พระเมตตาของพระเยซูเจ้า

จงบอกมนุษยชาติที่กำลังเจ็บป่วย ให้เข้ามาใกล้หัวใจอันเมตตาของเรา แล้วเราจะประทานสันติภาพให้แก่มนุษยชาติ พระเมตตาของเราไม่มีวันสิ้นสุดเลย

พระวาจาวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2024 อาณาจักรของพระเจ้าบนโลก

           พระเยซูเจ้าเสด็จเข้าไปในบ้านหลังหนึ่ง ประชาชนมาชุมนุมกันอีกจนพระองค์ไม่อาจเสวยและบรรดาศิษย์ก็ไม่อาจกินอาหารได้ เมื่อพระญาติของพระองค์ได้ยินเช่นนี้ ก็ออกไปคุมพระองค์ไว้ เพราะคิดว่าทรงเสียพระสติ
           บรรดาธรรมาจารย์ที่มาจากกรุงเยรูซาเล็มพูดว่า “เขามีปีศาจเบเอลเซบูล สิงอยู่” และ “ขับไล่ปีศาจด้วยอำนาจของเจ้าแห่งปีศาจนั่นเอง” พระองค์จึงทรงเรียกเขาเหล่านั้นเข้ามาพบ ตรัสเป็นอุปมาว่า “ซาตานจะขับซาตานได้อย่างไร ถ้าอาณาจักรหนึ่งแตกแยก อาณาจักรนั้นก็ตั้งอยู่ไม่ได้ ถ้าครอบครัวหนึ่งแตกแยก ครอบครัวนั้นก็ตั้งมั่นอยู่ต่อไปไม่ได้ ถ้าซาตานลุกขึ้นต่อสู้กันเองและแตกแยก มันก็อยู่ไม่ได้ ต้องถึงจุดจบ ไม่มีใครเข้าไปในบ้านของคนเข้มแข็งและปล้นเอาทรัพย์ของเขาได้ ถ้าไม่มัดคนเข้มแข็งนั้นไว้ก่อน เมื่อนั้นแหละจึงจะเข้าปล้นบ้านได้ “เราบอกความจริงกับท่านทั้งหลายว่า มนุษย์จะรับการอภัยบาปทุกประการรวมทั้งคำดูหมิ่นพระเจ้าที่ได้พูดออกไป แต่ใครที่พูดดูหมิ่นพระจิตเจ้าจะไม่ได้รับการอภัยเลย เขามีความผิดตลอดนิรันดร” พระเยซูเจ้าตรัสเช่นนี้เพราะมีผู้พูดว่า “คนนี้มีปีศาจสิงอยู่”
           พระมารดาและพระญาติของพระองค์มาถึง ยืนรออยู่ข้างนอก ส่งคนเข้าไปทูลพระองค์ ประชาชนกำลังนั่งล้อมพระองค์อยู่ เขาจึงทูลพระองค์ว่า “มารดาและพี่น้องของท่านกำลังตามหาท่าน คอยอยู่ข้างนอก” พระองค์ตรัสถามว่า “ใครเป็นมารดาและพี่น้องของเรา” แล้วพระองค์ทอดพระเนตรผู้ที่นั่งเป็นวงล้อมอยู่ ตรัสว่า “นี่คือมารดาและพี่น้องของเรา ผู้ใดทำตามพระประสงค์ของพระเจ้า ผู้นั้นเป็นพี่น้องชายหญิงและเป็นมารดาของเรา”
(มาระโก 3:20-35)
วันอาทิตย์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2560

คุณแม่เทเรซากับกระแสเรียก

จากจดหมายของคุณแม่ทำให้เราได้รู้ถึงวีรกรรมของท่าน  และยังรู้ถึงความเป็นมนุษย์ที่อ่อนแอของท่านด้วย

วันเสาร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2560

นักบุญผู้ต่อสู้กับปีศาจ


เราต้องจำคำพูดของน. ยอห์น เวียนเนย์ที่ว่า “ความเลวร้ายที่ใหญ่ที่สุดของการถูกประจญล่อลวงก็คือปีศาจมองเราเหมือนเป็นทรัพย์สินของมัน”

วันศุกร์ที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2560

พระสันตปาปาในอิยิปต์


วันศุกร์ที่ 27 เม.ย.2017 พระสันตปาปาฟรังซิสเสด็จไปที่กรุงไคโร ของอิยิปต์  พระองค์จะไปที่สุเหร่าอัล-อัสชาร์ the Al-Azhar ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงและเป็นศูนย์กลางศาสนศาตร์ของโลกมุสลิม  พระอัยกาบาร์โทโลมิว ผู้นำสูงสุดของคริสตศาสนานิกายออร์โธดอกซ์ในตุรกีจะเดินทางไปพบกับพระสันตปาปาฟรังซิสที่สุเหร่านี้ด้วย  การพบกันของผู้นำทั้งสองไม่ใช่เป็นเรื่องใหญ่โตอะไร  เพราะทั้งสองผู้นำเคยพบกันบ่อยครั้งที่กรุงวาติกันและในกรุงคอนสแตนตินโนเปิล(ตุรกี)  แต่จุดเด่นของเรื่องนี้ก็คือ ผู้นำทั้งสองแห่งโรมและคอนสแตนตินโนเปิดจะพบกันที่ไคโรในอิยิปต์ในการประชุมที่จัดขึ้นโดย Ahmed el-Tayeb ผู้นำอิหม่ามแห่งอัล-อัสชาร์  ผู้นำศาสนาทั้งสองมาถึงไคโรภายหลังจากที่กลุ่ม ISIS พยายามลอบสังหารพระอัยการทาวาโดรส์ที่ 2 Pope Tawadros II ซึ่งเป็นผู้นำสูงสุดของคริสต์ศาสนานิกายคอปติกในอิยิปต์  อันเป็นคริสตศาสนนิกายที่ใหญ่ที่สุดในตะวันออกกลาง  การลอบสังหารทำขึ้นในวันอาทิตย์ใบลาน  แต่ไม่ประสบผลสำเร็จ พระอัยการทาวาโดรส์รอดชีวิต แต่ก็มีผู้เสียชีวิตมากมายถึง 40 คน  นอกจากนี้กลุ่ม ISIS ยังโจมตีอารามและโบสถ์นักบุญคัทรินในซีนายอีกด้วย

ในปี 1219 นักบุญฟรังซิส อัสสีสี เคยเดินทางข้ามสมรภูมิรบครูเสดเพื่อไปพบกับสุลต่านมุสลิมในอิยิปต์  ท่านต้องการจะหยุดสงครามครูเสดนี้  โดยที่คริสตชนคิดว่าสงครามอาจจะหยุดลงด้วยความตายของนักบุญฟรังซิส

เพลงโอ้นภากาศ


ขับร้องโดย นักขับร้องวัดเซนต์หลุยส์ ปี 2009
บรรเลงโดย ด.ญ.ชนิกานต์ วงศ์ศรีศาสตร์

วันพฤหัสบดีที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2560

อัลเลลูยามีความหมายว่าอะไร?ถ้าคุณต้องการบทภาวนาสั้นๆเพื่อสรรเสริญพระเป็นเจ้า ก็เพียงแต่ร้องว่า “อัลเลลูยา"
>>>อ่านต่อ

วันพุธที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2560

สื่อสารกับลิงกอลีล่าCoco เป็นกอลีล่าเพศเมีย มันสามารถสื่อสารกับ Penny ด้วยภาษามือ Penny สอนภาษามือให้กับ Coco  และมันก็สามารถทำได้อย่างดี

สาส์นแม่พระ2+25เม.ย.2017

สาส์นแม่พระประทานแก่ มารีจา 25 เม.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย
จงมีความรัก  สวดภาวนา และเป็นพยานยืนยันถึงการประจักษ์มาของแม่ต่อคนเหล่านั้นที่ยังอยู่ห่างไกล  โดยการเป็นพยานยืนยันของพวกลูกและการเป็นแบบอย่างของลูกจะดึงดูดหัวใจของพวกเขาที่อยู่ห่างไกลจากพระเป็นเจ้าและห่างไกลจากพระหรรษทานของพระองค์  แม่อยู่กับพวกลูกและคอยเข้าแทรกแซงช่วยเหลือเพื่อลูกแต่ละคน  เพื่อที่ด้วยความรักและความแน่วแน่มั่นคง  พวกลูกจะเป็นพยานยืนยันและปลุกเร้าใจทุกคนที่อยู่ห่างไกลจากดวงหทัยนิรมลของแม่
ขอขอบใจที่ตอบสนองเสียงเรียกของแม่
 


 สาส์นแม่พระประทานแก่ มีรยานา 2 เม.ย. 2017
ลูกที่รักทั้งหลาย

อัครสาวกแห่งความรักทั้งหลายของแม่  การเผยแพร่ความรักแห่งองค์พระบุตรของแม่ไปสู่บรรดาคนที่ยังไม่รู้จักความรักของพระองค์นั้นขึ้นอยู่กับพวกลูก
ลูกผู้เป็นแสงสว่างน้อยๆของโลก  ผู้ซึ่งแม่ได้สั่งสอนด้วยความรักเยี่ยงมารดา เพื่อให้ส่องสว่างอย่างชัดเจนด้วยแสงอันเจิดจ้า
การสวดภาวนาจะช่วยลูกในเรื่องนี้ เพราะการสวดภาวนจะช่วยให้ลูกได้รอด 
การสวดภาวนาจะช่วยโลกให้รอด
เพราะฉะนั้น  ลูกทั้งหลาย  จงสวดภาวนาด้วยคำพูด ด้วยความรู้สึก และด้วยความรักเมตตาและการเสียสละ
องค์พระบุตรของแม่ได้แสดงหนทางแก่ลูกแล้ว
พระองค์ผู้เสด็จลงมาบังเกิดเป็นมนุษย์และทรงทำให้แม่กลายเป็นกาลิกษ์ถ้วยแรก
ด้วยยัญบูชาอันประเสริฐของพระองค์ พระองค์ทรงแสดงให้ลูกรู้ว่า ลูกต้องการความรักมากสักเพียงไร
เพราะฉะนั้น ลูกทั้งหลายของแม่ อย่ากลัวที่จะพูดความจริง
อย่ากลัวที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองและเปลี่ยนแปลงโลกด้วยการเผยแพร่ความรัก
โดยการทำทุกสิ่งเพื่อทำให้องค์พระบุตรของแม่เป็นที่รู้จักและรัก  ด้วยการรักผู้อื่นในพระองค์
ในฐานะมารดา  แม่อยู่กับลูกเสมอ
แม่วิงวอนต่อองค์พระบุตรให้ทรงช่วยเหลือลูก  โดยทำให้ความรักปกครองชีวิตของลูก
ความรักที่มีชีวิตชีวา  ความรักที่โน้มนำ  ความรักที่ให้ชีวิต
แม่กำลังสอนลูกด้วยความรักเช่นนี้  คือด้วยความรักที่บริสุทธิ์
อัครสาวกทั้งหลายของแม่  มันจึงขึ้นอยู่กับพวกลูก
ที่จะตระหนักถึงสิ่งนี้  ที่จะดำเนินชีวิตในสิ่งนี้และเผยแพร่สิ่งนี้
จงสวดภาวนาด้วยความรู้สึกเพื่อบรรดานายชุมพาบาลของลูก
เพื่อที่พวกท่านจะได้เป็นพยานขององค์พระบุตรของแม่ด้วยความรัก
ขอขอบใจลูก
 
 
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2560

นักบุญองค์น้อยผู้ทนทุกข์เพื่อคนบาป


ฟรังซิสโก และ ยาชินทา สองเด็กน้อยได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคไข้หวัดสเปนที่แพร่ระบาดในยุโรปหลังจากปี 1917 ที่แม่พระทรงประจักษ์ที่ฟาติมาเพียงหนึ่งปี เด็กน้อยทั้งสองยอมรับความทุกข์นี้ด้วยความเต็มใจเพื่อช่วยให้คนบาปกลับใจ
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์พระเมตตาปี2017สถานีโทรทัศน์ H.M. Television นำเสนอวีดีโอเกี่ยวกับพระเมตตาของพระเป็นเจ้า พระเยซูเจ้าทรงสัญญากับนักบุญโฟสตีนา โควาสกาเกี่ยวกับวันอาทิตย์พระเมตตา

วันเสาร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2560

คริสตชนในอิรักลอเรน แอชเบิร์น ผู้สื่อข่าวของEWTN News เดินทางไปที่อิรักเพื่อสำรวจว่ามีอะไรเกิดขึ้นกับ
คริสตชนชาวอิรักบ้าง

วันศุกร์ที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ใกล้ตายวันที่ 22 เม.ย. 2015 ลี สโตนคิง Reverend Lee Stoneking กล่าวในที่ประชุมสหประชาชาติในนิวยอร์ก และเล่าถึงการที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้เขากลับมาจากความตาย 
เขาเสียชีวิตเพราะมีโรคหัวใจ และเมื่อเขาฟื้นขึ้นมาหมอบอกเขาว่า ทางการแพทย์สามารถตรวจ DNA ได้แล้ว หมอได้ตรวจ DNA และปรากฏว่า APOE ยีนส์ O ซึ่งเป็นตำแหน่งบ่งชี้ของโรคหัวใจได้หายไปจากทุกเซลส์ในร่างกายของเขา ซึ่งเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้ เพราะฉะนั้นการที่เขาฟื้นจากความตายและไม่มีโรคหัวใจอีกต่อไปนั้นเป็นอัศจรรย์ซึ่งพระเป็นเจ้าทรงกระทำต่อเขา

วันพฤหัสบดีที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2560

น้ำมันไหลออกจากพระรูปแม่พระในซีเรีย


พระรูปไอคอนแม่พระในซีเรียที่มีน้ำมันไหลออกมาและได้หยุดไหลในปี 2001 ได้เริ่มต้นมีน้ำมันไหลออกมาอีกครั้งหนึ่ง

วันอังคารที่ 18 เมษายน พ.ศ. 2560

จดหมายของพระสันตปาปา


           ผู้โดยสารพิเศษคนหนึ่งที่เดินทางมากับเรือไททานิกคือ นายกเทศมนตรีอาร์ชิบาลด์ วิลลิงแกม บัท Major Archibald Willingham Butt จากเซาท์แทมตัน เขาเดินทางจากอังกฤษจะไปที่นิวยอร์ก
           เขาถือจดหมายจากพระสันตะปาปาปีโอที่ 10 เพื่อไปส่งให้กับประธานาธิบดีของสหรัฐ นายวิลเลียม เอช. ทัฟ William H. Taft นายกเทศมนตรีเดินทางมาพร้อมกับผู้โดยสาร 1500 คนในเรือไททานิกในคืนวันที่ 15 เม.ย. และได้เสียชีวิตเมื่อเรือไททานิกจมในมหาสมุทร จึงไม่มีใครรู้ว่าจดหมายนั้นกล่าวถึงเรื่องอะไร

วันจันทร์ที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2560

ประวัติไม้กางเขนแท้ของพระเยซูเจ้า


“ผู้ใดไม่แบกกางเขนของตนและติดตามเรา ผู้นั้นเป็นศิษย์ของเราไม่ได้
"โอ้ซางตาครู้ส ไม้ศักดิ์สิทธิ์บริสุทธิ์เป็นอันยิ่ง ขอกราบไหว้วันทา"
>>>อ่านต่อ

วันอาทิตย์ที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2560

พระคริสต์กลับเป็นขึ้นมาในวันนี้


สุขสันต์ปัสกาแด่ทุกท่าน
            พระคริสต์ทรง
แสงสุรีย์
พระผู้ไถ่
ชนทั้งหลาย
            จึงชนผอง
เสียงเพลงพิณ
อัลเลลูยา
สาธุชน
คืนชีพแล้ว
เรืองรอง
มีชัย
พ้นทุกข์ภัย
ยินดี
ดังก้อง
อัลเลลูยา
เป็นสุขสันต์
ในวันนี้
ส่องสาดสาย
เหนือความตาย
ในพระองค์
เปรมปรีด์ยิ่ง
ทุกแห่งหน
ฟ้าเบื้องบน
นิรันดร
 

วันศุกร์ที่ 14 เมษายน พ.ศ. 2560

พระมหาทรมาน


ฝ่ายข้าพเจ้า ข้าพเจ้าไม่ทัดทานสิ่งใด ไม่หันหลังหนี ข้าพเจ้าหันหลังให้แก่ผู้โบยตีข้าพเจ้า และหันหน้าให้แก่ผู้ที่ดึงเคราข้าพเจ้าออก ข้าพเจ้าไม่ได้ปิดหน้าเพื่อหนีความสบประมาทและการถ่มน้ำลายรด (อสย 50:5-6)
พระเยซูคริสตเจ้าทรงเป็นองค์เดียวเสมอ ทั้งอดีต ปัจจุบัน และตลอดไป (ฮบ 13:8)
รอยแผลที่ถูกโบยตีของพระองค์รักษาเราให้หายเป็นปกติ (อสย 53:5)
แม้ทุกคนจะทอดทิ้งพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ทอดทิ้งพระองค์เลย (มธ 26:33)
ถึงแม้ข้าพเจ้าจะต้องตายพร้อมกับพระองค์ ข้าพเจ้าก็จะไม่ปฏิเสธพระองค์เลย (มธ 26:35)
            “เพราะพระเจ้าทรงรักโลกมาก จนได้ประทานพระบุตรองค์เดียวของพระองค์ เพื่อทุกคนที่เชื่อในพระบุตรนั้นจะไม่พินาศแต่มีชีวิตนิรันดร์ เพราะพระเจ้าไม่ได้ทรงส่งพระบุตรของพระองค์มาในโลกเพื่อพิพากษาลงโทษโลก แต่เพื่อช่วยโลกให้รอดโดยทางพระบุตรนั้น ผู้ใดที่เชื่อในพระองค์ก็ไม่ถูกพิพากษา แต่ผู้ใดที่ไม่เชื่อก็ถูกพิพากษาอยู่แล้ว เพราะเขาไม่เชื่อในพระนามของพระบุตรองค์เดียวของพระเจ้า คำตัดสินเป็นดังนี้คือ ความสว่างได้เข้ามาในโลก แต่มนุษย์รักความมืดแทนที่จะรักความสว่าง เพราะการกระทำของพวกเขาชั่วร้าย ทุกคนที่ทำชั่วก็เกลียดความสว่าง และจะไม่เข้ามาในความสว่างเพราะกลัวว่าการกระทำของตนจะถูกเปิดโปง แต่ผู้ใดที่มีชีวิตอยู่โดยความจริงย่อมมาสู่ความสว่าง เพื่อให้เห็นชัดเจนว่าสิ่งที่ตนทำนั้นได้ทำไปโดยพึ่งพระเจ้า(ยอห็น 3:16-21)
 
 
 
 

วันพฤหัสบดีที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2560

พฤหัสศักดิ์สิทธิ์

การเลี้ยงอาหารจัดขึ้นที่บ้านของชายที่ชื่อเฮลี Heli ครั้งหนึ่งในอดีตบ้านของเขาเคยถูกใช้เป็นที่เก็บรักษาหีบแห่งพันธสัญญาด้วย  เฮลีเป็นน้องเขยของซาคาเรียแห่งเฮบรอน บ้านของเขาตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาซีออนซึ่งอยู่ไม่ไกลจากปราสาทของกษัตริย์ดาวิด
>>>อ่านต่อ

เหตุการณ์ในอิยิปต์


คริสตชนคอปติกในอิยิปต์ร่วมกันสวดภาวนาบทข้าพเจ้าเชื่อถึงพระเจ้าในที่สาธารณะในเดือนธันวาคม 2016 หลังจากที่กลุ่ม ISIS ได้ทำร้ายคริสตชนจำนวนมาก และเมื่อวันที่ 9 เม.ย. 2017 ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ใบลานก็มีการระเบิดโบสถ์คริสต์คอปติกสองแห่งในอิยิปต์ ทำให้มีผู้เสียชีวิต 40 คน

วันพุธที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2560

พวกเขาคิดที่จะฆ่าพระเยซูเจ้าชาวยิวหลายคนที่มาเยี่ยมมารีย์และได้เห็นสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำก็ได้เชื่อในพระองค์
แต่บางคนไปหาฟารีสีและเล่าถึงสิ่งที่พระเยซูเจ้าทรงทำให้ฟัง
บรรดาหัวหน้าสมณะและชาวฟารีสีจึงเรียกประชุมสภา ปรึกษากันว่า “เราจะต้องทำอย่างไรดี? เพราคนคนนี้ได้ทำเครื่องหมายอัศจรรย์หลายอย่าง”
“ถ้าเราปล่อยเขาไว้อย่างนี้ ทุกคนจะเชื่อในเขา แล้วชาวโรมันก็จะมาทำลายทั้งพระวิหารและชนชาติของเรา”
คนหนึ่งในที่ประชุมที่ชื่อ คายาฟาส เป็นมหาสมณะในปีนั้นกล่าวว่า “พวกท่านไม่เข้าใจอะไรเลย ท่านไม่คิดหรือว่า ถ้าคนคนเดียวจะตายเพื่อประชาชน จะเป็นประโยชน์มากกว่าที่ชนทั้งชาติจะต้องพินาศไป”
เขาไม่ได้พูดเช่นนี้ตามใจตนเอง แต่ในฐานะเป็นมหาสมณะในปีนั้น เขาจึงประกาศพระวาจาว่าพระเยซูเจ้าจะต้องสิ้นพระชนม์เพื่อชนทั้งชาติ
และไม่ใช่เพื่อชนทั้งชาติเท่านั้น แต่เพื่อรวบรวมบรรดาบุตรของพระเจ้าที่กระจัดกระจายอยู่ให้กลับเป็นหนึ่งเดียวกันด้วย
ดังนั้นตั้งแต่วันนั้นพวกเขาก็คิดวางแผนที่จะประหารพระองค์
พระเยซูเจ้าจึงไม่เสด็จไปอย่างเปิดเผยในหมู่ชาวยิวอีกต่อไป แต่เสด็จไปที่เมืองชื่อเอฟราอิมในเขตแดนใกล้ถิ่นทุรกันดาร และทรงพำนักอยู่ที่นั่นกับบรรดาศิษย์
วันปาสกาของชาวยิวใกล้จะมาถึง  ประชาชนจำนวนมากเดินทางจากชนบทขึ้นไปกรุงเยรูซาเล็ม เพื่อชำระตนก่อนวันฉลอง เขาเหล่านั้นเสาะหาพระเยซูเจ้า และขณะที่ยืนอยู่ในพระวิหารก็ถามกันว่า “ท่านทั้งหลายคิดอย่างไร เขาจะมาในวันฉลองหรือไม่”

เขื่อโดยไม่สงสัยวอนขอปรีชาญาณจากพระเจ้า

เชื่อในพระเจ้าโดยไม่สงสัย

ขอบพระคุณพระเจ้าไม่ว่าเกิดอะไร

วันอังคารที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2560

สงกรานต์หลังวันอิสเตอร์


วันสงกรานต์เป็นวันหยุดที่มีความหมายสำหรับทุกคนในประเทศไทย สำหรับคนทำงานถือเป็นวันหยุดยาว และต้องหาความสนุกสนาน แต่ก็อย่าลืมนึกถึงความปลอดภัยในชีวิตไว้บ้างนะ
>>>อ่านต่อ

วันจันทร์ที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2560

อัศจรรย์พระรูปกางเขน


อัศจรรย์นี้เกิดขึ้นหนึ่งสัปดาห์หลังจากการซ่อมแซมหลุมฝังพระศพของพระเยซูเจ้าเสร็จสิ้นลง  และสองสัปดาห์ก่อนพิธีเสกไฟศักดิ์สิทธิ์ที่จะจัดขึ้นที่โบสถ์แห่งพระคูหาศักดิ์สิทธิ์ในวันเสาร์ศักดิ์สิทธิ์นี้

วันอาทิตย์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2560

วันอาทิตย์ใบลาน


พระเยซูเจ้าเสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มอย่างสง่า
มท. 21 :1 – 11
21  1เมื่อพระเยซูเจ้าเสด็จพร้อมกับบรรดาศิษย์เข้ามาใกล้กรุงเยรูซาเล็ม และเสด็จมาที่หมู่บ้านเบทฟายีบนภูเขามะกอกเทศ พระองค์ทรงใช้ศิษย์สองคน  2ตรัสสั่งว่า "จงไปที่หมู่บ้านข้างหน้า แล้วท่านจะพบแม่ลาตัวหนึ่งผูกอยู่ มีลูกอยู่ด้วย จงแก้เชือกและจูงมาให้เราเถิด  3ถ้ามีใครถาม จงตอบว่า "พระอาจารย์ต้องการใช้มัน และจะส่งกลับคืนให้ทันทีเมื่อใช้เสร็จ""  4เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเพื่อพระดำรัสที่ตรัสทางประกาศกจะได้เป็นความจริงว่า
          5จงบอกธิดาแห่งศิโยนว่า
          ดูซิ กษัตริย์ของท่านเสด็จมาพบท่าน
          มีพระทัยอ่อนโยน  ประทับบนแม่ลา 
          บนลูกลา สัตว์ใช้งานa
          6ศิษย์ทั้งสองคนไปทำตามที่พระเยซูเจ้าทรงสั่ง  7เขาจูงแม่ลาและลูกลามาถวายพระองค์ ปูเสื้อคลุมของตนบนหลังลา พระองค์ประทับบนหลังลา  8ประชาชนจำนวนมากปูเสื้อคลุมของตนบนทางเดิน บางคนตัดกิ่งไม้มาวางตามทางเดิน  9ประชาชนทั้งที่เดินไปข้างหน้าและที่ตามมาข้างหลัง ต่างโห่ร้องว่า
          โฮซานนาแด่โอรสของกษัตริย์ดาวิด
          ขอถวายพระพรแด่ผู้มาในพระนามขององค์พระผู้เป็นเจ้า
          โฮซานนา ณ สวรรค์สูงสุด
          10เมื่อพระองค์เสด็จเข้ากรุงเยรูซาเล็มแล้ว ประชาชนทั่วทั้งเมืองต่างแตกตื่นถามว่า "ผู้นี้เป็นใครหนอ"  11ประชาชนที่ติดตามพระเยซูเจ้าก็ตอบว่า "ผู้นี้คือพระเยซู  ประกาศกจากนาซาเร็ธ แคว้นกาลิลี"

วันเสาร์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2560

วาทะของนักบุญบาซิลผู้ยิ่งใหญ่

อย่าอวดข้าพเจ้าเลยว่าท่านได้อดอาหารเป็นเวลาหลายวัน ท่านไม่ได้รับประทานสิ่งนี้หรือสิ่งนั้น  ท่านไม่ได้ดื่มไวน์  ท่านอดทนต่อความต้องการบางอย่าง  แต่จงแสดงให้ข้าพเจ้าเห็นเถิดว่าท่านได้เปลี่ยนแปลงจากการเป็นคนที่โมโหง่ายกลายเป็นคนที่อ่อนโยน
>>>อ่านต่อ 

วันศุกร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2560

พระรูปอัศจรรย์แห่งกัวดาลูเป            แม่พระประจักษ์ในเม็กซิโก แก่ฮวนดิเอโก และทรงประทานเครื่องหมายถาวรคือพระรูปของแม่พระในเสื้อคลุมของฮวนดิเอโก เป็นพระรูปแม่พระทรงประทับยืนอยู่บนพระจันทร์เสี้ยว พระรูปมีความสดใสไม่เสื่อมคลายแม้เวลาจะผ่านไปนานเท่าใดก็ตาม
ในปี 1571มีการเขียนภาพจำลองพระรูปนี้และนำไปไว้ที่อิตาลีในเมืองเจนัว โดยพระเจ้าฟิลิปที่ 2 กษัตริย์แห่งสเปน  ซึ่งพระองค์ได้รับเป็นของขวัญจากพระสังฆราชแห่งเม็กซิโก  พระเจ้าฟิลิปทรงมอบพระรูปนั้นแก่นายพลในกองเรือของพระองค์ คือนายพล Jennifer’s Andrea Dorian ท่านได้นำพระรูปจำลองแม่พระแห่งกัวดาลูเป ไปกับท่านด้วยในเรือรบในสงครามที่เลปันโต  และสงครามครั้งนั้นท่านได้รบชนะกองเรือของมุสลิมซึ่งมีเรือรบจำนวนมากกว่าได้สำเร็จ
ผู้เชี่ยวชาญที่ทำการศึกษาภาพพระรูปนี้กล่าวว่า ทุกอย่างที่อยู่บนพระรูปมีความหมายที่ซ่อนไว้


วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2560

ผู้แทนพิเศษของพระสันตปาปาถึงเมดจูกอเรจ์


พระอัครสังฆราช Henryk Hoser เป็นผู้แทนพิเศษของพระสันตปาปาฟรังซิส ได้มาถึงเมดจูกอเรจ์ในวันพุธที่ 22 มี.ค. 2017 พระสงฆ์ฟรังซิสกันคือคุณพ่อ Miljenko Steko  ได้ต้อนรับพร้อมกับบรรดานักบวชอื่นๆและประชาชน และท่านได้เข้าไปในโบสถ์เซนต์เจมส์เพื่อสวดภาวนาและพูดกับประชาชน
พระสังฆราชได้รับภารกิจพิเศษในการตรวจสอบเรื่องราวของเมดจูกอเรจ์
 

วันอังคารที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560

ประสบการณ์ในเมดจูกอเรจ์


ฉันคิดว่า โจพูดถูก  นั่นคือประสบการณ์ที่เขาได้รับนั้นเป็นการส่วนตัวสำหรับเขาโดยเฉพาะ  แต่นั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผนการณ์ในการเปลี่ยนแปลงโลกซึ่งแม่พระทรงกระทำในเมดจูกอเรจ์  นี่เป็นเรื่องที่ใหญ่โตมาก ใหญ่โตจริงๆ  แม่พระจะทรงเปลี่ยนแปลงโลกพร้อมกับพวกเรา