พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เหตุการณ์ที่ไม่ธรรมดาเกิดขึ้นระหว่างการประจักษ์


28 ก.ค. 2014
ในการให้สัมภาษณ์กับคุณพ่อลิวิโอ  Fr Livio Fanzaga ทางสถานีวิทยุ Radio Maria ที่ผ่านมานี้  มารีจา  พาฟโลวิค ได้กล่าวถึงการประจักษ์ครั้งล่าสุดนี้ ( 25 ก.ค. 2014 ) ซึ่งเกิดขึ้นที่ Verona Seminary  แม่พระทรงประจักษ์มาต่อหน้าเธอ  และด้วยความประหลาดใจ  แม่พระทรงผ่านเธฮไปหาเด็กหญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ค่อยสบายนัก  เธออยู่แถวหน้าสุดซึ่งมีพระสงฆ์  สามเณรหลายคน และครอบครัวหลายครอบครัวอยู่รวมกัน
มารีจาเล่าว่าเธอแทบช็อค เมื่อแม่พระทรงผ่านหน้าเธอไปแบบนี้  เธอรีบยืนขึ้นจากท่าคุกเข่า  เธอหันไปมองดูแม่พระที่กำลังเสด็จไป  และเธอเห็นแม่พระทรงเอาใจใส่และอวยพรเด็กหญิงเล็กๆคนนั้น  เธอได้ยินเสียงอย่างชัดเจนจากเด็กซึ่งร้องว่า “วันทามารีย์  โปรดเสด็จมาที่บ้านของหนู ! เสด็จมายังหัวใจของหนู!  วันทามารีย์  ผู้เปี่ยมด้วยพระหรรษทาน!
มารีจาเล่าต่อ “ดิฉันไม่ทราบว่า  เด็กคนนั้นได้เห็นแม่พระหรือไม่?  เธอร้องไห้  และคนอื่นๆก็ร้องไห้ด้วยเมื่อเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น  ตั้งแต่เด็กคนนั้นถูกนำตัวมาที่เมดจูกอเรจ์  ใครๆก็เรียกเธอว่า เทวดาน้อยของแม่พระ”
มารีจาพูดกับคุณพ่อ ลิวิโอ เกี่ยวกับสาส์นของแม่พระในวันที่ 25 กรกฏาคมนี้  ซึ่งพระนางตรัสว่า “แม่อยู่กับพวกลูก  พร้อมด้วยบรรดานักบุญและทูตสวรรค์ทั้งหลายเพื่อช่วยเหลือพวกลูก”
 

วันพุธที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

เครื่องหมายแห่งกาลเวลา

การประจักษ์ที่กิเบโฮ ในราวันดา  เด็กชายซึ่งไม่ได้เป็นคาทอลิกและไม่เคยรู้จักหรือได้ยินชื่อของพระเยซูเจ้ามาก่อน  ได้รับการประจักษ์จากพระเยซูเจ้า  เด็กคนนั้นชื่อ เอ็มมานูเอล  เซกาตาชิยา (Emmanuel Segatashya) พระเยซูเจ้าตรัสกับเขาว่า ....(อ่านต่อ)

วันอังคารที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

มาทานผักและผลไม้เป็นอาหารหลัก
ผมมีโรคประจำตัวคือ ความดันสูง  ความดันสูงสุดอยู่ที่ 144/104  หมอให้ยาลดความดันมาทานผมทานยาลดความดันทุกวันๆละ 1 เม็ดทำให้ความดันลดลงเป็น 130 กว่าขึ้นไป และ 80-90 (ตัวต่ำ)   เมื่อผมอ่านบทความเรื่อง การรักษาโรคมะเร็ง  ผมจึงลองเอาวิธีนี้มาใช้ดู  ผมเริ่มทานผักและผลไม้  ไม่พยายามทานเนื้อสัตว์เลย  (ทานบ้างแต่น้อยมาก)  ทานพวกคาร์โบไฮเดรตน้อยลง  เมื่อทำอย่างนี้ไปได้สองสัปดาห์กว่าๆ โดยที่ยังทานยาลดความดันตามปกติ   แล้วผมก็ไปหาหมอตามนัดเมื่อวันที่ 28 ก.ค. นี้  ผลปรากฏว่าความดันลดลงเหลือ 123 /88  ซึ่งต่ำกว่า 130 เป็นครั้งแรก  น้ำหนัก 65.9 กก. จากเดิม 68 กก. ดังนั้นจึงอยากชักชวนให้คนที่เป็น ความดันสูงแบบเดียวกับผม  และผู้ที่เป็นโรคอื่นๆเช่น  มะเร็ง  เบาหวาน อ้วน ฯลฯ ลองทำแบบเดียวกับผมบ้าง  และถ้าประสบผลอย่างไรก็ลองเขียนมาบอกเล่าสู่กันฟังนะครับ  เขียนมาที่ pravitj14@gmail.com  ผมจะนำมาลงในบล็อกนี้เพื่อเป็นประโยชน์แก่คนอื่น

วันอาทิตย์ที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี (ตอนที่ 7)

ที่อารามคณะคอนเซ็ปชั่นนิสต์ ในควิโต  ปัจจุบันคือประเทศเอกวาดอร์  แม่พระทรงประจักษ์แก่ซิสเตอร์มาเรียนา  คุณแม่อธิการของอารามนี้....(อ่านต่อ)

วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สาส์นแม่พระ 2 - 25 ก.ค. 2014

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ค.
ลูกที่รักทั้งหลาย  
 พวกลูกไม่ตระหนักเลยว่า  พระหรรษทานที่ลูกได้รับในชีวิต  ในช่วงเวเลาที่องค์พระผู้สูงสุดทรงประทานแก่ลูกนั้น  เพื่อช่วยให้ลูกมีเวลาที่จะเปิดใจและกลับใจ  จงกลับมาหาพระเป็นเจ้าและการสวดภาวนาเถิด  และให้การสวดภาวนาครอบครองจิตใจ , ครอบครัว และชุมชนของลูก  เพื่อที่พระจิตเจ้าจะทรงนำทางและดลใจลูกทุกวันให้ลูกเปิดใจมากยิ่งขึ้นต่อน้ำพระทัยและแผนการณ์ของพระเป็นเจ้าที่ทรงมีต่อลูกแต่ละคน  แม่อยู่กับพวกลูกพร้อมกับบรรดานักบุญและทูตสวรรค์ซึ่งจะคอยช่วยเหลือพวกลูก
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ค. 2014
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่เป็นแม่ของพวกลูกที่มารวมกันอยู่ ณ.ที่นี้ และ เป็นแม่ของทุกคนในโลก  แม่ขออวยพรพวกลูกด้วยการอวยพรของมารดาและขอร้องให้ลูกเริ่มเดินทางไปสู่ความถ่อมตน
หนทางนั้นนำไปสู่ความรักขององค์พระบุตรของแม่
องค์พระบุตรของแม่ทรงพระฤทธานุภาพยิ่งใหญ่  พระองค์ทรงอยู่ในทุกสิ่ง
ลูกทั้งหลายของแม่  ถ้าลูกยังไม่ตระหนักรู้ถึงเรื่องนี้  ความมืดมิดและความมืดบอดก็กำลังปกครองวิญญาณของลูก
มีเพียงความถ่อมตนเท่านั้นที่จะเยียวยารักษาลูกได้
ลูกทั้งหลายของแม่  แม่ดำเนินชีวิตด้วยความถ่อมตน  ความกล้าหาญและในความหวังอยู่เสมอ
แม่ทราบ  แม่ตระหนักรู้ว่าพวกเราทั้งหลายอยู่ในพระเป็นเจ้า  และพระเป็นเจ้าทรงอยู่ในพวกเรา
แม่ขอร้องให้ลูกเป็นเช่นเดียวกับแม่  แม่ปรารถนาให้ลูกทุกคนอยู่กับแม่ในนิรันดรภาพ  เพราะลูกเป็นส่วนหนึ่งของแม่,  แม่จะช่วยเหลือลูกในหนทางชีวิตของลูก
ความรักของแม่จะห่อหุ้มลูกไว้เหมือนเสื้อคลุมและทำให้ลูกเป็นอัครสาวกแห่งความสว่างของแม่-ความสว่างของพระเป็นเจ้า
ด้วยความรักที่ออกมาจากความถ่อมตน  ลูกจะนำแสงสว่างไปสู่ความมืดมิดและความมืดบอดที่กำลังปกครองวิญญาณอยู่  ลูกจะเป็นผู้นำพาองค์พระบุตรของแม่ผู้เป็นแสงสว่างของโลก
แม่อยู่เคียงข้างนายชุมพาบาลของลูกเสมอ  และแม่สวดภาวนาเพื่อพวกท่านจะได้เป็นแบบอย่างแห่งความถ่อมตนให้แก่ลูก
ขอขอบใจลูก

หลุมฝังศพของประกาศกโยนาห์


ที่เมืองโมซุลมีโบสถ์ซึ่งมีหลุมฝังศพของประกาศกโยนาห์อยู่ภายใน เป็นโบสถ์ที่เก่าแก่มาก   แต่เวลานี้โบสถ์และหลุมฝังศพไม่มีอีกต่อไปแล้ว  เพราะถูกผู้ก่อการร้าย ISIS ในอิรักระเบิดเมื่อวันที่ 24 ก.ค. 2014

วันพฤหัสบดีที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

สวดภาวนาเพื่อคริสตชนในอิรัก,ซีเรีย

    พระคาร์ดินัล ลีโอนาโด ซานดริ กล่าวว่าถึงแม้คริสตชนในโมซุล ,ประเทศอิรัก  และในอเลปโปในซีเรีย จะถูกคุกคามที่สุด  ทุกประเทศก็จะไม่ปลอดภัยไปด้วย  พระคาร์ดินัลได้แสดงความคิดเห็นเมื่อวันอาทิตย์ในพิธีมิสซาฉลองในอาสนวิหารแม่พระแห่งเลบานอนของมารอนไนท์
ในเวปไซต์ FSSP http://www.fssp.org/en/fildesmois2014.htm#Iraq  ได้เรียกร้อง พระสังฆราช, พระสงฆ์ ,นักบวช ของโบสถ์ทุกแห่งทั่วโลกให้ร่วมกับพวกเขาโดยจัดให้มีการสวดภาวนาเพื่อคริสตชนในอิรัก,ซีเรีย และประเทศต่างๆในตะวันออกกลาง ในวันศุกร์ที่ 1 สิงหาคม 2014

วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ทำไมพระเป็นเจ้าไม่ทำลายปีศาจให้หมดไปเสียเลย?


คำถาม :  คุณพ่อฟอร์ทีคะ  ทำไมพระเป็นเจ้าไม่ทำลายปีศาจให้หมดไปเสียเลยล่ะคะ?

คุณพ่อฟอร์ที  : ด้วยความรักอันยิ่งใหญ่ของพระเป็นเจ้า  พระองค์จึงไม่ประสงค์ที่จะทำลายสิ่งสร้างที่มีสติปัญญาเฉลียวฉลาดซึ่งพระองค์ทรงสร้างมา  ซึ่งก็รวมทั้งปีศาจด้วย  การที่ปีศาจยังคงอยู่  จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นถึงพระยุติธรรมของพระเป็นเจ้า  เป็นการประกาศว่ากฎเกณฑ์ของพระเป็นเจ้านั้นจะล่วงละเมิดมิได้  ผู้ใดที่ล่วงละเมิดกฎของพระองค์จะเปลี่ยนแปลงสภาพของตนเอง  และถ้าเขายังคงเลือกที่จะไม่สำนึกผิดกลับใจในการทรยศนั้น  สภาพที่เปลี่ยนแปลงไปก็จะคงอยู่นิรันดร  เหมือนดังตัวอย่างของปีศาจ  พวกมันเป็นข้อพิสูจน์ที่น่าหวาดหวั่นของกฏระเบียบอันศักดิ์สิทธิ์นี้
ในอีกแง่หนึ่ง  แม้แต่ปีศาจซึ่งถูกสร้างให้สมบูรณ์เพียบพร้อม  ก็ไม่สามารถทำลายความงดงามในการสร้างสรรค์ของพระเป็นเจ้า  ด้วยความน่าเกลียดของพวกมันได้  แต่กลับทำให้เรามองเห็นความงดงามมากยิ่งขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับความน่าเกลียดของพวกมัน  อาสนวิหารคงจะไม่ดูสวยงามมากขึ้นถ้าเราเอารูปปั้นการ์กอย (รูปปั้นผีปีศาจ) ที่ประดับอยู่นั้นออกไป   ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว  ปีศาจแสดงให้เราเห็นถึงพระยุติธรรม, ความศักดิ์สิทธิ์และพระปรีชาญาณของพระเป็นเจ้าในการสร้างสรรค์สรรพสิ่งอย่างมีระเบียบเช่นนี้  จะเป็นการดีกว่าที่จะไม่มีบาปและความชั่วร้ายเข้ามาสู่สิ่งสร้างของพระองค์  อย่างไรก็ตามการมีอยู่ของปีศาจก็สามารถชี้ให้เห็นได้ว่า  อะไรที่เป็นความดี, ความจริง, ความสวยงามและความศักดิ์สิทธิ์  แม้แต่อาสนวิหารที่ยิ่งใหญ่ซึ่งมีหอคอยสูงลิ่วและสลักเสลาอย่างสวยงาม  ก็ยังมีบางมุมที่มืดทึบ  สำหรับปีศาจแล้ว  แม้กาลเวลาผ่านไปเป็นศตวรรษๆๆๆ  มันก็ไม่มีความหวัง  ไม่ต้องสงสัยเลย  ในความสิ้นหวังและเต็มไปด้วยความเศร้านี้  ถ้าหากมันสามารถทำลายตัวเองหรือฆ่าตัวตายได้  มันต้องทำอย่างแน่นอนเพื่อจะได้พ้นจากความทุกข์ของพวกมัน  แต่พวกมันเป็นจิตบริสุทธิ์  ชีวิตของปีศาจจึงไม่สามารถทำลายได้  จิตบริสุทธิ์ไม่มีอวัยวะ  ไม่สามารถใช้ยาพิษทำลาย  มันไม่หิวโหย  และไม่สามารถตายเพราะความโศกเศร้าได้  ไม่ว่าจะทำอย่างไรก็ตาม  มันก็ยังมีชีวิตอยู่ชั่วนิรันดร
อย่างไรก็ตาม  ดังที่กล่าวไว้  แม้ว่าปีศาจจะทนทุกข์ทรมานไปตลอดชั่วนิรันดร  แม้ว่าพวกมันจะไม่สำนึกและตระหนักว่า  การคงอยู่ของพวกมันเป็นพระพรของพระเป็นเจ้า  และแม้ว่ามันจะยังกระทำการด้วยความเกลียดชังซ้ำแล้วซ้ำเล่า และอยู่ห่างไกลจากพระเป็นเจ้า  สิ่งที่มันรับรู้และมีประสบการณ์ก็คือธรรมชาติของการดำรงอยู่ไม่สามารถตายได้นั้น  เป็นธรรมชาติที่พิเศษของพวกมัน

วันจันทร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

คุณแม่เทเรซากับการสวดภาวนา


 
“การสวดภาวนาไม่ใช่การวอนขอ  การสวดภาวนาคือการวางตนเองให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเป็นเจ้า  อยู่ในน้ำพระทัยของพระองค์  และฟังเสียงของพระองค์ที่ตรัสในส่วนลึกของหัวใจของเรา”

วันอาทิตย์ที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

Cristo Redentorรูปปั้นพระเยซูพระผู้ไถ่ในบราซิล  คนงานสองคนกำลังทำงานเสี่ยงภัยในความสูงบนรูปปั้นนี้  ทำให้เราได้เห็นภาพที่น่าตื่นตาตื่นใจ

วันเสาร์ที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี (ตอนที่ 6)

ที่อารามคณะคอนเซ็ปชั่นนิสต์ ในควิโต  ปัจจุบันคือประเทศเอกวาดอร์  แม่พระทรงประจักษ์แก่ซิสเตอร์มาเรียนา  คุณแม่อธิการของอารามนี้....(อ่านต่อ)

วันพฤหัสบดีที่ 17 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

การรักษาโรคมะเร็ง

การรักษาโรคมะเร็งในปัจจุบันทำโดย การฉายรังสี และ เคมีบำบัด  ซึ่งมีผลข้างเคียงต่อสุขภาพของผู้ป่วย ทำให้ผู้ป่วยทรมาน  แต่ยังมีวิธีการรักษาอีกวิธีหนึ่ง  ซึ่งง่ายและไม่มีผลข้างเคียงหรือมีเพียงเล็กน้อย 
.....(อ่านต่อ)

วันจันทร์ที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ให้ความเชื่อนำชีวิต

ถ้าเราพึ่งพิงสิ่งอื่นนอกจากความเชื่อเพื่อปฏิบัติกิจศรัทธาต่อพระเป็นเจ้า  เราจะไม่ประสพผลสำเร็จ  .....อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 13 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ถ้ำฝังศพของน.มารีย์.มักดาเลนา


พระศาสนจักรกรีก ได้กล่าวว่า  น.มารีย์ มักดาลา ได้ไปอยู่ที่เอเฟซัสกับแม่พระและได้เสียชีวิตที่นั่น  และพระธาตุของเธอได้ถูกย้ายไปอยู่ที่คอนแสดนติโนเปิลในปี 886   เกรกอรี่แห่งตูรส์ ได้เขียนยืนยันว่าเธอได้ไปอยู่ที่เอเฟซัส
แต่ตามธรรมประเพณีของฝรั่งเศสระบุว่า น. มารีย์  มักดาลา พร้อมทั้งลาซารัสพี่ชาย และ มาร์ทาพี่สาวได้เดินทางโดยเรือใบไปที่ฝรั่งเศส  ขึ้นฝั่งที่มาร์ไซล์  ทั้งสามได้ทำให้ชาวเมืองมาร์ไซล์ทั้งหมดกลับใจ  ต่อมามารีย์ได้แยกไปอาศัยอยู่ในถ้ำบนภูเขาที่ La Sainte-Baume  ซึ่งไม่ห่างไกล  เธอใช้ชีวิตตลอด 30ปีในการทำกิจใช้โทษบาป  พระเยซูเจ้าได้ประจักษ์แก่เธอ  และเธอได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้า  นับเป็นบุคคลแรกในประวัติศาสตร์พระศาสนจักรที่ได้รับรอยแผลศักดิ์สิทธิ์  เมื่อเธอเสียชีวิต  ทูตสวรรค์ได้นำร่างของเธอไปไว้ที่อาราม น.แมกซิมุส ที่ Villa Lata  จนถึงปี 745 ได้ย้ายพระธาตุของเธอไปที่ Vézelay  เพราะพวกซาราเซ็นมารุกรานฝรั่งเศส  ในปี 1279 กษัตริย์ แห่งเนเปิล ได้สร้างคอนแวนต์ที่ La Sainte-Baume ให้กับคณะโดมินิกันและได้พบวิหารอยู่ใกล้ๆมีหนังสือเขียนอธิบายสาเหตุที่ซ่อนพระธาตุของ น. มารีย์  มักดาลา  ในปี 1814 โบสถ์ที่ La Sainte-Baume ถูกทำลายในการปฏิวัติฝรั่งเศส  และในปี 1822 ถ้ำได้ถูกบูรณะขึ้นใหม่และพระธาตุที่เป็นศีรษะของท่านนักบุญถูกนำไปไว้ที่นั่นจวบจนบัดนี้  และได้เป็นสถานที่แสวงบุญที่สำคัญแห่งหนึ่ง

วันเสาร์ที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี (ตอนที่ 5)

ที่อารามคณะคอนเซ็ปชั่นนิสต์ ในควิโต  ปัจจุบันคือประเทศเอกวาดอร์  แม่พระทรงประจักษ์แก่ซิสเตอร์มาเรียนา  คุณแม่อธิการของอารามนี้....(อ่านต่อ)

วันศุกร์ที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ไม้จิ้มฟัน 100,000 ชิ้น ใช้เวลา 35 ปีงานที่น่าทึ่งของ Scott Weaver  สร้างขึ้นด้วยไม้จิ้มฟัน 100,000 ชิ้น ใช้เวลา 35 ปี  ถูกนำมาแสดงที่ซานฟรานซิสโก 

วันพฤหัสบดีที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

บทภาวนาของ น. อิกนาตุส แห่ง โลยาลา บทภาวนาวอนขอความใจกว้าง

ข้าแต่พระเป็นเจ้า  โปรดสอนข้าพเจ้าให้มีใจกว้าง
โปรดสอนข้าพเจ้าให้รับใช้พระองค์อย่างเหมาะสมกับพระเกียรติของพระองค์
สอนข้าพเจ้า  รู้จักที่จะให้โดยไม่ต้องการสิ่งตอบแทน
สอนข้าพเจ้า  รู้จักที่จะต่อสู้โดยไม่คำนึงถึงบาดแผล
สอนข้าพเจ้า  รู้จักทำงานหนักโดยไม่แสวงหาการพักผ่อน
สอนข้าพเจ้า  รู้จักทำงานรับใช้โดยไม่เรียกร้องรางวัล
โปรดช่วยให้ข้าพเจ้าระลึกอยู่เสมอว่าข้าพเจ้าจะต้องทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ .  

วันพุธที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระสันตปาปาฟรังซิสและปีศาจ

The Devil and Pope Francis


โปรดช่วยให้เราพ้นจากความชั่วร้าย  Deliver Us From Evil” ภาพยนตร์ที่สร้างจากประสบการณ์ของตำรวจ Ralph Sarchie เมื่อเขาสืบสวนคดึอาชญากรรมสะเทือนขวัญ  นำเขาไปสู่อาณาจักรของผีปีศาจ  จึงต้องพึ่งพระสงฆ์ให้มาช่วยกำจัดปีศาจ
การถูกปีศาจสิงเป็นเรื่องจริง  และมีความจำเป็นต้องมีพระสงฆ์ที่ทำพิธีขับไล่ปีศาจมากขึ้น  สัปดาห์ที่ผ่านมานี้  สมาคมพระสงฆ์ผู้ทำพิธีขับไล่ปีศาจที่ก่อตั้งโดย  คุณพ่อ กาเบรียล  เอมอท ได้จัดประชุมใหญ่ที่วาติกัน  สมาคมนี้ได้รับการับรองอย่างเป็นทางการจากทางวาติกัน  ในที่ประชุมมีทั้งนักเทววิทยา  นายแพทย์  นักจิตวิทยา  และพระสงฆ์
พระสันตปาปาฟรังซิส เคยตรัสอย่างเปิดเผยและบ่อยครั้งเกี่ยวกับปีศาจ  มากยิ่งกว่าพระสันตะปาปาองค์ใดนับตั้งแต่พระสันตะปาปาเปาโลที่ 6  พระองค์เคยวางพระหัตถ์บนศีรษะของชายที่ถูกปีศาจสิงและสวดภาวนา
ในการเทศน์เมื่อเดือนเมษายน 2014  พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสว่า “แต่พระสันตบิดร  ทำไมพระองค์ช่างล้าสมัยที่พูดถึงเรื่องปีศาจในศตวรรษที่ 21 นี้”  พระองค์ทรงเตือนประชาชนที่มารับฟังให้ระวังอย่าหลงกลในการโกหกของปีศาจ  พระองค์ทรงเตือนว่า “ระวังให้ดี  เพราะปีศาจมีอยู่ในปัจจุบันนี้”

วันอังคารที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

วันเสาร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

แม่พระแห่งผลสำเร็จที่ดี (ตอนที่ 4)

ที่อารามคณะคอนเซ็ปชั่นนิสต์ ในควิโต  ปัจจุบันคือประเทศเอกวาดอร์  แม่พระทรงประจักษ์แก่ซิสเตอร์มาเรียนา  คุณแม่อธิการของอารามนี้....(อ่านต่อ)

วันศุกร์ที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ไปวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์ทำไม?

คริสตชนคนหนึ่งได้เขียนจดหมายไปถึงบรรณาธิการนิตยสารคาทอลิกฉบับหนึ่ง และได้ตีพิมพ์จดหมายฉบับนี้ในคอลัมน์ จดหมายจากผู้อ่านเนื้อความในจดหมายพรรณนาถึงความรู้สึกผิดหวังจากการไปวัดวันอาทิตย์ เขาเขียนว่าผมไปวัดเป็นประจำทุกอาทิตย์เป็นเวลา 30 ปี ตลอดเวลาผมได้ฟังบทเทศน์มากกว่า 3,000 ครั้ง แต่ผมจำไม่ได้สักบทเดียว ดังนั้น ผมคิดว่าผมกำลังเสียเวลาโดยเปล่าประโยชน์ และพระสงฆ์กำลังเสียเวลาในการเทศน์สอนเช่นกัน
หนึ่งอาทิตย์ต่อมา บรรณาธิการได้รับจดหมายจากผู้อ่านอีกฉบับ เขียนว่าผมแต่งงานกับภรรยามาเป็นเวลา 30 ปีแล้ว ตลอดช่วงเวลาดังกล่าวภรรยาของผมได้ทำอาหารให้ผมรับประทานมากกว่า 32,000 ครั้ง ผมจำเมนูอาหารไม่ได้ซักอย่างเดียว แต่ผมรู้และแน่ใจได้ว่า อาหารเหล่านั้นได้หล่อเลี้ยงชีวิตผมและทำให้ผมมีกำลังแข็งแรงในการทำงาน หากภรรยาไม่ทำอาหารให้ผมเสมอมา ผมคงลำบาก สุขภาพย่ำแย่และตายในที่สุดการมาวัดวันอาทิตย์เป็นเช่นเดียวกัน พระวาจาของพระเจ้าและคำเทศน์สอนที่เราได้ยินได้ฟัง ได้หล่อเลี้ยงชีวิตฝ่ายจิตของเราให้เติบโตและเข้มแข็ง

วันอังคารที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

พระคาร์ดินัลคุง

by Fr Gerrard Hatton
เมื่อเร็วๆนี้ผมได้พบกับสตรีผู้หนึ่งที่เป็นมิชชันนารีในประเทศจีน  เธอไม่ได้เป็นคาทอลิก  แต่เธอรู้เรื่องดีเกี่ยวกับพระศาสนจักรใต้ดินในจีน  เธอเล่าให้ผมฟังหลายอย่างเกี่ยวกับคริสตจักรของชาวจีนผู้รักชาติ ซึ่งได้รับการหนุนหลังจากรัฐบาลจีน  คริสตจักรนี้ไม่มีพระสันตปาปาไม่เชื่อในการกลับมาครั้งที่สองของพระเยซูเจ้าและไม่เชื่อในพระจิตเจ้า  คริสตจักรนี้มีอำนาจมากแม้แต่รัฐบาลจีนเองก็ควบคุมไม่ได้  และในวันต่อมาผมได้ฟังรายการวิทยุคาทอลิก  ผู้พูดได้พูดถึงพระคาร์ดินัลชาวจีนชื่อ อิกนาตุส  คุง ปิง เม่ย (Ignatius Cardinal Kung Pin-Mei) ท่านถูกพวกคอมมิวนิสต์คุมขังในคุกนานถึง 30 ปี  เพราะท่านไม่ยอมละทิ้งความเชื่อหรือปฏิเสธอำนาจของพระสันตปาปา  ระหว่างที่ถูกคุมขัง ท่านไม่ได้รับอนุญาตให้ประกอบพิธีมิสซา  ท่านจึงรับศีลมหาสนิทด้วยความปรารถนาและสวดสายประคำวันละสามสายทุกวัน  ท่านได้รับการแต่งตั้งให้เป็นพระคาร์ดินัลอย่างลับๆ  ผู้พูดกล่าวว่า  สีแดงเป็นสัญลักษณ์ที่เป็นอาภรณ์ของพระคาร์ดินัล  แต่ท่านคุง  ปรารถนาที่จะชโลมสีแดงด้วยโลหิตของท่านเพื่อยืนยันความเชื่อและความเป็นหนึ่งเดียวกับผู้สืบทอดจากนักบุญเปโตร
ผู้พูดเล่าต่อไปเกี่ยวกับประสบการณ์ของเขาที่เคยร่วมพิธีมิสซากับพระคาร์ดินัลคุงซึ่งเวลานั้นมีอายุ 90 ปี  และท่านถวายมิสซาเป็นภาษาลาติน  ผู้พูดรู้สึกสะดุดใจว่า ในขณะที่สังฆานุกรทำความสะอาดผอบศีลให้แล้ว  พระคาร์ดินัลยังได้ทำความสะอาดอีกครั้งหนึ่ง  มิใช่เพราะท่านเป็นคนละเอียดถี่ถ้วน  แต่ท่านทำเพราะความรัก  ตลอดปีนั้นท่านรอคอยที่จะได้ถือพระกายของพระคริสตเจ้าผู้ซึ่งท่านได้ยอมรับทนทุกข์เพื่อพระองค์  ท่านไม่ต้องการให้มีเศษปังหลงเหลืออยู่เลย  พวกเราระมัดระวังเหมือนท่านบ้างหรือเปล่า  เราสนใจบ้างไหม  ลองมองไปที่ชายผู้นี้ซึ่งต้อง รอคอยองค์พระผู้เป็นเจ้านานถึง 30 ปี ลองถามท่านดูซิว่าเราควรปฏิบัติต่อองค์พระผู้เป็นเจ้าในศีลมหาสนิทอย่างไร?  เราได้เตรียมตัวอย่างดีหรือไม่ต่อองค์พระมหากษัตริย์แห่งมรณสักขี?