พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ความช่วยเหลือต่อวิญญาณในไฟชำระ


วิญญาณแต่ละดวงในไฟชำระมีความต้องการที่แตกต่างกันไป ในการที่จะช่วยให้พวกเขาได้รับการปลดปล่อย
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ความอ่อนน้อมถ่อมตนและการขอบพระคุณ


นักบุญ วินเซนต์ เดอ ปอล ได้อธิบายถึงหลักการสำคัญทางจิตวิญญาณนี้ในหนังสือแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์


                 ลูก: วันนี้ที่โรงเรียนสุดยอดมากเลยแม่ พวกเราทำระเบิดกันด้วย
                 แม่: ว้าวๆ ทำอะไรสุดโต่งไปเลยนะ โรงเรียนของลูกเนี่ย แล้วพรุ่งนี้ลูกจะทำอะไรที่โรงเรียนเหรอ
                 ลูก: โรงเรียน? ยังมีโรงเรียนอยู่เหรอแม่? เขาว่า
                 -------------------
                หมอ: คุณมีโรคเยอะมากจนรักษาไม่ไหว ขอโทษด้วย แต่คุณมีชีวิตอยู่ได้อีกแค่ 10…
                 ผม: สิบเดือนเหรอครับหมอ หรือว่าสิบวัน เขาว่า
                 หมอ: 10… 9…. 8…. 7….

วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระวันที่ 2+25 พ.ย. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ขอให้ช่วงเวลานี้เป็นเวลาแห่งการสวดภาวนาของพวกลูก หากปราศจากพระเป็นเจ้า, พวกลูกจะไม่มีสันติภาพ เพราะฉะนั้น, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงสวดภาวนาเพื่อให้เกิดสันติภาพในหัวใจของลูกและในครอบครัว เพื่อที่พระเยซูเจ้าจะสามารถบังเกิดในตัวของลูกและจะทรงประทานความรักและการอวยพรของพระองค์แก่ลูก
         โลกอยู่ในสงคราม, เพราะหัวใจของมนุษย์เต็มไปด้วยความเกลียดชังกันและความอิจฉาริษยากัน
        ลูกน้อยทั้งหลาย, เมื่อมองเข้าไปในตา, จะเห็นแต่สายตาที่ไร้ซึ่งสันติภาพเพราะลูกไม่ยอมให้พระเยซูเจ้าบังเกิดในชีวิตของลูก จงแสวงหาพระองค์, สวดภาวนา  แล้วพระองค์จะทรงประทานพระองค์เองในสภาพเด็กน้อยซึ่งมีแต่สันติภาพและความยินดี  แม่จะอยู่กับลูกและสวดภาวนาเพื่อพวกลูก
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
องค์พระบุตรสุดที่รักของแม่ทรงสวดภาวนาเสมอและทรงสรรเสริญพระบิดาเจ้าสวรรค์ พระองค์ทรงบอกเล่าทุกสิ่งต่อพระองค์และทรงเชื่อมั่นในน้ำพระทัยของพระองค์ ลูกทั้งหลายของแม่, สิ่งนี้เป็นสิ่งที่ลูกควรทำด้วยเช่นกัน เพราะพระบิดาสวรรค์ทรงฟังบรรดาลูกของพระองค์เสมอ หัวใจหนึ่งดวงในหัวใจอีกหนึ่งดวง – รวมเป็นความรัก, แสงสว่าง, และชีวิต  
พระบิดาสวรรค์ทรงประทานพระองค์เองโดยอาศัยใบหน้าของมนุษย์ และใบหน้านี้คือใบหน้าขององค์พระบุตรของแม่ พวกลูก, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, พวกลูกควรให้ใบหน้าขององค์พระบุตรนี้อยู่ในหัวใจของลูกและอยู่ในความคิดของลูกเสมอ ลูกควรคิดถึงความรักของพระองค์และยัญบูชาของพระองค์ ลูกควรสวดภาวนาเพื่อที่จะรู้สึกถึงการปรากฏของพระองค์เสมอ ด้วยว่า, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, นั่นเป็นหนทางสำหรับลูกที่จะช่วยเหลือคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักองค์พระบุตรของแม่ คนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้จักความรักของพระองค์ 
ลูกทั้งหลายของแม่, จงอ่านหนังสือพระคัมภีร์ เพราะมันเป็นสิ่งที่ใหม่อยู่เสมอ, เป็นสิ่งที่ผูกมัดลูกกับองค์พระบุตรของแม่ พระผู้ทรงมาบังเกิดเพื่อนำพระวาจาทรงชีวิตมาสู่บรรดาลูกของแม่ทุกคน และเพื่อถวายพระองค์เองเป็นยัญบูชาเพื่อทุกคน อัครสาวกแห่งความรักของแม่เอ๋ย, จงนำความรักและสันติภาพไปสู่พี่น้องทั้งหลายของลูกทุกคนโดยอาศัยความรักต่อองค์พระบุตรของแม่ อย่าพิพากษาใครเลย จงรักทุกคนโดยอาศัยความรักต่อองค์พระบุตรของแม่ ด้วยวิธีนี้, ลูกก็จะรักษาวิญญาณของลูกด้วย วิญญาณของลูกเป็นสิ่งที่มีค่ามากที่สุด เป็นสิ่งที่ลูกเป็นเจ้าของอย่างแท้จริง  
ขอขอบใจพวกลูก 


วันจันทร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ชาวแองกลิกันในแคนาดามีจำนวนลดลง

                 การประชุมของคริสตศาสนิกชนแองกลิกันในแคนาดา ตอนเย็นของวันที่ 10 ก.ค. 2019 ที่โบสถ์ Christ Church Cathedral in downtown Vancouver, British Columbia
                อาร์คบิชอปหญิง ลินดา นิโคล Linda Nicholls ได้อ้างถึงรายงานที่แสดงว่าในอีก 20 ปีข้างหน้าจะไม่สมาชิกที่เป็นชาวแคนาดาเหลืออยู่เลย
                สาธุคุณนีลเอลเลียตนักบวชชาวอังกฤษในเมืองเทรล, บริติชโคลัมเบีย เป็นผู้เขียนรายงาน รายงานระบุว่า “ประมาณการจากข้อมูลทางสถิติของเราระบุว่าจะไม่มีสมาชิกผู้เข้าร่วมประชุมในโบสถ์แองกลิกันแห่งแคนาดาประมาณปี 2040”
                 Elliot อ้างอิงจากการทำนายสถิติของโบสถ์จากปี 1961 ถึง 2001 ข้อมูลสมาชิกของ “Anglican Journal” สิ่งพิมพ์ทางการของโบสถ์และข้อมูลจากการสำรวจของเขาเองเกี่ยวกับจำนวนผู้คนในเขตโบสถ์การเข้าร่วมในวันอาทิตย์โดยเฉลี่ย .
                สมาชิกในคริสตจักรแองกลิกันลดลงจากระดับสูง 1.3 ล้านคนในปี 1961 เป็นสมาชิก 357,123 คนในปี 2017 เอลเลียตกล่าว

วันอาทิตย์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

นักบุญชาร์ลส์ บอร์โรเมโอ

ในยุคสมัยของนักบุญชารลส์ บอร์โรเมโอ พระศาสนจักรประสบวิกฤตการณ์ที่ร้ายแรงที่สุด พระศาสนจักรมีความแตกแยกขี้น  มาร์ติน ลูเธอร์ได้แยกตัวไปตั้งเป็นนิกายโปรแตสแต้นท์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จดหมายของวาสุลา ไรเดน


พระองค์ตรัสไว้ว่า ในช่วงวาระสุดท้ายนี้ จะมีวิญญาณที่กบฏที่จะเฆี่ยนตีผู้สืบทอดเปโตร
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

รูปพระแม่มารีย์โดย Carlo Crivelli


                 พิพิธภัณฑ์วาติกันจะจัดแสดงรูปภาพพระแม่มารีย์รูปนี้เป็นครั้งแรก

                 รูปพระแม่มารีย์กำลังอุ้มพระกุมารนี้เป็นผลงานของจิตรกร Carlo Crivelli ชาวอิตาเลี่ยน ที่สร้างผลงานนี้ในศตวรรษที่ 15 เป็นศิลปะตามรูปแบบของยุคเรเนซองส์  รูปภาพถูกจัดแสดงหลังจากได้รับการบูรณะซ่อมแซมเรียบร้อยแล้ว การบูรณะซ่อมแซมได้รับการสนับสนุนจากผู้อุปถัมภ์ชาวสหรัฐ

วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

น้ำจากลูรดส์


 ผู้ที่ไปแสวงบุญที่ลูรดส์มักจะหาขวดหรือภาชนะเพื่อไปบรรจุน้ำจากน้ำพุ เพราะเชื่อว่าจะช่วยให้หายจากโรคภัยฝ่ายกายได้
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

จีน vs สหรัฐ

Thomas Friedman นักข่าวของ นสพ. นิวยอร์คไทม์ ได้สร้างความสั่นสะเทือนต่อทำเนียบขาว ด้วยบทความ “เปรียบเทียบช่วงเวลา 7 ปี ของจีนและ 7 ปี ของสหรัฐฯ”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันฉลองนักบุญทั้งหลายในคณะคาร์เมล

 
                 "พระเจ้าข้า, โปรดสดับฟังข้าพเจ้า ขอพระแม่มารีย์องค์อุปถัมภ์ของคริสตชน พระมารดาของชาวเรา, ขอคำภาวนาของบรรดานักบุญแห่งคาร์เมล ช่วยให้ชาวเราดำเนินรอยตามแบบอย่างของพวกท่านด้วยเทอญ และโดยอาศัยคำภาวนาและกิจการดีของเราจะเป็นการช่วยส่งเสริมพระศาสนจักรของพระองค์ เราทั้งหลายวอนขอพระองค์โดยอาศัยพระคริสตเจ้า พระเจ้าของเรา อาแมน”
                 – วันที่ 14 พ.ย. เป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลายในคณะคาร์เมล รูปภาพจากยอดโดมของโบสถ์ Stella Maris ในเมืองไฮฟา, ประเทศอิสราเอล เชื่อกันว่าโบสถ์แห่งนี้สร้างขึ้นบนที่ซึ่งประกาศกเอลิยาห์พักอยู่บนเขาคาร์เมล

วันจันทร์ที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ความวุ่นวายในชิลี

ท่านบิชอปกล่าวว่า ท่านพร้อมกับชาวชิลีจำนวนมากกำลังรอคอยให้มีการเจรจากันระหว่างทุกฝ่ายเพื่อทำให้เกิดความสงบสุขอันเป็นรากฐานที่สำคัญของสังคม
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การประจักษ์ของวิญญานในไฟชำระ

ตลอดทั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เราอุทิศให้แก่วิญญาณในไฟชำระ ขอให้เราสวดภาวนาอุทิศให้แก่วิญญาณเหล่านั้นที่กำลังทนทุกข์อยู่ในไฟชำระ  สุขสันต์วันฉลองนักบุญทั้งหลายแก่ทุกท่าน

วันเสาร์ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

คำทำนายจากบุญราศี เอเลนา

“โรมจะถูกชำระให้บริสุทธิ์ในptเลือดสำหรับบาปมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบาปความไม่บริสุทธิ์เหล่านั้น”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ไฟชำระ - ชีวิตหลังความตาย

“เวลานั้นกำลังจะมาถึงและขณะนี้ก็กำลังเริ่มแล้ว เมื่อผู้ตายจะได้ยินพระสุรเสียงของพระบุตรพระเจ้า และผู้ที่ ได้ยินแล้วจะมีชีวิต"(ยน 5:25)
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

หย่อนอารมณ์


                  อินเดียนเฒ่า
                 กองถ่ายหนังเข้าไปถ่ายทำในกลางทะเลทรายในถิ่นอินเดียนแดง
                 วันหนึ่งอินเดียนเฒ่าโผล่เข้ามาในกองถ่าย
                 "พรุ่งนี้ฝนตก" เขาว่า
                 วันถัดมาฝนตกจริงๆ
                อาทิตย์ถัดมา เขามาที่กองถ่ายอีก
                 "พรุ่งนี้มีพายุ" เขาว่า
                 วันถัดมามีพายุจริงๆ
                ผู้ อำนวยการกองถ่ายรู้สึกทึ่งอินเดียนเฒ่ามาก เขาจึงจ้างอินเดียนเฒ่าเอาไว้ทำนายดินฟ้าอากาศ ซึ่งก็ไม่ทำให้ผิดหวัง เขาทำนายถูกอีกหลายครั้ง ทำให้การถ่ายทำราบรื่นมาก แต่จู่ๆเขาก็หายหน้าไปเป็นอาทิตย์
                ผอ.กองถ่ายรู้สึกอึดอัดเพราะต้องเจอปัญหาดินฟ้าอากาศที่เอาแน่เอานอนไม่ได้ เขาเลยไปตามอินเดียนเฒ่าถึงที่พัก
                 "เราจะถ่ายฉากสำคัญพรุ่งนี้" ผอ.ว่า "แต่เป็นห่วงเรื่องอากาศ คุณบอกผมหน่อยซิว่าพรุ่งนี้จะเป็นไง"
                "ไม่รู้" อินเดียนเฒ่ายักไหล่
                "วิทยุเสีย!!!"

วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

วันฉลองนักบุญทั้งหลายที่เป็นนักเทศน์


                 "คำสอนทางคริสตศาสนาไม่ได้จำกัดอยู่ที่ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์ แต่ยังมีจุดมุ่งหมายอยู่ที่การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายนี้เราต้องพยายามบรรลุถึงความศักดิ์สิทธิ์อันไร้ขอบเขตของพระเจ้า โดยให้ตัวเราถูกครอบครองด้วยพระจิตศักดิ์สิทธิ์ของพระเจ้า และพิจารณาทุกสิ่งตามที่พระวจนาตถ์ตรัสสั่งสอน ดังนั้นถ้ามีผู้ปฏิบัติเช่นนี้เป็นจำนวนมากเท่าไร ก็จะยิ่งทำให้พระกายลึกลับของพระคริสต์ศักดิ์สิทธิ์มากขึ้นเท่านั้น พวกเขาคือเหล่านักบุญที่กำลังพัฒนาตนเองให้ศักดิสิทธิ์ ซึ่งจะส่งผลไปถึงการทำงานอภิบาลของพวกเขา ผลลัพท์จากการงานก็จะบังเกิดขึ้นด้วยการสุกงอมของผลของต้นไม้แห่งชีวิต นักบุญแต่ละองค์มีความศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละคน ความศักดิ์สิทธิ์ของพวกท่านรวมกันก็จะกลายเป็นคุณธรรมและชีวิตที่ฝังรากลึกอยู่ในพระคริสตเจ้า วันฉลองนักบุญทั้งหลายจึงเป็นการเปิดเผยถึงชีวิตที่ซ่อนเร้นของพระคริสต์ผู้ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์ ความสมบูรณ์แบบของมนุษย์ในนักบุญทั้งหลายจึงมิใช่อะไรอื่นนอกจาก เป็นการหลั่งพระพรแห่งพระจิตเจ้าลงมายังพวกท่านนั่นเอง” Fr John Arintero OP, 'On Mystical Evolution'. 
 วันนี้ 7 พฤศจิกายนเป็นวันฉลองนักบุญทั้งหลายที่เป็นนักเทศน์ ภาพปูนเปียกนี้อยู่ในโบสถ์ซานมาร์โคในฟลอเรนซ์

วันอังคารที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อัศจรรย์ศีลมหาสนิทที่ลูรดส์ปี 1999

ในระหว่างพิธีมิสซาที่มีพระสงฆ์และบิชอปหลายองค์จากทั่วโลกมาร่วมพิธี และพิธีถูกถ่ายทอดออกอากาศในฝรั่งเศส ได้เกิดอัศจรรย์แห่งศีลมหาสนิทขึ้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนในทีวี
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ชาวไทยเชื้อสายจีน

ประเทศไทยมีประชากรคนไทยเชื้อสายจีนประมาณ 8 ล้านคน ส่วนมากจะเป็นเชื้อสายแต้จิ๋ว ประมาณ 56% รองลงมา ได้แก่ แคะ 16% ไหหลำ 11% กวางตุ้ง 7% ฮกเกี้ยน 7% และอื่นๆ 12%
>>>อ่านต่อ
  

วันอาทิตย์ที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มรณะสักขีแห่งความบริสุทธิ์

เป็นพระพรสูงสุดในด้านการปกป้องรักษาพรหมจรรย์ซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ผู้ที่พระองค์ทรงรักมากที่สุด
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สัมผัสแม่พระ


“โลกกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่วิกฤตด้านจิตวิญญาณ และแม่พระเสด็จมาในฐานะเป็นอาจารย์และเป็นผู้เยียวยารักษา”
>>>อ่านต่อ  

วันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การเข้ามาสู่ประเทศไทยของชาวจีน


ประวัติศาสตร์ของการที่ชาวจีนอพยพมาประเทศไทย ต้องย้อนกลับไปหลายร้อยปี
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

มอบรางวัลคุณแม่เทเรซา


                Mumbai (AsiaNews) 30/10/2019 – รางวัลคุณแม่เทเรซา(Mother Teresa Memorial Award) ของปีนี้ จะมอบให้แก่ชาวอินเดียและชาวต่างประเทศที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ 1. นักเคลื่อนไหวชาวอินเดียที่เคยได้รับรางวัลโนเบลในปี 2014 สำหรับการต่อสู้เพื่อเด็กที่ถูกใช้แรงงาน 2. สมาคมแพทย์อเมริกัน(US medical association) ที่ต่อสู้เรื่องการลักลอบขายอวัยวะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในจีน 3. องค์กรที่ช่วยเหลือสตรีชาวยาซีดิสและเด็กที่ถูกกลุ่ม Islamic State (IS)ลักพาตัว                   
                มูลนิธิ Harmony ได้ประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลเมื่อวานนี้ การมอบรางวัลจะกระทำขึ้นที่มุมไบในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2019 จากข้อมูลของมูลนิธิ, ผู้ได้รับรางวัลเป็นนักกิจกรรมทางสังคมที่มีชื่อเสียงด้านการทำงานเพื่อมนุษยธรรมในการต่อต้านการค้าทาสรูปแบบใหม่และทำงานฟื้นฟูสภาพจิตใจของเหยื่อ                   
               ปัจจุบันมีคนที่ตกเป็นเหยื่อของการค้าทาสสมัยใหม่ประมาณ 40.3 ล้านคน และ 71 % เป็นผู้หญิงและเด็ก นั่นหมายความว่าจะต้องช่วยเหลือคนเหล่านี้ 10,000 คนทุกวันไม่ให้ตกเป็นทาส

วันพุธที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระแห่งสันติภาพ บราซิล 29/10/2019


            สาส์นวันที่ 29 ค.ค. 2019 ผ่านทางเปโดร เรจิส ณ. Anquera บราซิล
           ลูกรักทั้งหลาย
            จะถึงวันหนึ่งที่หลายคนจะแสวงหาอาหารทรงคุณค่า แต่พวกเขาจะพบได้ในสถานที่เพียงไม่กี่แห่งเท่านั้น แม่เป็นทุกข์ในสิ่งที่จะเกิดกับลูก ศัตรูจะปฏิบัติการและจะทำให้หลายสิ่งเป็นมลทิน แม่ขอให้พวกลูกรักษาเปลวไฟแห่งความเชื่อของลูกให้ลุกไหม้อยู่เสมอ ลูกไม่ได้อยู่เพียงลำพัง พระเยซูของแม่จะอยู่กับลูกทุกวัน จงแสวงหาพละกำลังความเข้มแข็งจากการสวดภาวนา และอย่าให้ข่าวลวงของปีศาจมาทำให้ลูกหันเหไปจากความจริง ลูกทั้งหลายทุกคนจงรู้ว่าพระเยซูเจ้าทรงปรากฏอยู่อย่างแท้จริงในศีลมหาสนิท ทั้ง พระกาย, พระโลหิต, พระวิญญาณ, และพระเทวภาพของพระองค์ และทรงอยู่ในหัวใจของผู้ชอบธรรมทั้งหลายด้วย ความสับสนที่ยิ่งใหญ่จะแพร่กระจายไปทั่วทุกแห่ง แต่ลูกต้องมั่นคงในความเชื่อของลูก จงอย่าลืมบทเรียนในอดีต จงปกป้องความจริงเสมอ นี่เป็นสาส์นที่แม่มอบให้แก่ลูกในวันนี้ในพระนามของ พระตรีเอกภาพศักดิ์สิทธิ์สูงสุด ขอขอบใจที่อนุญาตให้แม่รวบรวมพวกลูกมาอยู่ที่นี่อีกครั้ง แม่ขออวยพรพวกลูกในพระนามของ พระบิดา, พระบุตร และพระจิต
          อาแมน จงดำรงอยู่ในสันติสุขเถิด

วันอังคารที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

อัปเดตข่าวเกี่ยวกับซิสเตอร์อักเนส

สาส์นใหม่จากซิสเตอร์อักเนส(Sister Agnes Sasagawa) เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2019 นี้ซิสเตอร์อักเนสได้รับสาส์นจากทูตสวรรค์องค์หนึ่งที่เคยปรากฏแก่เธอเมื่อ 30 ปีก่อน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

การประชุมเพื่อว่าด้วยการรับศีลมหาสนิท

“การนมัสการมีจุดศูนย์กลางสำคัญอยู่ที่สิ่งนี้: เพื่อตระหนักว่าพระเจ้าอยู่ที่นี่และให้ความสำคัญแก่พระองค์ นั่นคือการนมัสการพระองค์โดยการคุกเข่าลง ดังที่นักบุญเปโตรได้กระทำในทะเลกาลิลี”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พระเมตตาของพระเยซูเจ้า


เขาเห็นพระเยซูเจ้าเสด็จออกจากพระรูปลงมาหาเขา พระภูษาสีขาวของพระองค์โบกสะบัดราวกับต้องสายลม
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

ผู้แสวงบุญต้องระวังกระเป๋าของตัวเอง

              ลูร์ดดึงดูดผู้แสวงบุญกว่าครึ่งล้านคนทุกปี ผู้ที่คิดจะไปแสวงบุญที่ลูร์ดต้องระมัดระวังสิ่งของมีค่าของตัวเองให้ดี เพราะเวลานี้มีขโมยและนักล้วงกระเป๋าที่คอยขโมยทรัพย์สินของคุณ มีรายงานว่าผู้แสวงบุญถูกขโมยของมากขึ้น เนื่องจากแก๊งขโมยของแก๊งโจรตั้งเป้าหมายไปยังสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทางตอนใต้ของฝรั่งเศสซึ่งบรรยากาศของความศรัทธาทำให้ผู้มาเยือนจำนวนมากเข้าใจผิด
              “หลายคนคิดว่าเมื่อพวกเขามาถึงลูร์ด ก็จะไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ พวกเขาวางหรือเปิดกระเป๋ากว้างกว่าที่พวกเขาทำในปารีส” ฟิลิปป์ ซูเปราเชเซ่ สมาชิกสภาเมืองที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภัยกล่าวว่า “ที่ลูร์ด, พวกเขาคิดว่าแม่พระจะทรงปกป้องพวกเขาและจะไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกเขา”