พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พันธ์ทิพดอทคอม


ที่มา – พันธ์ทิพ  http://pantip.com/topic/34083824
หัวข้อ  - ทำไมพระเจ้าถึงสร้างศาสนามาหลายศาสนาครับ
กระทู้คำถาม
ศาสนาพุทธ ศาสนาคริสต์ ศาสนาอิสลาม ศาสนาฮินดู
ทำไมพระเจ้าถึงสร้างศาสนามาหลายศาสนา
แล้วทำไมไม่สร้างแต่คนดีมาอย่างเดียว

--------------------------------------------------------------
ตอบกระทู้
ความคิดเห็นที่ 25
พระเจ้าไม่มีศาสนาครับ
พระเจ้าคือ หนทาง
  ความจริง  และชีวิต  ศาสนาเป็นสิ่งที่มนุษย์แบ่งแยกกันเอง  ทั้งๆที่มนุษย์เป็นเผ่าพันธุ์เดียวกัน  และทุกคนเป็นบุตรของพระเจ้า
ทำไมพระเจ้าไม่สร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีแต่เพียงอย่างเดียว
?
พระเจ้าสร้างมนุษย์ให้เป็นคนดีแต่เพียงอย่างเดียวแล้วครับ
  คุณไม่เห็นหรือว่า  เมื่อเด็กเกิดมา  เขาเป็นทารกที่ช่างบริสุทธิ์น่ารักเป็นอย่างยิ่งเขาไม่มีความชั่วร้ายติดตัวมาด้วยเลย  นี่แหละคือผลงานของพระเจ้าครับ  
แต่มนุษย์ที่ชั่วช้า
  ทำบาปกรรมที่มีอยู่ในทุกวันนี้นั้น  เป็นผลงานของมนุษย์เองครับ
เราควรเข้าใจพระเจ้า
  พระองค์เองตรัสว่า พระองค์เป็นบิดาของพวกเราในทางพระเยซูเจ้า ผู้ทรงนำพวกเรากลับมาเป็นบุตรของพระเจ้าโดยการพลีชีพพระองค์เองบนกางเขนเพราะทรงรักเรา  พระ
องค์ทรงสร้างมนุษย์ให้เป็นเหมือนพระองค์  คือ เป็นจิต  และมีจิตใจอิสระ  เป็นเรื่องน่าประหลาดอัศจรรย์มากเกี่ยวกับจิตใจอิสระนี้  เพราะพระเป็นเจ้าเป็นผู้ทรงสรรพานุภาพ  ไม่มีสิ่งใดที่พระองค์กระทำไม่ได้เลย  แต่เมื่อพระองค์อยู่ต่อหน้าจิตใจอิสระของมนุษย์  เหมือนกับพระองค์ทรงอ่อนแรง  ไม่มีฤทธิ์อำนาจเลย  ทั้งนี้เพราะพระองค์ไม่แตะต้องจิตใจอิสระของมนุษย์  นี่เป็นเพราะความรักของพระองค์ที่มีต่อมนุษย์  พระองค์จึงประทานของขวัญล้ำค่าแก่เรา  นั่นคือจิตใจอิสระ  เพราะถ้าไมมีจิตใจอิสระ  เราก็เป็นเหมือนทาสที่ต้องทำทุกสิ่งตามที่เจ้านายสั่ง  ด้วยจิตใจอิสระนี้  เราสามารถเลือกตามอำเภอใจได้ว่าจะทำความดีหรือความชั่ว  จะเป็นลูกของพระ  หรือเป็นลูกของมารปีศาจ

วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม พ.ศ. 2558

วันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2558

พระดำรัสขององค์ราชินี


พระดำรัสขององค์ราชินี (พระนางพรหมจารีย์มารีย์ตรัสกับซิสเตอร์มารีย์แห่งอะกริดา สเปน)

พระเป็นเจ้าทรงมีพระทัยเมตตาต่อมนุษย์ยิ่งนัก  พระองค์ทรงสร้างมนุษย์ให้มีสติปัญญาที่จะพิจารณาเหตุผล  เพื่อที่มนุษย์จะได้ใช้สติปัญญานั้นในการพิจารณาไตร่ตรองเหตุผลซึ่งจะช่วยเขาให้สามารถพบพระองค์ได้  เมื่อรู้จักพระองค์แล้วมนุษย์ก็จะเริ่มรักพระองค์  เคารพนับถือและเทิดทูนพระองค์ในฐานะพระผู้สร้างและพระเจ้าที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียว  บิดามารดาจึงต้องสั่งสอนลูกๆของตนตั้งแต่เขายังเป็นเด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงสา  ให้พวกเขามีความรู้ถึงพระเป็นเจ้าและต้องให้คำแนะนำสั่งสอนแก่พวกเขาด้วยความเอาใจใส่เป็นพิเศษ  เพื่อที่บรรดาลูกๆจะได้รู้จักและแสวงหาพระเป็นเจ้าผู้ทรงเป็นจุดหมายปลายทางของชีวิตเป็นอันดับแรกอย่างเต็มกำลังและน้ำใจของพวกเขา  บิดามารดาต้องเฝ้าดูแลเอาใจใส่ในลูกของตนอย่างเต็มที่  เพื่อทำให้พวกเขาหลุดพ้นจากนิสัยที่ไม่ดีตามประสาเด็ก  ซึ่งเป็นธรรมชาติด้านลบ  อันอาจทำให้พวกเขาหลงไปในทางที่ผิดถ้าไม่รีบกำจัดเสียแต่ต้น  ถ้าบิดามารดาจะเอาใจใส่และป้องกันนิสัยที่ไม่ดีต่างๆของลูกของพวกเขาและสั่งสอนลูกๆตั้งแต่ยังอยู่ในวัยที่บริสุทธิ์ไร้เดียงสาให้มีความรู้ในพระเป็นเจ้าในฐานะพระผู้สร้างแล้วละก็  บรรดาลูกๆของเขาก็จะคุ้นเคยที่จะรู้จักและสรรเสริญพระเป็นเจ้า  ท่านมารดาของแม่เอง(นักบุญอันนา)  ถึงแม้ท่านจะไม่รู้ถึงพระหรรษทานยิ่งใหญ่ที่พระเป็นเจ้าทรงประทานแก่แม่  แต่ท่านก็เอาใจใส่สั่งสอนแม่ในเรื่องนี้ตั้งแต่แรกเริ่ม  เมื่อเริ่มแรกที่ท่านตั้งครรภ์แม่นั้น  ท่านสรรเสริญพระเป็นเจ้าด้วยนามของแม่   ท่านนมัสการขอบพระคุณพระเป็นเจ้าที่ทรงสร้างแม่ขึ้นมา  ท่านวอนขอให้พระองค์ปกปักรักษาแม่และนำแม่ไปสู่แสงสว่างของพระองค์  ดังนั้นบิดามารดาจึงควรสวดภาวนาด้วยสิ้นสุดจิตใจต่อพระเป็นเจ้า  สำหรับจิตวิญญาณของลูกของเขา  วอนขอให้พระญาณเอื้ออาทรของพระเป็นเจ้าได้โปรดชำระล้างบาปของพวกเขาและทำให้ลูกๆของเขาเป็นอิสระจากการเป็นทาสของบาปกำเนิด
แต่ถ้าหากมนุษย์ผู้ใดไม่รู้จักและสรรเสริญพระผู้สร้างของเขาตั้งแต่เวลาที่เขายังเป็นเด็กไม่รู้ความ  เขาผู้นั้นควรได้รับความรู้ในพระเป็นเจ้าทันทีเท่าที่จะทำได้เมื่อเขาเติบโตแล้ว  โดยอาศัยแสงสว่างแห่งความเชื่อ  และเมื่อเขาได้รับความรู้ในพระเป็นเจ้าแล้ว  วิญญาณนั้นต้องกระทำอย่างเต็มความสามารถเพื่อที่เขาจะไม่มีวันสูญเสียพระเป็นเจ้าไป  เขาต้องมองดู  ฟัง  รัก  และสรรเสริญพระองค์เสมอ

วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2558

คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา

ครบรอบวันเกิด 105 ปีของคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา 
คุณแม่เทเรซาเกิดวันที่ 26 ส.ค. 1910 ที่ประเทศอัลบาเนีย
รูปภาพ 8 รูป  คลิ๊กเพื่อดูภาพขยาย    1. ซิสเตอร์ในคณะมิชชันนารีแห่งเมตตาธรรม ได้มาร่วมพิธีมิสซาระลึกถึง 105 ปีวันเกิดคุณแม่เทเรซาที่บ้านของคณะในกัลกัตตา ประเทศอินเดีย  วันที่ 26 ส.ค. 2015 / AFP - Getty Images


2. ชายคนหนึ่งกำลังสวดภาวนาที่แท่นรูปของคุณแม่เทเรซาบนเทียน Rupak De Chowdhuri / Reuters


3. ซิสเตอร์ชาวอินเดียกำลังร่วมพิธีมิสซา  คุณแม่เทเรซาได้รับการสถาปนาเป็นบุญราศีโดยพระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2 . Dibyangshu Sarkar / AFP - Getty Images


4. รูปปั้นของคุณแม่เทเรซาผลิตเพื่อขายในวันก่อนวันทำพิธี. Piyal Adhikary / EPA


5. ชาวอินเดียนำดอกไม้มาวางไว้ที่หลุมฝังศพของคุณแม่เทเรซาหลังจากเสร็จพิธีมิสซาแล้วDibyangshu Sarkar / AFP - Getty Images


6. การสวดภาวนาในระหว่างพิธีรำลึกถึงคุณแม่เทเรซา Piyal Adhikary / EPA


7. แม่ชีและผู้มาร่วมพิธีสวดภาวนาที่หลุมฝังศพของคุณแม่  คุณแม่เทเรซาเริ่มงานแพร่ธรรมให้กับคนยากจนในกัลกัตตาในปี 1948  และได้รับรางวัลโนเบลในปี 1979 Piyal Adhikary / EPA
8. ผู้มาเยี่ยมนั่งอยู่กับซิสเตอร์เพื่อรอที่จะสวดภาวนาตอนเย็นในวันก่อนวันรำลึกถึงคุณแม่เทเรซา

วันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2558

โอเมก้า 3

น้ำมันปลาเริ่มเป็นที่สนใจมาประมาณ 30 ปี เมื่อมีข้อมูลว่าชาวเอสกิโม ที่บริโภคปลาในปริมาณสูง จะมีปัญหาเส้นเลือดอุดตันน้อย ระดับไขมันในเลือดต่ำ และการเกาะตัวของเกล็ดเลือดน้อยกว่าชาวเดนมาร์กซึ่งกิน เนื้อสัตว์มากกว่า นอกจากนี้ ยังพบว่าชาวญี่ปุ่นในหมู่บ้านชาวประมง ที่บริโภคปลาในปริมาณมาก จะมีโรคหลอดเลือดหัวใจ การเกาะตัวของเกล็ดเลือดและความหนืดของเลือดน้อยกว่าชาวญี่ปุ่นในหมู่บ้านที่เลี้ยงสัตว์
กลุ่มกรดไขมันที่เรียกว่า โอเมก้า 3 คือ ไขมันไม่อิ่มตัวชนิดหนึ่ง พบมากในปลาทะเลน้ำลึก เป็นไขมันจำเป็น ต้องได้รับจากอาหาร เนื่องจากร่างกายสร้างขึ้นเองไม่ได้ สารอาหารที่สำคัญมี 2 ชนิด คือ อีพีเอ และ ดีเอชเอ ปลาทะเลน้ำลึก ที่ให้สารอาหารโอเมก้า 3 ได้แก่ ปลาซาร์ดีน ปลาเฮอร์ริ่ง ปลาแมคเคอเรล ปลาแซลมอน และปลาทูน่า ปลาในอ่าวไทย ที่มีปริมาณโอเมก้า 3 สูง ได้แก่ ปลาทู และที่มีในปริมาณน้อย ถึงปานกลาง ได้แก่ ปลาอีกา ปลากะพง ปลาตาเดียว ส่วน ปลาน้ำจืดบางชนิด เช่น ปลาช่อน ปลานวลจันทร์ จะพอมีโอเมก้า 3 บ้าง ซึ่งมากกว่าปลาน้ำจืดอื่นๆ
สำหรับความสำคัญของโอเมก้า 3 ในเด็ก กรด DHA มีความสำคัญต่อการเจริญพัฒนาสมองและดวงตาของเด็กทารก โดยเฉพาะในช่วง 3 เดือนก่อนคลอด การขาดของ DHA จะมีความสัมพันธ์กับโรคสมาธิสั้น โดยเด็กที่มีระดับ DHA ต่ำจะมีปัญหาด้านพฤติกรรม อารมณ์ การนอนและการเรียนรู้มากกว่าเด็กกลุ่มที่มีระดับ DHA ปกติ และเมื่อได้รับ DHA เสริม อาการต่าง ๆ จะดีขึ้น
ส่วนความสำคัญของโอเมก้า 3 ในผู้ใหญ่และคนสูงอายุ จะช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือด และเพิ่มระดับไขมันชนิดดีซึ่งช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดได้ ลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ทำให้เกิดลิ่มเลือดอุดตันได้ยากขึ้น ช่วยลดความดันโลหิตได้เล็กน้อย ลดอุบัติการของโรคหลอดเลือดหัวใจ จากการลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ป้องกันโรคความจำเสื่อม ชะลอหรือป้องกันการเจริญของเซลล์มะเร็ง
นอกจากโอเมก้า 3 แล้ว ปลายังเป็นแหล่งโปรตีนคุณภาพดี ย่อยง่าย และในปลาทะเลยังมีไอโอดีน ซึ่งช่วยป้องกันปัญหาเรื่องคอพอก และช่วยการเจริญพัฒนาของสมองเด็กในช่วงปีแรกด้วย
ข้อควรระวังในการกินโอเมก้า 3 เนื่องจากน้ำมันปลาลดการเกาะตัวของเกล็ดเลือด ดังนั้นการกินปลาในปริมาณมากต่อเนื่องกัน หรือกินผลิตภัณฑ์เสริมอาหารน้ำมันปลา จะทำให้มีปัญหาเรื่องเลือดออกหยุดยากโดยเฉพาะหากกินร่วมกับยาต้านเกล็ดเลือด เช่น แอสไพรินหรือโคลพิโดเกรล
หาก กินปลาทะเลมากกว่า 8 ครั้งต่อสัปดาห์ นอกจากจะมีปัญหาเรื่องเลือดหยุดยากแล้ว ยังจะทำให้ระบบภูมิคุ้มกันทำงานลดลงด้วย สิ่งที่ควรระวังอีกอย่างในการบริโภคปลาทะเลปริมาณมาก คือ การปนเปื้อนโลหะหนัก โดยเฉพาะสารปรอท ดังนั้นหากบริโภคมากเกินไป จะเกิดการสะสมและเป็นพิษได้
ขอขอบคุณข้อมูลจาก
    • รศ.พญ.ปรียานุช แย้มวงศ์ (www.index2you.com)

วันพุธที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระ 2 - 25 ส.ค. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ส.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
ในวันนี้แม่เรียกร้องพวกลูกให้สวดภาวนา
ขอให้การสวดภาวนาของลูกเป็นเหมือนปีกที่พาลูกโบยบินไปพบพระเป็นเจ้า
โลกกำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการทดลอง  เพราะมันได้หลงลืมและละทิ้งพระเป็นเจ้า
เพราะฉะนั้นพวกลูก,  ลูกน้อยทั้งหลาย, จงเป็นผู้ที่แสวงหาและรักพระเป็นเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด
แม่อยู่กับพวกลูกและแม่จะนำทางลูกไปหาองค์พระบุตรของแม่  แต่ลูกต้องตอบรับ “ค่ะ/ครับ” กับแม่ด้วยจิตใจอิสระในฐานะบุตรของพระเจ้า
แม่เข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือลูกและแม่รักลูกผู้เป็นลูกน้อยๆด้วยความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
(“เป็นบุญของผู้ที่ยืนหยัดอย่างมั่นคงในวันเวลาแห่งการทดลอง  เขาได้พิสูจน์ตัวเอง  และจะได้รับรางวัลแห่งชีวิตในชัยชนะของเขา  พระคริสต์ทรงสัญญาจะประทานมงกุฎแก่ผู้ที่รักพระองค์” ยากอบ 1:12 )  
 
  สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ส.ค. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่ในฐานะมารดาที่รักลูก  แม่มองเห็นความยากลำบากในยุคนี้ของพวกลูก
แม่มองเห็นความทุกข์ของพวกลูก  แต่ลูกพึงรู้ว่าลูกไม่ได้อยู่เพียงลำพัง
องค์พระบุตรของแม่อยู่กับพวกลูกด้วย
พระองค์ทรงอยู่ทุกหนแห่ง
พระองค์ไม่อาจมองเห็นได้  แต่ลูกสามารถมองเห็นพระองค์ถ้าลูกดำรงชีวิตอยู่ในพระองค์
พระองค์ทรงเป็นแสงสว่างที่ส่องสว่างในวิญญาณของลูกและประทานสันติสุขให้แก่ลูก
พระองค์คือพระศาสนจักรซึ่งลูกจักต้องรักและสวดภาวนาปกป้องไว้เสมอ – มิใช่ด้วยคำพูดเท่านั้นแต่ด้วยกิจการแห่งความรัก
ลูกทั้งหลายของแม่  จงทำให้ทุกคนมารู้จักองค์พระบุตรของแม่เถิด  เพื่อที่พระองค์จะได้รับความรัก  เพราะความจริงอยู่ในองค์พระบุตรผู้ทรงกำเนิดจากพระเป็นเจ้า – พระองค์ทรงเป็นพระบุตรของพระเจ้า
จงอย่าปล่อยเวลาให้เสียไปในการครุ่นคิดมากนัก  จะทำให้ลูกอยู่ห่างไกลจากความจริง
จงยอมรับพระวาจาของพระองค์ด้วยใจซื่อๆและดำรงชีวิตด้วยพระวาจา  ถ้าลูกดำรงชีวิตด้วยพระวาจาของพระองค์  ลูกจะสวดภาวนา
ถ้าลูกดำรงชีวิตด้วยพระวาจาของพระองค์  ลูกจะรักด้วยความรักอันเมตตา  ลูกจะรักซึ่งกันและกัน
ยิ่งลูกรักมากเท่าไร  ลูกยิ่งอยู่ห่างไกลจากความตาย
เพราะผู้ที่ดำรงชีวิตด้วยพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่และผู้ที่มีความรัก  ความตายจะกลายเป็นชีวิต
ขอขอบใจลูก
จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะสามารถมองเห็นองค์พระบุตรในตัวนายชุมพาบาลของลูก
จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะสามารถโอบกอดพระองค์ได้ในพวกท่าน

ทดสอบความรู้ภาษาลาติน


ทดสอบความรู้ภาษาลาติน  ลองดูซิว่าแต่ละข้อคุณรู้หรือไม่ว่าภาษาลาตินนี้แปลว่าอะไร
1  "Dóminus vobíscum."
May the Lord be praised.
The Lord be with you.                                   
May the Lord bless you.
Lord, have mercy.
2    Laus tibi, Christe."
Praise to you, Christ.   
Praise God, you Christian.
You praised God, St. Christopher.
Have mercy on us, Christ.
3    Sursum corda."
Lift up your hearts. 
Let us pray.
Gives thanks in your heart.
Hosanna in the highest.
4   Orémus."
God be praised.
The Mass is over.
And with your spirit.
Let us pray.    
5     Et cum spíritu tuo."
And with the Holy Spirit.
And with your spirit.   
It is right and just.
And also with you.
6    Hoc est enim corpus meum.
This is our holy prayer.
For this is a symbol of my body.
For this is my blood.
For this is my body
7     Pater, peccavi."
Father, I have sinned.     
Father, forgive me.
Father, have mercy.
Father, be praised.
8     Vita mutatur, non tollitur."
Life is changed, not taken away
The beginning of life, not the end.
Change is life, and never ends.
Life is for others, not for ourselves.
9      Et salutáre tuum da nobis. "
And with your spirit.
Go forth, the Mass is ended.
And we shall praise God.
And grant us your salvation.   
10     Sed líbera nos a malo."
Flee from the evil one.
But deliver us from evil.   
But our liberty is wrong.
Lead us not into temptation.

วันจันทร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2558

ความจริงเกี่ยวกับพระนางมารีย์


พระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้าหรือไม่? 
ตอบ – ใช่  เพราะนักบุญอลิซาเบ็ทได้เรียกพระนางว่า “พระมารดาของพระเป็นเจ้าของข้าพเจ้า”  ซึ่งปรากฏอยู่ในพระวรสาร ลูกา 1: 43  พระเยซูเจ้าทรงเป็นพระเป็นเจ้า (ฮีบรู 1: 8) และพระนางมารีย์ทรงเป็นพระมารดาของพระองค์   เพราะฉะนั้นพระนางมารีย์จึงเป็นพระมารดาของพระเป็นเจ้า (พระบุตร)  เพราะพระเยซูเจ้าทรงเป็นทั้งพระเป็นเจ้าและมนุษย์จากพระครรภ์ของพระนางมารีย์

พระนางมารีย์ทรงเป็นพรหมจารีย์อตลอดชีวิตของพระนางหรือไม่?
ตอบ – ใช่ พระนางทรงเป็นพรหมจารีย์ตลอดชีวิตของพระนาง  เพราะใน เอเซเคียล 44:2 กล่าวไว้ว่า “ประตู” ที่พระเป็นเจ้าทรงผ่านจะถูกปิดสำหรับผู้อื่น  สำหรับคำในพระวรสารที่กล่าวถึง “ลูกพี่ลูกน้อง” ของพระเยซูเจ้านั้น  หมายถึงญาติพี่น้องของพระองค์ แต่ไม่ใช่ลูกคนอื่นๆของ น.ยอแซฟ  เพราะในภาษาอาราเมอิกซึ่งใช้ในการเขียนพระคัมภีร์นั้น  ไม่มีคำว่า “ลูกพี่ลูกน้อง” อันหมายถึงลูกคนอื่นๆจากพ่อคนเดียวกัน  นอกจากนี้  ในพระคัมภีร์ยังพูดถึงพระเยซูเจ้าว่า เป็นบุตรคนเดียวของพระนางมารีย์ (ภาษาอังกฤษมีคำว่า “the” นำหน้า – the son of Mary)  ไม่ได้ใช้คำว่า “ลูกคนหนึ่ง” ( มีคำว่า “a” นำหน้า – a son of Mary)