พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

ชีวิตฝ่ายจิต


ขั้นแรก ทุกอย่างเริ่มต้นด้วยเมล็ดพันธ์เล็กๆของการรับศีลล้างบาปของเรา จากนั้นชีวิตก็เติบโตขึ้น, สำหรับคริสตชนคนใดก็ตาม นี่คือจุดเริ่มต้นของการผจญภัย หรือเราเรียกได้ว่าเป็นจุดเริ่มต้นของความสัมพันธ์เลยก็ได้ นักบุญบรูโน, วันหนึ่งท่านได้ยินเสียงเบาๆจากที่หนึ่งในลักษณะที่ไม่อาจต้านทานได้ เสียงนั้นคือจงทิ้งทุกสิ่งเพื่อพระเจ้าเท่านั้น เป็นคำเชื้อเชิญภายในใจ แต่ท่านต้องเลือก เพื่อทำตามการเรียกนี้ ท่านจะต้องละทิ้งทุกสิ่งโดยสิ้นเชิง นั่นคือ หนีจากโลกและหันไปหาพระเจ้าเท่านั้น เป็นการหลุดพ้นจากสิ่งสร้างและผูกพันกับพระเจ้า 
สำหรับนักบุญบรูโน,สิ่งนี้สามารถบรรลุได้เฉพาะในชีวิตที่อุทิศให้กับความรักของพระคริสต์อย่างเต็มที่ ด้วยการเสริมสร้างชีวิตภายในของตนเอง ไปจนถึงการสวดภาวนา,การอยู่ในความลับแห่งความสันโดษ นักบุญบรูโนเขียนถึงราล์ฟเพื่อนของท่าน,เล่าให้เขาฟังว่า ความสันโดษทำให้แม่ชีผู้นั้น “อยู่กับตัวเอง” ซึ่งในความเป็นจริงหมายถึง: การปรากฏเบื้องพระพักตร์ศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้าในส่วนลึกของหัวใจของเธอ ในลักษณะที่จิตใจมีสถานะที่มั่นคง 
 จากนั้นบทสนทนาส่วนตัวกับองค์พระผู้เป็นเจ้าก็เกิดขึ้น การสนทนาระหว่างเจ้าสาวกับพระคริสต์,ผู้เป็นเจ้าบ่าวของเธอ ความผูกพันเริ่มใกล้ชิดกันมากขึ้นในความรัก แต่ในสถานะ “ฉันกับพระองค์” นี้ ก็เป็นสิ่งที่ปรากฏในพระศาสนจักรทั้งมวลด้วย เพราะพระศาสนจักรมีพระคริสต์เป็นเจ้าบ่าวเพียงผู้เดียว ในเวลาเดียวกัน, เจ้าสาวก็คือพระศาสนจักรผู้เป็นมารดาผู้ให้กำเนิดชีวิตใหม่ ได้รับการบำรุงเลี้ยงด้วยอาหารแห่งพระวาจาและปังแห่งศีลมหาสนิท แม่ชีผู้นั้นจึงมุ่งหน้าสู่เส้นทางที่จะยิ่งทำให้เธอมีความรักมากขึ้นเรื่อยๆ ชีวิตอันซ้ำซากจำเจของเธอได้เปลี่ยนไปแล้ว 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นักบุญซีซีเลีย 22 พ.ย.


คำว่า“ร่างที่ไม่เน่าเปื่อย” หมายถึงนักบุญหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงในความศักดิ์สิทธิ์ผู้ซึ่งร่างกายของเขาไม่เสื่อมสลายอย่างน่าอัศจรรย์ ร่างกายของนักบุญหลายองค์ถูกค้นพบในภายหลังว่าไม่เสื่อมสลายไป และในบรรดาร่างเหล่านี้มีบางร่างที่เสื่อมสลายเมื่อเวลาผ่านไปสักระยะหนึ่งหรือถูกทำลายโดยศัตรูของพระศาสนจักร นักบุญในยุคแรกซึ่งร่างกายไม่เน่าเปื่อยคือนักบุญซีซีเลีย ใน ค.ศ. 1599, 1300 ปีหลังจากที่เธอตายไปแล้ว,ร่างกายของเธอถูกค้นพบว่ายังไม่เน่าเปื่อยแต่ดูเหมือนกำลังหลับอยู่ กล่าวกันว่านิ้วของเธอเหยียดออกในลักษณะที่แสดงถึงความเชื่อในพระตรีเอกภาพของเธอ นั่นคือนิ้วชี้เหยียดออก นิ้วกลาง,นาง,ก้อยพับเข้า และนิ้วหัวแม่มือทับอยู่  รูปแกะสลักด้านบนนี้แกะตามรูปร่างของเธอเวลาที่ถูกค้นพบ

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จงให้ด้วยใจกว้าง


ในช่วงเวลาที่เกิดความอดอยากครั้งใหญ่ในกัมปาเนีย นักบุญเบเนดิกต์มอบทุกสิ่งที่มีในอารามของท่านให้กับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือ ถึงขนาดที่แทบไม่เหลืออะไรเลยในห้องใต้ดิน เว้นแต่น้ำมันเพียงเล็กน้อยในภาชนะแก้ว เมื่ออากาปิทัส,ซึ่งเป็นสังฆานุกร,มาขอร้องให้ช่วยมอบน้ำมันเล็กน้อยนั้นแก่เขา เบเนดิกต์ (ผู้ตั้งใจว่าจะให้ทุกสิ่งในโลกนี้เพื่อจะได้มีทั้งหมดในสวรรค์) จึงสั่งให้นำน้ำมันเล็กน้อยที่เหลืออยู่นี้มอบให้อากาปีทัส. พระสงฆ์ที่อยู่ในห้องใต้ดินได้ยินคำสั่งของเบเนดิกต์แล้ว,แต่ก็ไม่กล้าทำตาม สักพัก,เบเนดิกต์ก็เข้ามาถามว่าได้ทำตามความปรารถนาของอากาปิทัสแล้วหรือไม่ พระสงฆ์ก็ตอบว่าไม่ได้ให้น้ำมันไปเพราะถ้าให้ไปแล้วก็ไม่เหลือให้กับบรรดาพี่น้องเลย 
 บิดาผู้แสนดีไม่พอใจอย่างยิ่งจึงสั่งให้อีกคนหนึ่งหยิบขวดแก้วที่มีน้ำมันเหลืออยู่เล็กน้อยโยนออกไปนอกหน้าต่าง เพื่อมิให้ผลของการไม่เชื่อฟังจะเหลืออยู่ในอารามเลย คำสั่งของเบเนดิกต์จึงได้ถูกดำเนินการในทันที ใต้หน้าต่างมีทางลงสูงชัน, เต็มไปด้วยหินหยาบขนาดใหญ่ ซึ่งขวดแก้วได้ตกลงมา แต่ปรากฏว่าขวดแก้วนั้นยังคงสภาพเหมือนเดิมราวกับว่าไม่ได้ถูกโยนลงมา ขวดแก้วไม่แตกและน้ำมันก็ไม่หกออกไป เบเนดิกต์จึงสั่งให้หยิบมันขึ้นมามอบให้แก่ผู้ที่ขอมัน แล้วเรียกบรรดาพี่น้องทั้งหมดมารวมกันแล้วตำหนิพระสงฆ์ผู้ไม่เชื่อฟังต่อหน้าพวกเขาเพราะความหยิ่งทะนงและความไม่ซื่อสัตย์ 
ที่มา: The Life of St. Benedict

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สาส์นแม่พระ 25 พ.ย. 2023

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2023
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ขอให้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการประสานกันสวดภาวนาเพื่อสันติภาพและการทำความดีเถิด เพื่อที่ความชื่นชมยินดีแห่งการรอคอยกษัตริย์แห่งสันติสุขจะสัมผัสในหัวใจของพวกลูก, ในครอบครัว, และในโลกที่ไม่มีความหวัง      

          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

หลักฐานของไฟชำระ


ผู้รับใช้ของพระเจ้าซิสเตอร์เคียร่า อิสซาเบลลา ฟอร์นาริ(Chiara Isabella Fornari) สวดภาวนาเพื่อวิญญาณในไฟชำระที่น่าสงสารอย่างต่อเนื่อง วิญญาณในไฟชำระบางดวงได้รับอนุญาติให้มาปรากฏแก่ซิสเตอร์เพื่อขอให้เธอสวดภาวนาและทำพลีกรรมให้,ซึ่งเธอก็ได้ทำตามที่พวกเขาวอนขอโดยไม่เห็นแก่ตัว เล่ากันว่ามีวิญญาณดวงหนึ่ง,เป็นวิญญาณของพระสงฆ์,ได้มาขอให้เธอสวดภาวนาให้,และวิญญาณได้ทิ้งรอยฝ่ามือและเครื่องหมายกางเขนไว้ที่โต๊ะไม้ของเคียร่า ทุกวันนี้,ชิ้นส่วนนี้ของโต๊ะยังคงเก็บรักษาไว้ในพิพิทธภัณฑ์แห่งไฟชำระที่โรม,อิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

แม่พระถวายองค์ในพระวิหาร 21 พ.ย.


การเฉลิมฉลองแม่พระถวายองค์ในพระวิหารถือได้ว่าเป็นการเฉลิมฉลองแม่พระครั้งสุดท้ายของปีและเป็นการรอคอยเทศกาลพระคริสตสมภพ 
บิดามารดาได้พามารีย์น้อยไปที่พระวิหาร ตามที่คุณพ่อ อัลบัน บัตเลอร์กล่าวไว้ นี่เป็นธรรมเนียมของพ่อแม่ชาวยิวในขณะนั้น “พ่อแม่ที่เคร่งศาสนามักจะสวดภาวนาด้วยความศรัทธาเพื่อให้มีโอกาศถวายลูกๆของตนรับใช้และรักพระเจ้า,ทั้งก่อนและหลังการเกิด ชาวยิวบางคนไม่เพียงแต่ถวายลูกๆของตนในแบบทั่วไป พวกเขาถวายแด่พระเจ้าตั้งแต่ยังเป็นทารก,ด้วยมือของสมณะในพระวิหาร และให้ลูกของพวกเขาพักอยู่ในห้องพักของพระวิหาร, และถูกเลี้ยงดูภายใต้การดูแลของพระสงฆ์และคนเลวีในการอภิบาลอันศักดิ์สิทธิ์” 
เหตุการณ์นี้สอดคล้องกับวันคริสตสมภพเป็นสำคัญ พระนางมารีย์ทรงได้รับการจัดเตรียมในพระวิหารก่อนถึงวันสำคัญของพระนาง และนี่เป็นตัวอย่างสำหรับเราในการฉลองเทศกาลพระคริสตสมภพเพื่อใช้เป็นเวลาแห่งการรอคอยและสวดภาวนาด้วยความอดทน 
การถวายองค์ในพระวิหารของพระนางมารีย์ท้าทายให้เราเตรียมตัวล่วงหน้าในสิ่งที่พระเจ้าทรงเตรียมไว้สำหรับเรา และทำให้เทศกาลพระคริสตสมภพเป็นเทศกาลพิเศษฝ่ายจิตวิญญาณ 

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การทำวันเสาร์ต้นเดือน


แม่พระทรงอธิบายเกี่ยวกับการทำวันเสาร์ต้นเดือนแก่ซิสเตอร์ลูซีอา ซานโตส เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 1925 
ดูเถิด ลูกสาวของแม่ หัวใจของแม่ถูกล้อมรอบด้วยหนาม ซึ่งคนเนรคุณทิ่มแทงหัวใจของแม่ทุกขณะด้วยการดูหมิ่นและความอกตัญญู อย่างน้อยขอให้ลูกพยายามปลอบใจแม่ บอกพวกเขาว่าแม่สัญญาว่าจะช่วยเหลือในช่วงเวลาแห่งความตายด้วยพระหรรษทานที่จำเป็นสำหรับความรอด สำหรับผู้ที่ทำการชดเชยสำหรับแม่ ด้วยการไปสารภาพบาป, รับศีลมหาสนิท, ในวันเสาร์ต้นเดือนเป็นเวลาห้าเดือนติดต่อกัน พร้อมทั้งสวดสายประคำหนึ่งสาย, และอยู่กับแม่เป็นเวลาสักสิบห้านาทีด้วยการพิจารณาใคร่ครวญเกี่ยวกับ … พระธรรมล้ำลึกของสายประคำ 
การทำวันเสาร์ต้นเดือนประกอบด้วยการปฏิบัติตามองค์ประกอบต่อไปนี้ซึ่งกระทำด้วยความตั้งใจที่จะชดเชยเป็นเวลาห้าเดือนติดต่อกัน: 
 ไปสารภาพบาป (ก่อนหรือหลังวันเสาร์ต้นเดือน - และไปรับศีลมหาสนิทในสถานะพระหรรษทาน) 
รับศีลมหาสนิทในวันเสาร์ต้นเดือน 
สวดสายประคำศักดิ์สิทธิ์ ห้าทศในช่วงกลางวัน 
และ พิจารณาไตร่ตรองเป็นเวลา 15 นาทีเกี่ยวกับพระธรรมลึกล้ำของสายประคำ (อย่างน้อยหนึ่งทศ) 
-------------------- 

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

อุปมาเรื่องเงินตะลันต์

>
เจ้านายผู้ลึกลับคนนี้เป็นคนที่มีความอ่อนไหวและความโดดเด่นเป็นพิเศษ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นักบุญเทเรซาแห่งอาวีลาช่วยเหลือพระสงฆ์


ในที่สุดเขาก็ละทิ้งหญิงชั่วคนนั้นและกลับมาซื่อสัตย์ต่อชีวิตพระสงฆ์อีกครั้ง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

เกร็ดประวัติพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2


“น้อยคนที่รู้เรื่องนี้: เรากำลังอยู่บนเครื่องบินของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ที่มุ่งหน้าไปยังเซเนกัล ที่ชานเมืองอิตาลี เราบินขึ้นไปบนเมฆที่เย็นจัดจนเป็นน้ำแข็งเหนือทะเลเมดิเตอร์เรเนียน และเครื่องบินของเราไม่มีระบบละลายน้ำแข็งที่ปีกเครื่องบิน 
ที่ความสูง 12,000 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล เราก็ตกลงมาอยู่ที่ 1,500 เมตร ทันที พวกเราทุกคนกระวนกระวายใจมาก เครื่องบินดูเหมือนจะตก แต่พระสันตปาปาก็ยังคงสงบ พระองค์กำลังอ่านเอกสารสำคัญบางอย่าง,ทรงนั่งอยู่ในที่ของพระองค์ 
ทันทีที่เครื่องบินกลับไปถึง 12,000 พระสันตปาปาก็มองออกไปนอกหน้าต่าง พยักหน้า และราวกับว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระองค์พูดกับเราด้วยรอยยิ้ม: 'มีปัญหาหรือ?'” 
 (เรื่องราวโดย Arturo Mari ช่างภาพหนังสือพิมพ์อย่างเป็นทางการของวาติกัน Osservatore Romano)

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า


พระเยซูตรัสกับนักบุญโฟสตินา....จงเขียนสิ่งนี้: ก่อนที่เราจะมาในฐานะผู้พิพากษาทรงความยุติธรรม, เราจะมาในฐานะกษัตริย์แห่งพระเมตตา ก่อนที่วันแห่งพระยุติธรรมจะมาถึง, จะมีเครื่องหมายสำคัญในสวรรค์มอบให้แก่ประชาชนดังนี้: 
แสงสว่างทั้งหมดในท้องฟ้าจะดับลง และจะมีความมืดมนใหญ่หลวงปกคลุมทั่วแผ่นดินโลก ต่อจากนั้น,ประชาชนจะเห็นเครื่องหมายกางเขนบนท้องฟ้า และจากรอยแผลที่พระหัตถ์และพระบาทของพระผู้ช่วยให้รอดซึ่งถูกตอกตะปูไว้, จะมีแสงสว่างยิ่งใหญ่ส่องออกไปทั่วโลกชั่วระยะเวลาหนึ่ง ซึ่งจะเกิดขึ้นไม่นานก่อนวาระสุดท้าย 
โอ พระโลหิตและน้ำ ซึ่งไหลออกมาจากดวงพระหฤทัยของพระเยซูเจ้า,เป็นน้ำพุแห่งพระเมตตาสำหรับเรา ลูกวางใจในพระองค์! 
หน้า 83/84...จากบันทึกของนักบุญโฟสตินา โควัลสกา...พระเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ในวิญญาณของฉัน

วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พระสันตปาปายอห์นปอลที่2


“ในช่วงเดือนสุดท้ายชีวิตของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่2,พระพักตร์ของพระองค์บวมอันเนื่องมาจากการได้รับยา cortisone (พระองค์เป็นโรคพาร์กินสัน) 
ผู้ช่วยของพระองค์จะยืนเคียงข้างพระองค์เพื่อเช็ดน้ำลายออกจากปาก ขณะที่พระองค์พยายามพูดกับผู้เข้าเฝ้าจำนวนมาก 
ชายผู้ซึ่งเทศน์สอนด้วยน้ำเสียงที่ไพเราะอย่างเชี่ยวชาญมาหลายทศวรรษเพื่อปลุกเร้าใจของผู้ฟัง, บัดนี้ทำได้เพียงแต่พูดถ้อยคำอย่างยากลำบาก 
แต่พระสันตปาปายอห์น ปอลไม่อยากให้ผู้คนที่เข้าเฝ้าพระองค์ตรัสต้องเสียใจ, พระองค์ทรงต้องการให้พวกเขาเห็นพระองค์เพื่อประโยชน์ของพวกเขา 
ชายผู้ที่สอนให้โลกรู้จักวิธีการใช้ชีวิตกำลังสอนพวกเขาถึงวิธีการตาย 
พระองค์นอนอยู่บนเตียงและขอให้อ่านพระวรสารของยอห์น ถ้อยคำสุดท้ายของพระองค์คือ (ภาษาโปแลนด์) Pizwolcie mi odejc do domu Ojca (ให้ฉันไปบ้านของพระบิดาเถิด)" 
ครั้งหนึ่งพระองค์เคยกล่าวไว้ว่า: "เมื่อค่ำคืนกลืนกินเรา เราต้องคิดถึงรุ่งอรุณที่กำลังจะมาถึง 
เราต้องเชื่อว่าทุกเช้าพระศาสนจักรจะฟื้นคืนชีพโดยอาศัยบรรดานักบุญของเธอ 
ไม่ใช่เพราะพวกเขาได้พิชิตโลก แต่เพราะพวกเขายอมให้พระคริสต์พิชิตพวกเขา” 
นักบุญพระสันตปาปายอห์น ปอลผู้ยิ่งใหญ่ 
 {รูปสีน้ำมันโดย Ruben Ferriera}

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จดหมายจากซิสเตอร์เอมมานูเอล 3

>
ในพระเจ้า ความตายไม่มีอยู่จริง พระองค์จะทรงกระทำอัศจรรย์หากเราอธิษฐานภาวนาอย่างแรงกล้าเพื่อสันติภาพ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จดหมายจากซิสเตอร์เอมมานูเอล 2


การถวายมิสซาเป็นสิ่งพิเศษมาก,โดยเชื่อมโยงโลกสู่สวรรค์ และสวรรค์สู่โลก

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

จดหมายของคุณพ่อปิโอ


ในเดือนกรกฎาคม ปี 1946 คุณพ่อปีโอส่งถ้อยคำที่น่าตระหนกถึงอาร์คชบิชอปแห่งเบเนเวนโต(Benevento) ประเทศอิตาลีว่า "เบเนเวนโตถูกระเบิด,สูญเสียอาสนวิหารและที่พักของพระสงฆ์ สิ่งนี้เพื่อเป็นการลงโทษอาร์คบิชอป . . ที่แย่กว่านั้นก็คืออาร์คบิชอป,หลังจากการลงโทษจากพระเจ้านี้ก็ตาม,ไม่เต็มใจที่จะเข้าใจความรับผิดชอบของเขา เขาใจแข็งจริงๆ . . จิตวิญญาณกำลังจะสูญเสียและศัตรูของพระเจ้ากำลังสร้างความหายนะ,ทั้งหมดเป็นเพราะการหลับใหลของอาร์คบิชอป

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พระคุณการุณย์


การสวดภาวนาและความทุกข์ทรมานที่ถวายแด่พระเจ้าในช่วงชีวิตของเรานั้นทำให้เราได้รับบุญกุศลจริงๆ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

พระเมตตาในวิญญาณของฉัน


ขอให้เราปรารถนาที่จะใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ก่อนที่วันแห่งพระยุติธรรมของพระเจ้าจะมาถึง
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การแต่งกายที่เหมาะสมของสตรี


เมื่อได้รับคำแนะนำพิเศษจากสวรรค์,คุณพ่อปีโอ,พระสงฆ์ผู้ได้รับรอยบาดแผลที่มีเลือดออกของพระคริสต์ในร่างกายของคุณพ่อตั้งแต่ปี 1918 จนเสียชิวิตในปี 1968 คุณพ่อปีโอปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าที่จะโปรดศีลอภัยบาปแก่ผู้หญิง,ไม่ว่าเธอจะมีความสำคัญแค่ไหนก็ตาม ถ้าหากเธอไม่สวมชุดกระโปรงที่มีความยาวของชายกระโปรงต่ำลงมาจากเข่าอย่างน้อย 8 นิ้ว คุณพ่อปีโอยังยืนกรานว่าพวกเธอต้องไม่สวมกางเกงสแล็กด้วย อย่างไรก็ตาม,คำแนะนำตามประเพณีดั้งเดิมนี้,ได้ถูกต่อสู้คัดค้านกันอย่างมากในยุคปัจจุบันอันเนื่องมาจากความไม่รู้,อคติ,หรือการตกเป็นทาสของความไร้สาระหรือกิเลสตัณหา 
สภาคำสอนของพระศาสนจักรคาทอลิกออกแถลงการณ์เกี่ยวกับการแต่งกายที่สุภาพเรียบร้อยในปี 1930, 1954 และ 1957 แต่ตั้งแต่นั้นมาก็เงียบไปเพราะผู้คนไม่ฟังอีกต่อไป พระเจ้าทรงยอมให้เราถูกลงโทษโดยการไม่ยอมฟังเสียงของสภาคำสอนในวันนี้ สำหรับบาปที่ไม่เชื่อฟังสภาคำสอน สิ่งนี้คล้ายกับวิธีที่พระเจ้าตอบสนองต่อจิตใจที่แข็งกระด้างของผู้คนในพันธสัญญาเดิม เพื่อเป็นการลงโทษ,พระเจ้าไม่ได้ส่งประกาศกเป็นเวลาสี่ร้อยปีหลังจากที่ชาวยิวได้สังหารและปฏิเสธประกาศกหลายคนที่พระองค์ทรงส่งมาก่อนหน้านี้ 
ที่มา: Our Lady of Fatima Stressed... Modesty in Dress

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

การจำศีลอดอาหาร


เมื่อใดก็ตามที่บุคคลต้องการบรรลุความเป็นเลิศฝ่ายจิต,การปฏิเสธตนเองเป็นสิ่งจำเป็น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

สระน้ำซีโลอัมสถานที่ที่มีชื่อเสียงซึ่งมีชื่ออยู่ในพระธรรมใหม่และเป็นที่ที่พระเยซูคริสต์ทรงรักษาคนตาบอดได้ถูกค้นพบในการขุดค้นทางโบราณคดี 
สระน้ำซีโลอัม(Siloam) ถูกค้นพบหลังจากถูกทรายปกคลุมอยู่ในทะเลทรายมานานกว่า 2,000 ปี สระน้ำแห่งนี้อยู่ในกรุงเยรูซาเลมซึ่งถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในศตวรรษที่ 8 ก่อนคริสต์ศักราช ภายใต้รัชสมัยของกษัตริย์เฮเซคียาห์ สระน้ำถูกค้นพบโดยความร่วมมือระหว่างหน่วยงานโบราณวัตถุแห่งอิสราเอล หน่วยงานอุทยานแห่งชาติแห่งอิสราเอล และมูลนิธิเมืองเดวิด การค้นพบนี้ถือเป็นเรื่องสำคัญสำหรับคริสตชน
ยอห์น 9 : 6 – 41 
ชายตาบอดได้รับการรักษาจากพระเยซู โดยพระองค์เอาโคลนทาตาของเขา แล้วให้เขาไปล้างที่สระสิโลอัม แล้วเขาก็หายดี 
สิ่งที่เราเห็นได้ว่าชายคนนี้เป็นโรคตาบอดแต่กำเนิด เพื่อเป็นการถวายเกียรติแด่พระเจ้าสูงสุด และเขาได้ประกาศให้บรรดาฟาริสีรู้ทั่วกันว่า พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเมสสิยาห์ 
มากกว่านั้น ชายคนนั้นยัง เข้าใจถึงพระวาจาที่แท้จริงของพระเจ้า เมื่อเขาโต้ตอบกับฟาริสีและกล่าวว่า "เรารู้ว่าพระเจ้าไม่ทรงฟังคนบาป แต่ทรงฟังคนที่ยำเกรงพระองค์และทำตามพระทัยของพระองค์ ” (31) 
และสุดท้าย ชายคนนั้นก็ได้ยืนหยัดและวางใจในพระเยซู ( 38 ) และเขาได้ถูกฟาริสีไล่ออกมา เสมือนหนึ่งถูกตราหน้าว่าไม่เชื่อฟัง หรือไม่ยอมรับสิทธิอำนาจของโมเสส เขาได้มีส่วนในการร่วมทนทุกข์กับพระคริสต์แล้ว เพราะความไว้วางใจในพระเยซูของเขา 
มีหลายเหตุการณ์ที่เข้ามาในชีวิตเพื่อทำให้เราตอบสนองตามน้ำพระทัยของพระเจ้า แม้เรายังไม่รู้ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมีความหมายอย่างไร แต่เราก็เลือกที่จะเชื่อและวางใจ ทำส่วนของเราด้วยความซื่อสัตย์ต่อไป และพระสัญญาของพระองค์ก็จะสำเร็จสมบูรณ์ในที่สุด

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566

นักบุญมาร์กาเร็ต มารี ช่วยวิญญาณพระสงฆ์ในไฟชำระ


ขณะที่ฉันกำลังสวดภาวนาต่อหน้าศีลมหาสนิทในวันฉลองพระคริสตวรกาย(feast of Corpus Christi) จู่ๆก็มีบุคคลที่ถูกห่อหุ้มด้วยไฟมายืนอยู่ตรงหน้าฉัน จากสภาพที่น่าเวทนาซี่งวิญญาณอยู่ในนั้น,ฉันก็รู้ว่าเขากำลังอยู่ในไฟชำระและฉันก็ร้องไห้อย่างขมขื่น 
วิญญาณนี้บอกฉันว่าเขาเป็นพระสงฆ์ในคณะเบเนดิกติน ซึ่งครั้งหนึ่งเคยฟังการสารภาพบาปของฉันและสั่งให้ฉันไปรับศีลมหาสนิท เพื่อเป็นรางวัลสำหรับสิ่งนี้,พระเจ้าทรงอนุญาตให้เขามาขอให้ฉันช่วยเขาในความทุกข์ทรมานของเขา เขาขอให้ฉันทำทุกสิ่งเพื่ออุทิศให้เขา,ทุกสิ่งที่ฉํนควรทำหรือยอมรับทนทุกข์เป็นเวลาสามเดือน เมื่อได้การอนุญาตจากคุณแม่อธิการแล้ว,ฉันก็ทำตามที่เขาขอ 
เขาบอกฉันว่าสาเหตุใหญ่ที่สุดของความทุกข์ทรมานของเขาคือในช่วงชีวิตบนโลกของเขา,เขาสนใจเรื่องผลประโยชน์ของตัวเองมากกว่าผลประโยชน์ของพระเจ้า เพราะเขายึดติดกับชื่อเสียงที่ดีของเขามากเกินไป ข้อบกพร่องประการที่สองของเขาคือขาดความเมตตากรุณาต่อพี่น้องของเขา อย่างที่สามคือการยึดติดกับสิ่งต่างๆของโลก คงเป็นเรื่องยากสำหรับฉันที่จะบรรยายถึงสิ่งที่ฉันต้องยอมรับด้วยความอดทนในช่วงเวลาสามเดือนนั้น 
เขา [พระสงฆ์] ไม่เคยจากฉันไปแลยและฉันเห็นเขาบ่อยๆ,ขณะที่ถูกไฟเผาไหม้อย่างเจ็บปวดสาหัสเช่นนี้ ฉันทำอะไรไม่ได้นอกจากคร่ำครวญและร้องไห้แทบไม่หยุดหย่อน คุณแม่อธิการของฉัน,สัมผัสถึงความน่าสงสาร,จึงบอกให้ฉันทำพลีกรรมอย่างหนัก,โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการปฏิบัติตามพระวินัย . . ผ่านมาได้ 3 เดือน,ฉันเห็นวิญญาณของเขาเปล่งแสงด้วยความสุข, ความยินดี, และสิริรุ่งโรจน์. เขากำลังจะมีความสุขชั่วนิรันดร์ และเพื่อขอบคุณฉัน เขาบอกว่าเขาจะปกป้องฉันเมื่อเขาอยู่กับพระเจ้า” 
- นักบุญ มาร์กาเร็ต มารี อาลาก๊อก อัครสาวกแห่งดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566