค์หวังว่าสมณลิขิตในเรื่องระบบนิเวศน์ของพระองค์ จะทำให้เกิดความกล้าที่จะตัดสินใจพิทักษ์สิ่งสร้างของพระเป็นเจ้า
พระองค์ยังทรงบอกด้วยว่าพระองค์จะสถาปนาคุณพ่อ เซอร์ร่า เป็นนักบุญ (พระสงฆ์ชาวสเปน)  เมื่อพระองค์เสด็จไปเยือนสหรัฐอเมริกาในเดือนกันยายน

 

วันศุกร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2558

พระสันตปาปาถึงฟิลิปปินส์      เครื่องบินมาถึงสนามบินก่อนกำหนด 10 นาที  ฝูงชนมองเห็นพระองค์ทางหน้าต่าง  ได้โห่ร้องต้อนรับพระองค์
กลุ่มผู้ต้อนรับกำลังยืนรอพระองค์อยู่  มีทั้งทหาร  นักการเมือง  ผู้นำศาสนจักรของฟิลิปปินส์  สิ่งที่พระสันตปาปาจะรู้สึกในวินาทีแรกที่ลงมาจากเครื่องบินก็คือ ลมที่พัดแรงจนทำให้หมวกที่สวมอยู่ปลิว
      นายนอยนอย อคิวโน ประธานาธิบดีเป็นบุคคลแรกที่ต้อนรับพระองค์  กลุ่มเยาวชนได้ร้องเพลงประกอบท่าทางเป็นการต้อนรับด้วย
      พระคาร์ดินัล ลุยส์ อันโตนิโอ พระอัครสังฆราชแห่งมานิลา ต้อนรับพระสันตะปาปา  เป็นเวลาที่น่าประทับใจ  เพราะเมื่อหนึ่งปีที่แล้ว  ทั้งสองได้สวมกอดกันแต่ในบรรยากาศที่แตกต่างออกไป  ประเทศฟิลิปปินส์ถูดพายุได้ฝุ่นถล่มจนราบเรียบ  ผู้คนนับพันที่ได้รับผลกระทบ
       หลังจากนั้นพระองค์เสด็จไปที่ประทับ  ตามทางมีประชาชนมากมายมายืนส่งเสียงต้อนรับเป็นระยะๆ
         นี่เป็นครั้งที่สามที่มีพระสันตะปาปาเสด็จเยือนประเทศนี้  พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6 เสด็จมาในปี 1970  พระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2 เสด็จมาสองครั้งในปี 1981 และ 1995

วันพฤหัสบดีที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2558

ใครคือนักบุญองค์แรกของศรีลังกาเขาเกิดที่อินเดียในปี 1651 หลังจากได้รับศีลบรรพชาเป็นพระสงฆ์แล้ว  เขาเดินทางมาที่ศรีลังกาในราวศตวรรษที่ 17 – 18  ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวดัทช์กำลังปกครองเกาะอยู่และบังคับให้ชาวคาทอลิกที่นั่นเปลี่ยนเป็นคาลวินนิสม  ภายใต้สถานการณ์เช่นนี้  ท่านโจเซฟ วาส  Joseph Vaz  ได้เทศน์สอนบรรดาคาทอลิกที่กำลังถูกเบียดเบียนอย่างหนัก
Fr,Prasad Harshan : เขาเป็นคนที่น่ามหัศจรรย์มาก  เต็มเปี่ยมด้วยความรัก  ความประนีประนอมและสันติภาพ  พระเป็นเจ้าทรงประทานให้ท่านกลับมาสู่เราอีกครั้งในฐานะนักบุญองค์แรกของศรีลังกา  พระสันตปาปาฟรังซิสทรงประทานท่านแก่เราในแผ่นดินของเราเอง

เพลงสำหรับพระสันตปาปาในศรีลังกาบทเพลงที่ใช้ร้องอย่างเป็นทางการเพื่อเป็นเกียรติแด่พระสันตปาปาฟรังซิส
Sung by - Chandana Liyanaarachchi & Sachithra Suhandani featuring the Archdiocesan Choir of Colombo
Written & Composed by - Rev. Fr, Cecil Joy Perera
Music Direction, Recording, Mixing & Mastering done by - Udara Fernando at Faith & Hope Studios
Video Edited by - Sampath Bandaranayaka at Faith & Hope Studios
Video Directed by - Sankalpa De Mel

วันพุธที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2558

วันอาทิตย์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2558

เหตุใดพระองค์จึงยังไม่เสด็จมา?

มีคำถามว่าเหตุใดพระองค์จึงยังไม่เสด็จมา? น.โทมัส อควินัสพูดถึงการเสด็จมาของพระคริสต์ว่า ทำไมพระองค์จึงไม่เสด็จมาทันทีหลังจากการตกต่ำของมนุษย์ นั่นคือในสมัยของอาดัมและเอวา ที่ได้ละเมิดคำสั่งของพระเป็นเจ้า?.....อ่านต่อ

วันอังคารที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2558

การ์ตูน 2


พระคาร์ดินัลไทยองค์ใหม่

พระสันตปาปาฟรังซิส ทรงแต่งตั้งพระคาร์ดินัลใหม่ 20 องค์ ดังรายชื่อข้างล่างนี้  พิธีแต่งตั้งจะจัดขึ้นที่วาติกันในวันที่ 14 ก.พ. 2015
1 – Dominique Mamberti, Prefect Apostolic Signatura
2 – Manuel José Macário do Nascimento Clemente, Patriarch of Lisbon Portugal
3 – Berhaneyesus Demerew Souraphiel, C.M., Archbishop of Addis Abeba (Ethiopia).
4 – John Atcherley Dew, Archbishop of Wellington (New Zealand).
5 – Edoardo Menichelli, Archbishop of Ancona-Osimo (Italy).
6 – Pierre Nguyên Vn Nhon, Archbishop of Hà Nôi (Viêt Nam).
7 – Alberto Suárez Inda, Archbishop of Morelia (Mexico).
8 – Charles Maung Bo, S.D.B., Archbishop of Yangon (Myanmar).
9 – Francis Xavier Kriengsak Kovithavanij, Archbishop of Bangkok (Thailandia).พระคุณเจ้าเกรียงศักดิ์ โกวิทวานิช
10 – Francesco Montenegro, Archbishop of Agrigento (Italy).
11 – Daniel Fernando Sturla Berhouet, S.D.B., Archbishop of Montevideo (Uruguay).
12 – Ricardo Blázquez Pérez, Archbishop of Valladolid (Spagna).
13 – José Luis Lacunza Maestrojuán, O.A.R., Bishop of David (Panamá).
14 – Arlindo Gomes Furtado, Bishop of Santiago de Cabo Verde (Cape Verde).
15 – Soane Patita Paini Mafi, Bishop of Tonga (Tonga Islands).
16 – José de Jesús Pimiento Rodríguez, Archbishops Emeritus of Manizales (Colombia).
17 – Luigi De Magistris, Arcivescovo titolare di Nova, Major Pro-Penitentiary Emeritus.
18 – Karl-Joseph Rauber, Apostolic Nuncio
19 – Luis Héctor Villalba, Archbishops Emeritus of Tucumán (Mexico).
20 – Júlio Duarte Langa, Archbishops Emeritus of Xai-Xai (Mozambique)

วันเสาร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ วันที่ 2 ม.ค. 2015

 
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ม.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่อยู่ที่นี่ ท่ามกลางพวกลูก ในฐานะมารดาผู้ที่ปรารถนาจะช่วยลูกให้มารู้จักสัจจะธรรม  ในเวลาที่แม่มีชีวิตอยู่ในโลกเหมือนลูก  แม่มีความรู้ในสัจจะธรรม  ด้วยสัจจะธรรมนี้จึงได้บังเกิดสันติสุขแห่งสวรรค์บนโลก  ด้วยเหตุนี้แม่จึงปรารถนาให้ลูกได้รู้ด้วยเช่นเดียวกัน  ลูกๆทั้งหลายของแม่  องค์พระบิดาสวรรค์ทรงปรารถนาให้หัวใจอันบริสุทธิ์มีความรู้ในสัจจะธรรมอย่างเต็มเปี่ยม  พระองค์ปรารถนาให้ลูกรักทุกคนที่ลูกพบ  เพราะแม่ก็เช่นเดียวกัน – รักองค์พระบุตรของแม่ในพวกลูกทุกคน  นี่เป็นจุดเริ่มต้นของการรู้จักสัจจะธรรม สัจจะธรรมปลอมหลายอย่างถูกนำเสนอให้แก่พวกลูก  ลูกจะเอาชนะพวกมันได้โดยอาศัยหัวใจที่สะอาดที่ทำการอดอาหาร สวดภาวนา  ชดเชยใช้โทษบาปและอ่านพระวรสาร  สิ่งนี้เป็นสัจจะธรรมที่แท้จริงเพียงอย่างเดียว  และเป็นสัจจะธรรมที่องค์พระบุตรของแม่ทรงมอบให้แก่ลูก  ลูกไม่จำเป็นต้องตรวจสอบให้มากนัก  สิ่งที่ลูกได้รับการขอร้องก็คือ  จงรักและให้  เหมือนดังที่แม่ได้กระทำ  ลูกๆทั้งหลายของแม่  ถ้าลูกรัก, หัวใจของลูกจะเป็นบ้านขององค์พระบุตรและของแม่  แล้วพระวาจาขององค์พระบุตรจะเป็นแสงสว่างนำทางในชีวิตของลูก  ลูกๆทั้งหลาย  แล้วแม่จะใช้พวกลูก  ให้เป็นอัครสาวกแห่งความรัก  เพื่อช่วยทุกคนซึ่งเป็นลูกของแม่ให้มารู้จักสัจจะธรรม  ลูกๆทั้งหลาย  แม่สวดภาวนาเสมอเพื่อพระศาสนจักรขององค์พระบุตรของแม่  ดังนั้นแม่จึงขอให้พวกลูกกระทำเช่นเดียวกันนี้ด้วย  จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก  เพื่อที่ท่านจะได้ส่องแสงแห่งความรักขององค์พระบุตรของแม่
ขอขอบใจลูก

ความจริง ความดี และ ประโยชน์


           กรีกสมัยโบราณ เป็นแหล่งอารยธรรม และต้นกำเนิดของระบอบประชาธิปไตย มีนักคิด นักเขียน และนักปรัชญาหลายคน โสคราติส เป็นผู้ที่มีชื่อเสียงที่สุดในฐานะนักปรัชญาที่สำคัญ
วันหนึ่ง มีคนคุ้นเคยคนหนึ่งมาเยี่ยมโสคราตีสนักปรัชญาผู้ยิ่งใหญ่ผู้นี้และพูดว่า ท่านทราบหรือไม่ว่าข้าพเจ้าเพิ่งได้ยินอะไรมาเกี่ยวกับสหายของท่านผู้หนึ่ง?”
เดี๋ยวก่อนโสคราตีสพูดสวนขึ้น ก่อนที่ท่านจะบอกอะไรข้าพเจ้า ข้าพเจ้าต้องการให้ท่านสอบผ่านการทดสอบเล็กๆน้อยๆอันหนึ่งก่อน การทดสอบนี้เรียกว่า การกลั่นกรองสามชั้น
การกลั่นกรองสามชั้น?”
ถูกต้องโสคราตีสพูดต่อ ก่อนที่ท่านจะบอกอะไรเกี่ยวกับเรื่องใดๆของสหายข้าพเจ้า เป็นสิ่งดีที่จะใช้เวลาในการกลั่นกรองในสิ่งที่ท่านกำลังจะพูด นั่นเป็นสาเหตุที่ข้าพเจ้าเรียกวิธีการทดสอบนี้ว่า การกลั่นกรองสามชั้น การกลั่นกรองชั้นที่หนึ่งคือ ความจริง ท่านมั่นใจไหมว่าสิ่งที่ท่านกำลังจะบอกข้าพเจ้านี้เป็นความจริง?”
ไม่ชายผู้นั้นตอบ ข้าพเจ้าเพียงแต่ได้ยินมาอีกทีหนึ่งและ....
เอาละโสคราตีสพูด ท่านไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงหรือไม่ ต่อไปขอให้ท่านทำการทดสอบ การกลั่นกรองชั้นที่สองนั่นคือ ความดี สิ่งที่ท่านกำลังจะบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับสหายของข้าพเจ้าเป็นเรื่องดีใช่ไหม?
ไม่ มันเป็นเรื่องตรงกันข้ามเลยทีเดียว
ดังนั้นโสคราตีสกล่าว ท่านต้องการจะบอกข้าพเจ้าในบางเรื่องที่ไม่ดีเกี่ยวกับสหายคนนี้ แต่ท่านก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ ท่านยังจะต้องสอบผ่านการทดสอบต่อไป เพราะยังมีเหลืออีกหนึ่งการทดสอบคือ ประโยชน์ สิ่งที่ท่านจะบอกข้าพเจ้าเกี่ยวกับสหายของข้าพเจ้าผู้นี้ เป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อข้าพเจ้าใช่ไหม?”
ไม่เป็นอย่างแน่นอน
ดังนั้นโสคราตีสสรุป ถ้าหากสิ่งที่ท่านต้องการบอกข้าพเจ้า ท่านไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่ หรือมันไม่ได้เป็นเรื่องที่ดี หรือไม่ได้เป็นประโยชน์แล้วไซร้ เช่นนั้นท่านจะบอกข้าพเจ้าไปทำไม?”

วันพฤหัสบดีที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2558

สวัสดีปีใหม่ 2015

บทภาวนาของเด็กคนหนึ่ง
ข้าแต่พระเป็นเจ้า  เวลาที่ผ่านไปนี้ลูกได้ทำดีหลายอย่าง  ลูกไม่นินทา  ไม่ขี้โมโห  ไม่โลภอาหาร  ไม่ขี้บ่น  ไม่เห็นแก่ตัว  ลูกขอบคุณพระองค์สำหรับสิ่งเหล่านี้ที่ทรงช่วยลูก  แต่อีกไม่กี่นาทีต่อไปนี้  ลูกต้องลุกจากที่นอนแล้ว  และลูกคงต้องการความช่วยเหลือจากพระองค์อีกมากมาย

ความตั้งใจในการลดน้ำหนักของชายคนหนึ่ง
2010 – ฉันจะควบคุมน้ำหนักไห้น้อยกว่า 180 ปอนด์
2011 – ฉันจะควบคุมการกินอาหารอย่างเข้มงวดจนหว่าน้ำหนักจะน้อยกว่า 200 ปอนด์
2012 – ฉันจะใช้กฎเหล็กเพื่อควบคุมน้ำหนักให้น้อยกว่า 250 ปอนด์
2013 – ฉันจะขับรถผ่านสนามกีฬาสัปดาห์ละครั้ง
2014 – ฉันจะคิดบวกเกี่ยวกับน้ำหนักของฉัน

การเลิกบุหรี่
สมศักดิ์หันไปพูดกับเคนและขอบุหรี่สูบ
“ฉันคิดว่า แกกำลังจะเลิกบุหรี่ไม่ใช่หรือ?” เคนถาม
“ฉันกำลังอยู่ในขั้นตอนการเลิกน่ะ” สมศักดิ์ตอบ “และช่วงนี้เป็นขั้นตอนแรก”
“ขั้นตอนแรกหรือ?” เคนถามด้วยความสงสัย
“ใช่” สมศักดิ์พูด “ฉันเลิกซื้อบุหรี่”

ความฝันในวันปีใหม่
สมศรีนอนหลับในคืนวันก่อนปีใหม่  เมื่อตื่นขึ้นมาเธอพูดกับสมศักดิ์ผู้เป็นสามีว่า “ฉันฝันไปว่าคุณให้แหวนเพชรแก่ฉันในวันปีใหม่เป็นของขวัญค่ะ  คุณคิดว่าความฝันนี้มีความหมายว่าอย่างไรคะ?
สามีตอบว่า “ให้ถึงวันพรุ่งนี้ก่อน  แล้วคุณก็จะรู้เองแหละ”
วันรุ่งขึ้นซึ่งเป็นวันปีใหม่  สมศักดิ์ได้มอบกล่องของขวัญแก่สมศรี  เธอตื่นเต้นดีใจมากและคาดว่ามันจะเป็นของขวัญที่ตรงกับความฝันของเธอ  เธอเปิดกล่องของขวัญด้วยความดีใจ  แต่กลับพบว่าเป็นหนังสือเล่มหนึ่ง  หน้าปกเขียนว่า  “วิธีทำนายฝัน”

เพลง Auld Lang Syne
เพลง โอแรงซายน์ Auld Lang Syne (ภาษาไทยแปลเป็นเพลง สามัคคีชุมนุม) ประพันธ์โดย Robert Burns  ในปี 1700  และเนื้อร้องถูกพิมพ์เป็นครั้งแรกในปี 1796 หลังจากเบิร์นเสียชีวิตไปแล้ว  เพลงต้นฉบับนั้นถูกร้องก่อนปี 1700 เป็นแรงบันดาลใจให้เบิร์นปรับปรุงเนื้อร้องและทำนองใหม่ให้มีท่วงทำนองของชาวสก็อต  ชื่อเพลงมีความหมายว่า “นานมาแล้ว” 'old long ago,'  หรือ “วันเก่าๆอันแสนสุข” 'the good old days.'