พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระเจ้าทรงสัมผัสใจของชายคนหนึ่ง

พระนางประสูติพระโอรสองค์แรก ทรงใช้ผ้าพันพระวากายพระกุมารนั้น แล้วทรงวางในรางหญ้า เนื่องจากไม่มีที่พักในห้องพักแรมเลย
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันอาทิตย์ที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระนามศักดิ์สิทธิ์ช่วยคุ้มครองบ้านจากถูกไฟไหม้


นักบุญเลียวนาร์ดตระเวนไปทั่วอิตาลี ท่านปรากฏตัวตามที่สาธารณะของเมืองต่างๆ ประชาชนจำนวนมากต้องการฟังคำเทศน์สอนของท่าน จึงไม่มีที่เพียงพอในโบสถ์ของเมือง
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นักบุญฟรังซิสและพระนามของผู้เป็นที่รัก


ดังนั้นผู้ที่รักพระเยซูเจ้าก็จะยกย่องเทิดทูนพระนามของพระองค์และปรารถนาที่จะประทับพระนามของพระองค์ไว้บนหัวใจของผู้อื่น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ให้แม่ได้พักผ่อน

                พระสันตะปาปาฟรานซิสกล่าวว่า ในวันครบรอบวันเกิดของพระองค์วันที่ 17 ธันวาคม นี้พระองค์รู้สึกว่าไม่เหมือนกับปีอื่นๆ ที่มีฉากประกอบเป็นรูปการบังเกิดพระคริสต์ที่ขนานนาม “Let Mum Rest” (ให้แม่ได้พักผ่อน) โดยเป็นรูปที่นักบุญยอแซฟกำลังอุ้มพระกุมารในขณะที่แม่พระกำลังบรรทมพักผ่อน              
                พระสันตะปาปากล่าวว่ารูปนี้แสดงให้เห็นถึงความอ่อนโยนของครอบครัวและชีวิตแต่งงาน นี่เป็นสาส์นที่ได้รับจากฉากพระรูปนี้ และเราสามารถเชื้อเชิญให้ครอบครัวศักดิ์สิทธิ์เข้ามาในบ้านของพวกเรา บ้านซึ่งเป็นที่ทุกคนอยู่ร่วมกันด้วยความยินดี นอนหลับกับคนที่เรารักและทุกคนตื่นในตอนเช้า รางหญ้าที่พระกุมารนอนอยู่นั้นก็คือหนังสือพระวรสารที่มีอยู่ประจำบ้านนั่นเอง              
              วันคริสต์มาสในปีนี้ พระสันตะปาปาได้เสด็จไปเยี่ยมที่ Greccio ที่ซึ่งนักบุญฟรังซิส อัสซิซี ได้สร้างฉากถ้ำของวันพระคริสตสมภพจากของจริงเป็นครั้งแรก“living Nativity,”

วันพฤหัสบดีที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 ธ.ค. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่อุ้มพระกุมารมาหาพวกลูก เพื่อที่พระองค์จะได้ทรงอวยพรพวกลูกและแสดงให้ลูกเห็นถึงความรักของพระองค์ที่มาจากสวรรค์ หัวใจของลูกโหยหาสันติภาพ เพราะสันติภาพบนโลกยิ่งทียิ่งลดน้อยลง เพราะเหตุนี้ประชาชนจึงอยู่ห่างไกลจากพระเจ้า และวิญญาณก็เจ็บป่วยและมุ่งไปสู่ความตายฝ่ายจิต ลูกน้อยทั้งหลาย, แม่อยู่กับพวกลูก,เพื่อนำพวกลูกไปบนหนทางแห่งความรอดไปสู่พระเจ้าผู้ทรงรียกพวกลูก
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ธ.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
ขณะที่แม่กำลังมองดูลูกทั้งหลายผู้ที่รักองค์พระบุตรของแม่, หัวใจของแม่เต็มเปี่ยมด้วยความอ่อนโยน แม่ขออวยพรลูกด้วยความรักของแม่ และแม่อวยพรนายชุมพาบาลของพวกลูกด้วย ลูก(นายชุมพาบาล) เทศน์สอนพระวาจาขององค์พระบุตรของแม่ ลูกอวยพรด้วยมือของพระองค์ ลูกรักพระองค์มากจนกระทั่งพร้อมที่จะถวายพลีกรรมเพื่อพระองค์ทุกครั้งด้วยความยินดี ลูกได้ติดตามพระองค์ผู้ทรงเป็นนายชุมพาบาลคนแรก เป็นมิชชันนารีคนแรก  
ลูกทั้งหลายของแม่, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, การดำเนินชีวิตและทำงานเพื่อคนอื่น, เพื่อคนทุกคนที่ลูกรักโดยผ่านทางองค์พระบุตรของแม่นั้น เป็นความยินดีและเป็นความบรรเทาสำหรับชีวิตในโลก ถ้าการสวดภาวนา, ความรักและการเสียสละเพื่ออาณาจักรของพระเจ้า, ดำรงอยู่ในหัวใจของลูก แล้ว, ชีวิตของลูกจะเป็นความยินดีและความแจ่มใสในท่ามกลางคนทั้งหลายที่รักองค์พระบุตรและรักซึ่งกันและกันโดยผ่านทางลูก คำพูดไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป, อาศัยการจ้องมองก็เพียงพอแล้ว เป็นวาจาที่ไม่ต้องพูดและเป็นความรู้สึกที่คนอื่นได้ยิน ที่นั่นความรักจะเข้าครอบครอง จะไม่มีเวลาอีกต่อไป เราจะอยู่กับพวกลูกเสมอ 
องค์พระบุตรของแม่ทรงรู้จักลูกและรักลูก ความรักเป็นสิ่งที่นำลูกมาหาแม่ และความรักได้นำแม่มาหาลูกและพูดกับลูกถึงกิจการแห่งความรอด แม่ปรารถนาให้ลูกทั้งหลายของแม่ทุกคนมีความเชื่อและรู้สึกถึงความรักของแม่, ซึ่งจะนำพวกลูกไปสู่พระเยซูเจ้า เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลายของแม่, ไม่ว่าลูกจะไปที่ใด จงแผ่กระจายส่องสว่างความรักและความเชื่อในฐานะอัครสาวกแห่งความรักของแม่เถิด  
ขอขอบใจพวกลูก 


วันพุธที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2562

สุขสันต์วันคริสต์มาสแด่ทุกท่าน


     วันคริสต์มาส
วาระซึ่ง   
หาใช่วัน  
สุขสำราญ   
 หาใช่
สิ้นปี   
ประเภท
แค่เพื่อนพ้อง  
เพียงวันหนึ่ง
ที่นับขาน
เทศกาล
พี่น้องกัน
      แท้ที่จริง 
เสด็จมา    
เป็นแบบอย่าง  
ให้รักกัน 
เป็นวัน  
เพื่อเราผอง  
แห่งความรัก  
คือหนทาง  
พระสัญญา
ได้สุขสันต์
อัศจรรย์
แห่งชีวี
    จงทำตาม 
อย่าหมองเศร้า 
แบ่งปัน
มอบสิ่งนี้  
ดังว่านี้   
เคารพ
สิ่งต่างๆ
แด่พระองค์ 
เถิดผองเรา
ในศักดิ์ศรี
ด้วยยินดี
ทรงเกิดมา
    ขอพระคริสต์ 
พระมารดา 
พระบิดา  
ประทานสัน 
ทรงอวยพร 
นำพาท่าน 
มอบความรัก 
ติสุข   
ท่านถ้วนหน้า
สู่สวรรค์
ท่านทุกวัน
ทุกคนเทอญ

วันอังคารที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระทรงบังเกิด โลกจงยินดี

            วันพระคริสตสมภพคือวันแห่งความยินดีของโลก บรรดาเด็กทั้งหลายควรมีความยินดีเพราะในวันนี้องค์พระผู้เป็นเจ้าเองเสด็จมากลายเป็นมนุษย์ เป็นเด็กเช่นเดียวกับพวกเขา, ทรงบริสุทธิ์ไร้มลทิน เพราะพระมารดาของพระองค์ทรงบริสุทธิ์ไร้มลทินใดๆแม้แต่หลังจากทรงให้กำเนิดแล้ว
             ผู้เป็นภรรยาทั้งหลายควรมีความยินดี เพราะในวันนี้ สตรีผู้หนึ่งได้กลายเป็นมารดาของพระเจ้า
            คนบาปทั้งหลายควรมีความยินดี เพราะในวันนี้ผู้เป็นคนกลาง เป็นพระผู้ไถ่และเป็นผู้เยียวยารักษาได้เสด็จมาไถ่บาปของพวกเขา     
            ผู้ชอบธรรมทั้งหลายควรมีความยินดี เพราะผู้ประทานรางวัลยิ่งใหญ่ของพวกเขาได้บังเกิดมาในโลก             
             และสุดท้าย บรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อทั้งหลายควรมีความยินดีและโห่ร้องอวยชัยถวายพร เพราะในวันนี้พระผู้สร้างของพวกเขาและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับเอาเนื้อหนังของมนุษย์ ทรงเริ่มต้นการปกครองดวงใจทุกดวงของมนุษย์ ไม่ใช่แต่เพียงในฐานะพระเจ้าเท่านั้น แต่ในฐานะบุตรแห่งมนุษย์ผู้ทรงประทับอยู่ท่ามกลางบุตรทั้งหลายของมนุษย์ด้วย

วันจันทร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รูปภาพนักบุญยอแซฟ

             “ท่านช่างอ่อนโยนและน่ารักยิ่งนัก ท่านสัมผัสข้าพเจ้าจากภายใน เพื่อพิสุจน์ว่า ท่านอยู่กับข้าพเจ้าอย่างลึกลับเพียงลำพัง ข้าพเจ้ารับรู้ถึงความหอมกรุ่นของท่านและพระหรรษทานของท่าน, ความสง่ารุ่งโรจน์ของท่านเตี่ยมเปี่ยมในใจข้าพเจ้า ความรักอันอ่อนโยนของท่านได้กลายมาเป็นของข้าพเจ้าเอง” – นักบุญยอห์น แห่งไม้กางเขน          
          รูปภาพนักบุญยอแซฟ พร้อมด้วยนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลาและนักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน อยู่ในอาราม Stella Maris monastery on Mount Carmel ในอิสราแอล

วันอาทิตย์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระแม่มารีย์ มารดาแห่งพระศาสนจักร

ให้เราเรียกหาพระนางมารีย์ในฐานะ “พระมารดาอันเป็นที่รักยิ่งของเรา” และ “มารดาแห่งพระศาสนจักร” พระนางทรงเป็นมารดาของเราแต่ละคน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อัศจรรย์ศ๊ลมหาสนิทที่เบธาเนีย, เวเนซูเอลา

เรายังคงสามารถเห็นแผ่นศีลอัศจรรย์นี้ได้ที่คอนแวนต์ใน Los Teques และเลือดในแผ่นศีลยังคงสดเหมือนเมื่อครั้งแรกที่อัศจรรย์เกิดขึ้น
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2562

หญิงที่ถูกผีสิง


ความจริงก็คือปีศาจมีอยู่จริง และมันเก่งในการหลอกคนให้คิดว่ามันไม่มีตัวตนอยู่
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ความจริงจะทำให้ท่านเป็นอิสระ

         "ความโน้มเอียงไปในทางความชั่วของเราเองเป็นอันตรายต่อเรามากยิ่งกว่าศัตรูจากภายนอกเสียอีก” - นักบุญอัมโบรส

วันพุธที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2562

กางปีกขึ้นเหมือนนกอินทรี

 
         "พระยาห์เวห์เป็นพระเจ้านิรันดร เป็นพระผู้เนรมิตสร้างแผ่นดินจนถึงปลายสุด พระองค์มิได้ทรงอ่อนเปลี้ยหรือเหน็ดเหนื่อย พระดำริของพระองค์เหลือที่จะหยั่งรู้ได้ พระองค์ประทานกำลังแก่ผู้ที่อ่อนเปลี้ย ทรงเพิ่มเรี่ยวแรงแก่ผู้ที่ไม่มีกำลัง แม้คนหนุ่มจะอ่อนเปลี้ยและเหน็ดเหนื่อย แม้ชายฉกรรจ์จะสะดุดและล้มลง แต่ผู้มีความหวังในพระยาห์เวห์จะได้รับพลังใหม่ เขาจะกางปีกขึ้นหมือนนกอินทรี เขาจะวิ่งและไม่เหน็ดเหนื่อย เขาจะเดินและไม่อ่อนเปลี้ย" - อิสยาห์ 40: 28-31
            ชื่อในภาษาแอซเท็กของนักบุญ ฮวน ดิเอโก Juan Diego คือ 'Cuauhtlatoatzin' ซึ่งแปลว่า 'นกอินทรีที่กำลังพูดหรือร้องเพลง' และเชื่อว่าเขาถูกอธิบายไว้ ในพระรูป Tilma ด้วยรูปของเทวดาองค์น้อยที่กำลังกางปีกขึ้นเหมือนนกอินทรี บริเวณใต้พระจันทร์เสี้ยวใต้พระบาทของแม่พระ Our Lady of Guadalupe เช่นนี้ตรงกับพยากรณ์ของอิสยาห์ที่กล่าวถึงผู้มีความหวังในพระเจ้าและ "เขาจะกางปีกขึ้นเหมือนนกอินทรี"

วันอังคารที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นักบุญคริสเตียน่า


เด็กสาวคนหนึ่งที่เป็นทาสจะสามารถให้ความช่วยเหลือแก่คนที่ทุกข์ร้อนจากความเจ็บป่วย
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วลาดีมีร์ ปูติน เป็นใคร?


ขณะที่มีเรื่องดีๆเกี่ยวกับปูติน ก็มีเรื่องที่ไม่ค่อยดีด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่น
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระแม่มารีย์ราชินีแห่งวิญญาณในไฟชำระ


ในวันนี้พระนางเสด็จลงไปที่ไฟชำระ พร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์มากมาย ในฐานะองค์ราชินีเพื่อเยี่ยมวิญญาณที่อยู่ในไฟชำระ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ได้รับความรอดด้วยช่อดอกไม้

นักบุญและผู้ได้รับพระพรพิเศษบางคนได้เปิดเผยให้เราทราบว่า ในวันเสาร์, พระแม่มารีย์จะเสด็จลงไปที่ไฟชำระพร้อมกับเหล่าทูตสวรรค์จำนวนหนึ่ง
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระรูปพระกุมาร

          รูปนี้กลายเป็นรูปที่แพร่หลายไปในอินเตอร์เน็ต เป็นรูปเมื่อปี 2008 แต่กลับมาเป็นไวรัลอีกครั้ง   ในเมือง Criciúma ของบราซิล สุนัขจรจัดตัวนี้ถูกเจ้าของทอดทิ้ง และมันหนาวจึงหาที่อบอุ่นนอนพัก และมาพบที่ต้องการที่รางหญ้าพระกุมาร มันจึงแอบเข้ามานอนที่แทบเท้าพระกุมารด้วย เมื่อผู้คนผ่านมาเห็นมัน มันก็รู้สึกตัวตื่น เรื่องจบลงด้วยดี เพราะมีบางคนนำมันไปเลี้ยงที่บ้านของเขา

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

อาสนวิหารแม่พระกุหลาบทิพย์ในฟอนตาเนลลี


เราปรารถนาให้ปีหน้านี้  พระนางพรหมจารีย์มารีย์ จะได้รับการถวายเกียรติและได้รับความศรัทธาจากคริสตชนทุกคนภายใต้พระนามว่า แม่พระกุหลาบทิพย์
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2562

พระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมล มารดาของพระเจ้า


พระนางพรหมจารีย์มารีย์ทรงประจักษ์ที่ลูดรส์ แก่นักบุญแบร์นาแด๊ต และทรงยืนยันถึงข้อความเชื่อนี้โดยตรัสว่า “เราคือการปฏิสนธินิรมล”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2562

30 มิสซาเพื่อวิญญาณในไฟชำระ

วิญญาณของคนที่ตายในสถานะพระหรรษทาน (กล่าวคือไม่มีบาปหนัก) พระเจ้าจะทรงรับเขาไว้ในสวรรค์
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2562

คำแถลงของนายกรัฐมนตรีฮังการี


                 นาย Viktor Orbánนายกรัฐมนตรีฮังการี ได้กล่าวในการประชุมระหว่างประเทศครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 26 พ.ย. 2019 เรื่องการเบียดเบียนคริสตชนในกรุงบูดาเปสต์ เขากล่าวว่า “คริสต์ศาสนาในยุโรปกำลังอยู่ในความลำบากครั้งยิ่งใหญ่”
                 เขาเสริมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับคริสตชนในตะวันออกกลางนั้น “ใกล้ชิดเรามากกว่าที่ผู้คนคิด”
                 นายวิกเตอร์ชี้ให้เห็นว่าสี่ในห้าคนที่ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความเชื่อของเขาเป็นคริสตชน แต่ยุโรปยังคงนิ่งเฉย
                 เขาเชื่อมั่นว่า “เพื่อช่วยรักษายุโรปไว้ , ผู้ที่สามารถให้ความช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแก่เราคือ คนที่เรากำลังช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้[ผู้ลี้ภัยจากการถูกข่มเหง]” เพราะ“เรากำลังหว่านเมล็ดพันธ์, เรากำลังมอบสิ่งที่จำเป็นให้แก่พวกเขา และได้รับตอบแทนจากพวกเขาคือ ความเชื่อของคริสตชน, ความรักและความเพียร”
                และ“ชาวฮังกาเรียนเชื่อว่าค่านิยมของชาวคริสต์จะนำไปสู่สันติภาพและความสุขและนี่คือสาเหตุที่รัฐธรรมนูญของเราระบุว่าการคุ้มครองศาสนาคริสต์เป็นภาระหน้าที่ของรัฐฮังการี จึงกำหนดให้เราปกป้องชุมชนคริสตชนทั่วโลกที่ถูกกดขี่ข่มเหง”
                 พระอัยกา Ignatius Ephrem II แห่ง Syriac Orthodox Church พูดถึง“ ภัยคุกคามที่มีอยู่” แก่ชาวคริสต์ในตะวันออกกลางว่า “90% ของคริสตชนได้ออกจากอิรักไปแล้ว และ50% ได้ออกไปจากซีเรีย”
                 ท่านกล่าวว่า “หลังจากห้าปีของการส่งเสียงร้องของเรา แต่หลายคนก็ยังไม่ได้ยิน”

วันอาทิตย์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2562

บุตรสิรา


ปรีชาญาณทั้งมวลมาจากองค์พระผู้เป็นเจ้าและอยู่กับพระองค์ตลอดไป
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ถ้ำคริสต์มาสในวาติกัน


            วาติกันเปิดตัวฉากถ่ำคริสต์มาสแล้วตั้งแต่วันที่ 5 ธันวาคม 2019

วันพฤหัสบดีที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2562

นักบุญฟรังซิส เซเวียร์


นักบุญฟรังซิส เซเวียร์ เป็นนักบุญธรรมทูตผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่ง เทียบได้กับนักบุญเปาโล อัครสาวก
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2562

วันจันทร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ปีศาจอ่านความคิดคนได้ไหม?

ในพิธีกรรมการขับไล่ปีศาจ มีสิ่งที่น่าสังเกตุว่า ปีศาจสามารถอ่านความคิดของเราได้ไหม?
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2562

รูปเก่าเล่าเรื่อง


ไมเคิล เอช บราวน์ ได้เดินทางไปยังสถานที่สำคัญซึ่งแม่พระทรงประจักษ์มาหลายแห่งทั่วโลก และได้ถ่ายภาพไว้
>>>อ่านต่อ