พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักบุญมากาเร็ต มารีย์ ช่วยเหลือวิญญาณพระสงฆ์


สาเหตุที่ใหญ่ที่สุดของความทุกข์ของเขาก็คือเขาคำนึงถึงผลประโยชน์ของตนเองมากกว่าของพระเจ้า
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความหมายของความทุกข์


โดยการผ่านเส้นทางที่ยากลำบากนี้,เพื่อเริ่มต้นกระแสเรียกนักบวชของเธอ,เธอได้รับความเข้าใจอย่างลึกซึ้งถึงความหมายของความทุกข์
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สาส์นพระกุมารเยซู วันที่ เมษายน 2022


หากท่านทำตามความปรารถนาของเรา,ทำตามคำพูดของเรา,การพิพากษาอาจผ่านท่านไปเหมือนกับที่เกิดขึ้นกับนีนะเวห์
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


'ตามที่นักปราชญ์ของพระศาสนจักรกล่าวไว้ สำหรับบาปหนักทุกประการ,มนุษย์ผู้ทำบาปจำเป็นต้องรับโทษเป็นเวลาเจ็ดปีในโลกนี้,หรือเป็นเวลาที่เทียบเท่ากันในไฟชำระ เหตุผลก็คือบาปหนักทุกประการเป็นความผิดต่อพระพรเจ็ดประการของพระจิตเจ้า แต่การทำกิจใช้โทษบาปนั้นไม่ได้ระบุไว้เป็นการตายตัว พระคริสต์จึงทรงประสงค์จะคงอยู่ในอียิปต์เป็นเวลาเจ็ดปี โดยทรงประทับอยู่ในที่คับแคบ เพื่อแสดงว่าสิ่งนั้นเป็นการอยู่ในที่แคบแห่งการสำนึกผิดเป็นเวลาเจ็ดปี 
หลังจากนั้น,มนุษย์ผู้นั้นก็เป็นอิสระจากโทษที่กำหนดไว้'  

- นักบุญวินเซนต์ เฟอร์เรอร์ ,บทเทศน์

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระรูปแม่พระอุ้มพระกุมารที่สูงที่สุดในนางาซากิ


โอยามัตสึตั้งชื่อรูปแกะสลักไม้ของเขาว่า “พระแม่มารีย์คันนอนแห่งปราสาทฮาระ”( “St. Mary Kannon of Hara Castle,”)
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สาส์นแม่พระ 25 ต.ค.2022

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 ต.ค. 2022
ลูกที่รักทั้งหลาย
          องค์พระผู้สูงสุดทรงอนุญาตให้แม่มาอยู่กับพวกลูก,และให้เป็นความยินดีของพวกลูกและเป็นหนทางในความหวัง,เพราะมนุษยชาติได้ตัดสินใจเลือกความตาย นั่นคือเหตุผลที่พระองค์ทรงส่งแม่มาเพื่อสั่งสอนพวกลูกว่า หากปราศจากพระเจ้า,ลูกจะไม่มีอนาคต  
          ลูกน้อยทั้งหลาย,จงเป็นเครื่องมือแห่งความรักสำหรับทุกคนที่ยังไม่มารู้จักพระเจ้าแห่งความรัก 
         จงเป็นพยานแห่งความเชื่อที่เปี่ยมด้วยความยินดีของลูกและอย่าสูญเสียความหวังในการเปลี่ยนแปลงหัวใจของมนุษย์ แม่จะอยู่กับพวกลูกและอวยพรพวกลูกด้วยการอวยพรเยี่ยงมารดาของแม่  
          ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่

วันอังคารที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2565

เฮอร์ในไบเบิลคือใคร


เฮอร์มาจากเผ่ายูดาห์และเขามาเพื่อช่วยโมเสสในการต่อสู้กับอามาเลข
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำแนะนำสู่ชีวิตศรัทธา 3/2


คุณธรรมทั่วไปคือ ความอ่อนโยน,ความพอประมาณ,ความสุภาพเรียบร้อย,และความถ่อมตน เป็นคุณธรรมที่เราควรแต่งแต้มสีสันให้กับทุกสิ่งที่เราทำ
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คุณพ่อปีโอชุบชีวิตเด็กชาย


มันเป็นเดือนพฤษภาคมของปี 1925, มาเรียมีลูกน้อยที่ป่วยตั้งแต่เกิด มาเรียเป็นห่วงลูกมาก อันที่จริง หลังจากไปพบแพทย์,เธอได้รับแจ้งว่าลูกของเธอมีอาการป่วยที่ซับซ้อนมาก ไม่มีความหวังสำหรับทารก อาการของเด็กไม่สามารถฟื้นตัวได้ มาเรียตัดสินใจขึ้นรถไฟไปซานจิโอวานนี โรตอนโด เธออาศัยอยู่ในเมืองเล็กๆทางตอนใต้ของ Puglia (พื้นที่ยากจนทางตอนใต้ของอิตาลี) แต่เธอเคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับคุณพ่อปีโอ,พระสงฆ์ที่มีรอยแผลเหมือนพระเยซู,ผู้ทำอัศจรรย์รักษาผู้คนจากโรค,และให้ความหวังแก่ผู้สิ้นหวัง เธอออกเดินทางทันที แต่ในระหว่างการเดินทางทารกได้เสียชีวิต! เธอเฝ้าดูแลร่างเล็กๆของลูกทั้งคืน แล้ววางลูกลงในกระเป๋าเดินทางแล้วปิดกระเป๋า วันรุ่งขึ้นเธอ,มาถึงอารามของ San Giovanni Rotondo เธอไม่มีความหวัง แต่เธอไม่ได้สูญเสียความเชื่อของเธอ เย็นวันนั้นเธอได้พบกับคุณพ่อปีโอ เธออยู่ในแถวรอการฟังสารภาพบาป และเธอถือกระเป๋าเดินทางที่มีร่างของลูกชายในมือ ลูกชายของเธอเสียชีวิตไปแล้วยี่สิบสี่ชั่วโมง เมื่อเธอมาถึงเบื้องหน้าคุณพ่อปีโอ,เธอคุกเข่า,ร้องไห้และขอความช่วยเหลือจากท่าน คุณพ่อปีโอมองเธออย่างตั้งใจ แม่เปิดกระเป๋าเดินทางออกและแสดงศพของทารกให้คุณพ่อปีโอดู คุณพ่อปีโอตกใจมากกับความเศร้าโศกของผู้เป็นมารดา ท่านนำร่างเล็กของทารกมาอุ้มและวางมือของท่านบนหัวของเด็กชาย แล้วท่านก็สวดภาวนา,แหงนหน้าสู่สวรรค์ ชั่วครู่หนึ่ง,ทารกที่น่าสงสารก็กลับมามีชีวิตอีกครั้ง แสดงท่าทางการเคลื่อนไหวของเท้าและแขน...ทารกดูเหมือนเพิ่งตื่นหลังจากหลับไปยาวนาน คุณพ่อปีโอพูดกับแม่ของเด็กว่า: “คุณแม่,ร้องไห้ทำไม? ลูกชายของคุณกำลังหลับอยู่!” เสียงโห่ร้องยินดีของมารดาและเสียงโห่ร้องจากฝูงชนดังก้องไปทั่วโบสถ์ ทุกคนต่างพูดถึงอัศจรรย์นี้!  
 
#Catholic4Life 

วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความอดทนภายในต่อผู้อื่น


นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขน 

เราเป็นเหมือนหินที่ต้องสกัดและแกะสลักก่อนนำมาใช้ในอาคาร ผู้คนที่พระเจ้าทรงให้มาอยู่ล้อมรอบเรานั้น,เป็นเหมือนช่างฝีมือที่พระองค์นำมาไว้ที่นั่นเพื่อปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเราด้วยการทำงานและสิ่วของพวกเขาที่กระทบใส่เรา 
บางคนจะสกัดเราด้วยคำพูด - บอกเราในสิ่งที่เราไม่อยากได้ยิน 
บางคนสกัดเราด้วยการกระทำ - ทำกับเราในสิ่งที่เราไม่อยากทน 
บางคนสกัดเราด้วยอารมณ์ของพวกเขา - ด้วยตัวตนของเขา...ในการกระทำของพวกเขา ทำให้เรารำคาญและเบื่อหน่าย 
อาทิเช่นบางคนพูดเร็ว,บางคนพูดช้า,บางคนพูดเสียงดังมากและบางคนพูดเบาจนคุณแทบไม่ได้ยิน สิ่งเหล่านี้บางอย่างอาจทำให้เรารำคาญมาก 
นักบุญยอห์นแห่งไม้กางเขนกล่าวต่อไปว่า: และคนอื่นๆสกัดเราด้วยความคิดของพวกเขา - ด้วยการไม่เคารพหรือรู้สึกรักเรา 
ท่านนักบุญแนะนำว่า: ในสถานการณ์เหล่านี้ เราควรยอมรับความอัปยศและความรำคาญด้วยความอดทนภายใน


วันพุธที่ 19 ตุลาคม พ.ศ. 2565

สาส์นของพระเยซูเจ้าประทานแก่ลุซ เดอ มาเรีย


พระจันทร์สีเลือดในอดีตและที่ลูกจะได้เห็นอีกครั้ง,เป็นเงาล่วงหน้าของความทุกข์เข็ญอันหนักหนาสาหัสที่มนุษยชาติจะต้องเผชิญในช่วงเวลาที่สุดยอดนี้
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


ยุคสมัยใหม่ในปัจจุบันถูกครอบครองโดยซาตานและจะถูกครอบครองมากขึ้นในอนาคต ความขัดแย้งกับนรกนี้มนุษย์ไม่อาจเอาชนะได้,แม้แต่คนที่ฉลาดที่สุด มีเพียงพระนางมารีย์ผู้ปฏิสนธินิรมลผู้เดียวเท่านั้น,ผู้ทรงได้รับพระสัญญาจากพระเจ้าให้สามารถได้รับชัยชนะเหนือซาตาน อย่างไรก็ตาม,พระนางมารีย์,พระมารดาของพระเจ้าผู้ทรงได้รับการยกขึ้นสู่สวรรค์,ทรงประสงค์จะได้รับความร่วมมือจากเรา พระนางทรงแสวงหาวิญญาณที่จะอุทิศตนทั้งครบให้กับพระนาง,พวกเขาจะกลายเป็นเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพในพระหัตถ์ของพระนาง เครื่องมือในการปราบซาตานและเป็นผู้แพร่กระจายอาณาจักรของพระเจ้าบนโลก”  

นักบุญแม็กซิมิเลียน โคลเบ 

วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้า(3)


ข้าแต่พระเจ้า,โปรดทรงรักษาข้าพเจ้าให้พ้นจากความใจแคบ,โปรดให้ข้าพเจ้าใจกว้างในความคิด,ในคำพูด,ในการกระทำ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ดำเนินชีวิตในน้ำพระทัยของพระเจ้า(2)


พระเยซูเจ้าข้า,ขอพระองค์ทรงทำให้จิตวิญญาณของข้าพเจ้ามั่นคง,ไม่คลอนแคลน,และพากเพียร
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 15 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความเชื่อของพระศาสนจักรกำลังถูกทดสอบ


การเปลี่ยนแปลงหลักคำสอนทางศีลธรรมของพระศาสนจักรคาทอลิกจะเกิดขึ้นโดยผ่านการประชุมไซนอดและนั่นจะทำให้เกิดความแตกแยก
>>>อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2565

อัศจรรย์ดวงอาทิตย์ที่ฟาติมา


หนังสือพิมพ์ของโปรตุเกส Ilustração Portuguesa,ฉบับวันที่ 29 ตุลาคม 1917 แสดงรูปภาพของประชาชนที่ไปรวมกันที่ฟาติมาในวันที่ 13 ตุลาคม 1917,ประชาชนกำลังแหงนหน้าดูอัศจรรย์ดวงอาทิตย์ ในระหว่างการประจักษ์มาของแม่พระแก่เด็กสามคนแห่งฟาติมา ประมาณว่ามีประชาชนประมาณ 70,000 คนในวันนั้น
ประมาณเที่ยงวัน ประชาชนมารวมกันที่โควาดาอีเรีย เด็กสามคนมาถึงแล้ว
ทันใดนั้นลูซีอาก็ร้องขึ้นว่า "เงียบ,เงียบ, แม่พระกำลังมา" เพราะเธอเห็นแสงสว่างวาบขึ้นบนท้องฟ้าเหนือต้นโอ๊ค ประชาขนต่างเงียบกริบ ลูซีอาถามแม่พระว่า "ท่านต้องการอะไรคะ?" แม่พระตรัสตอบ "แม่อยากบอกลูกว่า แม่ต้องการให้สร้างโบสถ์น้อยขึ้นที่นี่เพื่อเป็นเกียรติแด่แม่ แม่คือแม่พระแห่งสายประคำ  จงสวดสายประคำทุกวัน สงคราม(โลกครั้งที่1)กำลังสิ้นสุดลง และทหารจะได้กลับบ้านในไม่ช้า"........
แล้วแม่พระทรงกางพระหัตถ์ออก มีแสงรัศมีเจิดจ้าส่องออกมารอบๆซึ่งเชื่อมโยงกันแสงจากดวงอาทิตย์
ลูซีอาตะโกนว่า "ดูที่ดวงอาทิตย์"
แม่พระทรงหายไป เด็กๆได้เห็นภาพของพระธรรมล้ำลึกของสายประคำภาคชื่นชมยินดี,มหาทรมาน,และพระสิริรุ่งโรจน์ ลูซีอาเห็นทั้งสามภาคนี้ แต่ฟรังซิสโกและยาชินทาเห็นเพียงภาคแรก
นักบุญโยเซฟประจักษ์มาอยู่ข้างดวงอาทิตย์พร้อมทั้งพระกุมารเยซูและแม่พระแห่งสายประคำ นักบุญโยเซฟอวยพรประชาชนด้วยเครื่องหมายกางเขน และพระกุมารก็ทรงกระทำด้วย
ในที่สุดแม่พระแห่งภูเขาคาร์เมลประจักษ์มาพร้อมทั้งพระกุมารเยซู
ขณะที่ภาพเหล่านี้ปรากฏอยู่ ประชาชนได้เห็นอัศจรรย์แห่งดวงอาทิตย์ ฝนยังคงตกอยู่ระหว่างที่มีการประจักษ์
เมื่อลูซีอาร้องว่า "ดูที่ดวงอาทิตย์" ประชาชนยืนขึ้น จ้องมองท้องฟ้า ดวงอาทิตย์ส่องแสงรัศมีกระจายออกโดยรอบ ดวงอาทิตย์เหมือนเป็นจานสีเงิน แล้วก็เริ่มเต้น หมุนติ้วเหมือนลูกบอลแห่งไฟ หยุดในบางครั้ง และเริ่มหมุนอีก ส่งรังสีไปโดยรอบและเปลี่ยนสี สีส่องกระทบกับต้นไม้และทุกสิ่งทำให้สิ่งเหล่านั้นมีสีตามไปด้วย ต่อมาดวงอาทิตย์ก็หยุดหมุนและกระตุกและตกลงมาเป็นทางซิกแซกมายังฝูงขน
ประชาชนมีความกลัวเป็นอย่างมาก,คิดว่านี่เป็นอวสานของโลกแล้ว,ต่างคุกเข่าลง,ร้องไห้และสวดภาวนาวอนขอต่อพระเจ้าให้ทรงเมตตาต่อพวกเขา
ในที่สุดดวงอาทิตย์ก็หยุดและกลับไปอยู่ที่ตำแหน่งเดิมของมัน
ประชาชนสังเกตุว่าเสื้อผ้าที่เปียกของพวกเขาแห่งสนิท
อัศจรรย์เห็นได้แม้แต่ในบริเวณที่อยู่ห่างไกลไป ถึง 25 ไมล์ 
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2565

คำพูดของนักบุญ


วิญญาณหัวเราะเยาะตัวเองเมื่อนึกถึงเวลาที่วิญญาณคิดถึงเงิน,และปรารถนาจะครอบครองมัน แม้ว่าในเรื่องนี้,ดิฉันเชื่ออย่างแท้จริงว่าดิฉันไม่เคยต้องสารภาพความผิดเช่นนั้น มันเป็นความผิดพอแล้วที่จะคิดถึงแต่เรื่องเงินเท่านั้น ถ้าหาก,ดิฉันสามารถใช้เงินซื้อพระพรต่างๆที่ฉันมีได้ ฉันควรจะใช้เงินให้มาก แต่ปรากฏชัดว่าพระพรเหล่านี้ได้มาจากการละทิ้งสิ่งสารพัด มีอะไรที่สามารถหาได้ด้วยเงินที่เราปรารถนา? มันเป็นสิ่งที่มีค่าและเป็นสิ่งที่ยั่งยืนหรือ? แล้วทำไมเราถึงปรารถนามัน? มันให้แต่ความสุขสบายที่น่าสลดใจซึ่งต้องจ่ายไปมาก! บ่อยครั้งมันนำนรกมาสู่เรา,ไฟนิรันดร,และความทุกข์ทรมานไม่รู้จบ โอ้,  
 
ถ้ามนุษย์ทุกคนมองว่ามันเป็นขยะที่ไร้ประโยชน์,โลกจะสงบสุขสักเพียงไร!โดยไม่ต้องต่อรอง! มนุษย์ทุกคนจะเป็นมิตรกันสักเพียงไร,ถ้าไม่คำนึงถึงเกียรติและเงินทอง! ดิฉันเชื่อว่ามันจะเยียวยาทุกสิ่ง 
นักบุญเทเรซาแห่งพระเยซู  
 

วันพุธที่ 12 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันอังคารที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักบุญเกมม่ากับการประจญเรื่องทางโลก


การประจญล่อลวงของเธอต่อความไร้สาระและสิ่งทางโลกนั้นแข็งแกร่งและยากต่อการต้านทาน
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันอาทิตย์ที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ปีศาจสอนเราเกี่ยวกับการสวดภาวนา


เมื่อเราสวดภาวนา,เราควรมุ่งความสนใจไปที่ถ้อยคำของบทสวดนั้นและสวดภาวนาอย่างครุ่นคิดและไตร่ตรอง
>>>อ่านต่อ

วันเสาร์ที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความทุกข์โศกเศร้าของแม่พระ


ขอให้ความทุกข์ของแม่ปรากฏอยู่ต่อหน้าต่อตาพวกเขาและในความคิดของพวกเขาเสมอ!”
>>>อ่านต่อ


ขอร่วมแสดงความเสียใจต่อผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์ที่หนองบัวลำภู

วันศุกร์ที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระศาสนจักรจะมีเพียงหนึ่งเดียว?

[DON VALENTIN] 
THIS DAY IN GARABANDAL HISTORY : OCTOBER 1, 1961:
 
"พระแม่มารีย์ทรงบอกฉันถึงเรื่องหนึ่ง...ซึ่งสำคัญกว่าทุกอย่างที่ดอน วาเลนติน[DON VALENTIN] ได้เขียนมาจนถึงตอนนี้" 
ในวันอาทิตย์แรกของ "เดือนแห่งสายประคำศักดิ์สิทธิ์"(ตุลาคม) คอนชิตา,เมื่อสิ้นสุดการอยู่ในภวังค์ของเวลากลางคืน,ได้บอกกับดอน วาเลนตินว่าเธอเพิ่งได้รับรู้บางอย่างจากพระแม่มารีย์ซึ่งมีความสำคัญมากกว่าสิ่งใดๆที่ผู้อภิบาลแห่งการาบันดาลสามารถจดบันทึกได้จนถึงขณะนี้ นั่นคือ,เป็นเรื่องที่เกือบจะแน่นอนในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของโปรเตสแตนต์หรือแองกลิกันในอนาคต ตามที่คอนชิตาบอกกับ Placido Ruiloba ในเวลานั้นว่า: "ทำไมคุณถึงวิพากษ์วิจารณ์พวกโปรเตสแตนต์ล่ะ,ในไม่ช้าเราจะกลับมารวมกันอีกครั้งหนึ่ง (หรือ "เป็นหนึ่งเดียวกัน" - comunes)" . พระแม่มารีย์จะค่อยๆเปิดเผยแก่ผู้เห็นแม่พระถึงอนาคตเกี่ยวกับ "เหตุการณ์ใหญ่ของพระศาสนจักร" นั่นคือ "ความเป็นหนึ่งเดียวกันอย่างสมบูรณ์ของคริสตชนทุกคน,ในที่สุดก็จะสำเร็จ นั่นคือ "การกลับมารวมกันของคริสตจักรทุกนิกาย" ในพระศาสนจักรคาทอลิก,อันเป็นพระศาสนจักรของพระคริสต์! เป็นความจริง,พระนางทรงเริ่มเปิดเผยเรื่องนี้แล้ว,ซึ่งอาจมีคนระลึกได้จากการเสียชีวิตของ Padre Luis ที่เสียชีวิตตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 1961 กับคนอื่นๆที่นั่น มันจะเป็นเหมือนกับการได้ดูภาพยนตร์ตัวอย่างและจะมีประสบการณ์ของอนาคตทั่วโลก AVISO ? [เหตุการณ์การเตือน] 
คัดมาจากหนังสือ 'Garabandal', J. Serre, หน้า 105-106 
นี่จะทำให้พระวาจาในพระวรสารของยอห์น 10:16 สำเร็จไป “เรายังมีแกะอื่นซึ่งไม่ได้อยู่ในคอกนี้ เราจะนำพวกเขามาและพวกเขาจะฟังเสียงของเรา ดังนั้นจะมีแกะฝูงเดียว และนายชุมพาบาลแต่เพียงผู้เดียว”

 

วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565

การประสูติของพระเยซูเจ้า


“เมื่อผู้นั้น (พระเยซู) ประสูติจากเธอ(พระนางพรหมจารีย์) มีแสงสว่างเจิดจ้าเหมือนตอนที่พระองค์ทรงฟื้นคืนพระชนม์”
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2565

นักบุญเทเรซากับนักโทษประหาร


มอบช่วงเวลาที่ยากลำบากและความทุกข์ของคุณให้กับพระเจ้าเพื่อประโยชน์ของเพื่อนๆของคุณทุกคน
>>>อ่านต่อ

วันอังคารที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2565

พระสงฆ์ผู้ขับไล่ปีศาจกับสายประคำ


เดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งการสวดสายประคำ ซึ่งกำลังมีการรณรงค์ให้สวดสายประคำครบ 1 ล้านสาย
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565

ความคิดในแง่บวกเกี่ยวกับความทุกข์ในไฟชำระ


นักบุญออกัสตินกล่าวว่า"เมื่อเรามีความรัก,เราไม่มีความทุกข์ หรือถ้าเรามีความทุกข์,เราก็รักความทุกข์นั้น" เมื่อความรักของพระเจ้าเข้าครอบครองจิตใจแล้ว ความทุกข์ทั้งหมดก็เปลี่ยนรูปและเปลี่ยนสภาพไปในลักษณะที่ความขมขื่นทั้งหมดแปรเปลี่ยนเป็นความหวาน  
 
นักบุญฟรังซิส เดอ ซาลส์ ผู้แนะนำฝ่ายวิญญาณที่ศักดิ์สิทธิ์,มีทัศนะในแง่บวกเกี่ยวกับเรื่องไฟชำระท่านคิดว่าไฟชำระนำมาซึ่งการปลอบโยนมากกว่าความหวาดหวั่นหรือความหวาดกลัว วิญญาณในไฟชำระมีความแน่ใจในความรอดของพวกเขาอย่างแน่นอน และความหวังนี้เติมเต็มพวกเขาด้วยสันติสุขและความปีติยินดีในระดับสูง แม้จะมีความทุกข์ทรมานอย่างรุนแรง พวกเขาก็เห็นชัดเจนว่าพวกเขาอยู่ในไฟชำระเนื่องจากพระหรรษทานของพระเจ้า และพวกเขายังเห็นอย่างชัดเจนด้วยว่าการถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร์นั้นหมายถึงอะไร เราซึ่งเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอซึ่งถูกพันธนาการด้วยเนื้อหนังและเลือดไม่สามารถเข้าใจได้ว่าการถูกสาปแช่งชั่วนิรันดร์หมายถึงอะไร แต่ไม่เป็นเช่นนั้นกับวิญญาณที่น่าสงสารในไฟชำระ พวกเขามองเห็นได้ชัดเจนขึ้นถึงล้านเท่าว่าการสูญเสียพระเจ้าไปชั่วนิรันดร์หมายถึงอะไร วิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณที่ถ่อมตน พวกเขายอมจำนนต่อพระประสงค์ของพระเจ้าอย่างสมบูรณ์ พวกเขาชำระตนให้บริสุทธิ์ด้วยความเต็มใจและด้วยความรัก พวกเขาไม่บ่นหรือต่อว่า พวกเขารักพระเจ้ามากกว่าตัวเอง
 

วันอาทิตย์ที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2565

วันเสาร์ที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2565