พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

แม่พระทรงช่วยคนบาปให้ได้รับความรอด


ยะ เวลาสี่ปีผ่านไป , วันหนึ่งวิญญาณptจากไฟชำระได้มาปรากฏแก่ซิสเตอร์แคทเธอรีน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ผลงานของพระจิตเจ้า- โดยนักบุญบาซิล

โดยผ่านทางพระจิตเจ้าเรากลายเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์, เราเข้าสู่ความสุขนิรันดรและดำรงอยู่ในพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

วิญญาณในไฟชำระ

พระเจ้าทรงอนุญาตให้พวกเขาปรากฏตัวแก่ญาติพี่น้องของเขาบนโลกด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ว่ามีไฟชำระอยู่จริง
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

เครื่องหมายที่ถาวรในเมดจูกอเรจฺ์

"เครื่องหมายที่ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งมาจากพระเจ้านั้นจะคงอยู่ตลอดไป”....ฉันได้เห็นมันแล้ว
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระวันที่ 25 เม.ย. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ขอให้ช่วงเวลานี้กระตุ้นให้ลูกมีการกลับใจเป็นการส่วนตัว จงสวดภาวนาเถิด, ลูกน้อยทั้งหลาย, โดยลำพังต่อพระจิตเจ้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อและความวางใจในพระเจ้า  เพื่อที่ลูกจะได้มีคุณค่าที่จะเป็นพยานแห่งความรักที่พระเจ้าทรงหลั่งมายังลูกโดยผ่านทางการปรากฏมาของแม่  
          ลูกน้อยทั้งหลาย, อย่ายอมให้การทดลองทำให้หัวใจของลูกแข็งกระด้างและทำให้การสวดภาวนาของลูกเป็นเหมือนทะเลทราย จงเป็นดังภาพสะท้อนของความรักของพระเจ้า และเป็นพยานของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ด้วยชีวิตของลูก แม่อยู่กับลูกและแม่รักลูกทุกคนด้วยความรักของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรสำหรับชีวิตของเรา?

ในพระคริสต์, เราได้พบชีวิตที่อุดมบริบูรณ์ที่เราปรารถนา พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของชีวิตอันน่าปรารถนาของเราในเวลาที่เรากำลังอยู่ในสายน้ำลึกแห่งชีวิต ... พระเจ้ากำลังเรียกเรายิ่งขึ้น คุณจะไปตามเสียงเรียกของพระองค์ไหม?
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

สาส์นความลับ – โคโรน่าไวรัส

“พวกเขาเป็นลูกของแม่ด้วย แม่เป็นทุกข์สำหรับพวกเขา พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอคอยพวกเขาอยู่ ลูกต้องสวดภาวนามากขึ้นเพื่อพวกเขา”
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


“อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะปีศาจคือความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
ความถ่อมตนและความมีเมตตาจิตเป็นคุณธรรมที่เปรียบเหมือนสายพิณหลักสองสาย:
สายแรกเป็นเสียงต่ำที่สุด; อีกสายเป็นเสียงสูงที่สุด; คุณธรรมอื่นๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณธรรมหลักสองประการนี้
เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใดที่จะต้องพยายามให้ตัวเราดำรงอยู่ในคุณธรรมทั้งสองนี้
เพราะถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะตั้งอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับรากฐานและหลังคา”
(นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล)

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

ความอดทนในยามวิกฤต


ในหนังสือ The City of God น.ออกัสตินพูดถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตและจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่เหนือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละคนในชึวิตปัจจุบัน
>>>อ่านต่อ 

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

อัศจรรย์ในประเทศจีนที่ถูกลืม

พระทัยเมตตาสงสารของพระแม่มารีย์ผู้น่ารักยิ่งของชาวเรา  เพื่อปลอบบรรเทาใจพวกเขาและบอกพวกเขาว่าจำเป็นที่พวกเขาต้องสวดภาวนาเสมอ ไม่สิ้นหวัง
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาเวลาบ่ายสามโมง

พระเยซูตรัสว่า “เมื่อลูกสวดภาวนาบทนี้ (พระโลหิตและน้ำ.....) ด้วยความสำนึกผิดและด้วยความเชื่อเพื่อคนบาป เราจะประทานพระหรรษทานแห่งการกลับใจให้แก่เขา”
>>>อ่านต่อ 

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

นักบุญเทเรซาและโรคระบาด

"เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์" (โรม 8:28)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

พระวาจาในยามวิกฤตของโรคระบาดโคโรน่าไวรัส

ในช่วงเวลาเช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงการสู้รบของเราแต่ละคน จงใช้เวลาในการสู้รบเพื่อตัวคุณเองและผู้อื่น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

จีนส่งหน้ากากอนามัยให้วาติกัน

             วาติกันเคยส่งหน้ากากอนามัยไปให้จีนในเวลาที่กำลังมีการระบาดของโคโรน่าไวรัสในจีน และในช่วงเวลานี้ที่มีการระบาดของโคโรน่าไวรัสในอิตาลีและในวาติกัน คาทอลิกชาวจีนจึงได้ส่งหน้ากากอนามัยมาให้วาติกันเป็นการตอบแทน
               สังฆมณฑลซี ซึ่งอยู่ในจังหวัดเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้ส่งหน้ากากอนามัยจำนวน 24,000 ชิ้นมาให้วาติกันและสังฆมณฑลอื่นๆในอิตาลีด้วย โดยมี Father Chen Ruixue เป็นผู้จัดการในเรื่องนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

ธรรมชาติฟื้นตัวในวิกฤตโควิด 19


             นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดวิกฤตโควิด 19 เพื่อธรรมชาติที่เคยถูกมนุษย์ทำลายไปอย่างมากจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ นักวิทยาศาสตร์เคยเรียกร้องเป็นเวลานานให้ชาติมหาอำนาจหยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ 

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


“เราต้องหมั่นฝึกฝนนิสัยการสนทนากับพระเจ้าเหมือนกับว่าเราอยู่กับพระเจ้าเพียงลำพัง ด้วยความวางใจและ ด้วยความรัก เหมือนกับเราสนทนากับเพื่อนที่รักและสนิทที่สุด”
นักบุญอัลฟองโซ ลิโกวรี

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

โรคระบาดและการประจักษ์ของแม่พระ


แม่พระมักทรงประจักษ์มาเสมอเมื่อคริสตชนจำนวนมากหลงลืมพระเจ้าและทำบาปมากยิ่งขึ้น
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

พิธีเคารพมงกุฏหนามที่ปารีส

           วันที่ 10 เม.ย. 2020 - Archbishop Michel Aupetit ประธานพระสังฆราชแห่งกรุงปารีสประกอบพิธีเคารพมงกุฏหนามศักดิ์สิทธิ์ ( Holy Crown of Thorn ) ที่มหาวิหาร Notre-Dame de Paris ซึ่งครบรอบ 1 ปีของการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ทำลายอาคารในวันที่ 15 เม.ย. 2019 Archbishop Michel Aupetit เดินเข้าสู่ มหาวิหาร Notre-Dame de Paris เวลา 11:30 น. มีการถ่ายทอดสดทาง BFM TV และ KTO (มหาวิหารน็อตเตอดาม ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม จึงต้องสวมหมวกนิรภัย)

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเดินแสวงบุญมาที่ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์วอนขอให้โคโรน่าไวรัสหยุดการระบาด
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

หนังสือ THE WARNING

คริสติน วัตคินส์ ได้จัดทำหนังสือเล่มใหม่ที่น่าดึงดูดใจขึ้นชื่อว่า THE WARNING: TESTIMONIES AND PROPHECIES OF THE ILLUMINATION OF CONSCIENCE ซึ่งจะให้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ในประวัติศาสตร์
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

คุณพ่อปีโอไม่คยทำนายเรื่องโลกมืดสามวัน

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปาเดรปีโอ(The National Centre for Padre Pio) บอกว่าคุณพ่อปีโอไม่เคยพูดเกี่ยวกับคำทำนายเรื่องโลกมืดสามวัน ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหก คำทำนายนี้มาจากบุญราศีอันนา มาเรีย ไทจิ รูปภาพข้างบนคือบทความจากหนังสือพิมพ์ The Voice of Padre Pio

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ความทุกข์ทรมานของพระศาสนจักร

พระศาสนจักรกำลังอยู่บนหนทางแห่งความทุกข์ทรมาน ผมต้องบอกว่านี่ความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม    >>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

อัศจรรย์ที่จะเกิดในการาบังดัล

 
อัศจรรย์จะกินเวลาเพียง 15 นาที และหลังจากนั้นเครื่องหมายที่ถาวรจะคงอยู่ที่หมู่ต้นสน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

พระสันตะปาปา 3 พระองค์และการสิ้นสุดของกาลเวลา

“การสิ้นสุดของกาลเวลา” ตรงกับช่วงเวลาการทดสอบอันแสนสาหัสและการชำระล้างให้บริสุทธิ์ของพระศาสนจักร"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

ความลับข้อแรก

จำเป็นที่จะต้องเขย่าโลกสักเล็กน้อย มันเป็นสาเหตุทำให้โลกหยุดและคิด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ดวงอาทิตย์ทรงกตเหนือวาติกัน

          ดวงอาทิตย์ทรงกตเหนือวาติกัน ในวันที่ 13 มี.ค. 2020 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศงดการประกอบพิธีมิสซาในโบสถ์ของอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ความป่าเถื่อนของกฏหมายชาเรีย

               From the Truth Voice: ในบังกลาเทศ Hena Akhter เด็กหญิงอายุ 14 ปี ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ และตามกฎหมายชาเรียของอิสลาม เธอจะต้องถูกเฆี่ยน 101 ครั้ง เมื่อถูกเฆี่ยนครั้งที่ 70 เฮน่า ก็สลบไป เธอถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและได้เสียชีวิตในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ในความเป็นจริง เฮน่าถูกข่มขืนโดยลูกพี่ลูกน้องของเธอเองซึ่งมีอายุ 42 ปี ชื่อ Mahbub Khan เขาแต่งงานแล้ว และภรรยาของเขาก็ถูกกล่าวหาว่าคบชู้ด้วย เธอถูกตัดสินให้ถูกเฆี่ยน 101 ครั้ง ซึ่งทำให้เธอเสียชีวิต มีกรณีแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นในบังกลาเทศหลายครั้ง แสดงให้เห็นถึงกฎหมายที่ป่าเถื่อนของอิสลามที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นซึ่งกระทำต่อสตรีเพศ คุกคามสิทธิของสตรีดูหมิ่นเหยียดหยามความเป็นสตรี กฎหมายนี้มีใช้ทั่วไปในประเทศทางตะวันออกกลาง, อัฟริกาและเอเชีย (มีใช้ในประเทศทางยุโรปที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามด้วย) เมื่อผู้หญิงถูกข่มขืน ฝ่ายผู้หญิงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดและทำให้เกิดความอับอายเป็นอย่างมากต่อคนในครอบครัวของฝ่ายหญิงเอง ภายใต้กฎหมายชาเรียของอิสลาม การถูกข่มขืนหรือพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรง, ผู้กระทำจะมีบาปที่เรียกว่า “zina”และจะถูกลงโทษด้วยการถูกเฆี่ยน 101 ครั้งหลังจากนั้นจะถูกทุ่มด้วยหินจนตาย ในโลกอาหรับ-มุสลิม ผู้หญิ่งที่ถูกข่มขืนจะถูกคนในครอบครัวของเธอเองฆ่าด้วยข้อหาว่าคบชู้ และฆาตกรที่อยู่ในนครอบครัวนั้นกลับถือว่าเป็นผู้กู้ “ศักดิ์ศรี” ของครอบครัว
         

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

สถานการณ์ในเมดจูกอเรจ์


เมื่อมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโคโรน่าไวรัส ทำให้รัฐบาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2020 ไม่ให้มีการรวมตัวกันของประชาชนในที่สาธารณะ
>>>อ่านต่อ