พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 21 กรกฏาคม 2024 อัครสาวกกลับมารายงาน

           บรรดาอัครสาวกกลับมาเฝ้าพระเยซูเจ้าและทูลรายงานให้ทรงทราบถึงทุกสิ่งที่เขาได้ทำและได้สอน พระองค์จึงตรัสกับเขาว่า “ท่านทั้งหลายจงมาพักผ่อนกับเราตามลำพังในที่สงัดระยะหนึ่งเถิด” เพราะมีคนไปมาจนเขาไม่มีเวลาแม้กระทั่งจะกินอาหาร พระเยซูเจ้าจึงทรงลงเรือไปยังที่สงัดพร้อมกับบรรดาอัครสาวก ประชาชนหลายคนเห็นพระเยซูเจ้ากับบรรดาอัครสาวกแล่นเรือออกไป ก็คาดคะเนได้ว่า พระองค์จะทรงไปที่ใด จึงรีบเดินเท้าออกจากเมืองต่าง ๆ ไปที่นั่นและไปถึงก่อน เมื่อเสด็จขึ้นจากเรือ ทรงแลเห็นประชาชนมากมายก็ทรงสงสาร เพราะเขาเหล่านั้นเป็นดังฝูงแกะไม่มีคนเลี้ยง พระองค์จึงทรงเริ่มสั่งสอนเขาหลายเรื่อง
(มาระโก 6:30-34)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ละครชีวิตนักบวชหญิงคณะภคินีพระราชินีมาเรีย 1


คุณพ่อ การ์โล เดอ ลาโตเร ได้ตั้งคณะนักบวชหญิงคณะภคินีพระราชินีมาเรีย  ขึ้นด้วยความยากลำบาก
ท่านเสียสละตนเองจนหมดสิ้นเพื่อพระเป็นเจ้า  เพื่อพระศาสนจักร และเพื่อพระแม่มารีย์ที่ท่านรักมากที่สุด  บัดนี้พระศาสนจักรแต่งตั้งท่านเป็นผู้ควรเคารพ  และกำลังดำเนินการเพื่อตั้งท่านเป็นนักบุญต่อไป

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

เพลงเทเซ่-เชิญถวายพระพร


เชิญถวายพระพร สรรเสริญพระนามพระเจ้า
เชิญถวายพระพร พระเจ้านำทางชีวี
ขอให้ชนทั้งผองช้องสรรเสริญ และชวนเชิญร้องเพลงครื้นเคลงสิ้น
พระองค์ทรงพิพากษาเป็นอาจิณ ทรงต้ดสินเทียงธรรมและนำทาง
โมทนาพระคุณหนุนนำข้า ให้ผืนนาอุดมดีไม่มีสราง
ผืนแผ่นดินพืชไร่ไม่จืดจาง พระผู้สร้างทรงช่วยอำนวยพร
เชิญถวายพระพร สรรเสริญพระนามพระเจ้า
เชิญถวายพระพร พระเจ้านำทางชีวี

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่องเล่าจากหนังสือเก่า 2

ลองอ่านต่อนะครับ  - เรื่องเล่าจากหนังสือสมโภช 100 ปี (1890-1990) วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก  มีบทความที่น่าสนใจดี
.....อ่านต่อ
 

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส 8/8


สาสน์แม่พระ 2-25 เม.ย. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย  
ในวันนี้แม่ได้มาอยู่กับลูกเพื่อนำลูกไปสู่ความรอด  วิญญาณของลูกไม่สงบเพราะจิตใจของลูกอ่อนแอและเหนื่อยล้าจากสิ่งของทั้งหลายซึ่งเป็นของโลก  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงสวดภาวนาต่อพระจิตเจ้าเถิด  เพื่อที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงลูกและประทานพละกำลังแห่งความเชื่อและความหวังของพระองค์แก่ลูก  เพื่อที่ลูกจะได้มั่นคงในการต่อสู้กับปีศาจ  แม่อยู่กับลูกและคอยช่วยเหลือลูกเบื้องพระพักตร์ขององค์พระบุตรเยซูของแม่
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 เม.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่ได้เลือกพวกลูก, อัครสาวกของแม่, เพราะลูกทุกคนมีบางสิ่งที่สวยงามอยู่ภายในตัวลูก ลูกสามารถช่วยแม่ให้มีความรักเพื่อเห็นแก่มนุษย์ผู้ที่องค์พระบุตรของแม่ทรงยอมสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ เพราะฉะนั้น , แม่จึงเรียกพวกลูกอีกครั้งหนึ่ง, อัครสาวกของแม่, ให้พยายามมองเห็นสิ่งที่ดีในสิ่งสร้างทุกอย่างของพระเป็นเจ้า เห็นสิ่งที่ดีในบรรดาลูกทั้งหลายของแม่ทุกคน และพยายามที่จะเข้าใจพวกเขา ลูกๆทั้งหลายของแม่,ลูกทุกคนเป็นพี่น้องกันโดยองค์พระจิตเจ้าองค์เดียวกัน เมื่อลูกเต็มเปี่ยมด้วยความรักเพื่อองค์พระบุตรของแม่ ลูกจะสามารถพูดในสิ่งที่ลูกรู้กับทุกคนที่ยังไม่มารู้จักความรักนั้น ลูกได้มารู้จักกับความรักขององค์พระบุตรของแม่แล้ว ลูกเข้าใจถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์แล้ว ลูกเพ่งมองพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ในฐานะมารดา แม่ปรารถนาให้ลูกทุกคนของแม่เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเพื่อพระเยซูเจ้า เพราะฉะนั้น, แม่จึงเรียกพวกลูก, อัครสาวกของแม่, ให้ดำเนินชีวิตอาศัยศีลมหาสนิทด้วยความชื่นชมยินดี เพราะในศีลมหาสนิท องค์พระบุตรของแม่ทรงมอบพระองค์เองแก่ลูกอีกครั้งหนึ่งและด้วยแบบอย่างของพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงความรักและการเสียสละต่อเพื่อนบ้าน
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ผ้าห่อพระศพแห่งกรุงตูริน

ในเดือนมิถุนายนนี้  พระสันตปาปาฟรังซิสจะเสด็จแสวงบุญที่ตูริน อิตาลี  สถานที่มีผ้าห่อพระศพแห่งตูรินอันมีชื่อเสียง  ซึ่งเชื่อว่าเป็นผ้าห่อพระศพพระเยซูเจ้าเมื่อ 2000 ปีก่อน  ....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

พระศาสนจักรในทุกวันนี้เป็นพระศาสนจักรแห่งมรณสักขีในมิสซาของเช้าวันอังคารที่ 21 เม.ย. 2015 พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับการเบียดเบียนคริสตชน ซึ่งเข้ากับบทอ่านพระคัมภีร์ที่พูดถึงมรณสักขีองค์แรก  น. สตีเฟน แต่ก็มีหลายคนที่ปฏิเสธความเชื่อของเขา
พระดำรัสของพระสันตปาปาฟรังซิส
“ในทุกวันนี้  มีสตีเฟนสักกี่คนในโลก  ขอให้เราคิดถึงพี่น้องของเราที่ถูกตัดคอที่ชายหาดของประเทศลิเบีย ขอให้เราคิดถึงเด็กหนุ่มที่ถูกเผาทั้งเป็นโดยเพื่อนร่วมชาติของเขาเองด้วยสาเหตุที่เขาเป็นคริสตชน  ขอให้เราคิดถึงบรรดาผู้ลี้ภัยที่ถูกโยนจากเรือลงสู่ทะเลโดยผู้ลี้ภัยคนอื่นๆด้วยสาเหตุเพราะพวกเขาเป็นคริสตชน....และยังมีคนอื่นอีกมากมาย  คนอื่นๆที่เราก็ไม่อาจรู้ข่าวคราวของพวกเขาได้เพราะพวกเขาถูกคุมขังอยู่ในคุกด้วยสาเหตุที่พวกเขาเป็นคริสตชน...พระศาสนจักรทุกวันนี้เป็นพระศาสนจักรแห่งมรณสักขี  พวกเขารับทนทุกข์ทรมาน  พวกเขามอบชีวิตของพวกเขาและพวกเราก็ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าจากการเป็นพยานของพวกเขา”
พระสันตะปาปาเรียกร้องให้คริสตชนทั้งหลายร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนเหล่านั้นที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อของพวกเขา
 “พระวาจาของพระเป็นเจ้าถูกปฏิเสธจากคนบางกลุ่ม  พระวาจาของพระเป็นเจ้ากลายเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจเมื่อท่านมีหัวใจแข็งเป็นหิน  เมื่อท่านมีหัวใจของคนป่าเถื่อนไร้ศาสนา  เพราะพระวาจาของพระเป็นเจ้าเรียกร้องให้ท่านแบ่งปันแก่ผู้หิวโหยด้วยขนมปังซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสถึง  ในประวัติศาสตร์ของการเผยแสดงให้เราทราบ  มีมรณสักขีจำนวนมากที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อของพวกเขา  ความเชื่อและความสัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระเป็นเจ้า  อันเป็นสัจจธรรมของพระองค์”
พระสันตปาปาฟรังซิสทรงเปรียบเทียบความเป็นมรณสักขีของ น.สตีเฟนกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า “ท่านนักบุญก็เช่นเดียวกัน  ได้ตายพร้อมกับให้อภัยแก่ศัตรู และได้สวดภาวนาเพื่อศัตรูด้วย”
              พระสันตะปาปาตรัสว่า – “ผู้ที่เบียดเบียนบรรดาประกาศกเหล่านั้น พวกเขาเชื่อว่ากำลังให้เกียรติแด่พระเป็นเจ้า พวกเขาคิดว่าได้ทำตามพระบัญญัติที่แท้จริงของพระเป็นเจ้า”
“ในวันนี้  พ่อของเตือนว่า  ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของพระศาสนจักรนั้นคือประวัติบรรดานักบุญและมรณสักขี  ประวัติของคนจำนวนมากซึ่งถูกเบียดเบียนและถูกฆ่าโดยคนที่คิดว่าเป็นเจ้าของ “ความจริง” – คนที่หัวใจของเขาถูกทำให้ผิดเพี้ยนไปโดย “ความจริง” ของเขา
พระสันตะปาปาตรัสด้วยว่า “ยังมีคนจำนวนมากที่เป็น “มรณสักขีที่ซ่อนเร้น มรณสักขีที่ไม่มีคนรู้จัก”  พวกเขาคือชายหญิงที่มีความเชื่อต่อเสียงของพระจิตเจ้า  และเป็นผู้ที่แสวงหาหนทางให้ในการช่วยเหลือพี่น้องของพวกเขาให้รักพระเป็นเจ้าได้ดียิ่งขึ้น”
            พระองค์ตรัสว่า  หลายครั้งที่มีการเบียดเบียนโดยพวก “ซันเฮดดริน” สมัยใหม่  ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของ”ความจริง”

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

แผนก่อการร้ายในโบสถ์ตัองล้มเหลวชายผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอิสลาม ได้วางแผนจะก่อการร้ายด้วยการกราดยิงผู้คนในโบสถ์ของฝรั่งเศส  แต่ต้องประสพความล้มเหลว  เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำปืนยิงใส่ขาของตัวเองโดยไม่ตั้งใจ
ตำรวจฝรั่งเศสเชื่อว่า ชายชาวอัลจีเรีย อายุ 24 ปี วางแผนปฏิบัติการโจมตีในวันอาทิตย์  โดยการกราดยิงผู้คนในโบสถ์หนึ่งถึงสองแห่งในปารีส  หน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้ให้ข่าวนี้เมื่อวันพุธ  แต่ไม่บอกชื่อของชายผู้ต้องสงสัย  ให้รายละเอียดแต่เพียงว่า เขาเป็นนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  และมีชื่ออยู่ในรายชื่อของหน่วยรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ปีที่แล้ว  นาย Bernard Cazeneuve รัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวว่า  เขายังถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ฆ่านาง Aurelie Chatelain, อายุ 32 ปีเพื่อขโมยรถยนต์ที่นำมาก่อการร้าย
หน่วยรักษาความปลอดภัยให้ข่าวว่า  ชายผู้นี้ถูกจับกุมที่ปารีสหลังจากที่เขายิงปืนใส่ตัวเองโดยไม่ตั้งใจและเขาได้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลให้มาช่วย  เขารออยู่ที่ถนนด้านนอกเพื่อรอการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ
แหล่งข่าวบอกกับทาง AFP ว่า  เมื่อวันอาทิตย์  มีผู้พบชายผู้ต้องสงสัยถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ขาของเขา  เขาถูกส่งไปโรงพยาบาลและอยู่ที่นั่นจนถึงวันพุธ
ตำรวจซึ่งไปถึงที่เกิดเหตุพบรอยหยดเลือดที่นำไปถึงรถของเขา  และได้พบปืนไรเฟิล kalashnikov rifles  พร้อมกับกระสุนปืนและกระดาษโน๊ตเกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาจะโจมตีอยู่ภายในรถนั้น  และยังมีบทความจีฮัดด้วย

เรื่องเล่าจากหนังสือเก่า

บังเอิญเพื่อนคนหนึ่งให้ยืมหนังสือเก่ามาเล่มหนึ่ง เป้นหนังสือสมโภช 100 ปี (1890-1990) วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก  มีบทความที่สนุกและน่าสนใจดี จึงแสกนภาพบางหน้าและเอามาแบ่งปันกันครับ
.....อ่านต่อ
 

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

วาทะของคุณพ่อปีโอ


“อย่าหวั่นกลัวไม้กางเขน(ความยากลำบาก)  การทดสอบความรักที่แน่นอนที่สุดประกอบด้วยความทุกข์เพื่อคนที่รัก  ถ้าหากพระเป็นเจ้าทรงยอมรับทนทุกข์ทรมานเป็นอันมากเพื่อความรักต่อเรามนุษย์  แล้วความเจ็บปวดที่เรายอมทนรับเพื่อพระองค์นั้นเล่า  มันจะกลายเป็นความรักที่น่ารักที่สุด” (7/14/1914)

คุณพ่อปีโอ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

คำเตือน 13 ข้อของพระสันตปาปาฟรังซิส


ตั้งแต่เริ่มต้นสมณสมัย  พระสันตปาปาฟรังซิสทรงเตือนประชาชนเกี่ยวกับปีศาจไว้ถึง 13 ครั้ง

“ปีศาจยังคงอยู่ที่นี่ในโลก...แม้จะเป็นศตวรรษที่ 21 “ ......อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

Veni, creator Spiritus


เพลงเกรกอเรียน - Veni, creator Spiritus @ Notre-Dame de Paris
บทอัญเชิญพระจิต
หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว  อัครสาวกและศิษย์อื่นๆรวมทั้งแม่พระได้ประชุมสวดภาวนากันที่ห้องชั้นบน  และในวันอาทิตย์ พระจิตเจ้าได้ลงมายังทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมบันดาลให้พวกเขามีใจกล้าหาญและมีความเข้าใจในภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้  อัครสาวกมีใจเร่าร้อนที่จะประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าไปทั่วโลก

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ชนเผ่าที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก

100 ปีควรจะเป็นอายุเฉลี่ยของมนุษย์  มีสมมุติฐานที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอายุของสิ่งมีชีวิตคือ  อายุของสัตว์หลายชนิดจะเป็นห้าเท่าของอายุขณะที่มันโตเต็มวัย.....อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

เพลงเกรกอเรียน – ลูกมอบดวงใจ


พลงเกรกอเรียน – ลูกมอบดวงใจ ที่อาสนวิหารนอตเตอร์ดัม แห่งกรุงปารีส
Notre Dame de Paris

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

ตำแนะนำ 25 ข้อของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ลูกสาวของเรา เราต้องการสอนลูกเกี่ยวกับสงครามฝ่ายจิต”.....อ่านต่อ
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

พระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2 เป็นฮีโร่

         หนังสือการ์ตูนมาร์เวล Marvel Comics  เป็นหนังสือเกี่ยวกับบรรดาฮีโร่ อาทิเช่น Spider-Man, the X-Men, and Iron Man แต่ในปี 1983 หนังสือได้เพิ่มฮีโร่คนใหม่คือ พระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2
         ถูกต้องแล้ว  ก่อนที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 จะมีทวิตเตอร์ และก่อนที่พระสันตปาปาฟรังซิสจะเป็นบุรุษแห่งปีของนิตยสารไทม์  พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ก็มีหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับประวัติของพระองค์แล้ว
         หนังสือการ์ตูนอัตชีวประวัติของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 พิมพ์ขึ้นในปี 1983 เล่าประวัติของพระองค์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงทรงถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 13 พ.ค. 1981 และเป็นหนังสือที่ขายได้หลายล้านฉบับ  คุณสามารถซื้อได้ที่อเมซอน
       ตัวอย่างบางหน้าของหนังสือการ์ตูนนี้  http://www.churchpop.com/2014/10/24/pope-st-john-paul-ii-comic-book/

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

พระสังฆราชช่วยขับไล่ปีศาจที่สิงหญิงสาว

            Catholic Online (www.catholic.org) 3/25/2015 : สตรีชาวอาร์เจนตินาอายุ 22 ปีมีชื่อตามข่าว “ลอร่า” ตามรายงานบอกว่า เธอเป็นคนดีก่อนที่จะถูกปีศาจเข้าสิงและมันทำให้เธอมีอาการบ้าคลั่ง  ในรูปนี้  เธอกำลังอาละวาดและร้องขู่พระสังฆราช มานูเอล  อคูนา ซึ่งทำพิธีขับไล่ปีศาจให้กับเธอ
ก่อนทำพิธี คนในชุมชนได้สวดภาวนาเพื่อวิญญาณของลอร่าพร้อมกันที่โบสถ์ Lutheran Charismatic Church ในกรุงบัวโนสไอเรส  พระสังฆราชมานูเอลพูดว่า “ออกไป  ออกไปจากเธอเดี๋ยวนี้”
ลอร่าร้องว่า “ไม่  ไม่” และพยายามดิ้นให้หลุดจากผู้หญิงสองคนที่กดเธอลงกับพื้น
พระสังฆราชบอกกับเราว่า “ปีศาจมีอยู่จริง  มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันในนิยาย  หรือเป็นเพียงทฤษฏี  มันไม่ใช่บางสิ่งที่เป็นนามธรรม  ปีศาจมีตัวตนและเพราะอย่างนั้นมันจึงใช้ยุทธวิธีต่างๆ”
“เรากำลังพูดถึงบางสิ่งที่น่ากลัวมาก  มันคือเทวดาตกสวรรค์  ปีศาจไม่ใช่สิ่งที่อุปโหลกขึ้น  แต่มันมีจริงที่พระเยซูเจ้าเคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้ว” 
ขณะที่ลอร่าถูกกดลงบนพื้นห้อง  นายออกัสตัส อามาดอร์ อเรวาโล  ก็สวดภาวนาให้เธอ  เขาเล่าว่า “เราได้ยินเสียงเธอกรีดร้องและร้องไห้ เราจึงสวดภาวนาเพื่อให้เธอเป็นอิสระ...เธอต้องได้รับการทำพิธีขับไล่ปีศาจ”
เมื่อสิ้นสุดพิธี ลอร่าก็สงบลงและเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อย  พระสังฆราชกล่าวว่า
            “ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  เราได้รับลูกสาวของเรากลับคืนมาแล้ว  คุณยังไม่ได้เห็นพิธีทั้งหมด  พวกมันเป็นปีศาจหลายตนเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงเผชิญมาแล้ว  การที่เธอเป็นอิสระครั้งนี้นับเป็นพระพรของพระเป็นเจ้า”

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระวันที่ 18 มี.ค. 2015


สาส์นแม่พระประทานแก่มีรยานา วันที่ 18 มี.ค. 2015 เนื่องในโอกาสครบรอบการประจักษ์ครั้งแรกของเธอ
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยสุดหัวใจของแม่  แม่ของร้องลูก แม่ของวิงวอนพวกลูกทุกคน  ให้ชำระจิตใจของลูกให้สะอาดปราศจากบาป  และยกจิตใจของลูกขึ้นหาพระเป็นเจ้าและชีวิตนิรันดร  แม่ขอวิงวอนพวกลูก  ให้ลูกเป็นผู้ที่รอบคอบและเปิดใจให้กับความจริง  อย่ายอมให้สิ่งของของโลกนี้ทำให้ลูกอยู่ห่างไกลจากความรู้และความพอใจที่แท้จริงของการเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระบุตรของแม่  แม่กำลังนำลูกไปสู่ปรีชาญาณที่แท้จริง  เพราะโดยอาศํยปรีชาญาณที่แท้จริงเท่านั้น  ลูกจึงจะรู้จักสันติภาพที่แท้จริงและความดีที่แท้จริง  อย่าเสียเวลาในการขอเครื่องหมายจากองค์พระบิดาสวรรค์เลย  เพราะพระองค์ประทานเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกอยู่แล้ว  นั่นคือองค์พระบุตรของแม่  เพราะฉะนั้น  ลูกๆทั้งหลายของแม่  จงสวดภาวนาเพื่อที่พระจิตเจ้าจะทรงนำลูกไปสู่ความจริง  และช่วยให้ลูกเข้าใจในความจริงนั้น  และด้วยความรู้ในความจริงนั้นเอง  ลูกจะได้เป็นผู้หนึ่งที่อยู่กับองค์พระบิดาสวรรค์และองค์พระบุตรของแม่  นั่นคือความรู้ความเข้าใจซึ่งให้ความสุขบนโลกนี้และเปิดประตูแห่งชีวิตนิรันดรและความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด
ขอขอบใจลูก

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

บทเทศน์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

บทเทศน์ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ นี้เป็นบทเทศน์ที่น่าประทับใจมากแต่เราไม่ทราบชื่อของผู้เทศน์  ทราบแต่ว่าเป็นบทเทศน์ที่มีมานานมากแล้ว

แบร์นาแด็ต ซูบีรุส 4/8


วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส 3/8


พระสันตปาปาประกอบพิธีในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

ในอาสนวิหารนักบุญเปโตร พระสันตะปาปาทรงประกอบพิธีมิสซาในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
นักพรตกาปูชิน friar Raniero Cantalamessa เป็นผู้เทศน์ในพิธี ท่านกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าเป็นรูปแบบของผู้รับทนทรมานในประวัติศาสตร์” 
“มีนักโทษกี่คนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพระเยซูเจ้า  ขณะที่อยู่ต่อหน้าปีลาต ในจวนที่ว่าการ  ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว  ถูกทรมาน  ตกอยู่ภายใต้ความเมตตากรุณาของทหารที่เหี้ยมโหดและเต็มไปด้วยความเกลียดชัง  ที่กระทำการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงด้วยเครื่องมือทารุณทุกชนิด  และเฝ้ามองดูความเจ็บปวดทรมานของนักโทษด้วยความสนุกสนาน”
“พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะต่อความโหดร้ายรุนแรงทั้งปวง  ด้วยความสงบเงียบและความรัก  ดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำพระนามของพระเป็นเจ้ามาใช้ในการทำสิ่งที่โหดร้านรุนแรงได้”

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

วาทะของคุณพ่อปีโอ


“พระเยซูเจ้าอยู่กับท่าน ถึงแม้ท่านจะไม่รู้สึกถึงการปรากฏของพระองค์  พระองค์อยู่ใกล้ชิดท่านมากขึ้นในระหว่างการสู้รบฝ่ายจิตของท่าน  พระองค์อยู่ที่นั่นเสมอ  ใกล้กับท่าน คอยปลุกเร้าใจท่านให้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ พระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อกำจัดศัตรูเพื่อที่ท่านจะไม่บาดเจ็บ”
(8/15/1914)
คุณพ่อปีโอ