พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2565

จงกลับใจเถิด


“จงกลับใจเถิด อาณาจักรสวรรค์อยู่ใกล้แล้ว” (มธ. 3, 2)  

เราจะสูญเสียอะไรไปถ้าไม่กลับใจ 

เราจะสูญเสียประโยชน์มหาศาล, สูญเสียสมบัติอันล้ำค่าไม่มีที่สิ้นสุด กล่าวคือ การได้รับการอภัยบาป,พระหรรษทาน,และบุญกุศล เราสูญเสียการได้รับการอภัยบาป - “พระองค์ไม่ทรงรังเกียจใจที่เป็นทุกข์และถ่อมตน” (สดุดี 51:17) ไม่ว่าความชั่วร้ายของมนุษย์จะยิ่งใหญ่เพียงไร? แม้ว่าเขาจะมีความผิดมากมายเพียงใด? ถ้าเขากลับใจ ถ้าเขาสำนึกผิด, พระเจ้าจะทรงอภัยให้เขาทันที เพราะพระองค์ไม่ทรงประสงค์ความตายของคนบาป แต่ประสงค์ให้เขากลับใจและมีชีวิต ถ้าหากบุคคลใดได้สังหารอัครสาวกสิบสองคน, ถ้าหากเขาทำบาปกับคนทุกประเภท และถึงกับตรึงพระเยซูเจ้าด้วยมือของเขาเอง ถ้าเขาสำนึกผิดอย่างจริงใจและขอการอภัยจากพระเจ้า พระเจ้าจะทรงอภัยให้เขาโดยไม่ชักช้า และนำเขากลับคืนสู่ความโปรดปรานของพระองค์ แต่อนิจจา! หากเราไม่เสียใจกับความชั่วที่ได้ทำไป หากเราไม่ยอมรับด้วยความจริงใจและถ่อมตน หากเราไม่มีความปรารถนาที่จะแก้ไขความผิด หากเราไม่ตั้งใจที่จะหลีกเลี่ยงบาปและน้อมรับการพลีกรรมใช้โทษบาป เราก็ไม่สามารถวางใจได้ว่าจะได้รับการอภัยโทษจากพระเจ้า ได้รับพระคุณการุณย์และพระเมตตาของพระองค์ เราปิดกั้นตัวเราเองจากความดีของพระเจ้า ดูเถิด วิญญาณทั้งหลาย, เจ้าได้รับอันตรายอย่างใหญ่หลวง โดยการปฏิเสธที่จะกลับใจ! 

- นักบุญวินเซนต์ เฟอร์เรอร์ 

วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2565

พระนางมารีย์,ที่หลบภัยของคนบาป


เจ้าคนบาปเรียกแม่ว่าพระมารดาแห่งพระเมตตา แต่เจ้าก็ยังไม่หยุดที่จะทำให้แม่เป็นมารดาแห่งความทุกข์โศก
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565

ระยะเวลาที่วิญญาณต้องอยู่ในไฟชำระ


ระยะเวลาที่วิญญาณแต่ละดวงจะต้องอยู่ในไฟชำระนั้นไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับบาปที่แต่ละคนกระทำ
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2565

พระสังฆราชเบลเยียมท้าทายวาติกัน


พระศาสนจักรคาทอลิกไม่มีอำนาจที่จะประกอบพิธีอวยพรแก่สหภาพคู่รักร่วมเพศได้
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2565

การหายจากตาบอดอย่างอัศจรรย์


สำหรับผู้ที่ไม่เชื่อ มันเป็นเรื่องลึกลับ สำหรับผู้ที่เชื่อ มันคือปาฏิหาริย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2565

คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 3/1


คุณธรรมทั่วไปคือ ความอ่อนโยน,ความพอประมาณ,ความสุภาพเรียบร้อย,และความถ่อมตน เป็นคุณธรรมที่เราควรแต่งแต้มสีสันให้กับทุกสิ่งที่เราทำ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2565

ไดอารี่ของพระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจ


จากนั้นพระสงฆ์ก็สวดภาวนาเพื่อตัวเองให้อยู่ในการคุ้มครองของพระแม่มารีย์,พรมน้ำเสกไปทั่วห้องแล้วเข้านอน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


ขอให้ทุกคนอยู่ในบ้านของตน นั่นคือในตัวของท่านเอง และให้นั่งอยู่ในการตัดสินการกระทำของตนเองโดยไม่ออกไปข้างนอกเพื่อตรวจสอบและวิพากษ์วิจารณ์ผู้อื่น 

นักบุญฟิลิป เนรี 

วันอังคารที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2565

เฝ้าศีลมหาสนิท


ที่นี่คือที่ที่สิ่งสร้างทั้งหมดควรมาเฝ้านมัสการเพื่อให้ได้รับความพลังเข้มแข็งจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้! คุณเคยไปเฝ้าศีลมหาสนิทติดต่อกันหรือไม่ ไม่ว่าจะเป็นสองสามวันหรือหลายเดือน ความอ่อนล้าและความอ่อนแอของคุณพาคุณกลับไปหาโลกและความสุขของมันหรือไม่!?  

แม้แต่นกฮัมมิงเบิร์ดก็ยังมาที่นี่เพื่อให้ได้รับความเข้มแข็งจากศีลศักดิ์สิทธิ์นี้~  

ปราศจากพระเยซูเจ้า เราจะไม่มีชีวิต นักบุญทุกองค์อยู่ใกล้ชิดพระองค์มากจนทำให้พวกท่านมีพลังพอเพียงที่จะต่อต้านการประจญทดลองและการโจมตีของศัตรู  

ในระหว่างการขับไล่ปีศาจในกรณีของ Annaliese Michelle, ปีศาจตัวหนึ่งสารภาพว่าถ้ามนุษย์รู้ว่าชีวิตเบื้องล่างในนรกนั้นเป็นอย่างไร พวกเขาจะกราบลงแทบพื้นดินทั้งวันทั้งคืนเพื่อวอนขอพระเมตตาจากพระเยซูเจ้า 

 พระองค์ทรงโอบกอดเรา, คอยต้อนรับเรา, เหมือนเพื่อนที่รอคอยเราอยู่, แม้ว่าเราจะไม่เข้าใจถึงเรื่องนี้ในบางครั้ง 

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระแห่งซาโร วันที่ 8 ก.ย. 2022


อ่านประวัติแม่พระแห่งซาโรได้ที่http://freewill14.blogspot.com/2017/08/blog-post_26.html  
 
แม่พระประทานสาส์นแก่สิโมนา
 
ลูกที่รักทั้งหลายของแม่,แม่รักลูกและขอบคุณลูกที่รีบมาตามการเรียกของแม่ครั้งนี้ แม่รักลูก,ลูกทั้งหลาย, และอีกครั้งหนึ่ง,แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรอันเป็นที่รักของแม่: จะเกิดการแยกตัวครั้งใหญ่ในพระศาสนจักร[1] จงสวดภาวนาเพื่อที่ว่าคำสอนที่แท้จริง[2]แห่งความเชื่อจะไม่สูญหายไป ขอให้เสาหลักของพระศาสนจักรไม่สั่นคลอนและล้มลง จงสวดภาวนาวอนขอให้หัวใจของผู้อภิบาลทั้งหลายจักได้สว่างไสวและพวกเขาจะรู้วิธีนำทางและปกป้องฝูงแกะของพระเจ้า จงสวดภาวนาเถิดลูกทั้งหลายของแม่; แม่ขอเชื้อเชิญให้ลูกหยุดอยู่เบื้องหน้าศีลมหาสนิทบนแท่นบูชา ทุกสิ่งที่ลูกแสวงหาอยู่ที่นั่น: พระหรรษทานทุกประการที่ลูกวอนขอ, ความดีทุกอย่าง, ความดีสูงสุด สวดภาวนา,ลูกทั้งหลายของเม่,สวดภาวนา จงมอบความคิดทุกอย่างของลูกแด่พระเจ้า,สร้างที่ว่างในชีวิตของลูกให้กับพระองค์ จงต้อนรับพระองค์,รักพระองค์,หวงแหนพระองค์,อธิษฐานภาวนาต่อพระองค์ และพระองค์จะทรงบรรเทาบาดแผลของลูก พระองค์จะรักษาความเจ็บปวดทุกอย่างของลูก,เติมเต็มลูกด้วยพระหรรษทานและพระพรทุกประการ แม่รักลูก,ลูกทั้งหลายของแม่ จงยอมให้แม่พันแผลของลูก,ให้น้ำตาของแม่เป็นยาทาที่เยียวยารักษาความเจ็บไข้ทั้งหมดของลูก แม่รักลูก,ลูกทั้งหลาย,ได้โปรดให้แม่รักลูกเถิด,จงมอบตัวลูกไว้ในอ้อมแขนของแม่ แล้วแม่จะนำลูกไปหาพระเยซูเจ้า,ผู้ทรงเป็นองค์ความดีที่แท้จริง,เป็นความรักแท้,เป็นหนทางที่แท้จริง,เป็นสัจจะและผู้นำทาง เวลานี้,แม่ขออวยพระพรอันศักดิ์สิทธิ์ของแม่แก่ลูก  
 
ขอบคุณที่รีบเร่งมาหาแม่
 


วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอไม่เคยสาปแช่งใคร


คุณพ่อปิโอไม่เคยสาปแช่งผู้ที่มาสารภาพบาปกับท่านเลย และไม่มีบันทึกว่าท่านเคยสาปแช่งใครตลอด 81 ปีในชีวิตของท่าน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


จงจำสิ่งนี้ไว้ซึ่งเป็นความจริงอันไม่มีข้อสงสัยใดๆทั้งสิ้น: พระเจ้ายอมให้มีความยากลำบากมากมายเกิดกับผู้ที่ต้องการรับใช้พระองค์ แต่พระองค์ไม่เคยปล่อยให้พวกเขาต้องล่มสลายไปภายใต้ความทุกข์ยากเหล่านั้นตราบเท่าที่พวกเขาวางใจในพระองค์ สรุปก็คือ จงอย่าอยู่ภายใต้ข้ออ้างใดๆก็ตามที่ทำให้ท่านยอมจำนนต่อการล่อลวงของความท้อแท้สิ้นหวัง 

- นักบุญ ฟรังซิส เดอ ซาลส์ 

วันอังคารที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2565

พระนางมารีย์ในระหว่างพระชนม์ชีพเปิดเผยของพระเยซูเจ้า


พระนางมารีย์ทรงดูอ่อนเยาว์มาก,สูง,และมีรูปร่างเพรียวบาง หน้าผากของพระนางกว้างและจมูกค่อนข้างยาว ดวงตาของพระนางค่อนข้างใหญ่
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2565

ภาพนิมิตแห่งสวรรค์


ทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมที่ไม่เปลี่ยนแปลงของความชื่นชมยินดีและพระพรแห่งความสุข
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565

วันพฤหัสบดีที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2565

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา


วันที่ 5 กันยายน เป็นวันฉลองระลึกถึงคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา วีดีโอแสดงให้เห็นนักบุญสององค์ได้มาพบกัน คือพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2 และคุณแม่เทเรซา

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2565

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า


เราจะปกป้อง 
 
คุณพ่อมีคาแอล โซป๊อกโก,ผู้ให้คำแนะนำฝ่ายวิญญาณของนักบุญโฟสตินา,กล่าวว่าพระเยซูคริสต์ยังทรงเปิดเผยคำสัญญาอันยิ่งใหญ่แก่นักบุญโฟสตินา แต่เรื่องนี้ไม่ปรากฏในไดอารี่ของเธอ
 
 พระองค์ตรัสว่า 
 
“เมื่อการลงทัณฑ์สำหรับบาปมาถึงโลกและประเทศของลูก(โปแลนด์) ประชาชนจะประสบกับความเสื่อมโทรมที่เลวร้ายที่สุด ที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวที่วางใจได้อยู่ในพระเมตตาของเราเท่านั้น เราจะปกป้องเมืองและบ้านเรือนซึ่งพบรูปภาพพระเมตตาอันศักดิ์สิทธิ์ เราจะปกป้องผู้ที่เคารพพระรูปนี้ ที่หลบภัยเพียงแห่งเดียวคือความวางใจในพระเมตตาของเรา” 
 
พระเยซูยังตรัสอีกว่า:
 
"ให้ทุกคนจัดหารูปภาพนี้ไว้ในบ้านของพวกเขาเพราะการทดลองจะมาถึง และบ้านเหล่านั้น,ครอบครัวทั้งหมด,และทุกๆคนที่เคารพรูปพระเมตตานี้ด้วยความคารวะอย่างสุดซึ้ง เราจะช่วยพวกาเขาให้พ้นจากความโชคร้ายทุกประเภท เวลาจะมาถึงเมื่อทุกคนที่ทำเช่นนั้นจะเป็นพยานถึงประสิทธิภาพอันน่าอัศจรรย์และการคุ้มครองพิเศษแห่งพระเมตตาที่หลั่งไหลมาจากรูปภาพนี้”  
 


วันอังคารที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2565

สูญหายและได้พบ


นี่คือเรื่องราวของเด็กสาวชาวยิวที่ถูกพรากจากแม่อย่างโหดเหี้ยมในค่ายกักกันนาซี
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565

แสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระแห่งสุขภาพดี


อินเดียเป็นดินแดนที่มีประชากรที่นับถือคริสต์ 2% (คาทอลิก 1% และโปรเตสแตนต์ 1%) เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม ผู้คนแปดล้านคนจากศาสนาต่างๆ (โปรเตสแตนต์, อิสลาม, ฮินดู, มุสลิม, ยิว, พุทธ, โซโรอัสเตอร์ (พาร์ซิส) ฯลฯ) ได้มารวมกันและร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีชักธงขึ้นเสาและสวดภาวนาที่อาสนวิหารแม่พระมีสุขภาพที่ดี ที่มีชื่อเสียงและถือเป็นลูร์ดแห่งตะวันออก' ในแต่ละสัปดาห์ ผู้คนนับล้านมาแสวงบุญและเยี่ยมชมอาสนวิหารศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ จำนวนนี้สูงกว่าจำนวนผู้ไปแสวงบุญที่อาสนวิหารแม่พระแห่งลูร์ด,ในเมืองลูร์ด, ประเทศฝรั่งเศส (วันที่ 8 กันยายน เป็นวันฉลองแม่พระทรงบังเกิด) . 

- ชนทุกยุคทุกสมัยจะเรียกข้าพเจ้าว่าเป็นผู้มีบุญ ✝️ 
(ลก. 1:46-49). 

วันอาทิตย์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2565

พระเจ้าจะไม่ทรงละทิ้งเราในช่วงเวลาแห่งความตาย


พระองค์นำพระสิริรุ่งโรจน์นิรันดรมายังเขา,ซึ่งเป็นรางวัลอันน่าชื่นชมยินดีสำหรับความพากเพียรอันศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2565

วันศุกร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2565

การเดินขบวนต่อต้านกลุ่มรักร่วมเพศ


ประชาชนประมาณ 100,000 คนเดินขบวนในกรุงเบลเกรด,ประเทศเซอร์เบีย เพื่อสนับสนุนคุณค่าทางศีลธรรมจริยธรรมของครอบครัว,ศาสนา,เอกภาพและประเพณีอันดีงามในสังคม  

การเดินขบวนเพื่อแสดงพลังนี้จัดขึ้นในวันที่ 30 ส.ค. 2022  

คริสตศาสนิกชนออร์โธดอกซ์จัดการเดินขบวนนี้เพื่อแสดงพลังต่อต้านการเดินพาเหรดของกลุ่มรักร่วมเพศและกลุ่ม LGBTQ ที่เรียกว่า ยุโรไพรด์พาเหรด(EUROPRIDE PARADE) ซึ่งมีแผนที่จะจัดพาเหรดขึ้นที่เซอร์เบียในเดือนกันยายนนี้  

ประชาชนถือพระรูปไอคอนของศาสนาและแถบธงข้อความ ในขบวนมีพระสงฆ์,แม่ชี,หนุ่มสาว,และแม้แต่คนที่ชรามาก 

(หมายเหตุ- กลุ่ม PRIDE เป็นกลุ่มของชายหญิงที่มีความเบี่ยงเบนทางเพศและต้องการแสดงออกในสิทธิทางเพศ แต่กลุ่มนี้ได้รับการสนับสนุนอย่างลับๆ จาก ซีไอเอและสมาคมลับของมหาเศรษฐีของโลกที่ให้เงินทุนสนับสนุนจำนวนมากเพื่อจัดพาเหรดขึ้นในบางประเทศที่มีความเคร่งครัดในศีลธรรมประเพณีทางศาสนาคริสต์โดยเฉพาะประเทศในยุโรปและทวีปอเมริกา  กลุ่มนี้ของเยอรมนีเคยเข้าไปในโปแลนด์และทำให้เกิดความวุ่นวายครั้งใหญ่ ซึ่งเราเคยนำเสนอไปแล้ว ในหัวข้อ...เกิดอเไรขึ้นในโปแลนด์ แต่กลุ่มนี้ไม่สามารถทำงานได้ในประเทศที่ประชาชนมีความเชื่อที่เข้มแข็ง และมีความเคร่งครัดในศาสนาเช่นประเทศอิสลาม)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565

ชาวนาผู้โลภมาก


โอ้ พระนามซึ่งได้รับพระพรและทรงคุณธรรมยิ่งนักจนสามารถขับไล่ศัตรูและทำให้ศัตรูหวาดกลัว
>>>อ่านต่อ