พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ชายญี่ปุ่นช่วยหยุดคน 600 คนไม่ให้คิดฆ่าตัวตาย

22 ก.พ. 2018
จาก the Los Angeles Times:
               นายชิเกะ Shige ชายวัย 73 ปี อดีตตำรวจเดินไปตามหน้าผาโทจินโบ Tojinbo cliffs บริเวณชายทะเลซึ่งเป็นบริเวณยอดนิยมสำหรับ “คนที่คิดฆ่าตัวตาย”  เขาจะมาที่บริเวณนี้แทบทุกวันตระเวนไปตามชายขอบของหน้าผาต่างๆที่อยู่บริเวณนี้โดยมีกล้องส่องทางไกลติดตัวคอยสอดส่องมองหาคนที่น่าสงสัย และเขาเคยช่วยชีวิตคนมาแล้วประมาณ 600 คนไม่ให้คิดฆ่าตัวตาย  ชิเกะบอกว่า “ผมช่วยเหลือผู้คนเหล่านั้น โดยถือว่าพวกเขาเป็นเพื่อนของผม มันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นหรือเป็นสิ่งที่ผมชอบเลย  คนเหล่านี้ต้องการความช่วยเหลือ  พวกเขามาและรอคอยบางคนให้มาพูดกับเขา  เมื่อผมเห็นพวกเขา ผมจะพูดว่า “เฮ้ คุณมาทำอะไรที่นี่?”
หิมะตกในวาติกัน

วันอังคารที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความศรัทธานั้นงดงาม

ในการเป็นผู้มีใจศรัทธา  เราต้องไม่เพียงแต่ปฏิบัติตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าเท่านั้น  แต่เราต้องปฏิบัติด้วยจิตใจที่ยินดีอีกด้วย
>>>อ่านต่อ 

วันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

สาส์นแม่พระ 2+25 ก,พ,2018

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ก.พ. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
          ในช่วงเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แม่ขอให้ลูกทุกคนเปิดใจตนเองและดำเนินชีวิตตามพระบัญญัติซึ่งพระเจ้าทรงประทานแก่ลูก ซึ่งจะนำลูกไปสู่ศีลศักดิ์สิทธิ์แห่งการกลับใจ  โลกและการประจญล่อลวงของโลกกำลังทดสอบลูก แต่พวกลูก, ลูกน้อยทั้งหลาย, จงมองดูสิ่งสร้างของพระเจ้าซึ่งพระองค์ทรงประทานแก่ลูกในความงดงามและสุภาพถ่อมตน แล้วให้ลูกจงรักพระเจ้าเหนือสิ่งอื่นใด และพระองค์จะทรงนำทางพวกลูกไปสู่หนทางแห่งความรอด
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ก.พ. 2018
ลูกที่รักทั้งหลาย
       ลูกทั้งหลายผู้เป็นที่รักขององค์พระบุตรของแม่ ลูกผู้ที่แม่รักด้วยความรักมากมายสุดประมาณ จงอย่าเป็นคนเห็นแก่ตัวด้วยการรักแต่ตัวเองเพื่อปกครองโลก จงอย่าให้ความรักและความดีถูกซ่อนไว้ ลูกผู้ที่รู้จักรัก และมารู้จักความรักขององค์พระบุตร จงจำไว้ว่าการที่ได้รับความรักหมายถึงการให้ความรัก
ลูกทั้งหลายของแม่ จงมีความเชื่อเถิด เมื่อลูกมีความเชื่อลูกมีความสุขและแผ่กระจายสันติสุข วิญญาณของลูกจะตื่นเต้นด้วยความยินดี องค์พระบุตรทรงอยู่ในวิญญาณเช่นนี้ เมื่อลูกมอบตนเองให้กับความเชื่อ เมื่อลูกมอบตนเองให้กับความรัก เมื่อลูกทำสิ่งดีๆแก่เพื่อนบ้านของลูก องค์พระบุตรทรงยิ้มในวิญญาณของลูก
            อัครสาวกแห่งความรักของแม่ แม่หันมาหาพวกลูกในฐานะมารดา แม่รวบรวมพวกลูกให้มาอยู่รอบๆแม่และแม่ปรารถนาจะนำลูกไปสู่หนทางแห่งความรักและความเชื่อ บนหนทางซึ่งนำไปสู่แสงสว่างของโลก แม่มาอยู่ที่นี่เพื่อเห็นแก่ความรัก เพื่อเห็นแก่ความเชื่อ  เพราะในฐานะมารดาแม่ปรารถนาจะอวยพรลูกและมอบความหวังและพละกำลังแก่ลูกบนหนทางนี้ เพราะหนทางที่จะนำลูกไปสู่องค์พระบุตรนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย มันประกอบด้วยการยอมเสียสละ การให้ การพลีตนเอง การให้อภัย และการให้ความรักเป็นอันมาก แต่หนทางนี้นำสันติสุขและความสุขมาให้ 
            ลูกทั้งหลายของแม่ จงอย่าหลงเชื่อเสียงแห่งการโกหกที่พูดกับลูกเกี่ยวกับสิ่งที่ผิด สิ่งที่เป็นความแวววาวอันหลอกลวง แต่พวกลูกผู้เป็นลูกของแม่ จงหันกลับมาสู่พระคัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์ แม่กำลังมองดูพวกลูกด้วยความรักมากมายสุดประมาณ และด้วยพระหรรษทานของพระเป็นเจ้าแม่จึงให้ตัวแม่เองเป็นหลักฐานแก่พวกลูก ลูกทั้งหลายของแม่ จงเริ่มต้นไปกับแม่เถิด ขอให้ลูกตื่นเต้นด้วยความยินดี
ขอขอบใจลูก                

วันอาทิตย์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กฏของ น. อิกนาตุส ในการพิจารณาการประจญล่อลวง

โดยใช้กฎของ น. อิกนาตุส ในการพิจารณาไตร่ตรอง เราจะเรียนรู้ความผิดพลาดและจะได้ทำการพิจารณาไตร่ตรองให้ดีเสียก่อน
...อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันพฤหัสบดีที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อัศจรรย์ศีลมหาสนิท

ทหารโรมันได้ใช้หอกทิ่มแทงที่สีข้างของพระเยซูเจ้าขณะที่อยู่บนกางเขน ทำให้พระโลหิตและน้ำไหลออกมาจากดวงพระทัยของพระองค์ 
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แม่พระทรงช่วยเหลือ


นักบุญเปโตรสังเกตเห็นวิญญาณหลายดวงที่เข้ามาในสวรรค์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากท่าน ดังนั้นท่านจึงสืบดูว่าพวกเขาเข้ามาได้อย่างไร
และท่านก็พบที่ที่วิญญาณเหล่านั้นเข้ามา
นักบุญเปโตรจึงไปพบกับพระเยซูเจ้าและทูลพระองค์ว่า
 “พระเยซูเจ้าครับ ผมเห็นวิญญาณหลายดวงที่มาอยู่ที่นี่และผมไม่ได้อนุญาตพวกเขาให้เข้ามา ผมได้ลองตรวจค้นหาดูและพบสถานที่พวกเขาเล็ดลอดเข้ามาได้แล้ว ผมต้องการให้พระองค์มาทอดพระเนตรเองครับ”
พระเยซูเจ้าเสด็จไปพร้อมกับนักบุญเปโตรและทอดพระเนตรสถานที่แห่งนั้น มีทางเข้าเล็กแห่งหนึ่งซึ่งมีวิญญาณจำนวนมากเข้ามาอยู่ตลอดเวลา
นักบุญเปโตรทูลพระเยซูเจ้าว่า
“เราควรปิดช่องทางนี้เสียนะครับ?”
พระเยซูเจ้าทรงยิ้มแถมยังมีความยินดีด้วย พระองค์ตรัสอย่างสงบว่า
“อย่า , ไม่ต้องหรอก....ปล่อยไว้อย่างนี้แหละ นี่เป็นสิ่งที่แม่ของเราทรงทำไว้เอง”
พระนางมารีย์ทรงแขวนสายประคำไว้ที่หน้าต่างสวรรค์ และด้วยสายประคำนี้จึงนำทางให้วิญญาณจำนวนมากสามารถเข้าสู่สวรรค์ได้

วันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

มรรคาแห่งกาลเขนในอินเดียมรรคาแห่งกางเขน โดยคุณพ่อ ชาจี ธัมปจิรายิล เป็นภาษามาลายาลัม ของอินเดีย

วันอาทิตย์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ตำนานเรื่องนักบวชขายวิญญาณให้ปีศาจ

มีหนังสือเล่มหนึ่งที่มีรูปของปีศาจอยู่ในหนังสือและทำให้เกิดตำนานที่ประหลาดขึ้น
>>>อ่านต่อ  

วันศุกร์ที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

โอ คนความเชื่อน้อย

จงสวดภาวนาขอให้ทุกสิ่งเป็นไปตามพระประสงค์ของพระองค์ ไม่ใช่ตามความต้องการของเราเอง
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

กฏหมายบ้าที่มีอยู่แต่ในประเทศเกาหลีเหนือเท่านั้น!!


การมีพระคัมภีร์ไบเบิลในครอบครองถือเป็นสิ่งกฏหมายในเกาหลีเหนือ!!ไม่กินเนื้อในวันศุกร์ในช่วงเทศกาลมหาพรต

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

จงกลับใจขณะที่ยังมีเวลา


วันนี้เป็นวันพุธรับเถ้า เป็นวันเริ่มต้นของเทศกาลมหาพรต และเป็นเวลาแห่งการกลับใจมาหาพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อาหารต้องห้าม ยิ่งกินยิ่งแก่วนะพร ทองโฉม นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับอาหารที่สารเร่งความแก่ ซึ่งได้แก่อาหารจำพวกหวานจัด มีไขมันอิ่มตัว อาหารแปรรูป อาหารใช้ความร้อนสูง พร้อมข้อแนะนำวิธีการกินอาหารที่ถูกต้องในการดูแลสุขภาพ

วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ดวงพระทัยนิรมล พิชิต ความหยิ่งผยอง

บาปกำเนิดได้ลบล้างสัมพันธภาพของมนุษย์กับพระเป็นเจ้าในลักษณะของบุตรกับบิดา....ทำให้ความสัมพันธ์ของมนุษย์กับพระเป็นเจ้ากลายเป็น นายกับทาส
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

แม่พระแห่งอาราเบีย

ความปรารถนของบรรดาเพื่อนพี่น้องชายหญิงของเราที่จะดำรงชีวิตในความเชื่อนั้น เป็นกระแสเรียกของพวกเราทุกคน
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

เล่ห์เหลี่ยมมิจฉาชีพ


อย่าทิ้งสลิปบัตรเอทีเอ็มเมื่อกดเงินแล้ว เพราะมิจฉาชีพนำไปใช้โอนเงินของเราได้

วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

พระสังฆราชฟิลิปปินส์ 3 องค

มีพระสังฆราชฟิลิปปินส์ 3 องค์ที่จะได้รับการสถาปนาเป็นผู้รับใช้ของพระเจ้า และหนึ่งในนี้ร่างของท่านไม่เน่าเปื่อย
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

การทดสอบและชัยชนะของความเชื่อ

ผู้ที่อดทนรอคอยความช่วยเหลือจากพระเจ้าด้วยความวางใจในพระเจ้าจะไม่ผิดหวัง
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ธนาคารเวลา


ลองจินตนาการว่ามีธนาคารแห่งหนึ่ง นำเงินเข้าบัญชีให้คุณทุกเช้าเป็นจำนวนเงิน 86,400 บาท แต่ไม่มีการยกยอดคงเหลือไปวันรุ่งขึ้น ทุกสิ้นวันยอดเงินที่เหลืออยู่จะถูกลบจนหมด คุณจะทำอย่างไร? แน่นอนที่สุดคุณต้องถอนมาใช้ทุกบาททุกสตางค์ใช่ไหม!!!
เราทุกคนก็มีธนาคารอย่างนี้เหมือนกัน ธนาคารแห่งนี้ชื่อว่า เวลามันเข้าบัญชีให้คุณ 86,400 วินาที ทุกคืนมันจะถูกล้างบัญชีเหลือศูนย์ มันไม่สะสมยอดคงเหลือ ไม่ให้เบิกเกินบัญชี ถ้าคุณเสียโอกาสที่จะใช้มันให้เกิดประโยชน์ในระหว่างวัน ผลขาดทุนก็เป็นของคุณ ไม่สามารถถอยหลังกลับไปใช้ได้ ไม่มีการถอนของ วันพรุ่งนี้มาใช้ได้ คุณต้องมีชีวิตอยู่กับปัจจุบันด้วยยอดเงินฝากของวันนี้ ให้ลงทุนจากเงินฝากเหล่านี้เพื่อได้ผลตอบแทนกลับมาดีที่สุด
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสุขภาพ ความสุข และความสำเร็จ นาฬิกากำลังเดินไม่หยุด จงทำวันนี้ให้ดีที่สุด และมีคุณค่าที่สุด
จงใช้เวลาที่มีให้มีคุณค่า และจำไว้เสมอว่า เวลาจะไม่คอยใครแม้สักคนเดียว เมื่อวานคืออดีต พรุ่งนี้ยังยากที่จะอธิบาย
ส่วนปัจจุบันเป็นของขวัญที่เรามี เราจึงเรียกมันว่า “Present”

วันจันทร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ความสุขจากการทำตามน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้า

การเป็นหนึ่งเดียวกับน้ำพระทัยของพระเป็นเจ้าทำให้จิตใจของชายผู้นี้ขึ้นสู่ความสมบูรณ์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

ขุมทรัพย์พระปรีชาญาณ และความรู้ทั้งปวง

พันธสัญญาใหม่ระบุว่าปรีชาญาณคือพระคริสตเจ้า พระบุตร และพระวาจาของพระเจ้า พระองค์ประทานกฎแห่งชีวิต ซึ่งมากกว่าข้อกำหนดในบัญญัติ 10 ประการ เราคือหนทาง ความจริง และชีวิต
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

อะไรเกิดขึ้นในเวลาที่เราตาย


            อิวานกา ผู้เห็นแม่พระในเมดจูกอเรจ์ บอกว่า แม่พระตรัสกับเธอดังนี้
“พวกลูกจะไปสวรรค์โดยมีสติรับรู้เหมือนกับที่ลูกมีอยู่ในเวลานี้  ในเวลาที่ลูกเสียชีวิต ลูกจะรับรู้ถึงการแยกจากของร่างกายและวิญญาณ   เป็นคำสอนที่ผิดที่สอนว่าคนเราสามารถเกิดได้หลายครั้งและคนเราจะไปมีร่างกายอื่นที่แตกต่างจากเดิม   คนเราเกิดได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น  เมื่อตายไป ร่างกายถูกฝังในแผ่นดิน ก็จะเสื่อมสลายไป มันจะไม่กลับมามีชีวิตอีก แต่มนุษย์จะได้รับสภาพใหม่”
มารีจา ผู้เห็นแม่พระอีกคนหนึ่งกล่าวว่า
“แม่พระตรัสว่า ชีวิตของพวกเราเหมือนกับดอกไม้ พวกเราอยู่ที่นี่เพียงชั่วคราว มีแต่ชีวิตนิรันดรเท่านั้นที่จะไม่มีวันสิ้นสุด ด้วยเหตุนี้แม่พระจึงทรงกระตุ้นพวกเราให้คิดถึงชีวิตฝ่ายจิตและสวรรค์ให้มากขึ้น พระแม่ตรัสว่า ชีวิตของเราจะเปลี่ยนแปลงไป ท่าทีของเราเกี่ยวกับชีวิตก็จะเปลี่ยนไป เมื่อเราคิดพิจารณาไตร่ตรองถึงเรื่องดังกล่าวนี้ เราจะมีความเข้าใจอย่างแท้จริงว่า ชีวิตของเราบนโลกนี้จะต้องผ่านพ้นไปเหมือนดอกไม้ เรากำลังอยู่ในโลกที่จะผ่านพ้นไป”