พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันเสาร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2560

คำทำนายจากนักบุญชาวโปแลนด์สามองค์

พวกเราควรตระหนักให้มากขึ้นว่าขณะนี้มีพลังอำนาจที่แข็งแกร่งอย่างหนึ่งที่อยู่ในสังคมของเราที่ถูกควบคุมโดยปีศาจ
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความสงบเงียบของแม่พระและนักบุญโยเซฟ

เราได้เห็นเหล่านายชุมพาบาลรวมกันอยู่ในทุ่งหญ้า พวกเขาพากันสรรเสริญพระเป็นเจ้าและเดินทางไปยังเบ็ธเลเฮ็ม เมืองของกษัตริย์ดาวิด
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระวจนาตถ์ทรงรับเอาธรรมชาติมนุษย์

“จากความไพบูลย์ของพระองค์ เราทุกคนได้รับพระหรรษทานต่อเนื่องกัน” (ยน. 1:16)
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25ธ.ค.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ธ.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
        วันนี้แม่นำพระเยซูองค์พระบุตรของแม่มาให้แก่พวกลูกเพื่อที่พระองค์จะทรงประทานสันติภาพและพระพรของพระองค์แก่พวกลูก แม่กำลังเรียกพวกลูกทุกคน  ลูกน้อยทั้งหลาย ให้ดำเนินชีวิตและเป็นพยานของพระหรรษทานและพระพรทั้งหลายที่พวกลูกได้รับ  จงอย่ากลัวไปเลย จงสวดภาวนาวอนขอให้พระจิตเจ้าประทานแก่พวกลูกซึ่งพละกำลังความเข้มแข็งในการเป็นพยานด้วยความชื่นชมยินดีและในการเป็นประชากรแห่งสันติภาพและความหวัง
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 ธ.ค. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
แม่กลับมาหาลูกในฐานะมารดา มารดาแห่งความยุติธรรม มารดาของผู่ที่มีความรักและได้รับความทุกข์ มารดาของผู้ที่ศักดิ์สิทธิ์ ลูกทั้งหลายของแม่ ลูกก็สามารถเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นกัน สิ่งนี้ขึ้นอยู่กับตัวของลูกเอง ผู้ศักดิ์สิทธิ์คือผู้ที่รักพระบิดาสวรรค์อย่างมากมายสุดประมาณ คือผู้ที่รักพระองค์เหนือทุกสิ่ง  เพราะฉะนั้น ลูกทั้งหลายของแม่  จงพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเสมอ ถ้าลูกพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้น ลูกก็จะสามารถเป็นผู้ศักดิ์สิทธิ์ได้ ถึงแม้ลูกจะไม่คิดว่าลูกเป็นก็ตาม  เพราะถ้าลูกคิดว่าลูกเป็นคนดีแล้ว ลูกก็ไม่ใช่คนที่ถ่อมตน และยังอยู่ห่างไกลจากความศักดิ์สิทธิ์ ในโลกที่ปราศจากสันติภาพนี้เต็มไปด้วยสิ่งต่างๆที่คอยทำร้าย ดังนั้น บรรดาอัครสาวกแห่งความรักของแม่ จงยื่นมือของลูกออกในการสวดภาวนาและการแสดงออกซึ่งความเมตตาเถิด
ส่วนแม่เอง ลูกทั้งหลาย แม่จะให้พระพรแห่งสายประคำแก่ลูก เป็นสายประคำดอกกุหลาบที่แม่รักมากยิ่งนัก ดอกกุหลาบของแม่คือการสวดภาวนาของลูกที่สวดด้วยหัวใจไม่ใช่เพียงแค่สวดด้วยปากเท่านั้น ดอกกุหลาบของแม่คือกิจการของ การสวดภาวนา, ความเชื่อและความรัก  ขณะที่องค์พระบุตรของแม่ยังเป็นเด็กเล็กๆ พระองค์ทรงบอกแม่ว่า ลูกของแม่จะมีจำนวนมากมายและพวกเขาจะนำดอกกุหลาบมามอบให้แม่เป็นจำนวนมาก  เวลานั้นแม่ยังไม่เข้าใจในพระวาจาของพระองค์ แต่เวลานี้แม่เข้าใจแล้วว่าพวกลูกก็คือบรรดาลูกเหล่านั้นของแม่ที่นำดอกกุหลาบมามอบให้แม่  และนอกจากนี้ พวกลูกยังได้แสดงความรักต่อองค์พระบุตรของแม่ เมื่อพวกลูกสวดภาวนาด้วยหัวใจ เมื่อพวกลูกช่วยเหลือคนยากจน
สิ่งเหล่านี้คือดอกกุหลาบของแม่  คือความเชื่อซึ่งทำให้ทุกสิ่งในชีวิตถูกกระทำโดยผ่านทางความรัก มันไม่หยิ่งผยอง พร้อมเสมอที่จะให้อภัย ไม่พิพากษาผู้อื่น พยายามเข้าใจเพื่อนพี่น้องของตน  เพราะฉะนั้น อัครสาวกทั้งหลายแห่งความรักของแม่ จงสวดภาวนาเพื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่รู้วิธีที่จะรัก เพื่อคนเหล่านั้นที่ไม่รักลูก เพื่อคนเหล่านั้นที่ทำสิ่งชั่วร้ายกับลูก เพื่อคนเหล่านั้นที่ยังไม่มารู้จักความรักขององค์พระบุตรของแม่  ลูกทั้งหลาย แม่ขอร้องให้ลูกทำสิ่งนี้ เพราะจงจำไว้ว่า การสวดภาวนาหมายถึงการรักและให้อภัย
ขอขอบใจลูก                

วันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สุขสันต์วันคริสต์มาส


       วันคริสต์มาส  หาใช่  เพียงวันหนึ่ง
วาระซึ่ง    สิ้นปี   ที่นับขาน
หาใช่วัน   ประเภท   เทศกาล
สุขสำราญ   แค่เพื่อนพ้อง  พี่น้องกัน
       แท้ที่จริง    เป็นวัน   พระสัญญา
เสด็จมา    เพื่อเราผอง  ได้สุขสันต์
เป็นแบบอย่าง  แห่งความรัก  อัศจรรย์
ให้รักกัน  คือหนทาง  แห่งชีวี
        จงทำตาม  ดังว่านี้   เถิดผองเรา
อย่าหมองเศร้า  เคารพ ในศักดิ์ศรี
แบ่งปันสิ่ง ต่างๆ   ด้วยยินดี
มอบสิ่งนี้  แด่พระองค์  ทรงเกิดมา
        ขอพระคริสต์  ทรงอวยพร  ท่านถ้วนหน้า
พระมารดา  นำพาท่าน  สู่สวรรค์
พระบิดา   มอบความรัก  ท่านทุกวัน
ประทานสัน  ติสุข   ทุกคนเทอญ

วันอาทิตย์ที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2560

จงชื่นชมยินดีในวันนี้เถิด

บรรดาคริสตชนผู้มีความเชื่อทั้งหลายควรมีความยินดีและโห่ร้องอวยชัยถวายพร เพราะพระผู้สร้างของพวกเขาและองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงรับเอาเนื้อหนังของมนุษย์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความศรัทธาต่อพระรูปพระเยซูกุมารนักบุญโจเซ่มาเรียมีความศรัทธาต่อพระรูปพระเยซูกุมารมาก ในอารามใหญ่ของซิสเตอร์คณะออกุสติเนียนแห่งนักบุญอลิซาเบ็ท ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน ซึ่งคุณพ่อโจเซ่เป็นเจ้าอาวาสและเป็นอธิการ  ท่านได้เห็นพระรูปที่สวยงามนี้เป็นครั้งแรก เป็นพระรูปในสมัยศตวรรษที่ 17 และถูกนำมาไว้ที่โบสถ์แห่งนี้ในปี 1931
Vazquez de Prada ได้เล่าเรื่องให้ฟังโดยพูดถึงคำพูดบางคำของคุณพ่อโจเซ่ผู้ก่อตั้งคณะโอปุสเดอี
“พระเยซูกุมาร ความศรัทธานี้บังเกิดกับพ่อได้อย่างไรหรือ?  ตั้งแต่ที่พ่อมองดูพระรูปเป็นครั้งแรก พ่อก็รู้สึกประทับใจทันที พระเยซูเจ้าในฐานะกุมารน้อย  พระเยซูเจ้าในฐานะเด็กเล็กๆ 
พระเจ้าข้า ข้าพเจ้าชอบที่จะมองดูพระองค์ในลักษณะเช่นนี้ 
เพราะมันทำให้ข้าพระองค์มีความกล้ามากขึ้น
ข้าพเจ้าชอบที่จะมองดูพระองค์ที่เป็นเด็กเล็กๆ  เด็กที่ช่วยตัวเองไม่ได้
เพราะมันทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าพระองค์ต้องการความช่วยเหลือจากข้าพเจ้า”
ความศรัทธาอย่างยิ่งต่อพระเยซูกุมารได้หยั่งรากลึกในหัวใจของคุณพ่อโจเซ่มาเรีย ท่านตระหนักว่า ธรรมชาติอันล้ำลึกของพระเยซูกุมารเป็นเรื่องฝ่ายจิต เพราะเป็นสิ่งที่มอบจิตใจที่เข้มแข็งและจิตใจที่อ่อนไหวในเวลาเดียวกัน
ความศรัทธาของคุณพ่อโจเซ่ต่อพระรูปพระเยซูกุมารนี้ยิ่งใหญ่มาก ในปีต่อมาท่านจึงสร้างพระรูปเพิ่มเติมเลียนแบบพระรูปนี้
คุณพ่อโจเซ่
“ถ้ามีสิ่งใดที่มีค่าในชีวิตของเรา  ถ้ามีสิ่งใดที่ทำให้พระเจ้าของเราพอพระทัยนั่นก็คือการสามารถช่วยเหลือวิญญาณของผู้อื่นให้รอดและทำให้เราอยู่ในหนทางแห่งความรัก....เราต้องมอบทุกสิ่งแด่พระเจ้า  พระเจ้าผู้ทรงปรารถนาจะกลายเป็นเด็กเล็กๆ พ่อได้ฉวยเอาพระกุมารมาจากอ้อมแขนของพระมารดาของพระองค์  ซึ่งก็เป็นพระมารดาของพวกเราด้วย  และบัดนี้พ่อจะอวยพรพวกท่านด้วยพระองค์”
-----------------------

วันพฤหัสบดีที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ล้วงกระเป๋าด้วยเทคโนโลยี่สมัยใหม่ขโมยยุคไฮเทคผู้ก่ออาชญากรรม ไม่ต้องเอามือล้วงกระเป๋าคุณ ก็สามารถขโมยบัตรเครดิตของคุณได้  ต่อนี้ไปหากมีคนถือซองคล้าย " ไอเเพ็ด " ก็ต้องระวังตัวเป็นพิเศษ เพราะนั่นคือการล้วงกระเป๋า ยุคไฮเทค

วันพุธที่ 20 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ระเบิดในโบสถ์ที่ปากีสถาน
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 17 ธ.ค. 2017 ที่โบสถ์ Quetta’s Bethel Memorial Church ในปากีสถาน มือระเบิดฆ่าตัวตายสองคนพยายามเข้าไปในโบสถ์ขณะที่มีพิธี มีคน 400 คนกำลังสวดภาวนาในโบสถ์ คนร้ายคนหนึ่งถูกทหารรักษาความปลอดภัยยิงเสียชีวิต แต่อีกคนสามารถหนีเข้าไปในโบสถ์และจุดระเบิดได้สำเร็จ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 8 คน และบาดเจ็บประมาณ 38 คน

วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ความสุขมาจากความทุกข์ได้อย่างไร

เป็นบุญของผู้มีใจยากจน เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
เป็นบุญของผู้ได้รับความทุกข์ร้อน เพราะเขาจะได้รับความบรรเทา
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ปีศาจสรรเสริญการปฏิสนธินิรมลของแม่พระ

วันที่ 25 มีนาคม 1858 ในวันฉลองการบังเกิดของพระวจนาตถ์ พระนางพรหมจารีย์มารีย์ทรงประจักษ์ที่ลูดรส์ แก่นักบุญแบร์นาแด๊ต และทรงยืนยันถึงข้อความเชื่อนี้โดยตรัสว่า “เราคือการปฏิสนธินิรมล”
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันศุกร์ที่ 15 ธันวาคม พ.ศ. 2560

ผักไฮโดรโปนิก กับ มะเร็งที่ลำไส้


คนส่วนใหญ่เข้าใจว่าผักไฮโครโปนิค ปลอดภัยจากยาฆ่าแมลง
เป็น organic แต่แท้จริงแล้วมีปุ๋ยเคมีเร่งใบ สูงมาก
>>>อ่านต่อ

วันพฤหัสบดีที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วันพุธที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อัศจรรย์การเยียวยารักษา

ขณะที่เธอนอนไร้สติในเตียงนอน พระเยซูเจ้าเสด็จมาเยี่ยมเธอ อัศจรรย์เกิดขึ้นเมื่อเธอเห็นพระเยซูเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายงานการเบียดเบียนคริสตชนในประเทศต่างๆคริสตชนนับล้านคนที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อของพวกเขา และสถานที่ใดที่อันตรายที่สุดในโลกสำหรับคริสตชน? วิดีโอนี้แสดงรายงานจาก World Watch List มี 5 ประเทศในปี 2017 ที่อันตรายที่สุดสำหรับความเชื่อของคริสตชน เรียงลำดับจากน้อยไปมากได้แก่
5.ซูตาน  4.ปากีสถาน 3. อัฟกานิสถาน 2. โซมาเลีย 1.เกาหลีเหนือ

วันจันทร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2560

นิทรรศการอัศจรรย์ศีลมหาสนิท

ในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนของพระศาสนจักรที่ร้ายแรงนี้ นี่เป็นวิธีที่นำบางสิ่งบางอย่างที่เรียบง่าย สวยงามและเป็นความเชื่อพื้นฐานมาสู่ประชาชนทั่วไปผู้เป็นประชากรของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เด็กน้อยผู้มอบสาส์นให้แก่พระสันตปาปา

ผลจากการพบกับพระสันตะปาปาเป็นการส่วนตัว  ทำให้มีข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์หลายฉบับ  กิลเลสกลายเป็นที่รู้จักไปทั่ว รวมทั้งข้อความที่กิลเลสได้มอบแก่พระสันตะปาปาและการประกาศข้อความเชื่อการเสด็จสู่สวรรค์ทั้งกายและวิญญาณของแม่พระ
>>>อ่านต่อ 

วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2560

วิญญาณที่ไม่มีใครคิดถึง

วิญญาณในไฟชำระอีกมากมายที่ไม่มีใครคิดถึง    อาจเป็นวิญญาณของปู่ย่าตายายพ่อแม่พี่น้องหรือญาติมิตรของเราก็ได้   เพราะเราอาจลืมพวกเขาไปแล้ว  ลองมาฟังนักบุญ ยอห์น มารีย์ วีอันเนย์ เจ้าอาวาสแห่งอารส พูดเกี่ยวกับเรื่องนี้

วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สหรัฐรับรองเยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของอิสราเอล

เป็นเรื่องน่าประหลาดใจที่ นายโดนัลด์ ทรัมป์เป็นผู้นำประเทศที่ได้เอ่ยพระนามพระเยซูเจ้าในบางโอกาส  ขณะที่ผู้นำประเทศอื่นๆในยุโรปซึ่งถึงแม้ว่าจะมีศาสนาคริสต์เป็นรากเหง้าความเจริญของประเทศในประวัติศาสตร์ก็ตาม ก็ไม่เคยอื่นพระนามพระเยซูเจ้าเลยแม้แต่ครั้งเดียว     >>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เปลี่ยนทรายให้เป็นดินสุดยอดจริงๆตามไปดูการวิจัยและพัฒนาของจีน (ม.ฉงชิ่ง เจี่ยวถง) ที่คิดค้นสารสกัดจากผนังเซลล์ของพืช ให้อยู่ในรูปสารเหลวข้น(paste) แล้วอัดลงในทะเลทรายจะเปลี่ยนทะเลทรายให้กลายเป็นดินที่อุดมด้วยธาตุทีจำเป็นในการเจริญเตืบโต ของพืช
ภายในระยะเวลา เพียง 6 เดือน ทะเลทรายก็จะเขียวขจี ด้วยพืชที่ปลูกขึ้นมาใหม่ และทาง UN จะใช้ Model ของจีน เป็นแบบอย่างในการเอาชนะความแห้งแล้ง ของทะเลทราย

วันพุธที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2560

เพลงขาติอิสราแอล
รุ้งกินน้ำที่ปรากฏอยู่นานที่สุดเท่าที่เคยมีมา
เมื่อวานนี้ (1/12/2017) ที่กรุงไทเป ไต้หวัน เกิดรุ้งกินน้ำที่ปรากฏอยู่นานที่สุดในโลกคือกินเวลาตั้งแต่ 7.00 น. ถึง 16.00 น. นาน 9 ชั่วโมง ผู้เชี่ยวชาญด้านอุตุนิยมวิทยาอธิบายว่า สาเหตุอาจมาจากมรสุมในระยะนี้ที่มีอิทธิพลทางตอนเหนือของไต้หวัน

วันอังคารที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2560

การจุดไฟต้นคริสต์มาสในวอชิงตัน

“ในฐานะประธานาธิบดีแห่งสหรัฐ ข้าพเจ้าขอแสดงความปรารถนาดีต่อชาวอเมริกันและต่อชาวโลกด้วยคำว่า เมอรี่คริสต์มาส”
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

อำนาจแห่งการสวดภาวนาด้วยความเชื่อ

ผมได้แปลเรื่องราวชีวิตของคุณพ่อเฮอร์แมนนี้ ซึ่งน่าสนใจสำหรับพวกเราทุกคนที่กำลังสวดภาวนาเพื่อวิญญาณที่ดูเหมือนจะสิ้นหวังที่จะได้รับพระหรรษทานในการกลับใจ
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2560

พระสันตะปาปาฟรังซิสในบังกลาเทศพระสันตะปาปาฟรังซิสเสด็จถึงบังกลาเทศ
พระสันตะปาปาฟรังซิสทรงบวชพระสงฆ์ชาวบังกลาเทศ 16 องค์

วันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560

สวดภาวนาด้วยความเชื่อ

อาวุธที่เราใช้ต่อสู้ไม่ใช่อาวุธของโลกนี้ ตรงกันข้าม  พวกมันเป็นอาวุธจากสวรรค์ที่ทำลายอำนาจของศัตรู
>>>อ่านต่อ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

บิดาแห่งการแพทย์ยุคใหม่

เราคิดว่าเทคโนโลยีจะแก้ปัญหาทุกอย่างในโลกนี้ได้  จะทำให้มนุษย์มีความสุขสบาย
>>>อ่านต่อ 

วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระสันตะปาปาในเมียนมาร์

>

พระสันตะปาปาฟรังซิสกล่าวแก่ประเทศเมียนมาร์ขอให้มีความเคารพต่อชนกลุ่มน้อยทุกกลุ่ม พระองค์ไม่ตรัสคำว่าโฮรินจา โดยตรง ตามที่ทางพระสังฆราชของเมียนมาร์ได้แนะนำไว้

วันอังคารที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

พระเยซูเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาลเพลงThe Lord is my Shepherd
เนื่องในโอกาสวันฉลองพระคริสตเจ้ากษัตริย์แห่งสากลจักรวาล

วันจันทร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

มีน้อยคนที่ได้รับความรอดหรือ?

จงสำนึกผิดกลับใจ
สำนึกผิดกลับใจอย่างแท้จริง
จงหันหลังให้บาป
และมารับความรอด
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

สาส์นแม่พระ2+25พ.ย.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
           ในเวลาแห่งพระหรรษทานนี้ แม่ขอให้พวกลูกสวดภาวนา  สวดภาวนาและแสวงหาสันติภาพ  ลูกน้อยทั้งหลาย พระองค์ผู้เสด็จมาบนโลกนี้ทรงประสงค์จะประทานสันติภาพของพระองค์แก่ลูกไม่ว่าลูกจะเป็นใครหรือเป็นอะไรก็ตาม  พระองค์ คือองค์พระบุตรของแม่  พี่ชายของลูก – ทรงเรียกร้องโดยผ่านทางแม่ ขอให้พวกลูกกลับใจ  เพราะถ้าปราศจากพระเป็นเจ้า พวกลูกจะไม่สามารถมีอนาคตหรือมีชีวิตนิรันดร์ได้  เพราะฉะนั้น  จงมีความเชื่อและสวดภาวนา ดำเนินชีวิตในพระหรรษทาน  และด้วยความคาดหวังที่จะพบกับพระองค์เป็นการส่วนตัว
 
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 พ.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
ขณะที่แม่มองดูพวกลูกที่มารวมกันอยู่รอบแม่นี้   แม่เห็นวิญญาณของหลายคนผู้เป็นลูกของแม่ที่กำลังแสวงหาความรักและการปลอบประโลมใจ  แต่ไม่มีใครมอบให้พวกเขา แม่ยังได้เห็นหลายคนที่ทำความชั่วด้วย  เพราะพวกเขาไม่มีแบบอย่างที่ดี พวกเขายังไม่ได้มารู้จักองค์พระบุตรของแม่  ความดีซึ่งนิ่งเงียบและแพร่กระจายไปโดยอาศัยวิญญาณที่บริสุทธิ์นั้นเป็นความแข็งแกร่งที่ค้ำจุนโลกนี้  มีบาปมากมายเหลือเกิน  แต่ก็มีความรักด้วย องค์พระบุตรทรงส่งแม่มาหาพวกลูก – แม่ผู้เป็นเหมือนเดิมเสมอสำหรับทุกคน – เพื่อที่แม่จะได้สั่งสอนพวกลูกให้มีความรัก มีความเข้าใจ ว่าพวกลูกเป็นพี่น้องกัน พระองค์ทรงปรารถนาที่จะช่วยเหลือพวกลูก
อัครสาวกแห่งความรักของแม่  ความปรารถนาแห่งความเชื่อและความรักที่มีชีวิตนั้นเป็นความพอเพียงแล้ว  และองค์พระบุตรจะทรงยอมรับสิ่งนี้ แต่ลูกต้องมีคุณค่าเหมาะสมด้วย ลูกต้องมีน้ำใจดีและมีหัวใจที่เปิดกว้าง  องค์พระบุตรจะทรงเข้าไปในหัวใจที่เปิดกว้าง แม่ในฐานะมารดา ปรารถนาให้ลูกทุกคนมารู้จักองค์พระบุตรของแม่ - องค์พระผู้เป็นเจ้าผู้ทรงบังเกิดเป็นพระเจ้า – แม่ปรารถนาให้ลูกมารู้จักความยิ่งใหญ่แห่งความรักของพระองค์ซึ่งลูกต้องการเป็นอย่างยิ่ง พระองค์ทรงรับบาปของลูกมาไว้ในพระองค์เองและทรงได้รับการไถ่กู้ให้รอดเพื่อลูก และเพื่อเป็นการตอบแทน พระองค์ทรงขอให้พวกลูกรักกันและกัน องค์พระบุตรของแม่คือความรัก
พระองค์ทรงรักมนุษย์ทุกคนไม่แตกต่างกัน มนุษย์ทุกคนจากทุกประเทศและทุกชนชาติ บรรดาลูกทั้งหลายของแม่ , ถ้าพวกลูกจะดำเนินชีวิตในความรักขององค์พระบุตรของแม่ พระอาณาจักรของพระองค์ก็จะอยู่ในโลกเรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้น อัครสาวกแห่งความรักของแม่, จงสวดภาวนา สวดภาวนา เพื่อที่องค์พระบุตรและความรักของพระองค์จะได้อยู่ใกล้ชิดกับพวกลูก เพื่อที่พวกลูกจะได้เป็นแบบอย่างแห่งความรักและจะได้ช่วยเหลือผู้อื่นที่ยังไม่มารู้จักองค์พระบุตรของแม่ อย่าลืมว่าองค์พระบุตรของแม่ ผู้ทรงเป็นหนึ่งในพระตรีเอกภาพ ทรงรักลูก จงรักนายชุมพาบาลของพวกลูกและสวดภาวนาเพื่อพวกท่าน
ขอขอบใจลูก