พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Mom Refuses to Abort Her Babyหมอบอกเธอว่าลูกในครรภ์ของเธออาจเกิดมาพิการและการทำแท้งเป็นทางเลือกที่ดีที่สุด  แต่หญิงสาวปฏิเสธ 
ในที่สุดเด็กน้อยก็กำเนิดขึ้นมาดูโลก   เขาเติบโตขึ้นและให้ความสุขแก่คนนับล้านด้วยเสียงตนตรีของเขา
เขาคือ  แอนเดรีย บอเชลลี นักตนตรีผู้มีชื่อเสียง
_____________________________________________________________________________________________________________
การประท้วงในยูเครน : ชายคนหนึ่งคุกเข่าสารภาพบาปกับพระสงฆ์ ต่อหน้าแถวตำรวจรักษาการณ์

วันพฤหัสบดีที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

My beautiful woman-ทางเลือกของแม่1/3


วาโก้เชื่อว่าผู้หญิงทุกคนถูกสร้างให้สวย "สวย" ที่ไม่ใช่เพียงรูปลักษณ์
ภายนอก ผู้หญิงสวยที่สุดจากข้างใน My Beautiful Woman 3 เรื่องราว จากเค้าโครงเรื่องจริง ของผู้หญิง 3 คน ที่จะทำให้คุณเข้าใจว่า......ผู้หญิงสวยที่สุดตรงไหน
ตอนที่ 1 "ทางเลือกของแม่" : สามี-ภรรยาคู่หนึ่งกำลังจะมีลูก เมื่อวันตรวจครรภ์มาถึงกลับเป็นวันที่คนเป็นแม่ต้องเลือก แต่ทางเลือกนั้นคืออะไร?
ตอนที่ 2 "ลูกน้องที่หายไป": พนักงานบริษัทคนนึงเธอเป็นคนมั่นใจในตัวเองและไม่เคยทำงานขาดตกบกพร่องแต่ทุกวันศุกร์เธอจะหายตัวไป โดยไม่เคยมีใครรู้ว่าเธอหายไปไหน?
ตอนที่ 3 "ความลับของเจน" : นักศึกษาสาวมีลูกในวัยเรียน ใช้ชีวิตท่ามกลางคำนินทาและข่าวลือจากคนรอบข้าง เธอมีความลับที่ไม่ยอมบอกใคร ...

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เมดจูกอเรจ์-สาส์นแม่พระ

สาส์นแม่พระวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2014  (มารีจา ผู้รับสาส์น)

ลูกที่รักทั้งหลาย  ลูกคงได้เห็น ได้ยินและสัมผัสได้ว่า  ในหัวใจของคนจำนวนมากยังไม่มีพระเป็นเจ้า  พวกเขาไม่ต้องการพระองค์  เพราะพวกเขาห่างไกลจากการสวดภาวนาและไม่มีสันติสุขในจิตใจ  ลูกน้อยทั้งหลาย –  จงสวดภาวนา  และปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้า  ลูกเป็นผู้สวดภาวนา  ตั้งแต่ตอนเริ่มต้นที่ลูกได้ตอบรับการเรียกของแม่ “ครับ/ค่ะ”  จงเป็นประจักษ์พยานของพระเป็นเจ้าและการปรากฏมาของแม่  ลูกน้อยทั้งหลาย  อย่าลืมว่าแม่อยู่กับลูกและแม่รักลูก  ทุกๆวันแม่ได้มอบถวายลูกทุกคนแด่พระเยซูเจ้า องค์พระบุตรของแม่ ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่ 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *  *
สาส์นแม่พระวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2014
วันนี้แม่พระประจักษ์แก่มีรยานาที่บ้านของเธอ  แทนที่จะเป็นที่ Blue Cross เหมือนเช่นปกติ

ลูกที่รัก
ด้วยความรักของแม่ แม่ปรารถนาที่จะสอนลูกในเรื่องความจริงใจ   ในฐานะที่ลูกเป็นอัครสาวกของแม่
เพราะแม่ปรารถนาให้ลูกมีความมั่นคงแน่วแน่และยิ่งกว่านั้นคือมีความจริงใจ  
ด้วยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า   แม่ปรารถนาให้ลูกเปิดใจรับการอวยพร
และโดยการสวดภาวนาและการอดอาหาร  แม่ปรารถนาให้ลูกได้รับพระหรรษทานจากพระบิดาสวรรค์ที่จะรับรู้และเข้าใจได้ว่าสิ่งใดเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และเป็นธรรมชาติ – สวรรค์เต็มเปี่ยมด้วยความรู้ความเข้าใจภายใต้ร่มฉัตรขององค์พระบุตรและของแม่เอง
ลูกจะเป็นอัครสาวกของแม่ ผู้มีความรู้ความเข้าใจในการเผยแพร่พระวาจาของพระเจ้าให้แก่ผู้ที่ยังไม่มีความรู้   และลูกจะรู้วิธีที่จะเอาชนะอุปสรรคที่ขวางทางของลูก
ลูกๆทั้งหลาย  ด้วยการอวยพร พระหรรษทานของพระเป็นเจ้าจะหลั่งลงมาเหนือลูก และลูกจะสามารถทนทานต่ออุปสรรคเหล่านั้นโดยอาศัยการอดอาหาร การสวดภาวนา ความบริสุทธิ์และการปรองดองกัน  ลูกจะมีศักยภาพซึ่งแม่ได้แสวงหาในตัวของลูก
จงสวดภาวนาเพื่อนายชุมพาบาลของลูก เพื่อที่รังสีแห่งพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าจะส่องสว่างแก่หนทางของพวกท่าน
ขอขอบใจลูก

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

จงเปิดรับการดลใจของพระเป็นเจ้า

โดย น. ฟรังซิส เดอ ซาลส์
      รังสีดวงอาทิตย์นำความอบอุ่นมาให้ขณะที่สาดส่องลงมา  การดลใจจากพระเป็นเจ้าคือรังสีแห่งสวรรค์ซึ่งทำให้หัวใจของเราอบอุ่น  ทำให้เรามองเห็นความดีและเผาผลาญหัวใจของเราให้เร่าร้อน  ความหนาวแห่งฤดูหนาวทำให้ทุกชีวิตบนโลกเย็นเยือกไร้ชีวิตชีวา   แต่ทุกสิ่งจะกลับมีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งหนึ่งด้วยความอบอุ่นแห่งฤดูใบไม้ผลิ  ทุกสิ่งกลับมาดำเนินชีวิตตามปกติ  สัตว์บนพื้นดินวิ่งไปมาอย่างรวดเร็ว  ฝูงนกบินร่อนสู่ท้องฟ้าและส่งเสียงร้องอย่างเริงร่า  พืชพันธุ์ไม้แตกดอกใบด้วยความชื่นชม  หากปราศจากการดลใจ  จิตวิญญาณของเราก็จะเฉื่อยชาเกียจคร้านและไร้ค่า  แต่เมื่อรังสีแห่งสวรรค์สาดส่องมายังเรา  เรารู้สึกได้ถึงแสงแห่งชีวิตที่บันดาลความอบอุ่น  ให้ความสว่างและความเข้าใจแก่เรา  ปลุกจิตใจของเราให้ตื่นขึ้น  เสริมสร้างพลังแห่งน้ำใจที่จะกระทำความดีเพื่อความรอดของวิญญาณ
        เมื่อพระเป็นเจ้าทรงก่อรูปร่างของมนุษย์จาก “ฝุ่นดิน”  ดังที่โมเสสเขียนไว้ในพระคัมภีร์ “พระองค์ทรงเป่าลมหายใจแห่งชีวิตเข้าไปในดินนั้น  และมนุษย์ก็ถูกสร้างขึ้นให้เป็นจิตที่มีชีวิต” - - -นั่นหมายถึง  เป็นจิตที่ทำให้มนุษย์มีชีวิต  ทำให้ร่างกายมีการเคลื่อนไหว และทำกิจกรรมต่างๆ  ลมหายใจขององค์พระผู้เป็นเจ้านิรันดรได้เข้ามาสู่จิตวิญญาณของเรา  ดลบันดาลชีวิตเหนือธรรมชาติให้แก่เราอยู่เสมอ  ตามที่อัครสาวกได้กล่าวไว้ว่า  พวกเขาจะกลายเป็น “จิตที่ให้ชีวิต” - - - นั่นคือ  เป็นจิตที่ทำให้เรามีชีวิต  เคลื่อนไหว  รู้สึก และทำกิจการแห่งพระหรรษทาน  เพราะพระองค์ผู้ทรงประทานแก่เราทรงเป็นผู้ร่วมงานกับเราด้วย
             ผู้ที่เปิดหัวใจของเขาให้กับการดลใจแห่งสวรรค์  ช่างมีความสุขนี่กระไร  เขาจะไม่ขาดพระหรรษทานที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ใช้ชีวิตอย่างศรัทธาตามสถานภาพของแต่ละคน  เขาจะสามารถทำหน้าที่ของเขาในหนทางอันศักดิ์สิทธิ์  ดังเช่นที่พระเป็นเจ้าทรงดลบันดาลให้ธรรมชาติมอบความสามารถที่จำเป็นให้แก่สัตว์แต่ละชนิดเพื่อที่มันจะสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้  ดังนั้น  ถ้าเราไม่ต่อต้านพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า  พระองค์ก็จะทรงประทานพระหรรษทานแก่เราแต่ละคนโดยการดลใจ  เป็นพระหรรษทานที่จำเป็นสำหรับเราในการดำรงชีวิต  ในการทำงาน  และทำให้เราสามารถดำเนินชีวิตฝ่ายจิตได้อย่างมั่นคง
             จิตวิญญาณไม่คำนึงแต่เพียงการปฏิบัติตามพระบัญญัติของพระเป็นเจ้าเท่านั้น  แต่ยังต้องการทำตามการดลใจทุกประการของพระองค์อีกด้วย  คนประเภทนี้แหละคือผู้ที่พระบิดาสวรรค์ทรงเตรียมเขาไว้ให้เป็นเจ้าสาวขององค์พระบุตรสุดที่รักของพระองค์  ดังเรื่องของเอลีเซร์ผู้ซื่อสัตย์  เอลีเซร์ไม่รู้จักลูกสาวของฮาราน  ผู้อาศัยอยู่ในเมืองนาโฮร์  จึงไม่รู้ว่าลูกสาวคนไหนที่เหมาะสม  หนึ่งในหญิงสาวเหล่านี้ถูกกำหนดให้เป็นเจ้าสาวบุตรชายของเจ้านายของเขา  พระเป็นเจ้าช่วยเอลีเซร์ให้พบหญิงสาวผู้นั้นด้วยการดลใจ  เมื่อเราตกอยู่ในความสับสนยุ่งยากใจไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรและไม่มีใครสามารถช่วยเราได้  ถ้าหากเราถ่อมตนลงและเชื่อฟังพระเป็นเจ้า  พระองค์จะทรงดลใจเรา  พระองค์จะไม่ยอมให้เราตกอยู่ในความผิดพลาด
                                                                                        (จากหนังสือของ น.ฟรังซิส เดอ ซาลส์  Finding God’s Will for You)

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คำขอร้องของแม่พระ


ที่เมดจูกอเรจ์  แม่พระทรงขอให้เราทำ 5 อย่างต่อไปนี้
1.             สวดภาวนา  แม่พระประสงค์ให้เราสวดภาวนา 3 ชั่วโมงต่อวัน  และสวดภาวนาด้วยหัวใจ  หมายถึง ให้สวดด้วยความรัก  ความวางใจ  ความเสียสละ  และความตั้งใจ  เราอาจสวดภาวนาได้หลายรูปแบบ  ได้แก่ 
        -          สวดสายประคำ  แม่พระตรัสว่าสายประคำมีอานุภาพมากในการต่อสู้กับซาตาน  พระนางแนะนำว่าเราควรมีสายประคำติดตัวและใช้อยู่เสมอ  ซาตานจะไม่สามารรถทำอันตรายเราได้ถ้าเรามีสายประคำอยู่ในมือ
        -          บทภาวนาเพื่อสันติภาพ  ได้แก่ บทข้าแต่พระบิดา7บท  บทภาวนาของอัครสาวก  บทวันทามารีย์ และบทสิริพึงมี  ฯลฯ
              -          บทภาวนาในมิสซา  ในพิธีมิสซาเราไม่ควรอยู่นิ่งเฉย  แต่ควรสวดภาวนา  ร้องเพลง และตอบรับ
                     พระสงฆ์
             -          บทนพวารต่างๆ  เช่น  บทภาวนาพระเมตตา  บทภาวนาของนักบุญบริจิด
            -          สนทนากับพระเป็นเจ้าด้วยคำพูดธรรมดาของเราเอง
            -          การทำกิจการต่างๆด้วยความรักและความเมตตา  ซึ่งก็ถือเป็นการสวดภาวนาด้วย
       2.             อดอาหาร  แม่พระขอให้เราอดอาหารในวันพุธและวันศุกร์  จากเที่ยงคืนถึงเที่ยงคืน  โดยทานเพียงขนมปังกับน้ำเท่านั้น  แม่พระตรัสว่านี่เป็น”การอดอาหารที่ดีที่สุด”  จะทานขนมปังและน้ำมากน้อยเพียงใดไม่ใช่เรื่องสำคัญ  ขอแต่เพียงให้เราทำเพื่อพระเป็นเจ้าด้วยความเสียสละ  และเราอาจเพิ่มเติมบางสิ่งได้ด้วยเช่น  งดดูทีวี  อินเตอร์เน็ต ฯลฯ  แม่พระตรัสว่า  “พวกลูกลืมไปแล้วว่า  ด้วยการสวดภาวนาพร้อมด้วยการอดอาหาร  เราสามารถระงับสงคราม และยับยั้ง กฎของธรรมชาติได้”
        3.             สารภาพบาป  แม่พระขอให้เราไปสารภาพบาปกับพระสงฆ์เดือนละครั้ง (หรือบ่อยกว่านั้นก็ได้)   แม่พระตรัสว่า “ใครก็ตามที่ทำบาปหนักตลอดชีวิตของเขา  สามารถตรงไปสวรรค์ได้  ถ้าหากเขาสารภาพบาป  ด้วยความทุกข์เสียใจในบาปที่ตนทำอย่างจริงใจ  และรับศีลมหาสนิทในวาระสุดท้ายแห่งชีวิตของเขา” ( 24 มิ.ย. 1982)  “อย่าไปสารภาพบาปเพราะความเคยชิน  หลังจากนั้นก็ดำเนินชีวิตแบบเดิม  อย่าทำอย่างนั้น  มันไม่เป็นสิ่งที่ดี  การสารภาพบาปควรกระตุ้นความเชื่อของลูก  และทำให้ลูกเข้าใกล้พระเยซูเจ้ามากยิ่งขึ้น  ถ้าการสารภาพบาปมิได้มีความหมายต่อลูก  การที่ลูกจะกลับใจก็เป็นสิ่งที่ยากมาก” (7 พ.ย. 1983)
        4.             อ่านพระคัมภีร์  ในการประจักษ์มาครั้งหนึ่ง  แม่พระตรัสเกี่ยวกับพระคัมภีร์  พระนางทรงกรรแสงตรัสว่า “พวกลูกลืมหนังสือพระคัมภีร์เสียแล้ว”  หนังสือพระคัมภีร์ไม่เหมือนหนังสืออื่นๆ  เพราะ “พระคัมภีร์ถูกเขียนขึ้นด้วยการดลใจของพระจิตเจ้า  พระเป็นเจ้าเองทรงเป็นผู้เขียนพระคัมภีร์”  แม่พระตรัสว่า “ลูกที่รัก  แม่ขอให้ลูกอ่านพระคัมภีร์ทุกๆวันในบ้านของลูก  และนำหนังสือพระคัมภีร์มาวางไว้ในที่สามารถเห็นได้ชัดเจน  เพื่อเป็นการเตือนใจให้ลูกอ่านพระคัมภีร์และสวดภาวนา” (18 ต.ค. 1984)
        5.             ร่วมพิธีมิสซา  แม่พระขอร้องให้เราไปร่วมพิธีมิสซาวันอาทิตย์  และทุกวันถ้าทำได้  แม่พระตรัสแก่ผู้ที่ประจักษ์ว่า  ถ้าให้เลือกระหว่างการมาพบแม่พระกับการไปร่วมพิธีมิสซา  พวกเขาต้องเลือกที่จะไปร่วมพิธีมิสซา  มารีจาแจ้งต่อเราว่า  แม่พระขอให้เราถือว่า “มิสซาเป็นรูปแบบของการสวดภาวนาขั้นสูงสุด” และ “เป็นศูนย์กลางแห่งชีวิตของพวกเรา”  “พิธีมิสซาเป็นการสวดภาวนาต่อพระเป็นเจ้าที่สำคัญและยิ่งใหญ่ที่สุด  ลูกไม่อาจเข้าใจถึงความยิ่งใหญ่นี้ได้  เพราะเหตุนี้ลูกจึงต้องดีพร้อมและถ่อมตนในการร่วมพิธีมิสซา  ลูกต้องเตรียมตัวลูกให้ดีก่อนร่วมพิธีมิสซา” (1983)

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

ความมีเมตตาจิต


ความมีเมตตา แม้ในเรื่องเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

คำทำนายของ น. หลุยส์ เดอ มงฟอร์ต


          บรรดาบุตรของจ้าวแห่งการโกหก  ผู้เป็นทาสของซาตาน  มิตรสหายของโลก –  พวกเขาจะเหมือนกันและทำสิ่งเดียวกัน  นั่นคือพวกเขาจะเบียดเบียนบุคคลที่เป็นของพระนางพรหมจารีย์มารีย์เสมอ  และจะเบียดเบียนอย่างหนักมากยิ่งขึ้นอีกในอนาคตกาล  ดังเช่นที่ กาอินได้เบียดเบียนและฆ่า อาแบล  น้องชายของตน  และเอเซากระทำต่อยากอบน้องชายของเขา  เรื่องดังกล่าวนี้เป็นเครื่องหมายบ่งบอกถึงคนชั่วและคนดี  แต่พระนางมารีย์ผู้ทรงสุภาพถ่อมตนจะทรงมีชัยชนะเหนือซาตานผู้หยิ่งทะนง  ชัยชนะของพระนางจะยิ่งใหญ่  พระนางจะทรงเหยียบหัวของมารซาตานและทำลายบัลลังก์แห่งความเย่อหยิ่งของมัน  พระนางจะทรงกระชากหน้ากากความเจ้าเล่ห์ของเจ้างูร้าย  และจะทรงเปิดโปงแผนการอันชั่วร้ายของมัน  ในวาระสุดท้ายพระนางจะช่วยเหลือบรรดาผู้รับใช้ที่สัตย์ซื่อของพระนางให้พ้นจากคมเล็บอันโหดเหี้ยมของมัน
         แต่อำนาจอันยิ่งใหญ่ของพระนางมารีย์เหนือจิตชั่วร้ายนี้จะส่องแสงรุ่งโรจน์เป็นพิเศษในวาระสุดท้าย  เมื่อถึงเวลานั้นเจ้าซาตานจะนอนเหยียดยาวเพื่อรอให้ส้นพระบาทของพระนางเหยียบหัวของมัน  เพราะบรรดาผู้รับใช้ที่ถ่อมตนของพระนางและบรรดาลูกๆของพระนางจะได้รับการปลุกเร้าให้ลุกขึ้นต่อสู้กับมัน  ในสายตาของโลกพวกเขาเป็นเพียงคนต่ำต้อยและยากจน  เปรียบได้กับส้นเท้าซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ต่ำที่สุดในบรรดาอวัยวะทั้งหมด  ส้นเท้าที่ต้องรองรับและถูกบดทับจากส่วนอื่นๆของร่างกาย  แต่เพื่อชดเชยกับความต่ำต้อยนี้  พวกเขาจะร่ำรวยด้วยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าซึ่งจะหลั่งไหลลงมาเหนือพวกเขาอย่างมากมายโดยผ่านทางพระนางมารีย์  พวกเขาจะยิ่งใหญ่และศักดิ์สิทธิ์อยู่เบื้องเฉพาะพระพักตร์พระเป็นเจ้า  พวกเขาจะโดดเด่นเหนือสิ่งสร้างทั้งปวงเพราะความศรัทธาเร่าร้อนและเจตน์จำนงอันมั่นคงของพวกเขา  ดังนั้นพวกเขาจึงได้รับการค้ำชูจากความช่วยเหลือแห่งสวรรค์  และด้วยการเป็นหนึ่งเดียวกับพระนางมารีย์  พวกเขาจะบดขยี้หัวของซาตานด้วยส้นเท้าของพวกเขา  นั่นคือด้วยความถ่อมตนของพวกเขา  และพวกเขาจะนำชัยชนะมามอบถวายแด่พระเยซูคริสตเจ้า

                                                                                                        (นักบุญหลุยส์  เดอ  มงฟอร์ด) 

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

การต่อสู้ของผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจยุคปัจจุบัน


(Rome)  ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจถือเป็นแนวหน้าในการสู้รบกับปีศาจโดยตรง  บุคคลผู้หนึ่งคือคุณพ่อ  ฟรานซิสโก  บามอนเต  เป็นผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจในสังฆมณฑลของพระสันตะปาปา  ท่านกล่าวว่า “พฤติกรรมของปีศาจในระหว่างพิธีชับไล่  บ่อยครั้งมันจะพูดถึงเรื่องการทำลายล้างสิ่งเหล่านี้คือ  ความสวยงาม  ความดี  สุขภาพ ความบริสุทธิ์  ความปรองดองกัน  ทั้งหมดนี้จะถูกมันเยาะเย้ยและต้องถูกมันทำลายให้สิ้นซาก”  ...........อ่านทั้งหมด

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

เหมือนกันในความแตกต่าง

เมื่อเราแต่ละคนติดต่อรู้จักกันมากขึ้น ทำให้เรารู้ว่าทุกคนมีสิ่งที่เหมือนกันคือ  เราต่างต้องการความรัก ความมีคุณค่า  ความมั่นใจในตัวเอง  การได้รับการยอมรับในสังคม  ถึงแม้ว่าภูมิหลังของแต่ละคนจะแตกต่างกันไป

หลานชายครุ่นคิดถึงเรื่องนี้สักพักหนึ่งแล้วจึงถามปู่ “หมาป่าตัวไหนเป็นฝ่ายชนะครับคุณปู่?” นักรบเฒ่าเชอโรกีตอบ “ตัวที่เราให้อาหารเลี้ยงดูมันนั่นแหละ”
Which one will you feed?

___________________________________________________________________
แม่พระของชาวเรา