พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จากคำเตือนของซิสเตอร์อักเนส


“จงโรยด้วยขี้เถ้า และขอให้สวดสายประคำเพื่อการสำนึกผิดชดเชยใช้โทษบาปทุกวัน"
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

งานรื่นเริงแห่งบาป – บาบิโลนสมัยใหม่

ผู้คนที่ร่วมงานเหล่านี้ส่วนมากจะคิดแต่เพียงว่า มันเป็นแค่ความสนุกสนาน เป็นเรื่องดี ไม่ตั้งใจที่จะทำผิด (?) แต่นั่นมันเป็นความสนุกที่เกินพอดี
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระวันที่ 2+25 ก.พ. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.พ. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้, แม่ปรารถนาที่จะเห็นใบหน้าของลูกเปลี่ยนแปลงไปในการสวดภาวนา พวกลูกเต็มไปด้วยความสนใจทางโลก พวกลูกไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าฤดูกาลแห่งใบไม้ผลิได้มาถึงธรณ๊ประตูแล้ว ลูกน้อยทั้งหลาย, พวกลูกถูกเรียกให้ทำกิจใช้โทษบาปและสวดภาวนา ดังเช่นธรรมชาติกำลังต่อสู้อย่างเงียบๆเพื่อมีชีวิตใหม่ พวกลูกก็เช่นเดียวกัน, ถูกเรียกให้เปิดใจตนเองในการสวดภาวนาต่อพระเจ้า ในพระองค์, ลูกจะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นของแสงแห่งฤดูใบไม้ผลิในหัวใจของลูก
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.พ. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยความรักต่อพระเจ้า, แม่จึงตัดสินใจเลือกที่จะเป็นมารดาของพระเจ้าและมารดาของพวกลูก และเช่นเดียวกัน, ด้วยความปรารถนา, ด้วยความรักอันมากล้นและด้วยความวางใจอย่างสมบูรณ์ต่อพระบิดาสวรรค์ของแม่, ร่างกายของแม่จึงเป็นถ้วยกาลิกษ์ของมนุษย์-พระเจ้า  แม่รับใช้องค์แห่งความจริง, องค์แห่งความรักและความรอดพ้น  
ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, ในขณะนี้แม่อยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อขอให้พวกลูกเป็นผู้เผยแพร่ความจริง, เป็นผู้เผยแพร่พระวาจาของพระองค์ พระวาจาแห่งความรอด ด้วยความรักและความปรารถนาของพวกลูกเองที่มีต่อองค์พระบุตรของแม่ อาศัยการกระทำดีของลูกต่อผู้ที่ยังไม่รู้จักองค์พระบุตรของแม่, ลูกจะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความรักของพระองค์ ลูกจะได้รับพละกำลังจากศีลมหาสนิทซึ่งคือองค์พระบุตร พระองค์จะทรงเลี้ยงดูลูกด้วยพระกายและให้พละกำลังแก่ลูกด้วยพระโลหิตของพระองค์  
ลูกทั้งหลายของแม่, จงประนมมือและมองดูที่ไม้กางเขนในความสงบเงียบเถิด ด้วยวิธีนี้, ลูกจะได้รับความเชื่อและสามารถถ่ายทอดออกไป ลูกจะได้รับความจริงเพื่อนำไปพิจารณาไตร่ตรอง ลูกจะได้รับความรักเพื่อที่จะได้รู้ที่จะรักอย่างแท้จริง  
ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงประนมมือและมองดูที่ไม้กางเขน ไม้กางเขนเท่านั้นที่เป็นความรอด  
ขอขอบใจพวกลูก 

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ชนเผ่าที่หายสาบสูญของอิสราเอล


ถ้าผมบอกคุณว่าชาวยิวทุกคนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ชาวอิสราเอลในพระคัมภีร์ คุณจะคิดอย่างไร? เรื่องนี้ฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหม?
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จงสวมใส่องค์พระคริสตเจ้า

   "ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า เลิกประพฤติเลวทรามตามราคตัณหาที่หลอกให้หลงไป จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่ จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือนพระองค์ มีความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากความจริง" (เอเฟซัส 4:22-24)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทำไมแม่พระมาประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์

ผู้ที่มีพระจิตของพระเจ้า, จะอ่านสัญญาณแห่งกาลเวลาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เขาจะตระหนักว่าโลกนี้กำลังอยู่ในเงื้อมมือของซาตาน; แต่ผู้ที่ไม่มีพระจิตของพระเจ้าจะไม่รู้ว่าซาตานกำลังเตรียมที่จะทำร้ายมนุษยชาติอย่างไร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การพลีกรรอดมอาหาร

ขอให้เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาที่เราจะชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับพระเจ้าและแม่พระมากขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ซิสเตอร์ที่มีอายุมากที่สุดในโลก

ซิสเตอร์ที่มีอายุมากที่สุดในโลกคือ ซิสเตอร์แอนเดรีย (Sister Andrè) ปัจจุบันนี้ท่านมีอายุ 116 ปี
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ชายที่อายุมากที่สุดในโลก

             ชิเททสึ วาตานาเบ (Chitetsu Watanabe ) เกิดในปี 1907 ที่เมืองนิกาตะ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เขาได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันพุธที่12 ก.พ. 2020 นี้ที่สถานคนชราของเมือง ในฐานะที่เป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดในโลก เขามีอายุ 112 ปี 344 วัน ตามสถิติของกินเนส เรคคอร์ดส  
              สถิติก่อนหน้านี้คือ มาซาโส โนนากา ชายชาวญี่ปุ่นเช่นเดียวกันซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว ส่วนคนที่มีอายุมากที่สุดในโลกเป็นสตรีชาวญี่ปุ่นชื่อ คาเนะ ทานากา อายุ 117 ปี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แม่พระประจักษ์ที่บันเนอส์

"แม่คือพระนางพรหมจารีย์ของคนยากจน" แล้วตรัสต่อไปว่า "แม่มาเพื่อปัดเป่าความทุกข์ยาก”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การประจักษ์สองแห่งที่คล้ายกัน

แม่พระทรงประจักษ์มาสองแห่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เหมือนกันแต่คนละปี คือในปี 1933 และปี 1858
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เซอร์ นิโคลัส วินตัน เสียชีวิตแล้ว

สมุดบันทึกรายชื่อได้ถูกค้นพบ ผู้คนจึงได้รู้ถึงวีรกรรมของท่าน ท่านได้เสียชีวิตแล้วด้วยอายุ 106 ปี
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ศพที่ไม่เน่าเปื่อยของนักบุญแบร์นาแด็ต


30 ปีหลังจากการเสียชีวิต ศพของน.แบร์นาแด็ตถูกพบว่ายังคงสภาพดีไม่เน่าเปื่อย
>>>อ่านต่อ
 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จารึกจิตวิญญาณด้วยพระพักตร์พระเยซู


ถ้าหากพวกเราทำตามแบบอย่างของเวโรนิกา โดยมีความศรัทธาต่อพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าจิตวิญญาณของเราจะกลายเป็นเหมือนผ้าของเวโรนิกา
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


“เพื่อนเลว, หนังสือไม่ดี และนิสัยที่ไม่ดี เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้วิญญาณมากมาย
สูญเสียไปในนรก”

คุณพ่อบอสโก

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โบสถ์แห่งการประจักษ์ถูกทำลาย

From             Facebook (Rafael Villongco):
             ฝ่ายซ้ายและกลุ่มแอนตี้คาทอลิก, ที่แอนตี้พระสงฆ์ในกรุงแมดริดของสเปนได้ทำลายโบสถ์น้อยแห่งการประจักษ์ของแม่พระมหาทุกข์ ซึ่งอยู่ที่ Prado Nuevo; El Escorial, Spain            
             แม่พระทรงประจักษ์มาที่สถานที่นี้หลายครั้งโดยประจักษ์ต่อนาง Luz Amparo Cuevas-Arteseros ระหว่างปี 1981 -2002 โบสถ์น้อยถูกสร้างขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากพระสังฆราช(องค์ก่อน) Antonio Maria (Cardinal) Ruoco Varela  โบสถ์ถูกทำลายโดยคำสั่งของผู้ว่าราชการเมืองแมดริด-เอลเอสโคเรียล โดยอ้างว่าโบสถ์สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ดูประวัติของการประจักษ์ได้ที่นี่

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำแนะนำในการใช้โซเชียลมีเดีย

เมื่อคุณเริ่มใช้โซเชียลมีเดียโปรดคำนึงถึงแนวทางเหล่านี้และคุณจะทำสิ่งที่ดีเพื่อนำแสงสว่างของพระคริสต์มาสู่ผู้อื่น
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พระสันตปาปาพบกับผู้หญิงที่ทรงตีมือ

 หลังจากวันที่พระสันตปาปาฟรังซิสทรงแสดงความไม่พอใจและตีมือของหญิงผู้หนึ่งที่มาดึงมือของพระองค์อย่างแรงขณะที่พระองค์กำลังทักทายผู้แสวงบุญในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาอีกไม่กี่วัน พระสันตะปาปาก็ได้พบกับหญิงผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งในห้องโถงเปาโลที่ 6 เมื่อเสร็จสิ้นการประทานโอวาทแล้ว ไม่มีใครสังเกตเห็นช่วงเวลานั้น มีการสนทนากันเล็กน้อย หญิงผู้นี้เป็นชาวเอเชียและไม่ได้เปิดเผยชื่อ เธอมาแสวงบุญที่โรมพร้อมกับหมู่คณะ (TVSvizzera.it (February 4) writes.)  
วันนี้ 11 ก.พ. เป็นวันฉลองแม่พระประจักษ์ที่ลูรดส์ ชมพิธีที่ถ้ำที่แม่พระประจักษ์แก่แบร์นาแด็ตที่ลูรดส์

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พระสังฆราชห้ามรับศีลในมือ


พระศาสนจักรพอใจและปรารถนาที่จะให้เรารับศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ด้วยการให้เกียรติอย่างสูงสุด(Can. 898)
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จักรพรรดิคังซีกับคริสตศาสนา

ในตอนท้ายของรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี, มีชาวคาทอลิก 300,000 คนในประเทศจีน มีโบสถ์มากกว่า 300 แห่ง
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คนธรรมดาทำความชั่วร้ายแรงได้อย่างไร?

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำรวจ SS ของเยอรมนีได้สังหารผู้ชายผู้หญิงและเด็กกว่าล้านคน พวกเขาถูกยิงเสียชีวิตในเมืองและหมู่บ้านของตนเองทั่วยุโรปตะวันออก  พวกเขาทำสิ่งชั่วร้ายต่อเพื่อนมนุษย์อย่างอมหิตนี้ได้อย่างไรกัน?
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แผ่นศีลปรากฏรูปพระเยซูเจ้าในอินเดีย


             วันที่ 10 ม.ค. 2020 โบสถ์คาทอลิกในรัฐเคราลา ของอินเดีย ได้ส่ง “แผ่นศีลมหาสนิท” ที่ปรากฏรูปใบหน้าที่คล้ายพระเยซูไปยังกรุงโรมเพื่อตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะประกาศว่าเป็นอัศจรรย์หรือไม่
             ใบหน้าที่คล้ายพระเยซูปรากฏขึ้นในระหว่างการประกอบพิธีมิสซาเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2013 ที่โบสถ์พระคริสตกษัตริย์ ที่ Vilakkannur, Kerala, India โบสถ์นี้ขึ้นอยู่กับสังฆมณฑล Syro-Malabar Archdiocese of Tellicherry. แผ่นศีลถูกส่งไปที่ศูนย์ใหญ่ที่ Kakkanad เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ให้อยู่ในความดูแลของ Apostolic Nuncio Archbishop Giambattista Diquattro
             เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาที่พระสงฆ์ Don Thomas Pathickal กำลังประกอบพิธีมิสซาเวลาเช้า 7.00 น ตามปกติ เมื่อถึงตอนที่ชูแผ่นศีลขึ้น พระสงฆ์สังเกตเห็นสีดำจางๆปรากฏขึ้นบนแผ่นศีล สีค่อยขยายใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆแล้วเกิดเป็นรูปใบหน้าของพระเยซู ท่านประหลาดใจมากและตัดสินใจนำแผ่นศีลบรรจุไว้ในรัศมีเพื่อเก็บรักษาไว้
             ข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้มาเยี่ยมชมที่โบสถ์เป็นจำนวนมากจากที่ต่างๆ แม้แต่ต่างเมืองออกไป และแน่นอนว่าก่อให้เกิดการจราจรติดขัดจนตำรวจต้องเข้ามาจัดการปัญหา
             หลังจากเวลาผ่านไปนาน 6 ปี พระสังฆราชตัดสินใจที่จะส่งแผ่นศีลไปยังวาติกันเพื่อตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งก่อนที่จะประกาศว่าเป็นอัศจรรย์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสารของซีไอเอเกี่ยวกับฮิตเลอร์


       ไฟล์เอกสารของ CIA ชุดใหม่ที่ไม่เป็นความลับเปิดเผยว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์(Adolf Hitler) เคยเชื่อว่าเขาคือพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาครั้งที่สอง การสอบสวนที่ดำเนินการโดยสายลับสหรัฐในปี 1940 บอกว่าฮิตเลอร์เคยจินตนาการเกี่ยวกับการมาครั้งที่สองในช่วงปีก่อนที่เขาจะกลายเป็นท่านผู้นำ Fuhrer
         ไฟล์เอกสาร 68 หน้าที่รวบรวมโดยสายลับสหรัฐชี้ให้เห็นว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์มีอาการทางจิตที่เรียกว่าเมสสิยาห์คอมเพล็กซ์(คิดว่าตัวเองเป็นพระเมสสิยาห์) หลังจากปรากฏตัวในฐานะผู้นำสูงสุดในเยอรมนี เอกสารบุคลิกภาพของฮิตเลอร์นี้ถูกจัดทำเพียงหนึ่งปีหลังจากที่สหรัฐฯเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง ดูเหมือนฮิตเลอร์ต้องการเป็นพระเมสสิยาห์ แต่ไม่ใช่พระเยซูที่ถูกตรึงกางเขน แต่เป็นพระเยซูที่โกรธเกรี้ยว พระเยซูที่ดุร้าย ฮิตเลอร์พัฒนาความรู้สึกนี้เมื่อเริ่มต้นก่อตั้งกองทัพนาซีในปี 1920  พรรคนี้ใช้เครื่องหมายสวัสดิกะ(กางเขนหัก)เป็นเครื่องหมายประจำพรรค และฮิตเลอร์บอกอีกว่าพระเยซูเป็นชาวอารยัน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลูกแกะของพระเจ้า

From CNN: รูปภาพ"ลูกแกะของพระเจ้า" Lamb of God นี้เป็นสมบัติของ  อาสนวิหาร St. Bavo's Cathedral ในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม เป็นภาพที่วาดขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยพี่น้องชาวเฟลมมิชชื่อ แจนและฮิวเบิร์ต แวน เอคค์ (Jan and Hubert Van Eyck )  ทาง Belgium’s Royal Institute for Cultural Heritage ได้ทำโครงการการฟื้นฟูบูรณะผลงานนี้ขึ้นใหม่ ระหว่างการบูรณะของโครงการ KIK-IRPA
นี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามีสีส่วนเกินที่ทาทับรูปต้นฉบับไว้ด้วย  จึงทำการกำจัดสีส่วนเกินนี้ออกไป

สิ่งที่ถูกเปิดเผยจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนได้เห็นผลงานที่พี่น้อง Van Eyck วาดไว้จากช่วงกลางชองทศวรรษที่ 1420 ถึงปี 1432 การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือใบหน้าของลูกแกะที่ดูคล้ายใบหน้าของมนุษย์  เมื่อการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว และภาพก็ดูสดใสสวยงามจนผู้ชมต่างพากันทึ่งเมื่อมีการเปิดเผยภาพที่บูรณะแล้วเป็นครั้งแรก   
 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นักบุญชาร์เบลช่วยรักษาเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ


เด็กหญิงตัวเล็กๆ ชื่อมิลานอายุสองขวบป่วยด้วยโรคมะเร็งและยังถูกไวรัสร้ายแรงเล่นงานอีก  แม่ของเธอเป็นผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมจากมืองดามัสกัสของซีเรีย  เธอหันไปขอความช่วยเหลือจากนักบุญชาร์เบลและเด็กก็หายเป็นปกติ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Openworld 2020 Watchlistในปี 2019 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งมรณะสักขีของคริสตชน มีคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน ข่มเหง รังแก ถูกลักพาตัว ถูกฆ่าจำนวนมากทั่วโลก จากมุสลิมหัวรุนแรง จากชาวฮินดูในอินเดีย จากรัฐบาล และจากผู้ที่นิยมความรุนแรง แผนที่โลกแสดงบริเวณที่มีการเบียดเบียนคริสตชนมากที่สุด