พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 24 ก.ย. 2023 อุปมาเรื่องคนงานในสวนองุ่น

           “อาณาจักรสวรรค์เปรียบเหมือนพ่อบ้านผู้หนึ่งซึ่งออกไปตั้งแต่เช้าตรู่ เพื่อจ้างคนงานมาทำงานในสวนองุ่น ครั้นได้ตกลงค่าจ้างวันละหนึ่งเหรียญกับคนงานแล้ว ก็ส่งไปทำงานในสวนองุ่น ประมาณสามโมงเช้า พ่อบ้านออกมาก็เห็นคนอื่น ๆ ยืนอยู่ที่ลานสาธารณะโดยไม่ทำงาน จึงพูดกับคนเหล่านี้ว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด ฉันจะให้ค่าจ้างตามสมควร’ คนเหล่านี้ก็ไป พ่อบ้านออกไปอีกประมาณเที่ยงวันและบ่ายสามโมง กระทำเช่นเดียวกัน ประมาณห้าโมงเย็น พ่อบ้านออกไปอีก พบคนอื่น ๆ ยืนอยู่ จึงถามเขาว่า ‘ทำไมท่านยืนอยู่ที่นี่ทั้งวันโดยไม่ทำอะไร’ เขาตอบว่า ‘เพราะไม่มีใครมาจ้าง’ พ่อบ้านจึงพูดว่า ‘จงไปทำงานในสวนองุ่นของฉันเถิด’
           “ครั้นถึงเวลาค่ำ เจ้าของสวนบอกผู้จัดการว่า ‘ไปเรียกคนงานมา จ่ายค่าจ้างให้เขาโดยเริ่มตั้งแต่คนสุดท้ายจนถึงคนแรก’ เมื่อพวกที่เริ่มงานเวลาห้าโมงเย็นมาถึง เขาได้รับคนละหนึ่งเหรียญ เมื่อคนงานพวกแรกมาถึง เขาคิดว่าตนจะได้รับมากกว่านั้น แต่ก็ได้รับคนละหนึ่งเหรียญเช่นกัน ขณะรับค่าจ้างเขาก็บ่นถึงเจ้าของสวนว่า ‘พวกที่มาสุดท้ายนี้ทำงานเพียงชั่วโมงเดียว ท่านก็ให้ค่าจ้างแก่เขาเท่ากับเรา ซึ่งต้องตรากตรำอยู่กลางแดดตลอดวัน’ เจ้าของสวนจึงพูดกับคนหนึ่งในพวกนี้ว่า ‘เพื่อนเอ๋ย ฉันไม่ได้โกงท่านเลย ท่านไม่ได้ตกลงกับฉันคนละหนึ่งเหรียญหรือ จงเอาค่าจ้างของท่านไปเถิด ฉันอยากจะให้คนที่มาสุดท้ายนี้เท่ากับให้ท่าน ฉันไม่มีสิทธิ์ใช้เงินของฉันตามที่ฉันพอใจหรือ ท่านอิจฉาริษยาเพราะฉันใจดีหรือ’ “ดังนี้แหละ คนกลุ่มสุดท้ายจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มแรก และคนกลุ่มแรกจะกลับกลายเป็นคนกลุ่มสุดท้าย”
(มัทธิว 18:21-35)
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คำทำนายจากนักบุญชาวโปแลนด์สามองค์

พวกเราควรตระหนักให้มากขึ้นว่าขณะนี้มีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งอย่างหนึ่งที่อยู่ในสังคมของเราที่ถูกควบคุมโดยปีศาจ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความสงบเงียบของแม่พระและนักบุญโยเซฟ

เราได้เห็นเหล่านายชุมพาบาลรวมกันอยู่ในทุ่งหญ้า พวกเขาพากันสรรเสริญพระเป็นเจ้าและเดินทางไปยังเบ็ธเลเฮ็ม เมืองของกษัตริย์ดาวิด
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระวจนาตถ์ทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์

“จากความไพบูลย์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน” (ยน. 1:16)
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25ธ.ค.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
        วันนี้แม่นำพระเยซูองค์พระบุตรของแม่มาให้แก่พวกลูกเพื่อที่พระองค์จะทรงประทานสันติภาพและพระพรของพระองค์แก่พวกลูก แม่กำลังเรียกพวกลูกทุกคน  ลูกน้อยทั้งหลาย ให้ดำเนินชีวิตและเป็นพยานของพระหรรษทานและพระพรทั้งหลายที่พวกลูกได้รับ  จงอย่ากลัวไปเลย จงสวดภาวนาวอนขอให้พระจิตเจ้าประทานแก่พวกลูกซึ่งพละกำลังความเข้มแข็งในการเป็นพยานด้วยความชื่นชมยินดีและในการเป็นประชากรแห่งสันติภาพและความหวัง
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ธ.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่กลับมาหาลูกในฐานะมารดา มารดาแห่งความยุติธรรม มารดาของผู่ที่มีความรักและได้รับความทุกข์ มารดาของผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ลูกทั้งหลายของแม่ ลูกก็สามารถเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกัน สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวของลูกเอง ผู้ศักดิ์สิทธิ์คือผู้ที่รักพระบิดาสวรรค์อย่างมากมายสุดประมาณ คือผู้ที่รักพระองค์เหนือทุกสิ่ง  เพราะฉะนั้น ลูกทั้งหลายของแม่  จงพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ ถ้าลูกพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ลูกก็จะสามารถเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ ถึงแม้ลูกจะไม่คิดว่าลูกเป็นก็ตาม  เพราะถ้าลูกคิดว่าลูกเป็นคนดีแล้ว ลูกก็ไม่ใช่คนที่ถ่อมตน และยังอยู่ห่างไกลจากความศักดิ์สิทธิ์ ในโลกที่ปราศจากสันติภาพนี้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่คอยทำร้าย ดังนั้น บรรดาอัครสาวกแห่งความรักของแม่ จงยื่นมือของลูกออกในการสวดภาวนาและการแสดงออกซึ่งความเมตตาเถิด
ส่วนแม่เอง ลูกทั้งหลาย แม่จะให้พระพรแห่งสายประคำแก่ลูก เป็นสายประคำดอกกุหลาบที่แม่รักมากยิ่งนัก ดอกกุหลาบของแม่คือการสวดภาวนาของลูกที่สวดด้วยหัวใจไม่ใช่เพียงแค่สวดด้วยปากเท่านั้น ดอกกุหลาบของแม่คือกิจการของ การสวดภาวนา, ความเชื่อและความรัก  ขณะที่องค์พระบุตรของแม่ยังเป็นเด็กเล็กๆ พระองค์ทรงบอกแม่ว่า ลูกของแม่จะมีจำนวนมากมายและพวกเขาจะนำดอกกุหลาบมามอบให้แม่เป็นจำนวนมาก  เวลานั้นแม่ยังไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์ แต่เวลานี้แม่เข้าใจแล้วว่าพวกลูกก็คือบรรดาลูกเหล่านั้นของแม่ที่นำดอกกุหลาบมามอบให้แม่  และนอกจากนี้ พวกลูกยังได้แสดงความรักต่อองค์พระบุตรของแม่ เมื่อพวกลูกสวดภาวนาด้วยหัวใจ เมื่อพวกลูกช่วยเหลือคนยากจน
สิ่งเหล่านี้คือดอกกุหลาบของแม่  คือความเชื่อซึ่งทำให้ทุกสิ่งในชีวิตถูกกระทำโดยผ่านทางความรัก มันไม่หยิ่งผยอง พร้อมเสมอที่จะให้อภัย ไม่พิพากษาผู้อื่น พยายามเข้าใจเพื่อนพี่น้องของตน  เพราะฉะนั้น อัครสาวกทั้งหลายแห่งความรักของแม่ จงสวดภาวนาเพื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้วิธีที่จะรัก เพื่อคนเหล่านั้นที่ไม่รักลูก เพื่อคนเหล่านั้นที่ทำสิ่งชั่วร้ายกับลูก เพื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่มารู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่  ลูกทั้งหลาย แม่ขอร้องให้ลูกทำสิ่งนี้ เพราะจงจำไว้ว่า การสวดภาวนาหมายถึงการรักและให้อภัย
ขอขอบใจลูก                

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สุขสันต์วันคริสต์มาส


       วันคริสต์มาส  หาใช่  เพียงวันหนึ่ง
วาระซึ่ง    สิ้นปี   ที่นับขาน
หาใช่วัน   ประเภท   เทศกาล
สุขสำราญ   แค่เพื่อนพ้อง  พี่น้องกัน
       แท้ที่จริง    เป็นวัน   พระสัญญา
เสด็จมา    เพื่อเราผอง  ได้สุขสันต์
เป็นแบบอย่าง  แห่งความรัก  อัศจรรย์
ให้รักกัน  คือหนทาง  แห่งชีวี
        จงทำตาม  ดังว่านี้   เถิดผองเรา
อย่าหมองเศร้า  เคารพ ในศักดิ์ศรี
แบ่งปันสิ่ง ต่างๆ   ด้วยยินดี
มอบสิ่งนี้  แด่พระองค์  ทรงเกิดมา
        ขอพระคริสต์  ทรงอวยพร  ท่านถ้วนหน้า
พระมารดา  นำพาท่าน  สู่สวรรค์
พระบิดา   มอบความรัก  ท่านทุกวัน
ประทานสัน  ติสุข   ทุกคนเทอญ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จงชื่นชมยินดีในวันนี้เถิด

บรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อทั้งหลายควรมีความยินดีและโห่ร้องอวยชัยถวายพร เพราะพระผู้สร้างของพวกเขาและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับเอาเนื้อหนังของมนุษย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความศรัทธาต่อพระรูปพระเยซูกุมารนักบุญโจเซ่มาเรียมีความศรัทธาต่อพระรูปพระเยซูกุมารมาก ในอารามใหญ่ของซิสเตอร์คณะออกุสติเนียนแห่งนักบุญอลิซาเบ็ท ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งคุณพ่อโจเซ่เป็นเจ้าอาวาสและเป็นอธิการ  ท่านได้เห็นพระรูปที่สวยงามนี้เป็นครั้งแรก เป็นพระรูปในสมัยศตวรรษที่ 17 และถูกนำมาไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ในปี 1931
Vazquez de Prada ได้เล่าเรื่องให้ฟังโดยพูดถึงคำพูดบางคำของคุณพ่อโจเซ่ผู้ก่อตั้งคณะโอปุสเดอี
“พระเยซูกุมาร ความศรัทธานี้บังเกิดกับพ่อได้อย่างไรหรือ?  ตั้งแต่ที่พ่อมองดูพระรูปเป็นครั้งแรก พ่อก็รู้สึกประทับใจทันที พระเยซูเจ้าในฐานะกุมารน้อย  พระเยซูเจ้าในฐานะเด็กเล็กๆ 
พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าชอบที่จะมองดูพระองค์ในลักษณะเช่นนี้ 
เพราะมันทำให้ข้าพระองค์มีความกล้ามากขึ้น
ข้าพเจ้าชอบที่จะมองดูพระองค์ที่เป็นเด็กเล็กๆ  เด็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้
เพราะมันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากข้าพเจ้า”
ความศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระเยซูกุมารได้หยั่งรากลึกในหัวใจของคุณพ่อโจเซ่มาเรีย ท่านตระหนักว่า ธรรมชาติอันล้ำลึกของพระเยซูกุมารเป็นเรื่องฝ่ายจิต เพราะเป็นสิ่งที่มอบจิตใจที่เข้มแข็งและจิตใจที่อ่อนไหวในเวลาเดียวกัน
ความศรัทธาของคุณพ่อโจเซ่ต่อพระรูปพระเยซูกุมารนี้ยิ่งใหญ่มาก ในปีต่อมาท่านจึงสร้างพระรูปเพิ่มเติมเลียนแบบพระรูปนี้
คุณพ่อโจเซ่
“ถ้ามีสิ่งใดที่มีค่าในชีวิตของเรา  ถ้ามีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าของเราพอพระทัยนั่นก็คือการสามารถช่วยเหลือวิญญาณของผู้อื่นให้รอดและทำให้เราอยู่ในหนทางแห่งความรัก....เราต้องมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า  พระเจ้าผู้ทรงปรารถนาจะกลายเป็นเด็กเล็กๆ พ่อได้ฉวยเอาพระกุมารมาจากอ้อมแขนของพระมารดาของพระองค์  ซึ่งก็เป็นพระมารดาของพวกเราด้วย  และบัดนี้พ่อจะอวยพรพวกท่านด้วยพระองค์”
-----------------------

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ล้วงกระเป๋าด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ขโมยยุคไฮเทคผู้ก่ออาชญากรรม ไม่ต้องเอามือล้วงกระเป๋าคุณ ก็สามารถขโมยบัตรเครดิตของคุณได้  ต่อนี้ไปหากมีคนถือซองคล้าย " ไอเเพ็ด " ก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ เพราะนั่นคือการล้วงกระเป๋า ยุคไฮเทค

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระเบิดในโบสถ์ที่ปากีสถาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2017 ที่โบสถ์ Quetta’s Bethel Memorial Church ในปากีสถาน มือระเบิดฆ่าตัวตายสองคนพยายามเข้าไปในโบสถ์ขณะที่มีพิธี มีคน 400 คนกำลังสวดภาวนาในโบสถ์ คนร้ายคนหนึ่งถูกทหารรักษาความปลอดภัยยิงเสียชีวิต แต่อีกคนสามารถหนีเข้าไปในโบสถ์และจุดระเบิดได้สำเร็จ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน และบาดเจ็บประมาณ 38 คน

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความสุขมาจากความทุกข์ได้อย่างไร

เป็นบุญของผู้มีใจยากจน เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
เป็นบุญของผู้ได้รับความทุกข์ร้อน เพราะเขาจะได้รับความบรรเทา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปีศาจสรรเสริญการปฏิสนธินิรมลของแม่พระ

วันที่ 25 มีนาคม 1858 ในวันฉลองการบังเกิดของพระวจนาตถ์ พระนางพรหมจารีย์มารีย์ทรงประจักษ์ที่ลูดรส์ แก่นักบุญแบร์นาแด๊ต และทรงยืนยันถึงข้อความเชื่อนี้โดยตรัสว่า “เราคือการปฏิสนธินิรมล”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผักไฮโดรโปนิก กับ มะเร็งที่ลำไส้


คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าผักไฮโครโปนิค ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง
เป็น organic แต่แท้จริงแล้วมีปุ๋ยเคมีเร่งใบ สูงมาก
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อัศจรรย์การเยียวยารักษา

ขณะที่เธอนอนไร้สติในเตียงนอน พระเยซูเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเธอ อัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อเธอเห็นพระเยซูเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการเบียดเบียนคริสตชนในประเทศต่างๆคริสตชนนับล้านคนที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อของพวกเขา และสถานที่ใดที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับคริสตชน? วิดีโอนี้แสดงรายงานจาก World Watch List มี 5 ประเทศในปี 2017 ที่อันตรายที่สุดสำหรับความเชื่อของคริสตชน เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้แก่
5.ซูตาน  4.ปากีสถาน 3. อัฟกานิสถาน 2. โซมาเลีย 1.เกาหลีเหนือ

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นิทรรศการอัศจรรย์ศีลมหาสนิท

ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนของพระศาสนจักรที่ร้ายแรงนี้ นี่เป็นวิธีที่นำบางสิ่งบางอย่างที่เรียบง่าย สวยงามและเป็นความเชื่อพื้นฐานมาสู่ประชาชนทั่วไปผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เด็กน้อยผู้มอบสาส์นให้แก่พระสันตปาปา

ผลจากการพบกับพระสันตะปาปาเป็นการส่วนตัว  ทำให้มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ  กิลเลสกลายเป็นที่รู้จักไปทั่ว รวมทั้งข้อความที่กิลเลสได้มอบแก่พระสันตะปาปาและการประกาศข้อความเชื่อการเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระ
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

วิญญาณในไฟชำระอีกมากมายที่ไม่มีใครคิดถึง    อาจเป็นวิญญาณของปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหรือญาติมิตรของเราก็ได้   เพราะเราอาจลืมพวกเขาไปแล้ว  ลองมาฟังนักบุญ ยอห์น มารีย์ วีอันเนย์ เจ้าอาวาสแห่งอารส พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สหรัฐรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นผู้นำประเทศที่ได้เอ่ยพระนามพระเยซูเจ้าในบางโอกาส  ขณะที่ผู้นำประเทศอื่นๆในยุโรปซึ่งถึงแม้ว่าจะมีศาสนาคริสต์เป็นรากเหง้าความเจริญของประเทศในประวัติศาสตร์ก็ตาม ก็ไม่เคยอื่นพระนามพระเยซูเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว     >>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนทรายให้เป็นดินสุดยอดจริงๆตามไปดูการวิจัยและพัฒนาของจีน (ม.ฉงชิ่ง เจี่ยวถง) ที่คิดค้นสารสกัดจากผนังเซลล์ของพืช ให้อยู่ในรูปสารเหลวข้น(paste) แล้วอัดลงในทะเลทรายจะเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นดินที่อุดมด้วยธาตุทีจำเป็นในการเจริญเตืบโต ของพืช
ภายในระยะเวลา เพียง 6 เดือน ทะเลทรายก็จะเขียวขจี ด้วยพืชที่ปลูกขึ้นมาใหม่ และทาง UN จะใช้ Model ของจีน เป็นแบบอย่างในการเอาชนะความแห้งแล้ง ของทะเลทราย

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เพลงขาติอิสราแอล
รุ้งกินน้ำที่ปรากฏอยู่นานที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เมื่อวานนี้ (1/12/2017) ที่กรุงไทเป ไต้หวัน เกิดรุ้งกินน้ำที่ปรากฏอยู่นานที่สุดในโลกคือกินเวลาตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 16.00 น. นาน 9 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า สาเหตุอาจมาจากมรสุมในระยะนี้ที่มีอิทธิพลทางตอนเหนือของไต้หวัน

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การจุดไฟต้นคริสต์มาสในวอชิงตัน

“ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนาดีต่อชาวอเมริกันและต่อชาวโลกด้วยคำว่า เมอรี่คริสต์มาส”
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อำนาจแห่งการสวดภาวนาด้วยความเชื่อ

ผมได้แปลเรื่องราวชีวิตของคุณพ่อเฮอร์แมนนี้ ซึ่งน่าสนใจสำหรับพวกเราทุกคนที่กำลังสวดภาวนาเพื่อวิญญาณที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังที่จะได้รับพระหรรษทานในการกลับใจ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระสันตะปาปาฟรังซิสในบังกลาเทศพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงบังกลาเทศ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงบวชพระสงฆ์ชาวบังกลาเทศ 16 องค์

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สวดภาวนาด้วยความเชื่อ

อาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธของโลกนี้ ตรงกันข้าม  พวกมันเป็นอาวุธจากสวรรค์ที่ทำลายอำนาจของศัตรู
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่

เราคิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้  จะทำให้มนุษย์มีความสุขสบาย
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระสันตะปาปาในเมียนมาร์

>

พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวแก่ประเทศเมียนมาร์ขอให้มีความเคารพต่อชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม พระองค์ไม่ตรัสคำว่าโฮรินจา โดยตรง ตามที่ทางพระสังฆราชของเมียนมาร์ได้แนะนำไว้

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลเพลงThe Lord is my Shepherd
เนื่องในโอกาสวันฉลองพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มีน้อยคนที่ได้รับความรอดหรือ?

จงสำนึกผิดกลับใจ
สำนึกผิดกลับใจอย่างแท้จริง
จงหันหลังให้บาป
และมารับความรอด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25พ.ย.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
           ในเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนา  สวดภาวนาและแสวงหาสันติภาพ  ลูกน้อยทั้งหลาย พระองค์ผู้เสด็จมาบนโลกนี้ทรงประสงค์จะประทานสันติภาพของพระองค์แก่ลูกไม่ว่าลูกจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตาม  พระองค์ คือองค์พระบุตรของแม่  พี่ชายของลูก – ทรงเรียกร้องโดยผ่านทางแม่ ขอให้พวกลูกกลับใจ  เพราะถ้าปราศจากพระเป็นเจ้า พวกลูกจะไม่สามารถมีอนาคตหรือมีชีวิตนิรันดร์ได้  เพราะฉะนั้น  จงมีความเชื่อและสวดภาวนา ดำเนินชีวิตในพระหรรษทาน  และด้วยความคาดหวังที่จะพบกับพระองค์เป็นการส่วนตัว
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ขณะที่แม่มองดูพวกลูกที่มารวมกันอยู่รอบแม่นี้   แม่เห็นวิญญาณของหลายคนผู้เป็นลูกของแม่ที่กำลังแสวงหาความรักและการปลอบประโลมใจ  แต่ไม่มีใครมอบให้พวกเขา แม่ยังได้เห็นหลายคนที่ทำความชั่วด้วย  เพราะพวกเขาไม่มีแบบอย่างที่ดี พวกเขายังไม่ได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่  ความดีซึ่งนิ่งเงียบและแพร่กระจายไปโดยอาศัยวิญญาณที่บริสุทธิ์นั้นเป็นความแข็งแกร่งที่ค้ำจุนโลกนี้  มีบาปมากมายเหลือเกิน  แต่ก็มีความรักด้วย องค์พระบุตรทรงส่งแม่มาหาพวกลูก – แม่ผู้เป็นเหมือนเดิมเสมอสำหรับทุกคน – เพื่อที่แม่จะได้สั่งสอนพวกลูกให้มีความรัก มีความเข้าใจ ว่าพวกลูกเป็นพี่น้องกัน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือพวกลูก
อัครสาวกแห่งความรักของแม่  ความปรารถนาแห่งความเชื่อและความรักที่มีชีวิตนั้นเป็นความพอเพียงแล้ว  และองค์พระบุตรจะทรงยอมรับสิ่งนี้ แต่ลูกต้องมีคุณค่าเหมาะสมด้วย ลูกต้องมีน้ำใจดีและมีหัวใจที่เปิดกว้าง  องค์พระบุตรจะทรงเข้าไปในหัวใจที่เปิดกว้าง แม่ในฐานะมารดา ปรารถนาให้ลูกทุกคนมารู้จักองค์พระบุตรของแม่ - องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นพระเจ้า – แม่ปรารถนาให้ลูกมารู้จักความยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระองค์ซึ่งลูกต้องการเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงรับบาปของลูกมาไว้ในพระองค์เองและทรงได้รับการไถ่กู้ให้รอดเพื่อลูก และเพื่อเป็นการตอบแทน พระองค์ทรงขอให้พวกลูกรักกันและกัน องค์พระบุตรของแม่คือความรัก
พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนไม่แตกต่างกัน มนุษย์ทุกคนจากทุกประเทศและทุกชนชาติ บรรดาลูกทั้งหลายของแม่ , ถ้าพวกลูกจะดำเนินชีวิตในความรักขององค์พระบุตรของแม่ พระอาณาจักรของพระองค์ก็จะอยู่ในโลกเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงสวดภาวนา สวดภาวนา เพื่อที่องค์พระบุตรและความรักของพระองค์จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกลูก เพื่อที่พวกลูกจะได้เป็นแบบอย่างแห่งความรักและจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่มารู้จักองค์พระบุตรของแม่ อย่าลืมว่าองค์พระบุตรของแม่ ผู้ทรงเป็นหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ทรงรักลูก จงรักนายชุมพาบาลของพวกลูกและสวดภาวนาเพื่อพวกท่าน
ขอขอบใจลูก     
           

วันเสาร์ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สนทนากับพระเยซูเจ้า


เรื่องนี้ทำให้เราคิดถึงนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งพระเมตตา นักบุญโฟสตินา
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

คุณปู่เดินได้แล้ว


Des Fitzgerald อายุ 82 ปี เป็นชายวัยเกษียณ และเป็นเจ้าของห้องพักในอาคารแห่งหนึ่ง  เขาประกาศว่า  เขาสามารถเดินได้อย่างสบายเป็นครั้งแรก  หลังจากได้รับพระรูปพระแม่มารีย์มาได้เพียง 10 นาที  คุณปู่อาศัยอยู่ในเขต Greystones เมือง Limerick เขาซื้อพระรูปแม่พระแห่งฟาติมาเมื่อไม่นานมานี้และเพิ่งได้รับพระรูป คุณปู่พูดว่า “ผมได้รับพระรูปมาไม่ถึง 10 นาที แล้วผมก็สามารถเดินได้คล่อง  นี่เป็นอัศจรรย์แน่นอน  เพื่อพิสูจน์ว่าผมเดินได้จริง ผมเดินออกจากบ้านไปตามประตูและวกกลับมาอีกครั้ง  ก่อนหน้านี้ ผมแทบยืนไม่ได้ด้วยตัวเองแม้แต่นาทีเดียว” 
แหล่งข่าว - Limerick Leader.’

วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ความฝันของพระสันตะปาปา

ฟรังซิสและเพื่อนไม่กี่คนเดินทางไปที่โรมในปี 1209 เพื่อขอให้พระสันตะปาปาทรงรับรองวินัยของคณะ
 >>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มาร์ติน ลูเทอร์


อธิการใหญ่ของคณะนักบวช ออกุสติเนียน Father Alejandro Moral Antón ได้เขียนไว้ในจดหมายถึงบรรดาสมาชิกในคณะ เมื่อวันที่ 28 ก.ย. 2017 นี้ว่า  “มาร์ติน ลูเทอร์ได้สร้างความร้าวฉานให้แก่คริสตชนในยุโรป  สร้างรากฐานให้กับโลกแห่งโลกยะนิยมและสุขนิยม”  มาร์ติน ลูเทอร์เคยเป็นนักบวชในคณะนี้ (คณะออกุสติเนียน) ก่อนหน้าที่จะแยกตัวและไปก่อตั้งนิกายโปรแตสแตนท์ขึ้น
              Father Alejandro Moral Antón กล่าวต่อไปว่า “ลูเทอร์ไม่เพียงแต่ละทิ้งคณะไปเท่านั้น  แต่ยังได้ฝ่าฝืนอุดมการณ์ของชีวิตนักบวชด้วย  เขาปฏิเสธวัตรปฏิบัติและความศรัทธา  ปฏิเสธการสวดภาวนาและกฏของคณะอื่นๆ  เขาเปลี่ยนแปลงเทววิทยาของศีลศักดิ์สิทธิ์ต่างๆ ละเมิตต่อคำสาบานที่ให้ไว้กับทางคณะและส่งเสริมให้ผู้อื่นละเมิดคำสาบานในการเป็นนักบวช”