พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ 29 ม,ค. 2023 พระเยซูเจ้าทรงสอนมหาบุญลาภแปดประการ

           พระเยซูเจ้าทอดพระเนตรเห็นประชาชนมากมาย จึงเสด็จขึ้นบนภูเขา เมื่อประทับแล้ว บรรดาศิษย์เข้ามาห้อมล้อมพระองค์ พระองค์ทรงเริ่มตรัสสอนว่า
           ดินแดนเศบูลุนและนัฟทาลี
           “ผู้มีใจยากจน ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา
           ผู้เป็นทุกข์โศกเศร้า ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับการปลอบโยน
           ผู้มีใจอ่อนโยน ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับแผ่นดินเป็นมรดก
           ผู้หิวกระหายความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะอิ่ม
           ผู้มีใจเมตตา ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้รับพระเมตตา
           ผู้มีใจบริสุทธิ์ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้เห็นพระเจ้า
           ผู้สร้างสันติ ย่อมเป็นสุข เพราะเขาจะได้ชื่อว่าเป็นบุตรของพระเจ้า
           ผู้ถูกเบียดเบียนข่มเหงเพราะความชอบธรรม ย่อมเป็นสุข เพราะอาณาจักรสวรรค์เป็นของเขา ท่านทั้งหลายย่อมเป็นสุข เมื่อถูกดูหมิ่น ข่มเหงและใส่ร้ายต่าง ๆ นานาเพราะเรา จงชื่นชมยินดีเถิด เพราะบำเหน็จรางวัลของท่านในสวรรค์นั้นยิ่งใหญ่นัก”
           พระองค์เสด็จไปทวแคว้นกาลิลี ทรงสั่งสอนในศาลาธรรม ทรงประกาศข่าวดีเรื่องพระอาณาจักร ทรงรักษาโรคและความเจ็บไข้ทุกชนิดของประชาชน
(มัทธิว 5:1-12)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2558

ละครชีวิตนักบวชหญิงคณะภคินีพระราชินีมาเรีย 1


คุณพ่อ การ์โล เดอ ลาโตเร ได้ตั้งคณะนักบวชหญิงคณะภคินีพระราชินีมาเรีย  ขึ้นด้วยความยากลำบาก
ท่านเสียสละตนเองจนหมดสิ้นเพื่อพระเป็นเจ้า  เพื่อพระศาสนจักร และเพื่อพระแม่มารีย์ที่ท่านรักมากที่สุด  บัดนี้พระศาสนจักรแต่งตั้งท่านเป็นผู้ควรเคารพ  และกำลังดำเนินการเพื่อตั้งท่านเป็นนักบุญต่อไป

วันพุธที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2558

เพลงเทเซ่-เชิญถวายพระพร


เชิญถวายพระพร สรรเสริญพระนามพระเจ้า
เชิญถวายพระพร พระเจ้านำทางชีวี
ขอให้ชนทั้งผองช้องสรรเสริญ และชวนเชิญร้องเพลงครื้นเคลงสิ้น
พระองค์ทรงพิพากษาเป็นอาจิณ ทรงต้ดสินเทียงธรรมและนำทาง
โมทนาพระคุณหนุนนำข้า ให้ผืนนาอุดมดีไม่มีสราง
ผืนแผ่นดินพืชไร่ไม่จืดจาง พระผู้สร้างทรงช่วยอำนวยพร
เชิญถวายพระพร สรรเสริญพระนามพระเจ้า
เชิญถวายพระพร พระเจ้านำทางชีวี

วันจันทร์ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2558

เรื่องเล่าจากหนังสือเก่า 2

ลองอ่านต่อนะครับ  - เรื่องเล่าจากหนังสือสมโภช 100 ปี (1890-1990) วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก  มีบทความที่น่าสนใจดี
.....อ่านต่อ
 

วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส 8/8


สาสน์แม่พระ 2-25 เม.ย. 2015

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย  
ในวันนี้แม่ได้มาอยู่กับลูกเพื่อนำลูกไปสู่ความรอด  วิญญาณของลูกไม่สงบเพราะจิตใจของลูกอ่อนแอและเหนื่อยล้าจากสิ่งของทั้งหลายซึ่งเป็นของโลก  ลูกน้อยทั้งหลาย  จงสวดภาวนาต่อพระจิตเจ้าเถิด  เพื่อที่พระองค์จะทรงเปลี่ยนแปลงลูกและประทานพละกำลังแห่งความเชื่อและความหวังของพระองค์แก่ลูก  เพื่อที่ลูกจะได้มั่นคงในการต่อสู้กับปีศาจ  แม่อยู่กับลูกและคอยช่วยเหลือลูกเบื้องพระพักตร์ขององค์พระบุตรเยซูของแม่
ขอขอบใจลูกที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 เม.ย. 2015
ลูกที่รักทั้งหลาย 
แม่ได้เลือกพวกลูก, อัครสาวกของแม่, เพราะลูกทุกคนมีบางสิ่งที่สวยงามอยู่ภายในตัวลูก ลูกสามารถช่วยแม่ให้มีความรักเพื่อเห็นแก่มนุษย์ผู้ที่องค์พระบุตรของแม่ทรงยอมสิ้นพระชนม์และกลับคืนพระชนม์ชีพ เพราะฉะนั้น , แม่จึงเรียกพวกลูกอีกครั้งหนึ่ง, อัครสาวกของแม่, ให้พยายามมองเห็นสิ่งที่ดีในสิ่งสร้างทุกอย่างของพระเป็นเจ้า เห็นสิ่งที่ดีในบรรดาลูกทั้งหลายของแม่ทุกคน และพยายามที่จะเข้าใจพวกเขา ลูกๆทั้งหลายของแม่,ลูกทุกคนเป็นพี่น้องกันโดยองค์พระจิตเจ้าองค์เดียวกัน เมื่อลูกเต็มเปี่ยมด้วยความรักเพื่อองค์พระบุตรของแม่ ลูกจะสามารถพูดในสิ่งที่ลูกรู้กับทุกคนที่ยังไม่มารู้จักความรักนั้น ลูกได้มารู้จักกับความรักขององค์พระบุตรของแม่แล้ว ลูกเข้าใจถึงการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระองค์แล้ว ลูกเพ่งมองพระองค์ด้วยความชื่นชมยินดี ในฐานะมารดา แม่ปรารถนาให้ลูกทุกคนของแม่เป็นหนึ่งเดียวกันในความรักเพื่อพระเยซูเจ้า เพราะฉะนั้น, แม่จึงเรียกพวกลูก, อัครสาวกของแม่, ให้ดำเนินชีวิตอาศัยศีลมหาสนิทด้วยความชื่นชมยินดี เพราะในศีลมหาสนิท องค์พระบุตรของแม่ทรงมอบพระองค์เองแก่ลูกอีกครั้งหนึ่งและด้วยแบบอย่างของพระองค์ได้แสดงให้เห็นถึงความรักและการเสียสละต่อเพื่อนบ้าน
ขอขอบใจลูก

วันเสาร์ที่ 25 เมษายน พ.ศ. 2558

ผ้าห่อพระศพแห่งกรุงตูริน

ในเดือนมิถุนายนนี้  พระสันตปาปาฟรังซิสจะเสด็จแสวงบุญที่ตูริน อิตาลี  สถานที่มีผ้าห่อพระศพแห่งตูรินอันมีชื่อเสียง  ซึ่งเชื่อว่าเป็นผ้าห่อพระศพพระเยซูเจ้าเมื่อ 2000 ปีก่อน  ....อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558

พระศาสนจักรในทุกวันนี้เป็นพระศาสนจักรแห่งมรณสักขีในมิสซาของเช้าวันอังคารที่ 21 เม.ย. 2015 พระสันตปาปาฟรังซิสตรัสเกี่ยวกับการเบียดเบียนคริสตชน ซึ่งเข้ากับบทอ่านพระคัมภีร์ที่พูดถึงมรณสักขีองค์แรก  น. สตีเฟน แต่ก็มีหลายคนที่ปฏิเสธความเชื่อของเขา
พระดำรัสของพระสันตปาปาฟรังซิส
“ในทุกวันนี้  มีสตีเฟนสักกี่คนในโลก  ขอให้เราคิดถึงพี่น้องของเราที่ถูกตัดคอที่ชายหาดของประเทศลิเบีย ขอให้เราคิดถึงเด็กหนุ่มที่ถูกเผาทั้งเป็นโดยเพื่อนร่วมชาติของเขาเองด้วยสาเหตุที่เขาเป็นคริสตชน  ขอให้เราคิดถึงบรรดาผู้ลี้ภัยที่ถูกโยนจากเรือลงสู่ทะเลโดยผู้ลี้ภัยคนอื่นๆด้วยสาเหตุเพราะพวกเขาเป็นคริสตชน....และยังมีคนอื่นอีกมากมาย  คนอื่นๆที่เราก็ไม่อาจรู้ข่าวคราวของพวกเขาได้เพราะพวกเขาถูกคุมขังอยู่ในคุกด้วยสาเหตุที่พวกเขาเป็นคริสตชน...พระศาสนจักรทุกวันนี้เป็นพระศาสนจักรแห่งมรณสักขี  พวกเขารับทนทุกข์ทรมาน  พวกเขามอบชีวิตของพวกเขาและพวกเราก็ได้รับพระพรของพระเป็นเจ้าจากการเป็นพยานของพวกเขา”
พระสันตะปาปาเรียกร้องให้คริสตชนทั้งหลายร่วมใจเป็นหนึ่งเดียวกับคริสตชนเหล่านั้นที่ถูกเบียดเบียนเพราะความเชื่อของพวกเขา
 “พระวาจาของพระเป็นเจ้าถูกปฏิเสธจากคนบางกลุ่ม  พระวาจาของพระเป็นเจ้ากลายเป็นสิ่งที่ทำให้ไม่สบายใจเมื่อท่านมีหัวใจแข็งเป็นหิน  เมื่อท่านมีหัวใจของคนป่าเถื่อนไร้ศาสนา  เพราะพระวาจาของพระเป็นเจ้าเรียกร้องให้ท่านแบ่งปันแก่ผู้หิวโหยด้วยขนมปังซึ่งพระเยซูเจ้าตรัสถึง  ในประวัติศาสตร์ของการเผยแสดงให้เราทราบ  มีมรณสักขีจำนวนมากที่ถูกฆ่าตายเพราะความเชื่อของพวกเขา  ความเชื่อและความสัตย์ซื่อต่อพระวาจาของพระเป็นเจ้า  อันเป็นสัจจธรรมของพระองค์”
พระสันตปาปาฟรังซิสทรงเปรียบเทียบความเป็นมรณสักขีของ น.สตีเฟนกับการสิ้นพระชนม์ของพระเยซูเจ้า “ท่านนักบุญก็เช่นเดียวกัน  ได้ตายพร้อมกับให้อภัยแก่ศัตรู และได้สวดภาวนาเพื่อศัตรูด้วย”
              พระสันตะปาปาตรัสว่า – “ผู้ที่เบียดเบียนบรรดาประกาศกเหล่านั้น พวกเขาเชื่อว่ากำลังให้เกียรติแด่พระเป็นเจ้า พวกเขาคิดว่าได้ทำตามพระบัญญัติที่แท้จริงของพระเป็นเจ้า”
“ในวันนี้  พ่อของเตือนว่า  ประวัติศาสตร์ที่แท้จริงของพระศาสนจักรนั้นคือประวัติบรรดานักบุญและมรณสักขี  ประวัติของคนจำนวนมากซึ่งถูกเบียดเบียนและถูกฆ่าโดยคนที่คิดว่าเป็นเจ้าของ “ความจริง” – คนที่หัวใจของเขาถูกทำให้ผิดเพี้ยนไปโดย “ความจริง” ของเขา
พระสันตะปาปาตรัสด้วยว่า “ยังมีคนจำนวนมากที่เป็น “มรณสักขีที่ซ่อนเร้น มรณสักขีที่ไม่มีคนรู้จัก”  พวกเขาคือชายหญิงที่มีความเชื่อต่อเสียงของพระจิตเจ้า  และเป็นผู้ที่แสวงหาหนทางให้ในการช่วยเหลือพี่น้องของพวกเขาให้รักพระเป็นเจ้าได้ดียิ่งขึ้น”
            พระองค์ตรัสว่า  หลายครั้งที่มีการเบียดเบียนโดยพวก “ซันเฮดดริน” สมัยใหม่  ผู้ที่คิดว่าตนเองเป็นเจ้าของ”ความจริง”

วันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2558

แผนก่อการร้ายในโบสถ์ตัองล้มเหลวชายผู้ต้องสงสัยว่าเป็นผู้ก่อการร้ายอิสลาม ได้วางแผนจะก่อการร้ายด้วยการกราดยิงผู้คนในโบสถ์ของฝรั่งเศส  แต่ต้องประสพความล้มเหลว  เมื่อเกิดอุบัติเหตุทำปืนยิงใส่ขาของตัวเองโดยไม่ตั้งใจ
ตำรวจฝรั่งเศสเชื่อว่า ชายชาวอัลจีเรีย อายุ 24 ปี วางแผนปฏิบัติการโจมตีในวันอาทิตย์  โดยการกราดยิงผู้คนในโบสถ์หนึ่งถึงสองแห่งในปารีส  หน่วยรักษาความปลอดภัยแห่งชาติได้ให้ข่าวนี้เมื่อวันพุธ  แต่ไม่บอกชื่อของชายผู้ต้องสงสัย  ให้รายละเอียดแต่เพียงว่า เขาเป็นนักศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์  และมีชื่ออยู่ในรายชื่อของหน่วยรักษาความปลอดภัยตั้งแต่ปีที่แล้ว  นาย Bernard Cazeneuve รัฐมนตรีมหาดไทยกล่าวว่า  เขายังถูกตั้งข้อหาว่าเป็นผู้ฆ่านาง Aurelie Chatelain, อายุ 32 ปีเพื่อขโมยรถยนต์ที่นำมาก่อการร้าย
หน่วยรักษาความปลอดภัยให้ข่าวว่า  ชายผู้นี้ถูกจับกุมที่ปารีสหลังจากที่เขายิงปืนใส่ตัวเองโดยไม่ตั้งใจและเขาได้โทรศัพท์เรียกรถพยาบาลให้มาช่วย  เขารออยู่ที่ถนนด้านนอกเพื่อรอการปฐมพยาบาลเบื้องต้น  เมื่อตำรวจไปถึงที่เกิดเหตุ
แหล่งข่าวบอกกับทาง AFP ว่า  เมื่อวันอาทิตย์  มีผู้พบชายผู้ต้องสงสัยถูกกระสุนปืนยิงเข้าที่ขาของเขา  เขาถูกส่งไปโรงพยาบาลและอยู่ที่นั่นจนถึงวันพุธ
ตำรวจซึ่งไปถึงที่เกิดเหตุพบรอยหยดเลือดที่นำไปถึงรถของเขา  และได้พบปืนไรเฟิล kalashnikov rifles  พร้อมกับกระสุนปืนและกระดาษโน๊ตเกี่ยวกับเป้าหมายที่เขาจะโจมตีอยู่ภายในรถนั้น  และยังมีบทความจีฮัดด้วย

เรื่องเล่าจากหนังสือเก่า

บังเอิญเพื่อนคนหนึ่งให้ยืมหนังสือเก่ามาเล่มหนึ่ง เป้นหนังสือสมโภช 100 ปี (1890-1990) วัดพระคริสตประจักษ์ บ้านเล่า ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นครนายก  มีบทความที่สนุกและน่าสนใจดี จึงแสกนภาพบางหน้าและเอามาแบ่งปันกันครับ
.....อ่านต่อ
 

วันพุธที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2558

วันอังคารที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2558

วาทะของคุณพ่อปีโอ


“อย่าหวั่นกลัวไม้กางเขน(ความยากลำบาก)  การทดสอบความรักที่แน่นอนที่สุดประกอบด้วยความทุกข์เพื่อคนที่รัก  ถ้าหากพระเป็นเจ้าทรงยอมรับทนทุกข์ทรมานเป็นอันมากเพื่อความรักต่อเรามนุษย์  แล้วความเจ็บปวดที่เรายอมทนรับเพื่อพระองค์นั้นเล่า  มันจะกลายเป็นความรักที่น่ารักที่สุด” (7/14/1914)

คุณพ่อปีโอ

วันจันทร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2558

คำเตือน 13 ข้อของพระสันตปาปาฟรังซิส


ตั้งแต่เริ่มต้นสมณสมัย  พระสันตปาปาฟรังซิสทรงเตือนประชาชนเกี่ยวกับปีศาจไว้ถึง 13 ครั้ง

“ปีศาจยังคงอยู่ที่นี่ในโลก...แม้จะเป็นศตวรรษที่ 21 “ ......อ่านต่อ

วันศุกร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2558

Veni, creator Spiritus


เพลงเกรกอเรียน - Veni, creator Spiritus @ Notre-Dame de Paris
บทอัญเชิญพระจิต
หลังจากพระเยซูเจ้าเสด็จขึ้นสวรรค์แล้ว  อัครสาวกและศิษย์อื่นๆรวมทั้งแม่พระได้ประชุมสวดภาวนากันที่ห้องชั้นบน  และในวันอาทิตย์ พระจิตเจ้าได้ลงมายังทุกคนที่อยู่ในที่ประชุมบันดาลให้พวกเขามีใจกล้าหาญและมีความเข้าใจในภารกิจที่พระเยซูเจ้าทรงมอบให้  อัครสาวกมีใจเร่าร้อนที่จะประกาศข่าวดีเกี่ยวกับพระเยซูเจ้าไปทั่วโลก

วันพุธที่ 15 เมษายน พ.ศ. 2558

ชนเผ่าที่มีอายุยืนมากที่สุดในโลก

100 ปีควรจะเป็นอายุเฉลี่ยของมนุษย์  มีสมมุติฐานที่น่าสนใจเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับอายุของสิ่งมีชีวิตคือ  อายุของสัตว์หลายชนิดจะเป็นห้าเท่าของอายุขณะที่มันโตเต็มวัย.....อ่านต่อ

วันอังคารที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2558

เพลงเกรกอเรียน – ลูกมอบดวงใจ


พลงเกรกอเรียน – ลูกมอบดวงใจ ที่อาสนวิหารนอตเตอร์ดัม แห่งกรุงปารีส
Notre Dame de Paris

วันจันทร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2558

ตำแนะนำ 25 ข้อของพระเยซูเจ้า

พระเยซูเจ้าตรัสว่า “ลูกสาวของเรา เราต้องการสอนลูกเกี่ยวกับสงครามฝ่ายจิต”.....อ่านต่อ
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2558

พระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2 เป็นฮีโร่

         หนังสือการ์ตูนมาร์เวล Marvel Comics  เป็นหนังสือเกี่ยวกับบรรดาฮีโร่ อาทิเช่น Spider-Man, the X-Men, and Iron Man แต่ในปี 1983 หนังสือได้เพิ่มฮีโร่คนใหม่คือ พระสันตปาปายอห์นปอลที่ 2
         ถูกต้องแล้ว  ก่อนที่พระสันตะปาปาเบเนดิกต์ที่ 16 จะมีทวิตเตอร์ และก่อนที่พระสันตปาปาฟรังซิสจะเป็นบุรุษแห่งปีของนิตยสารไทม์  พระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 ก็มีหนังสือการ์ตูนเกี่ยวกับประวัติของพระองค์แล้ว
         หนังสือการ์ตูนอัตชีวประวัติของพระสันตะปาปายอห์นปอลที่ 2 พิมพ์ขึ้นในปี 1983 เล่าประวัติของพระองค์ตั้งแต่วัยเด็กจนถึงทรงถูกลอบปลงพระชนม์ในวันที่ 13 พ.ค. 1981 และเป็นหนังสือที่ขายได้หลายล้านฉบับ  คุณสามารถซื้อได้ที่อเมซอน
       ตัวอย่างบางหน้าของหนังสือการ์ตูนนี้  http://www.churchpop.com/2014/10/24/pope-st-john-paul-ii-comic-book/

วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2558

พระสังฆราชช่วยขับไล่ปีศาจที่สิงหญิงสาว

            Catholic Online (www.catholic.org) 3/25/2015 : สตรีชาวอาร์เจนตินาอายุ 22 ปีมีชื่อตามข่าว “ลอร่า” ตามรายงานบอกว่า เธอเป็นคนดีก่อนที่จะถูกปีศาจเข้าสิงและมันทำให้เธอมีอาการบ้าคลั่ง  ในรูปนี้  เธอกำลังอาละวาดและร้องขู่พระสังฆราช มานูเอล  อคูนา ซึ่งทำพิธีขับไล่ปีศาจให้กับเธอ
ก่อนทำพิธี คนในชุมชนได้สวดภาวนาเพื่อวิญญาณของลอร่าพร้อมกันที่โบสถ์ Lutheran Charismatic Church ในกรุงบัวโนสไอเรส  พระสังฆราชมานูเอลพูดว่า “ออกไป  ออกไปจากเธอเดี๋ยวนี้”
ลอร่าร้องว่า “ไม่  ไม่” และพยายามดิ้นให้หลุดจากผู้หญิงสองคนที่กดเธอลงกับพื้น
พระสังฆราชบอกกับเราว่า “ปีศาจมีอยู่จริง  มันไม่ใช่เป็นเพียงเรื่องเพ้อฝันในนิยาย  หรือเป็นเพียงทฤษฏี  มันไม่ใช่บางสิ่งที่เป็นนามธรรม  ปีศาจมีตัวตนและเพราะอย่างนั้นมันจึงใช้ยุทธวิธีต่างๆ”
“เรากำลังพูดถึงบางสิ่งที่น่ากลัวมาก  มันคือเทวดาตกสวรรค์  ปีศาจไม่ใช่สิ่งที่อุปโหลกขึ้น  แต่มันมีจริงที่พระเยซูเจ้าเคยเผชิญหน้ากับมันมาแล้ว” 
ขณะที่ลอร่าถูกกดลงบนพื้นห้อง  นายออกัสตัส อามาดอร์ อเรวาโล  ก็สวดภาวนาให้เธอ  เขาเล่าว่า “เราได้ยินเสียงเธอกรีดร้องและร้องไห้ เราจึงสวดภาวนาเพื่อให้เธอเป็นอิสระ...เธอต้องได้รับการทำพิธีขับไล่ปีศาจ”
เมื่อสิ้นสุดพิธี ลอร่าก็สงบลงและเธอรู้สึกเหน็ดเหนื่อย  พระสังฆราชกล่าวว่า
            “ขอบพระคุณพระเป็นเจ้า  เราได้รับลูกสาวของเรากลับคืนมาแล้ว  คุณยังไม่ได้เห็นพิธีทั้งหมด  พวกมันเป็นปีศาจหลายตนเหมือนที่พระเยซูเจ้าทรงเผชิญมาแล้ว  การที่เธอเป็นอิสระครั้งนี้นับเป็นพระพรของพระเป็นเจ้า”

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2558

สาส์นแม่พระวันที่ 18 มี.ค. 2015


สาส์นแม่พระประทานแก่มีรยานา วันที่ 18 มี.ค. 2015 เนื่องในโอกาสครบรอบการประจักษ์ครั้งแรกของเธอ
ลูกที่รักทั้งหลาย
ด้วยสุดหัวใจของแม่  แม่ของร้องลูก แม่ของวิงวอนพวกลูกทุกคน  ให้ชำระจิตใจของลูกให้สะอาดปราศจากบาป  และยกจิตใจของลูกขึ้นหาพระเป็นเจ้าและชีวิตนิรันดร  แม่ขอวิงวอนพวกลูก  ให้ลูกเป็นผู้ที่รอบคอบและเปิดใจให้กับความจริง  อย่ายอมให้สิ่งของของโลกนี้ทำให้ลูกอยู่ห่างไกลจากความรู้และความพอใจที่แท้จริงของการเป็นหนึ่งเดียวกับองค์พระบุตรของแม่  แม่กำลังนำลูกไปสู่ปรีชาญาณที่แท้จริง  เพราะโดยอาศํยปรีชาญาณที่แท้จริงเท่านั้น  ลูกจึงจะรู้จักสันติภาพที่แท้จริงและความดีที่แท้จริง  อย่าเสียเวลาในการขอเครื่องหมายจากองค์พระบิดาสวรรค์เลย  เพราะพระองค์ประทานเครื่องหมายอันยิ่งใหญ่ให้แก่ลูกอยู่แล้ว  นั่นคือองค์พระบุตรของแม่  เพราะฉะนั้น  ลูกๆทั้งหลายของแม่  จงสวดภาวนาเพื่อที่พระจิตเจ้าจะทรงนำลูกไปสู่ความจริง  และช่วยให้ลูกเข้าใจในความจริงนั้น  และด้วยความรู้ในความจริงนั้นเอง  ลูกจะได้เป็นผู้หนึ่งที่อยู่กับองค์พระบิดาสวรรค์และองค์พระบุตรของแม่  นั่นคือความรู้ความเข้าใจซึ่งให้ความสุขบนโลกนี้และเปิดประตูแห่งชีวิตนิรันดรและความรักอันไม่มีที่สิ้นสุด
ขอขอบใจลูก

วันอาทิตย์ที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2558

บทเทศน์วันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์

บทเทศน์ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์ นี้เป็นบทเทศน์ที่น่าประทับใจมากแต่เราไม่ทราบชื่อของผู้เทศน์  ทราบแต่ว่าเป็นบทเทศน์ที่มีมานานมากแล้ว

แบร์นาแด็ต ซูบีรุส 4/8


วันเสาร์ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2558

แบร์นาแด๊ต ซูบีรุส 3/8


พระสันตปาปาประกอบพิธีในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์

ในอาสนวิหารนักบุญเปโตร พระสันตะปาปาทรงประกอบพิธีมิสซาในวันศุกร์ศักดิ์สิทธิ์
นักพรตกาปูชิน friar Raniero Cantalamessa เป็นผู้เทศน์ในพิธี ท่านกล่าวว่า “พระเยซูเจ้าเป็นรูปแบบของผู้รับทนทรมานในประวัติศาสตร์” 
“มีนักโทษกี่คนที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับพระเยซูเจ้า  ขณะที่อยู่ต่อหน้าปีลาต ในจวนที่ว่าการ  ต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยว  ถูกทรมาน  ตกอยู่ภายใต้ความเมตตากรุณาของทหารที่เหี้ยมโหดและเต็มไปด้วยความเกลียดชัง  ที่กระทำการเฆี่ยนตีอย่างรุนแรงด้วยเครื่องมือทารุณทุกชนิด  และเฝ้ามองดูความเจ็บปวดทรมานของนักโทษด้วยความสนุกสนาน”
“พระเยซูคริสต์ทรงมีชัยชนะต่อความโหดร้ายรุนแรงทั้งปวง  ด้วยความสงบเงียบและความรัก  ดังนั้นเราจึงไม่สามารถนำพระนามของพระเป็นเจ้ามาใช้ในการทำสิ่งที่โหดร้านรุนแรงได้”

วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2558

วาทะของคุณพ่อปีโอ


“พระเยซูเจ้าอยู่กับท่าน ถึงแม้ท่านจะไม่รู้สึกถึงการปรากฏของพระองค์  พระองค์อยู่ใกล้ชิดท่านมากขึ้นในระหว่างการสู้รบฝ่ายจิตของท่าน  พระองค์อยู่ที่นั่นเสมอ  ใกล้กับท่าน คอยปลุกเร้าใจท่านให้ต่อสู้อย่างกล้าหาญ พระองค์อยู่ที่นั่นเพื่อกำจัดศัตรูเพื่อที่ท่านจะไม่บาดเจ็บ”
(8/15/1914)
คุณพ่อปีโอ