พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่

เราคิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้  จะทำให้มนุษย์มีความสุขสบาย
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระสันตะปาปาในเมียนมาร์

>

พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวแก่ประเทศเมียนมาร์ขอให้มีความเคารพต่อชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม พระองค์ไม่ตรัสคำว่าโฮรินจา โดยตรง ตามที่ทางพระสังฆราชของเมียนมาร์ได้แนะนำไว้

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลเพลงThe Lord is my Shepherd
เนื่องในโอกาสวันฉลองพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มีน้อยคนที่ได้รับความรอดหรือ?

จงสำนึกผิดกลับใจ
สำนึกผิดกลับใจอย่างแท้จริง
จงหันหลังให้บาป
และมารับความรอด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25พ.ย.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
           ในเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนา  สวดภาวนาและแสวงหาสันติภาพ  ลูกน้อยทั้งหลาย พระองค์ผู้เสด็จมาบนโลกนี้ทรงประสงค์จะประทานสันติภาพของพระองค์แก่ลูกไม่ว่าลูกจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตาม  พระองค์ คือองค์พระบุตรของแม่  พี่ชายของลูก – ทรงเรียกร้องโดยผ่านทางแม่ ขอให้พวกลูกกลับใจ  เพราะถ้าปราศจากพระเป็นเจ้า พวกลูกจะไม่สามารถมีอนาคตหรือมีชีวิตนิรันดร์ได้  เพราะฉะนั้น  จงมีความเชื่อและสวดภาวนา ดำเนินชีวิตในพระหรรษทาน  และด้วยความคาดหวังที่จะพบกับพระองค์เป็นการส่วนตัว
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ขณะที่แม่มองดูพวกลูกที่มารวมกันอยู่รอบแม่นี้   แม่เห็นวิญญาณของหลายคนผู้เป็นลูกของแม่ที่กำลังแสวงหาความรักและการปลอบประโลมใจ  แต่ไม่มีใครมอบให้พวกเขา แม่ยังได้เห็นหลายคนที่ทำความชั่วด้วย  เพราะพวกเขาไม่มีแบบอย่างที่ดี พวกเขายังไม่ได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่  ความดีซึ่งนิ่งเงียบและแพร่กระจายไปโดยอาศัยวิญญาณที่บริสุทธิ์นั้นเป็นความแข็งแกร่งที่ค้ำจุนโลกนี้  มีบาปมากมายเหลือเกิน  แต่ก็มีความรักด้วย องค์พระบุตรทรงส่งแม่มาหาพวกลูก – แม่ผู้เป็นเหมือนเดิมเสมอสำหรับทุกคน – เพื่อที่แม่จะได้สั่งสอนพวกลูกให้มีความรัก มีความเข้าใจ ว่าพวกลูกเป็นพี่น้องกัน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือพวกลูก
อัครสาวกแห่งความรักของแม่  ความปรารถนาแห่งความเชื่อและความรักที่มีชีวิตนั้นเป็นความพอเพียงแล้ว  และองค์พระบุตรจะทรงยอมรับสิ่งนี้ แต่ลูกต้องมีคุณค่าเหมาะสมด้วย ลูกต้องมีน้ำใจดีและมีหัวใจที่เปิดกว้าง  องค์พระบุตรจะทรงเข้าไปในหัวใจที่เปิดกว้าง แม่ในฐานะมารดา ปรารถนาให้ลูกทุกคนมารู้จักองค์พระบุตรของแม่ - องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นพระเจ้า – แม่ปรารถนาให้ลูกมารู้จักความยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระองค์ซึ่งลูกต้องการเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงรับบาปของลูกมาไว้ในพระองค์เองและทรงได้รับการไถ่กู้ให้รอดเพื่อลูก และเพื่อเป็นการตอบแทน พระองค์ทรงขอให้พวกลูกรักกันและกัน องค์พระบุตรของแม่คือความรัก
พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนไม่แตกต่างกัน มนุษย์ทุกคนจากทุกประเทศและทุกชนชาติ บรรดาลูกทั้งหลายของแม่ , ถ้าพวกลูกจะดำเนินชีวิตในความรักขององค์พระบุตรของแม่ พระอาณาจักรของพระองค์ก็จะอยู่ในโลกเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงสวดภาวนา สวดภาวนา เพื่อที่องค์พระบุตรและความรักของพระองค์จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกลูก เพื่อที่พวกลูกจะได้เป็นแบบอย่างแห่งความรักและจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่มารู้จักองค์พระบุตรของแม่ อย่าลืมว่าองค์พระบุตรของแม่ ผู้ทรงเป็นหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ทรงรักลูก จงรักนายชุมพาบาลของพวกลูกและสวดภาวนาเพื่อพวกท่าน
ขอขอบใจลูก     
           

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สนทนากับพระเยซูเจ้า


เรื่องนี้ทำให้เราคิดถึงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา นักบุญโฟสตินา
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คุณปู่เดินได้แล้ว


Des Fitzgerald อายุ 82 ปี เป็นชายวัยเกษียณ และเป็นเจ้าของห้องพักในอาคารแห่งหนึ่ง  เขาประกาศว่า  เขาสามารถเดินได้อย่างสบายเป็นครั้งแรก  หลังจากได้รับพระรูปพระแม่มารีย์มาได้เพียง 10 นาที  คุณปู่อาศัยอยู่ในเขต Greystones เมือง Limerick เขาซื้อพระรูปแม่พระแห่งฟาติมาเมื่อไม่นานมานี้และเพิ่งได้รับพระรูป คุณปู่พูดว่า “ผมได้รับพระรูปมาไม่ถึง 10 นาที แล้วผมก็สามารถเดินได้คล่อง  นี่เป็นอัศจรรย์แน่นอน  เพื่อพิสูจน์ว่าผมเดินได้จริง ผมเดินออกจากบ้านไปตามประตูและวกกลับมาอีกครั้ง  ก่อนหน้านี้ ผมแทบยืนไม่ได้ด้วยตัวเองแม้แต่นาทีเดียว” 
แหล่งข่าว - Limerick Leader.’

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ความฝันของพระสันตะปาปา

ฟรังซิสและเพื่อนไม่กี่คนเดินทางไปที่โรมในปี 1209 เพื่อขอให้พระสันตะปาปาทรงรับรองวินัยของคณะ
 >>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มาร์ติน ลูเทอร์


อธิการใหญ่ของคณะนักบวช ออกุสติเนียน Father Alejandro Moral Antón ได้เขียนไว้ในจดหมายถึงบรรดาสมาชิกในคณะ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2017 นี้ว่า  “มาร์ติน ลูเทอร์ได้สร้างความร้าวฉานให้แก่คริสตชนในยุโรป  สร้างรากฐานให้กับโลกแห่งโลกยะนิยมและสุขนิยม”  มาร์ติน ลูเทอร์เคยเป็นนักบวชในคณะนี้ (คณะออกุสติเนียน) ก่อนหน้าที่จะแยกตัวและไปก่อตั้งนิกายโปรแตสแตนท์ขึ้น
              Father Alejandro Moral Antón กล่าวต่อไปว่า “ลูเทอร์ไม่เพียงแต่ละทิ้งคณะไปเท่านั้น  แต่ยังได้ฝ่าฝืนอุดมการณ์ของชีวิตนักบวชด้วย  เขาปฏิเสธวัตรปฏิบัติและความศรัทธา  ปฏิเสธการสวดภาวนาและกฏของคณะอื่นๆ  เขาเปลี่ยนแปลงเทววิทยาของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ละเมิตต่อคำสาบานที่ให้ไว้กับทางคณะและส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดคำสาบานในการเป็นนักบวช”  

วันอังคารที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การประมูลรถยนต์

Source: ACN
15 พ.ย. 2017
รถยนต์หรูแลมโบกีนีรุ่นพิเศษ ฮูราแคนสปอร์ตที่มีผู้ถวายพระสันตะปาปาฟรังซิสจะถูกประมูลเพื่อนำเงินไปใช้เพื่อการกุศล  การประมูลทำโดยบริษัทประมูลซอทบี้
เงินที่ได้จะนำไปใช้ในการบูรณะเมืองนีนาเวห์ที่ทำลายโดยกลุ่มก่อการร้าย ISI
Alfredo Mantovano  และ Alessandro Monteduro, ประธานและผู้อำนวยการของ ACN (Italy)กล่าวว่า “เราต้องขอขอบคุณพระสันตะปาปาและขอให้ความมั่นใจแก่พระองค์ว่าเราจะใช้เงินนี้อย่างดีโดยการนำคริสตชนหลายพันคนกับไปอยู่ที่นีนาเวห์”
นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงช่วยเหลือคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนในอิรักโดยผ่านทาง ACN ในปี 2016 พระองค์มอบเงิน  100,000 ยูโร ให้แก่โรงพยาบาลเซนต์โยเซฟใน Erbil, Kurdish ทางตอนเหนือของอิรัก ที่มีผู้ลี้ภัยหลายพันคนได้รับความเดือดร้อน

วันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ทำนองเพลงแห่งสวรรค์มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างบนอาภรณ์ของแม่พระแห่งกัวดาลูเป  และนี่เป็นอีกสิ่งหนึ่งที่ค้นพบ มีเสียงดนตรีแห่งสวรรค์บนอาภรณ์ด้วย  Fernando Ojeda นักวิจัยได้ศึกษาตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้บนอาภรณ์ของพระรูปแห่งกัวดาลูเป เขาตรวจสอบทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ เรขาคณิต ดาราศาสตร์ และดนตรี (ที่สอดคล้องกับคณิตศาสตร์) จากทั้งหมดนี้ทำให้ ผู้เชี่ยวชาญทางดนตรีได้ค้นพบทำนองเพลงแห่งสวรรค์

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

จากทาสกลายเป็นนักบุญ

ผมมีทุกสิ่งเพียงพอสำหรับตัวเองแล้ว  แต่ยังไม่เพียงพอสำหรับคนอื่น”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ใกล้ตายของหมอ

ทุกสิ่งในชีวิตของ Dr. Neal และทุกคนที่เธอข้องเกี่ยวด้วย เหมือนถูกประสานถักทอเข้าด้วยกันในทันทีทันใดอย่างสมบูรณ์
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คาทอลิกในปากีสถานชุมชนคาทอลิกเล็กๆแห่งหนึ่งในกรุงการาจึของปากีสถานได้สร้างโบสถ์ที่ใหญ่โต เป็นอาคารสามชั้นมียอดเป็นโดม โบสถ์มีชื่อว่าเซนต์ปีเตอร์ มีคาทอลิกประมาณ 5,000 คน โบสถ์กลายเป็นสัญญลักษณ์แห่งความเชื่อในประเทศมุสลิมที่ยังคงมีการกดขี่ทางศาสนา

วันจันทร์ที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

การประจักษ์ที่อิตาปาริงกา

แม่พระตรัสในระหว่างปี 1994 ถึง 1998 ว่า “แม่มีความกังวลเกี่ยวสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในโลก  ถ้าหากพวกลูกยังคงไม่สวดภาวนาด้วยความเชื่อและความรักในหัวใจ”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ผลของไวไฟ เราท์เตอร์

นักเรียนได้ทดลองทางชีววิทยา และผลการทดลองทำให้นักชีววิทยาและผู้เชี่ยวชาญด้านรังสีเกิดความสนใจมาก
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บทภาวนาในคุกของสตรีคาทอลิกผู้หนึ่ง

“โปรดอย่าทอดทิ้งข้าพเจ้าในเวลาที่ยากลำบาก  โปรดอย่าหันพระพักตร์ของพระองค์ไปจากข้าพเจ้า”    >>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

อินเทอร์เน็ตกับความเป็นส่วนตัว

ถ้าคุณใช้อินเทอร์เน็ต คุณไม่มีทางได้ความเป็นส่วนตัวหรอก ดังนั้นทำใจเสียเถอะ
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันอังคารที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันจันทร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

หลักฐานยืนยันเรื่องราวในพระคัมภีร์นักวิทยาศาสตร์ค้นพบวันที่ ซึ่งดวงอาทิตย์หยุดนิ่งที่มีเขียนไว้ในพระคัมภีร์เรื่องโยชัว
เบาะแสสำคัญที่บ่งชี้ไม่ได้มาจากพระคัมภีร์  แต่มาจากแหล่งข้อมูลของชาวอิยิปต์
ชาวอิยิปต์ได้บันทึกการเกิดสุริยคราสวงแหวนไว้ในศิลาจารึก Merneptah stele ระบุวันที่ 30 ตุลาคม 1207 ก่อนคริสตกาล
พระคัมภีร์โยชัว เขียนไว้ว่า ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งและดวงจันทร์ก็หยุดอยู่จนกระทั่งชาวอิสราแอลมีชัยชนะต่อศัตรู “และเขากล่าวต่อหน้าชาวอิสราแอลว่า ดวงอาทิตย์หยุดนิ่งอยู่เหนือกิเบโอน  และดวงจันทร์หยุดอยู่ตรงหุบเขาอัยยาโลน” โยชัว 10
นักวิจัยเรื่องนี้บอกว่า พวกเราเข้าใจความหมายของข้อความผิดไป ทำให้คิดว่าโลกหยุดหมุนรอบตัวเองในวันนั้น
อันที่จริง ในภาษาฮีบรูดั้งเดิมจะแปลความหมายว่า ได้เกิดสุริยคราสขึ้นในวันนั้น
นักวิจัยระบุว่าภาษาฮีบรูมีความคล้ายคลึงกับภาษาบาบิโลเนียน และแปลออกมาได้ว่า “หยุดส่องแสง”
การค้นพบนี้ทำให้นักวิทยาศาสตร์สามารถระบุวันของเหตุการณ์ในอิยิปต์ได้แม่นยำขึ้น  และสำหรับพระคัมภีร์ก็เช่นเดียวกัน

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วิญญาณต้องอยู่ในไฟชำระนานเท่าไร?


ระยะเวลาที่วิญญาณต้องอยู่ในไฟชำระนั้นยาวนานเกินกว่าที่เราอาจคาดคิด  มีตัวอย่างมากมายในเรื่องนี้จากประวัติและการเปิดเผยของนักบุญบางองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

แม่พระตรัสเกี่ยวกับไฟชำระ

มีวิญญาณมากมายในไฟชำระ  และมีบางวิญญาณซึ่งเป็นผู้ที่ถวายตัวแด่พระเป็นเจ้าด้วย 
.....อ่านต่อ

วันพุธที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ฉลองนักบุญทั้งหลาย1.             วันที่1 พฤศจิกายน เราฉลองนักบุญทั้งหลาย นักบุญทุกองค์คือผู้ที่ได้รับชัยชนะแล้ว  ท่านชนะโลกและตัวเองและชนะปีศาจด้วย  ดังนั้นปีศาจจึงเกลียดนักบุญมาก....
                                                    >>>อ่านต่อ