พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

อาหารเหลือทิ้งของญี่ปุ่น


          Tokyo (AsiaNews/Agencies) ทุกปี อาหารสำเร็จรูปจากห้างสรรพสินค้า, ภัตราคาร, และจากบ้านเรือนในญี่ปุ่นถูกโยนทิ้งโดยเสียเปล่าเป็นจำนวน 2.91 ล้านตัน

        รัฐบาลญี่ปุ่นจึงต้องการสร้างจิตสำนึกในเรื่องนี้ด้วยการส่งเสริมให้ชาวญี่ปุ่นลดขยะอาหารเหล่านี้ องค์การอาหารแห่งสหประชาชาติ(FAO), ประเมินคร่าวๆว่ามีขยะอาหาร 1.3 พันล้านตันต่อปีทั่วโลก

        เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมานี้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติของญี่ปุ่นได้แนะนำให้กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร, ร้านค้าและห้างสรรพสินค้า ไม่ให้ผลิตซูชิมากจนเกินไป ข้อมูลของทางรัฐบาลแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2017 ผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูปและภัตราคารร้านค้าได้โยนอาหารเหลือจากการขายทิ้งไป 1.37 ล้านตัน และ 1.33 ล้านตัน ตามลำดับ

        รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะลดขยะอาหารลง 50 % ในปี 2030 และได้รณรงค์ให้ชาวญี่ปุ่นตระหนักถึงการผลิตอาหารมากจนเกินไปและขยะเหล่านั้นก็มีส่วนในภาวะโลกร้อนด้วย

        สำหรับประเทศไทยยังไม่เคยมีการสำรวจในเรื่องนี้ อย่างไรก็ดี น่าจะมีหน่วยงานที่สร้างจิตสำนึกแก่ประชาชนในเรื่องนี้ด้วยเช่นกัน

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระรูปองค์อุปถัมภ์ของกองทัพรัสเซีย


        ประธานาธิบดีปูตินแห่งรัสเซีย ได้ออกเงินส่วนตัวเพื่อจัดทำรูปภาพไอคอนสำหรับใช้ในกองทัพรัสเซีย...ศาสนจักรออร์โธดอกซ์มีความเจริญขึ้นในประเทศที่ครั้งหนึ่งไม่เชื่อในพระเจ้า

          รูปภาพไอคอนนี้ได้รับการเสกในวันฉลองปัสกาโดยพระอัยกาคิริลแห่งมอสโค  พระรูปพระเยซูเจ้านี้จะเดินทางไปทั่วประเทศทั้งทางอากาศ  ทางทะเล และทางพื้นดินเป็นระยะทาง 35,000 ไมล์ ผ่านเมือง 120 เมือง  โบสถ์ 150 แห่ง และผ่านสถานที่ทางทหารอีกหลายแห่ง

          พระรูปพระเยซูเจ้านี้ก็อปปี้มาจากพระรูปไอคอน the Savior Not-Made-By-Hands พระรูปจะถูกประดิษฐานอยู่เหนือประตูป้อมปราการทางทหาร  เพื่อที่ทหารที่ผ่านประตูจะได้เห็นองค์อุปถัมภ์กองทัพ  องค์พระผู้ไถ่ของพวกเขา  พระรูปจะกลายเป็นศูนย์รวมทางจิตใจของทหารและของประเทศรัสเซีย

วันพุธที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สนามแม่เหล็กโลกอ่อนแรงเร็วขึ้น

ช่วงเวลานี้เป็นเวลาที่อากาศร้อนมาก เรารู้สึกได้ว่าอากาศร้อนผิดปกติ คือร้อนมากกว่าในอดีต
>>>อ่านต่อ 

วันอังคารที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คุณพ่อจาเร็ค กับพระรูปแม่พระ


         นี่เป็นเรื่องราวของคุณพ่อจาเร็ค ซิเลสกี ผู้ที่ได้รับรูปวาดของแม่พระเพื่อนำไปยังโบสถ์ต่างๆทั่วโลก
         รูปวาดนี้เป็นรูปที่เหมือนกับรูปในโบสถ์ที่ท่านเคยทำงานอยู่และเคยสวดภาวนาสำหรับพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2
          วันหนึ่งคุณพ่อเจเร็คไปที่เมดจูกอเรจ์พร้อมกับพระรูปนี้เพื่อมอบให้กับโบสถ์
           จนถึงเวลานั้นท่านยังไม่ค่อยเชื่อว่าแม่พระทรงประจักษ์มาจริง แต่แล้วก็มีบางอย่างเกิดขึ้นที่ทำให้ท่านต้องเปลี่ยนความคิดไปตลอดกาล
            เวลานั้นเอง ท่านเริ่มได้กลิ่นหอมของดอกกุหลาบ ในช่วงเวลาบ่ายโมงเป็นเวลาที่แม่พระทรงประจักษ์แก่อีวาน คุณพ่อรู้สึกถึงกลิ่นที่ลอยมาจากรูปภาพ กลิ่นนี้แรงมากจนทุกคนที่ยืนอยู่ใกล้กับท่านก็ได้กลิ่น แล้วนั้นทุกคนที่อยู่ที่นั่นก็ได้เห็นดวงอาทิตย์ “เต้น” และดวงอาทิตย์มีรูปร่างเหมือนแผ่นศีลมหาสนิทที่ส่องแสงกระพริบ

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เกิดอะไรขึ้นหลังจากเราตาย?

แม่พระทรงอธิบายให้พวกเรารู้และเข้าใจในเรื่องนี้ตามข้อจำกัดของความเป็นมนุษย์ของเรา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สาส์นแม่พระ 2+25 พ.ค. 2019

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ด้วยพระเมตตาของพระเจ้า พระองค์ทรงอนุญาตให้แม่มาอยู่กับพวกลูก เพื่อสั่งสอนพวกลูกและนำพวกลูกไปสู่หนทางแห่งการกลับใจ
         ลูกน้อยทั้งหลาย, พวกลูกทุกคนถูกเรียกให้สวดภาวนาด้วยหัวใจเพื่อแผนการณ์แห่งความรอดจะได้เป็นที่ตระหนักแก่พวกลูกและโดยพวกลูก
         จงระวัง, ลูกน้อยทั้งหลาย, ว่าชีวิตนั้นสั้นนักและมีชีวิตนิรันดรที่กำลังรอพวกลูกอยู่ซึ่งขึ้นอยู่กับความดีของพวกลูกเอง
         เพราะฉะนั้น, จงสวดภาวนา, สวดภาวนา,สวดภาวนาเพื่อที่ลูกจะเป็นเครื่องมือที่มีคุณค่าในพระหัตถ์ของพระเจ้า
           ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ค. 2019
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยความรักของแม่ แม่ขอให้ลูกตอบสนองต่อความรักอันยิ่งใหญ่ขององค์พระบุตรของแม่ด้วยหัวใจที่เปิดและบริสุทธิ์ ด้วยความวางใจอย่างเต็มเปี่ยม  
แม่รู้ถึงความรักอันยิ่งใหญ่ของพระองค์ เพราะแม่ได้อุ้มพระองค์ไว้ในครรภ์ของแม่ พระองค์ทรงเป็นศีลศักดิ์สิทธิ์ในดวงใจ ทรงเป็นแสงสว่างและความรักของโลก 
ลูกทั้งหลาย, คำพูดของแม่นี้ยังเป็นเครื่องหมายแห่งความรักและความอ่อนโยนของพระบิดาสวรรค์ด้วย เป็นรอยยิ้มที่เต็มเปี่ยมด้วยความรักขององค์พระบุตร เป็นการเรียกให้มาสู่ชีวิตนิรันดร  
พระโลหิตขององค์พระบุตรทรงหลั่งออกมาจากความรักของพระองค์เพื่อลูก   
พระโลหิตอันประเสริฐนี้หลั่งออกมาเพื่อความรอดของลูก เพื่อชีวิตนิรันดร      
พระบิดาสวรรค์ทรงสร้างมนุษย์เพื่อความสุขนิรันดร จึงเป็นไปไม่ได้สำหรับลูกที่ได้รู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่และติดตามพระองค์จะต้องตาย       
ชีวิตมีชัยชนะ องค์พระบุตรของแม่ทรงดำรงพระชนม์อยู่ 
เพราะฉะนั้น, ลูกทั้งหลาย, อัครสาวกแห่งความรักของแม่, ขอให้การสวดภาวนาได้เปิดเผยหนทางและวิธีแก่ลูกในการเผยแพร่ความรักขององค์พระบุตรของแม่ 
สวดภาวนาในแบบที่เป็นการสรรเสริญพระเจ้ามากที่สุด 
ลูกทั้งหลาย, เช่นเดียวกัน เมื่อลูกพยายามดำเนินชีวิตด้วยพระวาจาขององค์พระบุตร นั่นก็เป็นการสวดภาวนาด้วย 
เมื่อลูกรักผู้คนที่ลูกพบ นั่นเป็นการเผยแพร่ความรักขององค์พระบุตรของแม่ 
ความรักเปิดประตูแห่งสวรรค์ 
ลูกทั้งหลาย, ตั้งแต่เริ่มต้น แม่ได้สวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักร เพราะฉะนั้น, แม่ของให้ลูกทำเช่นเดียวกับแม่ 
อัครสาวกแห่งความรักของแม่ จงสวดภาวนาเพื่อพระศาสนจักรและผู้รับใช้ของพระศาสนจักร 
สวดภาวนาเพื่อท่านเหล่านั้นที่องค์พระบุตรของแม่ทรงเรียกพวกท่านมา 

ขอขอบใจพวกลูก 

วันเสาร์ที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เอกสารที่แม่พระทรงประทานให้

มันดูเหมือนกระดาษแต่ไม่ใช่กระดาษ มันดูเหมือนผ้าแต่ก็ไม่ใช่ผ้า...มันคล้ายแผ่นหนัง...มันมองเห็นได้ สัมผัสได้ แต่จะมองไม่เห็นตัวหนังสือที่เขียน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แสวงบุญที่เมดจูกอเรจ์ได้แล้ว

  
                 พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงอนุมัติอย่างเป็นทางการให้ทางโบสถ์แต่ละแห่งสามารถจัดการแสวงบุญที่เมดจูกอเรจ์ได้แล้ว
                ทางวาติกันกล่าวว่า การอนุมัตินี้มิได้หมายความว่าเป็นการรับรองว่าแม่พระทรงประจักษ์มา ขณะทำงานจากวาติกันที่จัดขึ้นโดยพระสันตะปาปาเบเนดิกต์ได้เคยสอบสวนกรณีของเมดจูกอเรจ์อย่างจริงจังมานานถึงสี่ปีและได้สรุปว่า แม่พระทรงประจักษ์มาจริงอย่างน้อยในระหว่างสัปดาห์แรกของการประจักษ์ซึ่งเริ่มต้นในเดือนมิถุนายนปี 1981
                 Archbishop Henryk Hoser ซึ่งเป็นผู้แทนของพระสันตะปาปาที่ประจำอยู่ที่เมดจูกอเรจ์ในครั้งแรกได้วางตัวเป็นกลางในเรื่องนี้ ปัจจุบันท่านสนับสนุนเมดจูกอเรจ์อย่างเต็มที่ ท่านกล่าวว่าเมดจูกอเรจ์เป็น”สถานที่สำหรับสารภาพบาปของโลก” และเป็น “ปอดฝ่ายจิตวิญญาณของยุโรป” ท่านยังสังเกตว่ามีกระแสเรียกเป็นพระสงฆ์จำนวนมากในบรรดาวัยรุ่นที่เกิดขึ้นที่นี่ มีผู้แสวงบุญมาที่นี่ประมาณปีละสองล้านคนและเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

วันอังคารที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ผ้าห่อพระศพพระเยซุเจ้าในพิธีมิสซา

การวิจัยใหม่แสดงให้เห็นว่าผ้าห่อพระศพของพระเยซูเจ้าเคยเป็นศูนย์รวมของพิธีกรรมโรมันมานานกว่าหนึ่งพันปีและอาจเริ่มตั้งแต่ยุคแรกของพระศาสนจักร
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระสงฆ์คาทอลิกได้รับรางวัล”พลเมืองดีเด่นที่สุดของอินเดีย”

                   7 พ.ค. 2019 - ประเทศอินเดียมีประชากรทั้งสิ้น 1.3 พันล้านคน จะแซงหน้าประเทศจีนในอนาคตอันใกล้นี้ ผู้ที่เป็นคาทอลิกมีอยู่ 17.3 ล้านคน ประมาณเกือบ 2 % ของประชากรทั้งหมด ชาวอินเดียส่วนใหญ่นับถือศาสนาฮินดู แต่ก็มีนักบวชคาทอลิกที่มีชื่อเสียงในด้านความศักดิ์สิทธิ์และมีคุณูปกรณ์อย่างใหญ่หลวงต่อประเทศอินเดีย ได้แก่ คุณแม่เทเรซาแห่งกัลกัตตา ในปีนี้มีอีกผู้หนึ่งในพระศาสนจักรคาทอลิกที่ได้รับรางวัลเชิดชูความดีที่ได้อุทิศตนเพื่อผู้ยากจน นั่นคือ คุณพ่อ วินนิท จอร์จ Fr. Vineeth George.
                  เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2019 ทาง International Publishing House ได้มอบรางวัล ”พลเมืองดีเด่นที่สุดของอินเดีย” (Best Citizen of India) แก่คุณพ่อจอร์จ ท่านมีอายุ 38 ปี เมื่อจบการศึกษาในมหาวิทยาลัย Jain University in Bangalore ท่านทำงานในบริษัทหลายแห่งเช่น Dell Computer Corporation, General Electric, the Deccan Chronicle (as sub-editor), และได้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานของอินเดียด้วย (the Ministry of Energy of the Indian government.) แต่ในจิตใจลึกๆท่านมีความปรารถนาที่จะรับใช้พระเจ้า ในที่สุดท่านได้ละทิ้งทุกสิ่งและเข้าสู่สามเณราลัย และได้รับการบวชเป็นพระสงฆ์
                   หลังจากนั้นท่านได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่หลายอย่างในสังฆมณฑลต่างๆ สำหรับการทำงานแก่ผู้ยากจน ท่านได้รับแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์ใน vocational training center ในกรุงเดลี ที่ให้การศึกษาด้านอาชีวะแก่เด็กชายและหญิง โรงเรียนนี้ตั้งอยู่บริเวณที่มีแต่ผู้นับถือศาสนาฮินดู ไม่มีคริสตชนเลย

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

หนทางเรียบง่ายสู่การเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้า

โดยตรัสผ่านทาง Mother of the Cross (สตรีผู้หนึ่ง) พระเยซูเจ้าทรงขอให้เราขึ้นไปสู่เขากาวารีพร้อมกับพระองค์และพิชิตความมืดมิด
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เหตุผลที่พระวจนาตถ์ทรงมาบังเกิดเป็นมนุษย์

มีเหตุผล 6 ข้อที่เราจำเป็นต้องเข้าใจในเรื่องของ การเสด็จมาบังเกิด, การรับทนทรมาน , การรับความตาย และการกลับคืนชีพของพระเยซูเจ้า เรื่องนี้สำคัญเพราะจะทำให้เราสามารถตอบคนอื่นได้เมื่อเราถูกถาม     >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การประจักษ์ที่ฟาติมาวันที่ 13 พ.ค. 1917 เป็นครั้งแรกที่แม่พระทรงประจักษ์แก่เด็กสามคนที่ฟาติมา
วีดีโอตอนนี้ เป็นวันที่ 13 ต.ค. 1917 เป็นวันที่เกิดอัศจรรย์แห่งดวงอาทิตย์

วันพฤหัสบดีที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

แบล็คมาดอนน่าสีรุ้ง

             หญิงชาวโปแลนด์อายุ 51 ปี Elzbieta Podlesna ถูกตัดสินจำคุก 2 ปีในโทษฐานกระทำผิดต่อสังคมและศาสนาที่กระทบกระเทือนจิตใจของชุมชนคริสตชนคาทอลิก โดยเธอติดประกาศรูปภาพโปสเตอร์ของแบล็คมาดอนน่าที่มีวงแหวนสีรุ้งที่พระเศียรของแม่พระและพระเยซูกุมาร (สีรุ้งเป็นสีของกลุ่มเกย์และพวกรักร่วมเพศ) รูปภาพแบล็คมาดอนน่าเป็นรูปภาพซึ่งเป็นที่เคารพนับถือของชาวโปแลนด์ มีประวัติร่วมกันกับประเทศเป็นเวลายาวนาน  
            Elzbieta Podlesna เป็นนักเคลื่อนไหวสิทธิมนุษยชน ได้นำรูปภาพดังกล่าวไปติดไว้รอบเมือง ตามถังขยะ ส้วมสาธารณะและที่อื่นๆ

วันพุธที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเดินขบวนเพื่อเทิดเกียรตินักบุญโยน ออฟ อาร์ก


                   วันที่ 12 พ.ค. 2019 ชาวฝรั่งเศสหลายร้อยคนเดินชบวนในกรุงปารีสในวันอาทิตย์เพื่อเป็นเกียรติแก่วีรสตรีของฝรั่งเศส นักบุญโยน ออฟ อาร์ก ท่านเป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ของฝรั่งเศสด้วย มีการเดินชบวนนี้ปีละครั้งจัดขึ้นโดยกลุ่ม Civitas ซึ่งเป็นชาวคาทอลิกรักชาติฝรั่งเศส ร่วมกับกลุ่มเคลื่อนไหวทางการเมืองปีกขวา Action Francaise กลุ่ม Civitas เคยจัดเดินชบวนต่อต้านการแต่งงานของผู้รักเพศเดียวกันมาแล้ว ส่วนกลุ่ม Action Francaise ซึ่งมีสมาชิกประมาณ 3,000 คนเรียกร้องให้ฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาใหม่
                  นักบุญโยน ออฟ อาร์ก อายุ 19 ปี ท่านถูกทางศาลอังกฤษตั้งสินประหารชีวิตในโทษฐานแต่งกายโดยมีเครื่องหมายกางเขน เมื่อวันที่ 30 พ.ค. 1431 ที่นอร์มังดี

วันอังคารที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วิธีประหยัดค่าไฟจากการเปิดแอร์คอนดิชั่น

แอร์ขนาด 1 ตัน (10,000 BTU) ต้องการไฟฟ้าประมาณ 1500 watts ถ้าเปิดวันละ 8-10 ชม. ค่าไฟ 3.5 บาทต่อหน่วย ก็จะต้องเสียค่าไฟปีละ ประมาณ 19,000 บาท ค่อนข้างแน่นอน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

พระธาตุถุงมือของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา

เรื่องราวในภาพยนตร์นี้อาจได้แรงบันดาลใจมาจากพระธาตุของนักบุญเทเรซาแห่งอาวิลลา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ถ้าอาดัมและเอวาไม่ทำบาป

นักบุญบริจิต แห่งสวีเดน เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ 1 ใน 6 องค์ของทวีปยุโรป  ท่านได้รับการอธิบายจากพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ทรงอนุญาติให้เผยแพร่ได้

วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ศีลมหาสนิท - ปังแห่งสวรรค์

นักบุญเยอร์ทรูดกล่าวว่า “ทุกครั้งที่เรารับศีลมหาสนิท มีบางสิ่งที่เป็นความดีเกิดขึ้นในสวรรค์ บนโลก และในไฟชำระ”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

คุกกี้ผสมกัญชา


            บริษัทมอนเดเลส บริษัทที่ผลิตคุกกี้รายใหญ่ของสหรัฐในแบรนด์ Chips Ahoy, Cadbury chocolate, Nilla Wafers, Ritz Crackers, และ&nbspOreos (โอเรโอ้) กำลังพิจารณาจะผสมสาร CBD ลงในผลิตภัณฑ์ด้วย
               สาร CBD, or cannabidiol เป็นสารที่ได้จากการสกัดน้ำมันกัญชา สารนี้เป็นที่รู้จักกันสำหรับการเพิ่มความอยากอาหาร ป้องกันการเจริญเติบโตของเนื้องอกบางชนิด ยับยั้งการแพร่กระจายของเซลล์มะเร็ง ช่วยคลายความวิตกกังวลของผู้ป่วย

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

นิมิตของนักบุญฟรานเชสแห่งโรม

            วันหนึ่งเมื่อนักบุญฟรานเชสแห่งโรมกำลังจะไปรับศีลมหาสนิท ปีศาจได้พูดกับเธอว่า
             “เธอจะกล้าไปรับลูกแกะผู้ทรงบริสุทธิ์ไร้มลทินได้อย่างไร ในเมื่อเธอเต็มไปด้วยบาปหนัก!” นักบุญฟรานเชสรับรู้ทันทีว่าศัตรูตั้งใจทำให้เธอไม่ไปรับศีลแห่งความยินดีอันยิ่งใหญ่ เธอทำให้ปีศาจเงียบด้วยการถ่มน้ำลายรดหน้าของมัน
              หลังจากเธอไปรับศีลมหาสนิทแล้ว พระนางพรหมจารีย์ทรงปรากฏต่อเธอ และทรงกล่าวชื่นชมการกระทำของเธอ พระนางตรัสว่า สิ่งที่เป็นมลทินของเรา แทนที่จะเป็นอุปสรรค ควรจะเป็นสิ่งเร่งเร้าให้เราเข้าไปรับศีล เพราะในศีลมหาสนิทเราจะพบกับการเยียวยารักษาความทุกข์ของเรา

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การใช้น้ำมันกัญชารักษาโรคมะเร็งม.รังสิต ค้นพบยาปราบมะเร็งโดยใช้สารสกัดจากกัญชา 


คุณพ่อปีโอเคยทำนายว่า “จะมีการค้นพบวิธีรักษาโรคมะเร็งซึ่งเป็นวิธีที่ง่ายมาก จนนายแพทย์เองก็สงสัยว่าทำไมพวกเขาจึงไม่คิดถึงวิธีนี้มาก่อน”  

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ชายคนหนึ่งพยายามฆ่าพระอัครสังฆราช


       ในพิธีมิสซาก่อนวันอาทิตย์ปัสกา ชายคนหนึ่งกระโดดจะไปทำร้ายพระอัครสังฆราช แต่มีผ้าสีน้ำตาลมาขวาง เลยสะดุดล้มก่อนถึงตัวท่าน ผ้าสีน้ำตาลนั้นมาจากไหน? 
       ชายอายุ 35 ปี กระโดดจะไปฆ่าพระอัครสังฆราชลูวาลิรา Bishop Wilberforce Kityo Luwalira ในอาสนวิหารนามิเรมเบ Namirembe Cathedral ในอูกันดา แต่มีผ้าผืนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่ามาจากไหนมาขัดขวางเขาไว้ ทำให้ชายคนนี้สะดุดหกล้ม ผู้คนจึงจับตัวเขาและส่งให้ตำรวจ พระอัครสังฆราชบอกว่าฤทธานุภาพของพระเยซูเจ้าทรงขัดขวางเขาไว้

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

สารก่อมะเร็ง

              องค์การอนามัยโลกประกาศให้เบคอน แฮม ไส้กรอก ซาลามี่ และผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ฯลฯ เป็นสารก่อมะเร็ง
              ทาง IARC คณะผู้เชี่ยวชาญนานาชาติ 22 คนของ WHO ได้ประกาศถึงความเสี่ยงในการก่อมะเร็งของผลิตภัณฑ์เนื้อแปรรูป ซึ่งรวมไปถึงพวกเนื้อแดงต่างๆ (วัว หมู แพะ แกะ) หลังจากได้ศึกษาวิเคราะห์ทบทวนงานวิจัยต่างๆ ที่เคยมีมา ทั้งการทดลองในสัตว์ทดลอง และการศึกษาระบาดวิทยา (epidemiology) ในคน และสรุปว่า พบความสัมพันธ์ระหว่างการกินเนื้อแดงและมะเร็งลำไส้ โดยเผยแพร่รายงานผ่านวารสารทางการแพทย์ The Lancet
               รายงานนี้ได้ทบทวนงานวิจัยเกี่ยวกับส่วนผสม 50 อย่างของอาหารที่ (ฝรั่ง) บริโภคในแต่ละวัน และพบว่ามีถึง 40 อย่างที่ส่งผลต่อมะเร็งได้
               การกินผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อเพิ่มขึ้น 50 กรัมต่อวัน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้เพิ่มขึ้น 18% และ การกินเนื้อแดงเพิ่มขึ้น 100 กรัมต่อวัน จะเพิ่มความเสี่ยงต่อมะเร็งลำไส้ขึ้นอีก 17%
แถลงการณ์ของ WHO ครั้งนี้ที่ระบุว่า เนื้อแปรรูปก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ โดยจัดอยู่ในสารก่อมะเร็งกลุ่ม 1 (ระดับเดียวกับสารหนู แร่ใยหิน แอลกอฮอล์ และยาสูบ) และจัดเนื้อแดงให้อยู่ระดับ 2A คือ "น่าจะ (probably)" ก่อให้เกิดมะเร็งลำไส้ร่วมถึงมะเร็งตับอ่อนและมะเร็งต่อมลูกหมาก นับว่าเป็นเรื่องใหญ่มากเพราะว่าไม่เคยมีองค์กรไหนกล้าฟันธงแรงขนาดนี้มาก่อน
                  ข้อมูลจาก http://www.washingtonpost.com/news/wonkblog/wp/2015/10/26/hot-dogs-bacon-and-other-processed-meats-cause-cancer-world-health-organization-declares/?tid=sm_tw

วันอาทิตย์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

วันเสาร์ที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

การเปิดเผยของพระเยซูเจ้าต่อนักบุญบริจิตแหงสวีเดน

นักบุญบริจิต แห่งสวีเดน เป็นนักบุญองค์อุปถัมภ์ 1 ใน 6 องค์ของทวีปยุโรป  ท่านได้รับการอธิบายจากพระเยซูเจ้าเกี่ยวกับเรื่องราวในพระคัมภีร์
พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 15 ทรงอนุญาติให้เผยแพร่ได้โดยตรัสว่า "แม้ว่าเรื่องการเปิดเผยนี้จะไม่ถือว่าเป็นความเชื่อเหมือนกับความจริงของศาสนา แต่ก็สามารถเชื่อได้โดยความเชื่อส่วนตัวของแต่ละคน"
>>>อ่านต่อ
 

วันพฤหัสบดีที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

เด็กหญิงอายุ 8 ขวบช่วยโลก

                   โซชิทเทิล กัวดาลูเป ครูซ Xóchitl Guadalupe Cruz เด็กหญิงอายุ 8 ขวบชาวเม็กซิกัน ได้ประดิษฐ์เครื่องทำน้ำร้อนจากพลังงานแสงอาทิตย์โดยใช้วัสดุรีไซเคิล เช่น ขวดพลาสติก เป็นการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมและเกิดประโยชน์ต่อผู้คนทั่วไป ด้วยเหตุนี้จึงทำให้เธอได้รับรางวัลจาก UNAM’s Institute of Nuclear Sciences สำหรับสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ที่ประสบผลสำเร็จ ในเมืองของ โซชิทเทิล ชาวบ้านจะตัดต้นไม้มาทำเป็นฟืนเพื่อก่อไฟทำน้ำร้อน ต้องขอบคุณสิ่งประดิษฐ์ของโซชิทเทิล ที่ช่วยรักษาต้นไม้ไว้ได้ สิ่งประดิษฐ์นี้จะถูกไปวางไว้ที่บนหลังคาบ้านและทำให้น้ำร้อนสำหรับอาบ แต่โซชิทเทิลต้องอาบน้ำอย่างรวดเร็ว เพื่อให้น้ำยังคงอุ่นสำหรับน้องสาวของเธอด้วย

วันพุธที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

ความก้าวหน้าของจีนความก้าวหน้าของจีน เดี๋ยวนี้นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนสามารถสร้างเครื่องช่วยผู้ป่วยที่เดินไม่ได้ให้กลับมาเดินได้ เครื่องมือเหมือนเข็มขัดนำมาสวมที่เอว  ในเข็มขัดนี้จะส่งคลื่นไฟฟ้าไปถึงสมอง สั่งให้ขยับเท้าแล้วค่อยๆเดิน การสาธิตกับผู้ที่เดินไม่ได้สร้างความประทับใจแก่ผู้ชมเป็นอย่างมาก  หลายคนกลั้นน้ำตาไม่อยู่ ต้องขอชื่นชมด้วยเช่นกัน