พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562

บุญราศีริชาร์ดแห่งเซนต์แอน


บุญราศีริชาร์ดแห่งเซนต์แอน( Richard of St Ann ) เป็นชาวสเปน ท่านเกิดในเมือง Flanders และทำงานเป็นช่างตัดเสื้อในบรัสเซล ท่านได้เข้าคณะฟรังซิสกันในฐานะบราเดอร์และถูกส่งไปเป็นผู้แพร่ธรรมในญี่ปุ่น ท่านถูกทหารญี่ปุ่นจับกุมและประหารชีวิตด้วยการเผาไฟ....
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2562

โลกยุคใหม่


ในยุคใหม่, มนุษยชาติจะมีชีวิตในความสัมพันธ์ใหม่ที่ดีกับพระเจ้า พระเยซูเจ้าจะทรงครอบครองจิตใจของมนุษย์ทั้งมวล
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2562

คุณค่าของการเฝ้าศีล

 
ในปี 2007 พระเยซูเจ้าและแม่พระทรงเริ่มต้นตรัสในหัวใจของพระสงฆ์นักบวชเบเนดิกตินท่านหนึ่งซึ่ง.....
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 กันยายน พ.ศ. 2562

ซาตานต้องการทำลายโลกและธรรมชาติ

เมดจูกอเรจ์ สาส์นวันที่ 25 มกราคม 1991
ลูกที่รักทั้งหลาย ในวันนี้ แม่ขอเชื้อเชิญลูกให้สวดภาวนาไม่เหมือนที่แล้วมา ขอให้การสวดภาวนาของลูกเป็นการสวดภาวนาเพื่อสันติภาพ ซาตานแข็งแกร่งและต้องการทำลายไม่แต่เพียงชีวิตของมนุษย์เท่านั้น แต่มันต้องการทำลายธรรมชาติและโลกที่ลูกอาศัยอยู่นี้ด้วย เพราะฉะนั้นลูกที่รักทั้งหลาย, จงสวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะได้ปกป้องตัวลูกเองด้วยพระพรแห่งสันติภาพของพระเจ้า พระเจ้าทรงส่งแม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อที่แม่จะได้ช่วยเหลือพวกลูก ขอให้ลูกถือสายประคำและสวดภาวนา อาศัยเพียงสายประคำอย่างเดียวก็สามารถทำอัศจรรย์ในโลกและในชีวิตของลูกได้ แม่ขออวยพรพวกลูกและแม่จะยังคงอยู่กับพวกลูกนานตราบเท่าที่พระเจ้าทรงอนุญาติ ขอขอบใจพวกลูกที่มาพบกับแม่ที่นี่และแม่ขอบใจในการตอบสนองของลูกต่อความดีและสันติภาพ

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 ก.ย. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          วันนี้แม่ขอให้ลูกสวดภาวนาเพื่อความตั้งใจของแม่ที่จะช่วยเหลือพวกลูก
         ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดสายประคำและรำพึงถึงข้อลึกล้ำแต่ละภาคของสายประคำด้วย เพราะในชีวิตของลูก, ลูกจะต้องผ่านความโศกเศร้าและความยินดีด้วยเช่นกัน
         โดยการรำพึงนี้, ลูกจะเปลี่ยนข้อลึกล้ำแห่งสายประคำให้เป็นชีวิตของลูก เพราะชีวิตเป็นความลึกลับจนกว่าลูกจะได้อยู่ในพระหัตถ์ของพระเจ้า   
         โดยการรำพึงนี้, ลูกจะมีประสบการณ์แห่งความเชื่อเหมือนนักบุญเปโตรซึ่งเมื่อได้พบกับพระเยซูเจ้า, พระจิตก็ทรงสถิตในหัวใจของเขาอย่างเต็มเปี่ยม  
         ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกถูกเรียกมาเพื่อเป็นพยานโดยการดำเนินชีวิตในความรักซึ่งพระเจ้าทรงห่อหุ้มพวกลูกด้วยการปรากฏมาของแม่วันแล้ววันเล่า  
         เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดภาวนาและเปิดหัวใจในความเชื่อ  
                     ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
จงสวดภาวนา! สวดสายประคำทุกวัน ร้อยเป็นพวงมาลาดอกไม้ซึ่งทำให้แม่เชื่อมโยงกับลูกโดยตรงในความเจ็บปวดของลูก ในความทุกข์, ความปรารถนา และความหวังของลูก  
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ทั้งหลาย แม่อยู่กับพวกลูกโดยผ่านทางพระหรรษทานและความรักขององค์พระบุตรของแม่ และแม่ขอร้องพวกลูกให้สวดภาวนา โลกกำลังต้องการการสวดภาวนาของลูกสำหรับช่วยวิญญาณมากมายให้กลับใจ  
จงเปิดใจของลูกด้วยความวางใจอย่างสมบูรณ์ต่อองค์พระบุตรของแม่ ในความวางใจนั้นองค์พระบุตรจะทรงจารึกพระวาจาทั้งหมดของพระองค์ ซึ่งก็คือความรัก จงดำรงชีวิตในความเชื่อมสัมพันธ์อันไม่แตกสลายกับดวงพระหฤทัยอันศักดิ์สิทธิ์ยิ่งขององค์พระบุตรเถิด  
ลูกทั้งหลายของแม่, ในฐานะมารดา, แม่ขอบอกลูกว่านี่เป็นเวลาสำคัญมากที่ลูกจะต้องคุกเข่าลงเบื้องพระพักตร์องค์พระบุตรเพื่อบอกพระองค์ว่าพระองค์ทรงเป็นศูนย์กลางชีวิตของลูก เป็นพระเจ้าของลูก จงถวายเครื่องบรรณาการแด่พระองค์ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุด นั่นก็คือความรัก, ความเมตตาต่อเพื่อนบ้านของลูก และหัวใจที่บริสุทธิ์ของลูก   
อัครสาวกแห่งความรักของแม่, ลูกของแม่จำนวนมากยังไม่ยอมรับองค์พระบุตรของแม่เป็นพระเจ้าของพวกเขา พวกเขายังไม่รู้จักความรักของพระองค์ แต่พวกลูก, ด้วยการสวดภาวนาที่ออกมาจากใจที่บริสุทธิ์ของลูก ด้วยเครื่องบรรณาการที่ลูกถวายแด่พระองค์ จะเปิดหัวใจที่แข็งกระด้างที่สุด     
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ทั้งหลาย, การสวดภาวนาด้วยหัวใจอันเข้มแข็ง เป็นการสวดภาวนาที่มีอำนาจเต็มเปี่ยมด้วยความรัก จะช่วยเปลี่ยนโลก  
เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, จงสวดภาวนา สวดภาวนา สวดภาวนา  
แม่อยู่กับลูกเสมอ  
 
ขอขอบใจพวกลูก 

วันพุธที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562

สวดภาวนาด้วยหัวใจไม่ใช่ด้วยสมอง


“เราทั้งหลายถูกสร้างมาเพื่อให้รู้จัก, รัก, และรับใช้พระเจ้า” การรู้จักพระองค์เป็นก้าวแรกสู่การรักพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562

สวดสายประคำช่วยให้พ้นภัย

             Father Desmond Ohankwere พระสงฆ์ประจำโบสถ์คาทอลิก St. Peter The Apostle Catholic Church ขณะที่กำลังสวดสายประคำอยู่ด้านนอกโบสถ์เพียงลำพัง ท่านถูกชายหนุ่มสี่คนโจมตี ชายคนหนึ่งในพวกนั้นเอาปืนจ่อที่ศีรษะของท่าน แล้วเหนี่ยวไกปืน “ผมคิดว่าคงตายไปแล้ว” คุณพ่อพูด ชายหนุ่มคนนั้นเหนี่ยวไกปืนเป็นครั้งที่สอง “คลิ๊ก” เสียงไกปืนดังขึ้นแต่ปืนไม่ทำงาน “ผมควรจะตายไปแล้ว และตอนนี้พวกคุณก็อาจจะคุยกันเกี่ยวกับการฝังศพของผม” คุณพ่อพูด เมื่อปืนไม่ทำงานชายคนนั้นก็ชกท่าน ทำให้ท่านมีรอยฟกช้ำที่แขน ตามร่างกายและศีรษะ

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2562

จงวางใจในพระเจ้า

พระเจ้าทรงจัดเตรียมสิ่งจำเป็นฝ่ายจิตให้แก่เราตามที่พระองค์สัญญา ทั้งความจำเป็นฝ่ายร่างกายด้วย ตราบเท่าที่เรามีความวางใจในพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2562

โลหิตของนักบุญจานาเรียส


NAPLES, Miracle of St. Janarius: Blood liquefies-miracle is repeated, September 19, 2019 เนเปิล, อิตาลี – วันที่ 19 กันยายน 2019 โลหิตของนักบุญจานาเรียสที่แข็งตัวอยู่ในที่บรรจุ ได้ถูกนำออกมาในระหว่างพิธี และปรากฏว่าโลหิตได้หลอมตัวเป็นของเหลวอีกครั้ง ซึ่งเป็นนิมิตหมายที่ดีว่าจะไม่เกิดเหตุเภทภัยกับเมืองเนเปิล ในระหว่างที่พระสันตะปาปาฟรังซิสไปเยี่ยมที่เนเปิลนี้เมื่อวันที่ 21 มี.ค. 2015 โลหิตของนักบุญจานาเรียสก็หลอมตัวเป็นของเหลว เช่นเดียวกัน

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2562

องค์ปรีชาญาณ

พันธสัญญาใหม่ระบุว่าปรีชาญาณคือพระคริสตเจ้า พระบุตร และพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ประทานกฎแห่งชีวิต ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดในบัญญัติ 10 ประการ เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562

อายุเท่าไรเป็นช่วงที่ดีที่สุดของชีวิต


วัยสูงอายุเป็นวัยแห่งความสุขุมรอบคอบ เนื่องจากผ่านประสบการณ์มามากทำให้มองเห็นการณ์ไกล มีการตัดสินใจที่ดีกว่าวัยอื่นๆ เป็นช่วงชีวิตนับตั้งแต่อายุ 60ปีขึ้นไป
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2562

สถานการณ์คริสตศาสนาในจีน

        คริสตชนชาวจีนหลายคนหนีออกจากประเทศจีนแผ่นดินใหญ่ท่ามกลางการปราบปรามคริสตศาสนาของประเทศคอมมิวนิสต์แห่งนี้ แต่คนที่ยังคงอยู่พูดว่าพวกเขารู้สึกว่ามีข้อ จำกัดที่เข้มงวดและเพิ่มแรงกดดันต่อโบสถ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อเยาวชน 
           พรรคคอมมิวนิสต์จีนที่ปกครองภายใต้ประธานาธิบดีสี จิ้น ผิงได้สั่งให้ทุกศาสนาต้องถูกควบคุมเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขามีความภักดีต่อพรรคที่ไม่เชื่อเรื่องพระเจ้า มิฉะนั้นจะต้องเผชิญกับความโกรธแค้นของระบอบคอมมิวนิสต์ ข้อบังคัมใหม่ล่าสุดได้ถูกนำมาบังคับใช้, ทางรัฐบาลกำลังปราบปรามศาสนาที่สอนคำสอนแก่เยาวชน “ทุกคนก็สามารถไปโบสถ์ได้ แต่โบสถ์ไม่สามารถทำให้คนที่อายุต่ำกว่า 18 ปีนับถือศาสนาคริสต์ได้(สอนคำสอนไม่ได้) ” Erik Burklin ประธาน China Partner กล่าวกับ Fox News “แต่ในทางปฏิบัติผมเห็นคนหนุ่มสาวจำนวนมากไปที่โบสถ์แม้หลังจากที่มีการบังคับใช้กฎหมายนี้แล้ว ความท้าทายสำหรับรัฐบาลก็คือวิธีที่พวกเขาพยายามบังคับใช้”  

วันอังคารที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562

สาส์นเร่งด่วนจากแม่พระ


             สาส์นแม่พระ, ราชินีแห่งสันติภาพ ที่ Anguera, Bahia, Brazil
             ผู้รับสาส์น - เปโดร ริจิส
             สาส์นลำดับที่ 4,854 วันที่ 14 ก.ย. 2019
             "ลูกที่รักทั้งหลาย
             พระเจ้าทรงรีบเร่ง จงอย่านิ่งเฉย นี่เป็นโอกาสที่ลูกจะกลับคืนมา จงเปิดใจและรับน้ำพระทัยของพระองค์เพื่อชีวิตของลูก ลูกกำลังเดินไปสู่อนาคตที่เจ็บปวด สงครามใหญ่จะเกิดขึ้นและลูกทั้งหลายของแม่จะเจ็บปวดยิ่งนัก บาดแผลจะเปิดออกในหัวใจของพระศาสนจักร จงคุกเข่าลงสวดภาวนาเถิด จงยืนหยัดมั่นคงในหนทางที่แม่ได้ชี้แนะให้แก่ลูก ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น จงอยู่กับพระเยซูเจ้าและยอมรับคำสอนของผู้ปกครองในพระศาสนจักรที่แท้จริงของพระเยซูเจ้า แม่เป็นแม่ของลูกและมาจากสวรรค์เพื่อนำลูกไปสู่สวรรค์ จงกลับใจเถิด, เพราะการกลับใจเป็นก้าวแรกสำหรับเดินไปสู่ความศักดิ์สิทธิ์ ลูกอยู่ในโลก แต่ลูกไม่ได้เป็นของโลก จงเดินไปข้างหน้าและปกป้องความจริง นี่เป็นสาส์นที่แม่ขอมอบให้ลูกในวันนี้ในพระนามของพระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด
ขอขอบใจที่อนุญาติให้แม่รวบรวมพวกลูกมาพร้อมหน้ากัน ณ.ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง 
แม่อวยพรลูกในพระนามพระบิดา, พระบุตร และพระจิต
อาแมน จงไปในสันติสุขเถิด"

              (เวลานี้ก็มีข่าวว่าคลังน้ำมันของซาอุดิอาราเบียถูกระเบิดเสียหายมาก และอาจมีการปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อเป็นการตอบโต้จากทางสหรัฐและซาอุก็ได้  )

วันจันทร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562

รอยยิ้มของลูก


            รูปภาพของทารกที่ยิ้มให้กับพ่อของเขากำลังเป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ต 
           เป็นภาพที่สวยงามน่าประทับใจ ทารกเพิ่งคลอดกำลังนอนอยู่บนทรวงอกของแม่มีชื่อว่า Antonella ทำให้คนหลายล้านคนบนโลกออนไลน์รู้สึกประทับใจมาก Flavio ผู้เป็นพ่อใช้เวลา 9 เดือนพูดคุยกับลูกที่อยู่ในท้องแม่ ลูบท้อง Tarsila ผู้เป็นภรรยาบ่อยๆ และจะพูดว่า “พ่อรักลูกมาก” เขาจะพูดสวัสดีในตอนเช้าก่อนไปทำงาน และเมื่อกลับจากทำงานก็จะพูดสวัสดี ทำเช่นนี้ทุกวันและดูเหมือนทารกในครรภ์จะรับรู้เวลาที่เขาพูด ทารกจะเต้นในท้องของแม่เมื่อได้ยินเสียงของเขา  
             เมื่อถึงเวลาที่ Antonella คลอดออกมาดูโลกเป็นครั้งแรก ตาของเธอยังไม่เปิด แต่เมื่อเธอได้ยินเสียงของพ่อที่พูดกับเธอ เธอก็ยิ้มให้กับเขาทันที Flavio บอกว่า “ผมรู้แล้วว่าความรู้สึกของความรักที่แท้จริงเป็นอย่างไร เมื่อผมได้เห็นรอยยิ้มอย่างจริงใจที่สวยที่สุดในโลกนั้นทำให้ผมแน่ใจว่านั่นเป็นความรักที่แท้จริง”

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2562

พระเยซูเจ้าทรงอธิบายเกี่ยวกับนิรันดรกาล

อาณาจักรของพระเจ้านั้นเป็นนิรันดร, เช่นเดียวกันกับพระมหากษัตริย์แห่งอาณาจักรนั้น และนิรันดรภาพรู้จักคำเพียงคำเดียวคือ: 'ปัจจุบัน'
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2562

ความสว่างฮายแสงในความมืด


ขอนักบุญคุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตาซึ่งเราฉลองในวันที่ 5 กันยายน ช่วยพวกเราทุกคนให้ได้รับแสงสว่างนั้นและนำไปแบ่งปันให้แก่ผู้อื่น
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562

ทูตสวรรค์ถูกสร้างขึ้นเมื่อไร?


พระคัมภีร์ได้กล่าวไว้หรือไม่ว่าพระเจ้าสร้างทูตสวรรค์(เทวดา) เมื่อไร ?
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์


            ชายคนที่ 1 – ภรรยาของผมต้องทนทุกข์เพราะปัญหาเกี่ยวกับสุรา
             ชายคนที่ 2 – เธอติดสุราหรือ?
            ชายคนที่ 1 – เปล่า เป็นผมเอง แต่เธอเป็นคนที่ทนทุกข์
            ******************
            หลานชาย – คุณปู่ ทำไมปู่ถึงไม่ทำประกันชีวิตล่ะครับ?
            ปู่ – ก็เพื่อเวลาปู่ตาย หลานจะได้โศกเศร้าอย่างแท้จริงนะสิ

วันพุธที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562

การทดสอบมีรยานา


           มีรยานาแห่งเมดจูกอเรจ์ ได้รับการประจักษ์จากแม่พระทุกเดือน และคลิปสั้นๆนี้แสดงให้เห็นการทดสอบว่าเธอได้เห็นแม่พระประจักษ์จริงหรือไม่  
           นอกจากนี้มีบางคนส่งเสียงร้องโหยหวนที่ฟังแล้วน่ากลัวออกมาตามที่ได้ยินในวีดีโอนี้  คนที่อยู่ที่นั่นบอกว่าปีศาจแสดงความโกรธเกรี้ยวมากที่แม่พระประจักษ์มา มันเข้าสิงบางคนและทำให้เขาส่งเสียงร้องโหยหวนออกมา

วันอังคารที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562

เด็กน้อยสวมกอดแม่พระ


             วีดีโอของเด็กน้อยวัยหัดเดินที่กอดพระรูปแม่พระนี้กำลังเป็นไวรัลในเฟสบุ๊
             ในพระวรสารยอห์น 19:26 พระเยซูเจ้าบนกางเขนตรัสกับยอห์นว่า “นี่คือแม่ของท่าน” พระองค์ทรงประทานพระแม่มารีย์ให้เป็นแม่ของเราทุกคน  เวลานี้พระแม่ทรงอยู่บนสวรรค์และเฝ้ามองดูพวกเราแต่ละคนในฐานะลูกของพระนาง และพระนางทรงเข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือเราให้พ้นจากความชั่วร้ายของยุคสมัยนี้  วีดีโอนี้ช่วยเตือนเราว่าแม่แต่เด็กที่เล็กที่สุดก็อยู่ใกล้ชิดกับพระแม่เสมอ

วันจันทร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562

ดวงอาทิตย์กระพริบ


       
         เมดจูกอเรจ์ - ดวงอาทิตย์กระพริบในเวลาที่มีการอ่านสาส์นแม่พระในวันที่ 2 ก.ย. 2019
          บางคนบอกว่าดวงอาทิตย์เต้นเหมือนการเต้นของหัวใจ

วันอาทิตย์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า


ตั้งแต่ปี 1986 เมื่อฉันทราบเรื่องราวเกี่ยวกับนักบุญโฟสตินาและสายประคำพระเมตตา ฉันก็ได้สวดภาวนาอธิษฐานให้แก่เพื่อนสนิทคนหนึ่ง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2562

การสารภาพบาปในเมดจูกอเรจ์

พระสงฆ์ผู้ฟังสารภาพบาปเป็นพยานถึงเหตุการณ์ที่ไม่สามารถอธิบายได้ที่เกิดขึ้นกับตัวของท่านเอง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2562

พระสงฆ์กาปูชินกลายเป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ต

           พระสงฆ์ชาวบราซิลอายุ 98 ปีในคณะกาปูชิน กลายเป็นที่รู้จักทั่วโลกผ่านทางโซเชียลมีเดีย
           เมื่อเราคิดถึงคนมีชื่อเสียงในอินเตอร์เน็ต เรามักจะคิดถึงเยาวชนคนหนุ่มสาวหรือคนวัยกลางคนที่นิยมใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสัมพันธ์กับผู้ติดตามที่ชื่นชอบในวีดีโอ หรือ รูปเซลฟี่ หรือ บล็อกของเขา แต่นักบวชวัย 98 ปีผู้นี้ไม่มีแม้แต่เฟตบุ๊ค แต่ก็ได้เป็นไวรัลในอินเตอร์เน็ตถึงสามครั้ง เพราะผู้คนได้บันทึกวีดีโอและรูปภาพกิริยาอาการอันสุภาพถ่อมตนในฐานะพระสงฆ์ผู้ทำการอภิบาล
           ท่านมีชื่อว่า Fr. Roberto Maria de Maracanaú โดยมากก็จะเรียกท่านว่า Fr. Roberto
           ท่านได้รับความสนใจจากผู้คนเพราะภาพในวีดีโอที่ท่านกำลังแสดงความเคารพอย่างช้าๆขณะที่เข้ามายังอาสนวิหาร Sacred Heart Shrine in Fortaleza, Brazil เป็นโบสถ์ที่ท่านได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์เมื่อ 75 ปีที่แล้ว ทุกวันเมื่อท่านเข้ามายังโบสถ์ ท่านจะย่อเข่าลงเช่นนี้เสมอโดยใช้ไม้เท้าพยุงร่างกาย ด้วยท่าที่เช่นนี้ก็เป็นการส่งสาส์นไปให้แก่ผู้ชมได้เป็นอย่างดี ท่านไม่รู้ตัวว่ามีคนกำลังมองดูท่านอยู่ ท่านทำด้วยความศรัทธาของท่านจนกลายเป็นกิจวัตร และมีสามเณร Ruan Alif ได้บันทึกและนำไปเผยแพร่
           Fr. Roberto เป็นพระสงฆ์กาปูชินที่มีอายุมากที่สุดในบราซิล ท่านยังคงประกอบพิธีมิสซาทุกวันและท่านไปเยี่ยมผู้ป่วยที่โรงพยาบาล ในปี 2017 ท่านไปที่โรงพยาบาลและได้อวยพรแก่ตำรวจคนหนึ่งที่กำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่โดยวางมือของท่านไว้ที่ศีรษะของเขา
            ในปี 2016 อัครสังฆมณฑลแห่ง Fortaleza ได้จัดขบวนแห่ “Penitential Procession” เป็นระยะทางเกือบสี่ไมล์ Fr. Roberto ได้ร่วมขบวนแห่โดยเดินด้วยตัวเองตลอดเส้นทาง ท่านยังฟังสารภาพบาปด้วย ประชาชนพากันประหลาดใจในความอดทนเป็นอย่างยิ่งของท่าน

วันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562

ทำอย่างไรให้พระเจ้าจดจำเราได้


พี่น้องที่รักของข้าพเจ้า
เพื่อให้พระองค์จดจำเราได้ เราควรพบกับพระองค์ทุกวัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2562

แบบร่างที่ซ๋อนอยู่ใต้รูปที่สวยงาม

           กว่าจะมาเป็นภาพวาดที่สวยงาม ดาวินซี่ต้องร่างแบบรูปต่างๆหลายแบบ ภาพวาดที่ชื่อ The Virgin of the Rocks ของลีโอนาโด ดาวินซี่ ซึ่งสวยงามอีกภาพหนึ่งแสดงรูปของพระแม่มารีย์ พระเยซูกุมาร และทารกน้อยนักบุญยอห์น บัพติสที่กำลังแสดงคารวะต่อพระเยซูกุมาร ส่วนพระกุมารก็ทรงยกพระกรอวยพร มีเทวดาองค์หนึ่งอยู่ด้านข้างของพระกุมารด้วย 
             การวิเคราะห์ใหม่ของภาพวาดนี้ เผยให้เห็นภาพร่างองค์ประกอบที่ซ่อนเร้นเพื่อสร้างผลงานชิ้นเอกที่เรารู้จักในปัจจุบันภาพนี้ใช้สีน้ำมันระบายลงบนไม้ป็อบลาร์ วาดขึ้นในราวศตวรรษที่ 16 ขนาด 190 x 120 เซนติเมตร อยู่ที่หอศิลป์แห่งชาติในกรุงลอนดอน แบบร่างที่เห็นอยู่ใต้ภาพวาดจะมีเทวดาและพระกุมารแสดงในท่าที่แตกต่างกันมากกว่าที่ปรากฏในภาพวาดที่เสร็จสิ้นแล้ว
Famous Classical Music

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2562

วิกก้าได้รับการประจักษ์ระหว่างการผ่าตัด

            Finbar: นอกจากการประจักษ์ทุกวันเวลาเย็นแล้ว คุณยังได้รับการประจักษ์ในเวลาอื่นอีกบ้างไหม?
            Vicka: ใช่ค่ะ ครั้งหนึ่งฉันมีปัญหาของไส้ดิ่งอักเสบ ฉันถูกนำตัวไปที่โรงพยาบาลในมอสตาร์และจากที่นั่นฉันก็ถูกส่งอย่างเร่งด่วนไปที่โรงพยาบาลในกรุงซาเกร็ปเพื่อทำการผ่าตัด ต่อมา, หมอและพยาบาลบอกฉันว่า ในระหว่างการผ่าตัดฉันนั่งบนโต๊ะผ่าตัด พวกเขาเห็นริมฝีปากของฉันขยับเขยื้อนเหมือนกำลังพูดกับใครบางคน แต่พวกเขาไม่ได้ยินอะไรเลย นั่นเป็นเวลาที่มีการประจักษ์ หมอและพยาบาลประหลาดใจกันมาก
            Finbar: ความเจ็บปวดทางร่างกายของคุณมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับความเจ็บปวดที่แม่พระประทานแก่คุณเป็นเวลานานหนึ่งเดือนในปี 1984ใช่ไหม? ดูเหมือนจะมีเรื่องฝ่ายจิคหรือมิติที่ลึกลับในสิ่งที่แม่พระทรงขอให้คุณรักในเวลานั้น
            Finbar: Vicka: นี่เป็นสองเรื่องที่แยกกัน ฉันไม่ต้องการพูดถึงมันมากนัก เพราะแม่พระไม่ทรงประสงค์ให้ฉันทำเรื่องใหญ่โต แม่พระทรงขอให้ฉํนทำบางสิ่ง และฉันก็ยอมรับด้วยความรัก และถ้าหากในอนาคต แม่พระทรงประสงค์ให้ฉันเปิดเผย ฉันก็จะพูด
          

วันอาทิตย์ที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2562

เราต้องรับใช้พระเจ้าตามสถานะภาพของเรา

พระเจ้าทรงรักเรา และไม่มีสถานภาพใดที่มีเกียรติน้อยกว่า: ทุกสถานภาพมีความสมบูรณ์ ทั้งสถานภาพฝ่ายร่างกายและวิญญาณของเรา
>>>อ่านต่อ