พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 31 มกราคม พ.ศ. 2561

คุณค่าและศักดิ์ศรีของวิญญาณ

การต่อสู้กับศัตรูฝ่ายจิตของเรานั้นไม่มีวันหยุดพักและไม่มีวันสิ้นสุด
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 30 มกราคม พ.ศ. 2561

เมืองไทยเหนื่อยแล้วหล่ะ !

รัฐบาลจีนได้ทุ่มเงินประมาณ 450 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือเกือบ 16 ล้านล้านบาท ผ่านธนาคารเพื่อพัฒนาการเกษตร เพื่อนำมาใช้ปฏิรูปการเกษตรของจีนให้ทันสมัย
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 28 มกราคม พ.ศ. 2561

นักบุญโจเซฟ วาส อัครสาวกแห่งศรีลังกา

ไม่มีใครรู้ว่าร่างของท่านถูกฝังไว้ที่ไหน  สิ่งที่ท่านเหลือทิ้งไว้ให้ก็คือโบสถ์ที่งามสง่าในศรีลังกา เป็นอนุสรณ์แด่คุณพ่อ โจเซฟ วาส ผู้แพร่ธรรมแห่งซีลอน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2561

อาณาจักรของพระเจ้า


“อาณาจักรสวรรค์” เป็นสิ่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างมากเพราะเป็นจุดศูนย์กลางในพระวาจาสั่งสอนของพระคริสตเจ้า  คำนี้ปรากฏมากกว่า 100 ครั้งในพระคัมภีร์พระธรรมใหม่
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ2+25ม,ค,2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ม.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
        ขอให้เวลานี้เป็นเวลาแห่งการสวดภาวนาของพวกลูก เพื่อที่โดยอาศัยการสวดภาวนา พระจิตเจ้าจะทรงส่องสว่างในตัวลูกและทรงทำให้ลูกกลับใจ จงเปิดใจของลูกและอ่านพระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ และโดยการเป็นพยานของพระเจ้า  พวกลูกจะได้อยู่ใกล้ชิดพระเจ้ามากยิ่งขึ้น ลูกน้อยทั้งหลายจงแสวงหาพระเจ้าก่อนสิ่งใดๆทั้งสิ้น จงแสวงหาสิ่งที่เป็นของพระเจ้าและละทิ้งสิ่งของของโลกนี้ เพราะซาตานกำลังดึงดูดลูกให้ไปสู่เถ้าธุลีและบาป ลูกถูกเรียกให้มาสู่ความศักดิ์สิทธิ์และลูกถูกสร้างมาเพื่อสวรรค์ เพราะฉะนั้น จงแสวงหาสวรรค์และสิ่งที่เป็นของสวรรค์เถิด
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ม.ค. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
เมื่อความรักเริ่มหายไปจากโลก  เมื่อหนทางแห่งความรอดไม่อาจพบเจอได้  แม่ผู้เป็นมารดาได้มาเพื่อช่วยพวกลูกให้มารู้จักความเชื่อที่แท้จริง -  ความเชื่อที่ลึกซึ้งและมีชีวิต 
และเพื่อช่วยลูกให้มาสู่ความรักที่แท้จริง  ในฐานะมารดา  แม่ต้องการให้ลูกรักซึ่งกันและกัน แม่ต้องการให้ลูกมีความดีงามและความบริสุทธิ์   ความปรารถนาของแม่ก็คือการที่ลูกเป็นผู้ชอบธรรมและรักซึ่งกันและกัน
ลูกทั้งหลายของแม่ จงร่าเริงยินดีในจิตวิญญาณของลูกเถิด จงเป็นผู้บริสุทธิ์ จงเป็นเช่นเด็กเล็กๆ  องค์พระบุตรของแม่เคยตรัสว่าพระองค์รักที่จะอยู่ท่ามกลางหัวใจที่บริสุทธิ์  เพราะหัวใจที่บริสุทธิ์จะเยาว์วัยและร่าเริงอยู่เสมอ  องค์พระบุตรของแม่ได้ตรัสกับพวกลูกให้รู้จักให้อภัยและรักซึ่งกันและกัน แม่รู้ว่าสิ่งนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไป  ความทุกข์จะทำให้จิตวิญญาณของลูกเจริญเติบโตขึ้น  เพื่อที่จิตวิญญาณของลูกจะเจริญเติบโตยิ่งขึ้น  ลูกต้องให้อภัยกันและให้ความรักแก่กันอย่างจริงใจ 
ลูกของแม่จำนวนมากบนโลกไม่รู้จักองค์พระบุตรของแม่  พวกเขาไม่ได้รักพระองค์  แต่พวกลูกซึ่งรักพระองค์  พวกลูกซึ่งให้พระองค์ดำรงอยู่ในหัวใจของลูก  จงสวดภาวนา สวดภาวนา  และสวดภาวนาด้วยความรู้สึกถึงองค์พระบุตรของแม่ผู้ทรงอยู่ในตัวลูก 
ขอให้จิตวิญญาณของลูกหายใจในพระจิตของพระองค์  แม่มาอยู่ท่ามกลางพวกลูกและแม่กำลังพูดถึงสิ่งเล็กน้อยและสิ่งยิ่งใหญ่ 
แม่ไม่เหน็ดเหนื่อยที่จะพูดกับลูกเกี่ยวกับองค์พระบุตรของแม่  ผู้ทรงเป็นองค์ความรักที่แท้จริง  เพราะฉะนั้น  ลูกทั้งหลายของแม่  จงเปิดใจของลูกแก่แม่ ยอมให้แม่นำทางลูกในฐานะมารดา 
จงมาเป็นอัครสาวกแห่งความรักขององค์พระบุตรและของแม่   และในฐานะมารดา  แม่ขอวิงวอนลูกอย่าได้ลืมผู้ที่องค์พระบุตรทรงเลือกพวกท่านให้มานำทางพวกลูก  จงระลึกถึงพวกท่านในหัวใจของลูกเสมอ
ขอขอบใจลูก      
 
 
 
 
 
 
 
 
  

วันพฤหัสบดีที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2561

เคล็ดลับลดไขมันอุดตันเส้นเลือด

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอย่างไร ให้ห่างไกล ไขมันในเลือดสูง มาดูเคล็ดลับกัน
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2561

อย่ากลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต


จงอยู่ในความสงบและกำจัดความคิดที่ไร้สาระออกไปเสีย...
ความกลัวว่าจะต้องเผชิญความทุกข์ในอนาคตนั้นมันใหญ่กว่าตัวความทุกข์เองเสียอีก  นั่นเป็นเพราะเมื่อเรากำลังมุ่งคิดถึงแต่เรื่องของอนาคต ทำให้เราไม่ได้รับพระหรรษทานที่พระเจ้าจะทรงประทานแก่เราในเวลาปัจจุบัน...
นี่คือคำแนะนำของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์
จงอย่ามองไปยังกางเขนและการทดสอบของชีวิตที่ยังไม่เกิดขึ้นและเกิดความกลัว  แต่ให้เรามองดูสิ่งเหล่านั้นด้วยความวางใจในพระเจ้า ว่าพระองค์จะทรงช่วยท่านในเวลาจำเป็น พระองค์ทรงเป็นผู้นำทางท่านและปกป้องท่าน  ท่านเพียงแต่ต้องยึดพระหัตถ์ของพระองค์ไว้ให้แน่น แล้วพระองค์จะทรงนำท่านไปอย่างปลอดภัยจากการทดลอง  เมื่อไรก็ตามที่ท่านไม่สามารถทนรับต่อไปได้ พระองค์จะทรงโอบอุ้มท่านไว้ด้วยความรักในอ้อมพระหัตถ์ของพระองค์
จงอย่ามองไปยังสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นในวันพรุ่งนี้  พระบิดานิรันดรผู้ทรงเอาพระทัยใส่ท่านในวันนี้ ก็จะทรงดูแลท่านในวันพรุ่งนี้ด้วยเช่นกัน และจะทรงดูแลในทุกๆวันตลอดชีวิตของท่าน พระองค์จะทรงปกป้องท่านให้พ้นจากความทุกข์ร้อน หรือไม่ก็จะทรงประทานพละกำลังแก่ท่านเพื่อที่ท่านจะสามารถยืนหยัดทนรับไว้ได้และไม่หกล้ม
จงอยู่ในความสงบและเอากำจัดความคิดที่ไร้สาระเหล่านั้นออกไปเสีย ทั้งความหวาดกลัว ความวิตกกังวลที่ไม่มีประโยชน์ด้วย

วันอังคารที่ 23 มกราคม พ.ศ. 2561

วอยขอปรีชาญาณ ยก 1:5-8 การอธิษฐานภาวนาด้วยความเชื่อมั่น
(5) ท่านใดขาดปรีชาญาณ จงขอปรีชาญาณนั้นจากพระเจ้าเถิด พระองค์ประทานให้ทุกคนด้วยพระทัยกว้างโดยไม่ทรงตำหนิเลย แล้วเขาจะได้รับปรีชาญาณตามที่ขอ
(6) แต่เขาต้องขอด้วยความเชื่อ โดยไม่สงสัย เพราะผู้ที่สงสัยนั้นเปรียบเสมือนคลื่นในทะเลที่ถูกลมพัดซัดไปมา
(7) คนเช่นนี้จะไม่ได้รับอะไรจากองค์พระผู้เป็นเจ้า
(8) เขาเป็นคนจิตใจโลเลไม่มั่นคงในกิจการทั้งหลายของเขา

 

วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2561

นักบุญยากอบ

ยากอบในพระธรรมใหม่มีสองคนคือ ยากอบ(บุตรเศเบดี) และยากอบ(บุตรอัลเฟอัส)
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2561

วันพุธที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561

The Twelfth Of Never
ฟังดูแล้วเป็นปริศนาพาให้งงว่า “อันดับ 12 ที่ไม่มีวันมาถึง” คืออะไร
เปิดหาใน Google จะได้รับคำแปลที่แสนจะโรแมนติก เป็นสำนวนฝรั่งมีความหมายว่าชั่วนิจนิรันดร แล้วทำไมถึงมาเกี่ยวกับอันดับที่ 12 ได้ และทำไมถึงจะไม่มีวันเกิดขึ้น
มาอ่านเจอว่ามีผู้พยายามสืบค้นจากหลากหลายตำราของฝรั่ง  มีการแปลความหมายไปหลายด้าน แต่ผู้แปลคิดว่าความหมายช้างท้ายนี้น่าจะเป็นไปได้มากที่สุดครับ
ในสมัยโบราณ  การขานเวลาจะให้มีการเรียกเวลาแค่ 12 ชั่วโมงไม่ใช่ 24 ชั่วโมง เหมือนในปัจจุบัน  เพราะในสมัยโบราณการขานเวลาจะใช้
1 o’ Clock ไปถึง 11 o’ Clock
แต่พอถึงเวลาเที่ยงวันและเที่ยงคืน หรือ 12.00 o’ Clock กลับไม่ออกเสียงหรือเรียกตามนั้น
แต่ใช้คำว่า Noon แทน เที่ยงวัน และ ใช้คำว่า Midnight แทนเที่ยงคืน
ถ้าเลยจากนี้ไปเช่น 12.30 ก็จะไม่เรียกว่า Twelve thirty แต่เรียกว่า O-Thirty แทน
ดังนั้นเวลา Twelve o’ clock จึงไม่มีวันที่จะเกิดขึ้นได้ และไม่มีวันมาถึงเหมือนกับวันที่ 30 กุมภาพันธ์ ในบ้านเรา นั่นเอง
เป็นอย่างนั้นตราบ ชั่วนิจนิรันดร
เพลง The Twelth of Never  ของ Johnny Mathis

วันอังคารที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2561

วันอาทิตย์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2561

คำทำนายเกี่ยวกับพระศาสนจักรและโลก

จะมีสงครามนับครั้งไม่ถ้วน มีความวุ่นวาย ความรุนแรง ความขัดแย้ง ในระหว่างนั้นพระบัลลังก์ศักดิ์สิทธิ์จะถูกเขย่า 
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2561

เหรียญแม่พระอัศจรรย์

ที่บริเวณเหนือพระแท่น มีภาพวาดสองด้านของเหรียญปรากฏอยู่ เป็นเหรียญห้อยคอที่แคทเธอรีน ลาบูเร เมื่ออายุได้ 24 ปี ได้ยินเสียงของพระนางมารีย์กล่าวกับเธอว่า "จงทำเหรียญแบบนี้ขึ้น ผู้ที่ห้อยเหรียญนี้จะได้รับพระหรรษทานยิ่งใหญ่" พระนางยังกล่าวย้ำว่าพระนางจะประจักษ์มาหาเธออีกในเดือนธันวาคมของปีเดียวกันนี้ ณ วัดน้อยของอารามที่ถนนบั๊ค         >>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2561

ความชื่นชมยินดีในยามยากลำบาก

ผมจะตายโดยพระนามของพระเยซูเจ้าอยู่บนริมฝีปากและอยู่ในอ้อมแขนของผม  ผมจะเชื่อและไว้วางใจจนวินาทีสุดท้าย
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

ความหมายในตัวอักษร


ตัวอักษรในรูปมีความหมายที่ซ่อนอยู่  แต่ละตัวอักษรเป็นชื่อย่อของพญาสามองค์  คือ Caspar  , Melchior , และ  Balthazar
นอกจากนี้ยังเป็นตัวย่อของภาษาลาตินของคำว่า Christus mansionem benedicat แปลว่า “May Christ bless the house.” ขอพระคริสต์ทรงอวยพรบ้านหลังนี้
เครื่องหมาย * แทนดวงดาวที่นำทางพญาสามองค์มาพบพระกุมาร
เครื่องหมาย “ + ” แทนเครื่องหมายกางเขน และ 2018 คือปีใหม่
เขียนตัวอักษรเหล่านี้ที่ประตูบ้านเพื่อเป็นสิริมงคลในโอกาสปีใหม่นี้นะครับ

วันพุธที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2561

จงสรรเสริญพระเป็นเจ้า

  
“พระบิดา  พระองค์ทรงพระทัยดีและทรงฤทธานุภาพ  ลูกขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักและพระเมตตาของพระองค์ที่ทรงมีต่อลูก  ลูกขอสรรเสริญพระองค์ที่ทรงโอบอุ้มค้ำชูลูกไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์”
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2561

สุขสันต์วันคริสต์มาสสำหรับออร์โธดอกซ์คริสตชนออร์โธดอกซ์ฉลองวันพระคริสตสมภพในวันที่ 6 มกราคม
วงแหวนดวงอาทิตย์ในสวีเดน 1 ธ.ค. 2017เรื่องของแมว

วันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2561

พระสัญญาต่ออับราฮัม

ผู้ที่มีส่วนร่วมในพระพรของอับราฮัมจะได้กลายเป็นประชากรของพระเจ้า หลังจากที่ได้แยกจากพระองค์เป็นเวลานานหลายศตวรรษ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2561

วันศุกร์ที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระแห่งซาโรในวันคริสต์มาส

วันนี้พระเยซูเจ้าทรงประทับอยู่ที่นี่เพื่อฟังพวกลูก  องค์พระผู้ไถ่ทรงอยู่ที่นี่ในอ้อมแขนของแม่เพื่อต้อนรับพวกลูกและประทานความรักแก่พวกลูก
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2561

เกษตรแม่นยำสูง


เนเธอร์แลนด์กลับเป็นผู้ส่งออกอาหารมากที่สุดเป็นอันดับสองของโลกเมื่อวัดจากมูลค่า โดยเป็นรองแต่เพียงสหรัฐฯ ซึ่งมีผืนดินมากกว่าถึง 270 เท่า ชาวดัตช์ทำเช่นนั้นได้อย่างไร
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2561

สุขสันต์วันปีใหม่ 2018เพลง Voice of Joy ร้องโดยนักบวช Alessandro ถ่ายทำในถ้ำทรงบังเกิดที่เบ็ทเลเฮ็ม และที่สหราชอาณาจักร