พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563

บทเทศน์เกี่ยวกับยูโทรปีอุสโดยนักบุญยอห์น คริสซอสโตม

บทเทศน์ของนักบุญ ยอห์น คริสซอสโตม บทนี้ยืดยาวมาก แต่นับเป็นบทที่ดีที่สุดบทหนึ่งของท่านทีเดียว ท่านใช้พระคัมภีร์ ปัญญาจารย์ บทที่ 1 ข้อ 2
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การทดลองที่อันตรายของนักวิทยาศาสตร์

 ในปี 2003 ที่มหาวิทยาลัย Shanghai Second Medical University นักวิทยาศาสตร์จีนได้สร้างลูกผสมระหว่างมนุษย์กับสัตว์ที่มีความเสถียรขึ้น ซึ่งเรียกว่า “chimeras”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระประทานแก่ อิวาน

แม่พระทรงประทานสาส์นแก่ อิวาน ดราจิเซวิค แห่งเมดจูกอเรจ์ เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 2020

“ลูกที่รักทั้งหลาย
          ในเย็นวันนี้, แม่นำความรักมามอบแก่ลูก  แม่นำความรักมาในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก, นำความหวังมามอบให้, โดยเฉพาะอย่างยิ่ง, มอบแก่ผู้ที่ถูกทิ้งไว้โดยไม่มีความหวัง แม่นำสันติภาพมามอบแก่ผู้ที่ไม่มีสันติสุข ลูกที่รักทั้งหลาย, ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งการทดลองอันยิ่งใหญ่ แต่ในเวลาเดียวกันก็เป็นเวลาแห่งพระหรรษทานอันยิ่งใหญ่ด้วย เพราะฉะนั้น, ลูกที่รักทั้งหลาย, จงต้อนรับเวลาแห่งการทดลองนี้เพื่อที่ลูกจะออกมาจากช่วงเวลาแห่งการชำระให้บริสุทธิ์ในความเชื่อ  แม่ได้สวดภาวนาเพื่อลูกแต่ละคนและได้เข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือต่อองค์พระบุตรเพื่อลูกแต่ละคน แม่ขอขอบใจลูกเพราะในวันนี้ลูกได้ตอบสนองเสียงเรียกของแม่”

                 (หมายเหตุ - อิวานอาศัยอยู่ในสหรัฐกับที่เมดจูกอเรจ์อย่างละครึ่งปี  และเวลานี้ในสหรัฐกำลังมีความยุ่งยากหลายอย่าง มีการประท้วงผิวสี การยิงกัน มีไฟไหม้ป่า มีพายุรุนแรง โรคระบาดโควิด-19 ปัญหาทางการเมือง ฯลฯ)

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ดอกกุหลาบพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2

             ดอกกุหลาบพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 เป็นดอกกุหลาบที่พัฒนาขึ้นโดยนักผสมพันธุ์ดอกกุหลาบชาวอเมริกัน, ดร. คีท (Dr. Keith W. Zary) ทำขึ้นในปี 2006 และเริ่มผลิตออกมาในสหรัฐในปี 2013 โดยบริษัท Jackson & Perkins  ดอกกุหลาบถูกตั้งชื่อเพื่อเป็นเกียรติแด่พระสันตปาปายอห์นปอลที่2 ดอกมีสีขาวบริสุทธิ์ ทางวาติกันได้นำไปปลูกไว้ในสวนเมื่อปี 2013 และในปีนี้เอง เมื่อ 22 ส.ค. นางเมลานี ภรรยาของโดนัล ทรัมป์ ได้นำดอกกุหลาบนี้ไปปลูกในสวนของทำเนียบขาวด้วย

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 25 ส.ค. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ส.ค. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งพระหรรษทาน แม่มาอยู่กับพวกลูกและขอเรียกร้องต่อลูกอีกครั้ง ลูกน้อยทั้งหลาย, จงกลับมาหาพระเจ้าและมาสู่การสวดภาวนาจนกระทั่งการสวดภาวนาเป็นความยินดีสำหรับลูก  
          ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกจะไม่มีอนาคตหรือไม่มีสันติภาพจนกว่าชีวิตของลูกจะเริ่มต้นการกลับใจเป็นส่วนตัวและมีการเปลี่ยนแปลงไปสู่ความดี ความชั่วจะหยุดลงและสันติภาพจะเริ่มต้นปกครองในหัวใจของพวกลูกและในโลก
          เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดภาวนา, สวดภาวนา, สวดภาวนา
          แม่มาอยู่กับพวกลูกและคอยแทรกแซงช่วยเหลือเบื้องพระพักตร์องค์พระบุตรเยซูของแม่เพื่อพวกลูกแต่ละคน
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอังคารที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระคัมภีร์เขียนด้วยมือ

 

นาย เรจิน วัลสัน จากเมืองเคราล่า ของอินเดีย (Rejin Valson of Kerala, India)ใช้เวลาตั้งแต่ 1 เม.ย. ถึง 22 ก.ค. ในการทำหนังสือพระคัมภีร์ขึ้นมาหนึ่งเล่มโดยการเขียนด้วยลายมือของเขาเองในระหว่างที่มีการล็อกดาวน์ เพราะการระบาดของโควิด – 19

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ขบวนแห่แม่พระในปารีส


ชาวปารีสนับพันคนมาร่วมในขบวนแห่นี้ด้วย เป็นภาพที่ไม่ได้เห็นมานานแล้ว การเตรียมการเริ่มตั้งแต่เดือนมิถุนายน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2563

อัศจรรย์แห่งวิสตูล่า

วันนั้นเป็นที่รู้จักในฐานะวันอัศจรรย์แห่งวิสตูล่า และตรงกับวันฉลองแม่พระรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ปฏิเสธลัทธิสมัยใหม่

ภายในนิกายโรมันคาทอลิกมีการเคลื่อนไหวที่เรียกว่า Modernism  พระสันตปาปาปีโอที่ 10 ทรงประณามมันว่าเป็นการสังเคราะห์ของความเชื่อที่หลงผิดทั้งหมดของเฮเรติก
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ประสบการณ์ใกล้ตาย-ไปนรก


         เรื่องราวของเคนเน็ท ฮากิน ชายหนุ่มผู้ที่คิดว่า เพราะเขาเป็นคริสตชน, เขาจึงได้รับความรอดแล้ว จนกระทั่งเขามีประสบการณ์ใกล้ตาย เขาพบว่าตัวเองไปอยู่ในนรก เขาพบกับปีศาจรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัว เขาร้องเรียกขอความช่วยเหลือจากพระเยซูเจ้า และเขาก็กลับฟื้นขึ้นมา เขามีประสบการณ์แบบเดียวกันนี้ถึงสามครั้ง....หลายปีต่อมา เคนเน็ท ฮากินสำเร็จการศึกษาเป็นนายแพทย์และได้ก่อตั้งสถาบันสอนพระคัมภีร์แก่คนทั่วไป

วันพฤหัสบดีที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รูปปั้นแม่พระเปิดและปิดตา

ผู้เชี่ยวชาญด้านการถ่ายภาพและช่างเทคนิคโทรทัศน์จากกรุงโรมได้มาตรวจสอบวิดีโออย่างรอบคอบและไม่สามารถให้คำอธิบายทางเทคนิคที่ถูกต้องเกี่ยวกับปรากฏการณ์นี้ได้
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เราหวังว่าจะได้พระสงฆ์ที่ดี


       “เราต้องไม่กลัวว่าจะขาดแคลนพระสงฆ์ แต่เราควรมีความหวังว่าเราจะได้พระสงฆ์ที่ดี, พระสงฆ์ที่ศักดิ์สิทธิ์ พระสงฆ์ที่เป็นคนของพระเจ้า เป็นบุคคลแห่งการสวดภาวนา กระแสเรียกเป็นพระสงฆ์นั้นไม่สามารถแยกออกจากพระนางมารีย์ได้” พระคาร์ดินัล ซาราห์

วันอังคารที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การประจักษ์ของแม่พระที่การาบังดัล,


เรื่องราวการประจักษ์ของแม่พระที่การาบังดัล, สเปน  บทความและวีดีโอ แปลโดย พระคุณเจ้า วีระ  อาภรณ์รัตน์ 
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระรูปแม่พระเคลื่อนไหวมือและอวยพร

พระรูปพระแม่มารีย์ก็เริ่มเคลื่อนไหวเพื่ออวยพรพระบุตรของพระนางและทรงก้มลงเคารพพลางรำไห้
>>>อ่านต่อ 

วันอาทิตย์ที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คุณพ่อเรย์และซิสเตอร์บริก

เราทุกคนต้องผ่านช่วงเวลาที่มืดมน, แต่พระเจ้าทรงอยู่ที่นั่นเพื่อนำทางเราไปสู่แสงสว่างแห่งความศักดิ์สิทธิ์, ความดีงามและสันติสุขของพระองค์ อย่าเดินในความมืดมิดของคนอื่น แต่ให้เดินในความสว่างของคุณเอง!
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2563

แม่พระทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณวันที่ 15 สิงหาคม เป็นวันฉลองแม่พระทรงรับเกียรติยกขึ้นสวรรค์ทั้งกายและวิญญาณ
วันฉลองแม่พระเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณนี้ให้ความหวังแก่เราเป็นอย่างยิ่ง  แม่พระทรงงดงามในความเชื่อยิ่งนัก  ทรงประทานแก่เราทั้งแบบอย่างในการดำรงชีวิตกับพระเป็นเจ้าและการสวดภาวนาซึ่งจะทำให้เราเจริญเติบโตในพระหรรษทานของพระเป็นเจ้า  เพื่อที่เราจะได้ทำตามน้ำพระทัยของพระองค์  และให้เรารู้จักที่จะเสียสละตนเอง ทำกิจใช้โทษบาปและแสวงหาอาณาจักรสวรรค์นิรันดร
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การประจักษ์วันที่ 2 มี.ค. แก่มีรยานา


            วีดีโอการประจักษ์ในวันที่ 2 มีนาคม 2020 แก่มีรยานา 
            วันนี้แม่พระทรงบอกมีรานา ว่า ครั้งนี้จะเป็นการประจักษ์ครั้งสุดท้ายแก่เธอ มีรยานามีปฏิกิริยาอย่างไร... ดูที่วีดีโอ

วันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระรูปแม่พระฉวีดำ


เป็นเพราะสวรรค์ต้องการบอกแก่เราว่า พระนางพรหมจารีย์มารีย์ทรงเป็นแม่ของมนุษย์ทุกเชื้อชาติและทุกสัญชาติใช่ไหม
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2563

คำแนะนำการฝึกปฏิบัติจิต

เมื่อโอกาสและความคิดที่ดีๆเข้ามาในชีวิตของเรา เราไม่ควรจะยอมรับสิ่งนั้นในทันทีเพียงเพราะเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ดี
>>>อ่านต่อ 

แม่พระแห่งหิมะ

กลีบดอกกุหลายโปรยปรายลงมาจากเพดานเหมือนสายฝนในมหาวิหารเซนต์แมรี่ ในกรุงโรม เตือนให้ระลึกถึงอัศจรรย์หิมะตกในฤดูร้อนของศตวรรษที่ 4
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระศาสนจักรแห่งความเชื่อและการสวดภาวนา

ในช่วงเวลาของพระวรสาร, พระศาสนจักรดำรงอยู่เป็นพิเศษในพระบุคคลของพระแม่มารีย์ พระนางทรงมีความเชื่ออย่างสมบูรณ์ ดังนั้นพระนางจึงทรงอธิษฐานภาวนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อพระศาสนจักรที่กำลังอยู่ในระหว่างการสร้างขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2563

มาตรการต่อสู้กับความไม่บริสุทธิ์

แม่พระทรงประจักษ์ที่ฟาติมาและตรัสว่า “วิญญาณจำนวนมากมายไปสู่นรกเพราะบาปของเนื้อหนังมากกว่าบาปอื่นๆ”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2563

เธอได้รับการรักษาให้หายจากตาบอด

ในขณะที่ฉันอยู่ที่โรงเรียน, ฉันได้สูญเสียการมองเห็นที่ตาข้างขวาในทันทีทันใด อันเนื่องจากโรคประสาทแก้วตาอักเสบ( retrobulbar optic neuritis)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2563

การระเบิดที่เลบานอน

พระสงฆ์ได้ถ่ายทอดสดออนไลน์การประกอบพิธีมิสซาในเวลาที่เกิดเหตุการณ์ระเบิด

วันพฤหัสบดีที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2563

โบสถ์ใหม่ในเมืองอเลปโป


       คริสตชนมารอนไนท์ในเมืองอเลปโป ของซีเรีย ช่วยกันบูณะซ่อมแซมโบสถ์ของพวกเขาที่ถูกทำลายในระหว่างสงคราม
       วีดีโอถ่ายทำในระหว่างพิธีเสกโบสถ์และการสร้างโบสถ์ขึ้นใหม่
       โบสถ์นี้สร้างขึ้นในปี 1873 บนโบสถ์เดิมที่มีอยู่แล้วในศตวรรษที่ 15 สภาพเดิมของโบสถ์ก่อนสงครามเป็นดังในภาพ โบสถ์ถูกทำลายในระหว่างปี 2012 ถึง 2016 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปี 2013 กลุ่มอิสลามหัวรุนแรงพุ่งเป้าที่จะกำจัดคริสตชนออกไปจากสถานที่นี้
         เมื่อสถานที่นี้ได้กลับคืนมาจากกลุ่มอิสลาม คริสตชนจำนวนมากได้เฉลิมฉลองเทศกาลคริสต์มาสขึ้นที่โบสถ์นี้
        ปัจจุบันนี้, วิหารใหม่ถูกสร้างขึ้นเสร็จเรียบร้อย มีความสวยงามน่าประทับใจ ทั้งนี้ด้วยความช่วยเหลือจากมูลนิธิของพระสันตปาปา ACN และสถาบันอื่นๆ

วันพุธที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2563

รัสเซียจะช่วยซีเรียสร้างวิหารฮาเกีย โซเฟีย

 
             รัฐบาลซีเรียมีแผนที่จะสร้างวิหาร ฮาเกีย โซเฟีย โดยได้รับความช่วยเหลือจากรัสเซีย Vitaly Milonov นักกฎหมายรัสเซียกล่าวว่า รัสเซียจะช่วยสร้างวิหาร ฮาเกีย โซเฟีย Hagia Sophia ขึ้นในซีเรีย หลังจากที่ตุรกีได้เปลี่ยนวิหารฮาเกีย โซเฟีย ที่เดิมเป็นพิพิทธภัณฑ์ ให้กลายเป็นมัสยิดสำหรับสวดภาวนาของชาวมุสลิม
             การกระทำของตุรกีได้สร้างความไม่พอใจต่อคริสต์ศาสนิกชนทั่วโลก เพราะวิหารแห่งนี้ซึ่งเป็นวิหารคริสตศาสนิกออร์โธดอกซ์, เป็นสัญญลักษณ์ของความเชื่อมโยงในประวัติศาสตร์ระหว่างคริสตจักรตะวันออกกับคริสตจักรตะวันตกเป็นเวลานานนับพันปี มีความสำคัญในฐานะของ “การเสวนาระหว่างสองคริสตจักรด้วยสันติภาพ”
 

วันอังคารที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563

พระสังฆราชบราซิลคนล่าสุดที่เสียชีวิตจากโควิด-19


            ผู้คนกว่า 48,000 คนได้ลงนามในคำร้องออนไลน์เพื่อขอให้สถาปนาพระสังฆราชชาวบราซิลเป็นนักบุญ ท่านเป็นพระสังฆราชองค์ล่าสุดที่เสียชีวิตจาก coronavirus
           พระสังฆราช Henrique Soares da Costa จาก Palmares ประเทศบราซิลเสียชีวิตจาก COVID-19 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม ขณะมีอายุ 57 ปี ท่าน Da Costa ได้รับการรักษานานกว่าสองสัปดาห์ในโรงพยาบาลเซนต์โจเซฟเมโมเรียล รัฐเปร์นัมบูกูทางตะวันออกเฉียงเหนือของบราซิล “พระศาสนจักรคาทอลิกศักดิ์สิทธิ์ในบราซิลได้สูญเสียบุคคลผู้หนึ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในบรรดาบิชอป นั่นคือท่าน Henrique Soares da Costa,” เป็นข้อความในสาส์นซึ่งอ้างว่าท่านบิช็อปเสียชีวิตด้วย “ กลิ่นหอมแห่งความศักดิ์สิทธิ์” และ“ คาทอลิกจากทั่วประเทศบราซิลและแม้แต่ในต่างประเทศเมื่อได้ยินถึงการเสียชีวิตของท่าน ต่างร้องขึ้นมาเช่นเดียวกับที่ร้องในสมัยที่พระสันตปาปายอห์นปอลที่2 สิ้นพระชนม์:” Santo Subito!” (ตั้งเป็นนักบุญทันที)
            ในระหว่างการปฏิบัติภารกิจในฐานะพระสังฆราช, ท่าน ดา คอสตาได้สร้างเว็ปไซต์แพร่ธรรมทางอินเทอร์เน็ตขนาดใหญ่, รวมถึงบล็อกยอดนิยมและ Facebook ด้วย
             ท่านมีสมาชิก 97,000 คนที่เข้าชมช่อง YouTube ของท่าน ท่านได้ถ่ายทอดการประกอบพิธีมิสซาในระหว่างเกิดโรคระบาดและโพสต์บทสัมภาษณ์และพูดคุยเกี่ยวกับหัวข้อที่อิงตามความเชื่อซึ่งรวบรวมมุมมองหลายพันรายการ
           พิธีมิสซาครั้งสุดท้ายของบิชอปก่อนที่เขาจะเสียชีวิตคือ 29 มิถุนายนและมียอดวิว 19,000 ครั้งบน YouTube

วันจันทร์ที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2563

ภาพวาดปูนเปียกนักบุญอันนาในซูดาน

สิ่งที่ทำให้ภาพวาดมีลักษณะลึกลับ ก็มาจากท่าทางที่นักบุญอันนาใช้นิ้วชี้ของมือขวายกแตะที่ริมฝีปาก
>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2563