พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอาทิตย์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชีวิตในสวรรค์


นครที่ส่องแสงรุ่งโรจน์ ที่มีเหล่าทูตสวรรค์ชั้นเซราฟิมขับร้องบรรเลงเพลงประสานสรรเสริญพระเจ้าตลอดเวลา
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2564

พระสันตปาปาพบกับประธานาธิบดีไบเดน


 
โจเซฟ อาร์. ไบเดน จูเนียร์ จะไปเยี่ยมวาติกันในวันที่ 29 ต.ค.2021 เขาจะเป็นประธานาธิบดีคนที่สามของอเมริกา และเป็นประธานาธิบดีคนที่สองที่เป็นคาทอลิก ที่เข้าพบกับพระสันตปาปาฟรังซิส นับตั้งแต่พระองค์ทรงเข้ารับตำแหน่งสันตะปาปาในปี2013 แต่ละคนมีจุดยืนที่แตกต่างออกไป ทั้งพระสันตะปาปาเอง และงสถานการณ์ทางการเมืองในสหรัฐด้วย   
ประธานาธิบดีบารัค โอบามา กล่าวถึงพลังดึงดูดทั่วโลกของพระสันตปาปาฟรัวซิส,และการมุ่งเน้นที่ผู้อพยพ,การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ,และผู้ยากไร้ ประธานาธิบดีโดนัลด์ เจ. ทรัมป์ ซึ่งเป็นคริสตชนเช่นกัน พระสันตปาปาเคยตั้งคำถามเขาถึงนโยบายต่อต้านผู้อพยพของเขา ซึ่งทำให้ชาวอเมริกันบางกลุ่มไม่พอใจ ตอนนี้เป็นคราวของ โจ ไบเดน ผู้เป็นคาทอลิกที่ร่วมพิธีมิสซาอย่างสม่ำเสมอ เป็นช่วงเวลาที่การแบ่งขั้วทางการเมืองในอเมริกาได้ซึมลึกเข้าไปในพระศาสนคาทอลิกอเมริกา ประธานาธิบดีและพระสันตะปาปาซึ่งมีจุดร่วมในประเด็นต่างๆ ร่วมกัน ได้กลายเป็นเป้าหมายร่วมกันของบิชอปอเมริกันอนุรักษ์นิยมางคนซึ่งพยายามจะด้อยราคาพวกเขา
โจ ไบเดนเคยพบพระสันตปาปาฟรังซิสมาก่อนแล้ว และครั้งนี้จะเป็นครั้งที่สี่ที่เขาได้พบกับพระสันตปาปา

วันพฤหัสบดีที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คำพูดของนักบุญในวันเวลาแห่งความยุ่งยากสับสนและน่าหวาดกลัวนี้, เป็นเรื่องที่ยากลำบากมากที่จะหันมาหาพระเจ้า และกลับคืนดีกับพระองค์ด้วยความจริงใจ 
นักบุญอัลฟองโซ ลีโกวรี

วันพุธที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันอังคารที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สาส์นแม่พระวันที่ 25 ต.ค. 2021

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2021
ลูกที่รักทั้งหลาย
          จงหันกลับมาสวดภาวนาเถิด เพราะผู้ที่สวดภาวนาจะไม่กลัวอนาคต ผู้ที่สวดภาวนาเปิดใจให้ชีวิตและเคารพต่อชีวิตของผู้อื่น ลูกน้อยทั้งหลาย,ผู้ที่สวดภาวนารู้สึกถึงอิสรภาพแห่งการเป็นบุตรของพระเจ้าและในความยินดีของหัวใจ,เขารับใช้เพื่อความดีของมนุษย์พี่น้องชายหญิงของเขา เพราะพระเจ้าทรงเป็นความรักและอิสรภาพ เพราะฉะนั้น,ลูกน้อยทั้งหลาย,เมื่อพวกเขาต้องการผูกมัดลูกและต้องการใช้ลูก มันไม่ได้มาจากพระเจ้า เพราะพระเจ้าทรงรักและประทานสันติภาพแก่มนุษย์ทุกคน และนั่นเป็นเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งแม่มาหาลูกเพื่อช่วยลูกให้เจริญเติบโตในความศักดิ์สิทธิ์  
                                        ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันจันทร์ที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ทำนองเพลงแห่งสวรรค์

มีการค้นพบทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างในรูปภาพแม่พระแห่งกัวดาลูเป และเรื่องนี้ก็เป็นหนึ่งในการค้นพบนั้น บนผ้าคลุมของแม่พระมีทำนองเพลงจากตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้ที่อยู่บนผ้าคลุม Fernando Ojeda นักวิจัยได้ทำการศึกษาตำแหน่งของดวงดาวและดอกไม้บนผ้าคลุม เขาตรวจสอบทางภูมิศาสตร์ , เรขาคณิต, ดาราศาสตร์ และดนตรี เมื่อวางตำแห่งของดวงดาวลงในกระดาษโน๊ตดนตรีทำให้เขาค้นพบ ทำนองเพลงแห่งสวรรค์ พระเจ้าเองทรงเป็นผู้แต่งเพลงนี้ลงในผ้าคลุมของแม่พระแห่งกัวดาลูเเป

วันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันศุกร์ที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การประชุมซีนอตและการาบังดัล


คอนชิต้าเคยบอกว่าความลับแห่งการาบังดัลจะเริ่มชึ้นหลังจากการประชุม”ซีนอต”เสร็จสิ้น
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2564

โบสถ์เก่าแก่ในนอร์เวย์โบสถ์ Borgund Stave อายุ 800 ปีในเมืองบอร์กุนด์ ประเทศนอร์เวย์ ทำจากไม้ทั้งหมดโดยไม่ต้องใช้ตะปูแม้แต่ตัวเดียว โบสถ์หลังนี้สร้างขึ้นระหว่างปี ค.ศ. 1180 ถึงปี ค.ศ. 1250 โดยมีการเพิ่มเติมและการบูรณะในภายหลัง ผนังของโบสถ์สร้างด้วยไม้กระดานแนวตั้งหรือไม้คาน จึงเป็นที่มาของชื่อ "โบสถ์ไม้คาน" ปัจจุบันได้เปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ดำเนินการโดยสมาคมเพื่อการอนุรักษ์อนุสาวรีย์นอร์เวย์ 
Source : Archaeology

วันพุธที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สวดสายประคำภาคพระมหาทรมาน


การรำพึงถึงพระธรรมล้ำลึกในแต่ละทศของสายประคำ ช่วยให้เราสวดสายประคำได้ดีขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เหรียญพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์


ผู้สวมใส่เหรียญนี้จำนวนมากไม่ติดเชื้อเลย และแม้แต่คนที่ป่วยก็ได้รับความช่วยเหลือพิเศษผ่านเหรียญนี้
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การประจักษ์ของนักบุญอัครเทวดามีคาแอล


ข้าพเจ้าคืออัครเทวดามีคาแอล สถานที่แห่งนี้จะเป็นสถานที่สำหรับการนมัสการพระเจ้าในแผ่นดินโลก
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2564

บทเรียนชีวิตฝ่ายจิต 10 ข้อของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลา


ใครก็ตามที่ใช้ชีวิตในการอธิษฐานภาวนาอย่างจริงจังควรรู้จักงานเขียนของนักบุญเทเรซา
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การตกต่ำของลูซิเฟอร์

พระเจ้าจะไม่ลงโทษมนุษย์ในลักษณะที่ไม่ให้อภัยเหมือนกับที่พระองค์ทรงลงโทษทูตสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564

จงวางใจในพระเจ้าลูกเมื่อคุณรู้สึกว่าสูญเสียบางสิ่ง พระเยซูจะทรงอวยพรคุณในทุกสิ่ง
เมื่อโยบสูญเสียทรัพย์สมบัติและลูกทั้งหมด พระเจ้าทรงอวยพรให้เขาได้คืนทุกสิ่งเป็นสองเท่า
โยเซฟสูญเสียทุกสิ่งและถูกขายเป็นทาสในอิยิปต์ พระเจ้าทรงอวยพรให้เขาเป็นอิสระและเป็นหัวหน้าของชาวอิยิปต์
เมื่อคนสูญเสียบางสิ่งบางอย่าง พระเยซูเจ้าจะทรงอวยพรและประทานสิ่งที่ดีกว่า ถ้าคุณอดทนยอมรับพระประสงค์ของพระเจ้า

วันพฤหัสบดีที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2564

𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐎𝐟 𝐋𝐢𝐟𝐞


🌱 ปลูกอะไร ได้อย่างนั้น 

เมื่อคุณปลูก "ความซื่อสัตย์"
คุณก็จะได้รับความไว้วางใจ
เมื่อคุณปลูก "ความอ่อนน้อมถ่อมตน"
คุณก็จะได้รับการยอมรับ
เมื่อคุณปลูก "ความพากเพียร"
คุณก็จะได้รับความสำเร็จ
เมื่อคุณปลูก "ความพิจารณา"
คุณก็จะได้ความละเอียดละออ
เมื่อคุณปลูก "การทำงานหนัก"
คุณก็จะได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่
เมื่อคุณปลูก "การให้อภัย"
คุณจะได้รับการคืนดี
เมื่อคุณปลูก "ความดี"
คุณจะได้รับความสุข

ดังนั้น คุณอยากได้อะไร
ก็จงลงมือปลูกสิ่งนั้น

𝐶𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡 : 𝐹𝑜𝑟𝑤𝑎𝑟𝑑 𝐿𝑖𝑛𝑒
𝐂𝐨𝐝𝐞 𝐎𝐟 𝐋𝐢𝐟𝐞

วันอังคารที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ศีลมหาสนิทถ้าทูตสวรรค์สามารถอิจฉามนุษย์ได้ ก็มีเพียงสิ่งเดียวที่ท่านจะอิจฉา นั้นคือการที่มนุษย์สามารถได้รับศีลมหาสนิทเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สวรรค์


สวรรคนิเวศสถาน
มิเคยเห็นฤาพบพาน
งดงามเกินกว่าจินตนาการ
สุนทรโวหาร  มิอาจพร่ำพรรณา


ไม่มีกาลเวลา สุขสันต์หรรษา
สดชื่นรื่นฤทัย กลิ่นหอมฟุ้งจรุงใจ
มวลบุปผาน้อยใหญ่ งามกว่าใดใดในหล้า

วิญญาณของผู้ใฝ่ธรรม ผู้เคยชอกช้ำ 
ทนทุกข์ทรมา
ก็หมดสิ้นโศกา มีแต่สุขาในดวงฤดี

ทุกสิ่งที่ปรารถนา ได้รับเต็มอัตรา
ด้วยพระเมตตา แห่งพระผู้ทรงอวยชัย


วันอาทิตย์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันเสาร์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชีวิตแท้ในพระเจ้า 16 ส.ค. 2019


ผู้ใดก็ตามที่พูดประณามผู้แทนบนโลกของเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2564

วันฉลองแม่พระแห่งสายประคำ


วันฉลองแม่พระแห่งสายประคำ มีชื่ออีกชื่อหนึ่งว่าวันฉลอง “แม่พระแห่งชัยชนะ”
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2564

เรื่องราวที่น่าประหลาดใจ


เรื่องราวต่อไปนี้ปรากฏอยู่ในเว็ปไซต์ของ Marytv.tv ในรายการบทเทศน์ภาคภาษาอังกฤษในเมืองเมดจูกอเรจ์
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2564

สารภาพบาปอย่างดีลูกอย่าได้หมกมุ่นคิดถึงแต่บาป จงคิดถึงพระเมตตาของพระเจ้าเมื่อลูกรู้ตัวว่าทำบาป จงบอกบาปของลูกต่อพระเจ้าโดยผ่านทางพระสงฆ์ผู้ฟังสารภาพบาป บอกท่านถึงปัญหาและบาปของลูกและเวลาที่ลูกทำมัน พระเจ้าจะทรงปกมือเหนือลูกและลูกจะเป็นเหมือนทารกที่เพิ่งเกิดใหม่
-คุณพ่อปีโอ

วันอังคารที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2564

คำแนะนำของคุณพ่อบอสโกจงหลีกหนีเพื่อนชั่วเหมือนที่เราหลีกหนีการถูกงูพิษฉกกัดเถิด ถ้าลูกคบหาแต่เฉพาะเพื่อนที่ดีเท่านั้น,พ่อสามารถรับประกันกับลูกว่าลูกจะได้ชื่นชมยินดีพร้อมกับแม่พระในสวรรค์ แต่ถ้าลูกยังคบหากับเพื่อนชั่ว,ลูกจะกลายเป็นคนชั่วไปด้วย และลูกจะอยู่ในอันตรายของการสูญเสียวิญญาณ”
-คำแนะนำของคุณพ่อบอสโกต่อเยาวชน

วันจันทร์ที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564

ชีวิตคือการต่อสู้กับตัวเองชีวิตหาใช่สิ่งใดไม่นอกจากเป็นการต่อสู้กับตัวเองอย่างต่อเนื่อง ความสวยงามมิอาจมีได้โดยปราศจากราคาของความทุกข์ ให้พระเยซูอยู่เป็นเพื่อนกับเราเสมอในสวนเกทเซเมนี และพระองค์จะทรงทราบวิธีปลอบประโลมเราในเวลาแห่งความเจ็บปวดที่จะมาถึง อย่ากลัวความทุกข์ยากเพราะมันนำวิญญาณไปอยู่ที่เชิงกางเขน และไม้กางเขนจะนำไปสู่ประตูสวรรค์ ที่ซึ่งเราจะพบพระองค์ผู้ทรงมีชัยชนะเหนือความตายและพระองค์จะทรงนำเราไปสู่ชีวิตนิรันดร์
-คุณพ่อปีโอ

วันอาทิตย์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การเข้าสู่โลกยุคใหม่


พระเจ้าทรงเผยแสดงบางอย่างเพื่อที่เราจะสามารถมองเห็นแผนการณ์ของพระองค์ได้ชัดเจนขึ้น>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การสารภาพบาปของจักรพรรดิชาร์เลอมาญ


ไม่ว่าบาปจะหนักหนาร้ายแรงเพียงใด การกลับใจอย่างแท้จริงก็จะได้รับการให้อภัยจากพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564

การประจญล่อลวง


การประจญล่อลวงประการแรกคือความร่ำรวย ประการที่สองคือเกียรติยศชื่อเสียง และประการที่สามคือความหยิ่งจองหอง โดยกการประจญทั้งสามนี้,ซาตานนำเราไปสู่ความชั่วอื่นทุกชนิด
นักบุญอิกนาเชียส แห่ง โลโยลา