พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

จงกลับใจเถิด


“จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ. 3, 2)  

เราจะสูญเสียอะไรไปถ้าไม่กลับใจ 

เราจะสูญเสียประโยชน์มหาศาล, สูญเสียสมบัติอันล้ำค่าไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือ การได้รับการอภัยบาป,พระหรรษทาน,และบุญกุศล เราสูญเสียการได้รับการอภัยบาป - “พระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจที่เป็นทุกข์และถ่อมตน” (สดุดี 51:17) ไม่ว่าความชั่วร้ายของมนุษย์จะยิ่งใหญ่เพียงไร? แม้ว่าเขาจะมีความผิดมากมายเพียงใด? ถ้าเขากลับใจ ถ้าเขาสำนึกผิด, พระเจ้าจะทรงอภัยให้เขาทันที เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ความตายของคนบาป แต่ประสงค์ให้เขากลับใจและมีชีวิต ถ้าหากบุคคลใดได้สังหารอัครสาวกสิบสองคน, ถ้าหากเขาทำบาปกับคนทุกประเภท และถึงกับตรึงพระเยซูเจ้าด้วยมือของเขาเอง ถ้าเขาสำนึกผิดอย่างจริงใจและขอการอภัยจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงอภัยให้เขาโดยไม่ชักช้า และนำเขากลับคืนสู่ความโปรดปรานของพระองค์ แต่อนิจจา! หากเราไม่เสียใจกับความชั่วที่ได้ทำไป หากเราไม่ยอมรับด้วยความจริงใจและถ่อมตน หากเราไม่มีความปรารถนาที่จะแก้ไขความผิด หากเราไม่ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงบาปและน้อมรับการพลีกรรมใช้โทษบาป เราก็ไม่สามารถวางใจได้ว่าจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า ได้รับพระคุณการุณย์และพระเมตตาของพระองค์ เราปิดกั้นตัวเราเองจากความดีของพระเจ้า ดูเถิด วิญญาณทั้งหลาย, เจ้าได้รับอันตรายอย่างใหญ่หลวง โดยการปฏิเสธที่จะกลับใจ! 

- นักบุญวินเซนต์ เฟอร์เรอร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

พระนางมารีย์,ที่หลบภัยของคนบาป


เจ้าคนบาปเรียกแม่ว่าพระมารดาแห่งพระเมตตา แต่เจ้าก็ยังไม่หยุดที่จะทำให้แม่เป็นมารดาแห่งความทุกข์โศก
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาที่วิญญาณต้องอยู่ในไฟชำระ


ระยะเวลาที่วิญญาณแต่ละดวงจะต้องอยู่ในไฟชำระนั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบาปที่แต่ละคนกระทำ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

พระสังฆราชเบลเยียมท้าทายวาติกัน


พระศาสนจักรคาทอลิกไม่มีอำนาจที่จะประกอบพิธีอวยพรแก่สหภาพคู่รักร่วมเพศได้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

การหายจากตาบอดอย่างอัศจรรย์


สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ มันเป็นเรื่องลึกลับ สำหรับผู้ที่เชื่อ มันคือปาฏิหาริย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 3/1


คุณธรรมทั่วไปคือ ความอ่อนโยน,ความพอประมาณ,ความสุภาพเรียบร้อย,และความถ่อมตน เป็นคุณธรรมที่เราควรแต่งแต้มสีสันให้กับทุกสิ่งที่เราทำ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

ไดอารี่ของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


จากนั้นพระสงฆ์ก็สวดภาวนาเพื่อตัวเองให้อยู่ในการคุ้มครองของพระแม่มารีย์,พรมน้ำเสกไปทั่วห้องแล้วเข้านอน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


ขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านของตน นั่นคือในตัวของท่านเอง และให้นั่งอยู่ในการตัดสินการกระทำของตนเองโดยไม่ออกไปข้างนอกเพื่อตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น 

นักบุญฟิลิป เนรี 

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

เฝ้าศีลมหาสนิท


ที่นี่คือที่ที่สิ่งสร้างทั้งหมดควรมาเฝ้านมัสการเพื่อให้ได้รับความพลังเข้มแข็งจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้! คุณเคยไปเฝ้าศีลมหาสนิทติดต่อกันหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสองสามวันหรือหลายเดือน ความอ่อนล้าและความอ่อนแอของคุณพาคุณกลับไปหาโลกและความสุขของมันหรือไม่!?  

แม้แต่นกฮัมมิงเบิร์ดก็ยังมาที่นี่เพื่อให้ได้รับความเข้มแข็งจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้~  

ปราศจากพระเยซูเจ้า เราจะไม่มีชีวิต นักบุญทุกองค์อยู่ใกล้ชิดพระองค์มากจนทำให้พวกท่านมีพลังพอเพียงที่จะต่อต้านการประจญทดลองและการโจมตีของศัตรู  

ในระหว่างการขับไล่ปีศาจในกรณีของ Annaliese Michelle, ปีศาจตัวหนึ่งสารภาพว่าถ้ามนุษย์รู้ว่าชีวิตเบื้องล่างในนรกนั้นเป็นอย่างไร พวกเขาจะกราบลงแทบพื้นดินทั้งวันทั้งคืนเพื่อวอนขอพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า 

 พระองค์ทรงโอบกอดเรา, คอยต้อนรับเรา, เหมือนเพื่อนที่รอคอยเราอยู่, แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจถึงเรื่องนี้ในบางครั้ง 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระแห่งซาโร วันที่ 8 ก.ย. 2022


อ่านประวัติแม่พระแห่งซาโรได้ที่http://freewill14.blogspot.com/2017/08/blog-post_26.html  
 
แม่พระประทานสาส์นแก่สิโมนา
 
ลูกที่รักทั้งหลายของแม่,แม่รักลูกและขอบคุณลูกที่รีบมาตามการเรียกของแม่ครั้งนี้ แม่รักลูก,ลูกทั้งหลาย, และอีกครั้งหนึ่ง,แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรอันเป็นที่รักของแม่: จะเกิดการแยกตัวครั้งใหญ่ในพระศาสนจักร[1] จงสวดภาวนาเพื่อที่ว่าคำสอนที่แท้จริง[2]แห่งความเชื่อจะไม่สูญหายไป ขอให้เสาหลักของพระศาสนจักรไม่สั่นคลอนและล้มลง จงสวดภาวนาวอนขอให้หัวใจของผู้อภิบาลทั้งหลายจักได้สว่างไสวและพวกเขาจะรู้วิธีนำทางและปกป้องฝูงแกะของพระเจ้า จงสวดภาวนาเถิดลูกทั้งหลายของแม่; แม่ขอเชื้อเชิญให้ลูกหยุดอยู่เบื้องหน้าศีลมหาสนิทบนแท่นบูชา ทุกสิ่งที่ลูกแสวงหาอยู่ที่นั่น: พระหรรษทานทุกประการที่ลูกวอนขอ, ความดีทุกอย่าง, ความดีสูงสุด สวดภาวนา,ลูกทั้งหลายของเม่,สวดภาวนา จงมอบความคิดทุกอย่างของลูกแด่พระเจ้า,สร้างที่ว่างในชีวิตของลูกให้กับพระองค์ จงต้อนรับพระองค์,รักพระองค์,หวงแหนพระองค์,อธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงบรรเทาบาดแผลของลูก พระองค์จะรักษาความเจ็บปวดทุกอย่างของลูก,เติมเต็มลูกด้วยพระหรรษทานและพระพรทุกประการ แม่รักลูก,ลูกทั้งหลายของแม่ จงยอมให้แม่พันแผลของลูก,ให้น้ำตาของแม่เป็นยาทาที่เยียวยารักษาความเจ็บไข้ทั้งหมดของลูก แม่รักลูก,ลูกทั้งหลาย,ได้โปรดให้แม่รักลูกเถิด,จงมอบตัวลูกไว้ในอ้อมแขนของแม่ แล้วแม่จะนำลูกไปหาพระเยซูเจ้า,ผู้ทรงเป็นองค์ความดีที่แท้จริง,เป็นความรักแท้,เป็นหนทางที่แท้จริง,เป็นสัจจะและผู้นำทาง เวลานี้,แม่ขออวยพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่แก่ลูก  
 
ขอบคุณที่รีบเร่งมาหาแม่
 


วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอไม่เคยสาปแช่งใคร


คุณพ่อปิโอไม่เคยสาปแช่งผู้ที่มาสารภาพบาปกับท่านเลย และไม่มีบันทึกว่าท่านเคยสาปแช่งใครตลอด 81 ปีในชีวิตของท่าน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


จงจำสิ่งนี้ไว้ซึ่งเป็นความจริงอันไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น: พระเจ้ายอมให้มีความยากลำบากมากมายเกิดกับผู้ที่ต้องการรับใช้พระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยปล่อยให้พวกเขาต้องล่มสลายไปภายใต้ความทุกข์ยากเหล่านั้นตราบเท่าที่พวกเขาวางใจในพระองค์ สรุปก็คือ จงอย่าอยู่ภายใต้ข้ออ้างใดๆก็ตามที่ทำให้ท่านยอมจำนนต่อการล่อลวงของความท้อแท้สิ้นหวัง 

- นักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ 

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

พระนางมารีย์ในระหว่างพระชนม์ชีพเปิดเผยของพระเยซูเจ้า


พระนางมารีย์ทรงดูอ่อนเยาว์มาก,สูง,และมีรูปร่างเพรียวบาง หน้าผากของพระนางกว้างและจมูกค่อนข้างยาว ดวงตาของพระนางค่อนข้างใหญ่
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

ภาพนิมิตแห่งสวรรค์


ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เปลี่ยนแปลงของความชื่นชมยินดีและพระพรแห่งความสุข
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา


วันที่ 5 กันยายน เป็นวันฉลองระลึกถึงคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา วีดีโอแสดงให้เห็นนักบุญสององค์ได้มาพบกัน คือพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2 และคุณแม่เทเรซา

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า


เราจะปกป้อง 
 
คุณพ่อมีคาแอล โซป๊อกโก,ผู้ให้คำแนะนำฝ่ายวิญญาณของนักบุญโฟสตินา,กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเปิดเผยคำสัญญาอันยิ่งใหญ่แก่นักบุญโฟสตินา แต่เรื่องนี้ไม่ปรากฏในไดอารี่ของเธอ
 
 พระองค์ตรัสว่า 
 
“เมื่อการลงทัณฑ์สำหรับบาปมาถึงโลกและประเทศของลูก(โปแลนด์) ประชาชนจะประสบกับความเสื่อมโทรมที่เลวร้ายที่สุด ที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวที่วางใจได้อยู่ในพระเมตตาของเราเท่านั้น เราจะปกป้องเมืองและบ้านเรือนซึ่งพบรูปภาพพระเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ เราจะปกป้องผู้ที่เคารพพระรูปนี้ ที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวคือความวางใจในพระเมตตาของเรา” 
 
พระเยซูยังตรัสอีกว่า:
 
"ให้ทุกคนจัดหารูปภาพนี้ไว้ในบ้านของพวกเขาเพราะการทดลองจะมาถึง และบ้านเหล่านั้น,ครอบครัวทั้งหมด,และทุกๆคนที่เคารพรูปพระเมตตานี้ด้วยความคารวะอย่างสุดซึ้ง เราจะช่วยพวกาเขาให้พ้นจากความโชคร้ายทุกประเภท เวลาจะมาถึงเมื่อทุกคนที่ทำเช่นนั้นจะเป็นพยานถึงประสิทธิภาพอันน่าอัศจรรย์และการคุ้มครองพิเศษแห่งพระเมตตาที่หลั่งไหลมาจากรูปภาพนี้”  
 


วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

สูญหายและได้พบ


นี่คือเรื่องราวของเด็กสาวชาวยิวที่ถูกพรากจากแม่อย่างโหดเหี้ยมในค่ายกักกันนาซี
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

แสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระแห่งสุขภาพดี


อินเดียเป็นดินแดนที่มีประชากรที่นับถือคริสต์ 2% (คาทอลิก 1% และโปรเตสแตนต์ 1%) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้คนแปดล้านคนจากศาสนาต่างๆ (โปรเตสแตนต์, อิสลาม, ฮินดู, มุสลิม, ยิว, พุทธ, โซโรอัสเตอร์ (พาร์ซิส) ฯลฯ) ได้มารวมกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีชักธงขึ้นเสาและสวดภาวนาที่อาสนวิหารแม่พระมีสุขภาพที่ดี ที่มีชื่อเสียงและถือเป็นลูร์ดแห่งตะวันออก' ในแต่ละสัปดาห์ ผู้คนนับล้านมาแสวงบุญและเยี่ยมชมอาสนวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จำนวนนี้สูงกว่าจำนวนผู้ไปแสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระแห่งลูร์ด,ในเมืองลูร์ด, ประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 8 กันยายน เป็นวันฉลองแม่พระทรงบังเกิด) . 

- ชนทุกยุคทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญ ✝️ 
(ลก. 1:46-49). 

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

พระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเราในช่วงเวลาแห่งความตาย


พระองค์นำพระสิริรุ่งโรจน์นิรันดรมายังเขา,ซึ่งเป็นรางวัลอันน่าชื่นชมยินดีสำหรับความพากเพียรอันศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

การเดินขบวนต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ


ประชาชนประมาณ 100,000 คนเดินขบวนในกรุงเบลเกรด,ประเทศเซอร์เบีย เพื่อสนับสนุนคุณค่าทางศีลธรรมจริยธรรมของครอบครัว,ศาสนา,เอกภาพและประเพณีอันดีงามในสังคม  

การเดินขบวนเพื่อแสดงพลังนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 ส.ค. 2022  

คริสตศาสนิกชนออร์โธดอกซ์จัดการเดินขบวนนี้เพื่อแสดงพลังต่อต้านการเดินพาเหรดของกลุ่มรักร่วมเพศและกลุ่ม LGBTQ ที่เรียกว่า ยุโรไพรด์พาเหรด(EUROPRIDE PARADE) ซึ่งมีแผนที่จะจัดพาเหรดขึ้นที่เซอร์เบียในเดือนกันยายนนี้  

ประชาชนถือพระรูปไอคอนของศาสนาและแถบธงข้อความ ในขบวนมีพระสงฆ์,แม่ชี,หนุ่มสาว,และแม้แต่คนที่ชรามาก 

(หมายเหตุ- กลุ่ม PRIDE เป็นกลุ่มของชายหญิงที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศและต้องการแสดงออกในสิทธิทางเพศ แต่กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆ จาก ซีไอเอและสมาคมลับของมหาเศรษฐีของโลกที่ให้เงินทุนสนับสนุนจำนวนมากเพื่อจัดพาเหรดขึ้นในบางประเทศที่มีความเคร่งครัดในศีลธรรมประเพณีทางศาสนาคริสต์โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและทวีปอเมริกา  กลุ่มนี้ของเยอรมนีเคยเข้าไปในโปแลนด์และทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ ซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้ว ในหัวข้อ...เกิดอเไรขึ้นในโปแลนด์ แต่กลุ่มนี้ไม่สามารถทำงานได้ในประเทศที่ประชาชนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง และมีความเคร่งครัดในศาสนาเช่นประเทศอิสลาม)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

ชาวนาผู้โลภมาก


โอ้ พระนามซึ่งได้รับพระพรและทรงคุณธรรมยิ่งนักจนสามารถขับไล่ศัตรูและทำให้ศัตรูหวาดกลัว
>>>อ่านต่อ