พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563

แม่พระทรงช่วยคนบาปให้ได้รับความรอด


ยะ เวลาสี่ปีผ่านไป , วันหนึ่งวิญญาณptจากไฟชำระได้มาปรากฏแก่ซิสเตอร์แคทเธอรีน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2563

ผลงานของพระจิตเจ้า- โดยนักบุญบาซิล

โดยผ่านทางพระจิตเจ้าเรากลายเป็นพลเมืองแห่งสวรรค์, เราเข้าสู่ความสุขนิรันดรและดำรงอยู่ในพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2563

วิญญาณในไฟชำระ

พระเจ้าทรงอนุญาตให้พวกเขาปรากฏตัวแก่ญาติพี่น้องของเขาบนโลกด้วยวิธีต่างๆ เพื่อเตือนมนุษย์ให้รู้ว่ามีไฟชำระอยู่จริง
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2563

เครื่องหมายที่ถาวรในเมดจูกอเรจฺ์

"เครื่องหมายที่ไม่สามารถทำลายได้ซึ่งมาจากพระเจ้านั้นจะคงอยู่ตลอดไป”....ฉันได้เห็นมันแล้ว
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระวันที่ 25 เม.ย. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ขอให้ช่วงเวลานี้กระตุ้นให้ลูกมีการกลับใจเป็นการส่วนตัว จงสวดภาวนาเถิด, ลูกน้อยทั้งหลาย, โดยลำพังต่อพระจิตเจ้า เพื่อเสริมสร้างความเชื่อและความวางใจในพระเจ้า  เพื่อที่ลูกจะได้มีคุณค่าที่จะเป็นพยานแห่งความรักที่พระเจ้าทรงหลั่งมายังลูกโดยผ่านทางการปรากฏมาของแม่  
          ลูกน้อยทั้งหลาย, อย่ายอมให้การทดลองทำให้หัวใจของลูกแข็งกระด้างและทำให้การสวดภาวนาของลูกเป็นเหมือนทะเลทราย จงเป็นดังภาพสะท้อนของความรักของพระเจ้า และเป็นพยานของพระเยซูเจ้าผู้ทรงกลับฟื้นคืนพระชนม์ด้วยชีวิตของลูก แม่อยู่กับลูกและแม่รักลูกทุกคนด้วยความรักของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเจ้าทรงมีพระประสงค์อะไรสำหรับชีวิตของเรา?

ในพระคริสต์, เราได้พบชีวิตที่อุดมบริบูรณ์ที่เราปรารถนา พระองค์ทรงเป็นแหล่งที่มาของชีวิตอันน่าปรารถนาของเราในเวลาที่เรากำลังอยู่ในสายน้ำลึกแห่งชีวิต ... พระเจ้ากำลังเรียกเรายิ่งขึ้น คุณจะไปตามเสียงเรียกของพระองค์ไหม?
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563

สาส์นความลับ – โคโรน่าไวรัส

“พวกเขาเป็นลูกของแม่ด้วย แม่เป็นทุกข์สำหรับพวกเขา พวกเขาไม่รู้ว่าอะไรกำลังรอคอยพวกเขาอยู่ ลูกต้องสวดภาวนามากขึ้นเพื่อพวกเขา”
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


“อาวุธที่ทรงพลังที่สุดในการเอาชนะปีศาจคือความอ่อนน้อมถ่อมตน ...
ความถ่อมตนและความมีเมตตาจิตเป็นคุณธรรมที่เปรียบเหมือนสายพิณหลักสองสาย:
สายแรกเป็นเสียงต่ำที่สุด; อีกสายเป็นเสียงสูงที่สุด; คุณธรรมอื่นๆทั้งหมดขึ้นอยู่กับคุณธรรมหลักสองประการนี้
เพราะฉะนั้นจึงเป็นสิ่งจำเป็นเหนือสิ่งอื่นใดที่จะต้องพยายามให้ตัวเราดำรงอยู่ในคุณธรรมทั้งสองนี้
เพราะถ้าสังเกตให้ดี จะเห็นว่าสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดจะตั้งอยู่ได้ก็ขึ้นอยู่กับรากฐานและหลังคา”
(นักบุญวินเซนต์ เดอ ปอล)

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563

ความอดทนในยามวิกฤต


ในหนังสือ The City of God น.ออกัสตินพูดถึงความหมายที่แท้จริงของชีวิตและจุดหมายปลายทางซึ่งอยู่เหนือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นของแต่ละคนในชึวิตปัจจุบัน
>>>อ่านต่อ 

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2563

อัศจรรย์ในประเทศจีนที่ถูกลืม

พระทัยเมตตาสงสารของพระแม่มารีย์ผู้น่ารักยิ่งของชาวเรา  เพื่อปลอบบรรเทาใจพวกเขาและบอกพวกเขาว่าจำเป็นที่พวกเขาต้องสวดภาวนาเสมอ ไม่สิ้นหวัง
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2563

พระเมตตาเวลาบ่ายสามโมง

พระเยซูตรัสว่า “เมื่อลูกสวดภาวนาบทนี้ (พระโลหิตและน้ำ.....) ด้วยความสำนึกผิดและด้วยความเชื่อเพื่อคนบาป เราจะประทานพระหรรษทานแห่งการกลับใจให้แก่เขา”
>>>อ่านต่อ 

วันอาทิตย์ที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2563

นักบุญเทเรซาและโรคระบาด

"เรารู้ว่า พระเจ้าทรงบันดาลให้ทุกสิ่งกลับเป็นประโยชน์แก่ผู้ที่รักพระองค์" (โรม 8:28)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2563

พระวาจาในยามวิกฤตของโรคระบาดโคโรน่าไวรัส

ในช่วงเวลาเช่นนี้เราจะเห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นถึงการสู้รบของเราแต่ละคน จงใช้เวลาในการสู้รบเพื่อตัวคุณเองและผู้อื่น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2563

จีนส่งหน้ากากอนามัยให้วาติกัน

             วาติกันเคยส่งหน้ากากอนามัยไปให้จีนในเวลาที่กำลังมีการระบาดของโคโรน่าไวรัสในจีน และในช่วงเวลานี้ที่มีการระบาดของโคโรน่าไวรัสในอิตาลีและในวาติกัน คาทอลิกชาวจีนจึงได้ส่งหน้ากากอนามัยมาให้วาติกันเป็นการตอบแทน
               สังฆมณฑลซี ซึ่งอยู่ในจังหวัดเซี่ยงไฮ้ เป็นผู้ส่งหน้ากากอนามัยจำนวน 24,000 ชิ้นมาให้วาติกันและสังฆมณฑลอื่นๆในอิตาลีด้วย โดยมี Father Chen Ruixue เป็นผู้จัดการในเรื่องนี้

วันพฤหัสบดีที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2563

ธรรมชาติฟื้นตัวในวิกฤตโควิด 19


             นี่อาจเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่พระเจ้าทรงอนุญาตให้เกิดวิกฤตโควิด 19 เพื่อธรรมชาติที่เคยถูกมนุษย์ทำลายไปอย่างมากจะได้ฟื้นตัวขึ้นมาใหม่ นักวิทยาศาสตร์เคยเรียกร้องเป็นเวลานานให้ชาติมหาอำนาจหยุดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สู่ชั้นบรรยากาศ แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ 

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


“เราต้องหมั่นฝึกฝนนิสัยการสนทนากับพระเจ้าเหมือนกับว่าเราอยู่กับพระเจ้าเพียงลำพัง ด้วยความวางใจและ ด้วยความรัก เหมือนกับเราสนทนากับเพื่อนที่รักและสนิทที่สุด”
นักบุญอัลฟองโซ ลิโกวรี

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2563

โรคระบาดและการประจักษ์ของแม่พระ


แม่พระมักทรงประจักษ์มาเสมอเมื่อคริสตชนจำนวนมากหลงลืมพระเจ้าและทำบาปมากยิ่งขึ้น
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2563

พิธีเคารพมงกุฏหนามที่ปารีส

           วันที่ 10 เม.ย. 2020 - Archbishop Michel Aupetit ประธานพระสังฆราชแห่งกรุงปารีสประกอบพิธีเคารพมงกุฏหนามศักดิ์สิทธิ์ ( Holy Crown of Thorn ) ที่มหาวิหาร Notre-Dame de Paris ซึ่งครบรอบ 1 ปีของการเกิดไฟไหม้ครั้งใหญ่ที่ทำลายอาคารในวันที่ 15 เม.ย. 2019 Archbishop Michel Aupetit เดินเข้าสู่ มหาวิหาร Notre-Dame de Paris เวลา 11:30 น. มีการถ่ายทอดสดทาง BFM TV และ KTO (มหาวิหารน็อตเตอดาม ยังอยู่ในระหว่างการปรับปรุงซ่อมแซม จึงต้องสวมหมวกนิรภัย)

วันเสาร์ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2563

วันศุกร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563

ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์

พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงเดินแสวงบุญมาที่ไม้กางเขนศักดิ์สิทธิ์วอนขอให้โคโรน่าไวรัสหยุดการระบาด
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

หนังสือ THE WARNING

คริสติน วัตคินส์ ได้จัดทำหนังสือเล่มใหม่ที่น่าดึงดูดใจขึ้นชื่อว่า THE WARNING: TESTIMONIES AND PROPHECIES OF THE ILLUMINATION OF CONSCIENCE ซึ่งจะให้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ในช่วงเวลาวิกฤตนี้ในประวัติศาสตร์
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

คุณพ่อปีโอไม่คยทำนายเรื่องโลกมืดสามวัน

เจ้าหน้าที่ของศูนย์ปาเดรปีโอ(The National Centre for Padre Pio) บอกว่าคุณพ่อปีโอไม่เคยพูดเกี่ยวกับคำทำนายเรื่องโลกมืดสามวัน ท่านบอกว่ามันเป็นเรื่องโกหก คำทำนายนี้มาจากบุญราศีอันนา มาเรีย ไทจิ รูปภาพข้างบนคือบทความจากหนังสือพิมพ์ The Voice of Padre Pio

วันอังคารที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2563

ความทุกข์ทรมานของพระศาสนจักร

พระศาสนจักรกำลังอยู่บนหนทางแห่งความทุกข์ทรมาน ผมต้องบอกว่านี่ความเจ็บปวดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของผม    >>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563

อัศจรรย์ที่จะเกิดในการาบังดัล

 
อัศจรรย์จะกินเวลาเพียง 15 นาที และหลังจากนั้นเครื่องหมายที่ถาวรจะคงอยู่ที่หมู่ต้นสน
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2563

พระสันตะปาปา 3 พระองค์และการสิ้นสุดของกาลเวลา

“การสิ้นสุดของกาลเวลา” ตรงกับช่วงเวลาการทดสอบอันแสนสาหัสและการชำระล้างให้บริสุทธิ์ของพระศาสนจักร"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2563

ความลับข้อแรก

จำเป็นที่จะต้องเขย่าโลกสักเล็กน้อย มันเป็นสาเหตุทำให้โลกหยุดและคิด
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2563

ดวงอาทิตย์ทรงกตเหนือวาติกัน

          ดวงอาทิตย์ทรงกตเหนือวาติกัน ในวันที่ 13 มี.ค. 2020 ซึ่งเป็นวันที่ประกาศงดการประกอบพิธีมิสซาในโบสถ์ของอิตาลี

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563

ความป่าเถื่อนของกฏหมายชาเรีย

               From the Truth Voice: ในบังกลาเทศ Hena Akhter เด็กหญิงอายุ 14 ปี ถูกกล่าวหาว่าเป็นชู้ และตามกฎหมายชาเรียของอิสลาม เธอจะต้องถูกเฆี่ยน 101 ครั้ง เมื่อถูกเฆี่ยนครั้งที่ 70 เฮน่า ก็สลบไป เธอถูกส่งไปที่โรงพยาบาลและได้เสียชีวิตในอีกหนึ่งสัปดาห์ต่อมา ในความเป็นจริง เฮน่าถูกข่มขืนโดยลูกพี่ลูกน้องของเธอเองซึ่งมีอายุ 42 ปี ชื่อ Mahbub Khan เขาแต่งงานแล้ว และภรรยาของเขาก็ถูกกล่าวหาว่าคบชู้ด้วย เธอถูกตัดสินให้ถูกเฆี่ยน 101 ครั้ง ซึ่งทำให้เธอเสียชีวิต มีกรณีแบบเดียวกันนี้เกิดขึ้นในบังกลาเทศหลายครั้ง แสดงให้เห็นถึงกฎหมายที่ป่าเถื่อนของอิสลามที่ยังคงมีอยู่ให้เห็นซึ่งกระทำต่อสตรีเพศ คุกคามสิทธิของสตรีดูหมิ่นเหยียดหยามความเป็นสตรี กฎหมายนี้มีใช้ทั่วไปในประเทศทางตะวันออกกลาง, อัฟริกาและเอเชีย (มีใช้ในประเทศทางยุโรปที่มีผู้นับถือศาสนาอิสลามด้วย) เมื่อผู้หญิงถูกข่มขืน ฝ่ายผู้หญิงจะถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้กระทำผิดและทำให้เกิดความอับอายเป็นอย่างมากต่อคนในครอบครัวของฝ่ายหญิงเอง ภายใต้กฎหมายชาเรียของอิสลาม การถูกข่มขืนหรือพฤติกรรมทางเพศที่รุนแรง, ผู้กระทำจะมีบาปที่เรียกว่า “zina”และจะถูกลงโทษด้วยการถูกเฆี่ยน 101 ครั้งหลังจากนั้นจะถูกทุ่มด้วยหินจนตาย ในโลกอาหรับ-มุสลิม ผู้หญิ่งที่ถูกข่มขืนจะถูกคนในครอบครัวของเธอเองฆ่าด้วยข้อหาว่าคบชู้ และฆาตกรที่อยู่ในนครอบครัวนั้นกลับถือว่าเป็นผู้กู้ “ศักดิ์ศรี” ของครอบครัว
         

วันพุธที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2563

สถานการณ์ในเมดจูกอเรจ์


เมื่อมีการแพร่ระบาดอย่างหนักของโคโรน่าไวรัส ทำให้รัฐบาลมีคำสั่งเมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2020 ไม่ให้มีการรวมตัวกันของประชาชนในที่สาธารณะ
>>>อ่านต่อ