พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันอังคารที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความสุขในสวรรค์


            "ความสุขและความสมบูรณ์พร้อมในทุกกสิ่งขั้นสุดท้าย ไม่สามารถเป็นอย่างอื่นได้นอกจากการได้เห็นพระเจ้าผู้ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดในสวรรค์..และเหตุนี้, เพื่อที่จะมีความสุขที่สมบูรณ์พร้อม, สติปัญญาจำเป็นต้องเข้าถึงพระเทวสภาพของพระผู้ทรงเป็นปฐมเหตุ ซึ่งจะรับรู้ได้อย่างสมบูรณ์โดยการเป็นหนึ่งเดียวกับพระเจ้าตามพระประสงค์เท่านั้น สิ่งนี้เป็นความสุขเพียงอย่างเดียวของมนุษย์ - St Thomas Aquinas, Summa theologiæ, Ia IIæ, 3, 8 ภาพวาดในมหาวิหาร San Cristobal de La Laguna ในเมือง Tenerife

วันจันทร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระนามใหม่ในบทเร้าวิงวอนแม่พระ

                 เมื่อวันที่ 20 มิ.ย. 2020 พระสันตะปาปาทรงอนุมัติให้เพิ่มพระนามแม่พระใหม่สามพระนามลงในบทเร้าวิงวอนแม่พระ หรือที่เรียกอีกอย่างว่าบทเร้าวิงวอนแห่งโลเร็ตโต พระนามใหม่นี้ได้แก่
Mater misericordiae (มารดาแห่งพระเมตตา) อยู่ต่อจาก Mater Ecclesiae (มารดาพระศาสนจักร)
Mater spei (มารดาแห่งความหวัง) อยู่ต่อจาก Mater divinae gratiae (มารดาพระหรรษทาน)
Solacium migrantium (ที่พึ่งของผู้ลี้ภัย) อยู่ต่อจาก Refugium peccatorum (ที่หลบภัยของคนบาป)

วันอาทิตย์ที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ช่วยให้ชายที่หลงผิดกลับใจ

"ผู้ที่รับศีลมหาสนิทในวันศุกร์ต้นเดือน 9 ครั้ง ต่อเนื่องกัน  เขาจะไม่ตายโดยไม่ได้รับพระหรรษทานหรือโดยไม่ได้รับศีลศักดิ์สิทธิ์  ดวงพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของเราจะเป็นที่ลี้ภัยอันปลอดภัยของเขาในวาระสุดท้าย”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2563

แม่พระตรัสกับลูกทั้งหลาย

แม่ได้ให้ลูกๆของแม่เห็นนิมิตของนรกและเปิดเผยให้เขาเห็นสง่าราศีของสวรรค์  โดยอาศัยทุกสิ่งนี้  แม่เปิดเผยให้รู้ถึงความรู้สึกอันหนักหน่วงของแม่และความหนักหนาสาหัสของสถานการณ์  ดังนั้น, แม่จึงโศกเศร้าเหมือนคนที่พยายามทำทุกสิ่งแล้วแต่ประสบผลสำเร็จเพียงเล็กน้อย
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สาส์นแม่พระ 25 มิ.ย. 2020

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 มิ.ย. 2020
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่ได้ยินเสียงร้องไห้และคำภาวนาของพวกลูก และแม่ได้เข้ามาแทรกแซงช่วยเหลือลูกเบื้องพระพักตร์ขององค์พระบุตรเยซูของแม่ พระผู้ทรงเป็นหนทาง, ความจริง, และชีวิต  
          ลูกน้อยทั้งหลาย, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงกลับมาสู่การสวดภาวนาและเปิดหัวใจของลูกในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้เถิด และจงเริ่มเดินไปบนหนทางแห่งการกลับใจ ชีวิตของพวกลูกกำลังผ่านพ้นไป, ถ้าปราศจากพระเจ้า, ชีวิตของลูกจะไม่มีความหมาย ต้วยเหตุนี้แม่จึงมาอยู่กับพวกลูกเพื่อนำพวกลูกไปสู่ชีวิตที่ศักดิ์สิทธิ์ เพื่อที่ลูกแต่ละคนจะได้ค้นพบความยินดีของการดำเนินชีวิต
          ลูกน้อยทั้งหลาย, แม่รักพวกลูกทุกคน และแม่ขออวยพรพวกลูกด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่
                              ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันพฤหัสบดีที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความฝันของคุณพ่อบอสโก - พบกับคุณพ่อปรอเวรา

จงบอกแก่เพื่อนๆของผม และแก่บรรดาสมาชิกว่ามีรางวัลใหญ่หลวงซึ่งพระเป็นเจ้าทรงเตรียมไว้ให้  แต่จะให้แก่ผู้ที่มีมานะในสนามรบแห่งชีวิตนี้เท่านั้น
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความลึกลับของพระห่อพระศพแห่งตูริน

ผ้าห่อพระศพนี้ยังคงเป็นหนึ่งในวัตถุที่ลึกลับที่สุดในคริสต์ศาสนา...และบางที่อาจเป็นข้อพิสูจน์ถึงการกลับฟื้นคืนพระชนม์ของพระเยซูเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การศึกษาผ้าห่อพระศพแห่งตูริน

บาร์รี ชเวิร์ท( Barrie Schwortz) เป็นคนหนึ่งที่เป็นผู้เชี่ยวชาญของโลกเรื่องผ้าห่อพระศพ  ในปี 1978 เขาได้รับเชิญให้ร่วมงานการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์ของผ้านี้
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2563

มรณะสักขีผู้เป็นเหยื่อของลัทธิซาตาน

จากคำให้การบางส่วนในศาล, คำพูดสุดท้ายของซิสเตอร์คือ “พระเจ้าข้าโปรดอภัยให้พวกเขาด้วย”
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ความยำเกรงพระเจ้า

เมื่อผู้นำของเราทำการตัดสินใจในบางเรื่องที่ฝ่าฝืนพระบัญญัติของพระเจ้า เพียงเพื่อต้องการทำให้สิ่งต่างๆง่ายขึ้น ผู้ที่รับทนทุกข์ก็คือบรรดาประชาชน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศกเยเรมีย์

ถึงแม้ว่าพวกเราจะไม่ได้ถูกเรียกให้เป็นประกาศกที่ต้องเผชิญหน้ากับสถานการณ์เลวร้ายเหมือนเยเรมีย์ แต่พวกเราก็ถูกเรียกให้เป็นพยานยืนยันถึงพระวาจาของพระเป็นเจ้าในการดำเนินชีวิตประจำวันของพวกเรา
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ

ความสุภาพถ่อมตนขับไล่ซาตาน
และรักษาพระพรและพระหรรษทานของพระจิตเจ้าที่อยู่ในเรา
ด้วยเหตุนี้นักบุญทุกองค์
และโดยเฉพาะอย่างยิ่ง กษัตริย์แห่งนักบุญทั้งหลาย
และพระมารดาของพระองค์
ยกย่องให้เกียรติคุณธรรมนี้
เหนือคุณธรรมทั้งหมด
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์
 

วันพฤหัสบดีที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พิธีฉลองพระกายและพระโลหิตพระคริสตเจ้าในเยอรมนี


           เนื่องจากการระบาดของโควิด-19 ทำให้การเดินแห่ฉลองพระกายและพระโลหิตในเมือง Echternach เยอรมนี ไม่สามารถจัดขึ้นได้เหมือนในปีก่อนๆ เหลือแต่เพียงการแสดงของนักดนตรี ซึ่งต้องมีการเว้นระยะห่างตามกฎความปลอดภัย ประชาชนชาวเมืองรู้สึกเหมือนมีบางอย่างขาดหายไป
             “ข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่า ไม่ว่าความตายหรือชีวิต ไม่ว่าทูตสวรรค์หรือผู้มีอำนาจปกครอง ไม่ว่าปัจจุบันหรืออนาคต ไม่ว่าฤทธิ์อำนาจใดหรือความสูง ความลึก ไม่มีสรรพสิ่งใดๆจะพรากเราได้จากความรักของพระเจ้า ซึ่งปรากฏในพระคริสตเยซู องค์พระผู้เป็นเจ้าของเรา” โรม 8:39

วันพุธที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2563

อัศจรรย์จากนักบุญพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2

โอกาสครบคอบ 100 ปีวันเกิดของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ขอนำเสนออัศจรรย์ที่เกิดจากการเข้าช่วยเหลือของพระองค์
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระรูปพระเยซูเจ้าในอินโดนีเซีย

            พระรูปพระเยซูคริสต์ในโบสถ์พระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์ของพระเยซูเจ้าในเมือง แกนจูแรน, อินโดนีเซีย(Ganjuran, Indonesia) เข้าใจว่าสร้างขึ้นตามแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมของอินโดนีเซียที่ได้รับอิทธิพลมาจากอาณาจักรอินเดียโบราณซึ่งนับถือเทวรูปต่างๆ บางคนอาจดูว่าไม่เหมาะสมนัก แต่บางคนคิดว่าเป็นเพียงงานศิลปะอีกแบบหนึ่งเท่านั้น

วันจันทร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2563

สภาพภูมิอากาศในสมัยพระเยซูเจ้า

ในสมัยของพระเยซูเจ้า, มีสภาพอากาศอยู่ในระดับปานกลางและเปียกชื้นมากกว่าในทุกวันนี้อย่างเห็นได้ชัด และมีต้นไม้มากกว่า
>>>อ่านต่อ 

วันอาทิตย์ที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำทำนายของแมดดาลีน พอร์แซต


คำทำนายของแมดดาลีนถูกนำมาลงในเวปไซต์ภาษาอังกฤษที่นี่เป็นครั้งแรกเพื่อเป็นข้อมูลให้พิจารณาเท่านั้น ส่วนการตัดสินใจเป็นของผู้อ่าน
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ประกาศกเท็จเทียม


เราคริสตชนได้รับคำเตือนเกี่ยวกับประกาศกเท็จเทียมเป็นพิเศษ(ซึ่งไม่มีในความเชื่ออื่น)
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นักบุญฟิลิป เนรีเอาชนะปีศาจอย่างไร

นักบุญฟิลิป เนรีเป็นพระสงฆ์ผู้ศักดิ์สิทธิ์ ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 16 และท่านเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในเรื่องความศักดิ์สิทธิ์
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2563

คำพูดของนักบุญ


พระเยซูเจ้าข้า ลูกวอนขอพระองค์
โปรดประทานพระหรรษทานความสุภาพถ่อมตนมายังลูก
ทุกครั้งที่ลูกพยายามจะทำตัวอยู่เหนือผู้อื่น
นักบุญเทเรซา แห่ง ลิซิเออร์

รูปพระเยซูถูกแขวนอยู่บนต้นไม้


           ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในMagangué, ประเทศโคลัมเบีย ได้ละเมิดข้อบังคับการกักกันตัวเพื่อมาเยี่ยมชมรูปภาพพระเยซูคริสต์ที่ถูกแขวนอยู่ในต้นไม้
           “มันดูชัดเจนและทุกคนกำลังสวดอ้อนวอนต่อพระองค์และขอให้พระองค์ปกป้องรักษาดินแดนที่เกิดความชั่วร้ายนี้และปกป้องเมือง Magangué ของเรา” นาย Agustina Díaz พูด เขาเป็นพ่อค้าเสื้อผ้าในเมืองดังกล่าว เขาต้องปิดร้านที่ตั้งอยู่กลางเมืองเมื่อมีการแพร่ระบาดของโคโรน่าไวรัส
            สิ่งที่เจ้าหน้าที่รัฐบาลในท้องถิ่นกังวลก็คือรูปภาพกำลังกลายเป็นจุดแสวงบุญและการนมัสการและผู้คนต่างพากันเดินไปตามท้องถนนโดยไม่สนใจเหตุฉุกเฉินด้านสุขภาพในประเทศ

วันอังคารที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระสัญญาของพระหฤทัยศักดิ์สิทธิ์

“จงมองดูหัวใจดวงนี้ที่รักมนุษย์เป็นอย่างมาก  แต่มนุษย์กลับไม่ต้องการรักเราเป็นการตอบสนอง  ดวงพระหฤทัยดวงนี้ปรารถนาจะใช้ลูกเพื่อเผยแพร่ความรักของเราไปทั่วทุกหนแห่งบนโลกนี้”
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2563

วันอาทิตย์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2563

พระจิตเจ้าเสด็จมาเป็นเปลวไฟ

เราเคยเห็นไฟป่าซึ่งไหม้ป่ากินอาณาบริเวณเป็นร้อยเป็นพันไร่ มันเริ่มต้นจากสะเก็ดไฟเล็กๆเท่านั้น
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563

นักพรตผู้มีประสบการณ์ใกล้ตาย

 
"ผมเชื่อว่านรกมีอยู่จริงและผมรู้ว่าสวรรค์และไฟชำระนั้นมีอยู่จริง”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563

การพัฒนาบุคลิกภาพภายใน


บุคลิกภาพภายใน (Internal Personality) หมายถึง สิ่งที่อยู่ภายในใจ หรืออุปนิสัย ที่มองไม่เห็น สัมผัสได้ยาก
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2563

เพลงให้กำลังใจจากพระสงฆ์และสังฆานุกรไทย


พระสงฆ์และสังฆานุกรไทยร้องเพลง พระสัญญา... ให้กำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

วันพุธที่ 3 มิถุนายน พ.ศ. 2563

รูปภาพนักบุญออกัสตินและนักบุญโทมัส

               "พระเจ้าข้า, นักบุญพระสังฆราชออกัสติน แห่ง แคนเตอร์เบอรี่ได้เทศน์สอนนำประชาชนชาวอังกฤษให้มาสู่พระวรสาร ข้าพเจ้าทั้งหลายอธิษฐานภาวนาขอให้ผลงานแห่งการลงแรงของท่านจะคงอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ในพระศาสนจักรของพระองค์ เราวอนขอทั้งนี้โดยอาศัยพระเยซูคริสตเจ้า, พระบุตรของพระองค์, พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย อาแมน”
               – รูปภาพนักบุญออกัสติน แห่ง แคนเตอร์เบอรี่ (วันฉลอง 27 พ.ค. ) ท่านเป็นพระสงฆ์ในคณะเบเนดิกตินและได้ไปแพร่ธรรมแก่ประชาชนชาวอังกฤษในปี 577 ในรูป, แม่พระทรงอุ้มพระกุมารโดยมีนักบุญออกัสตินและนักบุญโทมัส แห่ง แคนเตอร์เบอรี่อยู่ด้านข้าง Ferdinand Platner วาดรูปนี้ในปี 1854 รูปอยู่ใน Visitor Centre of St Augustine's church, Ramsgate

วันอังคารที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2563