พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

พระสันตะปาปาฟรังซิสกับพระอัยกาคิริลล์

 


รูปภาพด้านบนถ่ายเมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2016 การพบกันครั้งแรกระหว่างพระสันตะปาปาฟรังซิสกับพระอัยกาคิริลล์ ในคิวบา(รูปภาพของพระสันตะปาปาฟรังซิสนำพิธีมิสซาอุทิศมหาวิหาร Lateran Basilica เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2015 ที่มหาวิหารเซนต์จอห์น ลาเตรัน ในกรุงโรม และภาพที่ถ่ายเมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2013 พระอัยกาคิริลล์แห่งมอสโกและรัสเซียทั้งหมดออกจากสำนักงาน Antonis Samarasat ของนายกรัฐมนตรีกรีกหลังจากการประชุมที่เอเธนส์ )
พระสันตะปาปาฟรังซิสและพระอัยกาคิริลล์อาจพบกันในช่วงฤดูร้อนปีนี้
I.Media for Aleteia - published on 02/18/22
"การเตรียมการสำหรับการประชุมครั้งที่สองระหว่างพระสันตะปาปาฟรังซิสกับพระอัยากาคิริลล์กำลังอยู่ในระหว่างดำเนินการประมาณเดือนมิถุนายนถึงกรกฎาคม" อเล็กซานเดอร์ อัฟเดเยฟ เอกอัครราชทูตรัสเซียประจำนครวาติกัน บอกกับสำนักข่าว TASS ของรัสเซียเมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2022 “สถานที่ยังไม่ถูกคัดเลือก” เขากล่าว
“ขณะนี้กำลังเตรียมการสำหรับการประชุมครั้งที่สองระหว่างพระสันตะปาปาฟรังซิสและพระอัยกาคิริลล์ประมาณเดือนมิถุนายน-กรกฎาคม” นักการทูตพูดในการประชุมอิตาลี-รัสเซียในเจนัว
ถ้อยแถลงของเขามีขึ้นแม้ว่าบริบททางภูมิรัฐศาสตร์จะเต็มไปด้วยความตึงเครียดระหว่างประเทศในยูเครน ซึ่งรัสเซียเป็นหนึ่งในตัวเอกหลัก พระสันตะปาปาฟรานซิสได้แสดงความกังวลหลายครั้งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา โดยกระตุ้นให้มีการเจรจากัน
ในส่วนของพระอัยกาคิริลล์กำลังอยู่ในความขัดแย้งอย่างเปิดเผยกับส่วนหนึ่งของโลกออร์โธดอกซ์ที่สนับสนุน autocephaly - ความเป็นอิสระซึ่งดำเนินการในปี 2018 - ของโบสถ์ยูเครนออร์โธดอกซ์
เมื่อเดือนมกราคมที่ผ่านมา พระอัยกากล่าวว่าเขา “ชื่นชม” ความสัมพันธ์ของเขากับพระสันตะปาปาฟรังซิส และหวังว่าในไม่ช้าสิ่งนี้จะส่งผลให้เกิด “การร่วมมือกัน” เพื่อสันติภาพ
หากทั้งสองมาพบกัน ซึ่งจะเป็นการพบกันครั้งที่สองในประวัติศาสตร์ของผู้นำนิกายรัสเซียออร์โธดอกซ์และนิกายโรมันคาทอลิก ต่อจากที่คิวบาในปี 2016 พระสันตะปาปาฟรังซิสได้กล่าวถึงการเตรียมการสำหรับการพบปะกับพระอัยกาคิริลล์ในงานแถลงข่าวหลังจากกลับจากการเดินทางไปกรีซและไซปรัสในเดือนธันวาคม
 

วันอาทิตย์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปฏิกิริยาของพระอัยกาออร์โธดอกซ์รัสเซีย


หลังจากที่กองทหารรัสเซียเข้าโจมตียูเครน ปฏิกิริยาของคริสตชนก็หลั่งไหลมาจากทั่วโลก
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 ก.พ.2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.พ. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          แม่อยู่กับลูกแล้วและเราสวดภาวนาด้วยกัน ลูกน้อยทั้งหลาย,ขอให้ลูกช่วยแม่ด้วยการสวดภาวนาเถิด เพื่อที่ซาตานจะไม่ได้รับชัยชนะ พลังอำนาจแห่งความชั่วร้าย,ความเกลียดชัง,และความกลัวของมันได้มาสู่โลกแล้ว เพราะฉะนั้น,ลูกน้อยทั้งหลาย,จงหันกลับมาหาพระเจ้าและการสวดภาวนาเถิด กลับมาสู่การพลีกรรมอดอาหารและการเสียสละ เพื่อผู้ที่ถูกเหยียบย่ำ,คนยากจน,และคนที่ไม่มีเสียงในโลกที่ปราศจากพระเจ้านี้ ลูกน้อยทั้งหลาย,ถ้าลูกไม่หันกลับมาหาพระเจ้าและปฏิบัติตามบัญญัติของพระองค์ ลูกจะไม่มีอนาคต ด้วยเหตุนี้พระองค์จึงทรงส่งแม่มาหาลูกเพื่อนำทางลูก  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ยูเครน


ยูเครนไม่ใช่สถานที่ทั่วไป เพราะการประจักษ์บอกเราว่าเป็นสถานที่ที่แม่พระได้จัดเตรียมไว้เพื่อเริ่มการชำระล้างโลก
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


"พระเจ้าผู้สร้างฟ้าสวรรค์ทรงเชื่อฟังช่างไม้ พระเจ้าแห่งความรุ่งโรจน์นิรันดร์ทรงเชื่อฟังหญิงพรหมจารีย์ผู้ยากจน มีใครที่เคยพบเห็นสิ่งที่เทียบได้กับสิ่งนี้หรือไม่? เพราะฉะนั้น,นักปราชญ์อย่าได้ดูหมิ่นและจงยอมรับฟังคนธรรมดา คนฉลาดอย่าได้ดูถูกคนที่ฉลาดน้อยกว่า ผู้มีการศึกษาอย่าละเลยผู้ไม่รู้หนังสือ ผู้เป็นบุตรของเจ้านายก็อย่าเฉยเมยต่อชาวนา”
- นักบุญอันตนแห่งปาดัว

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ซิสเตอร์ที่อายุมากที่สุดในโลก


ซิสเตอร์อังเดร,ชาวฝรั่งเศสฉลองวันเกิดครั้งที่ 118 ของเธอในวันที่ 10 ก.พ. 2022 เธอเกิดในรัชสมัยของพระสันตะปาปาปีอุสที่ 10 และได้เห็นพระสันตะปาปามา 10 องค์แล้วในช่วงชีวิต ซิสเตอร์เป็นนักบวชหญิงที่มีอายุมากเป็นอันดับที่ 2 ของสตรีที่มีอายุมากที่สุดในโลกที่ยังมีชีวิตอยู่

วันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การประจักษ์ที่เคริซิเนน,ฝรั่งเศส


“ลูกบอลแห่งแสง” ปรากฏขึ้นต่อหน้าเธอเหนือพื้นดินไม่กี่ฟุต แสงสว่างขยายออกและบริเวณรอบนอกมีรังสีสดใส ที่ใจกลาง "ลูกโลก" นี้ปรากฏ "หญิงสาวผู้งดงามมาก"
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดเฉียบคมของผู้มีชื่อเสียง


“เมื่อคุณเกิด คุณร้องไห้ และโลกก็เปรมปรีดิ์ จงใช้ชีวิตเพื่อเมื่อเจ้าตาย โลกจะร้องไห้ และเจ้าจะเปรมปรีดิ์”
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ฉลองแม่พระแห่งลูรดส์,วันที่ 11 ก.พ.


“โอ้ พระนางมารีย์ ผู้ทรงปฏิสนธิโดยปราศจากบาป,โปรดภาวนาเพื่อเราทั้งหลายที่สวดภาวนาถึงพระแม่ด้วยเทอญ!” แม่พระทรงสอนคำภาวนานี้แก่เราในปี1846 เพื่อเป็นการป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นในอนาคต...ในปี ค.ศ. 1846 คนเลี้ยงแกะสองคนแห่งลาซาเล็ตได้รับการประจักษ์จากแม่พระ และแม่พระตรัสด้วยน้ำตาและทรงตักเตือนพวกเราว่า: "จงสวดภาวนาเพื่อคนบาปที่น่าสงสาร สวดภาวนาเพื่อโลกที่วุ่นวายนี้ด้วย" วันนี้แบร์นาแด็ต,เด็กหญิงตัวน้อยแห่งถ้ำมัสซาเบียล(Massabielle)ได้นำสาส์นจากพระแม่มามอบแก่พวกเรา นั่นคือ: "ใช้โทษบาป,ใช้โทษบาป,ใช้โทษบาป!" 
“เราปรารถนาที่จะเชื่อฟังพระแม่,ข้าแต่พระแม่มารีย์ผู้บริสุทธิ์ยิ่ง,เพื่อต่อสู้กับศัตรูในตัวเราและรอบตัวเรา ศัตรูของมนุษยชาติที่เป็นศัตรูที่แท้จริงเพียงผู้เดียวของเรา และเป็นความชั่วร้ายสูงสุดซึ่งเป็นที่มาของบาปอื่นทั้งหมด การสรรเสริญเป็นของพระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์แต่เพียงพระองค์เดียวเท่านั้น,พระองค์ผู้ทรงช่วยพระแม่ให้พ้นจากมลทินบาปทั้งปวง และด้วยเหตุนี้พระแม่จึงได้ทรงริเริ่มการฟื้นฟูเผ่าพันธุ์ที่ตกต่ำลงสู่บาปของเราให้สมบูรณ์ ลูกทั้งหลายขอสรรเสริญพระแม่ผู้ทรงปราศจากมลทินแห่งบาปทั้งปวง ขอทรงโปรดช่วยเราทั้งหลายให้ได้รับความรอดโดยอาศัยพระโลหิตของพระบุตรของพระแม่และอาศัยน้ำตาของพระแม่ด้วยเทอญ อันเป็นการคืนดีระหว่างสวรรค์และโลกและบดขยี้ศีรษะมังกรร้าย”

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


ลูกผิดพลาดจริงๆ,ลูกผิดพลาดอย่างใหญ่หลวง,เมื่อลูกใช้การวัดความรักของวิญญาณต่อพระผู้สร้างจากประสบการณ์ความรู้สึกปิติยินดีที่ได้รับในการรักพระเจ้า, ความรักเช่นนี้เกิดกับคนที่ชีวิตฝ่ายจิตยังเติบโตไม่เพียงพอ
- คุณพ่อปีโอ

วันพุธที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


“พระศาสนจักรเปรียบเสมือนเรือใหญ่ที่กำลังถูกกระแสคลื่นชีวิตชัดสาดชุดแล้วชุดเล่า หน้าที่ของเราคืออย่าละทิ้งเรือ แต่ต้องทำให้เรือยังคงแล่นอยู่ในเส้นทาง ขอให้เรายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง และเตรียมจิตวิญญาณของเราสำหรับการทดลอง ให้เรารอคอยโดยอาศัยพละกำลังความช่วยเหลือของพระเจ้าและทูลพระองค์ว่า “พระเจ้าข้า,พระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยของมนุษย์ทุกยุคทุกสมัย”  
- นักบุญโบนิฟาส

วันจันทร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ใบหน้าของแม่พระแห่งกัวดาลูเปนี่คือใบหน้าของพระแม่มารีย์แห่งกัวดาลูเป ซึ่งทำได้โดยใช้เทคนิคการสร้างภาพขึ้นใหม่เป็น 3 มิติโดยใช้คอมพิวเตอร์กราฟฟิกปัญญาประดิษฐ์ artificial intelligence. (AI)  

วันอาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

การประจักษ์ที่ถูกลืม 1


เสียงสะท้อนของฟาติมาดังขึ้นอีกครั้งหนึ่ง – การประจักษ์ที่เกียเอ ดิ โบนาเต้,อิตาลี
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ความสิ้นหวัง,ความกลัว,ความโกรธ...ทั้งหมดนี้มาจากปีศาจ.จงวางใจในพระเจ้าและวอนขอความช่วยเหลือจากแม่พระ 
เมื่อคุณพบว่าจิตใจโศกเศร้า จงเบี่ยงเบนจิตใจไปทันทีโดยไม่ชักช้า จงไปหาผู้คนและสนทนากับคนที่อยู่รอบข้าง อ่านหนังสือขบขัน,เดินเล่น,ร้องเพลง,ทำบางอย่าง อะไรก็ได้ จงปิดประตูหัวใจของคุณให้กับศัตรูที่น่ากลัวนี้ เหมือนดังที่แตรถูกเป่าเป็นสัญญาณของการรบ, ความคิดที่เศร้าหมองก็เป็นสัญญาณที่บอกปีศาจว่าช่วงเวลาของมันได้มาถึงเพื่อให้มันโจมตีเราได้  
- นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์

วันพฤหัสบดีที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

ปีศาจอิจฉามนุษย์แต่เมื่อปีศาจเห็นลักษณะอันน่าชื่นชมในธรรมชาติของมนุษย์ ซึ่งสมบูรณ์แบบเกินกว่าสิ่งมีชีวิตใดๆ ทั้งความงามของจิตวิญญาณและความงามของร่างกายของอาดัมและเอวา อีกทั้งเมื่อมันได้เห็นความรักเยี่ยงบิดาซึ่งองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงห่วงใยพวกเขา และการที่พระองค์ทรงทำให้พวกเขาเป็นเจ้านายของสรรพสิ่งทั้งปวง,ทรงประทานความหวังแก่พวกเขาในการมีชีวิตนิรันดร์ ความโกรธเกรี้ยวของมังกรก็บังเกิดขึ้นอย่างที่ไม่มีลิ้นใดสามารถพรรณนาได้ สัตว์ร้ายนั้นเดือดพล่านไปด้วยความโกรธและความอิจฉาริษยา ความปรารถนาของมันที่จะปลิดชีวิตสิ่งมีชีวิตทั้งสองนั้นใหญ่หลวงนัก เฉกเช่นสิงโตที่โกรธจัด แน่นอนมันจะทำเช่นนั้น,ถ้ามันไม่รู้ว่ามีพลังที่เหนือกว่าได้บังคับมันไว้ อย่างไรก็ตาม,มันได้ศึกษาและวางแผนที่จะใช้วิธีการบางอย่างซึ่งเพียงพอแล้วที่จะกีดกันมนุษย์จากพระหรรษทานขององค์พระผู้สูงสุดและทำให้มนุษย์กลายเป็นศัตรูของพระเจ้า  
นำมาจากบทที่ 4 ของหนังสือนครลึกลับของพระเจ้า โดย บุญราศีมารีย์แห่งอะเกรดา

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วิทยาศาสตร์ vs พระเจ้า


วิทยาศาสตร์, ลูกเอ๋ย, ความยิ่งใหญ่ของมันก็ยังเป็นเพียงสิ่งเล็กน้อยและน้อยยิ่งกว่าอีกเมื่อเปรียบเทียบกับความลึกลับอันน่าเกรงขามของพระเจ้า ลูกต้องใช้ถนนสายอื่น จงชำระล้างจิตใจของลูกให้บริสุทธิ์ปราศจากความรักทางโลก จงถ่อมตัวลงในฝุ่นดินและสวดภาวนา เช่นนี้ลูกจะได้พบพระเจ้าอย่างแน่นอน พระองค์จะประทานสันติสุขและความสงบสุขในชีวิตนี้และความสุขนิรันดรแก่ลูกในภายหน้า
- คุณพ่อปีโอ

วันจันทร์ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ“จงถอนใจของท่านออกจากโลกนี้เสีย ก่อนที่พระเจ้าจะทรงเอาร่างกายของท่านออกไปจากโลก”  
- นักบุญยอห์นแห่งอาวิลลา

วันอาทิตย์ที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

นักบุญผู้ช่วยเหลือวิญญาณในไฟชำระ


นักบุญยอห์นได้เปิดเผยแก่เขาในนิมิตว่าคำภาวนาของเขาได้ปลดปล่อยวิญญาณมากกว่า 1.4 ล้านดวงจากไฟชำระ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดของคุณพ่อปีโอ


- เมื่อวิญญาณเศร้าโศกและกลัวที่จะทำให้พระเจ้าทรงขัดเคืองพระทัย, นั่นไม่ได้ทำให้พระองค์ทรงขัดเคืองเลยและมันยังอยู่ห่างไกลจากการทำบาปมากนัก (Letters II, p. 67).
- อย่าหยุดแสวงหาความจริงในการค้นพบพระเจ้า จงอ่อนน้อมยอมรับอิทธิพลแห่งพระหรรษทานเถิด,ติดตามแรงบันดาลใจและความดึงดูดใจของมัน อย่าละอายต่อพระคริสต์และคำสอนของพระองค์ (Epist. IV, p. 713)

วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

วันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


ถ้าศีลนี้คือ “อาหารประจำวัน” แล้วทำไมท่านจึงไปรับเพียงปีละครั้งเท่านั้นเล่า? จงรับทุกวันแล้วท่านจะได้รับประโยชน์ทุกวัน จงดำเนินชีวิตในหนทางที่ท่านจะสามารถรับศีลนี้ทุกวันเถิด ผู้ที่ไม่รับศีลนี้ทุกวัน,ก็ไม่สมควรรับศีลนี้ปีละครั้งเช่นกัน
- นักบุญอัมโบรส พูดเกี่ยวกับศีลมหาสนิท

วันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565

อัศจรรย์ของลูกเชสท์นัท


หนึ่งในอัศจรรย์แรกๆของคุณพ่อปีโอนั้นย้อนหลังไปยังปี 1908 ในเวลานั้นท่านอาศัยอยู่ที่อารามแห่งมอนต์เตฟูสโก วันหนึ่งท่านเก็บรวบรวมลูกเชสท์นัทในป่าที่อยู่ใกล้ๆใส่ในถุงแล้วส่งถุงนั้นไปให้ป้าดาเรีย(aunt Daria)ของท่านซึ่งอยู่ที่ปีเอเตรชีน่า เธอมีความรักต่อท่านเสมอมา เมื่อป้าดาเรียได้รับแล้วเธอก็กินลูกเชสท์นัทและเก็บถุงไว้เป็นที่ระลึก สองสามวันต่อมาเธอค้นหาบางอย่างในลิ้นชัก,ที่ซึ่งปกติสามีของเธอจะเก็บดินปืนไว้ เวลานั้นเป็นตอนเย็น,ดังนั้นเธอจึงจุดเทียนไขเพื่อส่องหา ทันใดนั้นดินปืนก็ติดเปลวไฟและระเบิด ใบหน้าของป้าดาเรียไหม้และเจ็บปวด เธอร้องครวญครางและควานหาบางอย่างมาประคบใบหน้าเพื่อบรรเทาความเจ็บปวด เธอหยิบเอาถุงผ้าที่คุณพ่อปีโอใส่ลูกเชสท์นัทขึ้นมา และประคบที่แผลบนใบหน้าของเธอ ทันใดนั้นความเจ็บปวดก็หายไปและไม่มีแผลบนใบหน้าเลย