พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันเสาร์ที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จากคำเตือนของซิสเตอร์อักเนส


“จงโรยด้วยขี้เถ้า และขอให้สวดสายประคำเพื่อการสำนึกผิดชดเชยใช้โทษบาปทุกวัน"
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

งานรื่นเริงแห่งบาป – บาบิโลนสมัยใหม่

ผู้คนที่ร่วมงานเหล่านี้ส่วนมากจะคิดแต่เพียงว่า มันเป็นแค่ความสนุกสนาน เป็นเรื่องดี ไม่ตั้งใจที่จะทำผิด (?) แต่นั่นมันเป็นความสนุกที่เกินพอดี
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระวันที่ 2+25 ก.พ. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.พ. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้, แม่ปรารถนาที่จะเห็นใบหน้าของลูกเปลี่ยนแปลงไปในการสวดภาวนา พวกลูกเต็มไปด้วยความสนใจทางโลก พวกลูกไม่รู้สึกด้วยซ้ำว่าฤดูกาลแห่งใบไม้ผลิได้มาถึงธรณ๊ประตูแล้ว ลูกน้อยทั้งหลาย, พวกลูกถูกเรียกให้ทำกิจใช้โทษบาปและสวดภาวนา ดังเช่นธรรมชาติกำลังต่อสู้อย่างเงียบๆเพื่อมีชีวิตใหม่ พวกลูกก็เช่นเดียวกัน, ถูกเรียกให้เปิดใจตนเองในการสวดภาวนาต่อพระเจ้า ในพระองค์, ลูกจะได้พบกับสันติภาพและความอบอุ่นของแสงแห่งฤดูใบไม้ผลิในหัวใจของลูก
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.พ. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยความรักต่อพระเจ้า, แม่จึงตัดสินใจเลือกที่จะเป็นมารดาของพระเจ้าและมารดาของพวกลูก และเช่นเดียวกัน, ด้วยความปรารถนา, ด้วยความรักอันมากล้นและด้วยความวางใจอย่างสมบูรณ์ต่อพระบิดาสวรรค์ของแม่, ร่างกายของแม่จึงเป็นถ้วยกาลิกษ์ของมนุษย์-พระเจ้า  แม่รับใช้องค์แห่งความจริง, องค์แห่งความรักและความรอดพ้น  
ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, ในขณะนี้แม่อยู่ท่ามกลางพวกลูกเพื่อขอให้พวกลูกเป็นผู้เผยแพร่ความจริง, เป็นผู้เผยแพร่พระวาจาของพระองค์ พระวาจาแห่งความรอด ด้วยความรักและความปรารถนาของพวกลูกเองที่มีต่อองค์พระบุตรของแม่ อาศัยการกระทำดีของลูกต่อผู้ที่ยังไม่รู้จักองค์พระบุตรของแม่, ลูกจะแสดงให้พวกเขาเห็นถึงความรักของพระองค์ ลูกจะได้รับพละกำลังจากศีลมหาสนิทซึ่งคือองค์พระบุตร พระองค์จะทรงเลี้ยงดูลูกด้วยพระกายและให้พละกำลังแก่ลูกด้วยพระโลหิตของพระองค์  
ลูกทั้งหลายของแม่, จงประนมมือและมองดูที่ไม้กางเขนในความสงบเงียบเถิด ด้วยวิธีนี้, ลูกจะได้รับความเชื่อและสามารถถ่ายทอดออกไป ลูกจะได้รับความจริงเพื่อนำไปพิจารณาไตร่ตรอง ลูกจะได้รับความรักเพื่อที่จะได้รู้ที่จะรักอย่างแท้จริง  
ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงประนมมือและมองดูที่ไม้กางเขน ไม้กางเขนเท่านั้นที่เป็นความรอด  
ขอขอบใจพวกลูก 

วันอังคารที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ชนเผ่าที่หายสาบสูญของอิสราเอล


ถ้าผมบอกคุณว่าชาวยิวทุกคนในปัจจุบันนี้ไม่ใช่ชาวอิสราเอลในพระคัมภีร์ คุณจะคิดอย่างไร? เรื่องนี้ฟังดูไม่น่าเป็นไปได้ใช่ไหม?
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จงสวมใส่องค์พระคริสตเจ้า

   "ท่านจงถอดสภาพมนุษย์เก่า เลิกประพฤติเลวทรามตามราคตัณหาที่หลอกให้หลงไป จงมีจิตใจและความรู้สึกนึกคิดอย่างใหม่ จงสวมใส่สภาพมนุษย์ใหม่ซึ่งพระเจ้าทรงเนรมิตให้เหมือนพระองค์ มีความชอบธรรมและความศักดิ์สิทธิ์ที่มาจากความจริง" (เอเฟซัส 4:22-24)

วันอาทิตย์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ทำไมแม่พระมาประจักษ์ที่เมดจูกอเรจ์

ผู้ที่มีพระจิตของพระเจ้า, จะอ่านสัญญาณแห่งกาลเวลาเหล่านี้ได้อย่างง่ายดาย เขาจะตระหนักว่าโลกนี้กำลังอยู่ในเงื้อมมือของซาตาน; แต่ผู้ที่ไม่มีพระจิตของพระเจ้าจะไม่รู้ว่าซาตานกำลังเตรียมที่จะทำร้ายมนุษยชาติอย่างไร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การพลีกรรอดมอาหาร

ขอให้เทศกาลมหาพรตเป็นช่วงเวลาที่เราจะชำระล้างจิตใจของเราให้สะอาดบริสุทธิ์และใกล้ชิดกับพระเจ้าและแม่พระมากขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ซิสเตอร์ที่มีอายุมากที่สุดในโลก

ซิสเตอร์ที่มีอายุมากที่สุดในโลกคือ ซิสเตอร์แอนเดรีย (Sister Andrè) ปัจจุบันนี้ท่านมีอายุ 116 ปี
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ชายที่อายุมากที่สุดในโลก

             ชิเททสึ วาตานาเบ (Chitetsu Watanabe ) เกิดในปี 1907 ที่เมืองนิกาตะ ทางตอนเหนือของญี่ปุ่น เขาได้รับประกาศนียบัตรเมื่อวันพุธที่12 ก.พ. 2020 นี้ที่สถานคนชราของเมือง ในฐานะที่เป็นผู้ชายที่มีอายุมากที่สุดในโลก เขามีอายุ 112 ปี 344 วัน ตามสถิติของกินเนส เรคคอร์ดส  
              สถิติก่อนหน้านี้คือ มาซาโส โนนากา ชายชาวญี่ปุ่นเช่นเดียวกันซึ่งเสียชีวิตเมื่อเดือนที่แล้ว ส่วนคนที่มีอายุมากที่สุดในโลกเป็นสตรีชาวญี่ปุ่นชื่อ คาเนะ ทานากา อายุ 117 ปี

วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แม่พระประจักษ์ที่บันเนอส์

"แม่คือพระนางพรหมจารีย์ของคนยากจน" แล้วตรัสต่อไปว่า "แม่มาเพื่อปัดเป่าความทุกข์ยาก”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

การประจักษ์สองแห่งที่คล้ายกัน

แม่พระทรงประจักษ์มาสองแห่งในวันที่ 11 กุมภาพันธ์ เหมือนกันแต่คนละปี คือในปี 1933 และปี 1858
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เซอร์ นิโคลัส วินตัน เสียชีวิตแล้ว

สมุดบันทึกรายชื่อได้ถูกค้นพบ ผู้คนจึงได้รู้ถึงวีรกรรมของท่าน ท่านได้เสียชีวิตแล้วด้วยอายุ 106 ปี
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ศพที่ไม่เน่าเปื่อยของนักบุญแบร์นาแด็ต


30 ปีหลังจากการเสียชีวิต ศพของน.แบร์นาแด็ตถูกพบว่ายังคงสภาพดีไม่เน่าเปื่อย
>>>อ่านต่อ
 

วันเสาร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จารึกจิตวิญญาณด้วยพระพักตร์พระเยซู


ถ้าหากพวกเราทำตามแบบอย่างของเวโรนิกา โดยมีความศรัทธาต่อพระพักตร์ของพระเยซูเจ้าจิตวิญญาณของเราจะกลายเป็นเหมือนผ้าของเวโรนิกา
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


“เพื่อนเลว, หนังสือไม่ดี และนิสัยที่ไม่ดี เป็นตัวการสำคัญที่ทำให้วิญญาณมากมาย
สูญเสียไปในนรก”

คุณพ่อบอสโก

วันพฤหัสบดีที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

โบสถ์แห่งการประจักษ์ถูกทำลาย

From             Facebook (Rafael Villongco):
             ฝ่ายซ้ายและกลุ่มแอนตี้คาทอลิก, ที่แอนตี้พระสงฆ์ในกรุงแมดริดของสเปนได้ทำลายโบสถ์น้อยแห่งการประจักษ์ของแม่พระมหาทุกข์ ซึ่งอยู่ที่ Prado Nuevo; El Escorial, Spain            
             แม่พระทรงประจักษ์มาที่สถานที่นี้หลายครั้งโดยประจักษ์ต่อนาง Luz Amparo Cuevas-Arteseros ระหว่างปี 1981 -2002 โบสถ์น้อยถูกสร้างขึ้นโดยได้รับอนุญาตจากพระสังฆราช(องค์ก่อน) Antonio Maria (Cardinal) Ruoco Varela  โบสถ์ถูกทำลายโดยคำสั่งของผู้ว่าราชการเมืองแมดริด-เอลเอสโคเรียล โดยอ้างว่าโบสถ์สร้างขึ้นโดยไม่ได้รับการอนุญาติอย่างถูกต้องจากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น  ดูประวัติของการประจักษ์ได้ที่นี่

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คำแนะนำในการใช้โซเชียลมีเดีย

เมื่อคุณเริ่มใช้โซเชียลมีเดียโปรดคำนึงถึงแนวทางเหล่านี้และคุณจะทำสิ่งที่ดีเพื่อนำแสงสว่างของพระคริสต์มาสู่ผู้อื่น
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พระสันตปาปาพบกับผู้หญิงที่ทรงตีมือ

 หลังจากวันที่พระสันตปาปาฟรังซิสทรงแสดงความไม่พอใจและตีมือของหญิงผู้หนึ่งที่มาดึงมือของพระองค์อย่างแรงขณะที่พระองค์กำลังทักทายผู้แสวงบุญในวันก่อนวันขึ้นปีใหม่ ต่อมาอีกไม่กี่วัน พระสันตะปาปาก็ได้พบกับหญิงผู้นั้นอีกครั้งหนึ่งในห้องโถงเปาโลที่ 6 เมื่อเสร็จสิ้นการประทานโอวาทแล้ว ไม่มีใครสังเกตเห็นช่วงเวลานั้น มีการสนทนากันเล็กน้อย หญิงผู้นี้เป็นชาวเอเชียและไม่ได้เปิดเผยชื่อ เธอมาแสวงบุญที่โรมพร้อมกับหมู่คณะ (TVSvizzera.it (February 4) writes.)  
วันนี้ 11 ก.พ. เป็นวันฉลองแม่พระประจักษ์ที่ลูรดส์ ชมพิธีที่ถ้ำที่แม่พระประจักษ์แก่แบร์นาแด็ตที่ลูรดส์

วันจันทร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

พระสังฆราชห้ามรับศีลในมือ


พระศาสนจักรพอใจและปรารถนาที่จะให้เรารับศีลมหาสนิทศักดิ์สิทธิ์ด้วยการให้เกียรติอย่างสูงสุด(Can. 898)
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

จักรพรรดิคังซีกับคริสตศาสนา

ในตอนท้ายของรัชสมัยของจักรพรรดิคังซี, มีชาวคาทอลิก 300,000 คนในประเทศจีน มีโบสถ์มากกว่า 300 แห่ง
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

คนธรรมดาทำความชั่วร้ายแรงได้อย่างไร?

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 ตำรวจ SS ของเยอรมนีได้สังหารผู้ชายผู้หญิงและเด็กกว่าล้านคน พวกเขาถูกยิงเสียชีวิตในเมืองและหมู่บ้านของตนเองทั่วยุโรปตะวันออก  พวกเขาทำสิ่งชั่วร้ายต่อเพื่อนมนุษย์อย่างอมหิตนี้ได้อย่างไรกัน?
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

แผ่นศีลปรากฏรูปพระเยซูเจ้าในอินเดีย


             วันที่ 10 ม.ค. 2020 โบสถ์คาทอลิกในรัฐเคราลา ของอินเดีย ได้ส่ง “แผ่นศีลมหาสนิท” ที่ปรากฏรูปใบหน้าที่คล้ายพระเยซูไปยังกรุงโรมเพื่อตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ก่อนที่จะประกาศว่าเป็นอัศจรรย์หรือไม่
             ใบหน้าที่คล้ายพระเยซูปรากฏขึ้นในระหว่างการประกอบพิธีมิสซาเมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2013 ที่โบสถ์พระคริสตกษัตริย์ ที่ Vilakkannur, Kerala, India โบสถ์นี้ขึ้นอยู่กับสังฆมณฑล Syro-Malabar Archdiocese of Tellicherry. แผ่นศีลถูกส่งไปที่ศูนย์ใหญ่ที่ Kakkanad เมื่อวันที่ 10 ม.ค. ให้อยู่ในความดูแลของ Apostolic Nuncio Archbishop Giambattista Diquattro
             เหตุการณ์เกิดขึ้นในเวลาที่พระสงฆ์ Don Thomas Pathickal กำลังประกอบพิธีมิสซาเวลาเช้า 7.00 น ตามปกติ เมื่อถึงตอนที่ชูแผ่นศีลขึ้น พระสงฆ์สังเกตเห็นสีดำจางๆปรากฏขึ้นบนแผ่นศีล สีค่อยขยายใหญ่ขึ้นอย่างช้าๆแล้วเกิดเป็นรูปใบหน้าของพระเยซู ท่านประหลาดใจมากและตัดสินใจนำแผ่นศีลบรรจุไว้ในรัศมีเพื่อเก็บรักษาไว้
             ข่าวแพร่กระจายไปอย่างรวดเร็ว ทำให้มีผู้มาเยี่ยมชมที่โบสถ์เป็นจำนวนมากจากที่ต่างๆ แม้แต่ต่างเมืองออกไป และแน่นอนว่าก่อให้เกิดการจราจรติดขัดจนตำรวจต้องเข้ามาจัดการปัญหา
             หลังจากเวลาผ่านไปนาน 6 ปี พระสังฆราชตัดสินใจที่จะส่งแผ่นศีลไปยังวาติกันเพื่อตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์อีกครั้งก่อนที่จะประกาศว่าเป็นอัศจรรย์

วันพฤหัสบดีที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

วันพุธที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

เอกสารของซีไอเอเกี่ยวกับฮิตเลอร์


       ไฟล์เอกสารของ CIA ชุดใหม่ที่ไม่เป็นความลับเปิดเผยว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์(Adolf Hitler) เคยเชื่อว่าเขาคือพระเยซูคริสต์ที่เสด็จมาครั้งที่สอง การสอบสวนที่ดำเนินการโดยสายลับสหรัฐในปี 1940 บอกว่าฮิตเลอร์เคยจินตนาการเกี่ยวกับการมาครั้งที่สองในช่วงปีก่อนที่เขาจะกลายเป็นท่านผู้นำ Fuhrer
         ไฟล์เอกสาร 68 หน้าที่รวบรวมโดยสายลับสหรัฐชี้ให้เห็นว่าอดอล์ฟ ฮิตเลอร์มีอาการทางจิตที่เรียกว่าเมสสิยาห์คอมเพล็กซ์(คิดว่าตัวเองเป็นพระเมสสิยาห์) หลังจากปรากฏตัวในฐานะผู้นำสูงสุดในเยอรมนี เอกสารบุคลิกภาพของฮิตเลอร์นี้ถูกจัดทำเพียงหนึ่งปีหลังจากที่สหรัฐฯเข้าร่วมสงครามโลกครั้งที่สอง ดูเหมือนฮิตเลอร์ต้องการเป็นพระเมสสิยาห์ แต่ไม่ใช่พระเยซูที่ถูกตรึงกางเขน แต่เป็นพระเยซูที่โกรธเกรี้ยว พระเยซูที่ดุร้าย ฮิตเลอร์พัฒนาความรู้สึกนี้เมื่อเริ่มต้นก่อตั้งกองทัพนาซีในปี 1920  พรรคนี้ใช้เครื่องหมายสวัสดิกะ(กางเขนหัก)เป็นเครื่องหมายประจำพรรค และฮิตเลอร์บอกอีกว่าพระเยซูเป็นชาวอารยัน

วันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

ลูกแกะของพระเจ้า

From CNN: รูปภาพ"ลูกแกะของพระเจ้า" Lamb of God นี้เป็นสมบัติของ  อาสนวิหาร St. Bavo's Cathedral ในเมืองเกนต์ประเทศเบลเยียม เป็นภาพที่วาดขึ้นในศตวรรษที่ 15 โดยพี่น้องชาวเฟลมมิชชื่อ แจนและฮิวเบิร์ต แวน เอคค์ (Jan and Hubert Van Eyck )  ทาง Belgium’s Royal Institute for Cultural Heritage ได้ทำโครงการการฟื้นฟูบูรณะผลงานนี้ขึ้นใหม่ ระหว่างการบูรณะของโครงการ KIK-IRPA
นี้นักวิทยาศาสตร์ได้ค้นพบว่ามีสีส่วนเกินที่ทาทับรูปต้นฉบับไว้ด้วย  จึงทำการกำจัดสีส่วนเกินนี้ออกไป

สิ่งที่ถูกเปิดเผยจะเปลี่ยนมุมมองที่ผู้คนได้เห็นผลงานที่พี่น้อง Van Eyck วาดไว้จากช่วงกลางชองทศวรรษที่ 1420 ถึงปี 1432 การเปลี่ยนแปลงที่โดดเด่นที่สุดคือใบหน้าของลูกแกะที่ดูคล้ายใบหน้าของมนุษย์  เมื่อการบูรณะเสร็จเรียบร้อยแล้ว และภาพก็ดูสดใสสวยงามจนผู้ชมต่างพากันทึ่งเมื่อมีการเปิดเผยภาพที่บูรณะแล้วเป็นครั้งแรก   
 

วันอาทิตย์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

นักบุญชาร์เบลช่วยรักษาเด็กหญิงอายุ 2 ขวบ


เด็กหญิงตัวเล็กๆ ชื่อมิลานอายุสองขวบป่วยด้วยโรคมะเร็งและยังถูกไวรัสร้ายแรงเล่นงานอีก  แม่ของเธอเป็นผู้ลี้ภัยชาวมุสลิมจากมืองดามัสกัสของซีเรีย  เธอหันไปขอความช่วยเหลือจากนักบุญชาร์เบลและเด็กก็หายเป็นปกติ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563

Openworld 2020 Watchlistในปี 2019 ที่ผ่านมาเป็นปีแห่งมรณะสักขีของคริสตชน มีคริสตชนที่ถูกเบียดเบียน ข่มเหง รังแก ถูกลักพาตัว ถูกฆ่าจำนวนมากทั่วโลก จากมุสลิมหัวรุนแรง จากชาวฮินดูในอินเดีย จากรัฐบาล และจากผู้ที่นิยมความรุนแรง แผนที่โลกแสดงบริเวณที่มีการเบียดเบียนคริสตชนมากที่สุด