พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2564

นักบุญอังเดร เบเซตติและนักบุญโยเซฟ


เขาเป็นเด็กกำพร้าตั้งแต่อายุ 12 ปีและต้องทำงานเพื่อเลี้ยงชีพโดยลำพัง เขาได้รับการศึกษาเพียงเล็กน้อย แต่เขามีความเชื่อความศรัทธาต่อนักบุญโยเซฟมาตั้งแต่วัยเด็ก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2564

จดหมายของคุณพ่อปีโอถึงผู้เห็นแม่พระแห่งการาบังดัล


เรานำรูปภาพของจดหมายฉบับนี้มาลงไว้เป็นการยืนยันถึงการมีอยู่จริงของจดหมายและยังมีข้อมูลใหม่ๆด้วย
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2564

ประธานาธิบดี โจ ไบเดน


              โจ ไบเดน เป็นประธานาธิบดีที่เป็นคาทอลิกคนที่สองของสหรัฐอเมริกา

               ประธานาธิบดีที่เป็นคาทอลิกคนแรกคือประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี

              โจ ไบเดน ยังแสดงท่าทีให้การสนับสนุนการทำแท้ง (รวมถึงการแต่งงานของเกย์และการแปลงเพศ) ทำให้นโยบายของเขาขัดแย้งกับพระสันตะปาปาฟรังซิสที่ทรงย้ำถึงความไม่ถูกต้องเกี่ยวกับทั้งสามประเด็นนี้ และเช่นเดียวกับการคุมกำเนิด ดังนั้นจึงอาจทำให้ไบเดนไม่ค่อยลงรอยกับพระสันตะปาปาก็ได้เพราะประเด็นเหล่านี้

วันอังคารที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 ม.ค.2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ในเวลานี้แม่ขอให้ลูกสวดภาวนา, พลีกรรมอดอาหาร, และลดละเลิก เพื่อที่ลูกจะได้เข้มแข็งในความเชื่อ เวลานี้เป็นเวลาที่ลูกต้องตื่นขึ้นและอุทิศตน เหมือนเช่นที่ธรรมชาติมอบตัวเองให้ ลูกก็เช่นเดียวกัน,ลูกน้อยทั้งหลาย, จงพิจารณาดูว่าลูกได้รับมามากเท่าไร จงยินดีที่จะเป็นผู้นำสันติภาพและความรักเถิด เพื่อที่จะบังเกิดความดีสำหรับพวกลูกบนโลกนี้ จงโหยหาสวรรค์ เพราะในสวรรค์ไม่มีความเศร้าโศกหรือความเกลียดชัง ด้วยเหตุนี้,ลูกน้อยทั้งหลาย,จงตัดสินใจอีกครั้งที่จะกลับใจและยอมให้ความศักดิ์สิทธิ์เริ่มต้นครอบครองชีวิตของลูกเถิด  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันจันทร์ที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2564

ลูซ เดอ มาเรีย


เธอได้รับพระวาจาและยังคงได้รับต่อไปเพื่อถ่ายทอดแก่มนุษย์ทุกคน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2564

สาส์นพระเยซูประทานแก่ลูซ เดอ มาเรีย


เรารอคอยด้วยความอดทนเพื่อให้คนบาปกลับใจและเราเรียกคนที่รักเราให้มอบตัวของเขาแก่เราอย่างครบถ้วน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2564

เรื่องราวการบังเกิดอย่างอัศจรรย์ของพระนางมารีย์


พระนางมารีย์ทรงปฏิสนธิในครรภ์มารดาโดยปราศจากบาปกำเนิด (The Solemnity of Mary’s Immaculate Conception) มีการเฉลิมฉลองการปฏิสนธินิรมลของพระนางมารีย์เป็นประจำทุกปีในวันที่ 8 ธันวาคม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2564

เยซู นามนี้เหมาะไพเราะนัก

ฟังเพลงในภาษาไทยได้ที่ https://youtu.be/m2tI3melkoI  
1. เยซูนามนี้เหมาะไพเราะนัก              จับจิตรักจูงใจให้หรรษา
    น้ำผึ้งถึงหวานฉ่ำธรรมดา                 ไม่หวานกว่ารักองค์พระทรงธรรม์
2. เสียงดนตรีปี่ซอลออหู                      ถ้าฟังดูระคายไม่คมสัน
    อันหวานอื่นหมื่นแสนไม่แม้นกัน    นึกนามจอมสวรรค์พลันชื่นใจ
3. โอ้พระร่มโพธิ์ทองของคนบาป        สารภาพขอโทษพระโปรดให้
     กรุณาผู้ภักดีทุกทีไป                        พบพระทัยล้ำเลิศจึงสำราญ
4. ฤทธิ์ลิ้นฤาปากกาที่สามารถ             จะวอนวาดอย่างไรไม่แจ้งสาร
    ผู้รักจึงซึ้งจะรู้ประมาณการ              ว่ารสรักพระหวานสักปานใด
5. พระเจ้าข้าโปรดเถิดให้เกิดสุข          พบองค์ทุกเวลาอย่าคลาดได้
    เป็นบำเหน็จอนันต์นิรันดร์ไป         ดังกราบไหว้วอนว่ามานี้เทอญ

วันพฤหัสบดีที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2564

ผลการฉีดวัคซีนในอิสราเอล


ข่าว AFP - ชาวอิสราเอลประมาณ 12,400 คนได้รับการตรวจโควิด-19 และมีผลเป็นบวก หลังจากที่พวกเขาได้รับการฉีดวัคซีนแล้ว ในจำนวนคนเหล่านี้มี 69 คนที่ได้รับวัคซีนเป็นครั้งที่สองแล้ว

มีประมาณ 6.6 % จากจำนวนคน 189,000 คนที่ฉีดวัคซีนและรับการตรวจโคโรน่าไวรัสหลังจากฉีดวัคซีน

จากข้อมูลของกระทรวงพบว่ามีผู้ติดเชื้อ 5,348 คนภายในหนึ่งสัปดาห์หลังจากได้รับวัคซีนในจำนวน 100,000 คนที่ได้รับวัคซีนแล้วทำการทดสอบในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมาอัตราการติดเชื้อ อยู่ที่ 5.4 เปอร์เซ็นต์ของผู้ที่ได้รับวัคซีนในช่วงเวลานั้น

ประชาชนอีก 5,585 คนตรวจพบไวรัสเป็นบวกระหว่างวันที่ 8 ถึง 14 หลังจากได้รับวัคซีนครั้งแรก ซึ่งเท่ากับ 8.3 เปอร์เซ็นต์ของ 67,000 คนที่ได้รับวัคซีนและทดสอบในช่วงหลังการฉีดวัคซีน

ในช่วงเดือนที่ผ่านมามีผู้ได้รับการฉีดวัคซีนในอิสราเอลประมาณ 2.15 ล้านคนซึ่ง 300,000 คนได้รับวัคซีนครั้งที่สองแล้ว

ในขั้นตอนนี้ยังคงเป็นเรื่องยากที่จะหาข้อสรุปที่ชัดเจนเกี่ยวกับประสิทธิภาพของวัคซีนให้ดีขึ้นหรือแย่ลง ในผู้ที่ได้รับวัคซีนบางกลุ่มในช่วงหลังการฉีดวัคซีนที่แตกต่างกันอัตราส่วนของการทดสอบเป็นบวกจะสอดคล้องกับอัตราส่วนของการทดสอบเป็นบวกในประชากรทั่วไปซึ่งยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน นอกจากนี้ยังอาจมีปัญหาที่เกี่ยวข้องกับความจริงที่ว่าผู้ที่ได้รับวัคซีนก่อนมากที่สุดคือผู้ที่มีอายุมากกว่า 60 ปี

วันพุธที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564

การทำแท้งทั่วโลก


             ตามรายงานสถิติที่องค์การอนามัยโลก World Health Organization (W.H.O.)ที่จัดทำขึ้น ทารกที่เสียชีวิตจากการทำแท้งมีจำนวนสูงถึง 1.1 ล้านรายทั่วโลก ในช่วงระยะเวลาสิบวันแรกของปี 2021
             จากข้อมูลขององค์การอนามัยโลกระบุว่าทั่วโลกมีการทำแท้งประมาณ 40-50 ล้านครั้งต่อปีซึ่งสอดคล้องกับการทำแท้งประมาณ 125,000 ครั้งในแต่ละวัน
             ปัจจุบันการทำแท้งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้น ๆ ของโลกโดยมีการทำแท้งราว 42.7 ล้านครั้งในปี 2020 ตามมาด้วยโรคหัวใจ,มะเร็ง,และโรคทางเดินหายใจส่วนล่าง

วันอังคารที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2564

คริสต์มาสครั้งแรกของเมืองเกรซิโอ


การจำลองฉากการประสูติครั้งแรกโดยมีคนจริงๆประกอบอยู่ด้วยเป็นวิธีที่นักบุญฟรังซิสและผู้คนในเมือง Greccio เฉลิมฉลองการประสูติของพระเยซูกุมาร, พระผู้ไถ่ของโลก
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564

วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2564

แม่พระประจักษ์ที่ไนจีเรียเหตุการณ์เกิดขึ้นระหว่างเดือนตุลาคม 1992 ถึงกุมภาพันธ์ 1996 เหตุการณ์เหล่านี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบโดยพระศาสนจักร เรื่องราวเล่า
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2564

จงระวังผู้สอนคำสอนที่ผิดหลง


ในหมู่ท่านทั้งหลายจะมีผู้สอนผิดซึ่งพยายามแทรกความคิดมิจฉาทิฐิที่นำความหายนะมาสู่ท่าน
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2564

นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน


             พระเจ้าตรัสว่า: 'ยอห์น,ลูกต้องการอะไรเป็นการแลกเปลี่ยนกับการทำงานทั้งหมดของลูก' นักบุญยอห์นตอบว่า 'พระเจ้าข้า, ขอให้ลูกได้รับความทุกข์ทรมานและถูกดูหมิ่นเพื่อพระองค์เถิด ' ภาพวาดที่สวยงามของนักบุญอห์นแห่งไม้กางเขน ท่านนักบุญได้รับความทุกข์ทรมานจะบรรดาพระสงฆ์ในคณะคาร์เมไลท์ของท่านเองในงานการปฏิรูปพระธรรมวินัย รูปภาพนี้มาจากคอนแวนต์แห่งการแจ้งสาร ที่อยู่ใน Alba de Tormes ที่ซึ่ง St Teresa of Avila ได้นำมาประดิษฐานไว้
               วันที่ 14 ธันวาคมเป็นวันฉลองของนักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน

วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564

หญิงอายุ 107 ปี,โควิด-19,และสายประคำ
          นางวิต้า บรานคาซีโอ(Vita Brancaccio) ติดเชื้อโควิด-19 อย่างรุนแรงในเดือนพฤศจิกายน 2020 และถูกส่งตัวไปที่โรงพยาบาลในเมือง Lugano, สวิสเซอร์แลนด์
         สิ่งที่พิเศษก็คือ วิต้ามีอายุ 107 ปีแล้ว เธอต้องอยู่ในโรงพยาบาลนานหนึ่งสัปดาห์ ตอนนี้เธอหายและกลับบ้านได้แล้ว
         นางวิต้าเกิดที่อิตาลีทางตอนใต้, เธอมีชีวิตอยู่ในช่วงสงครามโลกครั้งที่ 1 และโรคระบาดไข้หวัดใหญ่สเปน เหลนของเธอบอกว่า- เธอไม่เคยเจ็บป่วยเลยทั้งชีวิต นางวิต้า บรานคาซีโอ สวดสายประคำเป็นประจำทุกวัน

การสวดสายประคำ


พวกลูกก็คือบรรดาลูกเหล่านั้นของแม่ที่นำดอกกุหลาบมามอบให้แม่
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2564

การประกาศข้อความเชื่อการปฏิสนธินิรมลของแม่พระ


"การรับรองข้อความเชื่อการปฏิสนธินิรมลของพระนางพรหมจารีย์ เป็นเครื่องหมายยืนยันถึงพระหรรษทานและการทำงานของพระญาณสอดส่องในชีวิตของมนุษย์"  
  >>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564

พระสังฆราชและพระสงฆ์ในเม็กซิโกเสียชีวิต


             From Catholic News Agency:พระสังฆราช 4 องค์และพระสงฆ์มากกว่า 120 องค์ในเม็กซิโกได้เสียชีวิตจากการติดเชื้อโควิด-19 และยังมีพระสังฆราชอีก 9 องค์ที่ได้รับการตรวจแล้วว่ามีผลเป็นบวก แต่ค่อยๆมีอาการดีขึ้น
             รัฐบาลเม็กซิโกแถลงเมื่อ 5 ม.ค. 2021 ว่า มีประชาชนมากกว่า 1.6 ล้านคนที่ติดเชื้อโควิด-19 และมีมากกว่า 146,000 คนที่เสียชีวิต

วันอาทิตย์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2564

การปฏิสนธินิรมลของแม่พระ


ตามที่ได้รับการเปิดเผยต่อผู้ได้รับพระพรพิเศษของพระศาสนจักรนั้น, พระเจ้าทรงแสดงให้เห็นถึงพระฤทธานุภาพของพระองค์ *
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2564

สิ่งสุดท้ายของมนุษย์


“เพราะเราทุกคนจะต้องปรากฏเฉพาะพระบัลลังก์ของพระคริสตเจ้า เพื่อแต่ละคนจะได้รับสิ่งตอบแทนสมกับที่ได้ทำเมื่อยังมีชีวิตอยู่ในร่างกาย ขึ้นอยู่กับการกระทำนั้นว่าจะดีหรือชั่ว” (2 คร. 5:10)
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2564

คำแนะนำจากพระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจ


เวทมนตร์ไสยศาสตร์,คาถาอาคม,การทำนายดวงชะตา, ปรึกษากับคนตายและกับวิญญาณ, โหราศาสตร์ สิ่งเหล่านี้คือ “ดินแดนแห่งการโกหกและการหลอกลวงทั้งเจ็ด”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2564

แม่พระแห่งกัวดาลูเป องค์อุปถัมภ์ของเด็กที่ไม่เกิด


เรื่องจริง (เล่าโดย FatherDaveNix)
             เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2009 ฮิลลารีคลินตันไปเยี่ยมมหาวิหารพระแม่แห่งกวาดาลูปในเม็กซิโก เธอถามว่าใครเป็นคนวาด และ Msgr. Monroy ตอบว่า 'พระเจ้า!' " เธอหัวเราะ (แม่พระแห่งกัวดาลูเป เป็นองค์อุปถัมภ์ของเด็กที่ไม่มีโอกาศได้เกิด)
            วันรุ่งขึ้นฮิลลารีได้รับรางวัล Margaret Sanger จาก Planned Parenthood (องค์กรวางแผนครอบครัวซึ่งสนับสนุนการทำแท้ง)

วันพุธที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2564

พระสังฆราชไนจีเรียได้รับการปล่อยตัว

               Jan 1, 2021 (CNA).- สังฆมณฑลซึ่งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรียประกาศในโซเชียลมีเดียโพสต์เมื่อช่วงดึกของวันที่ 1 มกราคม 2021 ว่าบิชอปโมเสส ชิคเว(Moses Chikwe) และ Ndubuisi Robert คนขับรถของท่านได้รับการปล่อยตัวโดยผู้ลักพาตัว
              Chikwe บิชอปของอัครสังฆมณฑล Owerri ถูกลักพาตัวโดยมือปืนที่ไม่ปรากฏชื่อในตอนเย็นของวันอาทิตย์ที่ 27 ธันวาคม 2020 ในเมือง Owerri ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐ Imo ทางตะวันออกเฉียงใต้ของไนจีเรีย
              บรรดาบิชอปของไนจีเรียได้เรียกร้องให้ประชาชนสวดภาวนาขอให้ท่าน Chikwe วัย 53 ปีปลอดภัยและได้รับการปล่อยตัว ชาวคาทอลิกทางตอนใต้ของแคลิฟอร์เนียก็อธิษฐานขอให้บิชอปกลับมาอย่างปลอดภัย ท่าน Chikwe เคยรับใช้เป็นพระสงฆ์ในสังฆมณฑลซานดิเอโกเป็นเวลาหลายปีก่อนจะกลับประเทศบ้านเกิดของท่าน
              การลักพาตัวของบิชอป Chikwe ถือเป็นการลักพาตัวครั้งล่าสุด การลักพาตัวก่อนหน้านี้เกี่ยวข้องกับพระสงฆ์และสามเณรไม่ใช่บิชอป
              เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมากระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯระบุให้ไนจีเรียเป็นประเทศที่แย่ที่สุดในเรื่องเสรีภาพทางศาสนาโดยอธิบายว่าประเทศในแอฟริกาตะวันตกเป็น "ประเทศที่น่ากังวลเป็นพิเศษ (CPC)" นี่เป็นการกำหนดอย่างเป็นทางการที่สงวนไว้สำหรับประเทศที่มีการละเมิดเสรีภาพทางศาสนาที่เลวร้ายที่สุด สำหรับประเทศอื่นๆได้แก่ จีน,เกาหลีเหนือ,และซาอุดีอาระเบีย

วันอังคารที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2564

วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

การค้นพบที่ฝังศพของนักบุญโยเซฟ


โดย Fr Paul Of Moll OSB +1896
“นักบุญองค์หนึ่งได้เห็นในญาณนิมิต, ร่างของนักบุญโยเซฟซึ่งถูกรักษาไม่ให้เน่าเปื่อยอยู่ในหลุมฝังศพ แต่สถานที่นั้นยังไม่รู้ว่าอยู่ที่ไหน ยิ่งสามีของพระนางพรหมจารีย์มารีย์, พระแม่ผู้บริสุทธิ์ยิ่งของเรา,ได้รับการยกย่องให้เกียรติมากขึ้นเพียงไร สถานที่ซึ่งร่างของท่านนักบุญโยเซฟถูกฝังไว้ก็จะถูกค้นพบเร็วขึ้นเพียงนั้น และวันนั้นจะเป็นวันที่บังเกิดความยินดีอย่างยิ่งแก่พระศาสนจักร”

วันเสาร์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2564

ปีของนักบุญโยเซฟ


ปีค.ศ. 2021 พระสันตปาปาฟรังซิสทรงประกาศให้เป็นปีของ “นักบุญโยเซฟ” .... ครั้งหนึ่งพระเยซูทรงเปิดเผยต่อท่านอธิการิณี Maria Cecilia Bay เกี่ยวกับเรื่องราวของนักบุญโยเซฟ และเธอได้บันทึกไว้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2564

สวัสดีปีใหม่ 2021

เฉลยธรรมบัญญัติ.28:1-14
 
คำอวยพร
 
1ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านและเอาใจใส่ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดตามบทบัญญัติทุกประการที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน จะทรงบันดาลให้ท่านเป็นใหญ่กว่าชนชาติอื่น ๆ ทั้งหลายบนแผ่นดิน 2ถ้าท่านเชื่อฟังพระสุรเสียงขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน พระองค์จะประทานพระพรเหล่านี้แก่ท่าน 3พระเจ้าจะทรงอวยพรท่าน ทั้งในเมืองและในชนบท 4พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านให้มีลูกหลานจำนวนมาก มีพืชผลอุดมสมบูรณ์ มีฝูงโคและฝูงแพะแกะมากมาย 5พระเจ้าจะทรงอวยพระพรท่านให้มีข้าวเต็มกระบุง มีแป้งขนมปังเต็มอ่างนวดแป้ง 6พระเจ้าจะทรงอวยพรท่านทั้งเมื่อท่านเดินทางและอยู่ในบ้าน 7องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงบันดาลให้ศัตรูที่เข้าโจมตีท่านพ่ายแพ้ไปต่อหน้าท่าน เขาจะเข้าโจมตีท่านทางหนึ่ง แต่จะต้องวิ่งหนีท่านไปถึงเจ็ดทาง 8องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงอวยพรท่านให้มีข้าวเต็มยุ้งฉาง และทรงอวยพรท่านให้ทำกิจการงานทุกอย่างได้สำเร็จ พระองค์จะทรงอวยพรท่านในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่านกำลังจะประทานให้ท่าน 9ถ้าท่านปฏิบัติตามบทบัญญัติขององค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน และดำเนินตามหนทางของพระองค์ พระองค์จะทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นประชากรศักดิ์สิทธิ์ถวายแด่พระองค์ 10แล้วประชาชนทั้งปวงในแผ่นดินจะเห็นว่าท่านเป็นประชากรขององค์พระผู้เป็นเจ้าb และจะกลัวท่าน 11องค์พระผู้เป็นเจ้าจะประทานพระพรให้ท่านอย่างล้นเหลือ ให้ท่านมีลูกหลานจำนวนมาก มีฝูงสัตว์มากมาย มีพืชผลอุดมสมบูรณ์จากพื้นดิน ในแผ่นดินที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสาบานไว้กับบรรพบุรุษของท่านว่าจะประทานให้ท่าน 12องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปิดคลังสมบัติบนท้องฟ้า ประทานฝนให้ตกบนแผ่นดินของท่านตามฤดูกาล และทรงอวยพรท่านให้ทำกิจการงานทั้งหลายเจริญก้าวหน้า ท่านจะให้ชนชาติทั้งหลายยืมได้ แต่ท่านจะไม่ต้องยืมจากชาติใดเลย 13องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงแต่งตั้งท่านให้เป็นหัว ไม่ใช่หาง ท่านจะเจริญขึ้นเสมอ ไม่มีวันตกต่ำ ถ้าท่านเชื่อฟังบทบัญญัติที่องค์พระผู้เป็นเจ้า พระเจ้าของท่าน ซึ่งข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ โดยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 14ท่านจะต้องไม่หันเหทั้งทางขวาและทางซ้ายจากถ้อยคำที่ข้าพเจ้าสั่งท่านในวันนี้ ไปติดตามและรับใช้เทพเจ้าอื่น