พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พิธีมิสซาวันคริสต์มาสในประเทศจีน


          มีประชากรคริสตชนคาทอลิกประมาณ 10 ล้านคนในประเทศจีน  แต่มีเพียงโบสถ์ที่ได้รับการรับรองจากทางรัฐบาลเท่านั้นที่สามารถประกอบพิธีคริสต์มาสได้อย่างเปิดเผย
           คาทอลิกในประเทศจีนทำการเฉลิมฉลองพิธีก่อนวันคริสต์มาในโบสถ์ที่ได้รับการรับรองจากรัฐบาลจีน โดยพระสงฆ์ที่ได้รับการแต่งตั้งจากทางพรรคคอมมิวนิสต์ ไม่ใช่จากทางวาติกัน การบวชพระสงฆ์ของทางจีนเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นระยะเวลายาวนานแล้วระหว่างปักกิ่งและพระศาสนจักรคาทอลิก
           ด้านนอกของโบสถ์มีป้ายติดประกาศนโยบายของพรรคคอมมิสนิสต์เกี่ยวกับอิสรภาพของศาสนาต่างๆในประเทศจีนที่กล่าวว่า
            " เพื่อดำเนินการตามนโยบายของพรรคว่าด้วยเสรีภาพในการนับถือศาสนา ทำให้ศาสนาเป็นไปตามกฎหมาย ศาสนาควรเป็นอิสระและปราศจากการแทรกแซงจากต่างประเทศ "

วันอาทิตย์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คริสต์มาสครั้งแรกเกิดขึ้นเมื่อไร่?

บางคนเชื่อว่าดาวเหนือเบธเลเฮมนั้นเป็น “สิ่งอัศจรรย์” และเป็นปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สามมิสซาในวันคริสต์มาส


25 ธันวาคม เป็นวันที่คริสตชนเฉลิมฉลองการบังเกิดมาของพระเยซูเจ้า  และเราจะไปร่วมพิธีมิสซากันตั้งแต่ก่อนถึงวันคริสต์มาส
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ธ.ค. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่กำลังอุ้มพระกุมารเยซูมาหาลูก พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์แห่งสันติ พระองค์ทรงประทานสันติภาพแก่ลูก แต่ไม่ใช่เฉพาะเพียงแต่ลูกเท่านั้น ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกจงนำพระองค์ไปมอบแก่ผู้อื่นด้วยความยินดีและความถ่อมตนด้วย แม่มาอยู่กับลูกและสวดภาวนาเพื่อลูกในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ซึ่งพระเจ้าทรงปรารถนาที่จะประทานแก่ลูก การปรากฏมาของแม่เป็นเครื่องหมายของความรักในที่นี้ แม่มาอยู่กับลูกเพื่อปกป้องลูกและนำลูกไปสู่นิรันดรภาพ
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ธ.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
เมื่อลูกมาหาแม่ด้วยหัวใจที่บริสุทธิ์และเปิดใจให้ จงรู้เถิดว่าแม่กำลังฟังลูกอยู่และแม่ให้กำลังใจลูก ปลอบใจลูก และเหนือสิ่งใดแม่เข้าแทรกแซงช่วยเหลือลูกต่อองค์พระบุตรของแม่  
แม่รู้ว่าลูกปรารถนาที่จะมีความเชื่อที่เข้มแข็งและแสดงออกของความเชื่อนั้นในวิธีที่ถูกต้อง องค์พระบุตรของแม่ทรงขอให้ลูกมีความจริงใจและมีความเชื่อที่ลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นทุกวิธีที่ลูกแสดงออกด้วยความเชื่อนั้นก็เหมาะสมแล้ว  
ความเชื่อเป็นความลึกล้ำที่น่าอัศจรรย์ที่สุดซึ่งอยู่ในหัวใจ มันเป็นเรื่องระหว่างพระบิดาสวรรค์และลูกทั้งหลายของพระองค์ เราจะรู้ถึงความเชื่อได้ก็โดยผลพวงของความเชื่อและความรักที่บุคคลหนึ่งมีต่อสิ่งสร้างทั้งมวลของพระเจ้า  
อัครสาวกแห่งความรักของแม่เอ๋ย ลูกทั้งหลายของแม่ จงมีความเชื่อในองค์พระบุตรของแม่เถิด จงช่วยให้ผู้อื่นมารู้จักความรักของพระองค์ ลูกเป็นความหวังของแม่ ลูกผู้พยายามที่จะรักพระองค์ด้วยความจริงใจ   
ในนามของความรัก เพื่อความรอดของลูก ตามพระประสงค์ของพระบิดาสวรรค์และโดยองค์พระบุตรของแม่ แม่จึงมาอยู่ที่นี่ท่ามกลางพวกลูก      
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ ด้วยการสวดภาวนาและการทำพลีกรรม ขอให้หัวใจของลูกสว่างสไวด้วยความรักและแสงสว่างขององค์พระบุตร ขอให้แสงสว่างและความรักส่องสว่างแก่ทุกคนที่ลูกพบและนำพวกเขากลับมาหาองค์พระบุตรของแม่      
แม่ได้มาอยู่กับพวกลูกด้วยหนทางที่พิเศษ แม่อยู่เคียงข้างบรรดานายชุมพาบาลของพวกลูก ด้วยความรักเยี่ยงมารดาของแม่ แม่ส่องสว่างและให้กำลังใจพวกท่าน เพื่อที่โดยพระหัตถ์ที่ทรงอวยพระพรขององค์พระบุตรของแม่ ท่านเหล่านั้นจะได้อวยพรโลกทั้งมวล    

ขอขอบใจพวกลูก 

วันอังคารที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561

สุขสันต์วันคริสต์มาสแด่ทุกท่าน                ชื่อเบ็ทเลเฮม แปลว่า “บ้านขนมปัง” เป็นเพราะเบ็ทเลเฮม ตั้งอยู่ในแถบชานเมืองที่มีพืชพันธ์อุดมสมบุรณ์ซึ่งแตกต่างจากบริเวณอื่นในแคว้นยูเดีย
               เบ็ทเลเฮมเป็นเมืองที่เล็กมาก อยู่ทางใต้ของกรุงเยรูซาเล็มห่างไป 9.5 ก.ม. ในสมัยก่อนมีชื่อเรียกว่า เอฟราทา ที่เบ็ทเลเฮมนี้เป็นที่ซึ่งนางรูธได้พบกับโบอาสและแต่งงานกัน ทั้งสองเป็นบรรพบุรุษของกษัตริย์ดาวิด(รูธ 1:22). เพราะฉะนั้นเมืองนี้ก็เป็นบ้านเกิดของกษัตริย์ดาวิดด้วย ในสมัยอาณาจักรโรมันยึดครองอิสราเอล จักรพรรดิโรมันได้ออกกฤษฏีกาสั่งให้ชาวยิวทุกคนต้องไปลงทะเบียนที่บ้านเกิดของแต่ละคน ดังนั้นนักบุญยอแซฟซึ่งมีเชื้อสายของกษัตริย์ดาวิดจึงได้มาที่เบ็ทเลเฮมพร้อมกับพระนางพรหมจารีย์มารีย์ที่กำลังทรงครรภ์ (ลก. 2:1-5).

 เรื่องนี้บอกอะไรเราบ้าง
               เมื่อรูธเป็นหม้าย เธอได้เดินทางมาที่เบ็ทเลเฮมพร้อมกับแม่สามี และที่นี่นางได้พบกับโบอาสและได้แต่งงานกัน ทำนองเดียวกัน พระเจ้าทรงสัญญาจะส่งพระผู้ไถ่มาให้มนุษยชาติ พระสัญญาของพระองค์สำเร็จลงที่เบ็ทเลเฮม และพระเจ้าทรงพบกับเราที่ "เบ็ทเลเฮมแห่งจิตใจของเรา" ด้วย และพระสัญญาของพระองค์ก็จะสำเร็จไปในตัวเรา
               เบ็ทเลเฮมเป็นเมืองเล็กๆที่ต่ำต้อย แต่ได้กลายเป็นสถานที่ให้บังเกิดพระผู้ยิ่งใหญ่ที่สุด ดังนั้นเมื่อเราถ่อมตัวเองลง พระเจ้าจะทรงยกย่องเราขึ้น พระเจ้าทรงทอดพระเนตรเห็นศักยภาพในตัวเรามากยิ่งกว่าเรามองเห็นตัวเราเองเสียอีก เพราะฉะนั้น อย่าให้เราสิ้นหวังอะไรง่ายๆ พระเจ้าทรงหวังในตัวเรา ดังนั้นเราอย่าได้ยอมแพ้หรือท้อถอยในเวลาประสบความยากลำบากในชีวิต
                 พระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นปังแห่งสวรรค์ ทรงบังเกิดที่เบ็ทเลเฮม (บ้านขนมปัง) เพื่อจะได้ทรงเป็นปังแห่งชีวิตสำหรับมนุษย์ทุกคน เพราะฉะนั้น เราจงรับพระองค์ในศีลมหาสนิทด้วยความเชื่อและด้วยความเคารพ เพื่อที่พระองค์จะทรงมีชีวิตอยู่ในตัวเราตลอดนิรันดร

วันจันทร์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระเยซูกุมารและคุณพ่อปีโอ

ขอให้เราเปิดใจของเราด้วยเพื่อรับพระเยซูกุมารในวันคริสต์มาสนี้และให้ความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดของพระเจ้าครอบครองจิตใจของเราไว้ทั้งหมดอันจะทำให้เรามีความยินดีอย่างเต็มเปี่ยม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561

When a child is born


เพลง "When a Child is Born" เป็นเพลงคริสต์มาสเพลงหนึ่งซึ่งเป็นนิยมชมชอบกันมาก ต้นกำเนิดของเพลงนี้มาจากเพลง "Soleado",ประพันธ์โดย Ciro Dammicco (alias Zacar), ในปี 1972 เพื่อมอบให้แก่วงดนตรี Daniel Santacruz ของอิตาลี  มีการแปลเป็นภาษาอังกฤษในไม่กี่ปีต่อมาโดย Fred Jay คีตกวีทั้งสองท่านไม่ได้เน้นที่วันคริสต์มาสเป็นการเฉพาะ แต่เน้นที่ทารกน้อยซึ่งอยู่ในที่แห่งหนึ่งอันบ่งชี้ไปที่พระเยซูกุมาร มีการพูดถึง “a tiny star” ที่ส่องแสงอยู่บนท้องฟ้า ซึ่งบ่งชี้ถึงดวงดาวแห่งเบธเลเฮม กุมารน้อยเป็นผู้นำความหวัง “The ray of Hope” มาให้แก่ผู้ที่อยู่ในความทุกข์ยากลำบาก และทำให้ความทุกข์ต่างๆหมดสิ้นไป “This come to pass when a child is born”

วันพฤหัสบดีที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จดทะเบียนมูลนิธิชัยพัฒนาในหลวงใช้ให้ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ไปจดทะเบียนตั้งมูลนิธิ ลองฟังดูเจ้าหน้าที่ซักไซ้ไล่เลียงว่ายังไง
19 ธ.ค. 2018 – ตำรวจอิตาลีได้จับกุม นาย Mohsin Ibrahim Omar, หรือเป็นที่รู้จักในชื่อ Anas Khalil อายุ 20 ปี ชาวโซมาเลีย ที่เมือง Aegean Sea port ของอิตาลี ชายคนนี้เป็นสมาชิกกลุ่มก่อการร้าย ISIS ทาง FBI ของสหรัฐรู้จากแหล่งข่าวว่า เขากำลังวางแผนที่จะก่อการร้ายที่วาติกัน จากการดักฟังการพูดคุยของนายโอมาร์ทำให้รู้ว่าเขามีแผนที่จะวางระเบิดโบสถ์หลายแห่งทั่วอิตาลีและระบุถึงมหาวิหารเซนต์ปีเตอร์ที่วาติกันด้วย FBI ร่วมกับตำรวจอิตาลีจึงสามารถยับยั้งการก่อการร้ายได้สำเร็จก่อนที่จะเกิดเหตุร้าย

วันพุธที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561

คำเตือนเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มกิจกรรมนอกรีต

Andrew Strom ผู้ศีกษาเรื่องนี้ได้เขียนหนังสือชื่อ Kundalini Warning เพื่อเตือนให้รู้ถึงพิษภัยของกลุ่มลัทธินอกคอกเหล่านี้ที่กำลังแพร่กระจายไปทั่วโลก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การขอบริจาคเลือดทางอินเตอร์เน็ต


ในฐานะหมอโรคเลือด ผมขอแบ่งปันข้อคิดเกี่ยวกับ “การโพสต์ขอเลือดทางอินเตอร์เน็ต” ดังนี้นะครับ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเปที่วาติกัน


12 ธ.ค. 2018 พระสันตะปาปาฟรังซิสประกอบพิธีมิสซาที่วาติกันในวันฉลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป

วันอาทิตย์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2561

การเผยแสดงแก่นักบุญบริจิต

 เราควรหลีกหนีความสุขความพึงพอใจจากบาปทั้งหมดให้เหมือนกับหลีกหนีโรคระบาด เพราะเห็นแก่พระมหาทรมานอันน่าสยดสยองของพระองค์         >>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ชายที่ฟื้นคืนจากความตายเลือกที่จะกลับไปไฟชำระ


นักบุญ สตานิสเลาส์ ถูกใส่ความอย่างอยุติธรรม
ท่านจึงวอนขอความช่วยเหลือจากพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561

อาทิตย์ที่ 3 เตรียมรับเสด็จพระคริสตสมภาพ


อาทิตย์ที่ 3 ความชื่นชมยินดี

พระเยซูเจ้า ผู้ทรงอำนาจเหนือแสงสว่างและความมืด 
โปรดส่งพระจิตของพระองค์มายังข้าพเจ้าทั้งหลาย  เพื่อเตรียมจิตใจข้าพเจ้าสำหรับพระคริสตสมภพเถิด
ข้าพเจ้าทั้งหลายกำลังวุ่นวายกับหลายสิ่งหลายอย่างจนลืมที่จะฟังเสียงของพระองค์ในแต่ละวัน
ข้าพเจ้าทั้งหลายวิตกกังวลในหลายสิ่งหลายอย่างจนไม่สังเกตว่าพระองค์กำลังเสด็จมาอยู่ท่ามกลางพวกเรา
ข้าพเจ้าทั้งหลายผู้ได้รับพระพรจากพระองค์มากมายปรารถนาในความบรมสุขในพระอาณาจักรของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายที่กำลังทุกข์ร้อนแสวงหาความชื่นชมยินดีแห่งการปรากฏมาของพระองค์
ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นประชากรของพระองค์ ที่กำลังเดินอยู่ในความมืดและแสวงหาแสงสว่าง
ข้าพเจ้าทั้งหลายขออ้อนวอนต่อพระองค์ว่า “โปรดเสด็จมาเถิด พระเยซูเจ้าข้า”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นวัตกรรมใหม่กระดาษทำจากหินนวัตกรรมใหม่จากจีนไต้หวัน ทำกระดาษด้วยหิน ไม่ต้องใช้น้ำมากมายในกระบวนการผลิต กระดาษนี้ตัดไม่ขาด ไม่ละลายน้ำ ไม่เปียกน้ำ เผาไฟไม่ติด เมื่อไม่ต้องการก็นำไปรีไซเคิล อย่างเดียว ทางบริษัทได้จดสิทธิบัตรแล้วทั่วโลกถือเป็นกระดาษที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจนทางทำเนียบขาวของอเมริกา สั่งนำไปใช้สำหรับเอกสารที่มีความสำคัญ

วันพุธที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561

นักวิ่งผู้ไม่ยอมท้อถอย


นักวิ่งหญิงชาวญี่ปุ่นคนนี้หกล้มและขาหักในระหว่างการแข่งขัน  แต่เธอก็พยายามคลานไปให้ถึงเส้นหลักเพื่อส่งไม้ให้กับเพื่อนร่วมทีม  เพื่อทำให้ทีมสามารถแข่งขันต่อได้  แสดงให้เห็นถึงจิตใจที่ไม่ยอมท้อถอยและจิตใจที่เสียสละเพื่อส่วนรวมของเธอ

วันอังคารที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล 9 ธ.ค. 2018


“จิตใจของเราเต็มเปี่ยมด้วยความยินดี  ปากของเราสรรเสริญพระเจ้า  เราจะขอบพระคุณเสมอและตลอดไปต่อองค์พระเยซูคริสตเจ้า  พระเจ้าของเรา  เพราะด้วยพระทัยดี  พระองค์ทรงประทานพระหรรษทานแก่เรา ถึงแม้เราจะไม่สมควรได้รับก็ตาม  โดยทรงยกย่องให้เกียรติแด่พระมารดาผู้ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของพระองค์  พระนางพรหมจารีย์ทรงเป็นความหวังทั้งสิ้นของพวกเรา  พระนางผู้ทรงปฏิสนธินิรมลคือผู้ที่เหยียบหัวของเจ้างูพิษร้ายที่ดุร้ายที่สุดและทรงนำความรอดมาสู่โลก  พระนางทรงเป็นสง่าราศีของบรรดาประกาศกและอัครสาวก  ทรงเป็นพระเกียรติของบรรดามรณะสักขี  ทรงเป็นมงกุฎและความชื่นชมยินดีของเหล่านักบุญ  พระนางทรงเป็นที่ลี้ภัยที่ปลอดภัยที่สุดและทรงเป็นผู้ช่วยเหลือที่ไว้วางใจได้มากที่สุดของผู้ที่ตกอยู่ในอันตราย  โดยอาศัยองค์พระบุตรสุดที่รักของพระนาง  พระนางทรงเป็นคนกลางแห่งพระหรรษทานผู้ทรงอานุภาพในโลกทั้งมวล  โดยเหตุนี้พระนางจึงทรงถูกประดับตกแต่งด้วยสง่าราศีและพระเกียรติทั้งหลายและทรงเป็นความเข้มแข็งของพระศาสนจักรศักดิ์สิทธิ์อันไม่มีสิ่งใดต้านทานได้ พระนางทรงเป็นผู้ทำลายคำสอนที่ผิดพลาดทั้งหลายและทรงนำทางประชากรผู้สัตย์ซื่อและบรรดานานาชาติให้รอดพ้นจากภยันตรายทุกชนิด  เรามีความหวังในพระนางผู้ทรงช่วยเหลือเราให้รอดพันจากอันตรายมากมายที่กำลังทำร้ายเรา” – บทภาวนาของบุญราศีพระสันตะปาปาปีโอที่ 9 (รูปภาพจากกระจกสีของโบสถ์ Notre Dame du Sablon ในกรุงบรัสเซล)

วันอาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2561

พระสันตะปาปาฟรังซิสในวันฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมลคณะขับร้องขับบทเพลง อาเวมารีย์ อันไพเราะ ขณะที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงสวดภาวนาอย่างเงียบๆภายใต้พระรูปแม่พระปฏิสนธินิรมลที่ Piazza di Spagna   เมื่อวันที่ 7 ธ.ค. 2018 อันเป็นวันฉลองแม่พระปฏิสนธินิรมล

แม่พระตรัส“fiat”2ครั้ง

คำตอบรับ “fiat” ของเราในวันนี้ซึ่งเป็นการเลือกด้วยจิตใจอิสระของเราต่อพระประสงค์ของพระเจ้า ก็เป็นเสียงที่สะท้อนมาจากคำตอบรับ “fiat” ของแม่พระ แม่ของเราด้วยเช่นกัน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รถไฟใต้ดินในปักกิ่ง


ความสะดวกสบายกลายเป็นความไม่สะดวกสบายเมื่อคนใช้บริการมากเกินไป

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561

รถไฟในบังกลาเทศ


รถไฟของบังกลาเทศและอินเดียได้ชื่อว่าเป็นรถไฟที่มีคนใช้บริการหนาแน่นมากที่สุดในโลก ผู้คนยอมเสี่ยงอันตรายขึ้นไปนั่งบนหลังคาและขอบรถ

วันพุธที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2561

เถาวัลย์เปรียง

  ต้นเถาวัลย์เปรียง จัดเป็นไม้เถาเลื้อยขนาดใหญ่ สามารถเลื้อยไปได้ไกลถึง 20 เมตร มีกิ่งเหนียวและทนทาน กิ่งแตกเถายืดยาวอย่างรวดเร็ว
 >>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561

จงตื่นเฝ้าระวังเถิด


ประกาศกอิสยาห์ร้องคร่ำครวญในวันนี้  “โอพระผู้สถิตในสรวงสวรรค์ โปรดเสด็จมาเถิด”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ความศักดิ์สิทธิ์และคุณค่าของพิธีมิสซา


กิจการที่ดีทั้งหมดทั้งมวลในโลกนี้ก็ไม่อาจเทียบเท่ากับการยัญบูชาอันศักดิ์สิทธิ์ของพิธีมิสซา

วันเสาร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2561

ข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเป็นเจ้า

อเมริกาได้ละทิ้งพระเจ้า และหันไปหาความเชื่ออื่น เช่น ลัทธิบูชาซาตาน แม่มด ปีศาจ นอกจากนี้เสรีภาพอย่างไม่ยับยั้งชั่งใจทำให้อเมริกายอมให้เสรีภาพอย่างมากมายแก่กลุ่มรักร่วมเพศ การทำแท้ง ฯลฯ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

เด็กชายวิ่งเล่นบนเวทีของพระสันตะปาปาฟรังซิส


เด็กชายที่เป็นออธิสติกและเป็นใบ้เข้าไปรบกวนระหว่างการเข้าเฝ้าพระสันตะปาปาฟรังซิสของประชาชนเมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2018 เด็กชายหนีจากมารดาและวิ่งผ่านยามอารักขาขึ้นไปถึงที่นั่งของพระสันตะปาปาและวิ่งเล่นอยู่บนเวที มารดาของเด็กขึ้นไปนำลูกออกมา แต่พระสันตะปาปาตรัสว่า ปล่อยให้เด็กเล่นไปเถิด พระองค์ตรัสกับประชาชนว่า เด็กชายผู้นี้ทำให้พระองค์คิดขึ้นได้ว่า เขาเป็นผู้ที่มีใจเป็นอิสระไม่อยู่ในการควบคุมใดๆ และพระองค์ก็คงจะเป็นเช่นเด็กเล็กๆเมื่ออยู่ต่อหน้าพระเป็นเจ้าเหมือนกัน

วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จิตรกรรุ่นเยาว์


Elisabeth Anisimow อายุ 11 ปี เธอเป็นจิตรกรวาดภาพที่มีชีวิต Living Painting ตั้งแต่อายุ 7 ขวบ เธอก็ขายภาพวาดของเธอได้เป็นมูลค่าถึง $35,000 การวาดภาพของเธอทำโดยวาดภาพฉากหลังก่อน แล้วระบายสีที่ตัวคน เสร็จแล้วให้คนเข้าไปอยู่ในฉากที่เตรียมไว้ แล้วก็ถ่ายรูป ภาพถ่ายที่ได้ก็จะนำไปขายให้กับหนังสือแมกกาซีนหรือผู้ที่สนใจ

วันพุธที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ช่างตัดผมที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก


Anthony Mancinelli อาศัยอยู่ในวินด์เซอร์,นิวยอร์ค  ทำงานสัปดาห์ละ 5 วันตั้งแต่เที่ยงจนถึงสองทุ่มในร้านตัดผม เขายืนตลอดวันและทำเช่นนี้ตั้งแต่อายุ 11 ปี  สาเหตุที่เป็นข่าวเพราะเขามีอายุ 107 ปี  เขาไม่เคยเจ็บป่วยและสายตาก็ยังเป็นปกติ  ไม่เคยปวดหลังและมือก็ไม่สั่นมีฟันครบทุกซี่  เขายังไม่มีแผนที่จะหยุดทำงานเลย

วันอังคารที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

แม่ชีชาวโปแลนด์ที่ช่วยชีวิตของชาวยิว


Sister Cecylia Maria Roszak เสียชีวิตในวัย 110 ปี เชื่อกันว่าท่านเป็นแม่ชีที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 พ.ย. 2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          เวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทานและการสวดภาวนา   เป็นเวลาแห่งการรอคอยและการให้  พระเจ้าทรงประทานพระองค์เองแก่ลูกเพื่อที่เราจะได้รักพระองค์มากกว่าทุกสิ่ง   เพราะฉะนั้น ลูกน้อยทั้งหลาย จงเปิดใจของลูกและครอบครัว   เพื่อที่การรอคอยครั้งนี้จะได้กลับกลายเป็นการสวดภาวนาและความรัก และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กลายเป็นการให้  ลูกน้อยทั้งหลาย แม่จะอยู่กับลูกและให้กำลังใจแก่ลูก  จงอย่ายอมแพ้และทัอถอยจากสิ่งที่เป็นความดี   เพราะผลพวงของสิ่งนี้นั้นถูกเห็นและได้ยินจากที่ห่างไกล  นี่คือสาเหตุที่ทำให้เจ้าศัตรูโมโหโกรธาและใช้ทุกสิ่งเพื่อทำให้ลูกอยู่ห่างไกลจากการสวดภาวนา
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
หัวใจดุจมารดาของแม่เจ็บปวดขณะที่แม่มองดูมาที่ลูกทั้งหลายผู้ที่ไม่รักความจริง ผู้ที่ซ่อนความจริงเอาไว้ ขณะที่แม่มองดูลูกทั้งหลายของแม่ผู้ที่ไม่สวดภาวนาด้วยความรู้สึกและการกระทำ  
แม่เศร้าใจในเวลาที่แม่พูดกับองค์พระบุตรของแม่ว่า ลูกของแม่จำนวนมากไม่มีความเชื่ออีกต่อไปแล้ว บอกพระองค์ว่าพวกเขาไม่รู้จักพระองค์แล้ว  
ด้วยเหตุนี้แม่จึงเรียกพวกลูก , บรรดาอัครสาวกแห่งความรักของแม่, ขอให้พวกลูกมองดูเข้าไปในส่วนลึกของหัวใจมนุษย์ และที่นั่นลูกจะพบกับขุมทรัพย์เล็กๆที่ซ่อนอยู่  
การมองในลักษณะเช่นนี้เป็นความเมตตาที่มาจากพระบิดาสวรรค์ เป็นการมองเห็นความดีในที่ซึ่งถึงแม้จะมีความชั่วที่ใหญ่โต  เป็นการพยายามที่เข้าใจผู้อื่นและไม่ตัดสินเขา   นี่คือสิ่งที่องค์พระบุตรของแม่ทรงขอให้พวกลูกทำ และแม่ในฐานะมารดาขอให้พวกลูกฟังพระองค์   
ลูกทั้งหลายของแม่ จิตวิญญาณที่ทรงอำนาจยิ่งกว่าเนื้อหนังและเกื้อหนุนด้วยความรักและการกระทำ จะมีชัยชนะต่ออุปสรรคทุกอย่าง อย่าลืมว่า องค์พระบุตรทรงรักพวกลูกและยังรักพวกลูกเสมอ     
ความรักของพระองค์อยู่กับพวกลูกและอยู่ในพวกลูกเมื่อพวกลูกเป็นหนึ่งเดียวกันกับพระองค์ พระองค์เป็นแสงสว่างของโลกและไม่มีอะไรสามารถมาหยุดยั้งพระองค์จากพระเกียรติอันรุ่งโรจน์ครั้งสุดท้ายได้      
เพราะฉะนั้น , อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่, จงอย่ากลัวที่จะเป็นพยานของความจริง เป็นพยานด้วยความกระตือรือรัน ด้วยการทำงาน ด้วยความรัก ด้วยการเสียสละของพวกลูก และเหนือสิ่งใด ด้วยความถ่อมตน เป็นพยานต่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่ได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่     
แม่จะอยู่เคียงข้างพวกลูก แม่จะให้กำลังใจพวกลูก จงเป็นพยานของความรักอันไม่มีที่สิ้นสุดเพราะเป็นสิ่งที่มาจากพระบิดาสวรรค์ พระผู้ทรงเป็นนิรันดรและทรงประทานชีวิตนิรันดรให้แก่ลูกทั้งหลายของแม่ทุกคน พระจิตขององค์พระบุตรจะอยู่เคียงข้างพวกลูก     
และอีกครั้งหนึ่ง , ลูกทั้งหลายของแม่, แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของพวกลูก สวดภาวนาเพื่อที่ความรักขององค์พระบุตรของแม่จะนำทางพวกท่าน    

ขอขอบใจพวกลูก